سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389 0:16
 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389 0:12
 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389 0:9
 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389 0:6
 

 

                             << بسم الله الرحمن الرحیم>>

 

                   <<رساله امام شناسی>>

   <<برگفته از روایات>>

 

<< مولف :  آذر سلگی>>

 

<< تاریخ :  بهمن 1388>>

 

<< تیراژ : 1000نسخه cd>>

 

<<ایمیل  : montazerm98@yahoo.com>>

 

<< تعداد صفحه:40>>

 

<< سایت: WWW.JAHAN22.BLOGFA.COM>>

 

                                              (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      <<مقدمه>>

 با سلام به منتظران امام عصر واین توصیه علمی که همان طور که از

خوردن وخوابیدن ودیگر کارها خسته نمی شویم اگر با تکرار واستمرار ودر

همه مجالس و قنوت نماز وبعد نماز برای حکومت وظهور بقیه الله العظم دعا

کنیم آنگاه دعا کننده:

 1= به شفاعت فاطمه (س) می رسد.

 2= در موقع مرگ مدارا می شود.

 3= صله رحم آل محمد(ص) را به جا آورده است .

 4=  به مقامی می رسد که ثواب همه بندگان خدا را به   او می دهند.

 5=  نوری خواهد داشت که روز قیامت برای دیگران درخشش می کند.

 6=  جزحزب خدا قرار می گیرد.

 7= مثل آنکه سالیان زیاد روزها را روزه داشته وشب ها به عبادت پرداخته

      است.

 

 

 عالمان شیعه ما مرزبانان دین وایمانند... آگاه باشید که هرکس برای چنین

 

امری به پاخیزد فضیلتش هزار هزارمرتبه از فضیلت کسی که با تمام دشمنان

 

اسلام از روم وترک وخزر می جنگد وشهید می شود افزون تراست چرا که

 

عالم بلا وفتنه را از دین محبان ما دور می سازد ومجاهد از بدن هایشان .

 

 

 

                            (2)

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                  << انتظار ظهور در هر نوروز>>

 

هیچ نوروزی نیست مگر آنکه ما در آن منتظر فرج وظهور مهدی (عج)

هستیم زیرا نوروزازروزهای ما وشیعیان ما است.(امام صادق)

 

                       <<ضرورت مهدی شناسی>>

 

هرکس بمیرد وامام زمان خود  را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.

                                                                                (رسول الله)

 

                     <<فضیلت مهدی شناسی>>

 

کسی که با معرفت امامش بمیرد مانند کسی است که با حضرت قائم در خیمه

اش بوده است . (امام محمد باقر)

 

                 <<مهدی شناسی روح خداپرستی>>

 

به سبب ما خداوند عبادت می شود به سبب ما خداوند شناخته می شود

وبه سبب ما خداوند به یگانگی پرستیده می شود.(امام باقر)

 

                 <<مهدی شناسی تنها را ه دینداری>>

 

پروردگارا حجت خود را به من بشناسان که اگر حجتت رابه من نشناسانی

از دینم گمراه خواهم شد. (فرازی از زیارت حضرت)

                               (3)

 

 

 

 

 

 

              <<مهدی (ع)تنها راه خدایی>>

سلام بر تو ای راه خدا که هر کس به غیر از آن راه رود هلاک گردد.

                                                                         (فرازی از زیارت )

 

 

 << مهدی(ع)رحمت فراگیر الهی>>

 

سلام بر تو ای پناه مردمان وای رحمت فراگیر الهی بر تمام عالمیان . ای

وعده ای که هرگز خلاف نخواهد شد . (زیارت آل یاسین)

 

             <<  مهدی(ع) چشم بینای خداوند>>

 

سلام بر تو ای دیده خدا در میان آفریدگان . (زیارت امام درجمعه)

 

                        << قم حرم اهل بیت >>

 

وبرای ما اهل بیت حرمی است وآن قم است به زودی بانویی به نام فاطمه

از تبار من در آنجا دفن می شود هر کس او را زیارت کند بهشت بر او

واجب می شود.(امام صادق)

 

         <<مهدی(ع) حاضر وناظر در همه جا>>

 

همانا ما به اخبار واحوال شما علم وآگاهی داریم وهیچ خبری از شما از

ماپوشیده نمی ماند. (امام زمان(ع))

 

 

 

                                                                        (4)

 

 

 

 

           << مهدی (ع) عصاره تمام موجودات>>

 

قسم به عصر که تمام انسان ها در خسارت وزیان هستند. (ترجمه آیه عصر)

 

       <<مهدی (ع) خلاصه انبیا وعصاره اوصیا>>

 

وسیدنا القائم مسند ظهره الی الکعبه ویقول یا معشر الخلایق الا ومن اراد

ان ینظر الی ابراهیم واسماعیل فها انا اذا ابراهیم واسماعیل ...الا ومن اراد

ان ینظر الی الائمه فها انا اذا الائمه. (امام صادق)

 

          << مهدی(ع) وهم پیمانی پیامبران>>

 

آنگاه خداوند از پیامبران اولوالعزم پیمان گرفت پس مقام اولوالعزمی برای

آن پنج نفر در عهد وپیمانشان نسبت به مهدی ثابت شد. (امام باقر)

 

             << مهدی (ع) شبیه ترین به رسول >>

 

نهمین امام از فرزندان حسین (ع) قائم اهل بیت من وهدایت شده امتم میباشد

همو که در شکل وقیافه وگفتار ورفتار شبیه ترین مردم به من است .

       

                                                                           (رسول الله)

 

     << مهدی (ع) آینه دار چهره وسیره محمدی>>    

 

خداوند از نسل حسین (ع) مردی را بر خواهد انگیخت که نام او هم نام پیامبر

شما بوده خلقت وخلق وخوی او نیز شبیه آن حضرت می باشد.(امام علی)

 

                                        (5)

 

 

 

 

        <<مهدی (ع) هم سیره محمد وعلی>>

    

مهدی (ع) به سیره رسول خدا عمل وبه شیوه امیر المومنین زندگی می کند.

                                                                              (امام صادق)

 

  <<مهدی ودیعه دار حقیقت قرآن>>

 

بلکه قرآن آیه هایی است روشن در سینه کسانی که به آن ها علم داده اند.

                                                                            (عنکبوت)

                << مهدی امام هدایت وتربیت>>

 

سلام برتوای نور خداکه هدایت یافتگان با آن نور هدایت می شوند.

                                                                          (زیارت امام زمان)

<<مهدی هدایتگر قلوب مومنان>>

 

به خدا سوگند ای ابو خالد نور امام در قلوب اهل ایمان از خورشید درخشان

در روز تابناک تر است وایشان به خدا سوگندقلوب مومنان را روشن ونورانی

می سازند. (امام محمد باقر)

 

                    << مهدی امام مهر ومحبت>>

 

همانا رحمت پروردگارتان همه چیز را فرگرفته است ومن آن رحمت فراگیر

الهی هستم .(امام زمان)

 

<<مهدی پدری مهربان>>

 

امام پدری مهربان وخیر خواه ونیکوکار نسبت به طفل خویش است .

                                                                            (تحف العقول)

                                           (6)

 

 

                                    <<مهدی ساده زیستی ومردمی>>

 

او به کم راضی وقانع شود وبرای خود نگهبان ودربانی انتخاب نکند.

                                                                                (امام علی)

 

          <<مهدی مهربان ترین نسبت به مردم>>

 

حسب او از همه بزرگ تر ومقامش از همه گرامی تر ونسبت به مردم از

همه مهربان تر است. (رسول الله)

 

<<فاطمه اسوه مهدی >>

 

همانا در سیره  دختر رسول خدا برای من اسوه وسرمشقی نیکوست.

                                                                       (امام زمان)

 

                       <<مهدی پناه مردم >>

 

پروردگارا برحجت خود در زمینت درود فرست همو که گشاینده سختی  و

دشواری وبر طرف کننده اندوه وغم و دفع کننده بلاها ست .

                                                                    (زیارت امام زمان)

 

             << مهدی اصل وریشه شیعیان>>

 

پروردگارا شیعیان از ماهستند از اضافه طینت سرشت ما خلق شده اند وبا آب

گوارای ولایت ما سرشتشان عجین شده است . (امام زمان)

 

                                             (7)

 

 

 

 

                    << مهدی همواره به یاد شیعیان >>

 

مادر رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم ویاد شما را از خاطر نمی بریم واگر

جز این بود گرفتاری ها از هر سو بر شما وارد می شد ودشمنان شما را از

بین می بردند .( امام زمان)

 

  <<محبت مهدی نشانه پاکزادی>>

 

هرکس که نسیم دل افروز محبت ما را در قلبش در یابد پس بر دامن پاک

مادرش دعا کند .( امام صادق)

 

          << مهدی محافظ ودعا گوی اهل ایمان>>

 

ما پشت سر مومنان شایسته کردار با نیایش ودعایی که از فرمانروای

آسمان ها وزمین پوشیده نمی ماند آنان را حفاظت ونگهداری  می کنیم

بنابراین قلب های دوستانمان با دعای ما به بارگاه الهی آرامش واطمینان

یابد.(امام زمان )

 

            << مهدی استغفار کننده برای شیعیان >>

 

خدایا شیعیان ما از شعاع نور ما وبقیه سرشت ما خلق شده اند آنان گناهان

بسیاری با اتکای برمحبت وولایت ما انجام داده اند آنها راببخش.(امام زمان)

 

       << مهدی واسطه روزی رسانی مادی ومعنوی>>

 

به برکت او موجودات روزی داده می شوند وبه وجود اوزمین وآسمان ثبات

می یابد. (دعای عدیله)

 

                                           (8)

 

 

 

 

                << مهدی جامع رحمت وشدت>>

 

مهدی نسبت به مال وثروت کریم وگشاده دست وبا مسکینان وفقیران رئوف

ومهربان وبا کار گزاران شدید وسخت گیر است . (امام صادق)

 

          << مهدی جایگاه معرفت وبرکت وحکمت>>

 

سلام بر شما که قلوبتان جایگاه معرفت خدا ومسکن برکت حق ومعدن حکمت

الهی است .(جامعه کبیره)

 

<<مهدی همچون کعبه >>

 

همانا رسول خدا فرمودمثل امام چونان کعبه است که بر گردش می چرخند

واو بر گرد چیزی نمی چرخد. (فاطمه (س))

 

                       << مهدی توجه گاه اولیا >>

 

کجاست آن وجه خدا که اولیا به سوی او توجه وتوسل می جویند.

                                                                               (دعای ندبه)

<< مهدی محبی در قرآن >>

 

بگو در قبال انجام رسالتم از شما اجری نمی طلبم به غیر از محبت شدید

اهل بیتم. (قرآن)

<< یاوران روح الله >>

 

مردی از اهل قم مردم را به سوی حق فرا می خواند گروهی بر گرد او جمع

می شوند که قلب هایشان همچون پاره های آهن است طوفان حوادث آنها را

 

 

                                                                                  (9)

 

متزلزل نسازد ازجنگ ملول وخسته نشوند وبه خود ترس وهراس راه ندهند

توکل ایشان فقط بر خداست و سر انجام کار ازآن پرهیز کاران است.

                                                                        (امام موسی کاظم)

 

<< عشق مهدی نشان عشق خدا>>

 

هرکه شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته است. (جامعه کبیره)

 

<< سیر وسلوک با محبت مهدوی>>

 

ای محمد او را دوست بدار بدرستی که من او ودوستداران او را دوست

می دارم. (در شب معراج)

 

          <<تربیت کودکان با محبت مهدوی>>

 

  فرزندانتان را برمحور محبت من ومحبت اهل بیتم وقرآن تربیت کنید.

                                                                              (رسول الله)

 

              << قرآن هدایتگر مهدی باوران>>

 

الم (از رموز قرآن ) این کتاب بی هیچ شک راهنمای پرهیز کاران است .

آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند و... (بقره)

 

                << زنان در رکاب امام زمان >>

 

سوگند به خدا 313 نفر درمکه نزد  مهدی گرد می آیند که 50 نفر آنان زن

هستند. (امام محمد باقر)

 

                                          (10)             

 

 

 

                          << پابه رکاب مادرت باش >>

 

  پر وبال تواضع را با کمال مهربانی برای پدر ومادرت  بگستران وبگو

پروردگارا بر آنان مهربانی وترحم کن همانگونه که در کودکی مرا با مهربانی

تربیت کردند.  (اسرا)

 

             << فضیلت مهدی باوران >>

 

اهل زمان  غیبت اوکه معتقد به امامتش ودر انتظار ظهورش باشند از اهل هر

دوره وزمانی با فضیلت ترند .انتظار ظهور از بزرگ ترین راههای رسیدن

به ظهور است .(امام سجاد)

 

                 << جایگاه مهدی باوران >>

 

پس خوشا به حالشان وخوشا به حالشان به خدا سوگند ایشان در روز قیامت

با ما ودر جایگاه ودرجه ما هستند. (امام موسی بن جعفر)

 

                  << عظمت ایمان مهدی باوران >>

 

ای علی بدان که شگفت انگیز ترین مردم در ایمان وبزرگ ترین آنها د ر

 یقین گروهی هستند که پیامبر را ندیده اند وحجت از دیدگانشان پوشیده

است پس به واسطه سیاهی بر روی سپیدی ایمان آورده اند .

                                                                                (رسول الله)

 

<< سر چشمه علم وحکمت >> 

 

همانا تو مردی از خاندان مرا درک خواهی کرد که همنام وهم قیافه من است

او علم را می شکافد وبه ژرفای دانش دست می یابد.(رسول الله)

                                     (11)

 

 

 

 

 

 

                                      << پذیرش ولایت امام هادی>>

 

هر کس که می خواهد خدا را در حالی ملاقات کند که اعمال او را به آسانی

محاسبه کند باید ولایت وسر پرستی امام هادی را برای خود بپذیرد.

                                                                            (رسول الله)

 

             << مهدی باوری رمز سعادت وموفقیت>>

 

آن که به ما ایمان آورد وسخن مارا تصدیق نماید ومنتظر امر فرج ما باشد

همچون کسی است که زیر پرچم ما به شهادت برسد. (امام صادق)

 

<<مهدی باوری وعدالت محوری>>

 

به طور حتم ویقین مهدی موعود فرمانروایان ظالم وجائر را کنار می زند

وزمین را از لوٍٍٍث وجود گمراه کنندگان ونیرنگ بازان پاک گرداند وفقط بر

اساس عدالت عمل نماید. (امام علی)

 

               << اعتکاف زمینه ساز وصال>>

 

معتکف همه گناهان را در بند مغفرت وآمرزش می کشد ومانند کسی پاداش

می یابد که همه خوبی ها را انجام داده است .(رسول الله)

 

                   << پر برکت ترین مولود>>

 

این امام مولودی است که هیچ مولودی پر برکت تر از او برای شیعیان ما به

دنیا نیامده است. (امام رضا)

 

               

                                            (12)

 

 

 

 

 

                                              << رمز عزت وسعادت>>

 

سرور وفرج وراحت و.... برکت ومغفرت وعافیت وآسانی ورضوان وبشارت

تقرب ونصرت وقدرت وامید ومحبت از جانب خداوند پر عزت ویژه کسی

است که ولایت علی را بپذیرد وبه او اقتدا نماید واز دشمنش بیزاری جوید

وتسلیم ولایت وفضیلت او و جانشینان بعد او باشد.(امام باقر)

 

                         << توسل به ام المصائب >>

 

هر کس بر مصیبت های این دختر بگرید همانند کسی است که بربرادرانش

حسن وحسین گریسته است. (رسول الله )

 

                    << مهدی باوری در متن زندگی>>

 

صاحب این امر در میان ایشان رفت وآمد می کند ودر بازارهایشان راه می

رود وبر فرش هایشان گام می گذارد در حالی که او را نمی شناسند.

                                                                         (امام علی)

 

<< واقعه مهدی باوران در عصر غیبت>>

 

واما در رویدادهای پیش آمده برای دانستن حکم الهی ونظر ما به راویان

حدیث ما مراجعه کنید همانا ایشان حجت من بر شما وحجت خدا بر ایشانم.

                                                                         (امام زمان)

 

   <<مهدی باوری از منظر عرفانی >>

 

همانا ختم کننده ولایت محمدی مردی از شریف ترین مردم عرب در اصل

ونسب است که در زمان ما موجود است .وارث محمدی تمام علوم را از

 

                                            (13)

 

 

 

روح رسول الله دریافت می کند او ختم کننده ولایت ویژه محمدی در مقام

ختمی در میان اولیای حضرت ختمی مرتبت می باشد پس وراثت او از نظر

کمال وگستردگی جامعیت واحاطه به علوم رسول خدا واز نظر شباهت واحوال

ومقامات واخلاق به آن حضرت کامل ترین وراثت هاست .(محی الدین عربی)

 

                 << رمز وصول به پاکی وطهارت>>

 

هرکه دوست دارد خداوند را پاک از همه آلودگی ها وپاک شده از تمام گناهان

ملاقات نماید باید ولایت وامامت امام موسی کاظم و بعد اورا برخویش پذیرد.

                                                                           (رسول الله )

 

                          << پیامبر اخلاق ونیکی>>

 

برای احیای مکارم اخلاق ونیکی های اخلاقی مبعوث شده ام .(رسول الله)

 

                        << منجی باوری در انجیل>>

 

...آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست ....وبه اصحاب سمت راست

خواهدگفت .... بیایید وملکوتی را که از ابتدای عالم بر ای شما آماده شده

است به میراث بگیرید. (انجیل)

 

                   << مهدی رحمتی برای جهانیان>>

 

آنگاه سلسله امامت را با فرزند امام حسن عسگری م ح م د که رحمتی برای

جهانیان است کامل گردانم . (لوح سبز فاطمی )

 

<<مهدی شناسی تنها راه خداشناسی درعرفان حسینی>>

 

شناخت خدا این است که اهل هر زمانی امام خویش را که باید از او فرمان

برند را بشناسند. (امام حسین)

                                         (14)

 

 

 

                                   << عباس مورد رشک شهدا>>

 

همانا برای عباس نزد خداوند منزلتی است که تمام شهیدان در روز قیامت

بر آن رشک برند. (امام سجاد)

 

                       << منجی باوری در تورات >>

 

دیگر ضرری وفسادی نخواهد بود چرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد

بود مثل آب هایی که دریا را می پوشاند .....دیگر نه آه ونه ناله ای در جهان

به گوش می رسد ونه فریاد وفغانی ونه غم ونه اندوهی وجود خواهد داشت

ونه حزن وماتمی بلکه همه خوشحال وشادمان خواهند بود .(تورات)

 

<< زنده سازی جهان با نام نامی امام زمان>>

 

بدانید خداوند زمین را پس از مرگ آن زنده می کند .خداوند زمین را به وجود

حضرت قائم زنده میگرداند پس از آن که با کفر ورزی اهلش مرده باشد.

                                                                          (امام محمد باقر)

 

    <<عرض ارادت وتوسل به ساحت حضرت علی اکبر>>

 

سلام برتو ای نخستین کشته از فرزندان بهترین سلاله از نوادگان ابراهیم

خلیل ودرود خدا بر تو وبر پدرت باد ... خداوند ما رااز ملاقات کنندگان وهم

نشینان تو وهم نشینان جد وپدر وعمو برادر ومادر مظلومه ات قرار دهد.

                                                                            (سلام امام زمان)

<<آخرین حلقه داعیان الهی >>

سلام بر تو ای دعوت کننده به سوی خدا ومظهر آیات ربانی . سلام بر تو ای

درگاه خداوای حافظ دین خدا ....نصرت ویاری ام برای شما مهیاست ودوستی

من برای شما خالص گشته است .(آل یاسین)

 

                                         (15)

 

 

 

     << دهه فرخنده مهدویه ومهدی ولایی >>

 

همانا امر ولایت وامامت ما سخت وشدید است که آن را جز ملک مقرب یا

پیامبر مرسل یابنده ای که خداوند قلبش را باایمان امتحان کرده باشد تاب

نمی آورد. (امام صادق)

 

 << دهه فرخنده مهدویه تجلی گاه عشق مهدوی>>

 

ای محمد او را دوست بدار همانا که من او وتمام محبان او را دوست می

دارم . (خداوند)

 

    << دهه فرخنده مهدویه وانتظار حقیقی>>

 

خوشا به حال شیعیان قائم ما که در دوران غیبتش منتظر ظهوراویند ودر زمان ظهورش مطیع فرمان او . آنها اولیا ودوستان خاص خدایند که نه

ترس وهراسی بر ایشان است ونه اندوهگین می شوند. (امام صادق)

 

      << منجی باوری در کتاب اشعیای نبی>>

 

کیست او که کسی را از مشرق بر انگیزاند وعدالت را نزد پاهای وی فرا

خواند .امت ها را به او تسلیم نماید وپادشاهان جهان را به شمشیر وی مثل

غبار گاه پراکنده سازد ...نتیجه عدالت او سلامتی وامنیت واطمینان خاطر

خواهد بود تا ابدالابد ( کتاب اشعیای نبی تورات)

 

   << مهدی یاوری توصیه الهی >>

ای کسانی که ایمان آورده اید در برابرمشکلات وهوس ها استقامت کنید ودر

برابردشمنان نیز پایدار باشید وخود را آماده ومجهز سازید واز خدا بپرهیزید

شاید رستگار شوید . (آل عمران)

 

                                           (16)

 

 

 

 

                 << مهدی یاوری آرزوی امامان >>

 

اگر او را درک نمایم تمام روز های زندگی ام را وقف خدمتگزاری به او

خواهم کرد. (امام حسین وصادق)

 

           << مهدی یاوران امام سالار وولایت مدار>>

 

اطاعت آنان از امام از اطاعت کنیز در برابر مولایش بیشتر است ....او رادر

میان گیرند ودر جنگ ها با جان خویش از او حفاظت کنند وهر چه را اراده

کنداز جان ودل انجام دهد. (امام علی)

 

       << مهدی یاوران خداشناس وخدا محور >>

 

مردانی که خدا را آن چنان که باید شناخته اند وهم ایشانند یاوران مهدی

در آخر الزمان . (امام علی)

 

             << استفاده از فرصت رمضان>>

 

رمضان رمضان نامیده شده است چرا که گناهان را می سوزاند.(پیامبر)

 

          << خواندن دعای عهد پیش از افطار>>

 

 

ای محمد هر کس در ماه رمضان قبل از افطار این دعا را بخواند خداوند

دعایش را مستجاب وروزه ونمازش را قبول می کند گناهش را می آمرزد

وعمل اورا با عمل پیامبران و صدیقان بالا می برد .(جبرئیل به رسول الله)

 

                             (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< شعار مهدی یاوران >>

 

شعارشان یا لثارات الحسین ای منتقمان خون حسین (ع) است ....خداوند به

دست ایشان امام حق را یاری فرماید. (امام علی)

 

        << مهدی یاوران خداشناس وخدا محور>>

 

مردانی که خدا را آن چنان که باید شناخته اند وهم ایشانند یاوران مهدی در

آخر الزمان .(امام علی)

 

        << مهدی یاوران انیس ومونس قرآن >>

 

چشمانشان با قرآن روشنایی وجلا یافته وتفسیر قرآن در گوش جانشان جای

گرفته است . آنان در صبحگاهان جرعه نوش جام حکمت از چشمه سار

لبریز قرآن می گردند . (پیامبر)

 

          << مهدی یاوران جوان وجوان گر >>

 

اصحاب مهدی جملگی جوانند وپیری در میانشان نیست مگر به اندازه سرمه

درچشم یا نمک در غذا که کمترین است .(امام علی)

 

 

<< مهدی یاوران در اوج اخلاق وپارسایی>>

 

کسی که دوست دارد از اصحاب ویاوران قائم باشد باید که منتظر قائم باشد

وبر اساس ورع وپرهیز گاری وتقوای شدید واخلاق نیکو رفتار نماید .در

حالی که در مسیرانتظار قدم بر می دارد . پس اگر در این حالت مرگ او فرا

 

                                       (18)

 

 

 

 

رسد وقائم پس از او قیام نماید پاداش او همچون پاداش درک کنندگان آن

حضرت خواهد بود . پس با جدیت تمام بکوشید ومنتظر بمانید ای گروهی

که مورد رحمت خداوند قرار گرفته اید . (امام صادق)

 

                   << محبت ودوستی امام حسن>>

 

حسن از من ومن از اویم خداوند دوستدار کسی است که او را دوست بدارد.

                                                                                    ( پیامبر)

 

       << امام زمان ودستور بنای مسجد جمکران>>

 

به مردم بگو به این مکان با میل ورغبت روی آورند وآن راعزیز وگرامی

دارند ودر آن چهار رکعت نماز بگذارند که به جا آورند ه آن گویی درون

کعبه این نماز را به جا آورده است . (امام زمان)

 

      << ارکان هدایت فرو ریخت >>

 

به خدا سوگند ارکان هدایت در هم فرو ریخت ورشته مستحکم الهی از هم

گسست . پسر عموی مصطفی کشته شد .علی مرتضی کشته شد.

                                  ( منادی آسمان پس از ضر به خوردن امام علی )                           

 

<< احیای شب های قدر >>

 

هر که از روی ایمان وبرای رسیدن به ثواب الهی شب را به عبادت بگذراند

گناهان گذشته اش آمرزیده می شود. (پیامبر)

هرکس شب قدر را احیا بدارد عذاب تا سال آینده از او برداشته می شود.

                                                                               (پیامبر)

             (19)

 

 

 

 

 

 

   << مهدی یاوران در نهایت صلابت وسخت کوشی>>

 

همانا دل هر مردی از یاران مهدی از پاره های فولاد محکم تر واستوار تر

است اگر بر کوهها بگذرند از هیبت وصلابتشان کوه ها در هم فرو ریزند

در پیکار با دشمنان دین دست از شمشیر های خود بر ندارند تا انکه خداوند

عزتمند وپر جلال راضی شود . (امام علی )

 

       << مهدی یاوران اسوه صبر واستقامت >>

 

آه آه خوشابر احوالشان که قبل از قیامشان بر دینداری خویش صبروبردباری

ورزیدند وچه فراوان مشتاق دیدار ایشان در زمان ظهور دولتشان هستم

وخداوند به زودی ما را با ایشان وپدران وهمسران وفرزندانشان در بهشت

برین گرد خواهد آورد. (امام علی)

 

                      << بزرگداشت عید فطر >>

 

شیعیان فقط چهار عید دارند عید فطر وعید قربان وعید قدیر وجمعه .

                                                                          (امام هادی)

<< ایرانیان جویندگان اسلام حقیقی>>

 

 اگر دین در ثریا باشد مردانی از فارس به آن خواهند رسید .(پیامبر )

 

<< مهدی یاوران عاشق شهادت در راه خدا>>

 

یاوران مهدی فقط از خدا می هراسند شهادت را می طلبند وهمواره آرزو

دارند که در راه خدا کشته شوند .(امام علی)

 

                           (20)

 

 

 

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت 1389 0:13
 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389 23:57
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389 23:55
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389 23:39
 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389 23:36
 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389 23:33
 

 

 

  << مهدی یاوران پارسایان شب وشیران روز>>

 

راد مردانی از اصحاب ویژه مهدی شب هنگام نخوابند زمزمه نمازشان

چونان زمزمه زنبوران عسل فضا را آکنده سازد از شب تا به صبح در حال

قیام ورکوع وسجود وبامدادان بر مرکب هایشان سوارند .آنانند راهیان شب

و شیران روز. (امام علی)

 

                     << توسل به ائمه بقیع >>

 

وصلوات ما را بر شما رحمتی برای ما وکفاره گناهانمان ساخته است زیرا

خداوند شما را برای ما انتخاب کرده وآفرینش ما را با ولایت شما پاک

وپاکیزه گردانیده است. (زیارت ائمه بقیع)

 

<< مهدی یاوران پیروز در امتحانات الهی>>

 

وبرای آن زمان ظهور بندگانی را برگزیدم که دل هاشان را به ایمان آزمودم

وآنان را از ورع واخلاص ویقین وپارسایی وخشوع وراستی وشکیبایی و

وقار ووارستگی وزهد سرشار کردیم .(   صحف ادریس)

 

<< مهدی یاوران قاطع واستواردربرابرمشکلات>>

 

از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند وایشان اصحاب ویاران

ویژه قائمند .(امام علی)

 

<< مهدی یاوران آماده برای هر گونه مجاهدت >>

 

هریک از شما باید خود را برای ظهور قائم آماده نماید اگر چه به فراهم

                                       (21)

    

 

 

سازی یک تیر باشد . هر گاه خداوند متعال کسی را دارای چنین نیتی بداند

امیدوارم عمر او را طولانی گرداند تا زمان ظهور را دریابد وبه خدمتگذاری

مولایش توفیق یابد. (امام صادق)

 

    << مهدی یاوران در اوج نیروی بدنی وروحی>>

 

یاوران مهدی همان ارکان مستحکم می باشند به هر کدام از یاران مهدی قوت

ونیروی چهل مرد عطا می شود . (امام صادق)

 

         << مهدی یاوران قانع وساده زیست >>

 

همانا او از اصحاب ویارانش پیمان می گیرد که طلا ونقره نیاندوزند وگندم و

جو برای خود انبار نکنند وبه کم راضی باشند ولباس های خشن بپوشند و

خاک را متکای خویش قرار دهند . (امام علی)

 

<< مهدی یاوران از منظر قرآن >>

 

یاران مهدی کسانی هستند که خداوند در توصیف آنها چنین فرموده است

ای کسانی که ایمان آورده اید هرکس از شما که از آیین خود باز گردد بداند

که خداوند به زودی قومی را بر می انگیزد که بسیار دوستشان می دارد و

آنها نیز خداوند را دوست می دارند آنان در برابرمومنان فروتن ودر مقابل

کافران عزیز ومقتدرند . (امام صادق)

 

           << مهدی یاوران آباد گر وعدالت گستر>>

 

حضرت مهدی یارانش را در همه شهر ها پراکنده می کند وبه آنها دستور

می دهد که عدل واحسان را شیوه خود سازند وآنها را فرمانروایان کشورهای

جهان گرداند وبه آنها فرمان می دهد که شهرها را آباد سازند.(امام صادق)

 

                                       (22)

 

 

 

 

                          << پذیرش ولایت امام صادق>>

 

هر کس که دوست می دارد که خداوند متعال را در حالی ملاقات نماید که

نامه اعمالش به دست راستش عطا شده باشد پس باید ولایت وسر پرستی

امام جعفر صادق را بپذیرد.( رسول الله)

 

                      << مهدی ولایی درقرآن >>

 

بشتابید به سوی خیرات که در این آیه خیرات ولایت ما اهل بیت است.

                                                                           (امام محمد باقر)

 

                   << ولایت مهدوی ولایت الهی>>

 

ای پسر عباس ولایت ایشان ولایت من وولایت من ولایت خداست .

                                                                      (رسول الله)

 

               << قم حرم اهل بیت علیه السلام>>

 

آگاه با شید که برای خدا حرمی است وآن مکه است وبرای پیامبر خدا حرمی

است و آن مدینه است وبرای امام علی حرمی است وآن کوفه است آگاه باشید

که حرم من وفرزندان من بعد از من قم است. (امام صادق)

 

                 << ولایت مهدوی ولایت الهی >>

 

هر کس ولایت شمارا بپذیرد ولایت خدا را پذیرفته است وهر کس شما را

دشمن دارد خدا را دشمن داشته است . (جامعه)

 

                << مهدی ولایی تنها راه سلوک>>

                               (23)

 

 

 

 

سلام بر تو ای درگاه خدا که جز از طریق آن هیچ کس به خدا نرسد سلام بر

تو ای راه خدا که هرکس در غیر آن راه پوید هلاک گردد. (زیارت امام زمان)

 

               << مهدی ختم کننده ولایت محمدی >>

 

هر کس که دوست می دارد که خداوندبر عزت وجلال را در کمال امنیت و

پاکی وطهارت ملاقات کند وشداید روز قیامت اورا محزون نسازد می بایست

ولایت تو وولایت فرزندانت .....وآن گاه ولایت مهدی رابر خود بپذیرد واو

خاتمه بخش اولیا ومعصومین است . (رسول الله)

 

            << مهدی ختم کننده اسرار ولایت علوی >>

 

ای کمیل هیچ علمی نیست مگر آن که من آن را گشوده ام وهیچ رازی نیست

مگر آن که قائم آن را به فرجام می رساند .... ای کمیل معارفت را از غیر ما

نگیر تا از ما باشی .(امام علی)

 

                          <<   زیارت امام رضا>>

 

به زودی پاره ای از بدنم در زمین خراسان مدفون خواهد شد هیچ غمناکی

او را زیارت نکند مگر خداوند غمش را بر طرف سازد وهیچ گنهکاری او

را زیارت ننماید جز آن که خداوند گناهش را بیامرزد . (رسول الله)

 

                     << مهدی ولایی راه لقاءالله>>

 

هرکس دوست دارد میان او وخدا هیچ حجاب وپرده ای نباشد تا خدا را نظاره

کند وخدا نیزبر او نظر کند .... می بایست ولایت آل محمد علیهم السلام را

بپذیرد واز دشمنانش دوری گزیند وبه امام عصر وزمان خویش اقتدا کند.

                                                                            (امام محمد باقر)

                                      (24)

 

 

 

 

 

                              << بهشت مشتاق دیدار مهدی>>

 

البته بهشت به چهار نفر از اهل من اشتیاق نشان می دهد که خداوند آن ها

را دوست می دارد ومرا نیز امر فرموده است که آن ها را دوست بدارم .

آن ها عبارتند از علی ابن ابی طالب وحسن وحسین ومهدی . همو که عیسی

پسر مریم به امامت او نماز می گزارد. (رسول الله)

 

                    << مهدی شیفته دیدار اهل ایمان>>

ای ابو اسحاق خوش آمدی روزها پیوسته مرا نوید می داد وودیدار تور ا

نزدیک می نمود. (امام زمان)

 

                   << مهدی لقایی امکان ومعیار آن>>

 

پروردگارا چهره فرخنده ولیت را در زندگی بعد از مرگمان به ما بنمایان.

                                                                         (زیارت امام زمان)

 

                             << مهدی لقایی امکان وانواع آن>>

خوشا به حال آن کس که او را ملاقات نماید خوشا به حال کسی که او را

دوست بدارد وخوشا به حال کسی که به او معتقد باشد . (رسول الله)

 

                     << مهدی لقایی بدون شناخت>>

 

همانا در صاحب این امر سنت هایی از تمام پیامبران وجود دارد ... اما سنتی

که ازحضرت یوسف در اوست پوشش وحجاب وی می باشد خداوند بین او و

مردم حجابی قرار می دهد که او را می بینند امام نمی شناسند. (امام صادق)

ایشان در بین شیعیان رفت وآمد می کند در بازارهایشان راه می رود بر فرش

هایشان گام می گذارد در حالی که او را نمی شناسند واین تا زمانی است که

خداوند به او اجازه دهد تا خودش را به ایشان بشناساند .(امام علی)

                                       (25)

 

 

 

 

 

            << مهدی یاوران عهده دار وظایف الهی >>

یاوران او امام زمان خویش را بر آنچه خدا بر عهده او قرار داده است یاری

می کنند . (امام علی)

 

             << مهدی لقایی در لحظه مرگ >>

 

آن هنگام که لحظه وفات مومن می رسد رسول خدا واهل بیتش در کناراو

حاضر می شوند ... ودراین حال رسول خدا وامیر المومنین وحضرت فاطمه

وامام  حسن وامام حسین وتمام امامان از نسل ایشان در مقابل دیدگان  او

تعقل می یابند واو یکایک ایشان را می نگرد. (امام صادق)

 

                  << زیارت امام جواد در کاظمین>>

 

از امام هادی در باره فضیلت زیارت کاظمین نسبت به زیارت ابا عبدالله

الحسین پرسیده شد وایشان فرمود زیارت ابا عبدالله مقدم است وزیارت

امام جوادوامام کاظم از نظر اجر وپاداش جامع تر وعظیم تر است .

                                                                       

                             << برتر ازملاقات>>

 

لازم نیست انسان در پی این باشد که به خدمت حضرت ولی عصر تشرف

حاصل کند بلکه شاید خواندن دو رکعت نماز وسپس توسل به ائمه برای ما

بهتر از تشرف باشد زیرا درهر جا که باشیم آن حضرت می بیند ومی شنود .

                                                                         ( آیت الله بهجت)

               << یاران ویژه قائم از غیر عرب>>   

 

یاران مهدی 313 نفرند که همه عجم وغیر عرب هستند. (امام باقر)

 

                                       (26)

 

 

 

 

 

 

                                  << پذیرش ولایت امام محمد باقر>>

 

هر که دوست دارد خداوند راباچشم روشن ملاقات کند باید ولایت وسر پرستی

امام محمد باقر را بپذیرد. ( رسول الله)

 

                     << بزرگداشت روز عرفه>>

 

در روز عرفه هر چه می خواهی از خدا طلب کن ودرعبادت ودعا بکوش که

روز عرفه روز دعا ومسئلت است . (امام صادق)

 

                           << تقوا وپرهیزکاری>>

 

امام حسن عسکری خطاب به احمد قمی می فرماید اگر نزد خدای تعالی و

حجت  های او شخصی ارجمند واهل کرامت نبودی پسرم مهدی را به تو

نشان نمی دادم .

        << مهدی یاوران فروتن در مقابل مومنان >>

 

یاوران مهدی در برابر مومنان فروتن هستند. (قرآن )

 

                  << انس با زیارت جامعه کبیره>>

 

هر که به شما تمسک جست رستگار گردید وهر که به شما پناه آورد ایمن

گردید وهر که مقام شما را تصدیق کرد سلامت یافت وهر که به دامان ولایت

وطاعت شما دست زد هدایت یافت. (امام هادی)

 

        << دوری از هر چه که مایه نارضایتی اوست>>

وما را از ایشان چیزی محبوس نکرده است مگر اعمال ناخوشایند ونا پسند

که از ایشان به ما می رسد. (امام زمان)

                                        (27)

 

 

 

           << معرفی مهدی در روز غدیر>>

 

ای مردم آگاه باشید که خاتمه بخش امامان مهدی قائم از ماست . هیچ حقی

نیست مگر همراه او وهیچ نوری نیست مگر نزد او. (رسول الله)

 

               << دعا برای تعجیل فرج>>

 

برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید چرا که فرج شما نیز در فرج من است.

 

                     << ای صد دله دل یک دله کن >>

 

هر گاه خداوند تبارک وتعالی بر آفریدگان خود قهر وغضب نماید ما را از

مجاورتشان دور می کند. (امام محمد باقر)

 

                    << تحصیل رضایت امام زمان>>

هر یک از شما باید کاری را انجام دهد که اورا به محبت ما نزدیک کند واز

کارهایی که او رابه ناراحتی ونا رضایتی ما نزدیک می کند بپرهیزد.

                                                                        (امام زمان )

   << عمل بر اساس پارسایی وارزش های اخلاقی>>

 

هر کس دوست می دارد از اصحاب ویاوران قائم باشد باید که در انتظار به

سر برد وبر اساس ورع ومحاسن اخلاق عمل نماید در حالی که منتظر است.

                                                                             (امام صادق)

                                                    

                 << تحصیل رضایت پروردگار>>

 

هر کس بر اساس رضایت من عمل نماید سه خصلت را با او همراه می کنم

چشم قلب او را به سوی عظمت وجلالم می گشایم وبنده خاص خود را از او

مخفی نمی کنم .( حدیث معراج)

                                           (28)

 

 

 

 

      << وفای به عهد وپیمان امام زمان>>

 

اگر خداوند به شیعیان ما توفیق همدلی در وفای به عهد ی که بر ایشان است

عنایت می فرمود مبارکی دیدار ما برای ایشان به تاخیر نمی افتاد ودرسعادت

مشاهده ما با معرفتی شایسته ودرست شتاب می کرد. (امام زمان)

 

                 << انتظار فرج در همه حال >>

 

با فضیلت ترین جهاد امت من انتظار فرج است . (رسول الله)

 

            << انتظارپویا تعهد آور وسازنده >>

 

چه زیبا ونیکوست صبر کردن ودر انتظار فرج به سر بردن … پس بر شما

باد به صبر . همانا فرج پس از یاس فرا می رسد. (امام رضا)

 

          << عیسی پیشوای اهل کتاب >>

 

همانا حضرت عیسی قبل از قیامت به دنیا نازل می شود وهیچ صاحب آیینی

از یهودی ومسیحی وغیره باقی نمی ماند مگر آن که قبل از مرگش به او

ایمان بیاورد وعیسی پشت سر حضرت مهدی نماز می خواند . (امام باقر)

 

             << سلام بر ابوالفضل العباس >>

 

سلام بر ابوالفضل العباس فرزند امیر المومنین همو که برادرش را با جان

خود یاری کرد واز دیروزش برای فردایش ذخیره ساخت جان را تقدیم

برادرکرد واز او جانانه دفاع کرد برای رساندن آب به او کوشید ودو دستش

در این راه بریده شد. (سلام امام زمان به ابوالفضل)

 

                            (29)

 

 

 

               << سلام بر سرهای بر نی شده>>

 

آن گاه اسب تو شتابان وناله کنان وشیهه کشان وگریه کنان به خیمه ها روی

آورد وچون زنان اسب تو را چنین خوار ووارونه زین دیدند از خیمه ها موی

پریشان بر گونه سیلی زنان وچهره نمایان وفریاد کنان به در آمدند وبه سوی

قتلگاه شتافتند در حالی که شمر بر سینه ات نشسته بود. (امام زمان)

 

                  << تقلید از فقیه جامع الشرایط>>

 

اما هر فقیهی که نگهدار نفس خویش محافظ دین ومخالف هوای نفس خویش

ومطیع امر مولای خود باشد بر عموم مردم لازم است از او تقلید کنند واین

گونه نمی باشند مگربرخی ازفقهای شیعه نه همه آنان .(امام حسن عسکری)

 

                       << پاداش صبر وانتظار >>

 

تمسک کنندگان به امر ما فردا در بارگاه قدس یعنی فردوس برین با ما

خواهند بود ومنتظران امر ما مانند کسانی اند که در راه خدا به خون خود

غلطیده اند . (امام علی)

 

                   << گوش به فرمان ولی فقیه>>

 

واما در رویدادهای زمانه برای دانستن حکم الهی به راویان حدیث ما رجوع

کنید چرا که ایشان حجت من بر شما ومن حجت خدا بر ایشانم. (امام زمان)

 

  << مرز بانی از دین وایمان با جهاد علمی فرهنگی>>

 

عالمان شیعیان ما مرزبانان دین وایمانند … آگاه باشید که هرکس برای چنین

امری به پاخیزد فضیلتش هزار هزار مرتبه از فضیلت کسی که با تمام دشمن

های اسلام از روم وترک وخزرمی جنگد افزون تر است چرا که عالم بلا و

                 

                                                                     (30)

 

 

 

 

فتنه را از دین محبان ما دور می سازد ومجاهد از بدن هایشان .

                                                                 (معصوم در طبرسی)

     << مرز بانی از دین وایمان با جهاد علمی وفرهنگی>>

 

عالمان شیعه ما مرزبانان دین وایمانند .....آگاه باشید که هرکس برای چنین

امری به پا خیزد فضیلتش هزار هزار مرتبه از فضیلت کسی که با تمام دشمن

های اسلام از روم وترک وخزر می جنگد افزون تر است چرا که عالم بلا و

فتنه را ازدین محبان ما دور می سازد ومجاهد از بدنشان . (الاحتجاج)

 

       << دعوت مردم به سوی امام زمان>>

 

اگر نبودند علمایی که بعد از غیبت قائم شما مردم را به سوی او دعوت  و

راهنمایی کنند وبا حجت ها وبرهان ها ی الهی از دین او دفاع کنند وبندگان

ضعیف خدا را از دام ابلیس و پیروان او نجات دهند احدی باقی نمی ماند مگر

آنکه از دین خدا خارج می شد. (امام هادی)

 

        << مهدی یاوران انیس ومونس قرآن >>

چشمانشان با قرآن روشنایی وجلا یافته و تفسیر قرآن در گوش جانشان جای

گرفته است . آنان در صبحگاهان جرعه نوش جام حکمت از چشمه سارلبریز

قرآن می گردند. (پیامبر)

 

                      << بیست سال اشک>>

 

امام زین العابدین بیست سال به یاد عاشورا گریست وهرگز طعام پیش روی

او نمی گذاشتند مگر اینکه گریه می کرد. (امام صادق)

 

                     << انس واتصال با قرآن >>

به حقیقت قرآن جز پاکان وطهارت یافتگان دست نمی یابند. (آل یاسین)

 

                                       (31)

 

 

 

 

          << تلاوت سوره اسرا در شب های جمعه >>

 

هر کس شب جمعه سوره بنی اسرائیل را قرائت نماید نمیرد تا آن که قائم را

درک نماید و از یاوران آن حضرت باشد. (امام صادق)

 

    << تلاوت سوره های مسبحات پیش از خواب>>

 

هر کس قبل از خواب سوره های حدید وحشر وصف وجمعه وتغابن را بخواند

نمی میرد مگر آن که قائم را درک می کند واگر بمیرد در همسایگی محمد

(ص) خواهد بود. (امام صادق)

 

             << مهدی یاوران مومنان واقعی >>

 

بدانید که یاوران مهدی مومنان واقعی هستند. (امام محمد باقر)

 

             << ذکر صلوات پس از نماز های واجب>>

هر کس پس از نماز صبح وظهر بگوید اللهم صل علی محمد وآل محمد و

عجل فرجهم نخواهد مرد تا آن که قائم آل محمد را درک نماید.(امام صادق)

 

               << سحر خیزی ونماز شب >>

 

پدرم فدای او که چهره زیبای گندمگونش بر اثر تجهد وشب زنده داری به

زردی گراییده است.پدرم فدای کسی که شب هایش را با مراقبت از ستارگان

ومواظبت بر وقت نماز ومناجات در حال رکوع وسجود به صبح می آورد.

                                                                 (امام موسی بن جعفر)

                 << مداومت بر دعای عهد>>

هر کس چهل صبح دعای عهد را بخواند از انصار قائم ما خواهد بود واگر

قبل از ظهور او بمیرد خداوند اورا از قبرش زنده بیرون خواهد آورد تا در

                                                                    (32)

 

 

 

رکا ب مولایش خدمت نماید ودر برابر هر کلمه هزار حسنه بر او بنویسد

وهزار گناه از او محونماید . (امام صادق)

 

          << مداومت بر دعای زمان غیبت >>

 

ای زراره اگر دوران غیبت را در یافتی این دعا رابخوان . اللهم عرفنی نفسک

فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم

تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی

حجتک ظللت عن دینی . (امام صادق)

 

              << مداومت بر زیارت آل یاسین >>

 

هر گاه خواستید به وسیله ما به خداوند وبه ما اهل بیت (ع) توجه وتقرب

پیدا کنید پس بگویید همان گونه که خداوند متعال فرموده است سلام بر شما

خاندان پیامبر . (امام زمان)

 

    << مداومت بر زیارت عاشوراونافله وجامعه  >>

 

امام زمان به سید احمد موسوی رشتی که از قافله اش  عقب مانده وراه را

گم کرده بود به فارسی فرمود عاشورا را بخوان تا راه را پیدا کنی .و شما

چرا نافله را نمی خوانی ؟ نافله نافله نافله وشما چرا جامعه نمی خوانی؟

جامعه جامعه جامعه (بحارالانوار)

         << مداومت بر زیارت امین الله >>

هیچ یک از شیعیان ما این زیارت رانزد قبر یکی از امامان (ع) نمی خواند

مگر آن که آن زیارت در نامه ای از نور قرار می گیرد وبه مهر وامضای

حضرت محمد (ص) می رسد تا به محضر حضرت قائم تسلیم گردد وصاحبش

را با بشارت وتحیت وکرامت به خواست الهی ملاقات نماید. (امام محمد باقر)

 

                                           (33)

 

 

 

 

 

                                                 << زیارت اربعین>>

علامت های مومن 5 چیز است 1 5 رکعت واجب ونافله وزیارت اربعین وانگشتر به دست راست وپیشانی به خاک نهادن وبسم الله را بلند گفتن.

                                                                      (امام حسن عسکری)

 

    << سلوک حسینی دعای فرج پس از ذکرمصیبت>>

 

همانا من دعا گوی هر مومنی هستم که مصیبت جد شهیدم را یاد آوری کند و

آن گاه برای تعجیل فرج وتایید من دعا کنید. (امام زمان)

 

        << مداومت بر زیارت ناحیه مقدسه>>

 

سلام بر آن محاسن به خون رنگین شده . سلام بر آن گونه به خاک ساییده

شده . سلام بر آن بدن عریان مانده وسلام بر آن سر بر نی افراشته.

                                                                          (امام زمان)

 

                 << زمینه سازان ظهور >>

 

مردمی از شرق یعنی ایران قیام می کنند وزمینه را برای دولت جهانی مهدی

آماده می سازند. (رسول خدا)

 

                            << ملاقات خدا>>

 

هر که می خواهد خداوند را در حالی که خدا از او راضی است ملاقات نماید

می بایست ولایت و سر پرستی فرزندت حسن را بر خود بپذیرد.

                                                                                ( رسول الله)

                           (34)

 

 

 

                       << پذیرش ولایت امام رضا>>

 

کسی که دوست دارد با روی خندان وبشاش خداوند را دیدار کند باید که از

محبت و ولایت علی ابن موسی الرضا بهره مند باشد . (رسول الله)

 

      << ریزش ها ورویش ها در استان مهدوی>>

 

هنگامی که قائم قیام نماید از امر ولایت او کسانی بیرون می روند که همواره

چنین به نظر می رسید از یاران او باشند وبه امر ولایت امر کسانی در می

آیند که در دین وآیین شبیه خورشید پرستان وماه پرستانند .(امام صادق)

 

       << مهدی یاوران با پرچم های سیاه>>

 

پرچم های سیاه از شرق یعنی ایران قیام می کنند که با مردی از فرزندان

ابوسفیان می جنگند وزمینه را برای اطاعت از مهدی آماده می کنند .

                                                                              ( پیامبر)

 

    << توجه به حضور همیشگی امام زمان>>

جانم به فدایت ای آن غایبی که از ما بیرون نیستی جانم فدایت ای آن دور

شده از وطن که از ما دور نیستی . (امام صادق)

       << مهدی یاوران در سپاه خراسان >>

پر چم ها ی سیاهی از خراسان به سوی کوفه می روند وهنگامی که مهدی

ظهور کرد برای بیعت با او روان می شوند . (پیامبر اکرم)

 

          << سپاه خراسان زمینه سازان ظهور>>

پرچم های سیاهی برای جنگ با سفیانی قیام می کنند که در میان آنها جوانی

از بنی هاشم است.....سپاه سفیانی را شکست می دهند وبه سوی غرب می

روند تا اینکه داخل بیت المقدس می شوند وزمینه را برای حکومت مهدی

آماده می کنند . (امام باقر)         (35)

 

 

 

 

                  << ایرانیان نابود کنندگان سپاه سفیانی >>

 

هنگامی که تعداد یاران سفیانی زیاد شود جنگ در می گیرد وافراد فراوانی

کشته می شوند که خداوند در این هنگام گروهی رااز ایران بر آنها می فرستد

که آنها را به کلی نابود می کنند ویک نفر از آنها را هم باقی نمی گذارند.

                                                                             (امام علی)

          << خلیفه خدا در میان سپاه خراسان>>

 

هنگامی که دیدید پرچم های سیاهی از سمت خراسان می آیند به سویشان

بشتابید حتی اگر شده بر روی برف سینه خیز بروید چرا که خلیفه خدا مهدی

در آن سپاه است. (پیامبر )

 

    << قلوب مهدی یاوران همچون پاره های آهن>>

 

پرچم های سیاهی از سمت مشرق (ایران ) می آیند که دل هایی چون آهن

گداخته یعنی محکم دارند پس چون دعوت آنها راشنیدید به سوی آنها بروید

بیعت کنید. (پیامبر)

 

  << اهل بیت علیهم السلام پیوسته در معرض بلا>>

 

اهل بیت من پیوسته در معرض بلا یا هستند تا این که گروهی از مشرق که

پرچم های سیاه دارند قیام می کنند هر کس آنها را یاری نماید خدا او را یاری

می کند وهر که آنها را خوار بدارد خدا اورا خوار سازد تا این که مردی میاید

که اسمش همچون اسم من است وامورشان را به دست او می سپارند وخدا

با تاییداتش اورا یاری می نماید وبیعت کنید. (پیامبر)

 

    << مهدی یاوران مسلط بر تمامی شهر ها>>

        

                                                                      (36)                            

 

 

 

 

خداوند از همان سرزمین خراسان که حکومت آنها بنی عباس آغاز شد مرد

قدرتمند عجمی را بر آنها مسلط می کند که به هر شهری می رسد آنجا را

فتح می کند وهر پرچمی که برضد آنها بر افراشته شود از سر راه بر می دارد

وهر فریادی که علیه آنان باشد خاموش گرداند . وای بر  کسانی که دربرابر

آنها بایستد. (پیامبر)

 

      << ایرانیان طالب حقوق اهل بیت (ع)>>

 

بعد از من اهل بیت من دچار بلا وگرفتاری وتبعید می شوند تا اینکه عده ای

از مشرق با پرچم های سیاه می آیند وطلب خیر می کنند به آنها داده نمی

شود پس می جنگند تا پیروز شوند وآنچه می خواستند به آنها داده می شود

ولی قبول نمی کنند تا آنکه آن خیر را به مردی از اهل بیت من می دهند که

در برابرآنها بایستد. (پیامبر)

 

                  << نشانه های ظهور>>

 

پس از اتفاق افتادن سه چیز منتظر فرج باشید اختلاف شامیان با یک دیگر

وحرکت پرچم های سیاه از خراسان وصیحه آسمانی در رمضان.

                                                                             (امام علی)

 

                   << مردی از نوادگان حسین>>

 

مردی از نوادگان حسین از مشرق (ایران ) قیام می کند که اگر با کوه ها

برخورد کند آنهارا از بین می برد وراهی برای خود باز می کند .(امام علی)

 

         << ایرانیان پیش قراولان ظهور>>

هنگامی که دیدی پرچم های سیاه از خراسان قیام می کنند به سوی آنها

بشتابید حتی اگر شده بر روی برف سینه خیز بروید ..... بدانید که آنها

یاران مهدی هستند که زمینه را برای حکومت او مهیا می کنند پس چون

 

                                                                    (37)

 

 

 

دیدید پر چم های سیاه از جانب مشرق (ایران ) می آیند فارس ها را گرامی

بدارید پس همانا دولت ما درمیان آنها ست. (امام صادق)

 

             << جوان تمیمی پرچمدار مهدی >>

 

هنگامی که آن حکومت وقیام ایرانیان رادیدی به سوی جوان تمیمی بشتابید

که او از سمت مشرق (ایران ) میآید وهمو پرچم دار مهدی است .(پیامبر)

 

      << پرچم های هدایت از سوی خراسان>>

 

در این میان پرچم های هدایتی از خراسان می آیند که شهر ها را یکی پس

از دیگری با سرعت بسیار می پیمایند وتعدادی از یاران قائم در میان انها

هستند . (امام صادق)

 

    << مهدی یاوران عزتمند در برابر کافران >>

 

به زودی خداوند گروهی را می آورد که آنان را دوست می دارد وآنان نیز

او را دوست دارند اینان در مقابل مومنان فروتن ودرمقابل کافران عزتمند

ومقتدرند در راه خدا جهاد می کنند واز سرزنش هیچ ملامتگری نمی هراسند.

                                                                                ( قرآن کریم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         (38)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  <<مهم مهم مهم>>

 

لازم به ذکر است که تمام شبهاتی که منکرین در عدم امکان رویت امام عصر

شایعه نموده اند خود آنها این ادعای عدم امکان رویت را مستند به جمله

"فمن ادعی المشاهده .... فهو کذاب مفتر " نموده اند که در آخرین توقیع

امام عصر (ع) که به آخرین نایب خاص خود فرموده اند می باشد ولی با

توجه به موضوع توقیع که خاتمه نیابت است علمای بزرگی  به محضر

مبارک امام عصر  مشرف شده اند یا نه ؟  اگر جواب منفی است پس باید

آنها را که ادعای تشرف نموده اند دروغگو بدانیم که این اتهام به هیچ وجه

برای شیعیان قابل قبول نیست . واگر جواب مثبت است اولا معنای صحیح

کلمه المشاهده در توقیع فوق الذکر را هم باید از آنها که به محضرمقدس

امام عصر مشرف شده اند وبا چشم خود آن حضرت را دیده اند پرسید نه

از کسانی که به این توفیق نائل نشده اند وطبق افکار خود که احتمالی می

باشند کلمه المشاهده را معنی می نمایند.

ثانیا هیچ کدام از آن بزرگواران مشرف شدن به محضر مبارک امام عصر

رامختص افراد خاص واوحدی از افراد ننموده اند .

ثالثا در هیچ کدام از روایات وداستان های متشرفین نیامده است شخصی

که به فیض تشرف نائل شده نباید به دیگران بگوید وموارد خاصی هم

که علما قضیه را به دیگران نمی گفتند یا به افراد خاصی می گفتند آن هم

به دلیل فاش نشدن ارتباط خاصی که با حضرت داشتند یا علنی نشدن مقامات

ودرجات معنویشان بوده است والا صرف گفتن تشرفات که معمولا نجات

یافتن از گرفتاری ها و....توسط آن حضرت است باعث امیدواری وتقویت

ایمان به آن حضرت می شود ومستعمین در اثر شنیدن آنها حالات معنوی

خاصی پیدا می کنند وباعث تقویت ایمان آنان می گردد.

رسیدن به محضر مبارک آن حضرت در دوران غیبت کبرا به اراده شخص

آن حضرت می باشد وتنها راه تشرف وملاقات با آن حضرت لطف واراده

ود وجود مقدس حضرت ولی عصر می باشد والبته خود سازی وجلب

یشتر محبت آن حضرت مسلما تاثیر در رسیدن به این فیض بزرگ دارد

ما علت تامه نیست علت تامه لطف وتفضل واراده خود آن وجود مقدس

است.

                                                                 (39)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در خاتمه یک دعای امام زمان رابه شما یاد می دهم.

 

اللهم هذا دینک اصبح باکیا لفقد ولیک فصل علی محمد وآل محمد وعجل

فرج ولیک رحمه لدینک اللهم هذا کتابک اصبح باکیا لفقد ولیک فصل

علی محمد وعجل فرج ولیک رحمه للکتابک اللهم هذه اعین المومنین

اصبحت باکیه لفقد ولیک فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج ولیک

رحمه المومنین اللهم صل علی محمد وآل محمد (به سوی نور)

 

 

 

 تکثیر وپخش کنید ولی در محتوای آن دخل وتصرف نکنید چون در این

صورت بدهکار من می شوید.

 

 

 

                                       پایان

 

 

 

 

 

                                                                       (40)

 

 

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه نهم اردیبهشت 1389 0:5
 

ادامه گنجینه تفسیر

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه نهم اردیبهشت 1389 0:3
 

                                                  

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه نهم اردیبهشت 1389 0:0
 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1389 23:53
 

               : سوره فصلت (41):

این سوره در مکه نازل شده و54 آیه دارد امام صادق فرمود هرکه این سوره را هر شب بخواند برایش روز قیامت به قدر کشش چمشش نور وسرور گردد ودر دنیا پسندیده وغبطه برده زندگی کند یعنی مردم به او رشک برند واز خدا تمنای مقام اوراکنند وهر کس آن را با آب باران بشوید وسرمه را با آب باران بساید وبه چشم کشد ازدرد چشم وسفیدی آن وجمیع دردهای چشم شفا یابد وهر کس یکبار هم آن را بخواند بابت هر

                            (20)

حرفی از آن ده حسنه در نامه او ثبت کنند .

 

               : سوره شوری (42):

این سوره در مکه نازل شده و53 آیه دارد هر که این سوره را

                            

قرائت کند حق تعالی روز قیامت روی اورا چون شب چهارده

گرداند واورا نزد خود دارد وبه او خطاب کند ای بنده من در دنیابه این سوره مداومت می نمودی ونمی دانستی که ثواب آن در چه مرتبه است واگر به ثواب آن علم می داشتی هر گز از خواندن ملامت نمی یافتی ودائم به خواندن آن مواظبت می کردی پس به ملائکه امر نماید که اورا به بهشت برید ودر بهترین اماکن آن وی را جای دهید پس فرشتگان اورابه بهشت برند ودر قصری که درها وظاهر وباطنه آن از یاقوت سرخ باشد فرود آرند وصفا ولطافت آن خضر بر وجهی باشد که ظاهر آن از باطن وباطن آن از ظاهر دیده شود وهزار حورالعین وهزار جواری وهزار ولدان مانند لوءلوءدرخشان نامزد او گردانند با سایر انواع کرامت واصناف مکرمت وهرکس آن را بشوید وبخورد کم تشنه گردد واگر زیر سر نهد وبخوابد خوابهای خوب ببیند.

 

                      : سوره زخرف(43):

این سوره در مکه نازل شده جز یک آیه آن وامام باقر فرموده هرکس این سوره را قرائت کند خداوند اورادر گورش از جانوران زمین ایمن کند واز فشار قبردر امان باشد تادر پیشگاه خدا بایستد بعد آن سوره او را به امر خدا داخل بهشت کند وهر کس آن را بخواند از کسانی باشد که خدا در حق ایشان ترس را دور کند وهر که آن را بشوید وآب آن را به زنی دهد که با شوهر خود بد رفتاری می کند آن زن مطیع شوهر گردد وهر که آن رابا خود

                               (21)

دارد ازهر آفت وشری ایمن گردد واگر زیر سر نهد وبخوابد خواب های خوب ببیند واگر آنرا بنویسد وبا آب باران حل کند به زن بد زبان سلیطه دهد خوب زبان شود.

                   : سوره دخان (44):

امام باقر فرمود هر که این سوره را درفرائض ونوافل بخواند

                              

خداوند اورا از آمین روز قیامت بر انگیزد واو راخداوند در زیر

عرش خود سایه دهد واورا آسان محاسبه کند وکتابش را به دست راستش دهد وهر که آن را در شب جمعه بخواند خداوند به هر حرفی ثواب آزاد کردن صد بنده به او بخشد وهفتاد هزار ملک برایش آمرزش خواهند وخداوند اورا بیامرزد وهر که در شب وروز جمعه بخواند در بهشت خانه ای برای اوبنا کنند وهر که آن را با خود دارد در انظار با هیبت باشد وهر که آن را بشوید وبخورد از شر سخن چین در امان باشد . جهت مهمات هفتاد بار آن را بخواند کفایت شود وهر که با خود دارد از شر دیو وپری در امان باشد ومردم اورا دوست بدارند.

 

                     : سوره جاثیه (45):

این سوره راشریعه نیز گویند ومکی است جز یک آیه . هرکه این سوره را بخواند آتش دوزخ راهر گز نبیند وزفیر وشهیق جهنم رانشنود ودر افق اعلا رفیق سید انبیا باشد وهر که آنرا با خود دارد از هرچه ترسد ایمن گردد واگر زیر سر نهند از شر جن محفوظ گردد.

                        :سوره احقاف (46):

این سوره درمکه نازل شده جز یک آیه وامام صادق فرموده هر کس این سوره رادر شب جمعه  قرائت کند خداوند اورا از ترس

                                      (22)

 

دنیا ومفرغ روز قیامت ایمن گرداند هر که آن را بخواند بی

شماربه او حسنه بخشند واگر هر شب بخواند خدا اورا از فزع آخرت وترس دنیا رهایی بخشد وهر که آن را در کاغذی نویسد وبه آب زمزم یا باران بشوید وبیاشامد محبوب ومکرم شود وقوه حافظه او قوی گردد وجهت خلاصی از مهلکه سه بار بخواند .

                               

                       : سوره محمد(47):

این سوره راقتال هم گویند ومدنی است به جز یک آیه . امام صادق فرموده هر مومنی که این سوره را بخواند هرگز در دین خود شک نکند وازشرک وکفر محفوظ باشد وبعداز فوت خدای تعالی هزار فرشته رابه قبر او فرستد تا بر او نماز خوانند وثواب اورا به او دهند ودر هنگام حشر تشییع او کنند تااورا نزد خدا به موقف من حاضر کنند ونیز از ان حضرت مروریست هر که می خواهد جان ومال او حفظ باشد بداند که باید سوره محمد را تلاوت کند زیرا که در آن آیتی در شان ما وآیتی در باره اعوای ما می باشد وهرکه آن را بخواند خداوند اورا از انهار بهشتی آب دهد وهرکه آن را در جنگ با خود دارد بر دشمن ظفر یابد وکسیکه آنرا بشوید وبخورد ترس اوبرود وکسیکه در دریا بخواند از غرق ایمن باشد.

                  :سوره فتح (48):

این سوره مدنی است چون رسول خدا از حدیبیه بر گشت از دور دیدیم ناقه آن حضرت سنگین شد واز رفتار باز ماند چون نزد آن حضرت آمدیم اثر فرح وسرور بر جبین مبین او دیدیم سبب رفتار پرسیدیم فرمود این سوره نازل شده که از همه دنیابرتر است .چون ما به سبب منع کفار از دخول حرم باز ماندیم ولذا بسیار غمگین شدیم چون حق تعالی این سوره را نازل نمود حضرت رسول فرمود نزدم دوستر است از هر چه در دنیا است . اموال

                              (23)

 

وزنان خود را به آنچه در تصرف شماست با قرائت این سوره به

حصار در آورید وبدانید که هرکس بر خواندن این سوره مداومت نماید منادی به صدای بلند ندا کندبر وجهی که همه اهل عرصات بشنوند ای بنده تواز جمله خاصان منی پس به فرشتگان ندا کند که اورا به بندگان خالص وصالح من ملحق سازید ودربهشت نعیمش ساکن گردانید واورا شراب دحیق که به کافور مختوم

                           

باشد بچشانید . هر که آن را بخواند مثل کسی است که با پیامبر

خدا در فتح مکه شهید شده باشد ودر قیامت در درجه کسانی باشد که تحت شجره با آن حضرت بیعت کرده اند وهر که آن رابا خود دارد از ملک ایمن باشد واگربر دیوار یا خانه آویزان کنند شیطان نزدیک آن دیوار وخانه نشود وجهت زیادی شیر زن بنویسند وبشویند وبخورند ویا بر خود آویزند مجربست .

 

                     : سوره حجرات(49):

این سوره مدنی است هر کس این سوره را در هر شب یا در هر روز بخواند از جمله زوار سید انبیا باشد وهر گاه اورابر مصروع آویزد شیطان از آن جا بگریزد.

 

                    : سوره ق (50):

هرکس در فرائض ونوافل این سوره را قرائت کند خداوند بر او در روزیش وسعت دهد وخداوند پرونده اوار به دست راستش می دهد واورا آسان حساب می کند . روزی سه بار رو به قبله خواندن سوره ق وسعت رزق آورد هر که آنرا بخواند جان دادن بر او آسان شود واگر کسی با آب باران بشوید وبیاشامد هر دردی که در شکم یا دهن یا ترسی داشته باشد بر طرف شود

                               (24)

واگر دهان طفل را با آن آب بشویند دندانش آسان در آید ودرمان بیچاره با ده بار خواندن قاف میسر است .

هرکه بر خواندن این سوره در نماز ها ونوافل مداومت کند خداوند در روزی او وسعت فرماید وکتاب اورا به دست راستش می دهد وحساب آسانی از او می فرماید.

                       : سوره الذاریات (51):

 

این سوره در مکه نازل شده و60 آیه دارد امام صادق فرموده                           

هر که این سوره رادر روز یا شب بخواند خداوند برای او

زندگیش را اصلاح نماید وروزی اورا فراخ دهد ودرقبر او نوری قراردهد که تاروز قیامت بدرخشد وهر کس آن را بنویسد وبر زنیکه دشوار زاید ببندد به آسانی زاید.

 

                       : سوره طور (52):

این سوره در مکه نازل شده و49 آیه دارد هر کس این سوره را بخواند برای او خیر دنیا وآخرت راجمع کند وهر کس در سفر بخواند از آفات سالم بماند واگر زندانی آنرا بسیار بخواند از زندان رها شود.

                   : سوره النجم (53):

این سوره مکی است و62 آیه دارد هر کس در هر روز یا هر شب این سوره را بخواند در بین مردم نیکو زندگی کند وآمرزیده باشد ودر بین مردم محبوب گردد . جهت بر آمدن حاجات 21 بار خوانده شود واگر این سوره را بخوانید بی شمار حسنه یابید وهر که هر روز یا هر شب بخواند زندگانی پسندیده یابد وبرای گریه طفل این سوره رابه او ببندند.

                   : سوره قمر (54):

 

                                 (25)

این سوره در مکه نازل شده و55 آیه دارد هر کس این سوره را

بخواند خداوند اورا از قبرش بیرون کند بر ناقه ای از ناقه های بهشت وهر که آنرا یک روزدر میان بخواند در قیامت رویش مثل ماه شب چهارده باشد واگر ظهر جمعه آنرا بنویسد وزیر کلاه قراردهد نزد مردم عزیز ومحبوب گردد.

                     

               : سوره الرحمن (55):

                   

این سوره مکی است جز یک آیه  و78 آیه دارد امام صادق روایت کرده است قرائت این سوره را ترک نکنید زیرا این سوره در دل منافقین قرار نمی گیرد ودر روز قیامت نزد پروردگار به صورت پسر خوش رو وخوشبو آید ودر جایی بایستد که به خداوند متعال نزدیک ترین جا است وهیچ کس را رتبه آن نباشد که به آن مقام برسد پس حق تعالی به او خطاب کند که چه کسانی در دنیا به تلاوت تو مداومت نمودند گوید فلان شخص وخدا روی اورا سفید ونورانی سازد وبه ایشان گوید که هر که را دوست دارید شفاعت کنید پس ایشان هر که را خواهند شفاعت کنند وکسی شفیع او نباشد مگر آنکه حق تعالی به او فرماید برو ودر بهشت من ساکن شو که هر چه آرزوی نفس تو باشد در آنجا موجود ومهیا است حتی آن حضرت فرمود واجب است که سوره الرحمن رادر هر روز جمعه قرائت کند وهرکه در شب جمعه این سوره را  بخواند حق تعالی دو فرشته بر او گماردکه اورا تا صبح حفظ کند واگر در صبح بخواند دو ملک بر او بگمارد که تا شب حافظ او باشد . عروس قرآن الرحمن است وهر کس آن را بخواند شکر نعمت های خداوند را نموده وخدا به ضعف او رحم می کند . اگر آن را بشویند وبنوشند از درد دل وکبد سالم بماند واگر بر مصروع یا درد چشم بندند بر طرف شود واگر به دیوار

                                  (26)

 

خانه آویزند جانوران زمین از آن خانه بگریزند.

                                    

                      : سوره واقعه (56):

این سوره مکی است هر کس می خواهد خبر خلق اولین وآخرین وخبر اهل بهشت ودوزخیان وخبر دنیا وآخرت بداند سوره واقعه را بخواند . اگر هر شب این سوره را بخوانید فقیر نمی شوید .

هر کس به صفات بهشتی مشتاق است این سوره را بخواند .اگر

هر شب بخواند صورتش مثل ماه شب چهارده شود وهر شب جمعه بخواند خداوند اورادوست دارد ومردم هم او رادوست دارند ودر دنیا هرگز سختی وفقر وآفتی از آفات دنیا نبیند واز رفیقان مولا علی باشد واین سوره خاص امیر المومنین است وهر که آن راخواند از غافلان اورا ننویسند واگر آن را به زن آبستن بندند به آسانی بزاید.

                           

                    : سوره حدید(57):

این سوره مدنی است و29 آیه دارد ورسول الله هر شب آن را می خواند وفرمود در این سوره آیاتی است که از هزار آیه بهتر است وامام باقر فرمود هر کس این سوره را بخواند قبل خواب نمیرد تا آنکه قائم ما را ببیند وچون از دنیا رود در جوار حضرت رسول باشد اگر در نماز فریضه بخواند خدا هرگز اورا عذاب نکند وهرگز در مال ونفس او بدی نرسد وبدن اواز جمیع آفات دور باشد . هر که آن رابخواند در جمله کسانی باشد که به پیامبران گرویده وهر که آن را با خود دارد از حرارت آهن حفظ شود واگر بر پیکان تیر یا مثل آن که به بدن رفته بخوانند بدون درد از بدن بیرون آید واگرآب آن را بر ورم ها وقروح وجروح وباد های سرخ مالند وآنها را به آن آب بشویند شفا یابد به اذن

                                  (27)  

 

خدا واگر جلو خصم آن را بدارند آن خصم اورا نبیند.

                                

                     : سوره مجادله (58):

این سوره مدنی است و22آیه دارد هر کس این سوره را تلاوت کند در نامه عملش اورااز حزب خدا ثبت کنند وکسی بر اوفائق نشود وبا او نتواند مجادله کند ودر چشم مردم معتبر وموقر باشد جهت غلبه بر دشمن سه بار بر مشت خاک بخواند وبه طرف

                         

دشمن اندازد مقهور گردد واگربر بیمار بخواند تسکین یابد

واگرهر روز مداومت کند از شر ذی شر محفوظ باشد واگردرانبار غله گذارد از جانور موذی ایمن باشد.. هر کس در خواندن سوره مداومت کند خداوند اورا عذاب نکند تا از دنیا رود ودر جان خود وخانواده بدی نبیند وضرری در بدن خود نبیند.

 

                     : سوره حشر(59):

این سوره مدنی است و24آیه دارد هر کس این سوره رابخواند همه چیز از بهشت ودوزخ وعر ش وکرسی و... بر او صلوات فرستند وبرای او استغفار کنند واگر در آن روز یا آن شب بمیرد شهید مرده ونیز روایت شده از آن حضرت که هر کس سوره حشر ر اقرائت کند خدای تعالی گناهان گذشته وآینده اورا بیامرزد واگر شب بخواند فرشته ای به خانه او فرستند که باشمشیر کشیده اورا واهل بیت واموال اورا تا روز پاسبانی کنند . اسم اعظم خدا در شش آیه آخر این سوره است واگر درزمان خواندن این سوره مرگ شخص فرا رسد به بهشت رود . امام صادق فرموده هر کس این سوره را جهت قضاء حوائج ومهمات عظیمه

 

                                     (28)

 

چهل روز روزی یکبار بخواند حاجت او روا وسرانجام یابد واگر

یک روزفوت شود باید از سر گیرد ونوشته اند که هرکس تا چهل روز مداومت کند مستجاب الدعوه شود وپیامبر به علی فرمود هرشب حشر را بخوان تا شر دنیا وآخرت از تو دفع گردد.

اگر هر صبح این سوره را بخواند هفت هزار فرشته را مامور کنند تا اورا از جمیع آفات نگه دارند وبر او صلوات فرستند تا شب واگر بمیرد شهید محسوب شود ودر قیامت جمیع مومنین شفیع او شوند . اگر این سوره را بر جام شیشه ای  نویسند وبا آب باران بشویند وبخورند حافظه اشان زیاد شود.

            

                                 

                : سوره ممتحنه (60):

این سوره مدنی است و13 آیه دارد هر کس این سوره را درفرائض ونوافل بخواند حق تعالی دل اورا به ایمان امتحان کند وچشم اور اروشن نماید وهرگزفقر ودیوانگی به او واولاد او راه نیابد . هر کس این سوره را بخواند مومنین ومومنات شفیع او شوند وهر کس سه رو متوالی آن را بنویسد وبشوید وبه صاحب درد طحال بنوشاند دردش زایل گردد .

 

                     :سوره صف(61):

این سوره مدنی است و14 آیه دارد امام صادق فرموده هر که این سوره را بخواند ودر نوافل وفرائض بر آن مداومت کند حق تعالی اورادرصف ملائکه وانبیا جای دهد وحضرت عیسی برای او استغفار کند وبر او صلوات فرستد تا زمانی که در دنیا باشد وروز قیامت رفیق او باشد واورا ثواب حوریان دهند وهر که آن را در سفر خواند حفظ بماند .

                              (29)

                    :سوره جمعه (62):

این سوره مدنی است و11 آیه دارد امام صادق فرموده بر هر

شیعه ما لازم است که در شب جمعه این سوره را بخواند ودر نماز ظهر جمعه این سوره رابخواند ومزد این کار او بهشت است وهر کس صبح وشام آن را بخواند از وسوسه شیطان ایمن گردد.

 

                  : سوره منافقون(63):

این سوره مدنی است و11 آیه دارد وهر کس آن را بخواند از شک ونفاق بری می گردد واگر بر دمل خوانند شفا یابد. این سوره جهت درد چشم ویا هر دردی که باشد موثر است  وبه جهت دمل ها وجراحت ها بخوانند شفا یابد.

                 : سوره تغابن (64):

این سوره مدنی است و18 آیه دارد واز امام صادق نقل است که هر کس این سوره را بخواند در فریضه در روز قیامت شافع او باشد تا در بهشتش در آورند . هر که آن را بخواند از مرگ فاجعه ایمن گردد وهرکس بخواند ونزد حاکم رود از شرش در امان باشد.

                     : سوره طلاق (65):

این سوره مدنی است و13 آیه دارد امام صادق فرموده که هر کس این سوره رادرفریضه بخواند حق تعالی اورا از ترس روز قیامت در پناه خود گیرد واورا از آتش دوزخ نگهدارد ودربهشتش در آورد زیرا که این سوره برای پیامبر است پس هر که آن را بخواند به سنت پیامبر از دنیا رود . جهت محبت یا اداء قرض 21 باراین سوره را بخواند وجهت وسعت رزق سه بار آن را بخواند اثر بخشد . برای پرهیز کار شدن از شبهات دنیا وبی هوشی های مرگ وشدائد روز قیامت مهم است . هرکس آن را

                                   (30)

 

بخواند وبشوید ودر جمعی بی تقوی بپاشد جدال وقتال بر پا شود

.با خواندن این سوره درنماز واجب خداوند اورا پناه می دهد ودر روز قیامت از کسانی نمی باشد که بترسد یا محزون باشد وازآتش درامان باشد .

                    :سوره تحریم (66):

این سوره مدنی است و12 آیه دارد هر که این سوره را بخواند حق تعالی اورا توبه نصوح کرامت کند وهر که آن رابه مار گزیده یا مصروع بخواند یابر کسی که شب خوابش نمی برد یا بیماراست آن مرض ها برود ومداومت بر آن اداء قرض است.

 

                    : سوره ملک (67):

این سوره مکی است و30 آیه دارد وآن را واقیه نیز گویند هرکه

آن را تلاوت کند گویا شب قدر رازنده کرده است . هرکه این سوره را بخواند روز قیامت بر بالهای ملائکه آید ورویش در حسن مثل روی یوسف باشد . واز آتش برهد وبه بهشت در آید واز کیفر قبر بازمی دارد واگر هر شب بخواند بسیار عبادت کرده وآن شب را پاک کرده واز غافلین نوشته نشود وناکر ونکیر در قبرش از طرف پایش آیند وپاها گویند از طرف ما راه نداری براستی این کس بر من قیام می کرد سوره را هر روز وشب می خواند وچون از طرف زبانش آیند به آن دو گویند از طرف من راهی نیست واگر شب بخواند تا صبح در امان خداست .

 

                        : سوره قلم (68):

این سوره مکی ومدنی است و53 آیه دارد هرکه در فریضه یا نافله بخواند تا زنده باشد از فقر ایمن است وبعد از موت از فشار قبر در پناه باشد وصاحب حسن خلق شود واز چشم بد در امان باشد و هرکس درد سر یا درد پا داشته باشد این سوره را بخود

                              (31)

 

آویزد درد ساکت شود .

                   : سوره الحاقه (69):

این سوره  مکی است و52 آیه دارد هرکه این سوره را بسیار تلاوت کند با عث تمامیت ایمان شود وایمان او صلب نشود تا به بهشت در آید . در قیامت حسابش آسان گردد ونوری گردد از سر تا قدم اورا فراگیرد واگر زن حامله با خود دارد طفلش حفظ شود واگر آب سوره را به طفل دهند وقتی متولد شد دلربا شود واز حشرا ت زمین وشیطان حفظ شود .

              : سوره معارج (70):

این سوره مکی است هر کس این سوره را بخواندثواب کسانی که نماز به پا داشته وحج گذارده وروزه گرفته وزکات داده ورعایت امانت کرده  را دارد ودر قیامت از گناهان او نپرسند واورا

دربهشت هم نشین آل محمد گردانند واگر شب بخواند محتلم نشود

 

                    : سوره نوح (71):

این سوره مکی است امام صادق فرموده کسی که به خدا ایمان دارد وکتاب اورا می خواند باید سوره نوح را ترک نکند زیرا هر بنده محتسب صابر که این  سوره را در فریضه یا نافله بخواند حق تعالی اورا در مساکن نیکو کاران جای دهد وثلث بهشت را به او دهد وبه انواع کرامت واصناف نعمت اورا بنوازد ودویست حورالعین وچهار هزار بیوه به او دهد ودعوت حضرت نوح راپذیرفته وهر که روز وشب بخواند به حاجاتش برسد.

 

                  : سوره جن (72):

این سوره مکی است و28 آیه دارد امام صادق فرموده هر کس

                                       (32)

 

این سوره رابخواند تا در دنیا باشد از شر جنیان وسحر وکید

خلق ایمن باشد وکسی نتواند به اوضرر رساند ودر آخرت با محمد واهل بیت باشد وچون به ملازمت ایشان مشرف گردد گوید خداوند جز ایشان دیگران را نخواهم ودرجه غیر از این درجه آرزو ندارم هر که آن را بخواند به عدد هر جن وشیطانی بنده آزاد کرده وهر که آن را بخواند وبشوید وبیاشامد هر چه بشنود یاد بگیرد وبا هر که مناظره کند غالب شود ودر هر جا این سوره خوانده شود اجنه از آنجا فرار کنند وهر که آن را بخواند ونزد حاکمی رود شر آنجا کم به اورسد واگر صاحب حزنی بخواند اندوه اوبر طرف شود واگر محبوسی بخواند از حبس رها شود واگرقرض دار بخواند قرضش ادا گردد.

               : سوره مزمل (73):

این سوره مکی است و20 آیه دارد هرکس در نماز یا شب این

سوره را بخواند فرشته ای شب وروز شاهد افعال صالحه او باشد

واین سوره نزد خداوند برای او گواهی دهد وحق تعالی حیات وممات طیب به کرامت دهد وحضرت باقر فرمود خواننده این سوره هر گز محتاج نشود وحق تعالی سختی دنیا وآخرت ر اازاو دفع کند وهرگز آزاری وبلایی به او نرسد . به او زندگی خوب بخشد ومردنش به نیکی باشد وهرکه به خواندن مداومت کن پیامبر رادر خواب ببیند وهر که با خود دارد هرجا رود فتح ونصرت باشد اگر چیزی گم کرده باشد ده روز بخواند پیدا شود واگر بین زن وشوهری ناسازگاری باشد سه بار به شربت بخواند وآنان بیاشامند محبت به هم رسد واگر کسی را فرزند نباشد مرد وزن هر دو روزه بگیرند ووقت افطار غسل ووضو کنند ویکبار سوره را به آب خوانده بخورند صاحب فرزند شوند وجهت شفا آن را بر روغن بادام بخوانند وبر بدن مریض بمالند . برای مسحور روز یک شنبه آن را بنویسند وبه آب بدمد وبخورد دفع شود.

                               (33)

                        : سوره مدثر(74):

این سوره مکی است و56 آیه دارد وهر کس در نماز فریضه این سوره را بخواند بر خداوند واجب است که اورا رفیق محمد سازد ودر درجه ای از بهشت قرار گیرد وتا در دنیا است هر گز بدبختی  به او نرسد واز صدیقان ووشهیدان وصالحان نویسند واز جمیع بلیات وعقوبات رستگار باشد وهر که مداومت کند هر حاجتی خواهد روا گردد واگر حفظ قرآن خواهد حافظ گردد.

 

                     : سوره قیامت(75):

این سوره مکی است و140 آیه دارد امام صادق فرمود هر کس به آن مداومت کند وبه آن عمل کند حق تعالی چون اورا از قبر بر

 انگیزد این سوره رفیق او باشد با بهترین صورت واورا بشارت

دهد وبر روی او خندد واورا شاد کند تا از صراط ومیزان بگذرد

وقرائت آن تقویت قلب است واگرکسی آن را بشوید وبخورد ضعف قلبش به قوت تبدیل گردد ورسول الله فرمودهر که آن را

بخواند من وجبرئیل گواهیم برای او در قیامت که او به روز قیامت ایمان داشته ودر آن روز روشنی روی او برهمه غلبه کند.

 

                     : سوره دهر (76):

این سوره مدنی است و31آیه دارد وهر که آن را بخواند در پنج شنبه حق تعالی صد حور العین عذرا وچهار هزار ثیب آنها را به او کرامت کند واجر او بهشت ونعمت آن باشد.

 

                    : سوره مرسلات (77):

این سوره مکی است و50 آیه دارد این سوره در لیله الجن فرود آمد و رسول الله فرمود هر کس این سوره را بخواند از شر جن وانس درامان باشد وخدا اورااززمره مومنان بنویسد واز امام

                               (34)

صادق نقل شده هر که بخواند خدا اورا با پیامبر آشنا کند وبا آن حضرت هم نشین شود وا ز مشرکان نخواهد بود وجهت خصم بخواند بر او غالب شود واگر بر صاحب دمل آویزد بر طرف شود.

                        : سوره نباء(78):

هر که این سوره را بخواند در قیامت آب سرد خوشگوار به او دهند وهر کس آن را به زعفران وگلاب برورق آهو نویسد وبا خود دارد خوابش کم وحافظه اش زیاد گردد واگربر بازو بندد قوی گردد واگردرد شکم دارد بشوید وبنوشد برطر ف گردد ویک سال مداومت در خواندن موجب رفتن به مکه گردد واگربر کمر بندد حیوانات موذی نزدیکش  نشوند وجهت دفع مرگ گوسفندان

                             

بنویسد ودر گردن گوسفندی از گله اندازد.

                   : سوره والنازعات (79):

این سوره مکی است و46 آیه دارد و امام صادق فرمود هر که این سوره را بخواند نمیرد مگر سیراب ومبعوث نگردد مگر سیراب ودر بهشت نرود مگر سیراب وثواب او به قدری باشد که از اول عمر تا آخر عمربه نماز فریضه مشغول بوده باشد وهر سال حج وعمره کرده باشد . هر کس آن را بخواند اورا باز داشتن و حساب قیامت نباشد مگربه قدر نماز نوشته و حق تعالی اورابه بهشت برد.

                      : سوره عبس (80):

این سوره مکی است و42 آیه دارد وهرکس بخواند ازدوستان خدا باشد ودربهشت درسایه رحمت خدایتعالی وکرامت جلیل او قرار گیردوازمقربان درگاه باشد . هرکس این سوره را بخواند روز قیامت شاد وخندان باشد وهر که با خود دارد در سفر خیر زیاد به او رسد ومهماتش برآید واگرسه روزهر روز هفت بار به

                              (35)

 

چشمه خشک شده بخواند آب آن چشمه بسیار گردد واگر چیزی

در جایی نهان باشد وفراموش کرده باشد بخواند به یادش آید.

 

                : سوره کورت(81):

این سوره مکی است و29 آیه دارد واز مولا علی روایت است که هر کس آن را بخواند از رسوایی  روز قیامت در امان است در وقتی که پرونده او باز است.  وقت نزول باران برای قضاء حاجت صد بار موثر است واگر آن را بر گلاب خوانند وقدری از آن را در چشم کشند روشنایی چشم زیاد شود وخواندن بر چشم باعث شفا است .

                          

                      : سوره انفطار (82):

این سوره مکی است ونوزده آیه دارد هرکس این سوره را بخواند ودر نماز ها آن رانصب العین خود دارد هیچ حجابی اورا از رحمت خدا منع نمی کند وهمیشه دررحمت الهی است وحق تعالی به او  پیوسته به نظر رحمت نگرد تا مردم از حساب فارغ شوند وهر کس این سوره را بخواند بی شمار برایش حسنه نویسند وجان دادن برای او آسان شود ودر قیامت به اصلاح آید وهر که این سوره را درکاری که مانده هفتاد بار بخواند رهایی یابد وبه همین عدد اگر محبوس یا اسیر بخواند نجات یابد واگر بر پوست سباع نویسد وبا خود دارد روزی او فراخ شود ودر معاملات نفع تمام یابد .

                       : سوره مطففین (83):

این سوره مکی است و36 آیه دارد هرکس آن را در نماز فریضه قرائت کند حق تعالی اورا درروز قیامت از آتش دوزخ ایمن گرداند وآتش اورا نبیند واو آتش را نبیند وبر پل جهنم نگذرد

                             (36)

 

وروزقیامت اورا حساب رسی نکنند و از رحیق مختوم به او

دهند.

                       : سوره انشقاق(84):

این سوره مکی است و25 آیه دارد هر کس آن را قرائت کند خدای تعالی اورادر پناه خود گیرد ونامه اورا به دست راستش دهد واز اصحاب یمین باشد واگر بر زن زائو ببندد آسان وضع حمل کند ولی پس از وضع فوری باز کنند واگربر چهار پا خوانند حفظ بماند واگر وقتی که کسی را مار یا عقرب یا رتیل گزیده بر او بخوانند موثر است.

                      : سوره بروج (85):

این سوره مکی است و122 آیه دارد اگر درفرائض تلاوت کند

                              

محشر وموقف او با انبیا ومرسلین باشد زیرا این سور ه پیامبر

است وهر که آن را خواند به عدد هر جمعه وهر عرفه ده حسنه برایش نویسند واگر وقت خواب بخواند حفظ شود واگر وقت بیرون شدن از منزل بخواند وبدمد آن خانه واهلش با قاری آن از بلیات حفظ شوند وجهت حفظ از زنبور بخواند.

 

                     : سوره طارق (86):

این سوره مکی است و17 آیه است هر کس این سوره را در فرائض بخواند اورا در قیامت نزد حضرت حق جا ه ومنزلت باشد واز رفیقان انبیا گردد هر که آن را بخواند حسناتش بی شمار است وهر که آب آن را بر جراحت ریزد شفا یابد .

 

                  : سوره اعلی (87):

                                   (37)

 

این سوره مکی است و19 آیه دارد وثواب این سوره در ترازوی

حساب از عرش وکرسی وکوه های دنیا سنگین تر باشد چون بنده تسبیح گوید خدا گوید ای فرشتگان گواه باشید من اورا آمرزیدم وچون بمیرد میکائیل با او باشد وروز قیامت اورابر پر خویش  گیرد واو را نزد خدا برده شافع باشد . هر کس این سوره را در فریضه ونافله خواند در قیامت به او ندا رسد ازهر در بهشت که می خواهی داخل شوزیرا مقام تو اعلی است  ومولا علی همواره می خواند وهر که بخواند گویا صحف ابراهیم وتورات موسی را خوانده .

                    : سوره غاشیه (88):

این سوره مکی است و26 آیه دارد هر کس این سوره را در فرائض ونوافل مداومت کند حق تعالی اورا غریق رحمت خود گرداند ودر دنیا وآخرت اورااز عذاب آتش دوزخ ایمن گرداند وهر کس آن را بخواند حسابش آسان شود واگربر خوردنی

بخوانند ضرر نرساند واگر بر نوزاد خوانند سالم ماند .

 

                           : سوره فجر(89):

این سوره مکی است اگر این سوره رادرفرائض ونوافل بخواند در قیامت حشرش با حضرت حسین است واین سوره حسین است ودر درجه در بهشت باشد .اگر دهه ذی حجه آن را بخوانند مورد آمرزش خدا واقع شوند واگر در آن زمان بمیرد بی حساب بهشت رود وهر کس روز های دیگر بخواند برایش نوری باشد وهر که یازده باربخواند وبا حلال خود نزدیکی کند خدا به او اولادی بدهد که باعث روشنایی چشم او باشد.

                       : سوره بلد (90):

این سوره مکی است و20 آیه دارد هر که این سوره را بخواند از خشم خدا در امان است واگردرد بینی داشته  باشد این سوره

                              (38)

 

رادرآب بخواند ووارد بینی کند خوب شود . واگر برطفل حین تولد

بندند از عیب ونقص سالم ماند وهر کس آن را در فرائض خواند در دنیا معروف شود که از صالحان است ودر آخرت به مقربان درگاه حق تعالی تبدیل شود واز رفیقان وصالحین وشهدا باشد.

 

                  : سوره شمس (91):

این سوره مکی است و16 آیه دارد از امام صادق روایت شده هر کس هر شب بخواند هر چه نزد او از مو وپوست وگوشت وعروق واعصاب واستخوان وجمیع آنچه زمین آن را برداشته حاضر باشد روز قیامت برای او گواهی دهند وحق تعالی فرماید شهادت شما را برای بنده خود قبول کردم واورا از آتش دوزخ امان دادم اورا به بهشت های من ببرید تا هر بهشتی که خود اختیار کند بی منت به او دهید وبه  فضل ورحمت من باشد پس آن بهشت برای بنده من گوارا وخوشگوار باشد . هر کس آن را بخواند چنان باشد که بر آنچه خورشید تابیده تصدق کرده وجهت تسکین درد بشوید وبیاشامد .. هر که این سوره را بخواند در قیامت از هر دری که بخواهد وارد بهشت شود .

 

                 : سوره واللیل (92):

این سوره مکی است و21 آیه دارد هرکس آن را بخواند حق تعالی به او بی حساب عطا کند وبه آن خرسند وراضی باشد واورا ازتنگی عافیت دهد وامور دنیوی واخروی اورا آسان کند ومهمات اورا کفایت نماید واورا با صلحا وشهدا محشور فرماید .

هرکه سه شب متوالی وهرشب هفت بار بخواند به مراد رسد .

برای خشم سوره را تا چهل شب هر شب چهل بار بخواند . جهت فتوحات وکثرت مال اثر دارد . هر کس را مهمی رخ دهد که در

                               (39)

 

آن چاره ای نبیند وقت خواب این سوره را هفت بار بخواند

شخصی به خوابش آید وبه او چاره نجات را گوید .

 

                : سوره والضحی (93):

این سوره مکی است و11 آیه دارد هر کس این سوره را بخواند حق تعالی اورا از جمله کسانی گرداند که به سعادت شفاعت پیامبر رسد وبه آن خشنود گردد وبه بهشت در آید وشمار هر یتیم وسائلی او را ده حسنه باشد . هرکس چهل بار متصل بدون حرف در لیالی متبرکه مثل شب جمعه یا عرفه یا نیمه شعبان بخواند به مراد رسد.

                 : سوره انشراح (94):

این سوره مکی است و8 آیه دارد هر کس این سوره را بخواند چون مزد کسی باشد که مرا ملاقات کرده ومرا از غم شاد کرده وشفاعت او بر من است . چهل ویک بار خواندن این سوره برای وسعت رزق نافع است . برای مقهور کردن دشمن 61 بار این سوره رابر 61 دانه گندم بخواند وبه مرغ خانگی دهد دشمن ذلیل شود.

                : سوره تین (95):

این سوره مدنی است و18آیه دارد هرکس آن را درفرائض ونوافل بخواند هر جایی از بهشت که آرزو کند به او دهند هر که این سوره را بخواند خدا خصلت به بخشد در دنیا حسن عاقبت ویقین ودر آخرت به عدد هر که آن را خواند ه ثواب به اوببخشد

وبه هر طعامی که خوانده شود در آن شفا است .

                      : سوره علق (96):

این سوره مکی است و19 آیه دارد هرکس هرروزاین سوره را

                                 (40)

 

 

 

بخواند اگر در آن روزبمیرد شهید مرده باشد وچنان باشد که با

رسول خدا در راه خدا شمشیر زده باشد وهرکس بخواند در دریا از غرق ایمن باشد.

                        : سوره قدر (97):

این سوره مکی است و6 آیه دارد هر کس آن را بخواند چنان است که همه رمضان را روزه گرفته باشد وشب قدر را احیا داشته است وهر که ده بار بخواند خدا هزار گناهش را آمرزد وهرکه وقت دخول وخروج از خانه بخواند شیطان از او دور گردد وهر که آن را حفظ کند گویا همه علوم را حفظ کرده است.

از امام باقر روایت شده هر که این سوره را بعد از نماز صبح ده بارونزد زوال شمس ده بار وبعد از عصر ده بار بخواند هزار کاتب از فرشتگان را سی سال به رنج افکند فرمود هر که هفت بار بعد از طلوع فجر خواند هفتاد صف از ملائکه بر او هفتاد صلوات فرستند وهفتاد باربر او ترحم کنند . هرکه روزی 76 بار بخواند پیش از نماز صبح هفت بار وبعد نماز صبح ده بار از زوال شمس پیش از نوافل ده بار وبعد از نوافل ظهر 21 باروبعد نماز عصر ده بار وبعد از عشا هفت بار ووقت خواب یازده بار از جمله ثوابش آن باشد که حق تعالی هزار ملک آفریند که سی وشش هزار سال ثواب آن را برای او نویسند . اگر برقبر هفت بار بخوانید از ترس رستاخیز ایمن گردد. هرکس در وضو بخواند از گناهانش بیرون شود واگر در نماز بخواند آمرزیده شود وموقع خواب 11 بار بخواند خداوند 11 ملک بر او بگمارد که او را از شر شیطان حفظ کند . این سوره گنج اهل فقر وحاجت است ونزد صد هزار ملک در عرش این سوره را تعظیم کنند وهر که آن رابر ذخیره خود بخواند حفظ شود وهر که آن رابشوید وبخورد نور چشم ویقین قلب وحکمت نصیب او گردد وهر اندوهگینی ومسافری خواند به مطلب رسد واگر به زراعت

                                (41)

 

بخوانند برکت یابد واگربه روغن گل خوانند وبا شیر زن مخلوط

کنند ودر بینی بالا کشند دفع بلغم کند وهر که صدایش را با این سوره بالا برد انگار شمشیرش را در راه خدا برهنه کرده وهر کس آن را در نهان بخواند مانند کسی است که به خونش در راه خدا آغشته شده .

 

                    :سوره بینه (98):

این سوره مکی است و19 آیه دارد رسول الله فرموده اگر مردم بدانند آنچه در این سوره است از فضیلت اهل ومال  را رها می کردند واین سوره را می آموختند . مردی از خزاعه گفت یا رسول الله این سوره چه فضیلت وخاصیتی دارد فرمود هیچ منافقی وکسی که در خدا شک دارد آن رابنخواند وبه خدا قسم از زمانی که خداوند آسمان وزمین را آفرید فرشتگان این سوره را

خواندند وهیچ وقت فتوری در قرائت ایشان واقع نمی شد وهیچ بنده ای این سوره را نخواند مگر این که حق تعالی فرشتگان رابفرستد تا او رادر دین ودنیایش محافظت کنند وبرای اوطلب مغفرت ورحمت کند واگر در روز قرائت کنند به عدد هر چه روشنایی روز وتاریکی شب به اور رسد ثوابش دهند . حضرت باقر ثابت وراسخ شود ودر قیامت با صفت ایمان مبعوث شود واورا آسان حساب کنند واگر بشویند وبه زن حامله دهند به سلامت وضع کند واگر صاحب رمد یا آب آوردگی چشم آن را بنویسند وبشویند وبیاشامند ویا بر خود آویزد شفا یابد واگر بر طعام مسموم خوانند ضرر نزند واگر کفی خاک از خیابان گیرند وبرآن بخوانند ودر جماعت گمراه پاشند متفرق شوند واگر بر ورم نویسند بر طرف گردد.

 

                     : سوره زلزال(99):

                                   (42)

 

این سوره مکی است و 9 آیه دارد وامام رضا فرموده روایت

شده ثواب قرائتش ربع قرآن است واز امام صادق روایت شده واگر در نوافل بخواند هرگز دچار بلای زلزله نشود وبه صاعقه وآفتی از آفات دنیا هلاک نشود وچون بمیرد به دخول بهشت مامور شود ودر وقت دخول حق تعالی به او خطاب کند که بهشت خود رابرای تو مباح گردانیدم پس در آن ساکن شو وهر جا که خواهی وآرزو داری که هیچ ممنوع وباز داشتی از آن نیست کسی که باد لغو دارد به آن سوره بسیار بنگرد واگر می تواند بخواند . قرائت آن ربع قرآن است وهر که آن را بخواند از شر شیطان در امان باشد .جهت آوارگی دشمن آن را به حروف مقطعه در اول شب چهار شنبه بر کاغذ گرد ومدور نویسد ودر خانه او یادر مکان او نهان کنند البته آواره شود وبه جهت محبت بر بیست ویک فلفل 21 بار بخواند وبه اسم شخص در آتش اندازد ولی خلاف شرع نباشد.

 

              : سوره عادیات (100):

این سوره مدنی است و11 آیه دارد هر کس والعادیات را بخواند وبه آن مداومت کند حق تعالی اورا روز قیامت با مو لا علی مبعوث کند واز رفیقان آن حضرت وهم نشینان اودر بهشت باشد وهر کس این سوره رابخواند وبه عدد هر که در مشعر الحرام باشد دو حسنه دریابد وهر کس بخواند از درد گرسنگی وتشنگی وحیرانی وقرض رها شود وبه عدد نام علی 110 بار نافع ورزق او ازجائی که گمان ندارد برسد.

 

                  : سوره قارعه (110):

این سوره مکی است و12 آیه دارد امام باقر فرمود هر کس سوره قارعه را بخواند حق تعالی اورا از فتنه دجال نگهدارد ودر

                                 (43)

 

روز قیامت اورا از چرک وجهنم ایمن کند . هر کس این سوره

رابخواند حق تعالی در روز قیامت میزان اعمال اورا سنگین نماید . جهت مهمات وبر آمدن هر مطلبی 180 بار مجرب است وجهت وسعت معیشت بنویسد وبا خود دارد.

 

                  : سوره تکاثر (102):

این سوره مکی است و8 آیه دارد . امام صادق نقل کرده هر کس سوره تکاثر را بخواند در نماز فریضه حق تعالی ثواب صد شهید به او کرامت کند واگر در نافله بخواند ثواب پنجاه شهید دارد وچهل صف از ملائکه در نماز فریضه با او نماز گذارند وازآن حضرت روایت شده که از پیامبر خبر داد هر که این سوره را در وقت خواب بخواند از فتنه قبر محفوظ ماند ورسول الله فرمود که خواننده این سوره رابی حساب به بهشت برند . امام صادق فرمود اگر 22 بار در خلوت بخواند وبخورد وبعد هزار صلوات فرستد حاجت بر آید وهر که بر صاحب سر درد بخواند صداع او ساکن شود.

                 : سوره والعصر (103):

این سوره سه آیه دارد ومکی است واز امام صادق روایت شده هر کس این سوره را در نافله قرائت کند حق تعالی در روز بعث رویش را نورانی کند ودندان های اورا خندان وچشم اورا روشن فرماید وآن چنان با روی درخشان ودندان خندان وچشم روشن به بهشتش برند ودر روایتی از رسول اکرم است که هر کس این سوره را تلاوت کند حق تعالی اورا بیامرزد واز جمله کسانی باشد که به حق وصبر وصیت کرده باشد . هر که آن را بخواند خاتمه او به صبر خواهد بود ودر قیامت با اهل حق محشور گردد واگرآن را بر محزون خوانند از حزن بیرون آید واگر بر تب دار خوانند شفا یابد وهر کس شب جمعه بعد نماز عشا بنویسد وبا خود دارد نزد حاکم که رود از شر او ایمن گردد.

                                      (44)                            

               : سوره همزه (104):

این سوره مکی است و9 آیه دارد امام صادق فرموده هر کس این سوره را درفرائض قرائت کند فقر از اوزایل شود وروزی او فراخ گردد واز مردان بد ایمن باشد رسول الله روایت کرده که هر کس آن را بخواند به عدد استهزا کنند گان پیامبر ده حسنه یابد واگربر چشم دردناک بخوانند شفا یابد.

 

                    :سوره فیل (105):

این سوره مکی است و5 آیه دارد از امام صادق روایت شده هر کس در فرائض آن رابخواند فرشتگان وحیوانات وجمادات اززمین صاف وکوه ها وسنگ وکلوخ وغیر آن که در عالم باشند برای او گواهی دهند که ا واز نماز گذاران است وروز قیامت منادی از جانب رب العزه به شهود ندا کند شما بر بنده ام راست گفتید من شهادت شما رابرای او قبول کردم بنده مرا به بهشت در آورید واورا محاسبه نکنید که او از آن کسانی است که اورا دوست دارم وعمل او را دوست دارم . هر کس سه شنبه یا چهارشنبه 98 بار تلاوت کند وبه ظالم بدمد خصم هلاک گردد وهر که آن رابخواند از قذف ومسخ عافیت یابد وهر که در جنگ بخواند قوی دل شود وهر گاه بر لشکرطاغی خوانند فرار کند واگر بر نیزه بنویسند بر هر چه آید بشکند وهر که عدد آن را با عدد اسم ظالم در وفق مثلث ثبت کند در راه او ویا در جایی که می نشیند دفن کند البته آواره گردد.

 

                  : سوره قریش (106):

این سوره مکی است و5 آیه دارد امام صادق فرموده هر کس این سوره را بخواند حق تعالی اورا در روزقیامت بر مرکبی از مراکب بهشتی سوار کند وبه بهشتش رساند واورا بر موائد

                                 (45)

 

نشاند وهر کس آن رابخواند به عدد هر که طواف کعبه نموده ودر کعبه معتکف شده ده حسنه به او بخشد وهر که آن را بسیار بخواند روزرستاخیز سواره داخل بهشت شود واگر بر طعامی خوانند ضرر نرساند واگر گرسنه قبل از آفتاب بخواند به آسانی طعامی به او رسد .

                 : سوره ماعون (107):

این سوره در مکه نازل شده و7 آیه دارد امام باقر فرمود هر کس در فرائض ونوافل بخواند حق تعالی نماز وروزه اورا قبول فرماید وآنچه در دنیا از او صادر شده حساب ننماید . جهت فتوحات عظیمه از شب دوشنبه تا یازده شب هر شب 15 بار آنرا

بخواند . اگر کسی خواهد فقر از خانه اوبرود 41 بار آن را بخواند فرزندان او محتاج نشوند وخواننده آن در حفظ حمایت خدا باشند تا روز دیگر.

 

                  : سوره کوثر (108):

این سوره در مکه نازل شده است دارای 3 آیه است امام صادق فرموده است هر کس این سوره را در فرائض ونوافل قرائت کند حق تعالی اورا از حوض کوثر آب دهد ودر زیر درخت طوبی حضرت رسول اور ا حدیث گوید . هر کس کوثر را بخواند از نهر های بهشتی سیراب گردد وبه عدد قربانی هایی که در روز عید قربان است اجر وثواب در یابد . اگر چهار پایی قولنج شده وافتاده سه بار در گوش راست وسه بار در گوش چپش بخوانند بعد پای خود را بر پهلویش زنند به اذن خدا بر خیزد . هر کس جهت ختم کوثر دور رکعت نماز حاجت روز چهار شنبه بخواند وبعد 40 بار این سوره را بخواند به مالی فراوان برسد.

 

                               (46)

 

                      : سوره کافرون (109):

 

این سوره در مکه نازل شده است امام صادق فرموده ربع قرآن است . هر کس در در فرائض قرائت کند حق تعالی اورا وپدر                                                                                                                   

ومادر وتمام اولاد اورا بیامرزد واگر در لوح محفوظ شقی با

شد اسم اورا از دیوان اشقیا ء محو کنند ودر دیوان سعداء بنویسند وتا زنده باشد شهید است وشهید بمیرد وشهید مبعوث شود . این سوره دشمن شیطان است زیرا توحید محض است . رسول خدا فرمود اگر کودکان موقع خواب بخوانند چیزی ایشان را اذیت وتعرض نرساند . این سوره از شرک برائت است هر

کس آن را بخواند از شرک بری است واز فزع اکبر ایمن شود. واگر وقت طلوع آفتاب بخواند بعد دعا کند مستجاب شود واگر خواهی سفر روی واز همه چیز در پناه خدا باشی وهیبت تو از همراهان بیشتر باشد ودر کثر ت مال از همه جلو باشی این سوره را بخوان . اگر قبل از طلوع آفتاب جمعه ده بار بخواند وصد بار صلوات بفرستد هر مراد ومقصدی داشته باشد بی شک بر آید.

 

                 : سوره نصر (110):

این سوره مدنی است دارای 3 آیه است حضرت صادق فرموده هر کس این سوره رادر نافله یا فریضه بخواند حق تعالی اورابر جمعی از دشمنان نصرت بخشد وچون مبعوث گردد حق تعالی کتابی از جوف قبر او بیرون آورد وبه او دهد ودر آن نوشته باشد که او از گرمی جهنم وزفیر وآتش در امان است وحق تعالی آن نامه را ناطق گرداند تا آنچه در اوست بر او می خواند تا به بهشت رسد ودرروز قیامت بر هیچ چیز نگذرد مگر اورا بشارت

 

                               (47)

 

دهند به بهشت وانواع نعمت ها واصناف مکرمت تا به جنت عدن

در آید ودر سرا ی خلد قرار گیرد وهر کس آن را بخواند گویا با پیامبر در فتح مکه حاضر بوده وهر که در فریضه ونافله بخواند خدا اورا بر اعداء نصرت دهد.

                     : سوره تبت (111):

این سوره در مکه نازل شده است ودارای 5 آیه است موقع قرائت بر ابی لعب لعن کنید زیرا او از تکذیب کنند گان به پیامبر بوده ومنکر بود آنچه از آن حضرت از جانب حق تعالی آورده بود ابی از رسول خدا روایت کرده فرموده امیدوارم خواننده آن با ابی لهب یک جا جمع نشود . هر گاه بر اوجاع وامراض بخوانند بر طرف گردد.

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |