معرفی نویسنده وبلاگ سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ 20:55
                                       بسم الله الرحمن الرحیم .

اینجانب ا. سلگی  نویسنده این وبلاگ که مدرس ریاضی در پیش دانشگاهی و

دبیرستان های کشور بوده و هم اکنون به درجه بازنشستگی نائل شده ام .

ورودی سال ۱۳۵۷ دانشگاه شهید بهشتی تهران  در رشته مهندسی آمار با گذراندن ۱۵۴ واحد

با معدل ۱۸ بوده ام وبا اخذ کارشناسی به خدمت آموزش پرورش درآمدم و با ارشد افتخاری بازنشست گردیدم .

رب  را شاکرم که در طول عمرکاری خود توانستم ۴۰ تالیف به شکل کتاب یا سی دی یا وبلاگ و

۹۰ نوار درسی تصویری آموزشی ویدیویی در گرایش های ریاضی و دینی و ....به جا بگذارم

که در شرح زیر اسامی تالیفات را تقدیم می دارم با آرزوی قبولی از سوی متعال و امام بر حقش

حجت بن عسکری.

۱= اسماء امام                 ۲= انواع نماز               ۳= اسرار                   ۴= آیین دادرسی کیفری

۵= استخاره امام              ۶= برزخ                      ۷= توسل به امام        ۸= تکالیف عباد

۹=حاجات                       ۱۰=حقوق                   ۱۱=حکمت                ۱۲= حسابان ۱ سوم ریاضی

۱۳=حرم الله                   ۱۴= خطبه                  ۱۵= خودشناسی       ۱۶= خصائص امام

۱۷=دعای امام                 ۱۸= دستور شرع          ۱۹=دیفرانسیل ۱ پیش دانشگاهی

۲۰=دیفرانسیل ۲ پیش دانشگاهی                       ۲۱= ریاضیات ۱ اول دبیرستان

۲۲= ریاضیات علوم انسانی پیش دانشگاهی         ۲۳=ریاضی عمومی ۱و۲ پیش دانشگاهی

۲۴=رساله تذکراتی            ۲۵= شیعه                 ۲۶= علم واخلاق           ۲۷= علم مادر

۲۸=علاج درد                   ۲۹= قانون مدنی         ۳۰=قانون تجارت            ۳۱=قانون الله

۳۲= قانون دادگا ه             ۳۳= کالبد بشر             ۳۴= گیاه درمانی          ۳۵= گنجینه تفسیر

۳۶= میوه درمانی            ۳۷= معجزه امام            ۳۸=هندسه تقارن       ۳۹= هندسه ۳ ریاضی

۴۰= نقش زن

 

نوارهای ویدیویی درسی در درس های ریاضی اول دبیرستان- ریاضی دوم دبیرستان - ریاضی

پیش دانشگاهی - ریاضی عمومی - ریاضیات گسسته - جبر واحتمال - حسابان - هندسه

جمعا ۹۰ نوار تصویری آموزشی.

 

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |

خصائص امام سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ 19:35

 

     

  *بسم الله الرحمن الرحیم*

                  *خصائص امام*

 

                             *مقدمه*

با توکل به الله وتوسل به مولا صاحب الزمان:
 رب عز وجل از روزی که آدم

را خلق کرد تا حال زمین را خالی از حجت نگردانیده

است وتا روز قیامت خالی نخواهد گذاشت از کسی که

حجت رب باشد بر خلق وبه برکت او دفع کند بلا ها را

از اهل زمین وبه سبب او باران از آسمان بفرستد و

برکت های زمین را برویاند . وکودک مانند شب 14

را نشان داد وگفت این امام بعد من است . مثل او

مثل خضر وذوالقرنین است به خدا قسم که غائب

شود غائب شدنی که نجات نیابد از غیبت او از هلاک

شدن وگمراه گردیدن مگر کسی که اورا ثابت بدارد

بر قول به امامت اووتوفیق دهد رب اورا که دعا کند

برای تعجیل فرج او . غیبت اوآنقدر طول بکشد که

برگردند از دین اکثر آنها که قائل به امامت او باشند

وباقی نماند بر دین حق مگر کسی که حق تعالی و

عهد وولایت مارا در روز میثاق ازاو گرفته باشد ودر

دل او به قلم صنع ایمان را نوشته باشد واورا موید

به روح ایمان گردانیده باشد این از امور غریبه خدا

است ورازی است از رازهای پنهان او وغیبی است

از غیب های او پس بگیرآنچه که به توعطا کردم واز

جمله شکر گزاران باش تا روز قیامت در علیین

رفیق ما باشی.

در اینجا به ذکر تعداد قلیلی از خصائص آن حضرت

می پردازیم.

  

                          *اول*

امتیاز نور ظل وشبح آن جناب است در عالم الظله بین

انوار ائمه چنانکه در جمله اخبار معراجیه وغیره است

که نور آن جناب در میان انوار ائمه مانند ستاره درخشان

بود در میان سائر کواکب

                           *دوم *

شرافت نسبت چه آن جناب داراست شرافت نسب همه

آباء طاهرین خودرا که نسبشان اشراف انساب است

واختصاص دارد به رسیدن نسبش از طرف مادر به

قیاصره روم ومنتهی به جناب شمعون الصفا وصی

عیسی که منتهی می شود نسبش به  بسیاری ازانبیا

واوصیا .

                            *سوم *

بردن دوملک آن جناب رادر روز ولادت به سراپرده

عرش وخطاب حق تعالی به او که مرحبا به تو ای

بنده من برای نصرت دین من واظهار امر من ومهدی

عباد من قسم خورد به درستی که من به تو بگیرم وبه

تو بدهم وبه تو بیامرزم .

                        *چهارم*

روایت است که از برای صاحب این امر علیه السلام

خانه ایست که اورا بیت الحمد گویند ودر آن چراغی

است که روشن است ازآن روز که متولد شده تا آن روز

که خروج کند با شمشیر وخاموش نمی شود.

                          *پنجم*           

جمع میان کنیه رسول واسم مبارک آن حضرت

ودر مناقب مرویست که فرمود اسم مرا بگذارید و

کنیه مرا نگذارید.

                           *ششم*

حرمت بردن نام آن جناب

                            *هفتم*

ختم وصایت وحجت در روی زمین به آن حضرت

                           *هشتم*

غیبت از روز ولادت وسپرده شدن به روح القدس و

تربیت در عالم نور وفضای قدس که هیچ جزیی از

اجزای آن حضرت به لوث قدارت وکثافت ومعاصی

بنی آدم وشیاطین ملوث نشده وموانست ومجالست

با ملا اعلی وارواح قدسیه

                             *نهم*

عدم معاشرت ومصاحبت با کفار ومنافقین وفساق

به جهت خوف وتقیه ومدارات با آنها همانا روز

ولادت تا کنون دست ظالمی به دامانش نرسیده

وبا کافر ومنافقی مصاحبت ننموده واز منازلشان

کناره گرفته است.

                            *دهم*

نبودن بیعت احدی از جبارین در گردن آن حضرت

در اعلام انوری از حضرت امام حسن روایت کرده

که فرموده: نیست از ما احدی مگر آنکه واقع می

شود در گردن او بیعتی برای طاغیه زمان او مگر

قائمی که نماز می کند روح الله عیسی بن مریم خلف او

                       *یازدهم*

داشتن علامتی در پشت مثل علامت پشت مبارک حضرت

رسول که آن راختم نبوت گویند وشاید در آن جناب

ختم وصایت باشد.

                      *دوازدهم*

اختصاص دادن حق تعالی آن جناب را درکتب سماویه

واخبار معراجیه از سایر اوصیا به ذکر او به لقب بلکه

به القاب متعدده ونبردن نام شریفش

*سیزدهم*          

ظهور آیات غریبه وعلامالت سماویه وارضیه برای

ظهور موفورالسرور آن حضرت که برای تولد وظهور

هیچ حجتی نشده بلکه از اما م صادق روایت شده که

زود بنمائیم آنها را آیات خود را درآفاق واطراف ودر

تنهایشان تا روشن شود ایشان را که آن حق است که

تفسیر نموده به آیات قبل از ظهور وتبیین حق را به

خروج قائم وفرمود که آن حق است از نزد خداوند که

می بیند آن راخلق ولابد است از خروج آن جناب وآن

آیات وعلامات بسیار است قریب به چهار صد است.

                         *چهاردهم*

ندای آسمانی به اسم آن جناب مقارن ظهور چنانچه

در قران آمده واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب

وحضرت صادق فرموده منادی ندا می کند به اسم

قائم وپدرش ومی شنود هر که درشرق وغرب است

واین صدای جبرئیل است .

                      * پانزدهم*

افتادن افلاک از سرعت سیر وبطو حرکت آنها چنانچه

حضرت باقر فرموده درسیر وسلوک حضرت قا ئم تا

آنکه فرموده پس درنگ می کند این سلطنت هفت سال

مقدار هر سالی ده سال زمینی واحیا می کند آنچه راکه

می خواهد گفت .

                       *شانزدهم*

ظهور مصحف علی (ع) که بعد وفات رسول خدا جمع

نموده بی تغییر وتبدیل وداراست تمام آنچه را که بر

سبیل اعجاز بر آن حضرت نازل شده بود وسپس از

جمع عرض نمود بر صحابه اعراض نمودند پس آن

را مخفی نمود وبه حال خود باقی است تا آنکه بر

دست آن جناب ظاهر شود وخلق مامور شوند که آن

را بخوانند وحفظ نمایند وبه جهت اختلاف ترتیب که

با این مصحف موجود  دارد که به او مانوس شدند

حفظ آن از تکالیف مشکله مکلفین خواهد بود.

                         *هفدهم *               

سایه انداختن ابر سفید پیوسته بر سر آن حضرت وندا

کردن منادی درآن امر به نحوی که بشنوند آن را ثقلین

وخافقین که اوست مهدی آل محمد که پر می کند زمین

را از عدل چنانکه پر شده از جور واین ندا غیر از آن

است که درچهاردهم گذشت.

                       *هجدهم*                              

بودن ملائکه وجن در عسکر آن حضرت وظهور ایشان

برای انصار آن حضرت.

                       *نوزدهم*

تصرف نکردن طول روزگار وگردش لیل ونهار وسیر

فلک دوار در بنیه ومزاج واعضا وقوی وصورت و

هیئت آن حضرت که به این طول عمر که تاکنون هزار

بوده وپنج سال از عمر شریفش گذشته وخدای داند که

تا ظهوربه کجای ازسن می رسد چون ظاهر شود در

صورت مرد سی یا چهل ساله باشد وچون طویل الاعمار

از انبیای گذشته وغیر ایشان نباشد که یکی هدف تیر

 پیری ان هذا بعلی شیخا باشد ودیگر به نوحه گری

انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا از ضعف

پیری خویش بنالد.

امام رضا فرمودند ایشان در سن پیر وبه صورت

جوان حدود چهل ساله است.

                       *بیستم*

رفتن وحشت ونفرت است از میان حیوانات بعضی با

بعضی ومیان آنها وانسان وبرخاستن عداوت از میان

آنها چنانکه پیش ازکشته شدن هابیل بود اگر قائم

ظهور کند صلح می شود میان درندگان وبهائم حتی

اینکه زن راه می رود میان عراق وشام ونمی گذارد

پای خود را مگر بر گیاه وبر سر او زینت اوست و

به هیجان نمی آورد اورا درنده ونمی ترساند اورا.

                   *بیست ویکم*                      

بودن جمعی از مردگان در رکاب وی که 27 نفر از قوم

موسی و7 نفر ازاصحاب کهف ویوشع بن نون وسلمان

وابوذر وانصاری ومقداد ومالک اشتر از انصار آن

حضرت خواهند بود واگر 40 شب دعای عهد را بخواند

از انصار وی شود واگر بمیرد بیرون آورد اورا رب

از قبرش که در خدمت حضرت  باشد   

                      *بیست و دوم*                             

بیرون کردن زمین زمین گنج ها وذخیر ه هایی را که

در او پنهان وسپرده شده است.

                     * بیست وسوم*   

زیاد شدن باران وگیاه ودرختان ومیوه ها وسایر نعم

ارضیه به نحوی که مغایرت پیدا کند حالت زمین درآن

وقت با حالت آن در اوقات دیگر وراست آید قول ربنای

تعالی : یوم تبدل الارض غیر الارض.

                      *بیست وچهارم *                         

تکمیل عقول مردم به برکت وجود آن حضرت وگذاشتن

دست مبارک بر سرایشان ورفتن کینه وحسد از دلهای

آنان کهن طبیعت ثانیه آدم شده از روز کشته شدن

هابیل تا کنون وکثرت علوم وحکمت ایشان وعلم قذف

شود در دلهای مومنین پس محتاج نمی شود مومن

به علمی که در نزد برادر اوست وآیه یغن الله کلا

من سعته تاویل می شود.

                       *بیست وپنجم *   

قوت خارج از عادت در دیدگان وگوشهای اصحاب

آن حضرت به حدی که به قدر چهار فرسخ از آن

حضرت دور باشد حضرت با ایشان تکلم می فرماید

وایشان می شنوند ونظر می کنند به سوی آن جناب

                    * بیست وششم*

طول عمر اصحاب وانصار آن حضرت روایت شد

که عمر می کند مرد در ملک آن جناب تا اینکه

متولد شود برای او هزارپسر.

                       * بیست وهفتم*

رفتن عاهات وبلایا وضعف از ابدان انصار آن حضرت

                       * بیست وهشتم*

دادن قوت چهل مرد به هریک از اعوان وانصار آن

حضرت وگردیده شود دلهای ایشان مانند پاره آهن

که اگر خواستند به آن قوت کوه را بکنند خواهند

کند.

                      * بیست ونهم *

استغنای خلق به نور آن جناب از نور آفتاب وماه

چنانکه روایت شده در تفسیر آیه شریفه واشرقت

الارض بنور ربها آنکه مربی زمین امام زمان است.

                         *سی ام*

بودن رایت رسول با آن جناب

                         * سی ویکم *

راست نیامدن زره حضرت رسول مگر بر قد شریف

آن حضرت وبودن آن بر بدن آن حضرت هم چنانکه

بر بدن مبارک حضرت رسول بود.

    سی ودوم

از برای آن جناب است ابری مخصوص که رب تعالی

آن را برای آن حضرت ذخیره کرد که درآن است رعد

وبرق پس حضرت سوار می شود بر آن پس می برد

آن حضرت را در راههای هفت آسمان وهفت زمین

                     *  سی وسوم *

بر داشته شدن تقیه وخوف از کفار ومشرکین ومنافقین

ومیسر شدن بندگی کردن خدای تعالی وسلوک در امور

دنیا ودین حسب نوامیس الهیه وفرامین آسمانیه بودن

حاجت بدست برداشتن ازپاره ای از آنها از بیم مخالفین

وارتکاب اعمال ناشایسته مطابق کردار ظالمین .

چنان که در قران می فرماید وعده داده رب تعالی آنان

را که ایمان آورند از شما وکردند کار های شایسته که

هر آینه البته خلیفه گرداند ایشان را بر زمین.

                     * سی وچهارم*

فرو گرفتن سلطنت آن حضرت تمام زمین را از مشرق

تا مغرب بر وبحر ومعموره وخراب وکوه ودشت نماند

جایی که حکمش جاری وامرش نافذ نشود واخبار دراین

معنی متواتره است .

                      *سی و پنجم*

پر شدن تمام روی زمین ازعدل وداد چنانکه در کمتر

خبر الهی یا نبوی خاصی یا عامی ذکری از حضرت

مهدی شده که این بشارت واین منقبت برای وی مذکور

نباشد.

                     * سی وششم *

حکم فرمودن آن حضرت در میان مردم به علم امامت

ونخواستن بینه وشاهد ازاحدی مثل حکم داود وسلیمان

                      *سی وهفتم*

آوردن احکام مخصوصه که تا عهد آن حضرت ظاهر

ومجری نشده باشد مثل آنکه پیر زانی ومانع الزکوة

را می کشد ومیراث دهد برادر را از برادرش در عالم

ومرد بیست ساله را که احکامش را نداند می کشد.

                      * سی وهشتم*

بیرون آمدن تمام مراتب علوم که بیست وهفت حرف

است وتا کنون فقط دو حرف آن آمده است.

                      * سی ونهم*

آوردن شمشیر سمائی برای انصار واصحاب آن حضرت

                        * چهلم*

اطاعت حیوانات انصارآن حضرت را

                       *  چهل ویکم*

بیرون آمدن دو نهر ازآب وشیر پیوسته در ظهر کوفه

که مقر سلطنت آن حضرت است از سنگ موسی که با

حضرت است ونصب می شود وهمه راسیراب کند تا

وارد نجف شوند پشت کوفه که چون فرود آمدند در

ظهر کوفه جاری می شود از آن پیوسته آب وشیر و

پس هر که گرسنه باشد سیر می شود وهر که تشنه

باشد سیراب می شود.

                     * چهل ودوم *

نزول حضرت عیسی ازآسمان برای یاری حضرت مهدی

ونماز کردن حضرت عیسی در خلف آن جناب .

                      * چهل وسوم*

قتل دجال لعین که از عذاب های الهی است برای اهل

قبله چون همه پیامبران مردم را از فتنه دجال ترسانده

اند

                    * چهل وچهارم*

جایز نبودن هفت تکبیر بر جنازه احدی بعد از حضرت

علی (ع)

                     * چهل وپنجم*

بودن تسبیح آن حضرت از18 ماه تا آخر ماه یعنی اول

ماه تسبیح پیامبر ودردوم تسبیح حضرت علی وتسبیح

حضرت زهرادرسوم ماه وتسبیح حضرت حسین در

چهارم  ماه وبه این ترتیب تا تسبیح امام رضا در دهم و

ویازدهم ماه وتسبیح امام جواد در 12و13 وتسبیح امام

هادی در14و15وتسبیح حضرت حسن عسکری در16

و17 وتسبیح حضرت حجت از 18 تا آخر ماه است

به شکل سبحان الله عددخلقه سبحان الله رضا نفسه

سبحان الله مداد کلماته سبحان الله زنه عرشه والحمد

الله مثل ذلک

                     * چهل وششم *

انقطاع سلطنت جبابره ودولت ظالمین در دنیا بوجود

آن جناب که دیگر در روی زمین پادشاهی نخواهند

کردودولت آن حضرت متصل شود به قیامت یا به

رجعت سایر ائمه یا به دولت فرزند آن حضرت چنان

که حضرت صادق فرموده :

لکل اناس دوله یرقبونها ودولتنا فی اخر الدهر یظهر

                                                        پایان

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |

اسماء امام سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ 8:42

        

       (( بسم الله الرحمن الرحیم))

                       (( اسماء امام ))

      

                          (( مقدمه ))

با توکل به الله وتوسل به مولا صاحب الزمان:

وقتی آقای ما حضرت صاحب الامر از مادرش نرجس

خاتون متولد شد امام حسن عسکری پدرعمروی راطلبید

فرمود که ده هزار رطل که قریب به هزار من می باشد

نان وده هزار رطل گوشت تصدق کرد بر بنی هاشم و

غیر ایشان وگوسفند بسیاری برای عقیقه بکشند ونسیم

وماریه کنیزان حضرت روایت کردند که چون حضرت قائم

متولد شد بدو زانو نشست وانگشتان شهادت را به سوی

آسمان نمود وعطسه کرد وگفت الحمدالله رب العالمین و

صل الله علی محمد واله پس گفت گمان کردند ظالمان

که حجت رب  بر طرف خواهد شد اگرمرا رخصت گفتن

بدهد خدا شکی نخواهد ماند ونسیم روایت کرده که یک

شب بعد از ولادت آن حضرت به خدمتش رفتم وعطسه

کردم فرمود یرحمک الله من بسیار خوشحال شدم  پس

فرمود می خواهی بشارت دهم تو را درعطسه گفتم بلی

فرمود امان است از مرگ تا سه روز.

در این جا به نحوه تولد واسامی آن حضرت می پردازیم.

       

             (( سرگذشت تولد امام عصر))

حضرت ولی عصر در نیمه شعبان 255 هجری قمری

از پدرش امام حسن عسکری واز مادرش حضرت

نرجس خاتون دختر قیصر روم متولد شد.کیفیت تولد

از زبان حکیمه خاتون دختر امام محمد تقی وعمه امام

عسکری به این شرح است که شب نیمه شعبان امام

مرا خواست وفرمود امشب نزد ما باش که خدا مولودی

به ما می دهد که حجت او روی زمین است وپرسیدم از

کدام مادر گفت ازنرجس ومن گفتم اثری از حاملگی در

وی نیست .بعد خدمت نرجس رفتم وبه او گفتم تو بانوی

خاندان مایی وامشب خدابه تو پسری می دهد که سرور

جهان است با کمال حجب وحیا سر به زیر انداخت .تاسحر

خبری نبود ودر سحر نرجس خاتون گفت مولود در حال

آمدن است ومن خوابم برده بود وقتی بیدار شدم دیدم او

متولد شده است وصورت روی زمین گذاشته ودرحال

سجده است وقتی اورادر آغوش گرفتم دیدم اوبر خلاف

همه نوزادها از هر آلودگی پاک است واورا نزد پدرش

بردم امام حسن عسکری دست زیرران وپشت بچه

گرفتندوپاهای اورا به سینه چسباندند وزبان به دهان او

گذاشته ودست بر چشم وگوش وبند های او کشیدند و

فرمودند پسرم با من حرف بزن وپسر زبان باز کردو

گفت اشهدان لااله الاالله وحده لا شریک له واشهد ان

محمد رسول الله وسپس بر ائمه وبر علی صلوات

فرستاد ووقتی به نام پدرش رسید چشم باز کرد وسلام

داد وبعد امام به من گفت اورا نزد مادرش هم ببر تا

سلام کند. وامام فرمود روز هفتم تولدش هم اورا نزد

من بیاور واین کار راکردم باز دهان بر دهانش گذارد

انگاری شیر وعسل به او می خوراند وازاو خواست

که حرف بزند نوزاد مجددا گفت اشهد ان لا اله الاالله

وبر یک یک اجدادش سلام فرستاد وبعد آیه 4 سوره

قصص را خواند:

ونرید ان نمن علی الذین استضعفوافی الارض ونجعلهم

ائمه ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض.

 

                  (( زمان غیبت ))

سال غیبت صغری 260 هجری قمری یعنی 5 سالگی

وسال غیبت کبری 329 هجری قمری .مدت غیبت تا

کنون 1167 سال است واماکن مقدسه که به دستور

وی ساخته شده مسجد جمکران ومسجد امام حسن

مجتبی در قم است .ونواب خاص آن حضرت 4 نفربه

نام های عثمان بن سعید عمروی ومحمدبن عثمان و

حسین بن روح نوبختی وعلی بن محمد سمری می باشند

                      

                (( شمائل مبارکه حضرت))

حضرت ولی عصر شبیه ترین مردم است به حضرت

رسول الله  (ص)  در خلق وخلق وشمائل او شمائل آن

حضرت است وآنچه به جمع شد از روایات در شمائل

آن حضرت آن است که آن جناب ابیض است به سرخی

به اوآمیخته وگندمگون است که عارض شود آن را

زردی از بیداری شب وپیشانی نازنینش فراخ سفید و

تابان است وابروانش بهم پیوسته وبینی مبارکش

باریک ودراز که دروسطش فی الجمله انحدابی دارد و

نیکو رواست ونور رخسارش چنان درخشان است که

مستولی شده بر سیاهی محاسن شریف وسر مبارکش

گوشت روی نازنینش کم است بر روی راستش خالی

است که پنداری ستاره ای است درخشان . میان دندان

هایش گشاده است چشم هایش سیاه وسرمه گون ودر

سرش علامتی است میان دو کتفش عریض است ودر

شکم وساق مانند جدش علی (ع) است ووارد شده

طاووس اهل بهشت است چهره اش مانند ماه درخشنده

است بر بدن مبارکش جامه ها ست از نور. بر آن جناب

جامه های قدسیه وخلعت های نورانیه ربانیه است که

متلالا است به شعاع انوارفیض وفضل حضرت احدیت و

در لطافت ورنگ چون گل بابونه وارغوانی است که

شبنم بر آن نشسته وشدت سرخیش را هوا شکست.

وقدش چون شاخه بان درخت بید مشک یا ساقه ریحان

نه دراز بی اندازه ونه کوتاه بر زمین چسبیده. قامتش

متعادل وسرمبارکش مدور. بر روی راستش خالی است

 که پنداری ریز مشکی است که بر زمین عنبرین ریخته

هیئتی نیک خوشی داشت که هیچ چشمی هیبتی به آن

اعتدال وتناسب ندید.

 

                   ((اسامی مبارک امام زمان))

محسن حامد-احمد-منعم-خاتم الائمه- ابوالقاسم- اباصالح

خاتم الاوصیا-احسان- قطب – خلف - مضطر-قائم الزمان

خلیفه الله – قیم الزمان- خلیفه الاتقیا- ناطق- قاطع – فتح

بقیه الله- کاشف الغطاء- داعی- ثائر- کمال- رب الارض-

نورالاصفیاء- کلمه الحق- سدرة المنتهی- نورالاتقیا –

لسان الصدق- صاحب الغیبة- ولی الله- میزان الحق –

صاحب الزمان- وارث- منصور- صاحب الرجعه- هادی

حجت- صاحب العصر- منتقم – حق- صالح – منتظر-

حجاب- صاحب الامر- موعود- برهان الله- طاب التراث

عالم- صاحب- عدل- قائم- غوث- جوارالکنس- ضیاء

غایب- غایه القصوی- خلیل- فجر- باسط- منان- مدبر

مامول- مومل- نورآل محمد- نجم- بلد الامین – بقیة الانبیا

حاشر- لواءاعظم- خازن – صمصام الاکبر- عین – جابر-

یعسوب الدین – اسامی دیگری که در دوران ظلم جهت

ناشناخته ماندن از سوی دوستان خطاب می شود

فقیه- جعفر- ناحیه مقدسه – رجل- سید- صاحب الدار

غریم- صاحب الناحیه.

دراینجا به تشریح بعضی از این اسامی می پردازیم.

 

                           ((بقیه الله))

وقتی آن حضرت خروج کند پشت کند به کعبه وجمع

می شود 313 نفر واول چیزی که تکلم می فرماید آیه

بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین وبعد می فرماید منم

بقیه الله وحجت او وخلیفه او بر شما پس سلام نمی کند

بر او سلام کننده ای مگر آنکه می گوید السلام علیک یا

بقیه الله فی ارضه.

                            ((حجه))

این القاب شایعه آن جناب است که در بسیاری از ادعیه

واخبار به همین لقب مذکور شده اند وبیشتر محدثین

آن را ذکر کرده اند وبا آنکه در این لقب سائر ائمه

شریکند وهمه حجتهایند از جانب خداوند بر خلق ولکن

چنان اختصاص به آن جناب دارد که در اخبارهرجایی

قرینه وشاهدی ذکر شود مراد آن حضرت است وبعضی

گفته اند لقب آن جناب حجه الله است به معنی غلبه یا

سلطنت خدای بر خلایق است ونقش خاتم آن جناب

انا حجه الله است.

 

                        (( خلف صالح))

مراد از خلفه جانشین است که آن حضرت خلف جمیع

انبیا واوصیا گذشته بوده وجمیع علوم وصفات وحالات

آنهارا ومواریث الهیه که از آنها به یکدیگر می رسد

که همه درحضرت جمع هستند بر اوست کمال صفوت

آدم ورفعت ادریس وسکینه نوح وحلم ابراهیم وشدت

موسی وبها عیسی وصبرایوب .

                            (( شرید))

مکرربه این لقب مذکور شده است وبه معنی رانده شده

است یعنی از این خلق ومنکوس که به جنابش راشناختند

ونه قدر وجود نعمتش را دانستند ونه در مقام شکرگزاری

وادا حقش بر آمدند بلکه پس از یاس اوائل ایشان از غلبه

وتسلط بر آن جناب وقتل وقمع ذریه طاهره اخلاف ایشان

به اعانت زبان وقلم در مقامی نفی وتولدش اقامه نمودند

وخاطر ها ر ااز یادش محو نمودند وخود آن حضرت به

مهزیار فرمود که پدرم به من وصیت نموده که منزل

نگیرم مگر جایی که از همه مخفی باشد به جهت پنهان

نمودن امر خود ومحکم کردن محل خود از مکر های اهل

ضلال .

                             (( غریم))

از القاب خاصه آن حضر است غریم یعنی طلبکار وهم

به معنی بدهکار ودر اینجا معنی اول است واز لحاظ

تقیه بوده که چون شیعیان می خواستند مالی نزد او

یا وکلایش بفرستند یا وصیت کنند یا از جانب جنابش

مطالبه کنند به این لقب می خواندند واز غالب ارباب

زرع وتجارت وحرفه طلبکار بود . اگر معنای دوم هم

باشد چون مثل شخص مدیون خودرا مخفی می کند .

 

                          (( قائم))

یعنی بر پا شونده در فرمان حق تعالی چه آن حضرت

پیوسته در شب وروز مهیای فرمان الهی است که به

محض اشاره ظهور فرماید وچون قیام به حق می کند

وچون بعد از خاموش کردن ذکر او ومرتد شدن اکثر

آنها که قائل به امامت آن حضرت بودند به امامت

می رسد وبعد از قتل حسین که خدا به ملائکه وعده

انتقام داد وپرده را کنارزد ونور امامان را به ایشان

نشان داد ودر بین آنها نوری که ایستاده به نماز بود

وخدا به او اشاره نموده گفت با این ایستاده انتقام

می گیریم.

                        (( م ح م د))

اسم اصلی ونام اولی الهی آن حضرت است ودر لوح

مستفیض به این نحو ضبط شده ابوالقاسم محمد بن

الحسن  هو حجه الله القائم ولکن مخفی ماند حرمت

بردن این اسم در مجالس ومحافل تا ظهور موفور

 السرورآن حضرت.

                        (( مهدی))

این اسم از مشهور ترین اسما ء والقاب آن حضرت است

در نزد جمیع فرق اسلامیه.

                           (( منتظر))

منتظر به فتح ظاءیعنی انتظار برده شده که همه خلایق

منتظر مقدم مبارک اویند .

                        (( ماه معین ))

یعنی آب ظاهر جاری بر روی زمین در کمال الدین وغیبت

شیخ مرویست که فرمود قل ارایتم ان اصبح ماوکم غورا

فمن یاتیکم بماء معین

خبر دهید که اگر آب شما فرو رفت در زمین پس کیست

که بیاورد برای شما آب روان پس فرمودند این آیه نازل

شده در قائم . رب  می فرماید اگر امام شما غائب شده

از شما که نمی دانید اودر کجاست پس کیست که بیاورد

برای شما امام ظاهری که بیاورد برای شما اخبار آسمان

وزمین وحلال رب وحرام اورا . وقتی در قران داریم که

رب زمین رابعد مردن زنده می کند به سبب قائم وزمین

رابه سبب کفر اهلش ورب  اصلاح میکند زمین را به

قائم آل محمد یعنی حیات خود آب از آن جناب است.

 

       (( اسامی مقدس امام زمان در کتب مذهبی ملل ))

 

در صحف ابراهیم نام صاحب- درزیور داود نام قائم-

در تورات به لغت توکوم نام قیدمو- در تورات عبری نام

ماشع- در انجیل نام مهمید آخر- در زمزم زردتشت نام

سورش ایزد- در السیاق زند نام بهرام – در درزند وپازند

نام بنده یزدان- در ارماطس نام شماخیل- در جاویدان نام

خوراند- در کندرال فرنگیان نام خجسته- در کتاب اشعیای

نبی نام فیروز- در کتاب محسوس نام خسرو- در کتاراتزی نام میزان الحق- در برزین آذر قاسیان نام پرویز

در قبروس رومیان نام فردوس الااکبر- در صحیفه آسمان

نام کلمه الحق- در صحیفه آسمانی نام لسان الصدق-  در

کندرال نام صمصام الاکبر- در دوهر نام بقیت الله – در قنطره

 نام قاطع – در دید براهم نام منصور- در انجیل

یوحنا نام تسلی دهنده روح راستی- در تورات نام شیلو

در انجیل متی نام پسر انسان – در کتاب دانیال نام قائم

در اوستا نام سوشیانس- در شاکمونی نام قائم- در پاتیکل

هندوها نام راهنما- دردادنک بودایی نام دست راستین پایان

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |

معجزه امام دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ 16:1

           

   %بسم الله الرحمن الرحیم%

                   % معجزه امام%

         

                       % مقدمه%

با توکل به رب و توسل به امام عصر (عج):

پیامبر : به حق آن ربی که جانم در دست اوست

نزدیک است نازل شود فرزندی که حاکم عادل باشد

وچلیپای نصارا را بشکند وخوکها را بکشد وجزیه

را برطرف کند یعنی از ایشان به غیر اسلام چیزی

قبول نکند وچندان مال را فراوان کند که مال را دهند

وکسی قبول نکند پس گفت رسول خدا که این فرزند

یعنی امام مهدی است که طایفه وی مقاتله بر حق

خواهند کرد وغالب خواهند بود تا روز قیامت پس

فرمود عیسی پسر مریم خواهد آمد ومهدی به او

گوید بیا با تو نماز گذاریم وعیسی خواهد گفت نه

شما بر همه امیرید برای آنکه رب این امت را گرامی

داشته است . حضرت رسول فرمود که اگر از دنیا

نمانده باشد مگر یک روز البته حق تعالی آ ن روز را

طولانی خواهد کرد تا آنکه بر انگیزاند در آن روز

مردی از امت من یا از اهل بیت مرا که نا م او موافق

نام من باشد وپر کند زمین را ازعدالت چنذانچه پر از

ظلم وجور شده باشد واین پادشاه عرب نامش موافق

نام من است .

معجزاتی که ازآن حضرت نقل شده در ایام غیبت صغری

وزمان تردد خواص ونواب نزد آن حضرت بسیار است

که به ذکر قلیلی از آن اکتفا می کنم به شرح زیر:

                          % معجزه اول%

روایت است از مردی از اهل مدائن که گفت با رفقیی به

حج رفتم ودرموقف عرفات نشسته بودیم جوانی نزدیک

ما نشسته بود وازاری وردایی پوشیده بود که قیمت

کردیم آنها150 دینارمی ارزید ونعل زردی در پا داشت

واثر سفر دروی ظاهرنبود سائلی از ما کمک خواست

اورارد کردیم نزدیک آن جوان رفت وازاوسوال کرد جوان

از زمین چیزی برداشت وبه او داد سائل او را دعای

بسیارنمود جوان بر خاست واز ما غائب شد نزد سائل

رفتیم واز او پرسیدیم که جوان به تو چه داد که اورا

دعا نمودی به ما سنگریزه طلایی را نشان داد به وزن

20 مثقال وما فهمیدیم که امام عصر بوده وهر چه گشتیم

وپرس وجو کردیم گفتند مردی علوی است که هرسال

پیاده به حج می آید.

                        % معجزه دوم%

 در مجلسی بودم که سخن ناحیه

وغیبت حضرت مذکور شد ومن استهزا کردم وعمویم

حسین وارد شدوگفت :

من هم اعتقاد تو را داشتم وحکومت قم را به من

دادند زمانی که اهل قم  بر خلیفه خود عاصی بودند

وهر حاکمی می رفت او را می کشتند در راه قم به شکار

رفتم ودر پی شکاری رفتم تا به نهری  رسیدم در میان

نهر روان شدم هر چه می رفتم وسعت نهر بیشتر می شد

ودر این حال سواری پیدا شد .عمامه خزی سبز داشت

وفقط چشم هایش هویدا بود گفت ای حسین چرا عیب می

کنی وسبک می شماری ناحیه مرا وچرا خمس مالت را

به اصحاب ونواب ما نمی دهی ومن صاحب وقاروشجاع

بودم واز چیزی نمی ترسیدم از وی ترسیدم وبه من گفت

به قم می روی وبدون مشقت قتال وجدال داخل شهر شوی

وکسب کن وخمس آن را به مستحق بده وهمین طور شد

ومردم قم به سویم آمدند وبدون جنگ مرا پذیرفتند .

حسن گفت تا این قصه را از عمویم شنیدم شک از دل

من زائل شد ویقین نمودم امر آن حضرت را.

                    % معجزه سوم %

 بابویه عریضه ای

به خدمت حضرت صاحب الامر نوشت وبه حسین بن روح

رضی الله داد و خواست که حضرت دعا کند از برای او که

خدا فرزندی به او عطا کند حضرت در جواب نوشت که

دعا کردیم از برای تو وخدا تورا دراین زودی دوفرزند

نیکو کار روزی خواهد داد پس در آن موقع از کنیزی حق

تعالی اورا دوفرزند داد یکی محمد ویکی حسین که از

 محمدتصائیف زیادی باقی ماند واز حسین هم نسل بسیار

از محدثین بهم رسید ومحمد فخر می کرد که به دعای

حضرت  قائم به همهاین توفیقات  رسیده ایم واستادان

اورا تحسین می کردند که دعای حضرت اگر باشد چنین

است.

                      % معجزه چهارم %

 معتضد خلیفه

فرستادمرا با دونفر دیگرطلب نمود وامر کرد که هریک

دواسب با خود برداریم یکی راسوار شویم ودیگری را

به جنیبت بکشیم یعنی یدک کنیم وسبکبار به تعجیل

برویم به سامره وخانه حضرت امام حسن عسکری را

به ما نشان داد وگفت به در خانه  رسید که غلام سیاهی

بر آن در نشسته است پس داخل خانه شوید وهر که در

آن خانه بیابید سرش را برای من بیاورید چون به خانه

حضرت رسیدیم در دهلیز خانه غلامی سیاه نشسته بود

وبند زیر جامه در دست داشت ومی بافت پرسیدم کی در

خانه است وگفت صاحبش واز ما پروا نکرد که خانه

پاک وپرده خوب وپشت آن حجره ای که به نظر می آمد

دریای آبی در میان آن است ومردی روی حصیر مشغول

نماز بود وعبدالله پا در حجره گذاشت در میان آب غرق

شد واضطراب کرد ومن اورا بیرون آوردم وبیهوش شد

ودیگری نیز که اراده کرد داخل شود همان طور شد و

من متحیر شدم وگفتم از شما واز خدا عذر می خواهم

وتوبه می کنم که نمی دانستم نزد چه کسی می آیم واصلا

متوجه حرف من نبود ومشغول نماز بود وما برگشتیم .

وماجرا را که نقل کردیم معتضد گفت به کسی نگویید.

 

                       % معجزه پنجم%

 من همراه بودم که نسیم غلام خلیفه به سرمن

رای آمد ودر خانه حضرت امام حسن عسکری را

شکست بعد از فوت آن حضرت پس حضرت صاحب

الامر از خانه بیرون آمد وتبرزینی در دست داشت و

به نسیم گفت که چه می کنی در خانه من نسیم بر خود

لرزید وگفت جعفر کذاب می گفت که از پدرت فرزندی

نمانده است اگر خانه از تست ما بر می گردیم پس از

خانه بیرون آمدیم ویکی از خادمان خانه حضرت بیرون

آمد ومن از او حکایتی را که آن شخص نقل کرد پرسیدم

گفت کی تورا خبر داد گفتم یکی از لشکریان خلیفه

وگفت هیچ چیز در عالم مخفی نمی ماند.

                    % معجزه ششم%

 ازوکلای حضرت امام

حسن عسکری سعد بن عبدالله را که از ثقات اصحاب

بود با خود برد به خدمت آن حضرت که از آن حضرت

مسئله چند می خواست سوال کند سعد بن عبدالله گفت

که چون به دردولت سرای آن حضرت رسیدیم احمد

رخصت دخول از برای خود ومن طلبید وداخل شدیم

احمد با خود همیانی داشت که در میان عبا پنهان کرده

بود ودر آن همیان صد وشصت کیسه از طلا ونقره

بود که هریکی را یکی از شیعیان مهر زده به خدمت

حضرت فرستاده بود ند وچون به سعادت ملازمت

رسیدیم در دامن آن حضرت طفلی نشسته بود مانند

مشتری در کمال حسن وجمال ودر سرش دو کاکل بود

ودر نزد آن حضرت گوی طلا بود به شکل انار که به

نگین های زیبا وجواهر گرانبها مرصع کرده بودند و

یکی از اکابربصره به هدیه از برای آن حضرت فرستاده

بود وبدست آن حضرت نامه ای بود وکتابت می فرمود

چون آن طفل مانع می شد آن گوی را می انداخت که

 طفل از پی آن می رفت وخود کتابت می کرد چون

احمد همیان را گشود ونزد آن حضرت نهاد حضرت به

آن طفل فرمود که اینها هدایا وتحفه های شیعیان تست

بگشا ومتصرف شو آن طفل یعنی حضرت صاحب الامر

گفت ای مولای من آیا جایز است که من دست طاهر خود

را دراز کنم به سوی مال حرام پس حضرت عسکر فرمود

که پسر اسحق بیرون آور آنچه در همیا ن است تا صاحب

الامر حلال را از حرام جدا کند پس احمد یک کیسه را

بیرون آورد حضرت فرمود که این ازفلانی است که در

فلان محل قم است و62 اشرفی در کیسه است و45

اشرفی از قیمت ملکی است که از پدر به او میراث

رسیده است وفروخته است و14 اشرفی قیمت هفت

جامه است که فروخته واز کرایه دکان سه دینار است

حضر ت امام حسن فرمود که راست گفتی ای فرزند

بگو چه چیز در میان این ها حرام است تا بیرون کند

فرمود که در این میان یک اشرفی هست به سکه ری

که به تاریخ فلان سال زده اند وآن تاریخ بر آن سکه

نقش بوده ونصف نقشش محو شده است ویک دینار

مقراض شده ناقصی هست که یک دانگ ونیم است

وحرام در این کیسه همین دو دینار است وچه حرمتش

این است که صاحبش را درفلان سال در فلان ماه نزد

جولانی که از همسایگانش بود مقدار یک من ونیم

ریسمان بود ومدتی بر این گذشت که دزد آن را ربود

آن مرد جولا چون گفت که آن را دزد برد تصدیقش

نکرد وتاوان از اوگرفت ریسمانی باریکتر از آنکه دزد

برده بود به همان وزن وداد آن را بافتند وفروخت واین

دو دینار از قیمت آن جامه است وحرامست چون کیسه

را احمد گشود ودو دینار به همان علامت که حضرت

صاحب الامر فرمود که مال فلان است که در فلان محله

قم بوده و50 اشرفی در این صره است وما دست بر این

دراز نمی کنیم پرسید چرا؟ فرمود که این اشرفیها قیمت

گندمی است که میان او وبرزگرانش مشترک بود وحصه

خود را زیاد کیل کرد وگرفت ومال آنها را در آن میان

است حضرت امام حسن عسکری فرمود که راست گفتی

ای فرزند پس به احمد گفت که این کیسه ها را بردار و

وصیت کن که به صاحبش برساند که ما نمی خواهیم و

اینها حرام است تا اینکه همه را به این نحو تمیز فرمود

وچون سعد بن عبدالله خواست که مسائل خود را بپرسد

حضرت عسکری فرمود که از نور چشمم بپرس آنچه

می خواهی واشاره به حضرت صاحب الامر کرد پس

جمیع مسائل مشکله را پرسید وجواب شاقی شنید وبعضی

از سوال ها که از خاطرش محو شد ه بود حضرت از راه

اعجاز بیادش آورد وجواب فرمود.

                     % معجزه هفتم
انصاری که

گفت روانه نموده اند قومی از مفوضه ومقصره کامل

بن ابراهیم مدنی را بسوی ابی محمد در سرمن رای

که مناظره کند با آن جناب در اوامر ایشان کامل گفت

من درنفس خود گفتم که سوال می کنم ازآن جناب که

داخل نمی شود در بهشت مگر آنکه معرفت او مثل

معرفت من باشد وقائل باشد به آنچه من می گویم چون

داخل شدم پرسید خود ابی محمد ونظر کردم به جامه های

سفید ونرمی که در بر او بود در نفس خود گفتم ولی

خدا وحجت او جامه های نرم می پوشد وما را امرمی کند

به مواسات اخوان ما ومارانهی می کند از پوشیدن مانند

آن پس با تبسم فرمود ای کامل وذراع خودرا بالا برد پس

دیدم پلاس سیاه زبری را که روی پوست بدن مبارکش

بود پس فرمود این برای خداست واین برای شما پس

خجل شدم ونشستم در نزد دری که پرده بر آن آویخته

بود پس بادی وزید وپرده را بالا برد دیدم جوانی را

که گویا پاره ما ه بود چهارساله یا مثل آن پس به من

فرمود ای کامل پس بدن من مرتعش شد وگفتم لبیک ای

سید پس فرمود آمدی نزد ولی الله وارداه کردی سوال

کنی که داخل بهشت نمی شود مگر آنکه عارف باشد مانند

معرفت تو وقائل باشد به مقاله تو گفتم آری وفرمود کسی

که دوستی علی (ع) را داشته باشد.پایان

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |

علائم ظهور امام یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹ 21:20

 

                               

         ^  بسم الله الرحمن الرحیم^

               ^ علائم ظهور امام^

      

                    ^ مقدمه ^

با توکل به رب وتوسل به امام عصر:

آداب بندگی ورسوم فرمانبرداری آنانکه سر به زیر فرمان

واطاعت حضرت مهدی (عج)  فرود آورده اند وخود را

عبد طاعت وریزه خوار خوان احسان وجود مبارک او

دانسته وآن شخص معظم را امام و واسطه رسانیدن

فیوضات الهیه ونعم غیر متناهیه دنیویه واخرویه قرار

داده واز آنها چند مورد را در زیر  بیان می شود  تا بتوان

در دوران غیبت همواره با ایشان ودر راه ایشان باشیم.

    

       

                       ^ راهکار اول^

مهموم بودن برای آن جناب در ایام غیبت وسبب این متعدد

است یکی برای محجوب بودن آن جناب ونرسیدن دست به

دامان وصالش وروشن نگشتن دیدگان به نور جمالش .

چه بسیار مومنه وچه بسیار مومنی که متاسف وحیران و

محزونند در وقت فقدان ماه معین یعنی حضرت حجت .

دیگر ممنوع بودن آن سلطان عظیم الشان از رتق وفتق

واجرای احکام وحقوق وحدود ودیدن حق خود دردست

غیر خود .

دیگر بیرون آمدن جمعی از دزدان داخلی دین مبین از کمین

وافکندن شبهات وشکوک در قلوب عوام بلکه خواص تا

آنکه پیوسته دسته دسته از دین خداوند بیرون روند

وعلمای راستین از اظهار علم خو دعاجزهستند وقتی که

مومن نگاه داشتن دین خود را مشکل تر از نگاهداشتن

جمره ای در دست است.

آن فردی که منتظرش هستید زمانی

می آید که بعضی از شما از بعضی دیگر بیزاری جوید و

بعضی از شما لعن کند بعضی دیگر وبعضی به کفر بعضی

دیگر شهادت دهد که قائم ما خروج می کند وهمه را دفع

می کند.

                    ^ راهکار دوم^

از تکالیف بندگان دردوره غیبت انتظار فرج آل محمد است

در هر آن وترقب بروز وظهور دولت قاهر وسلطنت ظاهره

مهدی آل محمد وپر شدن زمین از عدل وداد وغالب شدن

دین قویم بر جمیع ادیانکه خدا به نبی اکرم خود خبر داده

ووعده فرموده بلکه بشارت آن را به جمیع پیامبران وامم

داده که چنین روزی خواهد آمد که فقط رب  راپرستش کنند

وچیزی از دین نماند که از بیم احدی در پرده ستر وحجاب

بماند وبلا وشدت از حق پرستان برود وتوسط او اختلاف

از بین رود ودین یکی شود وزمین را ازعدل وداد پر کند

                           ^ راهکارسوم^

از تکالیف عبد دعا کردن است وبرای حفظ وجود مبارک

امام عصر از شرور شیاطین انس وجن وطلب تعجیل

نصرت وظفر وغلبه بر کفار وملحدین ومنافقین برای آن

جناب که این نوعی از اظهار بندگی واظهار شوق وزیادتی

محبت ودعا های وارده در این مقام بسیار است .

                     ^ راهکار چهارم^

صدقه دادن است به آنچه ممکن است در هروقت برای

حفظ وجود مبارک امام عصر که باید اورا از جان و

فرزند خویش عزیز تر بدانیم.

                   ^ راهکار پنجم^

حج کردن وحجه دادن به نیابت امام عصر در دوران غیبت

بر شیعیان منتظر امر شده است.

                       ^ راهکار ششم ^

برخاستن از برای تعظیم با شنیدن اسم مبارک آن حضرت

بخصوص اسم قائم .

                     ^ راهکار هفتم^

از تکالیف عباد در ظلمات غیبت تضرع ومسئلت از رب

تبارک وتعالی به جهت حفظ ایمان ودین از تهاجم شیاطین

خواندن دعاهای وارده است .

                  ^ راهکار هشتم ^

استمداد واستعانت واستغاثه به آن جناب در هنگام شدائد

وبلایا وامراض ورو آوردن شبهات وفتنه از اطراف و

جوانب وندیدن را ه چاره ووخواستن از حضرتش حل

شبهه ورفع کربه ودفع بلیه .

 علامات ظهور بر دو قسم حتیمه وغیر حتیمه است که در

اینجا به علامات حتمیه ظهور آن حضرت می پردازیم.

                      ^ علامت اول^

خروج دجال است وآن ملعون ادعای الوهیت نمایدو بوجود

نحس او خونریزی وفتنه در عالم واقع خواهد شد واز

اخبارظاهر شود که یک چشم او مالیده وممسوح است و

چشم چپ او در میان پیشانی او واقع شده ومانند ستاره

می درخشد وپارچه خونی در میان چشم او واقع است و

بسیار بزرگ وتنومند وشکل عجیب وهیئت غریب وبسیار

ماهر درسحراست ودر پیش او کوه سیاهی است که به

نظر مردم می آورد که کوه نان است ودر پشت سر او
کوه سفیدی است که سحر بنظر مردم می آورد که آبهای

صاف جاری است ووقتی فریاد می کند شیاطین ومرده

ایشان از ظالمین ومنافقین وسحره وکهنه وکفره واولاد

زنا بر سر او اجتماع کنند وشیاطین اطراف اورا گرفته

وبه جمیع آلات لهو ولعب مشغول شوند وهمه را به رقص

در آورد وبا شنیدن آن نغمات گویا همه خلق در مستی

هستند وباید هر مومنی اورا دید آب دهن بر ا و اندازد

وحمد را بخواند تا از  سحر او در امان بماند.وبین لشکر

او ولشکر امام زمان جنگ می شود وامام یا عیسی اورا

می کشد.

                         ^علامت دوم^

صیحه وندای آسمانی است که از دلائل حتیمه است .

حضرت قائم در مکه داخل شود ودر جانب خانه کعبه ظاهر

گردد وچون آفتاب بلند شود از پیش قرص آفتاب منادی

ندا کند که همه اهل زمین وآسمان بشنوند ومی گوید ای

گروه خلایق آگاه باشید که این مهدی آل محمد است اورا

بنام کنیه جدش رسول الله یا د نماید نسبت مبارک اورا

به پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسکری می رساند

وچنان نسبت آن بزرگوار را به اسماء کرام آباء طاهرین

او بیان کند که همه مردم از شرق وغرب عالم بشنوند پس

بگوید با او بیعت نمائید تا هدایت یابید ومخالفت حکم او

ننمائید که گمراه خواهید شد سپس ملائکه ونقبای انس و

نجبای جن گویند لبیک ای خواننده بسوی رب  شنیدم و

اطاعت کردیم پس چون خلائق ندا رابشنوند از شهرها و

قریه ها وصحراها ودریاها از مشرق تا مغرب عالم روی

به مکه معظمه آورند وبه خدمت آن حضرت برسند وچون

قریب به غروب آفتاب شود از طرف مغرب شیطان فریاد

نماید که از گروه مردمان پروردگار شما در وادی یابس

وارد شده واو عثمان بن عنیسه از فرزندان یزید است

با او بیعت کنید تا هدایت شوید وملائکه ونقبا ونجبای

جن وانس اورا تکذیب کنند ومنافقان با آن ندا گمراه

شوند.یک ندای دیگر قبل از ظهوراز آسمان در شب 23

رمضان رسد که آن منادی جبرئیل است وشیطان وسط

روز نداکند.

                          ^ علامت سوم ^

خروج سفیانی است از وادی یابس بیابان بی آب وعلف

که در مابین مکه وشام است وآن مردی است بد صورت

وآبله رو وچهارشانه وارزق چشم واسم او عثمان بن

عنیسه است واز اولاد یزید است وپنج شهر بزرگ را

فتح میکند که دمشق وحمص وفلسطین واردن وقنسیرین

 است ولشکر او به سوی کوفه می آید ویک لشکر به

سمت شام ویک لشکر به سمت مدینه که خرابی بسیار

اتفاق افتد ولشکر حضرت حجت بر آنها پیروز شود

آن قسمت از لشکر که به سمت مکه روند چون برزمین

بیدا رسند که مابین مکه ومدینه است حق تعالی ملکی

فرستد در آن زمین وفریاد زند ای زمین این ملعونین

را به خود فرو ببر پس جمیع آن لشکر که به سیصد

هزار می رسند با اسبان واسلحه به زمین فرو روند

مگر دو برادر که ملائکه صورت های ایشان را بر

می گرداند وبه یکی می گویند که بشیر است برو به

مکه وبشارت ده حضرت صاحب الامر را به هلاکت

لشکر سفیانی ودیگری را که نذیر است می گوید برو

به شام وبه سفیانی خبر بده ازشام به جانب کوفه حرکت

کند ودر آنجا خرابی بسیار واردآورده وچون حضرت به

کوفه رسد آن ملعون فرار کند وبه شا م برگردد پس

حضرت لشکر از عقب او فرستد واورا در صخره بیت

المقدس به قتل آورند وسر نحس اورا بریده وروح پلیدش

راوارد جهنم گرداند.

                          ^ علامت چهارم ^

فرو رفتن لشکر سفیانی است در بیداءکه ذکر شد.

                          ^ علامت پنجم ^

قتل نفس زکیه است وآن پسری است از آل محمد در ما

بین رکن ومقام.

                            ^ علامت ششم^

خروج سید حسنی است وآن جوان خوش صورتی است

که از طرف دیلم وقزوین خروج نماید وبه آواز بلند فریاد

کند که به فریاد رسید آل محمد را که ازشما یاری می طلبند

واین سید حسنی ظاهرا از اولاد امام حسن مجتبی است

ودعوی بر باطل ننماید ودعوت بر نفس خود نکند بلکه

از شیعیان خلص وئمه اثنی عشر وتابع دین حق باشد و

دعوی نیابت ومهدویت نخواهد نمود ولکن مطاع وبزرگ

ورئیس خواهد بود ودرگفتار وکردار موافق با شریعت

حضرت پیامبر است ومردم برای مبارزه با ظلم از او

کمک خواهند واز جای حکومتش تا کوفه را از لوث

ظالمین وکافران پاک کند وقتی وارد کوفه شود به او

خبر دهند حضرت حجت ظهور کرده است وازمدینه به

کوفه در حرکت است وسید با اصحاب خود خدمت آن

حضرت مشرف شوند وبا وی بیعت کنند به جز چهار

نفر که سه روز به ایشان وقت دهد وچون قبول نمی کنند

دستور می دهد گردن آنها رابزند.

                          ^ علامت هفتم^

ظاهر شدن کف دستی است که در آسمان طلوع نماید

ودر روایت دیگر صورت وسینه وکف دستی در نزد

چشمه خورشید ظاهر شود.

                        ^ علامت هشتم^
کسوف آفتاب است در نیمه ماه رمضان وخسوف قمردر

آخر آن.

                          ^ علامت نهم ^

آیات وعلاماتی است که در ماه رجب ظاهر شود ندای اول

الا لعنته الله علی الظالمین وندای دوم ازفت الازقه وسوم

ظاهر شدن بدنی پیش قرص آفتاب که ندا رسد بازگشت

امیر المومنین است برای هلاک ستمکاران

                          ^ علامت دهم ^

اختلاف بنی عباس وانقراض دولت ایشان است که در اخبار

به آن اعلام شده است وآنکه ایشان قبل از قیام حضرت

قائم مختلف ومنقرض خواهد شد از سمت خراسان

علائم خیر حتیمه هم بسیاراست بعضی ظاهر شده وبعضی

هنوز  واقع نشده به شرح زیر:

                           

اول:خراب شدن دیوار مسجد کوفه

دوم: جاری شدن نهری است از شط فرات در کوچه های

کوفه

سوم : آباد شدن شهر کوفه است بعد از خراب شدن آن

چهارم: آب درآوردن دریای نجف است.

پنجم: جاری شدن نهری است از فرا ت بغری که نجف

اشرف باشد.

ششم : ظاهر شدن ستاره دنباله دار است در نزدیکی ستاره

جدی

هفتم: ظاهر شدن قحطی شدید است قبل از ظهور آن

حضرت

هشتم: وقوع زلزله وطاعون شدید است در بسیاری ازبلاد

نهم: قتل بیوح است یعنی قتل بسیارکه آرام نمی گیرد

دهم: تحلیه مصاحف وزخرفه مساجد وتطویل منارات

یازدهم: خراب شدن مسجد براثا است

دوازدهم: ظاهر شدن آتشی است درسمت مشق زمین که

تا سه روز یا هفت روز در میان زمین وآسمان افروخته

می شود که محل تعجب وخوف باشد

سیزدهم: ظاهرشدن سرخی شدید است که همه اطراف

آسمان را می گیرد

چهاردهم : کثرت قتل وخونریزی است در کوفه جهت رایات

مختلف

پانزدهم: مسخ شدن طایفه ایست به صورت قرده وخنازیر

شانزدهم: حرکت کردن بیرقهای سیاه از سوی خراسان

هفدهم: آمدن باران شدیدی است در ماه جمادی الثانی و

ماه رجب که مثل آن هرگزدیده نشده است

هجدهم:مطلق العنان شدن عربست که به هر جا خواهند

بروند وهرچه خواهند بکنند

نوزدهم: خروح سلاطین عجم است از شان ووقار

بیستم: طلوع نمودن ستاره ای است از مشرق که مانند

ماه درخشنده وروشنی دهنده باشد وبه شکل غره ماه

باشد ودو طرف آن کج باشد به نحوی که نزدیک است

ازکجی بهم وصل شود وچنان درخشندگی داشته باشد

که چشم هارا خیره کند

بیست ویکم: فروگرفتن ظلمت کفر وفسوق ومعاصی

است تمام عالم را وشاید مقصود از این علامت غلبه

کفروفسق وفجور وظلم است در عالم وانتشار این

امور است در تمام بلاد وکثرت میل خلق است به

اطوار وحالات کفار ومشرکین از گفتار و کردار و

اوضاع دنیویه وتشبه به ایشان درحرکات وسکنات

ومساکن والبسه وضعف وسستی حال ایشان است در

امر دین وعدم تقید ایشان به آداب شرعیه .

                                                     پایان

 

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |

دعاهای مخصوص جمعه پنجم آذر ۱۳۸۹ 22:42

  

 

دعاو نیایش 

                       / بسم الله الرحمن الرحیم/

                           / دعای امام /

           

                             / مقدمه /

با توکل به رب وتوسل به امام زمان :

از وظایف بزرگ ما توجه وتوسل به حضرت بقیه الله

است بخصوص در سختی ها ومشکلات شدید که انواع

گرفتاری ها انسان را احاطه نموده ومرض های گوناگون

آدمی را از پای در می آورد در این هنگام وظیفه ما برای

یافتن راه چاره وفراراز مشکلات شدید توسل به امام زمان

که ولایت مابه دست آن بزرگوار است می باشد.

وقتی که سختی ها مارا مضطرب نموده واضطرار از

سراسروجود ما ن را احاطه نموده به منتقم آل الله امام

زمان متوسل می شویم وبدانیم همه گرفتاری ها وسختی

هایی که به ما می رسد درنتیجه غیبت آن حضرت است

وما موظف هستیم برای ظهور آن بزرگوار دعا کنیم.

هنگامی که شمشیر بر گردنت نهاده استغاثه کن ویاری

بخواه از مولایت ولی عصر وبگو ای صاحب الزمان به

فریادم برس ای صاحب الزمان مرا دریاب همان اوباب

رب ست ورحمت الهی وفریاد رسی وزاده مصطفی فخر

پیامبران است . برای رسیدن به این اهداف دعا های

زیر را تقدیم می دارم.

     

                 / نامه درخواست حاجت از امام/

کتبت یا مولای صلوات الله علیک مستغیثا وشکوت ما

تزل بی مستجیرا بالله عزوجل وثم بک من امر قد دهمنی

واشغل قلبی واطال فکری وسلبنی بعض لبی وغیر خطیر

نعمه الله عندی اسلمنی عند تخیل وروده الخلیل وتبرا منی

عند ترائی اقباله الی الحمیم وعجزت عن دفاعه حیلتی و

خاننی فی تحمله صبری وقوتی فلجات فیه الیک وتوکلت

فی المساله ببه جل ثناوه علیه وعلیک فی دفاعه عنی علما

بمکا نک من الله رب العالمین ولی التدبیر ومالک الامور

واثقا بک فی المسارعه فی الشفاعه الیه جل ثناوه فی

امری متیقنا لاجابته تبارک وتعالی ایاک باعطایی سولی وانت یا مولای جدیر بتحقیق ظنی وتصدیق املی فیک فی

امر (طلب حاجت) فیما لا طاقه لی بحمله ولاصبر لی علیه

وان کنت مستحقا له ولا ضعافه بقبیح افعالی وتفریطی فی

الواجبات التی لله عزوجل فاغثنی یا مولای صلوات الله

علیک عند اللهف وقدم المساله لله عز وجل فی امری قبل

حلول التلف وشماته الاعداء فبک بسطت النعمه علی و

اسال الله جل جلاله لی نصرا عزیزا وفتحا قریبا فیه بلوغ

الامال وخیر المبادی وخواتیم الاعمال والامن من المخاوف

 کلها فی کل حال انه جل ثناوه لما یشاء فعال وهو حسبی

ونعم الوکیل فی المبدء والمال.( یکی از نایبان اما م را

صدا کرده می گویی) سلام علیک اشهد ان وفاتک فی

سبیل الله وانک حی عند الله مرزوق وقد خاطبتک فی

حیاتک التی لک عند الله جل وعز وهذه رقعتی وحاجتی الی

مولانا صلی الله علیه وآله فسلمها الیه فانت الثقه الامین.

                                                          

                         / عریضه برای رب/

الی الله سبحانه وتقدست اسماوه رب الارباب وقاصم ال

جبابره العظام عالم الغیب وکاشف الضر الذی سبق فی

علمه ما کان وما یکون من عبده الذلیل المسکین الذی

انقطعت به تالاسباب وطال علیه العذاب وهجره الاهل

وباینه الصدیق الحمیم فبقی مرتهنا بذنبه قد اوبقه جرمه

وطلب فلم یجد ملجا ولا ملتجا غیر القادر علی حل العقد

وموبد الابد ففزعی الیه واعمادی علیه ولا لجا ولا ملتجا

الا الیه اللهم انی اسالک بعلمک الماضی وبنورک العظیم

وبوجهک الکریم وبحجتک البالغه ان تصلی علی محمد

وعلی آل محمد وادن تاخذ بیدی وتجعلمی ممن تقبل

دعوته وتقیل عترته وتکشف کربته وتزیل ترحته وتجعل

له من امره فرجا ومخرجا وترد عنی باس هذا الظالم

الغاشم وباس الناس یا رب الملا ئکه والناس حسبی انت

وکفی من انت حسبه یا کاشف الامور العظام فانه لا حول

ولا قوه الا بک .

که این عریضه را همرا ه عریضه اما م به شرح زیر

گل آلود کرده در آب روان می اندازیم.

                        / عریضه امام /

توسلت بحجه الله الخلف الصالح محمد بن الحسن بن علی

بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن

الحسین بن علی بن ابی طالب النبا العظیم والصراط

المستقیموالحبل المتین عصمه الملجا وقسیم الجنه والنار

اتوسل الیک بآبائک الطاهرین الخیرین المنتجبین وامهاتک

الطاهرات الباقیات الصالحات الذین ذکر هم الله فی کتابه

فقال عز من قا ئل والباقیات الصالحات وبجدک رسول الله

صلی الله علیه وآله وخلیله وحبیبه وخیرته من خلقه ان

تکون وسیلتی الی الله عز وجل فی کشف ضری وحل عقدی

وفرج حسرتی وکشف بلیتی وتنفس ترحتی وبکهیعص

وبیس والقران الحکیم وبا لکلمه الطیبه وبمجاری القران

وبمستقر الرحمه وبجبروت العظمه وباللوح المحفوظ و

بحقیقه الایمان وقوام البرهان وبنور النور وبمعدن النور

والحجاب المستور والبیت المعمور وبالسبع المثانی و

القران العظیم وفرائض الاحکام والمکلم بالعبرانی والمترجم

بالیونانی والمناجی بالسریانی ومادار فی الخطرات وما لم

یحط به للظنون من علمک المخزون وبسرک المصون و

التوراه والانجیل والزبور یا ذا لجلال والاکرام صل علی

محمد وآله وخذ بیدی وفرج عنی بانوارک واقسامک و

کلماتک البالغه انک جواد کریم وحسبنا الله ونعم الوکیل

ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وصلواته وسلامه

علی صفوته من بریته محمد وذریته (بحار)        

 

                / دعای توسل به امام زمان /

اللهم انی اسالک بحق ولیک وحجتک صاحب الزمان الا

اعنتنی به علی جمیع اموری وکفیتنی به موونه کل موذ

وطاغ وباغ واعنتنی به فقد بلغ مجهودی وکفیتنی کل

عدو هم او غم او دین وولدی وجمیع اهلی واخوانی ومن

یعنینی امره وخاصتی آمین رب العالمین.

 

                     /توسل به مولا صاحب الزمان/

یا فارس الحجاز ادرکنی یا ابا صالح المهدی ادرکنی یا ابا

القاسم ادرکنی ادرکنی ولا تدعنی فانی عاجز ذلیل.

                        /توسل در مشکلات /

یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی.

 

                           / توسل دیگر به مولا /

یاالله یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی

ولا تهلکنی .

                          /توسل به مولا /

یا الله یا محمد یا علی یا فاطمه یا حسن یا حسین یا صاحب

الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان .

                       / توسل برای رفع بیماری/

اللهم انی اسالک باسمک الذی اذا سالک به المضطر

کشفت ما به من ضر ومکنت له فی الارض وجعلته خلیفتک

علی خلقک ان تصلی علی محمد وعلی اهل بیته وان

تعافینی علتی.

                      / عریضه به امام زمان /

توسلت الیک یا اباالقاسم محمد بن الحسن بن علی بن محمد

بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین

بن علی بن ابی طالب النبا العظیم الصراط المستقیم وعصمه

اللاجین بامک سیده نسا ءالعالمین وبآبائک الطاهرین وبا

مهاتک الطاهرات بیاسین والقران الحکیم والجبروت العظیم

وحقیقه الایمان ونورالنور وکتاب مسطور ان تکون سفیری

الی الله تعالی فی الحاجه لفلان او هلاک (اسم دشمن)

نوشته بالا در خاک پاگ گل آلود کرده درآب جاری می افکنی

بعد می گویی یاسعید بن عثمان ویا محمد بن عثمان اوصلا

قصتی الی صاحب الزمان صلوات الله علیه.

 

               / دعای دوازده امام خواجه نصیر/

اللهم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی

الهاشمی القرشی المکی المدنی الابطحی التهامی السید

البهی السراج المضی الکوکب الدری صاحب الوقار و

السکینه المدفون بالمدینه العبد الموید والرسول المسدد

المصطفی الامجد المحمود الاحمد حبیب اله العالمین وسید

المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمه للعالمین

ابی القاسم محمد صلی الله علیه وآله الصلاه والسلام علیک

یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا شفیع الامه یا

حجه الله علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا

وتوسلنا بک الی الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا

والاخره یا وجیها عند الله اشفع لنا عندالله اللهم صل وسلم

وزدوبارک علی السید المطهر والامام المظفز والشجاع

الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبی وسقر الانزع البطین

لا شجع المتین الاشرف المکین العالم المبین الناصر المعین

ولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوصی الحاکم

بالنص الجلی المخلص الصفی المدفون بالغری لیث بنی

غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الکتائب

والشهاب الثاقب والهزبر السالب نقطه دائره المطالب

اسدالله الغالب غالب کل غالب ومطلوب کل طالب صاحب

المفاخر والمناقب امام المشارق والمغارب مولانا ومولی

الکونین الامام ابی الحسنین امیرالمومنین علی بن ابی

طالب صلوات الله علیه الصلاه والسلام علیک یا ابا الحسن

یا امیر المومنین یا علی بن ابی طالب یا اخ الرسول یا زوج

البتول یا ابا السبطین یا حجه الله علی خلقه یا سیدنا یا

مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی الله وقدمناک

بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والاخره یا وجیها عندالله اشفع

لنا عند الله اللهم صل وسلم وزد وبارک علی السیده الجلیله

الجمیله المعصومه المظلومه الکریمه النبیله المکروبه

العلیله ذات الاحزان الطویله فی المده القلیله الرضیه

الحلیمه العفیفه السلیمه المجهوله قدرا والمخفیه قبرا

المدفونه سرا والمغضوبه جهرا سیده النساء الانسیه الحورا

ام الائمه النقباء النجباء بنت خیرالانبیا الطاهره المطهره

البتول العذرا فاطمه التقیه الزهرا علیها السلام الصلاه و

السلام علیلک وعلی ذریتک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد

رسول الله ایتها البتول یا قره عین الرسول یا بضعه النبی

یا ام السبطین یا حجه الله علی خلقه یا سیدتنا و مولاتنا انا

توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی الله وقدمناک بین یدی

حاجاتنا فی الدنیا والاخره یا وجیهه عند الله اشفعی لنا عند

الله اللهم صل وسلم وزد وبارک علی السید المجتبی والامام

المرتجی سبط المصطفی وابن المرتضی علم الهدی العالم

الرفیع ذی الحسب المنیع والفضل الجمیع والشرف الرفیع

الشفیع بن الشفیع المقتول بالسم النقیع المدفون بارض

البقیع العالم بالفرائض والسنن صاحب الجود والمنن کاشف

الضر والبلوی والمحن ما ظهر منها وما بطن الذی عجز

عن عد مدائحه لسان اللسن الامام بالحق الموتمن ابی محمد

الحسن الصلاه والسلام علیک یا ابا محمد یا حسن بن علی

ایها المجتبی یا بن رسو ل الله یابن امیر المومنین یابن

فاطمه الزهرا یا حجه الله علی خلقه یا سید شبا ب اهل

الجنه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا

بک الی الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والاخره

یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله اللهم صل وسلم وزد و

بارک علی السید الزاهد والامام العابد الراکع الساجد ولی

الملک الماجد وقتیل الکافر الجاحد زین المنابر والمساجد

صاحب المحنه والکرب والبلاء المدفون بارض کربلا ئ

سبط رسول الثقلین ونور العینین مولانا ومولی الکونین

الامام بالحق ابی عبد الله الحسین الصلاه والسلام علیک

یا ابا عبدالله یا حسین بن علی ایها الشهید یا بن رسول

الله یا بن امیرالمومنین یابن فاطمه الزهرا یا سید شباب

اهل الجنه یا حجه الله علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا

توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی الله وقدمناک بین

یدی حاجاتنا فی الدنیا والاخره یا وجیها عندالله اشفع

لنا عندالله اللهم صل وسلم وزد وبارک علی ابی الائمه

وسراج الامه وکاشف الغمه ومحیی السنه وسنی الهمه

ورفیع الرتبه وانیس الکربه وصاحب الندبه المدفون

بارض طیبه المبرء من کل شین وافضل المجاهدین و

اکمل الشاکرین والحامدین شمس نهار المستغفرین وقمر

لیله المتهجدین الامام با لحق زین العابدین ابی محمد

علی بن الحسین الصلاه والسلام علیک یا ابا محمد یا علی

بن الحسین یا زین العابدین ایهاالسجاد یابن رسول الله یا

بن امیرالمومنین یا حجه الله علی خلقه یا سیدنا ومولانا

انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی الله وقدمناک بین

یدی حاجاتنا فی الدنیا والاخره یا وجیها عند الله اشفع

لنا عندالله اللهم صل وسلم وزد وبارک علی قمر الاقمار

ونور الانوار وقائد الاخیار وسید الابرار والطهر الطا هر

والبدر الباهر والنجم الزاهر والبحر الزاخر والدر الفاخر

الملقب بالباقر السید الوجیه الامام النبیه المدفون عند

جده وابیه الحبر الملی عند العدو والولی الامام بالحق

الازلی ابی جعفر محمد بن علی علیهما السلام الصلاه

والسلام علیک یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایها الباقر

یا بن رسول الله یا بن امیر المومنین یا حجه الله علی

خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا

بک الی الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والاخره

یا وجیها عندالله اشفع لنا عند الله اللهم صل وسلم وزد

وبارک علی السید الصادق الصدیق العالم الوثیق الحلیم

الشفیق الهادی الی الطریق الساقی شیعته من الرحیق

ومبلغ اعدائه الی الحریق صاحب الشرف الرفیع والحسب

المنیع والفضل الحمیع الشفیع بن الشفیع المدفون بالبقیع

المهذب الموید الامام الممجد ابی عبدالله جعفر بن محمد

الصلاه والسلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر بن محمد ایها

الصادق یابن رسول الله یا بن امیر المومنین یا حجه الله

علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا

بک الی الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والاخره

یا وجیها عند الله اشفع لنا عندالله اللهم صل وسلم وزد و

بارک علی السید الکریم والامام الحلیم وسمی الکلیم

الصابر الکظیم قائد الجیش المدفون بمقابر قریش صاحب

الشرف الانور والمجد الاظهر والجبین الاطهر الامام بالحق

ابی ابراهیم موسی بن جعفر الصلاه والسلام علیک یا

ابراهیم یا موسی بن جعفر ایها الکاظم وایها العبد الصالح

یا بن رسول الله یابن امیر المومنین یا حجه الله علی خلقه

یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی

الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والاخره یا وجیها

عندالله اشفع لنا عند الله اللهم صل وسلم وزد بارک علی

السید المعصوم والامام المظلوم والشهید المسموم والغریب

المغموم والقتیل المحروم عالم علم المکتوم بدر النجوم

شمس الشموس وانیس النفوس المدفون بارض طوس

الرضی المرتضی المرتجی المجتبی الامام بالحق ابی الحسن

علی بن موسی الرضا الصلاه والسلام علیک یا ابا الحسن

یاعلی بن موسی الرضا یابن رسول الله یا بن امیر المومنین

یا حجه الله علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشف

عنا وتوسلنا بک الی الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی

الدنیاوالاخره یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله اللهم صل و

سلم وزد وبارک علی السید العادل العالم العامل الکامل

الفاضل البادل الاجود الجواد العارف باسرار المبدءوالمعاد

ولکل قوم هاد مناص المحبین یوم یناد المناد المذکور فی

الهدایه والارشاد المدفون بارض بغداد السید الغربی والامام

الاحمدی و النور المحمدی الملقب بالتقی الامام با لحق ابی

جعفر محمدبن علی علیه السلام الصلاه والسلام علیک یا ابا

جعفر یا محمد بن علی ایها التقی الجواد یا بن رسول الله یا

بن امیر المومنین یا حجه الله علی خلقه یا سیدنا ومولانا

انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی الله وقدمناک بین

یدی حاجاتنا فی الدنیا والاخره یا وجیها عند الله اشفع لنا

عندالله اللهم صل وسلم وزد وبارک علی الامامین الهامین

السیدین السندین الفاضلین الکاملین البادلین العادلین

العالمین العالمین الاورعین الاطهرین النورین النیرین و

الشمسین القمرین الکوکبین الاسعدین وارثی المشعرین

واهلی الحرمین کهفی التقی غوثی الوری یدری الدجی

طودی النهی علمی الهدی المدفونین بسر من رای کاشفی

البلوی والمحن صاحبی الجود والمنن الامامین بالحق ابی الحسن

علی بن محمد التقی وابی محمد الحسن الصلاه و

السلام علیکما یا ابا الحسن ویا ابا محمد ویا علی بن محمد

ویا حسن بن علی ایها النقی الهادی وایها الزکی العسکری

یا بنی رسول الله یا بنی امیر المومنین یا حجتی الله علی

الخلق اجمعین یا سیدتنا ومولیینا انا توجهنا واستشفعنا

وتوسلنا بکما الی الله قدمنا کما بین یدی حاجاتنا فی الدنیا

والاخره یا وجیهین عندالله اشفعا لنا عندالله اللهم صل وسلم

وزد بارک علی صاحب الدعوه النبویه والصوله الحیدریه

والعصمه الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعه الحسینیه و

العباده السجادیه والماثر الباقریه والاثار الجعفریه والعلوم

الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوه النقویه

والهیبه العسکریه والغیبه الالهیه القائم بالحق والداعی الی

الصدق المطلق کلمه الله وامان الله وحجه الله الغالب بامرالله

والذاب عن حرم الله اما م السر والعلن دافع الکرب والمحن

صاحب الجود والمنن الامام بالحق ابی القاسم محمد بن

الحسن صاحب العصر والزمان وخلیفه الرحمان وامام

الانس والجان الصلاه والسلام علیک یا وصی الحسن

والخلف الصالح یا امام زماننا القائم المنتظر المهدی یا

سیدتنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی الله

وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والاخره یا وجیها عند

الله اشفع لنا عندالله عز وجل یا سادتی وموالی انی توجهت

بکم انتم ائمتی وعدتی لیوم فقری وفاقتی وحاجتی الی الله

وتوسلت بکم الی الله وبحبکم وبقربکم ارجو النجاه من الله

فکونوا عند الله تعالی رجایی یا ساداتی یا اولیا الله صلی

الله علیکم اجمعین اللهم ان هولاء ائمتنا وسادتنا وقادتنا

وکبرائنا وشفعا ءنا بهم اتولی وممن اعدائهم اتبرء فی الدنیا

والاخره اللهم وال من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من

نصرهم واخذل من خذلهم والعن علی من ظلمهم وعجل

 فرجهم واهلک عدوهم من الجن والانس من الاولین

والاخرین آمین یا رب العالمین اللهم ارزقنا فی الدنیا

زیارتهم وفی الاخره شفاعتهم واحشرنا معهم وفی زمرتهم

وتحت لوائهم ولا تفرق بیننا وبینهم طرفه عین ابدا فی

الدنیا والاخره برحمتک یا ارحم الراحمین.     پایان

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |

دعا از امام پنجشنبه چهارم آذر ۱۳۸۹ 20:45

                     

 

                   !بسم الله الرحمن الرحیم!

                       ! دعا از امام!

    

                        ! مقدمه!

با توکل به رب وتوسل به امام زمان (ع):

معنای بیعت تعهد بیعت کننده وپیمان محکم اوست به این

که با جان ومال خود کسی را که با او بیعت کرده است

یاری کند وهر چه از دستش بر می آید نسبت به او

کوتاهی نکند وهر یاری که می تواند نسبت به او انجام

دهد وخود ومال خودش را فدای او کند وبیعت به این

معنی در دعای عهد که دستور خواندنش در هرروز

روایت شده مطرح است قران  می فرماید همانا خداوند

از مومنان جان ها ومال ها ی شان را خریده است ودر

عوض آن بهشت را به آنان ارزانی می دارد

قران می فرماید همانا کسانی که با رسول بیعت کنند

با خداوند بیعت کرده اند والبته دست خدا بالای دست

آنها است پس هر کس پیمان شکند پیمان را علیه خود

شکسته است

بیعت با رسول در نتیجه با امام با دو چیز کامل می شود

تصمیم استوار قلبی بر اطاعت ویاری امام ودوم اظهار

قصد درونی وبه زبان آوردن اراده قلبی که معمولا با

دست د ادن اجرا می شود در راستای حفظ این بیعت

در زمان غیبت راهکارهای زیر را تحت لوای دعاتقدیم می دارم.

      

                    ! دعا در زمان غیبت!

اللهم انت عرفتنی نفسک وعرفتنی رسولک وعرفتنی

ملائکتک وعرفتنی نبیک وعرفتنی ولاه امرک اللهم لا

آخذ الا ما اعطیت ولا واقی الا ما وقیت اللهم لا تغیبنی

عن منازل اولیائک ولا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی اللهم

اهدنی لولایه من افترضت طاعته .

 

                    ! دعای مختصر در غیبت!

اللهم عرفتنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم

اعرفک اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک

لم اعرفه اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی

حجتک ضللت عن دینی.

               ! دعای غریق در غیبت !

یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی

علی دینک

                 !دعای دیگر در غیبت !

یا من فضل آل ابراهیم وآل اسرائیل علی العالمین

باختیاره واظهر فی ملکوت السماوات والارض عزه

اقتداره واودع محمدا صلی الله علیه وآله واهل بیته

غرائب اسراره صل علی محمد وآله واجعلنی من

اعوان حجتک علی عبادک وانصاره

               ! دعا برای حفظ از شر دجال!

یا الله یا الله یا الله  انت المر هوب منک جمیع خلقک

یا نور النور انت الذی احتجبت دون خلقک فلا تدرک

نورک نور یا الله یا الله یا الله انت الرفیع الذی ارتفعت

فوق عرشک من فوق سمائک فلا یصف عظمتک احد

من خلقک یا نور النور قد استنار بنورک اهل سمائک و

استضاء بضوئک اهل ارضک یا الله یا الله یا الله انت

الذی لا اله غیرک تعالیت عن آن یکون لک شریک و

تعظمت عن ان یکون لک ولد وتکرمت عن ان یکون

لک شبیه وتجبرت عن ان یکون لک ضد فانت الله

المحمود بکل لسان وانت المعبود فی کل مکان وانت

المذکور فی کل اوان وزمان یا نور النور کل نور حامد

لنورک یا ملیک کل ملیک یفنی غیرک یا دائم کل حی

یموت غیرک یاالله الله یا الله الرحما ن الرحیم ارحمنی

رحمه تطفی بها غضبک وتکف بها عذابک وترزقنی

بها سعاده من عندک وتحلنی بها دارک التی تسکنها

خیرتک من خلقک یا ارحم الراحمین یامن اظهر الجمیل

وستر القبیح یا من لو یواخذ بالجریره ولم یهتک الستر

یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفره یا باسط

الیدین بالرحمه یا صا حب کل نجوی ویا منتهی کل شکوی

یا کریم الصفح یا عظیم المن یا مبتدئا بالنعم قبل استحقا

قها یا رباه رباه یا سیداه ویا املاه ویا غایه رغبتاه اسالک

یا الله الله یا الله ان لا تشوه خلقی فی النار

 

                       ! دعای فرج!

الهی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا ء وانقطع

الرجا وضاقت الارض ومنعت السما وانت المستعان

والیک المشتکی وعلیک المعول فی الشده والرخا ء

اللهم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت

علینا طاعتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم

فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هواقرب یا محمد یا

علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان وانصرانی

فانکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث

الغوث ادرکنی ادرکنی ادرکنی الساعه الساعه الساعه

العجل العجل العجل یا ارحم الراحمین  بحق محمد وآله

الطاهرین.

                 ! دعا جهت ظهور امام زمان!

اللهم انی اشهدک واشهد ملائتک وانبیاءک ورسلک و

جمیع خلقک بانک انت الله ربی والاسلام دینی و محمد

نبیی وعلی ولیی والحسن والحسین وعلی بن الحسین

ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر و

علی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن

بن علی والخلف الصالح صلواتک علیهم ائمتی بهم اتولی

ومن عدوهم اتبرء اللهم انی انشدک دم المظلوم . اللهم

انی انشدک بوایک علی نفسک لاولیائک لتظهر نهم علی

عدوک وعدوهم ان تصلی علی محمد وعلی المستحفظین

من آل محمد واللهم انی انشدک با یوائک علی نفسک

لاعدائک لتهلکنهم ولتخزینهم بایدیهم وایدی المومنین

ان تصلی علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد

اللهم انی اسالک الیسر بعد العسر.

 

                    ! دعای هنگام عطسه!

الحمدالله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله عبدا

ذاکر الله غیرمستنکف ولا مستکبر

                           !دعای سفر!

تذکر : 12 اما م داریم و12 ساعت روز یا شب که به

ترتیب هر ساعت متعلق به یک امام است پس موقع سفر

با توجه به ساعت نام امام را به جای پرانتز در دعا می خوانیم

 مثلا در ساعت 12 نام امام زمان را و......

اللهم بلغ مولانا (اسم امام آن ساعت) صلوات الله علیه

اننی اسلم علیه واننی اتوجه الیه باقبالک علیه فی ان

یکون خفارتی وحمایتی وسلامتی وکمال سعادتی ضمانها

بک علیه حیث قد توجهت فی الساعه التی جعلته کالخفیر

فیها وحدیثها فی ذالک الیه .

                     ! دعای ساعت 12امام زمان!

یا من توحد بنفسه عن خلقه یا من غنی عن خلقه بصنعه

یا من عرف نفسه خلقه بلطفه یا من سئلک باهل طاعته

مرضاته یامن اعان اهل محبته علی شکره یا من من

علیهم بدینه ولطف لهم بنائله اسالک بحق ولیک الخلف

الصالح بقیتک فی ارضک المنتقم لک من اعدائک واعداء

رسولک بقیه آبائه الصالحین محمد بن الحسن واتضرع

الیک به واقدمه بین یدیه حوائجی ورغبتی الیک ان

تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی .....وان تدارکنی

به وتنجینی مما اخافه واحذره والبسنی بعافیتک وعفوک

فی الدنیا والاخره وکن له ولیا وحافظا وناصرا وقائدا وکالئا

 وساترا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها

طویلا یا ارحم الراحمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی

العظیم فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم اللهم صل علی

محمد وآل محمد الذین امرت بطاعتهم واولی الارحام الذین

امرت بصلتهم وذوی القربی الذین امرت بمودتهم والموالی

الذین ارت بعرفان حقهم واهل البیت الذین اذهبت عنهم

الرجس وطهر تهم تطهیرا اسالک بهم ان تصلی علی

محمد وآل محمد وان تغفر ذنوبی کلها یا غفار وتتوب

علی یا تواب وترحمنی یا رحیم یا من لا یتغاظمه ذنب و

هو علی کل شی قدیر.

                 ! صلوات بر امام زمان!

اللهم صل علی ولیک وابن اولیائک الدین فرضت

طاعتهم واو جبت حقهم واذهبت عنهم الرجس وطهرتهم

تطهیرا اللهم انتصر به لدینک وانصر به اولیائک واولیا

وشیعته وانصاره واجعلنا منهم اللهم اعذه من شر کل باغ

وطاغ ومن شر جمیع خلقک واحفظه من بین یدیه ومن

خلفه وعن یمینه وعن شماله واحرسه وامنعه ان یوصل

الیه بسوء واحفظ فیه رسولک وآل رسولک واظهر به

العدل وایده الکفره واقتل به الکفار والمنافقین وجمیع

الملحدین حیث کانوا من مشارق الارض ومغاربها وبرها

وبحرها واملا به الارض عدلا واظهر به دین نبیک علیه

وآله السلام واجعلنی اللهم من انصاره واعوانه واتباعه

وشیعته وارنی فی آل محمد ما یاملون وفی عدوهم ما

یحذرون اله الحق آمین.

              ! دعایی از امام زمان دراول نماز!

وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا

مسلما علی مله ابراهیم ودین محمد وهدی امیرالمومنین

وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی

لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من

المسلمین اللهم اجعلنی من المسلمین اعوذ بالله السمیع

العلیم من الشیطان الرجیم .

 

              ! دعای حضرت صاحب الامر!

الهی بحق من ناجاک وبحق من دعاک فی البر والبحر

تفضل علی فقراء المومنین والمومنات بالغناء والثروه

وعلی مرضی المومنین والمومنات بالشفاء والصحه

وعلی احیاء المومنین والمومنات بالطف والکرم وعلی

اموات المومنین والمومنات با لمغفره والرحمه وعلی

 غربا المومنین والمومنات بالرد الی اوطائهم سالمین

غا نمین بمحد وآله اجمعین.

                      ! دعای نور امام زمان!

یا نور النور یا مدبر الامور یا بعث من فی القبور صل

علی محمد وآل محمد واجعل لی ولشیعتی من الضیق

فرجا ومن الهم مخرجا واوسع لنا المنهج واطلق لنا

من عندک ما یفرج وافعل بنا ما انت اهله یا کریم.

 

                        ! دعای رفع مشکل امام زمان!

  یا من اذا تضایقت الامور فتح لنا بابالم تذهب الیه الاوهام

فصل علی محمد وآل محمد وافتح لاموری المتضایقه بابا

لم یذهب الیه وهم یا ارحم الراحمین.             

 

                 ! دعای حاجات ازامام زمان!

انت الله الذی لا اله الا انت مبدی الخلق ومعیدهم وانت

الله الذی لا اله الا انت مدبر الامور وباعث من فی القبور

وانت الله الذی لا اله الا انت القابض الباسط وانت الله

الذی لا اله الا انت وارث الارض ومن علیها اسئلک

باسمک الذی اذا دعیت به اجبت واذا سئلت به اعطیت

واسئلک بحق محمد واهل بیته وبحقهم الذی اوجبته

علی نفسک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تقضی

لی حاجتی الساعه الساعه یاسیداه یا مولاه یا غیاثاه

اسئلک بکل اسم سمیته به نفسک واستاثرت به فی

علم الغیب عندک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان

تعجل خلاصنا من هذه الشده یا مقلب القلوب والابصار

یا سمیع الدعا انک علی کل شی قدیربرحمتک یا ارحم

الراحمین

                        ! دعا برای بیماری از امام زمان!

بسم الله دواء والحمدالله شفاء ولا اله الاالله کفاء هو

الشافی شفاء وهو الکافی کفاء اذهب الباس برب الناس

شفاء لا یغادره سقم وصلی الله علی محمد وآله النجباء

                                                  

 

                ! دعای ضد دزد امام زمان!

اللهم انی اخافک واخاف ممن یخافک واعوذ بک ممن

لا یخافک .

                ! دعای ضد مشکل امام زمان!

رب اسئلک مددا روحانیا تقوی به قوای الکلیه والجزئیه

حتی اقهر بمبادی نفسی کل نفس قاهره فتنقبض لی اشاره

دقائقها انقباضا تسقط به قویها حتی لا یبقی فی الکون ذو

روح الاونار قهری قداحرقت ظهوره یا شدید یا شدید یا ذا

البطش الشدید یا قاهر یا قهار اسئلک بما اودعته عزرائیل من

اسمائک القهریه فانفعلت له النفوس بالقهران تودعنی

هذا السر فی هذه الساعه حتی الین به کل صعب واذلل به

کل منیع بقوتک یا ذا القوه المتین.

بعد سی بار می گویی: یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین

اسئلک بماجرت به المقادیر.

                       ! حرز امام زمان!

یا مالک الرقاب وهازم الاحزاب یا مفتح الابواب یا مسبب

الاسباب سبب لنا سببا لا تستطیع له طلبا بحق لا اله الا الله

محمد رسول الله صلوات الله علیه وآله اجمعین.

                ! دعای پنهان شدن امام زمان!

اللهم احجبئنی عن عیون اعدایی واجمع بینی وبین اولیائی

وانجز لی ما وعدتنی واحفظنی فی غیبتی الی ان تاذن لی

فی ظهوری واحی بی ما درس من فروضک وسننک  و

عجل فرجی وسهل مخرجی واجعل لی من لدنک سلطانا

نصیرا وافتح لی فتحا مبینا واهدنی صراطا مستقیما وقنی

جمیع ما احاذره من الظالمین واحجبئنی عن اعین

الباغضین الناصبین العداوه لاهل بیت نبیک ولا یصل منهم

الی احد بسوء فاذا اذنت فی ظهوری فایدنی بجنودک   و

اجعل من ینبغی لنصره دینک مویدین وفی سبیلک

مجاهدین وعلی من ارادنی وارادهم بسوء منصورین و

وفقنی لاقامه حدودک وانصرنی علی من تعدی محدودک

وانصر الحق وازهق الباطل ان الباطل کان زهو قا واورد

علی من شیعتی وانصاری من تقربهم العین ویشد بهم

الازر واجعلهم فی حرزک وامنک برحمتک یا ارحم

الراحمین .

                  ! دعای هنگام وقوع صیحه !

در سجده: سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا

         

               !  دعا برای فرج در روزظهورامام!

وعدالله الذین امنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم

فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم

دینهم الذی ارتضی لهم ولیبد لنهم من بعد خوفهم امنا

ودر سجده: یا رب اغضب فانه قد هتک حریمک وقتل

اصفیا وک واذل عبادک الصالحون

 

            ! دعای امام زمان در اول ظهور!

الحمدالله الذی صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوء من

الجنه حیث نشاء فنعم اجر العالمین .

             ! دعای شیعه هنگام خروج امام زمان!

بسم الله ما شاءالله لا یصرف السوء الاالله بسم الله ما

شاء الله لا یسوق الخیر الا الله بسم الله ما شاء الله

ما یکون من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول

ولا قوه الا بالله العلی العظیم بسم الله ما شاء الله وصلی

الله علی محمد وآله الطیبین .

     ! دعای صاحب الامر هنگام عبوراز وادی السلام!

لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ایمانا وصدقا لا اله

الا الله تعبدا ورقا اللهم معز کل مومن وحید ومذل کل

جبار عنید انت کنفی حین تعیینی المذاهب وتضیق

علی الارض بما رحبت اللهم خلقتنی وکنت غنیا عن

خلقی ولولا نصرک ایای لکنت من المغلوبین یا منشر

الرحمه من موضعها ومخرج البرکات من معادنها ویا

من خص نفسه بشموخ الرافعه فاولیاوه بعزه یتعززون

یا من وضعت له الملوک نیر المذله علی اعناقهم فهم

من سطوته خائفون اسالک باسمک الذی فطرت به

خلقک فکل لک مذعنون اسالک ان تصلی علی محمد

وان تنجز لی امری وتعجل لی فی الفرج وتکفینی وتعافینی

وتقضی حوائجی  الساعه الساعه اللیله اللیله انک

علی کل شی قدیر.

 پایان

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |

دستور شرع چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ 22:0

 

                                        احکام و مسائل شرعي

     *بسم الله الرحمن الرحیم*

                       * دستور شرع*

 

                                *مقدمه *

 با توکل به رب وتوسل به مولا صاحب عصر وزمان (عج):
حمد وسپاس خدایی را که ما را آفرید وآخرین پیامبر خود

راکه خاتم النبیین است به سوی ما فرستاد و ولایت اولیا ی

او ائمه هدی را برای ما آشکار کرد وبرای کامل کردن دین

وروی آوردن به عمل ها ومارا به سوی نیکویی  اخلاق

وبدست آوردن پادا ش  کردارها هدایت نمود تا در بهشت

وارد شویم ودر بوستان های ابدی بهشت جاوید بمانیم.

وبه جایگاه بلند مرتبه ورفیع در بهشتی که خانه آسا یش

است برسیم تا فرشتگان را مشاهده کنیم که خطاب به ما

می گویند :سلامی که سخن پر وردگار مهربان است

برای این خوبی ها باید دین اسلام را در اعمال خودمان

با عمل کردن به دستورات واحکام اسلام درست اجرا کنیم

واین راهکارها یا همان دستورات یا احکام را تقدیم می

دارم.

                                *پاکی *

در اسلام اهمیت زیاد برای طهارت وپاکی بدن ومحیط

زندگی قائل شده اند وبدن ولباس وی موقع اجرای نماز

باید پاک باشد واز خوردن ونوشیدن چیز های نجس دوری

کند .

                          *نجا سات *

ادرار- مدفوع – منی – مردار – خون – سگ- خوک –

شراب – آبجو- کافر- عرق شتر نجاست خوارهمه نجس هستند.

                       *راهکاریقین نجاست*

نجس بودن چیزی راباید خود انسان یقین کند و نجسی را

مطمئن شود ویا فردی که آن چیز را در اختیارش گذارده

به اواطلاع نجسی را بدهد ویا دو نفر عادل گواهی بدهند.

                            * تخلی*

در موقع دستشویی کردن باید عورت رو به قبله ویا پشت

به قبله نباشد وباید عورت را همیشه از دیگران بپوشاند

فقط در مورد همسر اشکال ندارد.

                  *راهکارپاکی  محل دفع*

باید بعد از ادرار یا مدفوع هم مثانه وهم محل خروج

مدفوع کاملا توسط آب پاک وعاری از آلودگی شود وگر

نه نماز اشکال دار می شود.

                       * پاک کننده ها*

پاک کننده یا مطهر ها عبارتند ازاب- زمین – آفتاب-

استجاله- انقلاب- ثلثان شدن – انتقال- اسلام – تبعیت

برطرف شدن عین نجاست – استبراء حیوان نجاست

خوار- غایب شدن مسلمان –

                    *راهکاروضو*

وضو یعنی شستن صورت از بالای پیشانی تا آخر چانه

وازنظر پهنا به مقداری که بین انگشت شست ووسط

 

قرار میگیرد یا بیشتر وبعد شستن دست راست وچپ

از آرنج تاسر انگشتان وبعد با همان رطوبت دست راست

جلوی  سر بکشد وبعد روی پا ها را از سر انگشت تا اول

 سا ق با چهار انگشت وبا همان رطوبت نمناک کند هر پا

(را با دست سمت خودش)

قبل از وضو بهتر است درون بینی ودرون دهان ودست ها

تا مچ را با آب بشوید.

                          *شرایط وضو*

برای وضو باید آب پاک باشد – آب مطلق باشد نه آب چیزی-

 آب وضو و ظرف آب وضو وفضایی که در آن

وضو گرفته می شود باید غصبی نباشد- وضو در نهر

اشکال نداردمگر صاحب آن حضورا منع کند –اعضای

وضو نباید نجس باشند – وقت کافی برای وضو باشد

قصد قربت به خدا داشته باشد- وضوی مهمان در محل

اشکال ندارد- ترتیب وضو حفظ شود – مراحل وضو

به هم پیوسته باشد- مانعی برای رسیدن آب به بدن نباشد

(مثل کرم وچرک ناخن )وضو را باید خود شخص انجام دهد

- استفاده از آب ضرری برای فرد نداشته باشد-

                    * واجب بودن وضو*

برای نماز واجب- سجده وتشهد فراموش شده-طواف

واجب- نذر یا قسمی داشته که وضو بگیرد- برای آب

کشیدن قرانی که نجس شده وضو واجب است .

                        * باطل شده وضو*

خارج شدن ادراریا مدفوع یا باد از بدن – خواب کامل

مستی وبیهوشی واز خود بی خود شدن – خارج شدن

خونابه زنان - کاری که غسل دارد وتماس با میت همه

وضو را باطل می کنند.

                     *راهکار غسل*

غسل یعنی آب کشی کل بدن که اگر ترتیبی انجام شود باید

اول سروگردن وبعد سمت راست وبعد سمت چپ بدن آب

کشی شود واگر ارتماسی انجام شود باید کل بدن هرچند

به تدریج زیر آب رود.

                              * انواع غسل*

غسل جنابت پس از خروج منی- غسل حیض پس ازپایان

عادت ماهانه زنان- غسل نفاس پس از زایمانبرای مادر ونوزاد

 است - غسل استحاضه پس از خروج خونابه از

زنان- غسل مس میت که پس از تماس با میت است –

 غسل میت پس از شستشوی میت است – غسل مستحبی که به

واسطه نذروقسم ومانند آن است همگی واجب هستند.

                               * تیمم *

درجایی که تهیه آب برای وضو یا غسل ممکن نیست –

آب در چاه باشد وامکانات دسترسی وجود ندارد –آب

موجود است ولی ترس از بیماری وجود دارد- با مصرف

آب موجود جهت وضو یا غسل بیم هلاک شدن از تشنگی

باشد- آب کم است وبرای تطهیر بدن یا لباس تمام می

شود- آب یا ظرف آن غصبی است- وقت برای وضو تنگ

است یعنی زمان اگر صرف وضو شود نماز قضا می شود

در تمام موارد بالا باید تیمم نمود.

                        *راهکار تیمم*

اول نیت تیمم را معلوم می کنیم که به جای غسل است یا

به جای وضو بعد دو کف دست را بر خاک یا شن یا ریگ

یا کلوخ یا سنگ می زنیم وبا دو دست به پیشانی تا روی

ابرو می کشیم وبعد کف دست چپ به همه  پشت دست

راست وکف دست راست به همه  پشت دست چپ.

                         * نماز*

نماز های یومیه که 17 رکعت است – نماز طواف واجب

 که 2 رکعت است – نماز آیات که دور رکعت است – نماز

میت که ایستاده است- نماز قضای پدر ومادر برای پسر

بزرگ – نماز نافله ای که به واسطه نذر وقسم واجب

شده همگی نماز های واجب هستند.

             *راهکارپوشش نماز*

لباس نماز گزار باید پوشیده باشد– پاک باشد – غصبی

نباشد-اجزاء مردار نباشد- حیوان حرام گوشت نباشد –

 برای مردان ابریشم یاطلا باف نباشد.

در جایی که به واسطه زخم یا جراحت ودمل لباس خونی

باشد ویا خون موجود در لباس کمتر از سکه باشد ویا

لباس کوچک مثل جوراب نجس باشد یا لباس زن پرستار

بچه یا وقتی ناچار است با لباس نجس نماز بخواند در همه

این موارد برای نماز سخت گیری تطهیر نمودن نیست.

                          * مکان نمازگزار*

مکان نماز باید غصبی نباشد- در ملک میتی که وصیت کرد

وهنوز به وصیت عمل نکرده اند نماز نمی توان خواند –

کسی که در مسجد جا گرفته دیگری جای اوراغصب کند گناه کرده

 – در ملک میتی که خمس وزکات بدهکار است نماز باطل است –

اگر مکا ن متحرک باشد نماز باطل است

جایی که سقف کوتاه است ونمی توان اعمال نماز را درست

به جا آورد نماز باطل است – اگر زن در کنار مرد یا

جلوتر از او بایستد نماز درست است – محل پیشانی بیش

از چهار انگشت بسته بلندتریا پایین تر از کف پایش در

سجده قرار نگیرد.

                         * راهکار نماز*

باید برای اجرای عملی نماز  نیت – قیام – تکبیره الاحرام

 قرائت – رکوع با ذکر – قیام بعد رکوع - سجود با ذکر- تشهد

 – سلام را به ترتیب وپی در پی  به جا آوریم.  که نیت وتکبیر

 ودو قیام ورکوع وسجود اگرسهوا یا عمدا

 کم یا زیاد شوند نماز باطل است.

                       * باطل کننده نماز*                     

موارد زیر نماز را باطل می کند.

اگر در بین نماز شرایط آن از بین برود- در بین نماز

موردی که وضو را باطل می کند پیش آید- با دست بسته

نماز بخواند – بعد از خواندن حمد آمین بگوید- پشت به

قبله کند یا کاملا به طرف راست یا چپ قبله بر گردد –

اگر صورت را به طرف راست یا چپ بگرداند – حرف

بزند – خنده عمدی وبا صدا- گریه کردن با صدا یا بی صدا-

کاری که صورت نماز را به هم می زند مثل به هواپریدن-

خوردن وآشامیدن – شک در رکعت های نماز- کم یا زیاد

کردن موارد ذکر شده در قسمت قبلی.

قطعه کردن نماز کلا مجاز نیست مگر برای جلوگیری

 از ضرر قابل توجه مالی یا بدنی.

                     * شکیات باطل کننده نماز*

شک های باطل کننده نماز عبارتند از : شک در رکعت نماز

دو رکعتی یا سه رکعتی- شک در نماز چهار رکعتی وقتی

که شک کند یک رکعت خوانده یا سه تا یا پیش از سجده دوم

دررکعت دوم – شک کند رکعت دوم است یا رکعت 5-

شک کند رکعت 3 است یا6- شک کند ونداند چند تا خوانده

                  * شک های بی اعتبار نماز*

شک های بی اعتبار عبارتند از : شک بعد از محل اجرا-

شک بعد از سلام – شک بعد ازگذشتن از وقت نمازکه شک

 کند نماز خوانده یا نه - شک کثیر الشک- شک امام وماموم

که باید هر کدام دیگری را متوجه کند – شک در نماز مستحبی

                *شک های بی اعتنا*

در شک های  زیر ادامه دادن نماز صحیح است:

شک بین 2 یا 3 در 4 رکعتی بعد سجده دوم  که بنا را بر 3

 

گذاشته ونماز را ادامه می دهد  وبعد یک رکعت احتیاط می

خواند – شک بین 3و4 که بنا رابه 4 قرار میدهد وبعدیک

رکعت احتیاط می خواند- شک بین2 یا4 که بنا را بر 4

گذاشته ونماز راتمام می کند بعد 2 رکعت احتیاط می خواند

شک بین 2و3و4 که بنا رابر 4 قرار داده وبعد از نماز 2

رکعت نماز احتیاط و2 رکعت نماز نشسته می خواند- شک

بین 4و5 که بنا را بر 4 گذاشته وبعد دو سجده سهو انجام

دهد – شک بین 4و5 ایستاده که می نشیند ونماز را تمام

می کند بعد یک رکعت نماز احتیاط می خواند – شک بین

3و5 که باید بنشیند وبنا را بر 4 گذاشته ونماز را تمام

 کند وبعد 2 رکعت نماز احتیاط بخواند-شک بین 3و4

5 ایستاده که می نشیند ونماز را تمام می کند وبعد دوتا

احتیاط می خواند – شک بین 5و6 در حال ایستاده که

باید  بنشیند ونماز را تما م کند ودو سجده سهو به جا

آورد .

                       * نماز جماعت*

برای همسایه مسجد یا کسی که صدای اذان مسجد را

می شنود بهتر است نماز را به جماعت بخواند – حاضر

نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی وسبک شمردن

نماز حرام است – مستحب است انسان صبر کند تا نمازرا

به جماعت بخواند- نماز جماعت بر نماز تنهای اول وقت

بهتر است .

                 *راهکار نماز جماعت*

نبودن حائل بین پیش نماز ونماز گزار – نبودن حائل بین

نماز گزاران -جای ایستادن پیش نماز  از نماز گزاران  بلند تر

 نباشد –بین نماز گزاران بایکدیگر زیاد فاصله نباشد -

بعد از تکبیرپیش نماز همه صفوف می توانند با هم تکبیر

 بگویند- نماز گزار جلوتراز پیش نماز نباشد .

                         * راهکار های روزه*

روزه واجب در ماه رمضان هرسال است که نیت می کنیم

واز اذان صبح تا اذان مغرب کار های زیر که باعث

باطل شدن روزه ااست انجام نمی دهیم.

خوردن – آشامیدن- زناشویی- کاری که باعث خروج منی

ازبدن شود- دروغ بستن به خدا وپیامبر- رساندن غبار

غلیظ به حلق- فرو بردن سر در آب- باقی ماندن به جنابت

یا حیض یا نفاس تا اذان صبح- اماله کردن مایعات – قی

کردن عمدی . در تمام موارد بالا اگر عمدی باشد هم باید

روزه را قضا کنند وهم کفاره دارد.

کفاره روزه یا آزاد کردن یک بنده است یا دو ماه روزه

گرفتن یا شصت فقیر را سیر کردن است.

                     * راهکار های خمس*

خمس یعنی جدا  کردن 20 درصد یا یک پنجم عایدی

شخص وخرج کردن برای یتیم یا سید یا در راه مانده یا

خویشاوند فقیر یا گرفتاراست وبخشی سهم امام است.

 معادن – گنج ها- اموال حلال مخلوط به حرام – جواهراتی

که با غواصی از دریا بدست می آید – غنایم جنگی –

زمینی که مسلمان از کافر می خرد-منافع کسب وکار

خمس دارند.

                          * راهکار زکات*

زکات به عایدات حاصل از گندم- جو- خرما- انگور- طلا

نقره – گوسفند- گاو- شتر تعلق می گیرد که می تواند در

موارد گفته شده در خمس مصرف شود.

  

                          * راهکار سجده*

سجده برای غیر رب حرام است وباید پیشانی را بر زمین

یا روییدنی های زمین مثل چوب وبرگ قرار داد وسجده

بر روی خوراکی ها وپوشاکی جایز نیست سجده بر سنگ

وکاغذ صحیح است وبهتراز همه خاک کربلا است

 

 

 

 

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |