شنبه بیست و دوم آبان 1389 22:3
   بهای استفاده از حاشیه این وبلاگ برای هر تبلیغ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است   

                                                         

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه بیست و دوم آبان 1389 21:59
                                             
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه بیست و دوم آبان 1389 21:56
                                                        
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه بیست و دوم آبان 1389 21:53

      

      @ بسم الله الرحمن الرحیم@

          

                  @ علم مادر@

 @مولف:آذر سلگی (فرزند حجت اله)@

@سایت:www.jahan22.blogfa.com@

 @بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در @

@مطالب این محتوا ادای ده سال نماز برای مولف@

 است.

                                  @ مقدمه @

 با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب عصر وزمان@

امام سجاد: حق رعیت تو در دانش یعنی کسانی که نزد

تو دانش خویش را می افزاید آن است که بدانی خداوند

با دانشی که به تو ارزانی داشته وگنجینه حکمتی که به

تو سپرده است تورا سر پرست وخزانه داری بر سر آنان

قرار داده است واگر از عهده این سر پرستی که خداوند

به تو داده است به خوبی بر آیی وبرای متعلمان همانند

گنجور مهربانی باشی که خیر خواه مولای خود در میان

بندگان اوست وبردبار وخیر خواهی باشی که وقتی نیا ز

مندی را  می بیند به او می بخشد سرپرستی صادق و

امین باشی در غیر این صورت نسبت به او خائن هستی

 با کمی دقت به آسمان وکرات واز همه مهمتر نظم وجود

در بدن انسان ضرورت ریاضی که منشا وسرچشمه نظم

است را در می یابیم به هم این علت به او مادر علوم گفته

می شود. تمام تکنولوژی وماشین وکامپیوتر و رسانه ها

وموبایل و.... همه باریشه ریاضی طراحی شده است.

                                       @ ریاضیات@
ر یاضیات در واقع چراغ روشن وپر نوری است در جهت

راهنمایی انسان به مسیر پر پیچ وخم شناخت قوانین

طبیعت وسلاح نیرومندی است در دست انسان در راستای

کشف مجهولات جهان هستی لذا هر کسی که قدم در میدان

مطالعه وکنکاش علم وطبیعت می گذارد ناگزیر است از

علم ریاضی بهره گیرد.ریاضیات در ظاهر به شکل رشته

های مختلف است ولی آنچنان پیوستگی وارتباط منطقی

بین شاخه های مختلف ریاضیات وجود دارد که می توان

آن را یک مجموعه منسجم وپیوسته به حساب آورد.

لذا هر انسانی در جریان مطالعات وتحقیقات و بررسی

های علمی خود اجبارابه مجموعه کامل روابط ومفاهیم

وفرمول ها وقضایای ریاضیات در زمینه های مختلف

آن نیاز مند است.

                      @ پیدایش@

قبل از اینکه بشر سواد داشته باشد دامپروران برای

بررسی میزان گوسفندان گله خود هر روز که از چرا

 بر می گشت به ازای هر گوسفند یک سنگریزه در

کیسه می گذاشت وبدین ترتیب با مقایسه تعداد سنگ

وگوسفند می فهمید آیا ازگله اش کم شده یا خیر.

ویا قبل پیدایش پول برای آذوقه ها تبادل کالا داشته ایم

ومثال های زیاد دیگری که همه حاکی از ضرورت

شمارش وحساب بوده واینکه با نقاشی یادگار به جا

گذاشته نشان بر ضرورت علم هندسه بوده و این که

پیش بینی می کنیم وتصمیم برا ی اداره امور بر اصل

پیش بینی ها ضرورت علم آمار است.

خداوند این گونه علم را بنا بر ضرورت ها به بشر القا

نموده ودر عصر ماشینی امروز ضرورت دانستن ریاضی

کاملا آشکار است. منطق ریاضی در فلسفه معارف دینی

واحتمالات در علم ژنتیک پزشکی وتقارن ریاضی در

علم ساخت ماشین آلات ومبنای اعداد در زبان کامپیوتر

و.... نمونه های بارز این علم است.

             @ جبر فرزند تاریخی حساب@

زیر بنای جبر همان حساب است یعنی حساب بر محاسبات

عددی متمرکز بوده وجبر دستگاهی صوری با قواعدی

دقیق ومشخص است با این فرض که قادر است توانایی

حل مسائل  رادر افراد زیاد کند.

                 @ تفاوت اشیاء در این دو مورد@

اشیا حسابی اعدادند واشیا جبری نماد ها وحروف ومتغیر

وعبارت ها ومعادلات وعدم توجه به تفاوت در طبیعت این

اشیا می تواند تصمیم ها ی آموزشی ما را به طور ناخواسته

تحت تاثیر قرار دهد . پس ابتدا حساب وبعد جبر دروازه

ورود به گستره ریاضیات است. واژه جبر ابتدا توسط

دانشمند ایرانی نامگذاری شد.

                          @ نوع تربیت@

می دانیم که پدر علوم معارف دینی است که مستقیم

قلب بشر را تربیت می کند ولی تربیت قلب اگربا مغز

نباشد بی نظمی دارد وریاضی در تربیت فکر واندیشه

انسان ها وایجاد توانایی تجزیه وتحلیل مسائل جهان

در آن ها را دارد وبه همین علت مادر علوم است.

وبقیه علوم نقش بقیه اعضای پیکر دانش هستند.

                     @ تکنولوژی@

آینده تکنولوژی در جوامع مدرن تا حد زیادی بستگی

به سواد ریاضی شهروندان آن جامعه دارد وبازتاب

این نیاز را می توان در روند جهانی به سوی همگانی

کردن آموزش جوانان ملاحظه کرد. علاوه بر نقش ریاضی

در باسوادی شهروندان جبر هم راه ورودی به آموزش

عالی در عرصه های شغلی است.

                   @ تفاوت کشورها@

تحقیقات نشان داده است که تفاوت کشور ها نسبت به

پیشرفت علمی آنها دقیقا با میزان سواد ریاضی آنها

وابسته است. تمرین ریاضی قدرت حل مسائل زندگی

را در ما افزایش میدهد.

                    @ اندازه گیری@

بشر اولیه که شمارش را فرا گرفت فهمید که انگشتان

دست او برای شمارش کافی نیست وبعد چوب خط را

اختراع نمود ووقتی بشر دسته بندی را نیاز دانست

مبناها را بوجود آورد مثل مبنای 2 در زبان برنامه

نویسی کامپیوترکه ارقام 0و1 داردو ضرورت اندازه

گیری در تجارت بشر را به سوی مقیاس مثل کیلو و

خروار سوق داد.

                       @ کامپیوتر@

بهترین دست آورد علم ریاضی است که به ما کمک می کند

شبیه سازی کنیم وداده هار ابایگانی کنیم وآزمایشگاهی

برای یادگیری ریاضی وعلوم دیگر است ومدل سازی

می کند ودر فضای مجازی درجه فکر را بالا می برد.

مهندسان رشته های مختلف که تا قبل از ظهور کامپیوتر

شخصی تمام عملیات محاسباتی خود را با روش محاسبه

دستی وماشین حساب انجام می دادند کامپیوتر رابه طور

جدی وارد شغل خود کردند نقشه کش های صنعتی هم که

با استفاده اط ابزار های نقشه کشی از قبیل تخته رسم و

انواع شابلون به ترسیم نقشه های سفارش شده می پر

داختند باورود کامپیوتر ترسیمات خود را با این علم

انجام می دادند تاسیساتی که سالیان دراز برای تایپ متن

های خود مورد استفاده قرار می گرفتند طی دو دهه اخیر

از نرم افزارهای کامپیوتری استفاده می کنند.

                            @ واژه پرداز@

ریاضی نوین خودش را در تولید  انواع  ومدرن وکارای

نرم افزار های کامپیوتری که توسط کاربران کامپیوتر

برای تولید صفحات متنی مورد استفاده قرار می گیرد

واژه پرداز نام دارد پیشگام می داند این صفحات می

توانند حاوی تصاویر واشکال گرافیکی نیز می باشند.

نکته قابل توجه این است که نام واژه پرداز با قابلیت های

گسترده وسیعی که نسخه های جدید نرم افزار های واژه

پرداز دارا می باشند تناسب چندانی ندارد چرا که نسخه

های جدید علاوه بر امکانات پردازش واژه ها برای تولید

اشکال ونمودارها وتصاویر وجداول وحتی صفحات وب

نیز به کار رفته ودر حقیقت پردازش واژه ها تنها یکی از

ابتدایی ترین امکانات این نرم افزار ها می باشد.

                          @ اینترنت@

زیبا ترین جلوه ریاضی بعد ازکامپیوتر در اینترنت

نهفته است اینترنت چیزی جز شبکه های به هم

پیوسته در نقاط مختلف جهان نمی باشد . قبل از

بوجود آمدن شبکه های محلی تنها روش  قرار

دادن امکانات موجود در اختیار چندین کاربرسیستم

های اشتراک زمانی بودند که از یک کامپیوتر بزرگ

از طریق خطوط ارتباطی مانند کابل هم محور یا کابل

تلفن به چند ترمینال متصل بود استفاده می شد در این

سیستم ها تمامی توان محاسباتی در کامپیوتر مرکزی

قرار دارد وترمینال ها فاقد قدرت پردازش اطلا عات

هستند در راستای روند توسعه کامپیوترهای شخصی

بسیاری از ادارات با خرید این کامپیوترها از مزایای

آن بهره مند شدند و شبکه های کامپیوتری یا اینترنت

برای برقراری این ارتباط به وجود آمدند وبه سر عت

جای خود راد در ادارات وسازمانها باز کردند . شبکه

ها یا اینترنت روش اقتصادی مناسبی برای گسترش تعداد

کامپیوتر ها در یک سازمان ارائه می دهند .

وقتی چند کامپیوتر روی یک شبکه با هم ارتباط دارند

به اشتراک گذاشتن اطلاعات وفایل ها ساده تر از کپی

کردن فایل روی دیسکت وحمل آن است . دلیل دیگر برای

رو آوردن به اینترنت این است که نسخه های شبکه ای

بسیاری از بسته های نرم افزاری معروف با قیمتی بسیار

کمتر از کپی های مجوز دار جداگانه در دسترس هستند

برنامه ها وداده های آن در فایل سرور ذخیره شده و

بسیاری از کاربران شبکه به آن دسترسی دارند.

                   @ اریگامی @

ظاهرا یک هنر است ولی اساس آن ریاضی هندسی است

در حقیقت در اریگامی باترکیب چند شکل هندسی یک حجم

زیبا پدید می آید واگر از این هنر ریاضی را بگیریم جز

کاغذ که ماده خام آن است چیزی نمی ماند .

کاغذ هارا که روی خط ها تاکرده وزاویه هارا روی هم

قرار می دهیم یعنی کاغذ وتا نه تنها زبان ساده ای است

 برای یادگری هندسه بلکه روش برتری است برای فهم

ودرک مفاهیم آن.

                     @ مدل سازی @

مدل سازی یعنی توانایی تولید علم است یعنی ریاضی به

ما کمک می کند با فکر کردن برای تمام مشکلات مدل بسازیم.

تاریخ توسعه ریاضیات وسایر علومی که متکی و وابسته

به ریاضی هستند نشان می دهد که مدل هایی که بر اساس

پدیده های واقعی ساخته می شوند وبعد با مبانی نظری

تقویت می شوند نسبت به مدل هایی که به طور  مصنوعی

تدوین می شوند ازقدرت پایداری بالاتری بر خوردارهستند.

بایستی به مدل سازی ریاضی اهمیت داده شود .در بخش

های مختلف صنعت نقطه شروع مدل سازی پدیده های

واقعی وطبیعی است وبعد از مبانی نظری ومجرد مدل

قوی وقوی تر ساخته شود.

                     @ هندسه فر کتالی@

فرکتال به معنی پرشکن است واشکال فرکتالی دارای الگوی

نامنظمی هستند . عناصر ونظام های طبیعی مثل خطوط

ساحلی وپهنای کو ه ها ودرختان نمونه های خوبی هستند

پدیده رشد فرکتالی وبکارگیری آن در گشایش رموز فرایند

تحول وتوسعه درسیستم دینامیک به عنوان دستاورد شگرف

در معارف بشر است واین هندسه با هندسه اشکال وهندسه

اقلیدسی فرق دارد چون اینها در میان ابعاد وجود دارند و

هندسه فر کتالی مبنای آشوبگرانه و بی نظمی دارد.

                      @ استقراء@

این علم ریاضی که زیر شاخه بسیاری از اثبات های محکم

در ریاضی وپاسخ خوبی برای نشان دادن درستی احکام

در دنیای دور بی نهایت است ما را از جزبه کل صحیح

به روش گا م به گام می رساند یعنی فرض می کنیم حکمی

برای تعداد کمی صحیح است واین علم ریاضی کمک می

کند مدلی را که ساخته ایم تعمیم دهد وبرای کل جامعه

با اطمینان به کار بریم.

                           @ مثلثات @

مثلثات به معنای اندازه گیری اجزای مثلث است وکاربرد

آن در اندازه گیری فا صله های دور از دسترس است .

دانشمندان ریاضی به کمک مثلثات با عصا ارتفاع هرم

های مصر رااندازه گرفتند وبه علم مثلثات در دایره دست

یافتند ونسبت های مثلثاتی را که با زاویه ها در ارتباط

است کشف نمودند وزیر بنای علم رادار ها وماهواره ها

و کنترل های هواپیما وموشک ها با این علم ممکن است

                       @ کلو توئید@

به دلیل تراکم روز افزون وسایل نقلیه وافزایش سرعت و

به منظور صرفه جویی در زمان اکنون برای ایجاد ایمنی در

حمل ونقل با سرعت بالا فن راهسازی به صورت تکنیک

وهنری مدرن است که منحنی های کلو توئید به منظور

ایمنی در اتصال بین خطوط مستقیم ومسیر های دارای

انحنا در راهها وشاهراهها در مهندسی ها  بکار می رود.

منحنی های کلوتوئید یا آسان ساز طوری هستند که انحنای

آنها به طور خطی از صفر تا بی نهایت افزایش می یابد و

در هر نقطه با طول کمان تا آن نقطه متناسب است .

                      @ هندسه@

یک شاخه مهم ریاضی است که در صنعت ومعماری

استفاده می شود واین علم شامل شکل های هندسی و

رابطه های متری در هندسه مسطحه و تبدیل های هندسی

وترسیم های هندسی و مقاطع مخروطی و هندسه فضایی

 می باشد.

                  @ گراف @

گراف یک مدل ریاضی است که به هرناحیه یک نقطه

نسبت داده می شود واگر دوناحیه هم مرز باشند دو

راس متناظر آنها توسط یک خط یا یال به هم متصل

می شود که این مدل در تمام شبکه های آب وبرق و

گاز ونقشه ها استفاده می شود.

                           @ maple@

ابزاری بسیار قدرتمند است برای انجام محاسبات

نمادی وروشهای عددی وروش های گرافیکی و

برنامه نویسی در ریا ضیات می باشد برنامه

کامپیوتری عادی در هنگام اجرا به مقادیر عددی

کلیه متغیر ها نیاز دارد در حالیکه سیستم جبر

کامپیوتری می پل کلیه عملیات محاسباتی را به

صورت نمادی نیز روی عبارات به اجرا در می

آوردبا این قابلیت جواب تحلیلی بسیاری از مسائل در

ریاضیات از قبیل حد ومشتق وانتگرال وعملیات

ماتریسی ومعادلات دیفرانسیل وغیره را می توان به

دست آورد ریاضی دانان حرفه ای دانشمندان علوم و

مهندسان برای انجام مسائل کاربردی وتحقیقاتی می

توانند به نحو مطلوبی از آن استفاده ببرند . این نرم

افزار پیشرفته به دو صورت عمومی وتخصصی تحت

سیستم عامل های مختلف از جمله dos ,windows

طراحی شده است.

                           @ آمار@

یک شاخه از کاربرد  بسیار مهمی وجهانی از علم

ریاضیات است که اگر فرض کنیم ریاضی به حقایق

بپردازد آمار به واقعیات می پردازد پس بسیار عملی

تر وکاربردی است در هر جامعه اگرمسئله مورد بررسی

را جامعه آماری بنامیم اطلاعات عددی آن  داده آماری

است وبرای توصیف جامعه دستورات میانگین ومد و

چارک وانحراف معیار و واریانس و... قابل محاسبه و

می توان توزیع های پیوسته وگسسته را قابل محاسبه

نمود . توزیع های آماری که زیر ساخت جامعه را با

آنها بررسی می توان نمود بتا وگاما ونرمال ونمایی و

یکنواخت ونرمال لگاریتم وکشی ولاپلاس ودوجمله ای

وفوق هندسی  وپواسن ویکنواخت و... می باشند .

برای این توزیع های جامعه می توان نمودار آماری

هیستوگرام ویا جعبه ای ویا میله ای و... رسم نمود

کار اصلی آمار ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای تصمیمات

اجرایی هر کشور وبعد آن تقسیم بودجه و تعیین میزان

سود وزیان است یک کاربرد عملی وبسیار مهم در جامعه

فعلی  همین پخش یارانه های دولتی است.

                   @ سخت افزار ونرم افزار@

 یکی از گرایش های ریاضی در کامپیوتر سخت افزار و

دیگری نرم افزار است که سخت افزار همان ساخت بدنه

وکیت ومغز وابزار مصرفی کامپیوتر است که مهندسان

این رشته بسیار مغزفعال وقوی دارند ونرم افزار یعنی

نوشتن بر نامه هایی که کامپیوتر بتواند بخواند وعمل کند

یعنی زبان کامپیوتر که رایج ترین این زبان ها پاسکال

وفورت رن وبیسیک وکوبول و... است .

                       @ الگوریتم @
اکثر مسائل ریاضی ومسائل وابسته به آن با روش صریح

یا قابل حل نمی باشند یا اگر حل شوند در عمل کمتر به

کار می آیند چون بیشتر مسائل به طور خاص حل می شوند

به این دلیل الگوریتم هایی برای حل مسائل ریا ضی درآنالیز

عددی به منظور دستیابی به یک جواب قابل قبول طراحی

وپیاده می شوند برای یک مسئله واقعی که ترکیبی از

مسائل مختلف کوچکتر ریاضی می باشد پیاده سازی در هر

قسمت برای توانایی بسیار بالا برای دستیابی به جواب

صریح مسائل مختلف ریاضی را با یک دستور یا تابع ساده

دارا می باشد . الگوریتم های مهم عددی با قدرت بالا پیاده

سازی شده اند وکنترل خطا در این مبحث بسیار مهم است.

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه بیستم آبان 1389 16:13
        بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است             

                                                        

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه بیستم آبان 1389 16:10
                                                       
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه بیستم آبان 1389 16:8
                                                  
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه بیستم آبان 1389 16:6

                    (( بسم الله الرحمن الرحیم ))

                            (( شیعه ))

 (( مولف: آذر سلگی (فرزند حجت اله )))

((سایت: www.jahan22.blogfa.com))

  ((بهای هر استفاده وکپی و دخل وتصرف در مطالب این))

    (( محتوا ادای ده سال نماز برای مولف است ))

                                (( مقدمه ))

 با توکل به خدای متعال وتوسل به صاحب عصر وزمان :

امام علی : شیعیان ما سه گروه اند گروهی به ما نیکی

میکنند وگروهی دوستان مارا دوست دارند وبا دشمنان

ما دشمنی می کنند این گروه اولیا وبرگزیدگان وحکما

وعلما هستند خوشا به حالشان وعاقبتشان نیکو باد.

پیامبر: در غدیر فرمود ای مردم من در میان شما دو

چیز باقی می گذارم که تا به آنها تمسک کرده اید هرگز

گمراه نمی شوید کتاب خدا وعترت من اهل بیتم .این

دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر بر

من وارد شوند. دوازده نفر از جماعت اهل بدر بر خاستند

وگفتند شهادت می دهیم وقتی پیامبر این خطابه را در

روزی که ازدنیا رفت ایراد  فرموده ؟ یکی پرسید آیا همه

اهل بیت فرمود نه بلکه جانشیانم برادرم ووزیرم ووارثم

وخلیفه ام در امتم وصاحب اختیار هر مومنی بعد از من

آنها است ویازده فرزند او . علی اول آنان وافضل آنان

وبعد حسن وحسین وبعد وصی پسرم به نام علی ووصی

علی به نام محمد وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی

بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد وحسن بن علی

ومحمد بن الحسن مهدی امت که طینت او همچون من

است طبق امر من امر می کند وزمین را پرازعدل و داد

میکند همانطور که از ظلم وجور پر شده باشد هر کدام از

آنها یکی پس از دیگری وپشت سر هم خواهند آمد .آنان

شاهدان خدا در زمین وحجت های او برخلقش هستند.

هر کس آنان را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر

کس از آنان سرپیچی کند خدارا عصیان کرده است.

                   (( شش لعنت شده در قران))

 پیامبر: شش نفرند که خداوند در کتابش آنان را لعنت

فرموده است کسی که به قران چیزی اضافه کند .

کسی که مقدرات خداوند راقبول نداشته باشد . کسی که

نسبت به عترت من آنچه خدا حرام کرده مراعات نکند

کسی که سنت مرا ترک کند وکسی که غنائم مسلمانان

را به خود اختصاص دهد وکسی که به زور بر مردم

مسلط شود تا عزیزان خدا را ذلیل وآنانکه خدا ذلیل قرار

داده عزیز نماید.(شرح الاخبار)

                          (( سنت وبدعت))

امام علی : بخدا قسم سنت همان سنت محمد (ص)

است وبدعت هر چیزی است که از سنت پیامبر فاصله

بگیرد واجتماع همراهی با اهل حق است اگر چه کم باشند

وتفرقه اجتماع با اهل باطل است اگر چه بسیار باشند.

                   (( تخریب بیت نبوت))

اولین تخریب بیت نبوت توسط اصحاب سقیفه بوده که

به خانه علی هجوم  برده و فاطمه ومحسن را شهید کردند

وطناب به گردن علی وتهدید به قتل برای گرفتن بیعت

این اولین قدم در تخریب بیت نبوت وامامت بود وهم چنان

ادامه یافت تا منجر به شهادت سید الشهدا امام حسین

شد وخیمه های آن حضرت را آتش زدند واهل خانه را اسیر

کردند واین تخریب در طول چهارده قرن هم چنان ادامه

داشت تا حضرت بقیه الله الاعظم از کنار خانه خدا قیام

کند واز مخربین خانه نبوت انتقام بگیرد.

                          (( سابقین ))

قران: سابقین اول از مهاجرین وانصار وآنان که به

نیکی پیرو آنان شدند ..... هم چنانکه سابقین بر کسانی

که بعد ازایشان فضیلت خاص دارند همانطور علی (ع)

به خاطر تقدمش بر همه سابقین فضیلت خاص بر آنان

دارد.

                    ((فدا کاری )

قران: آیا آب دادن به حاجیان وآباد سازی مسجد الحرام

را مانند کسی که به خدا وروز قیامت ایمان آورده ودر

راه خدا جهاد کرده قراردادید ؟ علی (ع) بود که دعوت

پیامبر را اجابت کرد وبا جان خود اورا یاری نمود.

                    (( مقام درآسمان))

علی (ع) در آسمان هفتم مانند آفتاب درزمین هنگام

روز است ودرآسمان دنیا مانند ماه در زمین هنگام

شب وخدا به علی نصیبی از فضیلت عطا کرده که اگر

بر اهل زمین قسمت شود همه را در بر می گیرد وبه

او نصیبی ازفهم عطا کرده که اگر بر اهل زمین قسمت

 شود همه را شامل می شود وبر هر حجاب وپرده ای

در بهشت نام علی نوشته شده است .

                   (( زندگی در دولت مهدی))

پیامبر: بدانید که شمارا به مهدی بشارت می دهم وخدا

تعالی در امتم سلطانی عادل وامامی دادگر مبعوث می

کند که زمین را ازعدل وداد پر می کند همانطور که از

ظلم وجور پر شده باشد او نهمی از فرزندان پسرم

حسین است نام او نا م من وکنیه او کنیه من است و

خیری در زندگانی بعد از او نیست وانتهای دولت او

چهل روز قبل ازروز قیامت خواهد بود.(اثبات الرجعه)

                       (( سخن کم))

پیامبر: از شناخت دینی شخص آن است که در آنچه

برای او فایده ای ندارد کم سخن بگوید.(امالی طوسی)

                                   (( فحاشی))

پیامبر: خداوند بهشت را بر هر فحاش بد گفتار کم حیا

که باکی ندارد چه می گوید یا چه به او گفته می شود

یعنی کسی که معترض مردم می شود ودر باره آنان

سخنی می گوید در حالی که می داند مردم اورا رها

تحقیق  نمی کنند حرام کرده است واگر در باره چنین

شخصی تحقیق  کنی اورا جز ولد زنا یا شریک شیطان در

نطفه اش نخواهی یافت .(کافی)

                                (( انواع علم))

علی (ع): علم دو نوع است علمی که با یاد گرفتن آن

دین اسلام که پذیرفته ازنظر ظاهر اعتقادی واخلا قی

واحکامی جلوه می کند که همان دوره معارف اسلام

است ونوع دوم علومی که این جهت را ندارد ولذا ترک

یادگیری آن جایز است وآن تفکر در ذات خدا وکیفیت

قدرت اوست .(خصال)

                          (( پایه های نفاق ))

علی (ع) : نفاق بر چهارپایه هوای نفس وسازشکاری

وغضب وطمع استوار است .(تحف العقول )

                                    (( هوای نفس ))

هوای نفس چهار شعبه دارد ظلم که باعث پیچیدگی های

زیاد می شود ومردم اورا رها میکنند وبرعلیه او کمک

می کنند. دشمنی که هرکس تجاوز کند مردم از شر اودر

امان نیستند وقلب او سلامت نمی ماند . شهوت که هر

کس نفس خود را درشهوات ملامت نکند در امور خبیث

می افتد . طغیان که هرکس طغیان کند عمدا وبدون دلیل

گمراه می شود.

                        (( سازش کاری))

سازشکاری بر شعبه های مغرور شدن وآرزو وبر حذر

بودن وعقب انداختن وعده ها است واین بدان صورت

است که بر حذر بودن ازحق بازمی دارد وعقب انداختن

وعده ها موجب تفریط در عمل تا هنگام اجل است واگر

آرزو نبود انسان حساب آنچه در آن است را می دانست

واگر انسان حساب آنچه در آن است را می دانست بطور

ناگهانی از وحشت وترس می مرد ومغرور شدن باعث

کوتاهی انسا ن درعمل می شود.

                           (( غضب))

غضب شعبه های تکبر وفخر وغیرت کاذب وتعصب

دارد هرکس خودرا بالا بگیرد به حق پشت می کند وهر

کس فخر کند به فسق وفجور مبتلا می شود وهر کس

غیرت کاذب نشان دهد بر گناهان اصرار می ورزد وهر

کس را تعصب بگیرد ظلم می کند وچه بد چیزی است در

پل صراط کاری که بین پشت کردن به حق وفسق وفجور

واصرار بر گناهان و ظلم باشد.

                        (( شعبه های طمع ))

طمع چهار شعبه خوشحالی وشادی بیش از حد ولجاجت

 وروی هم انباشتن دارد . خوشحالی نزد خداوند پسندیده

نیست شادی بیش از حد عجب است ولجاجت بلایی است

برای کسی که اورا مجبور به کشیدن بار گناهان کرده

است وروی هم انباشتن لهو وبازی ومشغولیت است و

تبدیل کردن چیزی که پست تر است به چیزی که بهتر

می باشد .

            (( سنن الهی وتوبه به درگاه او))

خداوند بر بندگانش قاهر است یاد او بلند ووجه او با

جلالت است وهر چه خلق کرده زیبا خلق کرده است

دو دست او باز ورحمت او هر چیزی را گرفته است

وامر او ظاهر ونوراو نور دهنده است وبرکت او جو

شان است وحکمت او نور می دهد وکتابش شاهد و

حجت او غالب ودین او خالص است سلطان او ظاهر

وکلمه او بر حق ومیزان او ازروی عدل است وپیامبر

ها ی او ابلاغ کرده اند . خدا بدی را گناه وگناه رافتنه

وفتنه را آلودگی قرارداده است نیکی را رضایت ورضایت

را توبه وتوبه را پاک کننده قرارداده است . هر کس توبه

کند هدایت می یابد وهرکس به فتنه بیفتد گمراه می شود

تا مادامی که به درگاه خدا توبه نکرده وبه گناه خود

اعتراف ننموده است هیچ کس جز هلاک شونده بر علیه

امر خدا حرص وطمع نمی کند. هرکس به اطاعت او دست

یابد کرامت اورا بخود جلب می کند وهر کس در معصیت

او وارد شود وبال عقاب اورا خواهد چشید وبزودی

پشیمان می شوند.(تحت العقول )

                                    (( پایه های کفر))

علی (ع): کفر بر چهار پایه بنا شده است فسق وغلو وشک وشبهه (بحار)

                                                (( فسق))

شعبه های فسق جفاو کوردلی وغفلت وتجاوز کاری است

هرکس جفا کند حق را کوچک شمرده است وعالما دین

را مبغوض کرده وبرگناه اصراردارد. هرکس کوردل باشد

یاد خدا را فراموش می کند ودر پی گمان می رود وبا

 خالق خود به مبارزه برمی خیزد وشیطان بر او الحاح

می کند وبدون توبه وخضوع وغافل شدن از گناه طلب

مغفرت می کند . هر کس غفلت کند بر نفس خود جنایت

کرده وکارش معکوس ومنقلب می شود وگمراهی خود را

هدایت می داند وآرزوها او را فریب می دهند . هرکس از

امر خدا تجاوز کند شک می کند وهرکس شک کند خدا

بر اوبرتری نشان می دهد واورا به قدرت خود ذلیل می

کند (تحت العقول)

                             (( غلو))

غلو بر چهار شعبه تعمق وفرورفتن در نظریه ومنازعه

در آن وانحراف ولجاجت است . تعمق زیادی به حق باز

نمی گردد وجز غرق شد ن در امور پیچیده چیزی برایش

زیاد نمی شود وفتنه ای ازاو رفع نمی شود مگر آنکه

فتنه دیگری اورا در خود فرو می برد ودینش از هم

گسیخته ودرمسئله به هم پیچیده فرو می رود.

هر که در نظریه منازعه ومخاصمه کند در اثر لجاجت

طولانی به احمق بودن مشهور می شود . هرکس انحراف

پیدا کند نیکی به چشم او قبیح می آید وبدی به چشم او

نیک می آید وهرکس لجاجت کند راهها براو کور می شود

وکارش مورد اعتراض قرار می گیرد وبیرون آمدن ازآن

برایش مشکل می شود آنگاه که تابع راه مومنان نباشد.

                      (( شعبه های شک))

شک  بر چهار شعبه جدل وهوای نفس وتردد وتسلیم

شدن است . هرکس ازآنچه نزد او ست وحشت کند به

عقب بر می گردد وهرکس در دین مجادله کند درشک

وتردید می افتد واولین از مومنان ازاوسبقت می گیرند

وآخرین از آنان به او میرسند وسم های شیطان اورا

زیر پا می گذارند وهر کس درمقابل هلاکت دنیا وآخرت

تسلیم شود بین این دو هلاک می شود وهر کس از آن

نجات پیدا کند از زیادی یقین است وخدا مخلوقی کمتر

ازیقین خلق نکرده است .(تحت العقول)

                       (( شعبه های شبهه))

شبهه بر چهارشعبه اعجاب وخوش آمدن اززینت و

فریب دادن نفس وتوجیه کجروی ها وپوشاندن حق

به باطل است . زینت ازدلیل منحرف می کند وفریب

دادن نفس را به شهوت می اندازد وکجروی صاحبش

رابه انحراف عظیمی می اندازد وپوشاندن حق به باطل

ظلماتی روی هم است.

                  (( ائمه شاهدان بر مردم))

قران: تا شما بر مردم شاهد باشید وپیامبر بر شما شاهد

باشد پیامبربر ما شاهد است وما شاهدان خداوند بر خلقش

وحجت اودرزمینش هستیم . ما کسانی هستیم که خداوند

جل اسمه فرموده اینگونه شما را امت وسط قرار دادیم.

وسط کنایه از واسطه بین خدا وخلق است.

                  (( ائمه معدن کتاب وحکمت))

علی (ع): ما هستیم که خداوند بین ما رسولی را مبعوث کرد

 تا آیاتش را برای ما تلاوت کند وما را تزکیه نماید و

وکتاب و حکمت را به ما بیاموزدکه کنایه از سوره آل

عمران است .(تاویل الایات)

                        (( یاسین))

علی (ع): نام مبارک پیامبر یاسین است وما هستیم

کسانی که خداوند می فرماید سلام بر خاندان  یاسین.

                    (( ظالمین ))

علی (ع): آنچه پیامبر برای شما آورد بگیرید وآنچه

شمارا ازآن نهی فرمود خود داری کنید واز خدا در باره

ظلم به آل محمد بترسید که عذاب خداوند نسبت به

کسانی که به ایشان ظلم کنند شدید است.(روضه کافی)پایان

    

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 22:1
              بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است  

                                               

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 21:57
                                                  
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 21:53
                                                 
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 21:51

 

                       .. بسم الله الرحمن الرحیم ..

                              .. اسرار..

  ..مولف: آذر سلگی (فرزند حجت اله)..

 ..سایت : www.jahan22.blogfa.com..

 ..بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در این محتوا ..

 .. ادای ده سال نماز برای مولف است ..

                                             .. مقدمه ..

  با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب عصر وزمان :

با توجه به اینکه همه چهارده معصوم نور واحدند و

فضیلت هریک بر دیگری با توجه به جوانب وجودی

آنان وخصایص هر یک از ایشان است وممکن است

هریک ار جهتی فضیلت داشته باشند حضرت مهدی (عج) از جهاتی بر سایر ائمه فضیلت دارد ودر عین

حال ائمه قبل او از جهت تقدم در امامت بر آن حضرت

فضیلت دارند همه این فضائل یک جنبه ظاهری است و

به مسئله نور واحد بودن آنها ربطی ندارد.

نبی اکرم: در باره خروج مهدی واین که او از خاندان

حضرت بوده وزمین را پر از عدل وداد کند به حد تواتر

رسیده است و آخرین کسی که بمیرد امام است تا کسی

بر خدای عز وجل احتجاج نکند که اورا بدون حجت

وا گذاشته است. این محتوا در راستای حقانیت این آل

محمد است که بدانیم واز صراط مستقیم خارج نشویم .

                               .. فضائل اختصاصی اهل بیت..

 رسول الله: ما اهل بیتی هستیم که خداوند هفت چی به ما

 عطا کرده که به احدی از اولین وآخرین به جز ما عطا نکرده است : من آقای پیامبران ومرسلین وبهترین آنان

هستم وجانشین من بهترین جانشین و وزیرم بعد از من

بهترین وزیران وشهید ما بهترین شهیدان است .

حسن وحسین دوسبط امتم ودو آقای جوان اهل بهشت و

بال های بهشتی که در بهشت همرا ه ملائکه حضرت

جعفر پرواز می کند ومهدی این امت از ماست که خداوند

به وسیله او زمین را پر از عدل وداد می کند همانطور

که از ظلم وستم پر شده است.        

                        .. پیشگویی پیامبر..

فاطمه وهمسر او ودو پسرش کسانی هستند که هر که با آنان بجنگد انگار با من جنگیده ومن با کسانی که با

اینان  روی صلح داشته باشند روی صلح دارم وبدانید

که اینان دربهشت همراه من هستند.

                     .. برنامه علی پس از پیامبر..

رسول الله فرمودند : یا علی بشارت باد تورا که زندگی و

مرگ تو با من است وتوبرادروجانشین من هستی ووزیر

و وارث وادا کننده از جانب من هستی توقرض مرا ادا

می کنی و وعده های مرا از جانب من وفا می نمایی و

تو ذمه مرا بری می کنی وامانت مرا باز می گردانی و

طبق سنت من با ناکثین وقاسطین و مارقین از امتم می

جنگی وتو نسبت به من مثل نسبت  هارون به موسی

هستی پس برظلم قریش صبر کن .

                    .. ابلیس از غدیر تا سقیفه ..

امام علی : پیامبر در موقع فوتش به من خبر داد که

ابلیس وروسای اصحابش هنگام منصوب کردن  من

 به امر خدا به جای پیامبر در روز غدیر حاضر بودند

شیاطین ومریدان ازاصحاب ابلیس رو به هم  کردند

وگفتند این امت مورد رحمت قرار گرفته وحفظ شده اند ودیگر تو وما را بر اینان راهی نیست چرا که پناه وامام

بعد ازپیامبرشان به آنان شناسانده شده ابلیس غمگین و

محزون رفت . حضرت علی فرمود بعد ازپیامبر مردم

در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت می کنند وراه را

اشتباه می روند با اینکه حق ودلیل را به آنها می گوییم

ودر مسجد اولین کسی که بر منبر من با او بیعت خواهد

 کرد ابلیس است که به صورت پیر مرد سالخورده پیشا

نی پینه بسته چنین وچنان خواهد گفت واصحاب وشیا

طین دور اورا میگیرند.واین همان قول خداوند است که

: ابلیس گمان خود را به آنان نشان داد وآنان به جز

گروهی از مومنین اورا متابعت کردند.

                   .. جمع آوری قران ..

وقتی حضرت علی عهد شکنی مردم را دید خانه نشینی

اختیار کرد وبه قران رو آورد ومشغول تنظیم و جمع

آوری آن شد چنانکه قبلا در اوراق وتکه چوب ها

وپوست ها وکاغذ ها نوشته شده بود وبه دست مبارک

همه آن را جمع کرد وآن را با دست مبارک خویش طبق

تنزیل و تاویل وناسخ ومنسوخش می نوشت که ابوبکر

به سراغ او فرستاد که بیرون بیا وبیعت کن وعلی پیغام

داد که من مشغولم وبا خود قسم یاد کرده ام که عبا  بر

دوش نیندازم جز برای نماز تا آنکه قران را تنظیم وجمع

نمایم بعد اتمام کاربه مسجد رفت ومردم را به قران وخدا

دعوت کرد ولی عمر مانع شد وگفت این مردم از من خط

 می گیرند .

                    .. شهادت حضر زهرا..

وقتی علی ترک  مردم ومتحد شدن با ابوبکرواطاعت با

اورا دید خانه نشین شد وعمربه ابوبکر گفت مانعی

ندارد کسی به سراغ علی بفرستی وبیعت بگیری زیرا

فقط اهل این خانه باقی مانده اند وقنفذ تند خو وغلیظ

وخشن وازآزاد شدگان است را می فرستیم اگر اجازه

ندادند به زور وارد شوید ووقتی رفتند زهرا اجازه ورود

نداد همه برگشتند ولی قنفذ ماند وعمر به مردم اطرافش

دستور داد که هیزم بیاورند وپشت در خانه او قرار دادند

وآنها را به بیعت خواندند وچون قبول نکردند درب خانه

را به آتش کشیدند وبا تازیانه آن حضرت را زدند وعلی

از جا برخاست وبا عمر در گیر شد وقبل از اینکه

بتواند خود را به شمشیرش برساند اورا گرفتند و

طنابی بر گردنش آویختند وزهرا مانع شد قنفذ

ملعون با تازیانه به او حمله برد واورا مجروح ساخت

وبه سمت چهار چوب درب کشید ودرب را فشار داد

استخوان پهلویش شکست وجنین خود را سقط کرد

ودر بستر بود تا در اثر همان شهید شد .

                .. بیعت اجباری..

علی را کشان کشان نزد ابوبکر آوردند وبه ابوبکر گفت

اگر بیعت نکنم  ابوبکر گفت با خواری تورا می کشیم

وعلی فرمود در این صورت برادر پیامبر را کشته اید

چون می دانید پیامبر مرا جانشین خود کرده است

وچون ابوبکر ترسید که مردم ازاو برگردند گفت حرف

هایت درست است ولی پیامبر آخرت رابه دنیا ترجیح

می داده ومنظورش خلافت نبوده وعمر نیز تایید کرد

وعلی گفت شما به صحیفه ملعونه ای که در کعبه بر

آن هم پیمان شدید که اگر محمد بمیرد امر خلافت را

از ما اهل بیت بگیرید وبخدا قسم اگر چهل یارم وفا

می کردند با شما جهاد می کردم . عمر گفت هر که با

توبیعت کند دستور می دهم گردنش را بزنند وهم چنین

گردن تورا وسه بار تکرار کرد وعلی هم ناچاربا طناب به گردن گفت ای پیامبراین قوم مرا خوار کردند ونزدیک

 است  مرا بکشند ودست خود را دراز کرد وابوبکر به روی دستش دست زد وبه هیمن قناعت کرد .

             .. اصحاب صحیفه در تابوت جهنم..

علی پس از بیعت گفت من از پیامبر شنیدم که صندوقی

ازآتش وجود دارد که درآن دوازده نفرند شش تا ازاولین

وشش تا ازآخرین وآن درچاهی درقعر جهنم در صندوق

قفل شده دیگری است بر درآن چاه صخره ای است که

هر گاه خدا بخواهد جهنم را شعله ور سازد آن صخره را

از درآن چاه بر می دارد وجهنم از شعله وحرارت آن چاه

شعله ور می شود واولین عبارتند ازفرزند آدم که

برادرش هابیل را کشت وفرعون فرعونها وآن

کسی که با ابراهیم در باره خدا به منازعه پرداخت

ودونفر ازبنی اسرائیل که کتابشان را تحریف کردند

وسنتشان را تغییر دادند یکی یهودی ودیگری نصرانی

را به وجود آورد وابلیس. وآخرین عبارتند ازدجال

(یک چشم کور) واین پنج نفر اصحاب صحیفه یعنی

عمر وابوبکر وابوعبیده جراح ومعاذبن جبل وسالم

ابی حذیفه ونوشته وجبت وطاغوتی که بر سر آن با

هم عهد بستند وبر عداوت با تو هم پیمان شدند.

وعثمان را نیز دوبار پیامبر لعنت کرد.

            .. شباهت مسلمین به بنی اسرائیل..

پیامبر فرمود امت من بعد من سنت بنی اسرائیل را

مرتکب خواهند شد به طوری که قدم جای قدم آنان

می گذارند وتیر به همانجا که آنان زدند می زنند و

وجب به وجب در کل کارها پیروی غلط میکنند واگر

آنان کارهای خطر ناکی مثل وارد شدن به لانه حیوانات

درنده انجام داده باشند این امت نیز خواهند کرد وتورات

وقران را یک نفراز ملائکه دریک ورق با یک قلم

نوشته ومثل ها وسنت ها درآنان واینان به یک صورت

جاری شده است.

          .. ابلیس بنیانگذار سقیفه در قیامت..

در قیامت ابلیس را در حالی که با افساری آتشین لجام

شده می آورند وزفر(کنایه از عمر) رادر حالیکه با دو

افسار آتشین لجام شده می آورند وابلیس به او می گوید

تو کی هستی ؟ من کسی هستم که اولین وآخرین را

گمراه کردم وبه یک افسار لجام شده ام ولی تو به دوتا

واو می گوید من کسی هستم که امر کردم واطاعت شدم

وخدا امر کرد وعصیان شد . یعنی ابلیس مردم را وادار

می کرد که سخن خدا را اطاعت نکنند ولی عمر چنان

کرد که وقتی خدا دستوری داده او در مقابلش دستور

دیگری داده ومردم را به انجام دستور خودش وادار

نموده است.

                   .. حدیثی از ابلیس ..

درآسمان چهارم بودم وبه خدا گفتم مخلوقی شقی تر

از من داری وخدا مرا نزد مالک جهنم فرستاد ومن

از او سراغ شقی تر از خودم را گرفتم مالک مرا به

جهنم برد ودر طبقه بالا را برداشت آتش سیاهی بیرون

آمد که گمان کردم مرا ومالک را در خود فرو برد مالک

به آتش گفت آرام باش ومرا به طبقه دوم برد آتشی بود

که ازاولی سیاه تر وگرم تر بود ومرابه طبقه هفتم برد

وهر آتش از طبقه دیگر گرم تر بود ودر آنجا چنان آتشی

بود که گمان کردم مرا و مالک را وهمه آنچه خداوند خلق کرده را در خود فرو برد وبه مالک گفتم دستور

بده خاموش شود وبعد دو مرد را دیدم که بر گردن آنها

زنجیره های آتش بوده وآنان را ازبالا آویزان کرده

بودند وبالای سر آنان عده ای با تازیانه ها ی آتش آنان

را می زدند پرسیدم ای مالک این دو نفر کی هستند؟

مالک گفت آیا آنچه برساق عرش بود نخوانده ای که

من دو هزار سال قبل از آنکه خدا دنیا را خلق کند

خوانده ام

""لا اله الاالله محمد رسول الله ایدته ونصرته ""

یعنی محمد رابه علی موید نموده ویاری کردم مالک گفت این دو نفر دشمن آنان وظالمین برایشان هستند.

                         .. مفاخر علی (ع)..

پیامبر : ای علی بر اهل شرق وغرب وعجم وعرب

فخر کن که ازهمه بزرگوارتری وتو درتقدیم جان و

مالت از همه بالاتری وازهمه بردبارتر ودراسلام

از همه پیشتر وازنظر علم از همه پیشترهستی و

تو کتاب خدا را ازهمه بهتر قرائت می کنی وسنن

خدا را ازهمه بهترمی دانی قلب تو در برخورد روز

 جنگ از همه شجاعتر ودست  تو بخشنده ترودر

دنیا ا ز همه زاهد تر ودرتلاش وکوشش تو از همه

شدیدتر و در اخلاق ازهمه نیکو تر ودر زبان از همه

راستگو تر ومحبوبترین مردم نزد خدا ومن هستی.

               .. پیشگویی از رفتار امت..

پیامبر فرمود علی بعد من سی سال خواهد ماند وبر

ظلم قریش صبر می کند ویارانی خواهد یافت که در

راه خدای عز وجل با آنان به جهاد بر می خیزد و

برای تاویل قران با ناکثین وقاسطین ومارقین از این

امت جنگ می کند وبه شهادت کشته می شود و

محاسن او از خون سر خضاب می شود وقاتل وی

در بغض نسبت به خدا ودوری از خدا واز من هم

چون قاتل یحیی است.

                 .. افتراق امت ..

حضرت علی : به زودی امت به هفتاد وسه گروه

متفرق خواهند شد که هفتاد ودو گروه در آتش و

یک گروه در بهشت خواهند بود سیزده گروه از

هفتاد وسه گروه محبت ما اهل بیت را ادعا می کنند

ولی یکی از آنها در بهشت ودوازده گروه در آتش

هستند.

                     .. تعیین فرقه ناجیه..

گروه نجات یافته هدایت شده که آرزوی بهشت دارند

ومون وتسلیم وموافق وهدایت کننده اند آنان کسانی

هستند که به علی اقتدا کرده اند ودر مقابل امر وی

تسلیم ومطیع هستند واز دشمن خدا بیزاری جسته و

علی را دوست دارند ودشمن اورا مبغوض می دارند

آنا نکه به حق علی وامامت وی وواجب بودن اطاعت

از روی کتاب خدا وسنت پیامبرش معرفت دارند پس

 شک نمی کنند بخاطر اینکه خدا قلبشان را از معرفت

حق ما نورانی کرده وبه آنان الهام کرده وناصیه آنها

را گرفته ودر شیعیان داخل نموده است.

                       .. امامان فرقه ناجیه..

علی : من وجانشینان بعد از من تا روزقیامت هدایت

کننده هدایت یافته ایم وکسانی که خدا آنان را در آیه

های بسیاری از قران در کنار خود وپیامبرش قرار

داده وما را پاک نموده واز گناهان معصوم داشته و

مار شاهد ین بر خلقش وحجت در زمینش وخزانه

دار علمش و معادن حکمتش وتفسیر کنندگان وحی

خود قرار داده است مارا با قران وقران را با ما قرار

داده که نه ما ازآن جدا می شویم ونه آن از ما جدا

می شود تا در حوض کوثر بر پیامبر وارد شویم.

                    ..هفتاد وسه فرقه ..

در بین این فرقه ها فقط آن یک گروهند که از آتش

واز همه فتنه ها وگمراهی ها وشبهه ها نجات یافته

هستند وآنها بحق اهل بهشتند آنان هفتاد هزار ند که

بدون حساب وارد بهشت می شوند.بقیه به غیر حق

متدین شده اند ودین شیطان را یاری می دهند ودستور

خود را از ابلیس ودوستانش می گیرند آنان دشمن خدا

ودشمن پیامبرودشمن مومن هستند وبدون حساب داخل

آتش می شوند واز خدا ورسولش بیزارند ومشرک

هستند وقسم می خورند که بر پایه ای استوارند ودروغ

گو هستند.

                         .. مستضعفین دینی..

خارج از این هفتاد وسه فرقه افرادی هستند  که خدا

را به یگانگی قبول دارد وبه پیامبر ایمان دارد ولی

نسبت به ولایت علی وگمراهی دشمن او شناخت ندارد وعداوتی هم در دل ندارد وچیزی را حلال ویا حرام

نکرده وقبول کرده آنچه خدا به او امر کرده وعلم

آنچه بر او مشگل شده را به خدا واگذار نموده چنین

شخصی نجات یافته است.

                      .. اصحاب اعراف ..

این طبقه بین مومنین ومشرکین قرار دارند وقسمت

اعظم مردم واکثریت آنها هستند اینها اصحاب حساب

ومیزان واعراف هستند وجهنمی ها یی هستند که انبیا

وملائکه ومومنین آنها را شفاعت می کنند اینان از آتش

بیرون آورده می شوند وجهنمیون نامیده می شوند.

اما مومنین اینا ن نجات می یابند وبدون حساب وارد

بهشت می شوند اما مشرکین اینان بدون حساب وارد

آتش می شوند . حساب برای اهل این صفا است  که

بین این دو قراردارند وبرای آنان که قلبشان  با اسلام

انس دارد وگناهکارند وبرای آنان که اعمال نیک وبد

را مخلوط کرده اند . مستضعفینی که نه قدرت درک

مفاهیم کفر وشرک را دارند ونه می توانند دشمنی

کنند ونه به راهی هدایت می شوند که مومن عارف

باشند اینان اصحاب اعراف اند که خدا در باره اینان

 مشیت دارد اگر خدا یکی از اینان را وارد آتش  کند

بخاطر گناه اوست واگر ازاو در گذرد به رحمت خویش

رفتار کرده است.

                      .. جهنمیون ..

پیامبر: آنگاه که وارد بهشت شدید وبا همسرانتان

مستقر شدید ودر منازلتان جای گرفتید خدا به خزانه

دار جهنم امر می کند که درهای جهنم را باز کن تا

اولیا من بنگرند به فضیلتی که ایشان را بر دشمنان

آنان داده ام در های جهنم باز می شود واهل جهنم

بوی عطر بهشت را می شنوند و می گویند ای مالک

آیا در تخفیف عذاب ازما طمع کرده ای ؟ ما نسیمی

احساس می کنیم مالک می گوید خداوند به من وحی

 فرموده که در های جهنم را باز کنم تا اهل بهشت به

شما نگاه کند واهل جهنم سرهایشان را بلند می کنند

یکی می گوید ای فلانی آیا تو گرسنه نبودی ومن تو

را سیر نمودم ودیگری می گوید آیا تو عریان نبودی

ومن تورا پوشاندم ودیگری می گوید ای فلانی آیا

ترسان نبودی ومن ترا پناه دادم ودیگری می گوید

مگر راز تورا پنهان نکردم واهل بهشت می گویند آری

واهل جهنم می گویند پس از خدا بخواهید تا مارا ببخشد

وبا دعای آنان اهل جهنم را خارج کرده در کنار چشمه ای نزدیک در بهشت می رسانند که عین الحیوان نام

دارد واز آب آن بر آنها می پاشند ومانند زراعت رشد

می کنند وگوشت وپوست وموی ایشان می روید وبعد

به بهشت می آورند وحالت ملامت شده دارند وبه انها

 جهنمیون می گویند.

 وبه اهل بهشت می گویند از خدا بخواهید

این لقب را از ما بردارد وبه ما جا دهد وخدا به بادی

امر می کند بر دهان اهل بهشت بوزد وآن نام را فراموش کنند ودر بهشت برایشا ن جایی قرار دهد.

               .. مومن – کافر – مستضعف..

علی :مومن عارف داعی داخل آتش نمی شود وکسی که

امامش را نشناسد داخل بهشت نمی شود مگر اینکه

خدا بخواهد وکافر یا مشرک وارد آتش می شود و

هرکس با ایمان به خدا ومعرفت به امامش واطاعت

او خدا را ملاقات کند از اهل بهشت است به شرط اینکه

کار نیک کند وتقوی پیشه کند و ایمان خود را با ظلم

نپوشاند وآنکه با گناهان کبیره خدا را ملاقات کند در

اختیار خود خداست که اورا عذاب کند ویا به رحمت

خویش از او بگذرد.

                     .. ایمان واسلام ..

علی : ایمان اقرار به معرفت است واسلام همان است

که به آن اقرار کرده ای وتسلیم واطاعت از پیامبر است

یعنی هر کس که خدا وپیامبر وامام خود را بشناسد و

اقرار به اطاعت آنان کند مومن است.معرفت از جانب

 خدا ودعوت واتمام حجت ومنت ونعمت است واقرار

از سوی خدا قبول بنده است که بر هرکس بخواهد

منت می گذارد ومعرفت کار خدا تعالی درقلب است و

اقرار کارقلب از سوی خدا وحفظ ورحمت اوست.

                   .. وظیفه جاهل به حق..

هر کس که خدا اورا عارف قرار نداده باشد حجتی بر او

نیست و وظیفه اش این است که توقف کند وازآن چه

نمی داند خود داری کند خدا هم اورا به خا طر جهلش

عذاب نمی کند بلکه برای عملش به اطاعت او را جزای

خیر می دهد وبرای عملش به معصیت اورا عذاب می کند پس هر کس جاهل باشد می تواند آنچه بر او مشکل

شد به ما واگذارد وهرکس خدا را بر نعمت شکر کند واز

معصیت به درگاه او استغفار کند ومطیع های اورا

دوست بدارد وآنان را به خاطر اطاعتشان سپاس گوید

وگناهعکاران را مبغوض بدارد وآنان را مذمت کند همین

مقدار اورا کفایت می کند اگر علم این ها را به ما

واگذارد.

               .. اصحاب حساب وشفاعت ..

بعضی کسانی هستند که خدا ایشان را می آمرزد وبه

خاطر اقراروتوحید آنها را داخل بهشت می نماید و

بعضی ازآنان درآتش عذاب می شوند وسپس ملائکه و

انبیا ومومنین ایشان را شفاعت می کنند سپس از آتش

 بیرون آورد ه می شوند وداخل بهشت می شوند  که

همان جهنمیون هستند واصحاب اقرار ازاینانند ومیزان

وحساب هم جز بر اینان نیست چون اولیا خداکه به خدا

ورسولش وحجت های خدا در زمین وشاهدین او برخلق

معرفت دارند وبه حق آنان اقرار دارند ومطیع آنان هستند بدون حساب وارد بهشت می شوند معاندین ایشان

که ترسانده شده اند زیر بار حق نمی روند ودشمنی

می کنند ودشمنان خدایند بدون حساب داخل آتش می

شوند واکثریت مردم بین این دو هستند اصحاب میزان

وحساب وشفاعتند .

                   .. دعا ی نجات ..

علی : هر روز صبح وشام ده بار بگو وتا زنده هستی

 ترک مکن .

اللهم ابعثنی علی الایمان بک والتصدیق به محمد

رسولک والولایه لعلی بن ابی طالب والایتمام بالائمه

من آل محمد فانی قد رضیت بذالک یا رب.

یعنی خداوندا مرا با ایمان به خودت وتصدیق پیامبرت

محمد وولایت علی بن ابی طالب واقتدا به امامان ازآل

محمد مبعوث فرما ای پروردگار من به این عقیده راضی

هستم.

                   .. معنای اسلام وایمان..

علی : میدانی جبرئیل به صورت انسانی نزد پیامبر

آمد وعرض کرد اسلام چیست وفرمود شهادت به

اینکه خدایی جز الله نیست واینکه محمد پیامبر خدا

است وبپا داشتن نماز ودادن زکات وحج خانه خدا و

روزه ماه رمضان وغسل جنابت . وپرسید ایمان چیست

فرمود به خدا وملائکه وکتابهایش وپیامبرانش وبه

زندگی بعد ازمرگ وبه همه مقدرات خیر وشر آن و

شیرین وتلخ آن ایمان بیاوری .

                         .. پایه های ایمان ..

علی : ایمان بر چهار پایه بنا شده است یقین وصبر

وعدل وجهاد .

                            .. یقین..

یقین بر چهارشعبه شوق وترس وزهد وانتظار است

 هرکس مشتاق بهشت است شهوات را از یاد می برد

وهرکس ازآتش بترسد ازمحرمات پرهیز میکند وهرکس

نسبت به دنیا زهد وبی اعتنایی کند مصیبت ها بر او

 آسان میشود وهرکس به انتظار مرگ باشد در خیرات

می شتابد.

                          .. صبر..

صبر بر چهار شعبه است بصیرت درفهم ودرک وتاویل

وتبیین حکمت وشناخت عبرت ها وسنن پیشینیان.

                           .. عدل ..

عدل بر چهار شعبه است پیچیده های فهم وپوشش علم

وشکوفه حکمت ها وبا حلم

                            .. جهاد ..

عدل بر چهار شعبه است امر به معروف ونهی از منکر

وراستگویی در جاهای مختلف وغضب به خاطر خدا

وبغض وعداوت با فاسقین .  پایان

                         

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه هجدهم آبان 1389 21:37
          بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است

 

                                      

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه هجدهم آبان 1389 21:33
                                                 
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه هجدهم آبان 1389 21:31
                                             
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه هجدهم آبان 1389 21:29

                                               =   بسم الله الرحمن الرحیم=

                                                          = کالبد بشر=

 = مولف : آذر سلگی (فرزند حجت اله)=

=سایت:www.jahan22.blogfa.com=

= بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این =

= محتوا ادای ده سال نماز جهت مولف است =       

                                                         = مقدمه =

با توکل به خدا وتوسل به صاحب عصر وزمان :

امام صادق: بزرگترین حقی که خدای متعال برای خویش بر تو

واجب کرده حق الله است که اصل وبنیاد همه حقوق است وبقیه

شاخ وبرگ های آن است آنگاه خدا حقوق تو را از فرق سر تا

نوک پایت به تفاوت اعضای بدن تو بر خودت واجب کرده است

برای چشم وگوش وزبان ودست وپا وشکم وعورت تو حقی

معین ساخته واین هفت اندامی است که با آن کار می کنی.

این حق ها به واسطه آن است که این مکانیزم پیچیده را در

اختیار تو گذاشته واز تو خواسته به پیمان با او وفادار باشی.

وهر گناه به شکل یک بیماری در بدن ظاهر می گردد ومحتاج

نجات توسط اطبا وداروها.

امام عصر: اگر شیعیان ما که خداوند آنها را به طاعت وبندگی

خویش موفق بدارد در وفای به عهد وپیمان الهی اتفاق واتحاد داشتند وعهد وپیمان الهی را محترم می شمردند سعادت دیدار

ما به تاخیر نمی افتاد وزودتر از این به سعادت دیدار ما نائل

می شدند در صورتی که بر اساس معرفت وراستگویی وصداقت

آنها نسبت به ما بود. آنچه که موجب جدایی ما ودوستانمان شده

وآنان را از دیدار ما محروم سا خته گناهان وخطاهای آنان نسبت

به احکام الهی است وخدا تنها یاری کننده وکفایت کننده تما م کارها

وامور ما وبهترین وکیل برای ما است درود الهی بر روان پاک

خاتم انبیا وخاندان بزرگ وبر جسته او باد .(احتجاج طبرسی)

اگر بدانیم که چه مکانیز پیچیده ای را که از قدرت هیچ جنبنده ای

در ایجاد آن موفق نیست در بدن ماست خودش کافی است که صبح

تا شب شکر او را نماییم یعنی از خود شناسی به خدا شناسی برسیم

                            = اسکلت =

اسکلت به بدن انسان شکل می دهد وبه عنوان تکیه گاهی

برای آن عمل می کند واز آن حفاظت می کند. این اسکلت از

 206 استخوان درست شده است که تحت حمایت غضروف

قراردارد .اسکلت محوری از 80 استخوان درست شده وبقیه

در اسکلت جانبی هستند.

                             = مفصل =

مفاصل در محل اتصال دو یا چند استخوان تشکیل می شوند

که بعضی متحرک وبعضی ثابت هستند و6 نوع هستند.

                              = ستون فقرات =

ستون فقرات یا ستون مهره هابدن را دروضعیت قائم نگه

می داردوتکیه گاه سر است ونخاع را در بر گرفته است

و33 مهره دارد.

                                            = عضلات =

عضلات دسته هایی از بافت فیبری هستند که بدن را حرکت می دهند ووضعیت قرار گیری آن را حفظ می کنند واعضای داخلی

مثل قلب وروده ها ومثانه ها را به کار می اندازند. سه نوع عضله

داریم که بوسیله پیام های ارسالی از دستگاه عصبی کنترل

 می شوند.

                           = دستگاه قلبی – عروقی=

این دستگاه وظیفه انتقال خون را به سراسر بدن را به عهده دارند

واکسیژن ومواد غذایی را به بافت های بدن حمل کرده ومواد زائد

را از آنها می گیرد. قلب یک عضو تو خالی وعضلانی است که در

هر دقیقه یک بارهمه خون بدن را به سراسر بدن پمپ می کند.

خون در داخل شبکه ای از رگ ها که به تمام بدن می رسد جریان

می یابد.

                         = سرخرگ ها وسیاه رگ ها=

سرخرگ ها دیواره ای ضخیم وعضلانی وکشسانی دارند تا بتوانند

در برابر فشار بالای خونی که ازقلب به بیرون پمپ می شود

مقاومت کند. سیاهرگ ها خون را به قلب بازمی گردانند آنها دیواره

ای نازک تردارند که به راحتی کشیده می شوند وبه آنها اجازه داده

می شود که گشاد  شوند ودر حالت استراحت بدن خون بیشتری

را در خود نگه دارند ودرون رگ ها چروک هایی است که به

عنوان دریچه عمل کرده مانع از عبور خون در مسیر نادرست

می شوند.

                                 = ساختار قلب =

قلب یک پمپ دو گانه است که عمد تا از عضله ای به نام میو

کاردتشکیل شده است در هر طرف خون از طریق سیاهرگ ها

وارد یک حفره بالایی دهلیز وسپس وارد یک حفره پایینی بطن

می شود که بطن خون را به داخل سرخرگ ها پمپ می کند جریان

خون در این حفره ها به وسیله دریچه هایی یک طرفه هدایت

می شود سمت راست قلب خون را به درون سرخرگ های ریوی

 ودر نتیجه ریه ها وسمت چپ قلب خون را به درون آئورت وبه

سراسر بدن می رساند.

                               = گردش خون =

قلب خون را به داخل 2 مدار متصل به هم پمپ می کند گردش خون

ریوی وگردش خون عمومی. مدار ریوی خون بدون اکسیژن را  به

 ریه می بردکه در آنجا از طریق یک شبکه مویرگی اکسیژن جذب

ودی اکسید کرین آزاد می شود سپس خون اکسیژن دار شده به

قلب باز می گردد واین جریان خون به بافت های بدن می رسد که

از طریق جدار رگ ها اکسیژن ومواد غذایی آزاد می شودو بقیه

مواد دفعی از بافت ها وارد خون می شوند وخون بدون اکسیژن

به قلب باز می گردد.

                               = دستگاه تنفسی =

تنفس فرایندی است که از طریق آن بدن اکسیژن بدست می آورد

و دی اکسید کرین را دفع می کند هوا از طریق دهان یا بینی وارد

شده از طریق نای به طرف برونش ها وبرونشیول ها در ریه ها

می رود واینها به کیسه هایی به نام آلو ئول ختم می شوند ودر

این جا اکسیژن وارد خون ودی اکسید کربن وارد ریه ها می شود.

                             = چگونگی انجام تنفس =

تنفس عملی است که به وسیله آن بدن هوا را وارد وخارج می کند

وجریان هوا به درون وبیرون از بدن به خاطر حرکت هوا از نواحی پر فشاربه کم فشار صورت می گیرد برای دم دیافراگم وعضلات بین دنده ها منقبض وبرای باز دم عضلات ودیافراگم شل شده حجم

ریه را کاهش می دهند.

                                = دستگاه عصبی =

این دستگاه اطلاعات را جمع آوری ووتحلیل وذخیره ومنتقل می کند وکار کرد های حیاتی بدن را کنترل می کند وبا جهان خارج

تعامل دارد دستگاه عصبی مرکزی که مغز ونخاع را در بر دارد

ودستگاه عصبی محیطی به تما م بدن می روند.

                           = ساختار وکار کرد مغز =

بیش از 100 میلیارد سلول عصبی دارد ومیلیارد ها راه عصبی

را در خود جای داده است مهم ترین قسمت مخ است که به دو

نیم کره تقسیم می شود که به وسیله طنابی از رشته های عصبی

به نام جسم پینه ای به هم متصل می شوند .

                  = سازمان دهی دستگاه عصبی =

اعصاب مرکزی یعنی مغز ونخاع پیام های عصبی را تجزیه وتحلیل

وهماهنگ می کند نخاع ارتباط بین مغز وبقیه بدن را بر قرار می

سازد راه های حرکتی که پیام ها را از مغز می آورند در طناب

نخاعی نزول می کنند از طرف دیگر راه های حسی از پوست و

سایر اعضا ی حسی از نخاع بالا رفته پیام ها را به مغز می برند.

                              = حواس =

حواس مختلف مار ا از تمام جنبه های محیط خود آگاه می سازد

چشم ها اطلاعات بینایی را فراهم می کنند گوش ها صداها را

تشخیص می دهند ودر تعادل نیز نقش دارند بینی وزبان به ترتیب

بو ها ومزه ها را پاسخ می دهند واعصاب حسی پوست ما را قادر

به احساس لمس وتغییر دما ودرد می کند در هر مورد اطلاعات

به وسیله اعصاب به مغز منتقل می شود ومورد تجزیه وتحلیل

قرار می گیرد.

                              = بینایی =

اعضای بینایی چشم ها هستند شعاع های نوری که به هر چشم

وارد می شوند به وسیله قرنیه وعدسی متمرکز شده روی شبکیه

می افتند ویک تصویر وارونه بر روی آن تشکیل می دهند وسلول

شبکیه این تصویر رابه تکانه های الکتریکی تبدیل می کند وبه

مغز رفته رمز گشایی می شوند عنبیه اندازه مردمک را تغییر داده

مقدار نور را کنترل می کند.

                            = شنوایی =

گوش نه تنها وظیفه شنیدن بلکه بر قراری تعادل را نیز به عهده

دارد گوش شامل قسمت های خارجی ومیانی وداخلی است . گوش

خارجی امواج صوتی را به پرده صماخ می رساند وباعث لرزش

آن می شود استخوان های گوش میانی این لرزش ها را به گوش

داخلی منتقل می کند وبه پیام های الکتریکی تبدیل می شوند . از

راه سلول های عصبی به مغز رفته مورد تجزیه وتحلیل قرار می

گیرند .

                                  = بویایی =

بو ها به وسیله سلول های گیرنده تخصص یافته در سقف حفره

بینی تشخیص داده می شوند این سلول ها ی گیرنده مولکول های بو دار موجود در هوا را تشخیص می دهند واین اطلاعات را به

تکانه های الکتریکی ظریفی تبدیل می کنند واز طریق عصب

بویایی به پیاز بویایی ومغز منتقل می شوند این حس بسیارحساس

ومارا به تشخیص ده هزار بوی مختلف می کند.

 

                              = چشایی =

مزه ها به وسیله جوانه های چشایی تشخیص داده می شوند واین

ساختارها دردهان وگلو قرار دارند واکثرا حدود ده هزار تا بالای

زبان قرار دارند وچهار مزه اصلی را تشخیص می دهند تلخی در پشت وترشی در کنار ه ها وشوری در جلو وشیرینی در نوک

زبان است وبه کمک این 4 مزه اصلی قادر به تشخیص طیف وسیعی از مزه های جزیی تر هستیم.

                                 = لامسه =

این حس شامل حواسی چون درد وفشار وارتعاش ودماست واین

حواس به وسیله دو نوع گیرنده واقع در زیر پوست تشخیص داده

می شود انتها های عصبی آزاد وپوشیده به صورت اجسام  حسی

انواع مختلف انتها های عصبی یا اجسام حسی  حواس ویژه را

دریافت می کنند تعداد گیرنده ها در بدن فرق دارد مثلا نوک انگشت

دست به شدت حساس است وگیرنده زیادی دارد در حالی که ناحیه

میانی پشت از گیرنده های کمتری بر خوردار است.

                             = دستگاه گوارش =

این دستگاه از لوله گوارش واعضای مرتبط با آنها تشکیل می شود

لوله گوارش یک لوله پیچ خورده به طول 7 متر است که غذا حین

هضم از آن عبور می کند وشامل دهان وحلق ومری ومعده و روده

کوچک  وبزرگ وراست روده ومقعد است اعضای مرتبط عبارتند از 3 جفت غده بزاقی وکبد ولوزوالمعده وکیسه صفرا ودستگاه

گوارش غذا رابه اجزای ساده تر تبدیل می کند تا به وسیله سلول

های بدن قابل استفاده باشد وباقیمانده را به شکل مدفوع دفع

می کند.

                           = دهان ومری =

فرایند گوارش در دهان آغاز می شود عمل دندان ها وزبان  در

طول جویدن  غذا رابرای بلع به قطعات نرم وکوچکتر تبدیل

می کند از طرفی مواد موجود در بذاق کربو هیدرات های موجود

در غذا را از گلو به مری می راند وکام نرم حفره بینی را  می

بندد واپی گلوت هم که یک زایده کوچک غضروفی در پشت

زبان است حرکت کرده وحنجره را می بندد وغذا وارد حنجره

یا بینی نمی شود.

                                   = معده =

غدا از مری به داخل معده می رود آنجا ممکن است به هم خوردن

وتجزیه جزیی غذا به وسیله مایعات گوارش کننده تا 5  ساعت طول

بکشد تا اینکه غذا تبدیل به یک ماده نیمه مایع به نام سوپ معدی

شود مایعات بلعیده شده مثل آب وچای درعرض چند دقیقه از معده

عبور کرده وارد روده می شوند.

                                = روده کوچک  =

سوپ معدی وارد روده کوچک می شود وبه کمک مایعات گوارش

دهنده کبد ولوزوالمعده  باز هم تجزیه می شود مرحله نهایی هضم

در بقیه روده کوچک انجام می شود در این روده مایعات گوارش

دهنده ای که که از جدار روده آزاد می شوند غذا را به واحد های

شیمیایی کوچک تبدیل می کنند بطوریکه بتوانند از جدار رگ وارد

شبکه خونی شوند.

                             = روده بزرگ =

پس از جذب مواد غذایی در روده کوچک مواد باقی مانده وارد

روده بزرگ می شود بیشتر آب موجود در آن دوباره جذب وبقیه

مواد به شکل مدفوع وارد راست روده می شود ودر آن باقی

می ماند تا با یک حرکت روده ای از بدن خارج شود.

                     = کبد وکیسه صفرا ولوزوالمعده=

اینها به تجزیه شیمیایی  غذا کمک می کنند . کبد از محصولات

گوارش برای ساخت پروتئین ها یی مثل پاد تن ها وعوامل لخته

کننده خون استفاده می کنند . کبد هم چنین سلول های خونی فر

سوده را تجزیه می کنند ومواد اضافه را به صورت صفرا دفع

می کنند  که در کیسه صفرا ذخیره می شود ودر گوارش چربی ها نقش دارد ورود غذا به دوازدهه کیسه صفرا را تحریک می کند

تا از مجرای صفراوی صفرا را به درون دوازدهه بریزد .لوزو

المعده مایعات گوارش کننده قدرتمندی را ترشح می کند که در

هنگام ورود غذا به دوازدهه وارد آن شود . این مایعات همراه

با مایعات گوارش کننده ای که به وسیله سطح داخلی روده تولید

می شوند کمک می کند تا مواد غذایی به موادی تجزیه شوند که

جذب خون شده به کبد برده شوند .

                      = غده های درون ریز=

این غده ها هورمون ها را تولید می کنند وهورمون ها مواد

شیمیایی هستند که در جریان خون وجود دارند وفرایند های

قسمت های دیگر بدن را کنترل می کنند واکنش ها شیمیایی

مرتبا دربدن رخ می دهند . پاسخ به استرس ورشد وتکامل

جنسی این مجموعه شامل غده ها وسایر سلول ها ی تولید کننده

هورمون هستند  غده هایی هستند که تنها کار کرد آنها تولید

هورمون های اختصاصی است سایر اعضا وبافت ها مثل تخم دان

وبیضه ها وقلب وکلیه ها نیز حاوی سلول های تولید کننده

هورمون هستند.

                       = غده هیپوفیز وهیپوتالاموس=

هیپوفیز در قاعده مغز قرار دارد وبه آن غده رئیس گفته می شود

چون هورمون هایی را تولید می کند که بافت درون ریز واقع در

سایر غده ها واعضا را تحریک وکنترل می کند هم چنین هورمون

هایی را ترشح می کند که رشد بدن وحجم ادرار وانقباض رحم را

در طول زایمان کنترل می کند هیپوتالاموس بخشی از مغز است

که با غده هیپوفیز ارتباط دارد هورمون هایی به نام عوامل آزاد

کننده را ترشح می کنند که کار کرد هیپوفیز را کنترل می کند وبه

عنوان رابط بین دستگاه عصبی وغدد درون ریز عمل می کند.

                        = غده پینه آل =

این غده در عمق مغز قرار دارد وکار کرد دقیق آن هنوز مشخص

نیست البته معلوم شده که این غده هورمونی به نام ملا تونین  را

ترشح می کند که گمان می رود با چرخه روزانه خواب وبیداری

مرتبط باشد.

                     = غده تیروئید وپارا تیروئید=

تیروئید در گردن واقع است که هورمون هایی را تولید می کند که

متابولیسم را تنظیم می کند وبرخی از سلول های تیروئید هورمون

کلسی تونین را ترشح میکند که غلظت خونی کلسیم را کاهش می

دهد چهار غده پارا تیروئید واقع در پشت تیروئید هورمونی را

تولید می کند که غلظت خونی کلسیم و فسفا ت را تنظیم می کند .

برای سلامت استخوان ها حیاتی است وبه همراه فسفات نقش مهمی در کار کرد عصب وعضله ایفا می کند.

                              = غده های فوق کلیه =

این غده ها در بالای کلیه قرار دارند هر غده یک قشر لایه خارجی

ویک مرکز دارد قشر که در کمک به تنظیم غلظت خونی نمک وقند

نقش دارند ومقادیر کم هورمون های جنسی مردانه را تولید می کنندوموادی را ترشح می کنند که درپاسخ به استرس ضربان

قلب وخون رسانی به عضلات را افزایش می دهند .

                             = لوزالمعده =

پشت معده قرار دارد ومایعات گوارش کننده ای تولید می کند که

به تجزیه غذا کمک می کند این غده هم چنین هورمون های

انسولین وگلو کا گون را ترشح می کند که نقش مهمی را در تنظیم

سطح گلو کز خون ایفا می کند.

                             = تخمدان =

تخمدان ها در دوطرف رحم قرار دارند آنها تخمک هارا آزاد می

کنند وهورمون های جنسی زنانه یعنی پروژسترون واستروژن

را می سازند که چرخه قاعدگی را تنظیم می کنند . استروژن

هم چنین باعث ایجاد برخی از مشخصات جنسی زنانه از جمله

بزرگ شدن پستان ها می شود.

                              = بیضه ها =

بیضه ها در کیسه ای از پوست وعضلات به نام کیسه بیضه قرار

دارند این غده ها تولید اسپرم وترشح هورمون جنسی مردانه

یعنی تستو سترون را برعهده دارند این هورمون مسئول شروع

بلوغ وایجاد مشخصات جنسی ثانویه مردانه از جمله موی صورت

است .

                                      = دستگاه لنفاوی =

دستگاه لنفاوی شامل شبکه ای از رگ های لنفی است که در سراسر بدن گسترده شده است واز گره های لنفاوی لوبیایی

شکل وطحال و غده تیموس وسایر نواحی بافت لنفاوی از جمله

قطعات پی یر در دیواره روده عبور می کند . دستگاه لنفاوی به

دفاع بدن در برابر عفونت ونیز حفظ تعادل مایعات بدن کمک

می کند .

                         = رگ ها وغده های لنفاوی=

رگ های لنفاوی مایعی به نام لنف ر ا در سراسر بدن حمل می

کنند لنف با گرفتن مایع اضا فی از بافت ها وبر گرداندن آن به

جریان خون به حفظ تعادل مایعات بدن کمک می کند لنف هم

چنین گلبول های سفید را حمل می کند که با عفونت مقابله می

کند .

                         = طحال وتیموس =

این ها انواع خاصی از لنفوسیت ها را تولید می کنند این سلول

ها پاد تن هارا تولید می کنند که به تخریب ارگانیسم های عفونی

کمک می کنند طحال هم چنین گلبول های قرمز فرسوده را تجزیه

می کند.

                             = دستگاه ادرای =

این دستگاه مواد دفعی را از خون پاک کرده آنها را به همراه آب

اضافی به صورت ادرار دفع می کند هم چنین غلظت مایعات بدن

را تنظیم وتعادل اسید وباز بدن را بر قرار می کند. این دستگاه

از یک جفت کلیه ومثانه وحالب اتصال این دو وپیشابراه که ادرار

را ازبدن خارج می کند تشکیل می شود . کلیه ها اعضایی لوبیایی

شکل وبه رنگ قرمز مایل به قهو ه ا ی هستند که در پشت شکم

ودر دوطرف ستون فقرات قرار دارند وحاوی نفرون هستند که

خون های گذرنده از کلیه را تصفیه می کنند وادرار درست می کنند.

                                  = ساختار کلیه =

بافت کلیه شامل لایه خارجی قشر ولایه میانی مدولا ولایه داخلی

لگنچه می باشد قشر شامل کارگران نفرون است ونفرون شامل

مویرگهایی است که خون را تصفیه می کنند مدولا شامل گروهی

از مجاری جمع کننده ادرار است . ادرار ازاین مجاری وارد کالیس

های کوچک وبزرگ می شود که به لگنچه کلیوی باز می شود و

وارد حالب می شود.

                         = دستگاه تناسلی مرد=

این دستگاه تولید اسپرم را بر عهده دارد واسپرم ها سلول هایی

هستند که می توانند به تخمک زن متصل شده جنین را به وجود

 آورند هم چنین هورمون های جنسی لازم برای تولید اسپرم  وتکامل جنسی در دوران بلوغ را می سازند . این دستگاه شامل

 آلت وبیضه وکیسه بیضه است هر بیضه شامل لوله های سمی

نیفر است که اسپرم می سازد . در طول فعالیت جنسی بافت نعوظی

آلت تناسلی پر خون شده تا آن را دراز وسفت کند تا بتواند  وارد

مهبل زن شود .

                              = دستگاه تناسلی زن=

ساختار داخلی این دستگاه تخمدان ها ولوله های حمل تخمک ورحم

ومهبل در یک سوم پائین شکم قرار دارند . تخمدان ها حاوی

فولیکول هایی هستند که تخمک ها را در خود نگه می دارند وهر

ماه یک تخمک بالغ شده از تخمدان رها می شود وشیپور آن را به

داخل لوله حمل تخمک هدایت می کند واز آنجا تخمک به طرف

رحم رانده می شود . جدار خارجی که فرج نام دارد دارای چین

هایی پوستی به نام لب هستند که ورودی مهبل را محافظت می

کنند بارتولن که مایعی برای لیز کردن در حین مقاربت جنسی

ترشح می شود درست در داخل ورودی مهبل قرار دارد.

                                         = پستان =

پستان ها در تحریک جنسی نقش دارند ونثقش اصلی آنها

تولید شیر برای نوزادان است در طول بلوغ هورمون استروژن

باعث رشد وتکامل پستان ها می شود .

                                            = یائسگی =

 زمانی است که چرخه قاعدگی متوقف می شود واین امر معمولا

بین 45 تا55 سالگی رخ می دهد وتخمدان ها در یائسگی دیگر

به هورمون تحریک کننده فولیکول پاسخ نمی دهند .

                                                  = لقاح وبارداری=

تولید مثل انسان به وسیله دو نوع سلول انجام می پذیرد اسپرم به وسیله بیضه مرد ساخته می شود وتخمک ها که به وسیله  تخمدان

های زن تولید می گردند هریک از این سلول ها نیمی ازمجموعه

DNA را در خود دارند واز طریق مقاربت جنسی کنار هم قرارمی

گیرند . بارداری زمانی اتفاق می افتد که این سلول ها خود را در

رحم جای می دهند .در طی 9 ماه این سلول ها تکامل یافته نوزاد

به وجود می آید. پایان

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 23:54
                بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نوینسده وبلاگ است

                                              

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 23:51
                                              
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 23:49
                                             
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 23:47

                                               // بسم الله الرحمن الرحیم//

                                                         //حرم خدا//

 // مولف: آذر سلگی(فرزند حجت اله)//

 

//سایت:www.jahan22.blogfa.com//

  // بهای هر استفاده وکپی و  دخل وتصرف در محتویات این محتوا ادای ده سال نماز //

          //برای مولف است//

                   

           

                                   // مقدمه//

 با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب عصر وزمان (عج) در باره حریم

امن زمین یعنی حج ابراهیمی وکعبه دل ها این مجموعه را نوشته وتقدیم

خدا می کنم چنانکه پیامبر گرامی فرموده اند حج پایه ورکن دین است

وقران تارک حج را کافر شمرده وابراهیم از خداوند خواستار گرایش

دل ها به این خانه گردیده است. به این امید که فرصت دهی تا عاشقانه

گردت بگردم و فرصت دهی آن باشم که توخواهی وقدرت ومعرفت دهی

که در حریم امن خود که مرا راه دادی بمانم واز حدود تو خارج نشوم

وبهترین جایگاه را که در رویای من نمی گنجد تصاحب کنم . خودت فرمودی بهشت را به بها دند ونه به بهانه پس درجه قرب تو را می طلبم وآماده تقدیم بهایش هستم.

              

                                    // جایگاه حج در اندیشه اسلامی//

             امام صادق :هیچ پادشاه وهیچ رعیتی به خانه خدا نمی رسد

             جز بلا مشقت وناگواری در آب وغذا وتحمل باد وتوفان

             وتابش خورشید واین است معنای کلام خداوند عز وجل که

             فرمود چارپایان بار های شمار اربر پشت کشیده به شهر

             می رسانند که اگر آنها نبودند شما جز با مشقت وجان کندن

             به مقصد نمی رسیدید همانا پروردگار شما رئوف ورحیم

             است.(نورالمتقین)

                                       // حوادث تلخ//

             در یک سال حجاج دچار توفان وباد سیاه شدند ودرسالی

             حجاج را اسیر وآنان را وادار به چوپانی می کردند ودر یک

             سال دیگر اکثرا مردند وآنهایی هم که ماندند شتران خود را

             کشته واز گوشت آنها رفع گرسنگی می کردند وگاهی حاجیان

             گرفتار سیل وخشم طبیعت شده اند .

                                     // نقش عظیم حج//

             امام صادق: حج از آزاد کردن ده برده بالاتراست وشمردند

             تا به هفتاد بنده رسید وفرمود یکی طواف ودو رکعت نماز آن

             از یک بنده آزاد کردن بالاتراست.(ثواب الاعمال)

                                   // ثمرات عظیم حج//

            هنگامی که رسول خدا از عرفات کوچ نمود در ابطح یکی از

            اعراب بیابانی به حضور آن حضرت شرفیاب شده عرضه

            داشت من مردی ثروتمندم قصد حج داشتم هنگام حرکت

            مانعی  پیش آمد ونتوانستم به حج بروم شما امر فرمایید بااین

            مال کارنیکی انجام دهم که ثواب حج را درک کنم حضرت به

            سوی کوه ابوقیس رو کرد وفرمود اگر به مقدار این کوه

            طلای سرخ داشته باشی وهمه را در راه خدا انفاق کنی به

            ثواب وبهره ای که حاجیان رسیده اند نخواهی رسید.(فروع کافی)

                                       //تشویق مردم به حج//

           امام صادق: به فردی که به بهانه نگهداری خانواده ترک

          حج کرده فرمود وقتی از دنیا رفتی چه کسی آنها را اداره

           می کند ؟به همسروفرزندت سرکه وزیتون بخوران وبا

           مازاد آن همه ساله حج برو وبه دیگری هم گفت اگر می

            توانی نان را با نمک بخوری وهمه ساله به حج بروی

            این کار رابکن.

                                   // ترک حج//

           امام علی(ع): فرزندانم تا زنده هستید حج خانه خدا را

           ترک نکنید که در چنین صورتی مهلت داده نمی شوید

           ور سوره آل عمران هم تارکین حج مورد تهدید جدی

           قرار گرفته اند .(نهج البلاغه)

                                 // هدف داری درسفر//

           پیامبر(ع):سفر کنید تا سالم باشید وبرای مجاهدان

           راه خدا وبرای آن کس که برای انجام حج از خانه

           بیرون می رود ودر بین راه مرگ گریبانش را می گیرد

           بهشت را ضمانت می کنم .(وسائل الشیعه)

                                       //توبه واستغفار//

           امام صادق: هنگامی که قصد حج کردی با آب توبه

           خالص گناهانت را بشوی ولباس راستی وپاکی   و

           خضوع وخشوع را برتن کن ودرسوره تحریم هم

            آمده که ای ایمان آورندگان به درگاه خدا توبه کنید

            توبه ای ازروی اخلاص که بازگشت به گناه در آن

            نباشد ودر سوره هود آمده از پروردگارتان آمرزش

            بخواهید وبه درگاهش توبه کنید تا شما را از رزق

            نیکو تا آنگاه که مقرر است برخوردار کند وهر

            شایسته انعامی را نعمت دهد.(مصباح الشریعه)

            امام سجاد: خداوندا اگر پشیمانی از گناه توبه است

            قسم به عزت تو که من از پشیمانانم واگر استغفار

            وطلب آمرزش موجب از بین رفتن گناه است همانا

            سوگند به عزت تو از آمرزش طلبانم (هود)

                                                         

                                     // وصیت //

           امام صادق: کسی که بر مرکبی سوار می شود لازم

           است وصیت کند تاوارثان دچارمشکل نشوند وتکلیف

           خود را بدانند.

                            // اخلاص در نیت//

          در سوره بینه خدا می فرماید: وآنان راجز این

          فرمان ندادند که خدا را بپرستند در حالی که در

          دین او اخلاص می ورزند.رسول الله فرمود کارها

           بر اساس نیت هاست وارزیابی هر عمل بسته به

          نیت وانگیزه آن عمل دارد.

                           //زاد وتوشه حلال//

          خداوند درسوره بقره می فرماید ای کسانی که ایمان

          آورده اید  ازآن چیزهای پاکیزه ای که روزی شما

           کرده ایم بخورید وپیامبر فرمود هنگامی که مردی

           بامال حرام حج می گذارد وبه خدا می گوید به فرمان

           برداری ایستاده ام خدا می گوید نه به فرمانبرداری

           نایستاده ای ودر اطاعت وخدمت نیستی تا آنچه  در

           اختیار توست به صاحبش بر گردانی.(فیض القدیر)

                   //چشم نداشتن به مال دیگران//

          گروهی از اعراب بدون توشه راهی حج شدند

          وگفتند ما توکل می کنیم وخداوند آیه نازل کرد

          که توشه برگیرید که همانا بهترین توشه تقوا

          است واگر بار آذوقه خود را بر دیگران تحمیل

          کنید از تقوا دوراست ویک پیشوای آنان گفت

          اینان بر خوراکی های مردم توکل کرده اند.

                                                     (هدایه السالک)

                           //تامین مخارج زن وفرزند//

         امام صادق:باید گستردگی مال داشته باشید به

         شکلی که با قسمتی از آن حج انجام داده و با

         باقیمانده آن خوراک وزندگی زن وفرزند را

         تامین کند وحج خدا بر کسی واجب است که

         بتواند نفقه خانواده را بهجا گذارد وآنچه پس

         از حج بدان نیاز دارد تهیه کند.(وسائل الشیعه)

                              

                       // انتخاب زمان مناسب//

         امام باقر:پیامبر روز پنج شنبه را برای سفر

         انتخاب می کردند وروز جمعه سفر کراهت

         دارد زیرا بهتر است در نماز جمعه شرکت کنید

                                //غسل //

         مستحب است انسان قبل سفر غسل کند ونیت

          غسل را توبه وحاجت وزیارت وطلب خیر و

          نماز ودعا قرار دهد واگر روز جمعه است

          غسل جمعه را نیز به نیت اضافه کند وبرای

          همه آنها یک غسل کند.

                               // صدقه//

          امام صادق:صدقه بده هر روزی که خواستی برای

          سفر خارج شوی ودورکعت نماز بخوان وبعد بگو

          خدایا خود وخانواده وپول وفرزندان ودنیا وآخرت

          وامانت وپایان کارم را به تو می سپارموموقع رفتن

          سوره های حمد وچهار قل وآیه الکرسی را در چهار

          طرف بدن بخوانید.

                             // بی خبر نرفتن//

          امام صادق:مسلمانی که قصد مسافرت دارد باید

          برادران دینی خود را از قصد خود آگاه سازد و

          متقابلا این حق را ایجاد کند که موقع بازگشت

          برادران ایمانی به دیدار او بیایند.(وسائل)

                             //انتخاب همراه//

         پیامبر:به تنهایی سفر مکن که همانا شیطان با

         شخص تنهاست اگر سه نفر باشند یار وچهار نفر

         رفیق هستند وتنها غذا خوردن وتنهادر بیابان

         راه رفتن وتنها خوابیدن مورد لعن است.

                      // هم شانی در مسافرت//

         رفیق های سفر را هم شان وهم طراز انتخاب

          کنید تا خوش بگذرد و از همراهی با او احساس

          زینت وسر افرازی کنید. انتخاب شب برای سفر

          بهتراست زیرا زمین در شب در نور دیده می

          شود.(وسائل)

                                // خدمت به حاجیان//

          اما م علی: پیامبر فرموده هرمسلمانی به گروهی

          از مسلمانان خدمت کند خدا به شمار آنان در بهشت

           خدمت کارانی به وی خواهد بخشید.(وسائل)

                               //حرم خدا//

          امام صادق: کعبه خانه ای است که خدا بوسیله

         آن بندگانش را به پرستش واداشت تا با آمدن به

        به این مکان میزان پیروی واطاعت آنان را

       بیازماید از این رو بند گان خود را به بزرگداشت

       وزیارت این خانه بر انگیخت وآن را قبله نماز

       گزاران ساخت .

      مرکزی برای آمرزش وکسب خشنودی اوست و

      آن را دوهزار سال پیش پس از ایجاد زمین بوجود

       آورد . (ارشاد مفید)

                          //حج ظاهری وباطنی//

       از امام رضا از علل حج پرسیدند وایشان فرمود:

       حج به سوی خدا رفتن ودر پیشگاه باری تعالی

      حاضر شدن است وکمال خواهی واز خدا پاداش

      وثواب فراوان خواستن است . حج از گذشته

      تاریک و پر گناه خارج شدن واز آنچه در گذشته

      انجام شده توبه کردن وبرای آینده کار خوب ونیک

      رااز نو آغاز کردن است . حج خارج نمودن وجدا

      سازی دارایی ها از یکدیگر است خمس وزکات و

      دیون واجب را پرداختن وحق فقرا ومحرومان و

      دیگر حقوق دینی را ادا کردن است.

      حج بدن رابه سختی انداختن واز زن وفرزند دور

      شدن وجان را از هواهای نفسانی وشهوات ولذت

      های نا مشروع منع کردن وتمرین خود سازی  و

      گناه نکردن است.(عیون الاخبار)

                          // اسرار حج //

     امام علی: خداوند حج را بر شما واجب کرده آنجا

     را قبله مردمان ساخت وآن را برای دینداران نشانه

     فروتنی در برابر عظمت او واعتراف به عزت و

     بزرگواری خدا قرار داد واز میان بندگان خود گوش

     به فرمانانی را برگزید که دعوت اوراپذیرفته وگفتارش

     را گوش فرادادند وبرجایگاه پیامبران ایستادند .

     خداوند کعبه را برای اسلام نشان وبرای پناه آورندگان

     به آن حرم قرارداد حج گزاری را واجب کرد حق اورا

     به مردم شناساند وزیارتش را بر شما نوشت وفرمود

     بر هرکسی که می تواند واستطاعت دارد که بر این خانه

          راه یابد حج واجب است واگر کفر ورزیده وسرباز زند

     همانا خدا از جهانیان بی نیاز است.(نهج البلاغه)

     امام سجاد: آیا در میقات نیت کردی که لباس معصیت و

     نافرمانی را از تن درآورده وجامه طاعت وفرمانبری

     خداوند را بر تن کنی . وقتی که لباس های دوخته را

     در آوردی آیا نیت کردی که خود را از ریا ودورویی

     وورود در شبهه ها برهنه ودور سازی؟ به هنگام غسل

     نیت کردی که خود را از اشتباهات وگناهان شستشو

     دهی؟ آیا موقع احرام نیت کردی که هرچه را خدا برتو

     روا نداشته بر خود حرام بداری؟ موقع بستن پیمان حج

     آیا قصد کردی که هر پیمان غیر الهی رارها سازی؟

     آیا به هنگام خواندن نماز طواف نیت آن داشتی که از

     شر شیطان به خدا پناه بری ؟ هرکس به حجر الاسود

     دست داده در واقع با خدا دست داده پس بیاندیش و

     پاداش آنچه را حرمت قائل شده وبزرگ داشته ای ضایع

     مگردان ودستی که به خدا دادی وپیمانی را که با خدا

     بستی نگسل و نشکن.(مستدرک الوسائل)آآنن                    

                          // طواف وپیدایش آن//

    طواف یعنی گرد چیزی گشتن وبرای گرد کعبه گشتن

    استفاده می شود وهزاران سال قبل از حضور آدم ایجاد

    شده که خداوند به ملائکه گفت من در روی زمین به

    جای شما جانشین قرار می دهم وفرشتگان گفتند آیا

    کسی را در زمین قرار می دهی که فساد وخون ریزی

    کند ؟ ما تسبیح وحمد تورا به جای می آوریم وخداوند

    به خاطر گستاخی با آنان هفت سال قطع رابطه کرد و

    بعد که توبه نمودند به آنها فرمان داد تا بر گرد بیت

    المعمور طواف کنند وهفت سال طواف کردند تا خدا توبه

    آنان راپذیرفت وبعد خداوند درست مقابل بیت المعمور

    خانه خود را بنا نمود در بالای کعبه بر فراز  آسمان

    هفت گانه وزیر عرش خانه ای  است که ضراح نام دارد

    که روزانه هفتاد هزار فرشته وارد آن می شوند وآنها

    در بیت المعمور بالای کعبه    که مسجد است نماز می

    گزارند  وشبانه کعبه را طواف می کنند وبعد بر پیامبر

    درود می فرستند وبر می گردند وتا قیامت دیگر نوبت

        به آنها نمی رسد. (اخبار مکه)

                             // طواف آدم//

   نخستین کسی که اساس کعبه را نهاد ودرآن نماز گزارد

  وبرآن طواف کرد آدم بود که 7 تا در شب و5 تا در روز

  طواف کرد . آدم به خاطر عصیانی که کرد خدا اورا از

  بهشت راند وبه زمین فرود آمد وخدا گفت چه شده که من

  صدای فرشتگان را نمی شنوم وخدا فرمود به خاطر ترک

 اولی وخطای توست ولی برو وخانه ای بساز و بر گردآن

 طواف کن ومرا یاد کن همانطور که دیدی فرشتگان بر گرد

 عرش من می گردند آدم به مکه رسید وبیت الحرام را

 ساخت وجبرئیل با بال خود به زمین زد وپایه استواری در

پائین ترین نقطه زمین برای او آشکار ساخت وفرشتگان

سنگ هایی درآن ریختند وملائکه شیوه طواف کردن بر

گرد آن را به آدم آموختند.(اخبار مکه)

                            //  طواف بزرگان//

هیچ فرشته ای را خداوند به زمین نمی فرستد مگر آن که

اورا به زیارت کعبه فرمان می دهد وآن فرشته از کنار عرش

احرام بسته ولبیک گویان فرود می آید نخست حجر را

می بوسد واستلام می کند وسپس هفت دور بر خانه طواف

می کند وداخل کعبه دورکعت نماز می گزارد وبه آسمان

صعود می کند.راهنمای آدم درانجام مناسک حج جبرائیل

بوده وپس از آدم شیث به همان نحو حج گزارد و75 پیامبر

حج گزاردند. بعدا خدا به ابراهیم فرمود کعبه رابسازد واو

واسماعیل پس از ساخت به فرمان جبرئیل هفت دور طواف

کرد ندودر هر دوربه گوشه های کعبه دست کشیدند ودورکعت

در مقام ابراهیم نماز گزاردند وبعد حجر را استلام نمودند

وذکر سبحان الله والحمدالله ولاالاالله والله اکبر ولا حول ولا

قوه الا بالله را می گفتند. (اخبار مکه)

                       //طواف واهمیت آن//

طواف خانه خدا یکی از زیباترین وپر جاذبه ترین اعمال

ومناسک حج است در ورود هر انسان ابتدا باید خود را

با آب توبه بشوید وبارسنگین گناهان را ازدوش خویش

برزمین بگذارد آنگاه غسل کرده تکبیر کنان وارد مسجد

الحرام شود وعاشقانه گرد کعبه بچرخد تا خدا از اوخشنود

 شود وهر رکنی ازارکان کعبه ویژگی خاصی دارد وطواف

کننده ازنقطه شروع تا پایان مراحلی را برای وصول به

قرب حق طی میکند رکن حجر الاسود که باب الرحمه

نامند درب رحمت به سوی او گشوده می شود ودر رکن

شامی درب انابه وتوسل ودر رکن یمانی باب توبه باز

است واز اینجا تا حجر به باب آل محمد وشیعیان آنان

معروف است فرشتگان نگاهبانان این مسیرند آنان از

آسمان به زمین آمده شب وروز گرد کعبه طواف می کنند

تا آن را ازپیروان شیطان وستمگران حراست کنند وبایدتو

حج گزار دراین مکان الهی زبانت را نگهداشته وسخنانی

سودمند بر آن جاری کنی وکارنیک ونماز شب بخوانی

وطواف فراوان کنی وختم قران کنی.

خدا وقتی فرشته ای را برای کاری به زمین می فرستد

فرشته اجازه می گیرد که به کعبه طواف کند وبعد به

زمین فرود آید وهمین دلیل آن است که کعبه همیشه طواف

کننده دارد وموقع باران مردم خود رابه زیر ناودان طلا

 می رسانند که ازآن باران بخورند.

ووقتی که آنجا سیل آمد با شنا طواف می کردند .

                 //پاداش طواف کنندگان//

یکی از ثمرات طواف آمرزش گناهان است وچون هفت بار

گرد خانه طواف کنی به این وسیله عهد وپیمانی نزد خدا

برای توبوجود می آید که خدا پس از آن شرم می کند تورا

عذاب کند وناگر طواف زیارتکردی ونماز طواف خواندی

فرشته ای بزرگواردست بر دوشانه ات می زند ومی گوید

گناهان گذشته ات بخشیده شده عمل ازنو آغاز کن ودر

طواف خدا شش هزار حسنه برای او می نویسد وشش

هزار گناه اورا می بخشدوشش هزار درجه اورا بالا می برد

پیامبر می فرماید طواف زیاد کنید زیرا کمترین چیزی که

در روز قیامت در نامه عمل شما یافت می شود همانا طواف

است وهر طواف ارزش آزاد کردن یک بنده را دارد.

امام صادق می فرماید خداوند اطراف کعبه 120 رحمت

قرارداده که شصت تا مخصوص طواف کننده وچهل تا برای

نماز گزار وبیست تا برای نگاه کننده به کعبه است.(من لایحضرالفقیه)

                                // هفت شوط//

  وقتی ملائکه به حرف خدا توجه نکردند وخدا هفت هزار

سال نور خود را ازآنان پوشانید ملائکه هفت هزار سال

به عرش پناه بردند پس خداوند بر ایشان رحمت آورد

وتوبه شان را پذیرفت وبیت المعمور را که در آسمان

چهارم بود برای آنان قرار داد وبیت الحرام را برای مردم

مقابل بیت المعمورقرار دادوطواف بر بندگان هفت

شوط واجب شد برای هر هزار سال یک شوط . درنقل

 دیگری آمده که قبل از اسلام طواف در بین قریش عدد

خاصی نداشت عبدالمطلب آن را هفت شوط قرار داد و

خداوند هم پس از پیدایش اسلام قبول کرد.

                        // هروله در طواف//

در جریان فتح مکه رسول خدا پس از ورود به شهر

خانه ابوسفیان را مکان امن قرارداد مردم نیز به این

خانه پناه آورده در به روی خویش بسته وجنگ افزار

هایشان را بر زمین نهادند وپیامبر نزد حجر الاسود

آمده آن را لمس فرمود ومشغول طواف شد وبه بتی

که کنار کعبه قرار داشت رسید کمانی را درچشم بت فرو

کرد وبعد به کوه صفا آمده از آن بالا رفتند واز آنجا به

خانه کعبه نگاه کرده دستها را بلند کرد ودعا نمود و

موقع طواف سه شوط را به حال هروله وچهارشوط را

به حالت راه رفتن .

                      // استلام حجر الاسود//

در هر شوط از طواف استلام حجر الاسود مستحب وکاری

پسندیده است لیکن هنگام ازدحام جمعیت نباید بر دیگران

فشا رآورده وبه آنان آزار رساند .

رسول خدا هر بار که به حجر الاسود می رسیدند آن را

لمس می کردند وهر بار که سواره طواف می کرد با چوب

دستی خود به حجر الاسود می کشیدند وسپس نوک آن را

می بوسیدند.

امام صادق: اگر حجر الاسود خلوت بود آن را استلام کن

وگرنه از دور اشاره کن وبرای زنان با صدای بلند لبیک

گفتن وحجر الاسود را لمس کردن وورود به کعبه وهروله

نمودن بین صفا ومروه لازم نیست.

                        //طواف نیابتی//

 مستحب است حاجی تا زمانی که در مکه حضور دارد برای

خود ودیگران طواف کند آنان که دارای معرفت بیشتری

هستند به نیابت از پیامبر وامامان معصوم طواف نموده

وحج خود را با حج آنان پیوند زنند .

                  // ارتباط طواف وولایت//

امام صادق: به مردمی که خانه خدا را طواف می کردند

نگریست وفرمود به خدا سوگند به چنین کاری فرمان

داده نشده اند آنان مامورند گرد این سنگ ها طواف کرده

وچرک از خود دور کنند ونذر های خویش را ادا کنند وبر

آن خانه کهن طواف کنند واز مکه آغاز وبه لقا ما امامان

برسند. یعنی حج خود را با زیارت ما به پایان ببرد .

امام باقر فرمود از مکه آغاز وبه مدینه ختم کن این بهتر

وافضل است. چون این شیوه موجب خواهد شد تا این

فریضه الهی از یک عبادت خشک وبی روح خارج وبا

الهام گیری از رهنمود های رهبران الهی در تاروپود

وجود انسان مسلمان اثر گذارد. باید قدرت مندان شما

ضعیف هایتان را یاری دهد وثروتمندان بر فقیران

مهربانی کنند وهریک از شما نسبت به برادر دینی خود

خیر خواهی نماید اسرارمارا پنهان داشته ومردمان را

بر گردن ما سوار نکنید به ما بنگرید وروایاتی از ما را

که برشما نقل می کنند اگر با قرآن موافق یافتید ضبط

نموده وعمل کنید واگر مخالف بود رد کنید واگرمشتبه

بود درآن توقف کنید پس دیدار با امام پس ازحج چگونه

زیستن ورفتار با مردم را آموزش می دهد.

                   // طواف وحوائج مردم//

پیشوایان دین اجازه داده اند در حین طواف آن را قطع و

حاجتی از مومنی را برطرف کنند .

یکی از لحظات شیرین وبه یاد ماندنی حج زمانی است

که حاجی پس از انجام طواف پرده کعبه را در دست

گرفته خود را به کعبه چسبانده قطرات اشکش مروارید

گونه از گونه هایش سرازیر گردد وبا خدا راز ونیاز کند

وبگوید حال که درب پادشاهان بسته وبرآن نگاهبانانی

 گمارده اند درب خانه تو برای درخواست کنندگان باز

است به سوی تو آمده ام تا به رحمت خود به من نظر

کنی ای مهربان ترین مهربانان.

                        // مقام ابراهیم//

یکی از نشانه های شکوه وعظمت خدا در مکه مقام

ابراهیم است که نماز طواف را می خوانند ومقام جا

یا محل قرار گرفتن دوپا را گویند ونام سنگی است که

حضرت ابراهیم بر روی آن ایستاده وخانه کعبه را

ساخته است ونیز بر روی آن بانگ بر آورده ومردم

را به حج فرا خوانده است وبه فرمان خدا سنگ به

شکل گل نرم درآمده وجای پای حضرت ابراهیم در آن

باقی ماند ه است.

امام باقر: سه سنگ از بهشت است یکی مقام ابراهیم

ودیگری سنگ بنی اسرائیل وسومی سنگ حجر الاسود

واین سنگ ها دویاقوت بهشتی هستند که خدا نور آنها

را مخفی وپنهان ساخته واگر اینطور نمی شد نور این

مقام ها میان مشرق ومغر ب راروشن می ساخت وهر

دردمندی بر آن دست می کشید شفا می یافت .

پیامبر: بین رکن حجر الاسود ومقام ابراهیم باغی از

باغ های بهشت است ونماز در آنجا باعث آمرزش گناه

است. محل بیعت امام زمان (ع) با یارانش هم همان جا

است .(اخبار مکه)

                // مقام ودشمنان اهل بیت//

حضور در کنار مقام واطراف آن با تمامی اهمیت و ویژگی

که دارد برای دشمنان اهل بیت عصمت وطهارت فایده ای

ندارد پیامبر فرموده اگرمردی روی پاهای خود ایستاده و

بین رکن ومقام نماز بخواند وروزه بگیرد ودر حالی که

دشمن اهل بیت محمد  است خلاوند را ملاقات کند باز در

آتش وارد می شود واگر با علی دشمن باشددر قیامت

اورا با صورت در آتش فرو خواهند برد.

                // درس آموزی ا ز ابراهیم //

در قران کریم گفته شده که ابراهیم مسلمان ومطیع اوامر

الهی وخاضع وترسان در پیشگاه خدا بوده واو خلیل ودوست

                          

بوده وصبور وبردبار بوده وبسیار اشک می ریخته وپیشوای

صالحان بوده وخود به تنهایی یک امت بوده وشکرگزار

نعمت های الهی بوده وصدیق بوده وخداوند آتش را بر او

سرد وگوارا ساخته به پیمان های خود وفادار بوده ودر

بیزاری وبرائت از مشرکان الگو ونمونه بوده است.

                         // زمزمه زمزم //

زم یعنی آهسته وزمزم نام چشمه ای درمکه است نزدیک

کعبه که در دوران حضرت ابراهیم آن وقت که به فرمان

خدا همسرش هاجر را به همراه اسماعیل که کودکی شیر

خوار بود آنها را درسرزمین بی آب وعلف مکه رها نمود

وهاجر نگران از جان کودک خویش به جستجوی آب

پرداخت.بین کوه صفا ومروه هفت بارآمد وشد کرد وبه

دنبال فریاد رسی می گشت که ناگهان صدای جبرئیل آمد

که با پای خود ویا با بال خویش بر زمین زد وچشمه ای

جوشید وآب آن جاری شد وبعد پرندگان با سر وصدا کنار

این چشمه کاروانیان را به آنجا برای نوشیدن آب می

کشاندند. عبدالمطلب آشامیدن ووضو گرفتن ازآب زمزم

را حلال وجایز دانسته لیکن غسل کردن با آن را روا

نمی دانند که موقع نوشیدن مستحب است بگویی خدایا

آن را دانشی سودمند وروزیی فراوان ودرمان هردردو

بیماری قرارده همانا تو توانایی .

                          // صفا ومروه//

این دو از نشانه های دین خدا وسعی میان آن دو یکی

از ارکان حج بیت الله الحرام است که حاجیان با مجسم

نمودن سعی هاجر ودر تاسی به روش رسول خدا هفت

مرتبه فاصله میان این دو کوه را با قصد قربت می پیمایند

صفا در لغت به معنای سنگر سخت وصافی است که با

خاک وشن مخلوط باشد . المرو سنگ سفید برق دار را

گویند که با آن آتش روشن می کنند ومفرد آن مروه است.

                                                                  پایان

                        

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 23:24
               بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است

                                                  

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 23:14
                                                            
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 23:9
                                              
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 23:6

                          

                                            || بسم االه الرحمن الرحیم||

                                                   || قانون تجارت||

  ||مولف: آذر سلگی(فرزند حجت اله)||

  

||سایت:www.jahan22.blogfa.com||

  ||بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این محتوا ادای ده سال نماز برای

 || مولف است||

       

        

                                                               ||  مقدمه  ||

 با توکل به رب العالمین وتوسل به امام زمان (ع) این محتوا

را تقدیم می دارم با این سخن از امام صادق (ع) که فرموده اند : به زودی زمانی بر مردم خواهد رسید که مالکیت وتکبر وستم وثروت به دست نیاید مگر با غصب وخست ودوستی

مردم حاصل نشود مگر با ازدست دادن دین وپیروی هوای

نفس پس هر کس آن زمان را در یابد وبر نداری وفقر صبر کند در حالی که بر ثروت داشتن توانایی داشته باشد وبر

دشمنی صبر کند در حالی که می تواند جلب محبت نماید وبر

خواری وذلت صبر کند در حالی که بر عزیز شدن قادر باشد

خدا به اوثواب پنچاه صدیق از تصدیق کنندگان مرا می دهد.

هم چنین می فرمایندهرگاه دولت باطلی بود به دنبال آن باش که با هرکس تقیه داریو با تحیت وسلام مواجه شوی زیرا هرکس معترض این دولت شود خود را به کشتن داده وبه  هلاکت انداخته است .

همانا خداوند می فرماید خودتان را با دست خود به مردن و

هلاکت نیاندازید.همانا هر کس منتظر امر ظهور باشدوصبر کند بر آنچه از اذیت وترس می بیند درآن دنیا با ماست.

 

در این مجموعه آرا ووحدت رویه دیوان عالی کشور وشعب دیوان عالی وآیین نامه ها ی مربوط به مواد قانون ونظریات

شورای نگهبان گرد آوری شده است.

این محتوا را تقدیم به کلیه تجار جزء وکل وشهدای این قشر

وادارات وابسته آنها می دارم با تذکر آیه قرآن که وای بر

کم فروشان.

                                                             ||تاجر||

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.

                                                  || معامله تجارتی||

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره ویا تصدی به حمل ونقل از زاه خشکی یا آب وهوا وهر قسم عملیات دلالی یا حق العمل

کاری وتاسیس وبه کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براین که برای

رفع حوائج شخصی نباشد وتصدی عملیات جراحی ونمایشگاه وصرافی

وبانکداری ومعامله برواتی وبیمه وکشتی سازی وکشتی رانی همه معاملات تجارتی  هستند.

                                                || دفاتر تجارتی||

هر تاجری به جز کسبه جزء باید دفتر روزنامه ودفتر کل ودفتر دارایی و

دفتر کپیه داشته باشد.

در دفتر روزنامه باید همه روزه مطالبات ودیون وداد وستد ها باشد

ودردفتر کل تاجر باید کلیه معاملات را هفته ای یک بار بنویسد ودر دفتر

دارایی باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول وغیر منقول را

به ریز بنویسد ودر دفتر کپیه باید کلیه مراسلات ومخابرات وصورت حساب

های صادره را بنویسد.

                                                || دفتر ثبت تجارتی||

در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه تاجران آنجا اغم ازایرانی  یا خارجی باید درمدت مقرر اسم خود را آنجا ثبت کنند والا جزای نقدی دارد.

                                                     || شرکت تجارتی||

شرکت های تجارتی عبارتند از سهامی وشرکت با مسئولیت محدود وشرکت

تضامنی وشرکت مختلط غیر سهامی وشرکت مختلط سهامی وشرکت نسبی وشرکت تعاونی تولید ومصرف.

شرکت سهامی سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام

محدود به مبلغ اسمی سهام آنها ست.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دونفر یا چند نفر برای

امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام

یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت

مسئول قروض وتعهدات شرکت است.

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود .

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت

اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن ویک یا چند نفر شریک

با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

در شرکت مختلط سهامی تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا سهامی

ویک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود .

شرکت نسبی که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند

نفر تشکیل ومسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در

شرکت گذاشته اند.

شرکت تعاونی شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود

وشرکا مشاغل خود را برای تولید وفروش اشیا یا اجناس بکار می برند.

                                                   || تبدیل سهام||

هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع

عمومی فوق العاده سهامداران خود سهام بی نام شرکت را به سهام با

نام ویا آنکه سهام با نام را به سهام بی نام تبدیل نماید باید بر مراتب رادر

روزنامه کثیر الانتشار سه نوبت به فاصله پنج روز منتشر کند .

                                                  || اوراق قرضه||

شرکت سهامی عام می توانئد تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق

قرضه منتشر کند این اوراق ورقه های قابل معامله ای است که معرف

مبلغی وام است با بهره معین .

                                                || مجامع عمومی||

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماعی صاحبان سهام تشکیل می شود

مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی وآرا لازم

جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد .

                                                     || هیئت مدیره||

شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب

شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد وعده اعضا نباید

از پنج نفر کمتر باشد.

                                                        || بازرسان||

مجمع عمومی عادی درهرسال یک یا چند بازرس انتخاب مس کند تا بر

طبق این قانون به وظایف خود عمل کند انتخاب بازرس یا بازرسان بلامانع است.

                                              || تغییرات در سرمایه شرکت||

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید ویا از طریق بالا

بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

                                                                  || انحلال وتصفیه||

شرکت سهامی وقتی که موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده

یا انجام آن غیر ممکن شده باشد ودر صورت ورشکستگی یا در صورتی که برای مدت معین تشکیل گردیده ومدت آن منقضی شده وهر موقع که صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهند ویادر صورت

حکم قطعی دادگاه در تمام موارد بالا منحل می شود.

                                               || حساب های شرکت ||

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی ودیون

شرکت را در پایان سال وهم چنین تراز نامه وحساب عملکرد وحساب سود

وزیان شرکت را به ضمیمه گزارشی در باره فعالیت ووضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند .

                                               || مقررات جزایی ||

اشخاص زیر به حبسی تادیبی از سه ماه تا دوسال یا به جزای نقدی از

بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دومجازات محکوم خواهند

شد 1- هرکس که عالما وبر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق

کند یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر کند.

2- هرکس در ورق سهم یا نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده

 را بیش از آنچه که واقعا پرداخت شده قید کند.

3- هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت

شرکت ها اعلام کند خودداری کند 4- هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل

از به ثبت رساندن شرکت ویادرصورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام شده باشد صادر کند 5- هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی

کلیه سرمایه ونادیه حداقل سی وپنج در صد آن ونیز تحویل کلیه سرمایه

غیر نقد صادر کند 6- هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام

بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام صادر کند.

                      || مقررات مختلفه مربوط به شرکت های سهامی||

هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا

تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود

بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا

تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین  و مدیران

وبازرسان وصاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به

این بطلان استناد کنند.

                                                    || مقررات مختلفه||
مدت زمان مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکا یا وراث آنها

راجع به معاملات شرکت پنج سال است ومبدا زمانی روزی است که انحلال

شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج اواز شرکت در اداره ثبت به ثبت

رسیده ودر مجله رسمی اعلان شده باشد.

                                                          || برات ||

برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد-قید کلمه برات در روی ورقه - تاریخ تحریر-اسم شخصی که باید برات را تادیه کند- تعیین مبلغ برات- تاریخ تادیه وجه برات –مکان تادیه وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر –اسم شخصی که برات

در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود – تصریح به این که نسخه اول

یا دوم یا سوم یا چهارم الخ باشد.

                                      || ظهر نویسی برات||

ظهر نویس دارنده  براتی است که در صدد انتقال برات به شخص دیگر

می باشد ویا ظهر نویس باید مراتب انتقال برات به شخص مورد نظر خود

اعم از این که شخص مذکور حامل باشد یا شخص معین قید نماید.

 

                                   || مسئولیت برات دهنده ||

برات دهنده وکسی که برات را قبول کرده وظهر نویس ها در مقابل دارنده

برات مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تادیه واعتراض

می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرد یا به چند نفر یا به تمام آنها

مجتمعا رجوع نماید .

                                                || پرداخت برات||

پرداخت وجه برات یا پول خارجی تجویز شده وپرداخت تعهدات بارز با

رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد .

                             || تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث||

هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهر نویس ها وجه برات اعتراض شده را کار سازی نماید دخالت شخص ثالث وپرداخت

وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.

                                  || حقوق ووظایف دارنده برات||

نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت

تادیه شود اعم از این که برات درایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده

                                 

 برات مکلف است پرداخت یا قبولی آنرا در ظرف یک سال از تاریخ برات

مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها وهم چنین به برات دهنده که

وجه برات را به محال علیه رسانده است نخواهد داشت.

                                                     || فته طلب||

فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در

موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین ویا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.

                                                            || چک||

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

در چک باید محل وتاریخ صدور قید شد ه باشد وبه امضای صادر کننده

برسد وپرداخت چک نباید وعده داشته باشد.

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد .

                                                    || مرورزمان||

دعاوی راجعه به برات وفته طلب وچک که از طرف تجار یا برای امور

تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه

ویا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد.

                                              || اسناد در وجه حامل||

دارنده هر سند دروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب

می شود مگر درصورت ثبوت خلاف معذالک اگر مقامات صلاحیت دار

قضایی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد

بود.

                                                     || دلالی||
دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای

کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند اصولا قرار

داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

هر دلال باید دفتری داشته باشد وکلیه معاملات را که به دلالی او انجام

گرفته با اسم متعاملین ومالی که موضوع معامله است ونوع معامله و

شرایط معامله  وعوض مالی که باید پرداخته شود وامضا طرفین معامله

درآن نوشته شود واین دفتر تابع کلیه مقررات راجع به دفتر های تجارتی

است.

                                                                || حق العمل کاری||

حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده ودر مقابل حق العملی دریافت می دارد.

مخارجی که حق العمل کار کرده وبرای انجام معامله ونفع امر لازم بوده

 وهم چنین هر مساعده ای که به نفع امر داده باشد باید اصلا ومنفعتا

به حق العمل مسترد شود.

                                   || قرار داد حمل ونقل ||

متصدی حمل ونقل کسی است که در مقابل  اجرت حمل اشیا را به عهده

می گیرد وقرارداد حمل ونقل تابع مقررات وکالت خواهد بود


                                         || ضمانت ||

ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا به مدیون اصلی

رجوع کرده ودر صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین

این ترتیب مقرر شده باشد.

                                            || ورشکستگی||

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که

بر عهده اوست حاصل می شود وحکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می تواند صادر

نمود.

                                     || اعلان ورشکستگی واثرات آن||

تاجر باید ظرف سه روزاز تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر

تعهدات نقدی او حاصل می شود توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل

اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی وکلیه دفاتر تجارتی خود

را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.

                                                      || ناظر||

در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.ناظر مکلف به نظارت در امور

راجعه به ورشکستگی وسرعت جریان آن است.

                                              || مدیر تصفیه||
محکمه درضمن حکم ورشکستگی یا منتها درظرف پنج روز پس از صدور

حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند.

اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلب کاران واخطار به آنها ومدتی

که در آن مدت طلب کاران باید خود را معرفی نمایند وبه طور کلی وظایف

مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق

                     

نظام نامه ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

                                   || رفع توقیف وترتیب صورت دارایی||

مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی

نموده وتاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می کند ولی عدم حضوراو مانع از عمل نیست .

                                           || اقدامات تامینیه ||

مدیر تصفیه مکلف است ز روز شروع به ماموریت اقدامات تامینیه برای

حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین اوبه عمل آورد.

 

                                      || در تشخیص مطالبات طلب کاران||

پس از صدور حکم ور شکستگی طلب کاران مکلف هستند در مدتی که به

موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظام نامه وزارت عدلیه معین شده اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات

آن ها را معین می نماید به دفتر دار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت کنند.

 

                            || دعوت طلب کاران ومجمع عمومی ||

عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه

مذکور در ماده 467معین شده به توسط دفتر دار محکمه کلیه طلب کارانی

را که طلب آنها تشخیص وتصدیق یا موقتا قبول شده برای مشاوره در

انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید موضوع دعوت مجمع عمومی

طلب کاران در رقعه های دعوت واعلانات مندرجه در جراید باید تصریح

شود.

                                         || اثرات قرارداد ارفاقی||
همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلب کارانی که در اکثریت

بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نموده اند قطعی

خواهد بود ولی طلب کارهایی که جزو اکثریت نبوده وقرارداد راهم امضا

نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجربه طلب کارها

می رسد مطالبه کنند لیکن حق ندارنددر آتیه از دارایی تاجر ورشکسته

بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در

قرار داد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضا

نموده اند.

                             || حق تقدم در طلب کار اموال غیر منقول||

                                          

گر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم

دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد طلب کارانی که نسبت به

اموال غیرمنقول حقوقی دارند وحاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها

راننموده است نسبت به بقیه طلب خود جز غرماء معمولی منظور واز وجوهی که برای غرماء مزبور مقرر است حصه می برند مشروط براین که

طلب آنها به طوری که قبلا مذکور شده تصدیق شده باشد.

                                         || فروش اموال منقول||

پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی واعانه ای که ممکن است به تاجرورشکسته داده شده باشد وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتاز

تادیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکاران به نسبت طلب آنها که قبلا

تشخیص وتصدیق شده است تقسیم خواهد شد.

                                           || در دعوی استرداد||
اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه

آن راوصول وبه حساب صاحب سند نگاه دارد ویا به مصرف معینی برساند

ووجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته باشد واسناد عینا در حین ور

شکستگی درنزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می توانند عین

اسناد را استرداد کنند.

                                          || ورشکستگی به تقصیر||      

تاجر در صورتی که محقق شود نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به انفاق محض

است ویا به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتریا فروشی

نازلتر از مظنه روز کرده ویا یکی از طلب کاران پس از تاریخ توقف بر

سایرین ترجیح داده وطلب اورا پرداخته است در این صورت ورشکسته

به تقصیر اعلان می شود.

                                           || ورشکستگی به تقلب||

هر تاجر که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه ومعاملات صوری از بین برده وهم چنین هر

تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد ویا به وسیله صورت دارایی

وقروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون

قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزا مجازات

می شود.

                                                        || اعاده اعتبار||

هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات ومخارجی که به آن

تعلق گرفته است کاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.ثبت اسم تجارتی

اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.پایان

                       

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 22:33
              بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است            

                                                     

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 22:31
                                        
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 22:29
                                                         
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 22:27

                                                   ×   بسم الله الرحمن الرحیم×

                                                             × قانون مدنی×

 × مولف: آذر سلگی(فرزند حجت اله)×

  ×سایت: www.jahan22.blogfa.com×

 ×بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این محتوا ادای ده سال نماز برای مولف است+

                        

                                                                    × مقدمه×

                                                               

با توکل به رب العالمین  وتوسل به امام عصر (عج) این

مجموعه را به کلیه مجریان و قانون

دانان وقضات ووکلاوشهدای این قشر که وظیفه خطیر وبسی مشکل را در جهت ختم دعاوی وقضاوت به حق دارند تهیه وتقدیم می دارم به امید رشد  جامعه در چارچوب احترام به قانون اسلامی .

در سخت بودن امر قضاوت همین بس که جابجایی یک نقطه سرنوشتی را عوض می کند .

یک قاضی حکمی داد به شکل زیر :

 اعدام . لازم نیست آزاد شود.

وشخصی نقطه ای جابجا نمود به شکل زیر:

اعدام لازم نیست . آزاد شود .

وهمین جابجایی بی ارزش یک نقطه باعث جابجایی یک سرنوشت گردید .ودر سوره قلم اهل قلم را عاقل خطاب نموده است . پس به خدا ترسان قانون  عرض می کنم که مواظب اعمال وکردار خود در جنبه رعایت دین خدا باشیم تا دچار لغزش ها نشویم.

وچون  مجریان دادگاه ها هم در بالاترین درجه جامعه قرار

دارند توصیه می کنم به زیر دست که قانون را کم می داند

ظلم ننمایند.

 

امام زمان(ع): باید در مقابل باطل وطرفداران آن که جان مردم را به خطر انداخته اند مقاومت کنی تا پیروان باطل را بترسانی وبیهوده کاران را نیز به وحشت بیندازی تا اهل ایمان از مخذول شدن آنان خوشحال شوند.

    

                          

                                                × در بیان انواع اموال×

مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن

مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود اراضی وابنیه وآسیا وهرچه در بنامی باشد غیر منقول وآینه وپرده نقاشی ومجسمه وثمره وحاصل که چیده نشده ومطلق اشجار وشاخه های آن ونهال وقلعه وحیوانات واشیایی که مالک جهت زراعت اختصاص داده وتلمبه وگاو

که برای آبیاری استفاده می شود غیر منقول است .

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد مثل کلیه دیون قرض وثمن مبیع ومال الاجاره وکشتی ها و قایق ها وحمام ها ومصالح بنایی

منقول هستند.

                                              × اموال فاقد مالک خاص×

اموالی که مالک خاص ندارند قانون دارد طرق وشوارع عامه وکوچه هایی که مسدود نیست واموالی که مورد استفاده عموم است مثل پل ها وکاروانسراها وآب انبارها ومدارس ومیدان گاه ها وقنوات وچاه ها وخندق ها وخاکریز ها واسلحه ها وقورخانه ها وذخیره وسفاین جنگی واثاث عمارات دولتی قابل تملک خصوصی نیست وکسی نمی تواند تملک نماید.

اموالی که ملک شخصی نیست وافراد می توانند آنها راطبق مقررات تملک کنند مباحات است واموال مجهول المالک با اذن حاکم به مصرف می رسد.

                                      × حقوق مختلفه اشخاص در اموال×

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق تصرف وانتفاع دارد مگر در موردی که  قانون استثنا کرده وهیچ مالی از تصرف صاحب آن نمی توادن بیرون

کرد مگر به حکم قانون وتمام ثمرات اموال مال مالک اموال است ونما ومحصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است ونتایج حیوانات تابع مالک مادر است وتصرف به عنوان مالک دلیل مالکیت است

مگر خلاف آن ثابت شود وتصرف غیر قانونی معتبر نیست .مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محادی آن است تا هر جا که بالا رود .

                                                       × در حق انتفاع×

انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن

ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

                                                    × عمری ورقبی وسکنی×

÷عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع ویا عمر شخص ثالثی  بر قرار شده باشد ورقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی بر قرار گردد

واگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود واین حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی بر قرار شود.

                                                     × وقف×

وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس ومنافع آن تسبیل شود وواقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن

کند واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کندو دارای اهلیتی باشد که

در معامله معتبر است.

                                    × حق ارتفاق نسبت به ملک غیر×

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری است اگر زمین کسی مجرای فاضلاب یا آب باران دیگری بوده صاحب آن خانه نمی تواند

جلوگیری از آن کند وچشمه واقعه در زمین کسی محکوم به مالکیت

صاحب زمین است .

                                                 ×  حریم املاک×

حریم مقداری از اراضی اطراف ملک وقنات ونهر وامثال آن است که برای

کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . حریم در حکم ملک صاحب حریم است.

                 

                                         ×  احیا اراضی موات ومباحه×

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات ومباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت ودرخت کاری وبنا ساختن وغیره وشروع در احیا از قبیل سنگ چینی اطراف زمین یا کندن

چاه وغیره تحجیر است وموجب مالکیت نمی شود احیا اطراف زمین موجب

تملک وسط آن نیز می باشد.

                                                          ×  معادن×

معدنی که در زمین کسی و اقع شده باشد ملک صاحب زمین است واستخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

                                           × اشیا پیدا شده وحیوانات ضاله×

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6/12              

                    

نخود نقره یا بیشتر باشد باید یک سال تعریف کند واگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مختار است آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری درآن بکند  واگر در این زمان مال تلف شود ضامن نیست .

حیوان گمشده یا ضاله حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود

ولی اگر در چراگاه یافت شود ضاله نیست

                                                           × دفینه×

دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده وبر حسب اتفاق پیدا

می شود ومالک کسی است که آن را پیدا می کند اگر مدعی مالکیت وجود نداشته باشد جواهر استخراجی از دریا متعلق به مستخرج آن است ومال غرق شده در دریا هم مال کسی است که آن را بیرون می آورد.

                                                       × در شکار×

شکار موجب تملک است وشکار حیوانات اهلی وحیوانات دیگر که علامت

مالکیت درآن باشد موجب تملک نمی شود واگر کسی کندو یا محلی برای

زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شود ملک آن شخص است همینطور در مورد کبوتر .

                                          × عقود ومعاملات والزامات×

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر

تعهد بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد.عقود به اقسام لازم وجائز وخیاری ومنجر ومعلق تقسیم می شوند.

عقد لازم آن که هیچ یک از طرفین معامله حق فسق آ ن را ندارند وعقد

جایز آن که هر کدام از طرفین هر وقت بخواهند فسخ کنند وعقد خیاری آن که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد وعقد منجز آن که تاثیر آن بر  حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق

خواهد بود.

                                      × شرایط اساسی برای صحت معامله×

این شرایط عبارتند از قصد طرفین ورضای آنها واهلیت طرفین وموضوع معین که مورد معامله است ومشروعیت جهت معامله.

                                                     × مورد معامله×

 مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا

ایفا آن را می کنند ومورد معامله باید مالیات داشته ومتضمن منفعت عقلایی مشروع باشد وباید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم

اجمالی به آن کافی است.

                                                  × جهت معامله ×

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده

باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است واگر معلوم شود معامله با قصد فرار ازدین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .

واگر طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای

فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه می تواند قرار توقیف

اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه

دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

                                                × اثر معاملات×

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها

لازم الاتباع است مگر اینکه به رضا ی طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ

شود.

                                  × اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث×

معاملات وعقود فقط در باره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها موثر

است مگر در مورد ماده 196

                         × بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود×

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست 1-شرطی که انجام 

آن غیر مقدور باشد 2- شرطی که در آن نفع وفایده نباشد 3- شرطی که

نامشروع باشد.

شرط خلاف مقتضای عقدوشرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل وموجب بطلان عقد است .

شرط انواعی دارد شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا

کمیت مورد معامله وشرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط باشد وشرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

                    

                                                            × احکام شرط×

اگر شرط صفت باشد ومعلوم شود که آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع اوشده باشد خیار فسخ خواهد بود وشرط نتیجه در صورتی که حصول آ ن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط

حاصل می شود واگر شرط فعل باشد کسی که ملتزم به انجام شرط شده باید

آن را به جا آورد .

                                                    × سقوط تعهدات×

تعهدات به وسیله وفا به عهد ویا اقاله ویا ابراء ویا تبدیل تعهد ویا تهاتر ویا به وسیله مالکیت مافی الذمه ساقط می شود.

اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض باشد می تواند استرداد  کند (وفا به عهد)

 بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله کنند.

 

ابرا عبارت است از این که داین از حق خود به اختیار صرفنظر کند.

وقتی که متعهد تبدیل به تعهد اصلی ویا جدیدی شود دراین صورت متعهد

نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

تهاتر وقتی است که دو نفر در مقابل هم مدیون هستند تهاتر قهری است

وبدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می شود

اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه اوبری می شود مثل اینکه اگر

کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین اونسبت به سهم

الارث ساقط می شود.

                                            × الزامات بدون قرار داد×

کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند

ملزم است آن را به مالک تسلیم کند واگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده استرداد کند.

                                                     × در ضمان قهری×

امور زیر موجب ضمان قهری است 1- غصب که استیلا بر حق غیر است

به نحو عدوان واثبات بد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

2- اتلاف که هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است وباید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد .

3-در استیفا که هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده ویا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل

   مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.

                                           × در عقود معینه مختلفه×

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که پس از توافق بایع و

مشتری در مبیع وقیمت آن عقد بیع به ایجاب وقبول واقع می شود.

هریک از بایع ومشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت

برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشند.

بیع چیزی است که خرید وفروش آن قانونا ممنوع است یا چیزی که مالیت ویا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شود.

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبابعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی شود .

تسلیم یعنی مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا ء تصرفات

وانتفاعات باشد وقبض عبارت است از استیلا ءمشتری بر مبیع.

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن

است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

مشتری باید ثمن را در موعد ودر محل وبر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

                                       × در خیارات واحکام راجعه ×

انواع خیارات عبارتند از خیار مجلس- خیار حیوان –خیار شرط – خیار

تاخیر ثمن- خیار رویت – خیار غبن – خیار تدلیس – خیار تبعیض –خیار تخلف

                                               × خیار مجلس×

در خیار مجلس هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس ومادام که متفرق

نشده اند اختیار فسق معامله را دارند.

                                                  × خیار حیوان×

در خیار حیوان اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد

اختیار فسق را دارد.

                                                      ×خیار شرط×

در خیارشرط در عقد شرط می شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

                                                     × خیار تاخیر×

در خیار تاخیر هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده وبرای تادیه

  ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد ودر این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید ونه

مشتری تمام ثمن را به بایع دهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

                                                   × خیار رویت×

در خیار رویت هر گاه کسی مالی راندیده وآن را فقط به وصف بخرد بعد

از دید ن اگر دارای اوصافی که ذکر شده نباشد مختار می شود که بیع را

فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول کند.

                                                     × خیار غبن×

هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشند بعد از علم به

غبن می تواند معامله را فسخ کند.

                                                × خیار عیب×

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در

قبول مبیع معیوب یا اخذ ارزش یا فسخ معامله.

                                              × خیار تبعیض صفقه×

وقتی این خیار حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی

از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق دارد بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده قبول کند ونسبت به قسمتی که بیع باطل

 بوده ثمن را استرداد کند.

                                              × خیار تخلف شرط×

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

                                                    ×  معاوضه ×

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی

از عوضین مبیع ودیگری ثمن باشد.

                                                       × اجاره ×

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره

می شود اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر ومورد اجاره را

عین مستاجره گویند.

                                                   × اجاره اشیا×

در اجاره اشیا مدت اجاره باید معین باشد والا اجاره باطل است .

          

                                                × اجاره حیوانات ×

باید منفعت تعیین یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت ومحلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.

                                            

                                              × اجاره اشخاص ×

کسی که شخص را اجاره می کند مستاجر وکسی که مورد اجاره واقع می

شود اجیر ومال الاجاره اجرت نامیده می شود.

                                             × اجاره خدمه وکارگر×

خادم نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معین.

                                     × در اجاره متصدی حمل ونقل×

تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت ونگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می شود همان است

که برای امانت داران مقرر است پس در صورت تفریط یا تعدی مسئول

تلف یا ضایع شد ن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود.

                                                        ×  مزراعه ×

مزارعه عقدی است که به موجب آن طرفین زمینی را برای مدت معینی

به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده وحاصل را تقسیم کند.

                                                    × مساقات×

معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن با عامل در مقابل حصه

مشاع از ثمره واقع می شود وثمره اعم است از میوه وبرگ گل وغیر آن.

                                                        × مضاربه ×

مضاربه عقدی است که به موجب آن متعاملین سرمایه می دهد با قید

اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده ودر سود آن شریک باشند وصاحب

سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود.

                                                        × جعاله ×

عبارت است از التزام اجرت معلوم در مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

                                                              × شرکت×

عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه

که اختیاری است بر اثر نتیجه عمل شرکا ویا قهری است که ارث می باشد.

                                                         × ودیعه×

عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خودر ابه دیگری می سپارد برای

آنکه آن را مجانا نگاه دارد ودیعه گذار مودع وودیعه گیر را مستودع یا

امین گویند.

                                                     × تعهدات امین×

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند واگر

ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است

حفظ کند والا ضامن است.

امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

                                                            × عاریه×

عقدی است که به موجب آن طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.

                                                           × قرض×

عقدی است که به موجب آن طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف

دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار وجنس

ووصف رد نماید ودر صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.

                                                      × قمار×

قمار وگروبندی باطل ودعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود همین

حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولیده شده باشد جاری است.

                                                         ×وکالت×

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام

امری نایب خود می نماید .

                                                   × ضمان عقدی×

عبارت است ازاینکه شخصی مالی را که بر ذمه  دیگری است به عهده

بگیرد. بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری وذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.

                                                        × حواله ×

عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص

ثالثی منتقل می گردد.

                                                           × کفالت ×

عقدی است که به موجب آن طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.

                                        × صلح×
ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود ویا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله وغیر آن واقع شود.

                                                           × رهن×

 عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین دهد.

                                                           × هبه×

عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک

می کند تملیک کننده واهب وطرف دیگر رامتهب ومالی را که مورد هبه

                                        

است عین موهوبه گویند.

                                                         × شفعه×

هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دونفر مشترک باشد ویکی ازدو

شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد وحصه مبیعه را تملک کند.                 

                                                         × وصایا×

وصیت تملیکی آن است که کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان

بعد فوتش به دیگری مجانا تملیک کند ووصیت عهدی آن است که یک یا چند نفر برای انجام امر یا تصرفات دیگری مامور می نماید.

                                                                 ×ارث×

موجب ارث دو امر نسب وسبب است وارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است واگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد باشد وزنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.

حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم شود.

                                                       × فرض×

وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت وبعضی گاه به فرض وگاه به قرابت ارث می برند.

                                                    × سهم الارث×

طبقه اول متوفی اولاد  وپدر ومادرمی باشد واگر موجود نباشند طبقه دوم

خواهر وبرادر ها واگر موجود نباشند طبقه سوم عمو وعمه وخاله می باشد وزوجین که ازدواج دائم داشته باشند از هم ارث می برند.

                                              پایان

                   

                                             

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 21:58
                                        

            بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است

                                         

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 21:51
                                              
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 21:48
                                                
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 21:45

                                                 <  بسم الله الرحمن الرحیم>

                                                    < آیین دادرسی کیفری>

  <مولف: آذر سلگی(فرزند حجت اله)>

   <سایت: www.jahan22.blogfa.com>

  

 <بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این محتوا ده سال نماز برای مولف است.> 

                                 

                               

                                                                 > مقدمه<

 با توکل به رب العالمین  وتوسل به امام عصر (عج) این

مجموعه را در جهت رفع دین  ازکلیه مجریان و قانون

دانان وقضات ووکلاوشهدای این قشر که وظیفه خطیر وبسی مشکل را در جهت ختم دعاوی وقضاوت به حق دارند تهیه وتقدیم می دارم به امید رشد  جامعه در چارچوب احترام به قانون اسلامی .

در سخت بودن امر قضاوت همین بس که جابجایی یک نقطه سرنوشتی را عوض می کند .

یک قاضی حکمی داد به شکل زیر :

 اعدام . لازم نیست آزاد شود.

وشخصی نقطه ای جابجا نمود به شکل زیر:

اعدام لازم نیست . آزاد شود .

وهمین جابجایی بی ارزش یک نقطه باعث جابجایی یک سرنوشت گردید .ودر سوره قلم اهل قلم را عاقل خطاب نموده است . پس به خدا ترسان قانون  عرض می کنم که مواظب اعمال وکردار خود در جنبه رعایت دین خدا باشیم تا دچار لغزش ها نشویم.

وچون  مجریان دادگاه ها هم در بالاترین درجه جامعه قرار

دارند توصیه می کنم به زیر دست که قانون را کم می داند

ظلم ننمایند.

 

امام زمان(ع): باید در مقابل باطل وطرفداران آن که جان مردم را به خطر انداخته اند مقاومت کنی تا پیروان باطل را بترسانی وبیهوده کاران را نیز به وحشت بیندازی تا اهل ایمان از مخذول شدن آنان خوشحال شوند.

                             

                           

                                                            < کلیات>

آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول ومقرراتی است که برای کشف

وتحقیق جرائم وتعقیب مجرمان ونحوه رسیدگی وصدور رای وتجدید

نظر واجرای احکام وتعیین وظایف واختیارات مقامات قضایی وضع

شده است.جرائم دارای جنبه الهی که دارای مجازات شرعی وتعدی به

حقوق جامعه وتعدی به حقوق شخص می باشد.

                                       < کشف جرم وتحقیقات مقدماتی>

ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات مقام

قضایی در کشف جرم وباز جویی مقدماتی وحفظ آثار ودلایل جرم وجلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم وابلاغ اوراق واجرای تصمیمات

قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند.ریاست برآنها ازحیث وظایفشان

با رئیس حوزه قضایی است.

                                          < رد دادرسان وقضات تحقیق>

دادرسان اگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با طرفین دعوا داشته باشند وقیم یا مخدوم طرفین باشند ویا قبلا اظهار نظر کرده ویا خود دادرس با طرفین دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشد ویا نفع شخصی در موضوع

مطروحه داشته باشند باید از رسیدگی وتحقیق امتناع کنند .

                                                 < صلاحیت دادگاه >

دادگاه ها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خود ایفای وظیفه نموده و

در موارد ی که جرم در حوزه آنها اتفاق افتاده یا در آنجا کشف جرم شده یا

متهم در آنجا ساکن است  شروع به تحقیق ورسیدگی می کنند.

 

                                                           < احاله >

در امور کیفری احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به

در خواست رئیس حوزه مبدا وموافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان

استان واز حوزه یک استان به استان دیگر به در خواست رئیس حوزه قضایی وموافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

                                                       <  شروع شکایت>

جهات قانونی برای شروع شکایت شاکی واعلام واخبار ضابطین وجرائم مشهود واظهار واقرار متهم می باشد.

                                            < معاینه محل وتحقیقات محلی>

معاینه محل توسط قاضی دادگاه در روز به عمل می آید وتمامی آثار وعلائم مشهود در صورت مجلس قید می شود وعلاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می شود واگردر جرائم مخل نظم حاضر نشوند به دستور قاضی جلب می شوند از اهل خبره وقتی دعوت می شود که از جهت علمی لازم باشد .برای معاینه اجساد قاضی از پزشکی قانونی دعوت می کند.

در صورت معلوم نبودن متوفی قاضی علائم اثر انگشت را ضمیمه می کند .

                                                 < تفتیش وبازرسی >

تفتیش وبازرسی منازل واماکن واشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب وآلات ودلایل جرم در آن محل وجود

داشته باشد.

                                            < بازجویی واخذ تامین>

احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می آید که دونسخه است یکی را متهم امضا وبر می گرداندومتهم باید در موعد مقرر  حاضر شود مگر

در نرسیدن یا دیر رسیدن احضار نامه ویا مرضی که متهم  قابل حرکت

نباشد یا فوت همسر ویا ابتلا به حوادث مهم مثل حریق ویا عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری ویا در توقیف بودن.

                                                    < قر ار تامین>

به منظور دسترسی به متهم وحضور به موقع وی در مورد لزوم

وجلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام با قول شرف یا وجه التزام یا اخذ کفیل یا اخذ وثیقه یا باز داشت موقت قرار تامین کیفری را صادر نماید.

                                     < شاهد وشهادت وجرح وتعد یل شهود>

قاضی اشخاصی را که به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند برابر اصول مقرر احضار می نماید.

                                              < جرح وتعدیل شهود>

جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است واز ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

                                           < مرور زمان در مجازات های باز دارنده>

در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی وترتیبی باشد واز تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد ویا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضا مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

                                                   < کیفیت محاکمه>

پس از ختم تحقیقات پرونده را به شعبه دادگاه ارجاع کرده واگر اتهام صحیح نباشد حکم برائت واگر قسم لازم باشد اجرا می شود واگر اتهامات متعدد داشته باشد یکجا رسیدگی می شود .

                                                            < وکالت >

در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل خود را انتخاب کنند

                                        

ومتهم می توادند از دادگاه بخواهد که برایش وکیل معرفی کند در جرائمی که مجازات آن قصاص ویا اعدام ورجم وحبس ابد می باشد در صورت نداشتن وکیل برای متهم وکیل تسخیری الزامی است .

                                              < ترتیب رسیدگی وصدور رای >

محاکمات دادگاه علنی است به جز اعمال منافی عفت وامور خانوادگی

ویا مواردی که مخل امنیت ویا احساسات مذهبی باشد تماشاچی با سن کمتر از 15 سال ممنوع است برای رسیدگی اول استماع اظهارات شاکی وتحقیق از متهم واستماع اظهارات متهم وبررسی آلات وادوات جرم ورسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم به دادگاه تقدیم می شود .

دادگاه سعی می کند طرفین را صلح دهد وپس از ختم دادرسی وشنیدن اظهارات طرفین اقدام به صدور رای می کند.

                                                          < رای غیابی>

در کلیه جرائم مربوط به حقوق الناس ونظم عمومی که جنبه حق الهی ندارند هر گاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده ویا لایحه نفرستاده باشد دادگاه رای غیابی صادر می نمایدوظرف ده روز قابل واخواهی است .

                                            < ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال>

در هر حوزه قضایی ودر صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه  جرائم اطفال اختصاص داده شده است.

                                                 < تجدید نظر احکام>

آرای دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ی که مجازات اعدام یا قصاص ویا ضبط اموال ویا دیه بیش از خمس دیه کامل ویا جرمی که حبس بیش از سه ماه وشلاق وجزای نقدی وانفصال از خدمت داردقابل درخواست تجدید نظر است  که تجدید نظر اول در استان وبعد در دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

                                               < اعاده دادرسی>

موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی عبارتند از وقتی که چند نفر متهم باشد ولی جرم طوری باشد که فقط بتواند یک محکوم داشته باشد ودیگر اینکه دو نفر در دومرجع قضایی محکوم به یک جرم باشند به طوری که از

تعارض وتضاد مفاد دوحکم صادره بی گناهی یکی از آنها احراز شود وجعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره باشند ویا اینکه بعد از حکم صادره واقعه جدیدی حادث شود ویا در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد ویا قرار باشد مجازات مورد تخفیف باشد .

                                                      < اجرای احکام >

حکم قطعی دادگاه بدوی که تقاضای تجدید نظر نشده باشد ویا حکمی که مورد تایید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد وحکمی که پس از نقض رای بدوی صادر شده باشد لازم الاجرا می باشد.

                                                   < ترتیب اجرای احکام>

اجرای حکم در هرحال با دادگاه بدوی صادر کننده می باشد وپس از صدور حکم به هیچ وجه متوقف نمی شود ومجازات شلاق تعزیری برای زن باردار وزن شیر ده وبیماری که اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبود او می شود ویادر موردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برای قانون لازم باشد ویا جنون بعد صدور حکم باشد تارفع مانع های

گفته شده اجرا نمی شود.

                                         

                                                    < هزینه دادرسی >

شاکی باید هزینه شکایت کیفری رابرابر مقررات هنگام شکایت تادیه نماید مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر وزیان می نماید باید

هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد وبه

تشخیص دادگاه می توان از این هزینه معاف گردد.  پایان

                      

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 21:29
        بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است                       

                                              

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 21:23
                                            
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 21:21
                                          
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 21:12

 

 

                                               ؟؟ بسم الله الرحمن الرحیم؟؟

                                              ؟؟ متن قانون تشکیل دادگاه؟؟

 

    ؟؟مولف: آذر سلگی( فرزند حجت اله)؟؟

  ؟؟سایت: www.jahan22.bogfa.com؟؟

   ؟؟ بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این محتوا ادای ده سال نماز برای مولف است؟؟

                                                               ؟؟ مقدمه؟؟

  با توکل به رب العالمین  وتوسل به امام عصر (عج) این

مجموعه را در جهت رفع دین  ازکلیه مجریان و قانون

دانان وقضات ووکلاوشهدای این قشر که وظیفه خطیر وبسی مشکل را در جهت ختم دعاوی وقضاوت به حق دارند تهیه وتقدیم می دارم به امید رشد  جامعه در چارچوب احترام به قانون اسلامی .

در سخت بودن امر قضاوت همین بس که جابجایی یک نقطه سرنوشتی را عوض می کند .

یک قاضی حکمی داد به شکل زیر :

 اعدام . لازم نیست آزاد شود.

وشخصی نقطه ای جابجا نمود به شکل زیر:

اعدام لازم نیست . آزاد شود .

وهمین جابجایی بی ارزش یک نقطه باعث جابجایی یک سرنوشت گردید .ودر سوره قلم اهل قلم را عاقل خطاب نموده است . پس به خدا ترسان قانون  عرض می کنم که مواظب اعمال وکردار خود در جنبه رعایت دین خدا باشیم تا دچار لغزش ها نشویم.

وچون  مجریان دادگاه ها هم در بالاترین درجه جامعه قرار

دارند توصیه می کنم به زیر دست که قانون را کم می داند

ظلم ننمایند.

امام زمان(ع): باید در مقابل باطل وطرفداران آن که جان مردم را به خطر انداخته اند مقاومت کنی تا پیروان باطل را بترسانی وبیهوده کاران را نیز به وحشت بیندازی تا اهل ایمان از مخذول شدن آنان خوشحال شوند.

        

                                                    ؟؟اجرای احکام؟؟

اجرای احکام دادگاه های کیفری بر عهده دادسرایی است که در معیت

آن دادگاه ها انجام وظیفه می کنند.

                                        ؟؟ اجرای احکام دادگاه؟؟

اجرای احکام دادگاه در غیر مجازات ها از وظایف دادسرا خارج است.

                                                    ؟؟ احاله؟؟

احاله دعوی  جزایی از حوزه ای به حوزه دیگر مانع اجرای

مقررات نیابت قضایی نیست.

                                                   ؟؟ احضار متهم؟؟

احضار متهم با نشر آگهی در جرائم حق اللهی توسط دادسرا بلا اشکال است.احضار متهم از حوزه قضایی دیگری بلا مانع است

اما جلب باید با اعطاء نیابت قضایی باشد.

                                               ؟؟ اختیارات دادستان؟؟

در استرداد مال حاصل از خیانت در امانت که از طرف مرتکب به شخص ثالث فروخته شده عدم اطلاع خریدار از امانی بودن

مال مانع اعمال ماده ده قانون مجازات اسلامی نیست ودادستان می تواند با رعایت مقررات ماده مزبور دستور استرداد مال را به صاحب آن بدهد.

                                                   ؟؟ اخذ دو تامین؟؟

با توجه به قانون صدور چک در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معادل وجه چک یا قسمتی

ازآن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید وچون متهم علاوه بر صدور چک بلا محل متهم به ارتکاب جرم دیگری

باشد تامین باید متناسب با اهمیت جرم وشدت مجازات باشد بنابراین در مورد سوال مرجع رسیدگی با توجه به سایر جرائم

     

ارتکابی می تواند از متهم تامین شدید تری اخذ نماید .

                                                 ؟؟ ارجاع پرونده؟؟

ارجاع پرونده از یک شعبه باز پرسی یا دادیاری به شعبه دیگر و

  اختصاصی نمودن شعب دادستان می تواند شعب خاصی را برای

  رسیدگی به جرائم مخصوصی اختصاص دهد وپرونده را با رعایت

  مصالح از شعبه ای اخذ وبه شعبه دیگر ارجاع نماید.

                                   ؟؟ رسیدگی دادسرا به موضوعات؟؟

دادسرا قانونا صالح به رسیدگی به موضوعات اصل 49 قانون

اساسی است ورسیدگی به امور داخل در این اصل وقانون نحوه اجرای آن در صلاحیت دادگاه ودادسرای انقلاب است وبا این

ترتیب بحث در زمینه اینکه طبع کار دادگاه در این موارد حقوقی

است یا کیفری زائد است ودادیار وباز پرس ودادستان انقلاب

صالح به رسیدگی هستند.

                                                       ؟؟ اطفال؟؟

در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی وانجام تحقیقات وصدور قرار

تامین ومجرمیت وکیفر خواست در دادسرا مورد ندارد لذا اجرای احکام دادگاه توسط دادسرا نیز مورد ندارد واجرای احکام دادگاه

در مورد اطفال به عهده خود دادگاه می باشد.واز جنبه کیفری وجود یک فقره سابقه محکومیت کیفری موجب صدور قرار باز داشت موقت می باشد لیکن محکومیت غیر موثر آثار کیفری ندارد ومحکومیت زمان صغر متهم در مورد استعلام مشمول تبصره فوق الذکر نمی شود.

                                               ؟؟ اعلام شکایت؟؟

صغیری که به سن بلوغ رسیده باشد می تواند شکایت کیفری

طرح نماید ودادسرا مکلف به قبول ورسیدگی به آن است.

                                                   ؟؟ اموال مسروقه؟؟

در صورتی که عین مال مسروقه کشف شود ممکن است به

دستوردادستان یا باز پرس به صاحب مال مسترد گردد ولی

                                  

آمده از سارق رابه فرض اینکه حاصل فروش اموال مسروقه باشد نمی توان قبل از صدور حکم دادگاه به صاحب مال تسلیم

نموده ودادگاه نیز ممکن است رای به تسلیم چنین وجهی به صاحب مال بدهد.

                                                        ؟؟ بازپرس؟؟

در صورت کافی نبودن تحقیقات قرار تکمیل آن را داده وباز

پرس مکلف به انجام آن است به قاعده تنقیح مناط وبنا بر

اصول کلی قضایی در موردی هم که قرار عدم صلاحیت باز

پرس مورد شکایت واعتراض متهم در دادگاه شهرستان واقع می شود باز پرس موظف است اقدامات وتحقیقاتی را که دادگاه برای احراز موضوع لازم می داند اجرا نماید وانجام اقدامات مورد نظر دادگاه به اقرار قبلی باز پرس مبنی بر عدم منافاتی ندارد.

باز پرس مکلف است دستور ابلاغ قرار های خود را بدهد ودر اجرای آنها نیز مراقبت نماید

امضای احضاریه ازطرف منشی یا مدیر دفتر دادگاه متعاقب دستور بازپرس باشد قانونا بلا اشکال است ومخالفتی با قانون ندارد.

                                             ؟؟ بازرسی از منازل ؟؟

هر گونه بازرسی از منازل واموال مردم که برای کشف جرم وجلوگیری از فرار مجرم به عمل می آید قانونا بایستی تحت نظر وبه دستور صریح ومستقیم مقامات صالحه قضایی دادستان

و با زپرس توسط ضابطین دادگستری به عمل  آید در بازرسی اتومبیل ها که مظنون به حمل اجناس ممنوعه باشد وصاحب وسیله اجازه بازرسی ندهد باید با شرح بالا اخذ مجوز شود ورعایت نکردن منجر به عنوان کیفری برای مامورمی گردد.

                                                       ؟؟ برائت ؟؟

شان دادگاه اقتضا می کند با تشکیل جلسه ودعوت طرفین

وبررسی دلائل به موضوع پرونده رسیدگی کند واین امر

 مستلزم ورود درماهیت وصدور رای به معنی صدور حکم

 اعم از برائت ویا محکومیت است بنابراین در ما نحن فیه نیز دادگاه بایستی به صدور حکم برائت مبادرت کند نه قرار هر چند که از ابتدا به حقوقی بودن مورد  نظر داشته است.

                                                     ؟؟ تامین خواسته؟؟

قرار تامین خواسته که از ناحیه بازپرس صادر می شود از طریق اجرای احکام دادگاه های حقوقی اجرا خواهد شد. دادیاران که جزو قضات تحقیق واز معاونین دادستان محسوب می شوند حق صدور قرار تامین خواسته را دارند .

                                             ؟؟ تحت نظر قرار دادن؟؟

توقیف متهم بیش از 24 ساعت جایز نیست وپس از آن باید به متهم تفهیم اتهام گردد وچنانچه دلائل توجه اتهام به متهم کافی باشد قرار تامین متناسب صادر می گردد وبیش از این زمان

بازداشت تخلف بوده واز شغل خود منفصل می شوند.

                                               ؟؟ تصرف عدوانی؟؟

طرح دعوی خلع ید در دادگاه حقوقی مانع شکایت کیفری به عنوان رفع تصرف عدوانی نمی باشد.

                                                 ؟؟ تعلیق تعقیب؟؟

در مواردی که شرایط تعلیق تعقیب وجود دارد باز پرس می تواند توجه دادستان را به آن جلب نماید. چون تعلیق تعقیب ازوظایف خاص دادستان است .

در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب دادسرا باید تکلیف اشیاواموال حاصل از جرم را تعیین نماید.

                                                     ؟؟تعقیب قضات؟؟

اگر قاضی مرتکب جنحه یا جنایت شود تعقیب او منوط به تعلیق از شغل قضایی به وسیله دادگاه انتظامی قضات است بنابراین تا زمانی که قاضی از شغل خود معلق ومصونیت قضایی از وی صلب نشده نمی توان قانونا اورا تعقیب نمود هر چند که پرونده

هم موجود وشاکی وجود داشته باشد.

                                                              ؟؟ جرم؟؟

در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط آلات وادوات قمار داده ودادسرا برای ضبط آنها محلی نداشته باشد نمی تواند آنان

را معدوم نماید وباید حکم را اجرا کند.

قرار منع تعقیب موقوفی تعقیب با عدم صلاحیت باید به شاکی

 ابلاغ شود ودر جرایمی که فقط حیثیت عمومی دارد واقامه دعوی وتعقیب متهم با جرم از حیث حقوق عمومی با دادستان

است وشاگی خصوصی ندارد ابلاغ قرار به مامورین وضابطین که گزارش قضایا را به دادسرا داده اند لازم نیست زیرا ضابطین

دادگستری شاکی خصوصی محسوب نمی شوند.

                                                    ؟؟ حوزه قضایی ؟؟

اگر شخصی مرتکب دو جرم در دونقطه مختلف قضایی شده

که از لحاظ اهمیت یکسان نیست ودادگاه محل وقوع جرم سبک تر قبلا به اتهام رسیدگی وحکم صادر کرده باشد دادستان مقر

دادگا هی که صلاحیت جرم سنگین تر رادارد از باب اعمال

مقررات باید مراتب را به دادستان مجری حکم صادره قبلی اطلاع دهد تا دادستان مذکور بر مبنای مقررات در خواست تجدید نظر از رای صادره را بنماید.

          

                                  ؟؟ دادرس علی البدل؟؟

دادرس علی البدل با حضور رئیس دادگاه صرفا در حدود

ارجاعات رئیس شروع به رسیدگی واتخاذ تصمیم می نماید

بدیهی است در این گونه موارد که دادگاه اوقات معینی دارد

ترتیب رسیدگی باید با رعایت اوقات دادگاه از طرف رئیس دادرس علی البدل باشد ورسیدگی توسط عضو علی البدل در

یک شعبه عنوان شعبه دیگر را ندارد ومربوط به همان شعبه

است که حسب ارجاع انجام وظیفه می کند.

                                                             ؟؟ دادستان ؟؟

جز در مورد تفتیش منازل ومساکن اشخاص که مستفاد از اصل 22 قانون اساسی وماده 24 قانون کیفری مستلزم اجازه مخصوص مقام قضایی است ورود مامورین تفتیش وکشف جرائم به اماکن مظنونه از جمله کارخانه چوب بری که طبق تعریف از اماکن عمومی هم محسوب نیست ونظائر آن قانونا

بلا مانع است واحتیاجی به داشتن نمایندگی از دادسرا ندارد.

در صورتی که در دادگاه عمومی یا تجدید نظر استان یا دادگاه

کیفری استان حکم برائت صادر شده باشد دیگر دادگاه های

مذکور نمی تواند از متهم تبرئه شده تامین اخذ کنند هر چند حکم برائت مورد تجدید نظر خواهی دادستان واقع شده باشد زیرا

  اخذ تامین از طرف بازپرس یا دادستان یا دادگاه منوط بر آن است که در نظر مرجع قضایی دلائلی بر توجه اتهام وجود داشته باشد وخلاف منطق قضایی است که همان دادگاه که متهم را تبرئه کرده تامین بخواهد .

منظور از اقدمیت خدمت در قانون اصول تشکیلات دادگستری

سابقه خدمت قضایی است نه سابقه اداری در ادارات وموسسات دولتی ورئیس دادگستری نمی تواند در این مورد به صلاح دید خود جانشینی برای دادستان تعیین کند.

دادستان ومعاون دادسرا ودادیاران هیات واحدند ودر غیاب دادستان معاون یا دادیار می توانند وظایف اورا انجام دهند و

ملاک قانون اصول تشکیلات عدلیه است هر گاه دادیاران متعدد

باشند اقدمیت مناط است نه از شدیت بنابراین اگر دادیاری از جهت طول مدت خدمت اقدم اما از جهت پایه قضایی پایین تر از

دیگران باشد او باید وظیفه دادستان را انجام دهد.

در صورت وقوع جرم دادسرا وسایر مقامات به محض اطلاع مکلف به دخالت وتعقیب قضیه هستند.

علم قاضی یعنی علم قاضی صادر کننده رای است وعلم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد ودلیل قاطع محسوب نمی گردد ولی می تواند از امارات باشد.

دادستان می تواند راسا قرار قبولی کفالت صادر نماید ویا به

دادیار دیگری ارجاع نماید.

در صورتی که دادگاه بین بازپرس ودادستان حل اختلاف نماید

طرح مجدد موضوع در دادگاه به عنوان رسیدگی به اعتراض شاکی فاقد مجوز قانونی است.

عدول از قرار منع تعقیب از طرف دادستان به علل موجه بلا اشکال است .

دادستان مکلف است در حفظ حقوق مجنون تا تعیین ونصب

قیم اقدامات لازم را به عمل آورده وتفاوتی بین قیم صغیر

وقیم مجنون نیست.

در حل اختلاف بین بازپرس ودادستان دادگاه مخیر است که هر

دو نظر را مردود بداند وخود اعلام نظر نماید ودادسرا مکلف

به تبعیت از آن است.

در حل اختلاف بین بازپرس ودادستان دادگاه مخیر است که

هر دو نظر را مردود بداند وخود اعلام نظر نماید ودادسرا

                               (8)

مکلف به تبعیت از آن است .

صدور دستور تیر اندازی به مامورین انتظامی از طرف دادستان

یا سایر مقامات قضایی فاقد مجوز قانونی است . مامورین مذکور دستور لازم برای تیر اندازی را از فرماندهان مستقیم

خود دریافت نمایند تا مسئول امر مشخص ومعین باشد.

موافقت دادستان با قرار تشدید تامین لازم نیست ولی باید به اطلاع دادستان برسد زیرا اگر دادستان با آن موافق نباشد

در خواست تخفیف نماید بازپرس مکلف به قبول آن است

واگر موافق باشد ابلاغ نماید تا اگر اعتراضی نیست اقدام

 نماید.

اگر شوهر با خروج همسر یا فرزندش از کشور مخالفت کرده باشد مجوزی برای اعطا اجازه از طرف دادسرا وجود ندارد مگر در حال اضطرارکه دادستان می تواند اجازه خروج آنها

را بدهد.

مقامات مجری حکم حق مداخله در تامین ماخوذه وتغییر وتبدیل آن را ندارند.

اگر موردی مشمول ماده 266 قانون مجازات اسلامی باشد دادستان می تواند با تراضی قائل قصاص را به دیه تبدیل نماید زیرا در آن صورت دادستان به منزله ولی دم محسوب می شود

یعنی واجد کلیه اختیارات ولی دم است پس همان طور که ولی

دم می تواند قصاص را به دیه یا بیشتر یا کمتر تبدیل کند دادستان ماذون از طرف ولی امر هم می تواند این کار را بکند.

فروش اشیاء واموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده و

یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال ویا برای استعمال اختصاص داده شده است از طرف دادستان یا دادگاه

نیاز به تشریفات مزایده ندارد .

احراز سوء نیت جدا از قصد ارتکاب جرم ضرورت ندارد.

                                                                  ؟؟ دادسرا؟؟

در مواردی که صغیر وکبیر با مشارکت یا معاونت مرتکب جرم

شده باشند دادسرا در مورد فرد صغیر وظیفه ای ندارد وبه عهده دادگاه ذی صلاح است مگر دادگاه انجام تحقیقاتی را در

مورد اظفال از دادسرا بخواهد.

دادسرا ها در مورد اطفال بزهکار دخالتی نمی توانند داشته

باشند مگر اینکه دادگاه ذی صلاح از آنها تقاضا کرده باشد.

در صورت عدم تعیین نوع دیه در دادنامه دادسرای مجری

حکم  باید از دادگاه صادر کننده آن کسب تکلیف نماید.

شکایت از دادسرا موجب رد هیچ یک از قضات آن نیست و

فقط اگر از یکی از قضات شکایت شود قاضی مشتکی عنه

در حدود مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مردود خواهد

بود.

اقدامات دادسرا مقید ومنحصر به وقت اداری نیست ودادسرا خارج از وقت اداری هم می تواند به کار خود ادامه دهد.

با توجه به قانون صرفا صدور حکم وتعیین تکلیف اشیا مذکور

به عهده دادگاه محول شده است بنا براین در مورد موضوع مورد استعلام دادگاه جز صدور حکم وتعیین تکلیف نسبت به

اشیا مورد نظر تکلیف دیگری ندارد ودر نتیجه اجرای آن را

با در نظر گرفتن ماده 3 ق اد از وظایف دادسرا خواهد بود

                                                 ؟؟ دادسرای انقلاب؟؟

در صورتی که مستاجر با درخواست دادسرای انقلاب دایر به

افزایش اجاره بها موافقت ننماید مطالبه ووصول اجاره بها ازمستاجر مازاد بر میزان مقرر در قرارداد  اجاره بدون صدور

حکم دادگاه صالح فاقد وجهه قانونی است وتوقیف وباز داشت

مستاجر یا اموال وی وپلمپ نمودن محل استیجاری او بر خلاف

موازین قانونی می باشد واگر دادسرای انقلاب خود موجر ملکی باشد وادعایی علیه مستاجر آن داشته باشد باید مانند سایر اشخاص به دادگاه های حقوقی مراجعه نماید.

دادسرای انقلاب به هیچ وجه صلاحیت دخالت وتخلیه عین

مستاجره اعم از مسکونی یا تجاری وتحویل ملک به مالک را ندارد.

در دادسرای انقلاب نیز متهم وشاکی خصوصی می توانند

وکیل داشته باشند .

                                                       ؟؟ دادیار؟؟

اختیار دادیار محدود به حدی است که از طرف دادستان به او تفویض شده است.

                                                    ؟؟ دستور تعقیب ؟؟

صدور دستور تعقیب متعاقب شکایت شاکی خصوصی طرح شکایت محسوب است.

                               

                                                       ؟؟ دلایل جدید؟؟

در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه قطعیت نیافته است

ودلائل جدیدی کشف شود برای تعقیب متهم اجازه دادگاه لازم

نیست.

                                                    ؟؟ رد بازپرس؟؟

در موارد رد بازپرس باید از اجرای تحقیقات خود داری نماید وبا توجه به اینکه بنا بر مستنبط از روح ومفاد قانون آیین

دادرسی کیفری وقانون آیین دادرسی مدنی واصول وموازین قضایی خلاف اصل قضا وعقل ومنطق است که بازپرس خود شاکی از متهم باشد ودر عین حال نیز مامور رسیدگی به شکایت

خود وکسان دیگر از مشتکی عنه گردد وعنایت به اینکه منظور

از دادرسی حقوقی یا جزایی مذکور در ماده 48 قانون کیفری اعم از این است که دعوی در مرحله بازپرسی طرح شده ویادر

دادگاه مطرح باشد در مورد استعلام باز پرس حق رسیدگی را ندارد وباید به بازپرس دیگررجوع گردد .

                                              ؟؟ شروع به تحقیقات؟؟

بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا

این حق را داشته باشد ومواردی که این حق به باز پرس

داده شده باشد شق یک این ماده حاکی است که شکایت واعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست ورسیدگی به آن فوریت داشته باشداقدام می کند وگرنه

به صرف شایعه ویا شکایت واعلام شکایت غیر مشخص حق

شروع به تحقیق را ندارد.

                                           ؟؟ صدور گواهی عدم سوء پیشینه؟؟

صدور این گواهی برای افراد زیر 18 سال بلا مانع است.

                                                        ؟؟ صلاحیت ؟؟

هر دادگاه نسبت به جرائم مربوط به صلاحیت خود صالح به

رسیدگی است.در صورت ارتکاب جرائم مختلفی که بعضی از

آنها در صلاحیت مراجع قضایی عمومی وبرخی دیگر در صلاحیت دادسرای عمومی باشد باید رسیدگی به هر جرمی در

دادگاه صالح برای رسیدگی به آن جرم انجام پذیرد.

مناط صلاحیت دادگاه تاریخ صدور کیفر خواست است.

                               ؟؟ ضمانت اشخاص حقوقی؟؟

ضمانت اشخاص حقوقی از متهمین در مراجع قضایی مقدور نیست . پایان               

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 15:57
           بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است

                                                 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 15:53
                                            
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 15:51
                                                   
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 15:49

 

 

                                                ؟؟ بسم الله الرحمن الرحیم؟؟

                                                 ؟؟ متن قانون تشکیل دادگاه؟؟

 

    ؟؟مولف: آذر سلگی(فرزند حجت اله )؟؟

  ؟؟سایت: www.jahan22.bogfa.com؟؟

  ؟؟بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف درمطالب این محتوا ادای ده سال نماز برای مولف است ؟؟ 

      

               

                                                                 ؟؟ مقدمه؟؟

 

با توکل به رب العالمین  وتوسل به امام عصر (عج) این

مجموعه را در جهت رفع دین  ازکلیه مجریان و قانون

دانان وقضات ووکلاوشهدای این قشر که وظیفه خطیر وبسی مشکل را در جهت ختم دعاوی وقضاوت به حق دارند تهیه وتقدیم می دارم به امید رشد  جامعه در چارچوب احترام به قانون اسلامی .

در سخت بودن امر قضاوت همین بس که جابجایی یک نقطه سرنوشتی را عوض می کند .

یک قاضی حکمی داد به شکل زیر :

 اعدام . لازم نیست آزاد شود.

وشخصی نقطه ای جابجا نمود به شکل زیر:

اعدام لازم نیست . آزاد شود .

وهمین جابجایی بی ارزش یک نقطه باعث جابجایی یک سرنوشت گردید .ودر سوره قلم اهل قلم را عاقل خطاب نموده است . پس به خدا ترسان قانون  عرض می کنم که مواظب اعمال وکردار خود در جنبه رعایت دین خدا باشیم تا دچار لغزش ها نشویم.

وچون  مجریان دادگاه ها هم در بالاترین درجه جامعه قرار

دارند توصیه می کنم به زیر دست که قانون را کم می داند

ظلم ننمایند.

امام زمان(ع): باید در مقابل باطل وطرفداران آن که جان مردم را به خطر انداخته اند مقاومت کنی تا پیروان باطل را بترسانی وبیهوده کاران را نیز به وحشت بیندازی تا اهل ایمان از مخذول شدن آنان خوشحال شوند.

   

                                                        ؟؟اجرای احکام؟؟

اجرای احکام دادگاه های کیفری بر عهده دادسرایی است که در معیت

آن دادگاه ها انجام وظیفه می کنند.

                                             ؟؟ اجرای احکام دادگاه؟؟

اجرای احکام دادگاه در غیر مجازات ها از وظایف دادسرا خارج است.

                                                        ؟؟ احاله؟؟

احاله دعوی  جزایی از حوزه ای به حوزه دیگر مانع اجرای

مقررات نیابت قضایی نیست.

                                                      ؟؟ احضار متهم؟؟

احضار متهم با نشر آگهی در جرائم حق اللهی توسط دادسرا بلا اشکال است.احضار متهم از حوزه قضایی دیگری بلا مانع است

اما جلب باید با اعطاء نیابت قضایی باشد.

                                                ؟؟ اختیارات دادستان؟؟

در استرداد مال حاصل از خیانت در امانت که از طرف مرتکب به شخص ثالث فروخته شده عدم اطلاع خریدار از امانی بودن

مال مانع اعمال ماده ده قانون مجازات اسلامی نیست ودادستان می تواند با رعایت مقررات ماده مزبور دستور استرداد مال را به صاحب آن بدهد.

                                                     ؟؟ اخذ دو تامین؟؟

با توجه به قانون صدور چک در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معادل وجه چک یا قسمتی

ازآن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید وچون متهم علاوه بر صدور چک بلا محل متهم به ارتکاب جرم دیگری

باشد تامین باید متناسب با اهمیت جرم وشدت مجازات باشد بنابراین در مورد سوال مرجع رسیدگی با توجه به سایر جرائم

      

ارتکابی می تواند از متهم تامین شدید تری اخذ نماید .

                                                          ؟؟ ارجاع پرونده؟؟

ارجاع پرونده از یک شعبه باز پرسی یا دادیاری به شعبه دیگر و

          اختصاصی نمودن شعب دادستان می تواند شعب خاصی را برای

          رسیدگی به جرائم مخصوصی اختصاص دهد وپرونده را با رعایت

          مصالح از شعبه ای اخذ وبه شعبه دیگر ارجاع نماید.

                                       ؟؟ رسیدگی دادسرا به موضوعات؟؟

دادسرا قانونا صالح به رسیدگی به موضوعات اصل 49 قانون

اساسی است ورسیدگی به امور داخل در این اصل وقانون نحوه اجرای آن در صلاحیت دادگاه ودادسرای انقلاب است وبا این

ترتیب بحث در زمینه اینکه طبع کار دادگاه در این موارد حقوقی

است یا کیفری زائد است ودادیار وباز پرس ودادستان انقلاب

صالح به رسیدگی هستند.

                                                           ؟؟ اطفال؟؟

در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی وانجام تحقیقات وصدور قرار

تامین ومجرمیت وکیفر خواست در دادسرا مورد ندارد لذا اجرای احکام دادگاه توسط دادسرا نیز مورد ندارد واجرای احکام دادگاه

در مورد اطفال به عهده خود دادگاه می باشد.واز جنبه کیفری وجود یک فقره سابقه محکومیت کیفری موجب صدور قرار باز داشت موقت می باشد لیکن محکومیت غیر موثر آثار کیفری ندارد ومحکومیت زمان صغر متهم در مورد استعلام مشمول تبصره فوق الذکر نمی شود.

                                                    ؟؟ اعلام شکایت؟؟

صغیری که به سن بلوغ رسیده باشد می تواند شکایت کیفری

طرح نماید ودادسرا مکلف به قبول ورسیدگی به آن است.

                                                     ؟؟ اموال مسروقه؟؟

در صورتی که عین مال مسروقه کشف شود ممکن است به

دستوردادستان یا باز پرس به صاحب مال مسترد گردد ولی

   

آمده از سارق رابه فرض اینکه حاصل فروش اموال مسروقه باشد نمی توان قبل از صدور حکم دادگاه به صاحب مال تسلیم

نموده ودادگاه نیز ممکن است رای به تسلیم چنین وجهی به صاحب مال بدهد.

                                                           ؟؟ بازپرس؟؟

در صورت کافی نبودن تحقیقات قرار تکمیل آن را داده وباز

پرس مکلف به انجام آن است به قاعده تنقیح مناط وبنا بر

اصول کلی قضایی در موردی هم که قرار عدم صلاحیت باز

پرس مورد شکایت واعتراض متهم در دادگاه شهرستان واقع می شود باز پرس موظف است اقدامات وتحقیقاتی را که دادگاه برای احراز موضوع لازم می داند اجرا نماید وانجام اقدامات مورد نظر دادگاه به اقرار قبلی باز پرس مبنی بر عدم منافاتی ندارد.

باز پرس مکلف است دستور ابلاغ قرار های خود را بدهد ودر اجرای آنها نیز مراقبت نماید

امضای احضاریه ازطرف منشی یا مدیر دفتر دادگاه متعاقب دستور بازپرس باشد قانونا بلا اشکال است ومخالفتی با قانون ندارد.

                                                ؟؟ بازرسی از منازل ؟؟

هر گونه بازرسی از منازل واموال مردم که برای کشف جرم وجلوگیری از فرار مجرم به عمل می آید قانونا بایستی تحت نظر وبه دستور صریح ومستقیم مقامات صالحه قضایی دادستان

و با زپرس توسط ضابطین دادگستری به عمل  آید در بازرسی اتومبیل ها که مظنون به حمل اجناس ممنوعه باشد وصاحب وسیله اجازه بازرسی ندهد باید با شرح بالا اخذ مجوز شود ورعایت نکردن منجر به عنوان کیفری برای مامورمی گردد.

                                                        ؟؟ برائت ؟؟

شان دادگاه اقتضا می کند با تشکیل جلسه ودعوت طرفین

وبررسی دلائل به موضوع پرونده رسیدگی کند واین امر

 مستلزم ورود درماهیت وصدور رای به معنی صدور حکم

 اعم از برائت ویا محکومیت است بنابراین در ما نحن فیه نیز دادگاه بایستی به صدور حکم برائت مبادرت کند نه قرار هر چند که از ابتدا به حقوقی بودن مورد  نظر داشته است.

                                                       ؟؟ تامین خواسته؟؟

قرار تامین خواسته که از ناحیه بازپرس صادر می شود از طریق اجرای احکام دادگاه های حقوقی اجرا خواهد شد. دادیاران که جزو قضات تحقیق واز معاونین دادستان محسوب می شوند حق صدور قرار تامین خواسته را دارند .

                                                    ؟؟ تحت نظر قرار دادن؟؟

توقیف متهم بیش از 24 ساعت جایز نیست وپس از آن باید به متهم تفهیم اتهام گردد وچنانچه دلائل توجه اتهام به متهم کافی باشد قرار تامین متناسب صادر می گردد وبیش از این زمان

بازداشت تخلف بوده واز شغل خود منفصل می شوند.

                                                   ؟؟ تصرف عدوانی؟؟

طرح دعوی خلع ید در دادگاه حقوقی مانع شکایت کیفری به عنوان رفع تصرف عدوانی نمی باشد.

                                                ؟؟ تعلیق تعقیب؟؟

در مواردی که شرایط تعلیق تعقیب وجود دارد باز پرس می تواند توجه دادستان را به آن جلب نماید. چون تعلیق تعقیب ازوظایف خاص دادستان است .

در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب دادسرا باید تکلیف اشیاواموال حاصل از جرم را تعیین نماید.

                                                     ؟؟تعقیب قضات؟؟

اگر قاضی مرتکب جنحه یا جنایت شود تعقیب او منوط به تعلیق از شغل قضایی به وسیله دادگاه انتظامی قضات است بنابراین تا زمانی که قاضی از شغل خود معلق ومصونیت قضایی از وی صلب نشده نمی توان قانونا اورا تعقیب نمود هر چند که پرونده

هم موجود وشاکی وجود داشته باشد.

                                                                ؟؟ جرم؟؟

در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط آلات وادوات قمار داده ودادسرا برای ضبط آنها محلی نداشته باشد نمی تواند آنان

را معدوم نماید وباید حکم را اجرا کند.

قرار منع تعقیب موقوفی تعقیب با عدم صلاحیت باید به شاکی

                                (6)

ابلاغ شود ودر جرایمی که فقط حیثیت عمومی دارد واقامه دعوی وتعقیب متهم با جرم از حیث حقوق عمومی با دادستان

است وشاگی خصوصی ندارد ابلاغ قرار به مامورین وضابطین که گزارش قضایا را به دادسرا داده اند لازم نیست زیرا ضابطین

دادگستری شاکی خصوصی محسوب نمی شوند.

                                              ؟؟ حوزه قضایی ؟؟

اگر شخصی مرتکب دو جرم در دونقطه مختلف قضایی شده

که از لحاظ اهمیت یکسان نیست ودادگاه محل وقوع جرم سبک تر قبلا به اتهام رسیدگی وحکم صادر کرده باشد دادستان مقر

دادگا هی که صلاحیت جرم سنگین تر رادارد از باب اعمال

مقررات باید مراتب را به دادستان مجری حکم صادره قبلی اطلاع دهد تا دادستان مذکور بر مبنای مقررات در خواست تجدید نظر از رای صادره را بنماید.

                                          ؟؟ دادرس علی البدل؟؟

دادرس علی البدل با حضور رئیس دادگاه صرفا در حدود

ارجاعات رئیس شروع به رسیدگی واتخاذ تصمیم می نماید

بدیهی است در این گونه موارد که دادگاه اوقات معینی دارد

ترتیب رسیدگی باید با رعایت اوقات دادگاه از طرف رئیس دادرس علی البدل باشد ورسیدگی توسط عضو علی البدل در

یک شعبه عنوان شعبه دیگر را ندارد ومربوط به همان شعبه

است که حسب ارجاع انجام وظیفه می کند.

                                                        ؟؟ دادستان ؟؟

جز در مورد تفتیش منازل ومساکن اشخاص که مستفاد از اصل 22 قانون اساسی وماده 24 قانون کیفری مستلزم اجازه مخصوص مقام قضایی است ورود مامورین تفتیش وکشف جرائم به اماکن مظنونه از جمله کارخانه چوب بری که طبق تعریف از اماکن عمومی هم محسوب نیست ونظائر آن قانونا

بلا مانع است واحتیاجی به داشتن نمایندگی از دادسرا ندارد.

در صورتی که در دادگاه عمومی یا تجدید نظر استان یا دادگاه

کیفری استان حکم برائت صادر شده باشد دیگر دادگاه های

مذکور نمی تواند از متهم تبرئه شده تامین اخذ کنند هر چند حکم برائت مورد تجدید نظر خواهی دادستان واقع شده باشد زیرا

 اخذ تامین از طرف بازپرس یا دادستان یا دادگاه منوط بر آن است که در نظر مرجع قضایی دلائلی بر توجه اتهام وجود داشته باشد وخلاف منطق قضایی است که همان دادگاه که متهم را تبرئه کرده تامین بخواهد .

منظور از اقدمیت خدمت در قانون اصول تشکیلات دادگستری

سابقه خدمت قضایی است نه سابقه اداری در ادارات وموسسات دولتی ورئیس دادگستری نمی تواند در این مورد به صلاح دید خود جانشینی برای دادستان تعیین کند.

دادستان ومعاون دادسرا ودادیاران هیات واحدند ودر غیاب دادستان معاون یا دادیار می توانند وظایف اورا انجام دهند و

ملاک قانون اصول تشکیلات عدلیه است هر گاه دادیاران متعدد

باشند اقدمیت مناط است نه از شدیت بنابراین اگر دادیاری از جهت طول مدت خدمت اقدم اما از جهت پایه قضایی پایین تر از

دیگران باشد او باید وظیفه دادستان را انجام دهد.

در صورت وقوع جرم دادسرا وسایر مقامات به محض اطلاع مکلف به دخالت وتعقیب قضیه هستند.

علم قاضی یعنی علم قاضی صادر کننده رای است وعلم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد ودلیل قاطع محسوب نمی گردد ولی می تواند از امارات باشد.

دادستان می تواند راسا قرار قبولی کفالت صادر نماید ویا به

دادیار دیگری ارجاع نماید.

در صورتی که دادگاه بین بازپرس ودادستان حل اختلاف نماید

طرح مجدد موضوع در دادگاه به عنوان رسیدگی به اعتراض شاکی فاقد مجوز قانونی است.

عدول از قرار منع تعقیب از طرف دادستان به علل موجه بلا اشکال است .

دادستان مکلف است در حفظ حقوق مجنون تا تعیین ونصب

قیم اقدامات لازم را به عمل آورده وتفاوتی بین قیم صغیر

وقیم مجنون نیست.

در حل اختلاف بین بازپرس ودادستان دادگاه مخیر است که هر

دو نظر را مردود بداند وخود اعلام نظر نماید ودادسرا مکلف

به تبعیت از آن است.

در حل اختلاف بین بازپرس ودادستان دادگاه مخیر است که

هر دو نظر را مردود بداند وخود اعلام نظر نماید ودادسرا

  مکلف به تبعیت از آن است .

صدور دستور تیر اندازی به مامورین انتظامی از طرف دادستان

یا سایر مقامات قضایی فاقد مجوز قانونی است . مامورین مذکور دستور لازم برای تیر اندازی را از فرماندهان مستقیم

خود دریافت نمایند تا مسئول امر مشخص ومعین باشد.

موافقت دادستان با قرار تشدید تامین لازم نیست ولی باید به اطلاع دادستان برسد زیرا اگر دادستان با آن موافق نباشد

در خواست تخفیف نماید بازپرس مکلف به قبول آن است

واگر موافق باشد ابلاغ نماید تا اگر اعتراضی نیست اقدام

 نماید.

اگر شوهر با خروج همسر یا فرزندش از کشور مخالفت کرده باشد مجوزی برای اعطا اجازه از طرف دادسرا وجود ندارد مگر در حال اضطرارکه دادستان می تواند اجازه خروج آنها

را بدهد.

مقامات مجری حکم حق مداخله در تامین ماخوذه وتغییر وتبدیل آن را ندارند.

اگر موردی مشمول ماده 266 قانون مجازات اسلامی باشد دادستان می تواند با تراضی قائل قصاص را به دیه تبدیل نماید زیرا در آن صورت دادستان به منزله ولی دم محسوب می شود

یعنی واجد کلیه اختیارات ولی دم است پس همان طور که ولی

دم می تواند قصاص را به دیه یا بیشتر یا کمتر تبدیل کند دادستان ماذون از طرف ولی امر هم می تواند این کار را بکند.

فروش اشیاء واموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده و

یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال ویا برای استعمال اختصاص داده شده است از طرف دادستان یا دادگاه

نیاز به تشریفات مزایده ندارد .

احراز سوء نیت جدا از قصد ارتکاب جرم ضرورت ندارد.

                                                           ؟؟ دادسرا؟؟

در مواردی که صغیر وکبیر با مشارکت یا معاونت مرتکب جرم

شده باشند دادسرا در مورد فرد صغیر وظیفه ای ندارد وبه عهده دادگاه ذی صلاح است مگر دادگاه انجام تحقیقاتی را در

مورد اظفال از دادسرا بخواهد.

دادسرا ها در مورد اطفال بزهکار دخالتی نمی توانند داشته

باشند مگر اینکه دادگاه ذی صلاح از آنها تقاضا کرده باشد.

 در صورت عدم تعیین نوع دیه در دادنامه دادسرای مجری

حکم  باید از دادگاه صادر کننده آن کسب تکلیف نماید.

شکایت از دادسرا موجب رد هیچ یک از قضات آن نیست و

فقط اگر از یکی از قضات شکایت شود قاضی مشتکی عنه

در حدود مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مردود خواهد

بود.

اقدامات دادسرا مقید ومنحصر به وقت اداری نیست ودادسرا خارج از وقت اداری هم می تواند به کار خود ادامه دهد.

با توجه به قانون صرفا صدور حکم وتعیین تکلیف اشیا مذکور

به عهده دادگاه محول شده است بنا براین در مورد موضوع مورد استعلام دادگاه جز صدور حکم وتعیین تکلیف نسبت به

اشیا مورد نظر تکلیف دیگری ندارد ودر نتیجه اجرای آن را

با در نظر گرفتن ماده 3 ق اد از وظایف دادسرا خواهد بود

                                                 ؟؟ دادسرای انقلاب؟؟

در صورتی که مستاجر با درخواست دادسرای انقلاب دایر به

افزایش اجاره بها موافقت ننماید مطالبه ووصول اجاره بها ازمستاجر مازاد بر میزان مقرر در قرارداد  اجاره بدون صدور

حکم دادگاه صالح فاقد وجهه قانونی است وتوقیف وباز داشت

مستاجر یا اموال وی وپلمپ نمودن محل استیجاری او بر خلاف

موازین قانونی می باشد واگر دادسرای انقلاب خود موجر ملکی باشد وادعایی علیه مستاجر آن داشته باشد باید مانند سایر اشخاص به دادگاه های حقوقی مراجعه نماید.

دادسرای انقلاب به هیچ وجه صلاحیت دخالت وتخلیه عین

مستاجره اعم از مسکونی یا تجاری وتحویل ملک به مالک را ندارد.

در دادسرای انقلاب نیز متهم وشاکی خصوصی می توانند

وکیل داشته باشند .

                                                   ؟؟ دادیار؟؟

اختیار دادیار محدود به حدی است که از طرف دادستان به او تفویض شده است.

                                                   ؟؟ دستور تعقیب ؟؟

صدور دستور تعقیب متعاقب شکایت شاکی خصوصی طرح شکایت محسوب است.

                                    

                                                    ؟؟ دلایل جدید؟؟

در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه قطعیت نیافته است

ودلائل جدیدی کشف شود برای تعقیب متهم اجازه دادگاه لازم

نیست.

                                                   ؟؟ رد بازپرس؟؟

در موارد رد بازپرس باید از اجرای تحقیقات خود داری نماید وبا توجه به اینکه بنا بر مستنبط از روح ومفاد قانون آیین

دادرسی کیفری وقانون آیین دادرسی مدنی واصول وموازین قضایی خلاف اصل قضا وعقل ومنطق است که بازپرس خود شاکی از متهم باشد ودر عین حال نیز مامور رسیدگی به شکایت

خود وکسان دیگر از مشتکی عنه گردد وعنایت به اینکه منظور

از دادرسی حقوقی یا جزایی مذکور در ماده 48 قانون کیفری اعم از این است که دعوی در مرحله بازپرسی طرح شده ویادر

دادگاه مطرح باشد در مورد استعلام باز پرس حق رسیدگی را ندارد وباید به بازپرس دیگررجوع گردد .

                                               ؟؟ شروع به تحقیقات؟؟

بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا

این حق را داشته باشد ومواردی که این حق به باز پرس

داده شده باشد شق یک این ماده حاکی است که شکایت واعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست ورسیدگی به آن فوریت داشته باشداقدام می کند وگرنه

به صرف شایعه ویا شکایت واعلام شکایت غیر مشخص حق

شروع به تحقیق را ندارد.

                                      ؟؟ صدور گواهی عدم سوء پیشینه؟؟

صدور این گواهی برای افراد زیر 18 سال بلا مانع است.

                         ؟؟ صلاحیت ؟؟

هر دادگاه نسبت به جرائم مربوط به صلاحیت خود صالح به

رسیدگی است.در صورت ارتکاب جرائم مختلفی که بعضی از

آنها در صلاحیت مراجع قضایی عمومی وبرخی دیگر در صلاحیت دادسرای عمومی باشد باید رسیدگی به هر جرمی در

دادگاه صالح برای رسیدگی به آن جرم انجام پذیرد.

مناط صلاحیت دادگاه تاریخ صدور کیفر خواست است.

                                    ؟؟ ضمانت اشخاص حقوقی؟؟

ضمانت اشخاص حقوقی از متهمین در مراجع قضایی مقدور نیست . پایان               

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 15:30
                                            

            بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلا گ است.

                                               

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 15:25
                                                
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 15:23
                                             
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 15:20

                                             ءء بسم الله الرحمن الرحیم ءء

                                                      ءء  نقش زن ءء

  ءء اقتباس  از روایت ها وآیات ءء

 ءءمولف: آذرسلگی(فرزند حجت اله) ءء

ءء سایت : www.jahan22.blogfa.comءء

 ءء بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این محتوا ادای ده سال نماز جهت مولف

استءء

                           

                                                          ءءمقدمهءء

با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب الزمان این رساله را تقدیم می دارم تا راهکاری باشد برای اینکه هر کس جایگاه خود را بهتر بشناسد واینکه وعده داده شده که بین یاران آن حضرت در عصر ظهور پنجاه زن می باشند این خود دلیل وبرهانی قوی نسبت به اینکه زنان را ارج نهیم وبا این گفتار از حضرت سجاد که خداوند همسر را مایه آرامش وآسایش وهمدم وپرستار مرد قرار داده واو نعمتی است که خداوند به مرد عطا نموده وواجب است که با او رفتاری نیک داشته باشد واورا گرامی بدارد .

بنا بر فرمایش حضرت ولی عصر که دلهای دوستان واولیای ما باید اطمینان داشته باشد وبدانند که از آسیب وزیان  دشمن در امان خواهند بود اگر چه در گیریها ی

هولناک آنها را بترساند وباید بدانند که خداوند کفایت کننده امور آنها است وتا وقتی که شیعیان ما از گناهان دوری کنند از عنایات او بر خورداند.

                              

   1ءءسوره نحل:هر کس که عمل شایسته انجام دهد چه مرد وچه زن ودارای ایمان به خداوند باشد ما اورا از زندگی پاکیزه بر خوردار می کنیم ومزد وپاداشش را بهتر از آنچه عمل کرده است ادا می نماییم .(قرآن)

۲ءسوره مومنون:کسانی که عمل شایسته انجام می دهند چه مرد وچه زن ودارای ایمان به خداوند باشند بدون حساب وارد بهشت می شوند.(قرآن)

 3ءءسوره احزاب:مردان مسلمان وزنان مسلمان ومردان با ایمان وزنان باایمان ومردان فرمانبردار خداو زنان فرمانبردار خدا ومردان راستگو وزنان راستگو ومردان خویشتن دار وزنان خویشتن دار ومردان خاشع وزنان خاشع در برابر خداوند ومردانی که از مال خود انفاق می کنند وزنانی که از مال خود انفاق می کنند ومردان روزه دار وزنان روزه دار ومردانی که دامن خود را حفظ می کنند وزنانی که دامن خود را حفظ می کنند ومردانی که زیاد به یاد خدا باشند وزنانی که زیاد به یاد خدا باشند وبدون تفاوت در میان مرد وزن خداوند بر ای آنان بخشایش وپاداش بزرگی فراهم کرده است.(قرآن)

 4ءءسوره حجرات:ای مردم ما همه شما را از یک مرد ویک زن به وجود آورده ایم وشمار ابه این منظور گروه گروه وقبیله قبیله قرار داده ایم که شناخته شوید وبدانید که گرامی ترین شما در نزد پروردگارتان با تقواترین شما است وخداوند دانا وباخبر است واز مراتب ودرجات تقوای شما آگاه است.(قرآن)

5ءءسوره تحریم:زن نوح وزن لوط را آن دوزن که همسران دونفر از

بندگان صالح ما بودند ولی چون راه خیانت رادرپیش گرفتند همسر پیامبر بودن هیچ نتیجه ای به حال آنا ن نبخشید وبه آن ها از جانب خدا گفته شد اینک به همراه کسانی که وارد آتش جهنم میشوند شما هم وارد آتش بشوید.

(قرآن)                           

                                  

   6ءسوره الذاریات:هرنوع موجودی از موجودات را ما جفت آفریدیم تا شما متذکر قدرت خداوند باشید.

7ءءسوره روم:از جمله نشانه های حکمت وقدرت خداوند این است که برای شما از جنس خودتان جفتی آفریده تا با آن آرامش پیدا کنید وانس بگیرید ودر میانشما محبت وعطوفت ومهربانی به وجد آورده است ودر این موضوع برای متفکران عالم علائم قدرت وحکمت الهی پدیداراست .(قرآن)

 8ءءسوره نمل:من زنی به نام ملکه سبا  را یافتم که زمام سلطنت آن مردم را در دست داشت واز هر چیزی به او داده شده بود وتختی بزرگ داشت.

واو وقومش را چنین یافتم که خورشید پرست بودند ودر برابر خورشید سجده می کردند ودو نامه ای از سلیمان برای آنها فرستاده شد که گفته بود به نام خداوند رحمان ومهربان در برابر من که پیامبر خدا هستم گردن کشی نکنید وبه طرف من با پذیرش اسلام گام بر دارید. وبعدا ز معجزاتی که از سلیمان دید گفت خدایا من تا به حال که در گمراهی بود م خودم در حق خودم ظلم کرده بودم اکنون من همراه سلیمان در برابر اسلام ودین خدا تسلیم راه خدای جهانیان می باشم. پس با منطق قرآنی جلوی سقوط مرد وزن گرفته می شود.(قرآن)

9ءءحضرت صادق:خداوند آدم را ازگل آفرید وبه فرشتگان امر فرمود در برابر او حد اعلای خضوع رابه جا آورند از آن پس  حضرت آدم به قدرت خدا به خواب رفت وخداوند حوا را نیز از یک قطعه گل آفرید وآدم از حرکت حوا بیدار شد وبه او گفته شد از آدم فاصله بگیرد وحضرت آدم گفت پروردگارا این شخص با این چهره زیبا که موجب انس من شد کیست وخدا فرمود این حوا است واگر می خواهی همراه تو وموجب انس تو باشد از او خواستگاری کن ودر این جا بود که خداوند شهوت را نیز در وجود آدم پدید

آورد وخدا به آدم گفت مهریه حوا آن است که معارف دین را به او یاد دهی و

آدم قبول کرد وبعد از صیغه عقد آدم به حوا گفت اینک به سوی من بیا حوا

                                      

  گفت تو به طرف من بیا و  خدا به آدم فرمو د تو به سوی او برو .

وحضرت صادق فرمود اگر این چنین نبود که آدم مامور شد به طرف حوا برود زن ها به سراغ مردها می ر فتند که این حدیث دلالت بر شان وموقعیت مهم زن دارد و این شایعه که حوا از دنده چپ آدم خلق شده کاملا باطل است .

(من لایحضره الفقیه)

10ءء حضرت صادق:هر نوزادی از انسانها با فطرت پاک متمایل به نیکی از مادر خود متولد می شوند بنابراین هیچ موجودی از انواع موجودات ذاتا ناقص خلقت نشده است یعنی در نوع بحث است .(الکافی)

 11ءءحضرت صادق:ابلیس نزد آدم وهمسرش آمده وآن دو را به خوردن میوه ممنوعه بهشت وسوسه کرده وبرای آنان سوگند خورده وآن دو رافریب داده است و اینکه حوا باعث ایجاد وسوسه در آدم شده باشد باطل است واینکه زن مایه شر وبلا آفریده شده وبی وفایی وحیله وامثال این ها جز سرشت وطینت زن ها است کاملا باطل است .(المیزان)

 12ءءپیامبر:آموختن علم بر مرد وزن مسلمان فریضه است یعنی هر مرد وزن مومنی که بمیرد ویک ورقه که بر آن مطالب علمی نوشته شده باشد را به یادگار بگذارد همان ورقه در روز قیامت پرده ای میان او وآتش جهنم خواهد شد  ودر این راه تعداد زیادی از زنان در محضر نورانی آن پیامبر بزرگوار برای کسب دانش ودست یابی به مهارت علمی ونویسندگی از امکانات مساوی با مردان بر خوردار شدند وهر یک مانند چراغی فضای وسیع اسلامی را نور وگرمی بخشیدند .(بحار)

 13ءءپیامبر:به اسماء همسر جعفر طیار فرمود به زنان اعلام کن خوب شوهر داری هر یک از شما وجلب رضایت شوهر وپیروی از خواسته های مشروع وی وهماهنگی با شوهران معادل همان حضور در جمعه وجماعات وسایر خدمات اجتماعی وجهاد مردان است وخداوند همان پاداش را برای شما محسوب خواهد داشت.(الاستیعاب)

                           

 14ءءپیامبر:ای بانوان هرگزجنین خود را مخفیانه نکشید زیرا خون

کودک ساقط شده دامن اسب سوار را هم می گیرد واورا از روی اسب به زمین سرنگون می سازد از مجازات ومکافات قتل به هیچ شکل نمی توان گریخت وبالاخره دامنگیر تان خواهد شد(الاصابه)

 

15ءءپیامبر: به زنان خانه دار ودختران بالغ دستور داد از خانه خارج شوند ودرنماز های عید فطر وقربان شکت کنند (صحیح مسلم)

 16ءءپیامبر: به زنان فرمود دارایی چون سبزه شیرینی است هر کس آن را از راه حق ومشروع به دست بیاورد آن دارایی برای او مایه خیر وبرکت خواهد بود اما چه بسیار کسانی هستند که در مال ونعمت الهی غرق می شوند واز را ه مشروع آن را بدست نمی آورند ویا حقوق واجب آن را نمی پردازند وسزای آنان آتش دوزخ در روز قیامت می باشد وراه پاک کردن گناهان از دامن خویش این است که در هر حال باوضو باشید زیاد به مسجد ها رفت وآمد کنید وهر نمازی که می خوانید عشق وانتظار انجام دادن نماز بعدی را دردل بپروانید.(بهجه الامال)

17ءءپیامبر: در بیعت عقبه که مردان قبیله خزرج شرکت داشتند وبا رسول الله بیعت می کردند دوز ن نیز حضور داشتند وآنان نیز با حضرت بیعت کردند وبه اطاعت پیامبر اکرم اقرار وتعهد نمودند واین جریان خود دلیل است که دین اسلام از آغاز برای شرکت زنان در امور اجتماعی اهتمام و

عنایت داشته است .(الاصابه)

ومقاومت واخلاصوفاداری  وایمان زنی که درجنگ احد شرکت داشت بهتر وبالاتر از بسیاری از مر18ءءپیامبر:دان میباشد چون مجروحین را مداوا می کرد وبا شهامت سینه خود را سپر قرار داده واز من دفاع نموده و

زخم های فراوان بر او رسیده ومقامش از خیلی ها بالاتر است.

(سفینه البحار)

19ءءپیامبر:صدقه دادن به  کودکان یتیم که فامیل هستند  دواجر دارد هم پاداش صدقه وهم صله رحم یعنی کمک به خویشاوندان را در بر دارد.

(اسد الغابه)

                                 

20ءءپیامبر:به زنان توصیه می کرد در مسافرت لوازم اولیه زندگی راهمراه داشته باشند وبدون فکر وپیش بینی وبرنامه اقدام به مسافرت نکنند.

لمحجه البیضا)

21ءءپیامبر:به زنان می فرمود برای وضو گرفتن ده سیر آب یعنی یک مد وبرای انجام غسل یک صاع معادل سه کیلو گرم آب کافی است وکسانی که اسراف می کنند بر خلاف سیره وسنت من رفتار می کنند واگر کسی از شیوه من پیروی کند در خطیره القدس مکانی در بهشت با من همراه می باشد.(اسدالغایه)

22ءءپیامبر:در موقع بیعت با زنان به علت نامحرم بودن فرمود ظرفی پر از آب را بیاورند وحضرت دست خودرا در میان آن ظرف می گذاشتند ومواد پیمان را تذکر می دادند وبعد از جای بر می خاستند وبه زنان می فرمودند هرکس حاضر است با شرایط یاد شده با من بیعت کند دست خود را در میان این ظرف آب داخل نماید ووفاداری خود را به این مواد اعلام دارد (کافی)

 

23ءءپیامبر:مواد بیعت زنان  این است1- در اعتقاد خود نسبت به توحید خدا ثابت قدم باشند وبه هیچ شکلی برای خدا شریک قرار ندهند.2-هیچ گاه اقدام به سرقت مال چه از مال شوهر خود یا دیگران نکنند.3- هر گز پیرامون زنا نگردند 4- فرزندان خود را به هیچ نحوی چه بوسیله ساقط کردن جنین یا غیر آن نکشند.5- هرگز زنا نکنند ونوزادان محصول زنا را به شوهر خود

نسبت ندهند 6- هر عملی که پیامبر اسلام به عنوان معروف اعلام کرد از آن حضرت تبعیت کنند واطاعت نمایند واعم معروف ها به جا آوردن واجبات مثل نماز وروزه وزکوه وترک محرمات مثل بی حجابی بود.(کافی)

 

24ءءامام علی: نحوه بیعت زنان در غدیر خم با من  یعنی امام علی مثل بیعت با پیامبر است . یعنی زنان نیز مانند مردان دربیعتی که سرنوشت امت اسلامی به آن بستگی دارد شرکت کردند.(مائده)

 26ءءپیامبر:تا هنگامی که مردان وزنان به ادای وظیفه امر به معروف ونهی از منکر قیام می کنند ویکدیگر را در راه خیر کمک می نمایند فضای

                           

                                  

 زندگی آنها فضای خیر وصلاح خواهد بود ولی موقعی که این فریضه الهی

راترک کنند برکت ها از زندگی آن ها سلب می شود وبرخی از آن ها بر بعض دیگریعنی اشرار بر اخیار مسلط می گردد ویار ی برای خود بدست نمی آورند. (وسائل الشیعه)

27ءءسوره توبه:افراد با ایمان مردان وزنان بعضی بر بعضی دیگر این

ارتباط ونظارت را دارند که امربه معروف ونهی از منکر می کنند ونماز را به پا دارند وزکوه را ادا کنند وخدا ورسول را اطاعت می کنند این افراد مورد رحمت خداوند قرارمی گیرند وخدا توانا وحکیم است.(قرآن)

28ءءحضرت صادق:یکی از در های بهشت دربی است که مخصوص

زنان ومردان مجاهد راه خدا ست ودر قیامت آن در به رویشان باز است وسلاح های جنگی خود را به همراه دارند وهمه مردم صحنه محشر وفرشتگان خدا به تماشای عظمت وشکوه آن ها ایستاده وبرآن آفرین می گویند حرکت می کنند تا وارد بهشت می شوند ودر شسایه لطف خاص خداوند قرار میگیرند واگر جهاد نکنند ذلت وفقر گریبان گیر آن ها می شود ودین آن ها نیز ضعیف وپایما ل می گردد. البته باید جهاد فی سبیل الله باشد.(وسائل الشیعه)

29ءءپیامبر:در جهاد هر که تیر را به قصد تجهیز جهاد گر بسازد وکسی که آن تیر را به طرف دشمن پرتاب می کند وکسی که به هر نحوی در ساختن وحمل آن ودر اختیار قراردادن کمک کرده وهرکه پایش در راه جهاد غبار آلود شده وکسی که پیام جهادگر را برساند فضیلت وثواب برده است.

(سنن ابن ماجه)

30ءءسوره توبه:هر کسی که در راه انجام جهاد حرکت کنند هر تشنگی وهر رنج وگرسنگی که به آن ها می رسد وهر گامی که به طرف دشمن بر می دارند هر ضربه ولطمه ای که به دشمن وارد می کنند در برابر همه این ها یک عمل شایسته در دیوان عمل آن ها نوشته می شود وخدا پاداش نیکو کاران را هرگزضایع نمی کند ونیز هر مقدار که در راه جهاد کم یا زیاد مال خرج می کنند هر بیابانی که می پیمایند همه این ها دردیوان عمل این ها نوشته می شود تا خدا برای کار های آنها بهترین پاداش را عنایت فرماید(قرآن)                 

                                    

 31ءءپیامبر: به زنان اجازه می داد که درجنگ ها شرکت کنند ومشک ها را بدوزند ومریضان را معالجه ومجروحان را مداوا کنند واز اسب ها وادوات جنگی محافظت  کنند وبرای جهاد گران غذا درست کنند ومجروحان را انتقال بدهند وبه جراحی وشکسته بندی  بپردازند وجنازه های شهدا را از معرکه جمع آوری کنند وبه پشت جبهه منتقل  کنند وپیامبر می فرمود زنان در جنگ برکت خدا را همراه دارند. بعضی از زنان به طور کامل مسلح می شدند ودر موقع لزوم دست به سلاح جنگی خود می بردند ومی جنگیدند . .اگر بعضی مسلمانان دچار ضعیف شدن روحیه وترک صحنه جنگ می کردند زنان با نیزه جلو آنان را می گرفتند وسرزنش می کردند (الاصابه)

 32ءءپیامبر:در حومه شهر مکه شکنجه گاهی است که هر روز مسلمانان محروم را در  اسلام وزنان ومردان بی کس وکاررا برای شکنجه

دادن به آنجا می بردند وتحت شکنجه های وحشیانه قرار می دادند ومدیر این تاریک خانه ابوجهل است ولی  تما م این شکنجه ها این مسلمانان را در ایمان خویش استوارتر وشیفتگی آنان را به محمد بیشتر می ساخت.واینها نخستین زنانی بودند که در دشوارترین شرایط به اسلام گرویدند ودر راه آن

به تحمل شکنجه وتبعید واز دست دادن مال وجان وخانه وخانواده ووطن وآرامش زندگی گردن نهادندواولین شهدای زن مسلمان از آنها بود(سفینه البحار)

 33ءءپیامبر:ابوجهل مسئول شکنجه گاه از استقامت خانواده های مسلمان به تنگ آمده بود چهار میخ را در چهار نقطه نزدیک به هم برزمین فرو کوفت وسمیه مادر عمار یاسر را  در وسط آنها خواباند وهریک از دست ها وپاهای اورا به یکی از این میخ ها محکم بست ودر ضمن شکنجه دادن به او با ضربه های نیزه خنجری را در محل عفت او فرو کرد وآن قدر فشار داد تا سمیه جان تسلیم کرد واین اولین شهید زن در اسلام بود.(مجمع البیان)

 34ءءامام رضا:کسی که برای نگهداری دینش از سرزمینی به سرزمین دیگر برود هر چند مسافت این هجرت یک وجب باشد مستحق بهشت ورفیق حضرت ابراهیم ومحمد خواهد بود. (مجمع البیان)

35ءءسوره نحل:ما برای کسانی  که بعد از اینکه مورد تهاجم

 قرار گرفتند اقدام به مهاجرت کردند پاداش فراهم کردیم وپاداش آخرت آنها اگر توجه کنند بزرگتر است وآنان کسانی هستند که صبر را پیشه خود ساخته

وتوکلشان تنها بر پروردگارشان است وحضرت محمد برای انجام امر خدا مخفیانه مهاجرت نمود به یاران خود گفت از اطراف من پراکنده شوید ومراقب اوضاع باشید ووقتی من جا گرفتم حرکت کنید وبه من ملحق شوید.وبعد او حضرت علی به همراه کنیز رسول ووسه نفر از بانوان حجرت کردند.(تفسیر المیزان)

36ءءپیامبر:پس از مهاجرت مدرسه ای تشکیل شد که فارغ التحصیل های آنها مردانی عاقل وعالم ومجاهد ومتقی ومتعهد وزنانی شایسته ودانشمند ومجاهد ومجاهد پرور که نمونه هایی از فضیلت وتقوا وپشتیبان محکم اسلام ناب بودند.

 37ءءشیخ طوسی:زنی به نام ام کلثوم که پدروبرادرانش از دشمنان پیامبر بودند خودش با آن که سن وسالی زیادی نداشت وهنوز ازدواج نکرده بود با پیامبر بیعت نمود واسلام آورد واز کسانی است که به دوقبله نماز خوانده استوچون توان مهاجرت نداشت در مکه در چنگال مشرکین به سر می برد وناراحتی هایی را تحمل می کدر تا بالاخره پای پیاده  از مکه هجرت نمود وزیر سایه عنایت او قرار گرفت (رجال شیخ طوسی)

 38ءءسوره ممتحنه:ای اهل ایمان هنگامی که زنان با ایمانی اقدام به مهاجرت کرده به سوی شما آمدند آن ها را آزمایش کنید البته خداوند از ایمان آنها با خبر تر است واگر برای شما ثابت شد که از روی ایمان مهاجرت کرده اند دیگر آنها را به سوی کافران بر نگردانید واین آیه رسول الله را بر آن داشت که ام کلثوم را نزد خویش نگه دارد.واین یک نمونه از حضور زنان مسلمان در عرصه مهاجرت ونیز صلابت وپایمردی آن ها در حفظ دین وارزش های اسلامی(قرآن)

39ءءپیامبر: یکی از زنان بواسطه مسلمان شدن تحت شکنجه وآزار همسر مشرک خویش قرار می گرفت وطبق ایه بالا مهریه ومخارجی را که برای زن خرج کرده بود به شوهر ش داد وزن را نگه داشت وعلت این بود که چون همسرش کافر بود واین زن مسلمان نمی توانست در اختیار کفار باشد.(مجمع البیان)

 40ءءارتحال پیامبر: در عصر او افق تازه ای درزندگی زنان باز شد وزنان با عنایت او کرامت انسانی خود را باز یافتند وچون چشمه جوشان در عرصه علم وکسب کمالات انسانی به حرکت درآمدند وصد ها زن متبحر تربیت شد ودر جهادوشهادت وعلم وفرهنگ حضور یافتند ولی بعد از وفات آن حضرت این باب ها به روی زنان بسته شد .

                                  

41ءءپیامبر:بهترین فرزندان شما دختران شما هستند آن ها مهربان وکمک کار زندگی خانوادگی وبرکت زندگی شما ودلسوز شما می باشند وخداوند بر زنان مهربان تراست تا مردان وهر کسی که زنی را که میان او وآن زن پیوند خویشاوندی وجود دارد خشنود کند خداوند اورا در روز قیامت خشنود می گرداند ونیز پیامبر اکرم به یاران خود فرمود هریک از شما برای خریدن چیزی که در خانه لازم است به بازار برود وآن را بخرد وبه خانه بیاورد خداوند به او ثواب کسی را می دهد که صدقه ای برای رفع احتیاج نیازمندان به خانه آن ها برده است وهنگامی که چیزی را خریداری کردید وبه خانه آوردید اول به دختران بدهید وبعد از آن به پسران بدهید که خشنود کردن دختران ودل جویی از آن ها ثواب بیشتری دارد.(وسائل الشیعه)

 42ءءامام کاظم: غضب خداوند برای هیچ گناهی مانند غضبی که در رابطه با رعایت نکردن حق زنان وکودکان می کند نیستوخیر ویمن وبرکت در وجود دختران وزنان است.(وسائل الشیعه)

 43ءء پیامبر:به هر خانه ای که در آن دختران سکونت دارند در هر روز دوازده برکت ورحمت از جانب خداوند نازل می شود.(مستدرک الوسائل)

 44ءءحضرت صادق:خیر وبرکت بیشتر بر محور وجود زنان می چرخد وبرکت در وجود زنان است وپیامبر فرمودند یمن وبرکت عروس آن است که نخستین نوزادی که به دنیا می آورد دختر باشد (وسائل الشیعه)

 45ءءامام صادق: شخصی از فقر شکایت می کرد به او گفتم ازدواج کن وچند روز بعد باز آمد وهمان مطلب را گفت ومن همان جواب رادادم تا سه

                                  

مرتبه وآخر گفتم این حدیث حق است چون خداوند روزی را با زنان واهل

وعیال انسان قرار داده است وپیامبر فرموده متاهل شوید که این عمل وسیله افزایش روزی خداوند برای شما است. وروایات بسیار داریم که سعادت وخیر دنیا وآخرت بر محور وجود زنان شایسته می چرخد یعنی سعادت مرد این است که دارای زن شایسته باشد (وسائل الشیعه)

                                 

46ءءپیامبر: چهار چیز است که اگر به هرکه خداوند بدهد خیر دنیا وآخرت را به او داده است 1- بدنی که در برابر مشکلات زندگی صبر وتحمل داشته باشد-2- زبانی که با گفتن ذکر خدا همراه باشد-3- قلبی که شکر گزار خداوند است -4- زنی که صالحه باشد.وپنج چیز باعث سعادت انسان است 1- زن شایسته -2- فرزند نیکو-3- رفقای شایسته -4- کسب وکار ووسیله

روزی انسان در شهر خودش -5-محبت وولایت اهل بیت ورمز این روایات این است که زن شایسته بهترین وسیله توفیق وخیر وصلاح شوهر خود می باشد.(مستدرک الوسائل)

                              

47ءءحضرت رضا:هیچ فایده ای ونعمتی بالاتر وبهتر از زن شایسته ای که درحضور شوهر باعث خوش وقتی او ودر غیاب شوهر خودش را ومال شوهر راحفظ ونگهداری می کند نیست.(وسائل الشیعه)

 48ءءامام صادق:چه بسا زنی که از مرد بهتر است وچه بسا زنی که فهم وشناخت دینی او از مرد بیشتر است.(وسائل الشیعه)

 49ءءپیامبر:جلالت وعظمت وشان خدیجه وبذل اموالش در راه اسلام و

خدماتی که او در باره من انجام داد به قدری بود که جبرئیل گفت از جانب خدا

واز جانب من به او سلام برسان وخدیجه می گفت در راه هدف شوهر با عظمت در طبق اخلاص آنچه داشتم نثار کرد م وگفت خانه من خانه توست ومن کنیز تو هستم وپیامبر می گفت وفا به پیمان محبت جز ایمان است وگاهی که نام خدیجه را می شنید اشک از چشمانش سرازیر می شدومی گفت وقتی همه مرا تکذیب می کردند او مرا تصدیق می کرد.ووقتی همه مردم کافر بودند او ایمان آورده بود وزمانی که تمام مردم مرا آزار واذیت می کردند وکسی به کمک من نمی پرداخت او تسکین وتسلی به من می داد ومعین

  ومددکار من بود وتمام آنچه را که مالک بود فدای رواج دین اسلام کرد.(سفینه البحار-اسدالغایه- ریحانه الادب)

 50ءءپیامبر: فاطمه پاره تن من است وهرآنچه که فاطمه را ناراحت می کند مرا نیز ناراحت میکند وغضب فاطمه خدا را به غضب می آورد وخشنودی او خداوند را خشنود می سازد یعنی کسی که او را شناخته است

مرا شناخته وکسی که اورا نشناخته بداند که او پاره تن من است واو دل من وروح من که در میان دو پهلوی من است می باشد وکسی که او را اذیت کند

مرا اذیت کرده است واین نشانه عظمت زن است .(بحار الانوار)

 51ءءامام علی:در زندگی هیچ گاه فاطمه مرا نرنجاند در هیچ امری قدمی بر خلاف میل باطنی من بر نداشت وهر گاه که به رخسارش نظاره می کردم تمام غصه هایم بر طرف می شد ودرد هایم را فراموش می کردم وهر گز مرا خشمگین نکرد ودر تمام مبارزات اعم از سیاسی ونظامی پشتیبان من بود ومایه دلگرمی وصفا بخش ودر غیاب من خانه وفرزندان را بخوبی اداره می کرد وبا اشتیاق به انتظار بازگشت من  از جنگ می نشست.وباروی گشاده

ولبخند حاکی از رضایت وافتخار به من نگاه می کرد ولباس وشمشیر خون آلود را می شست واز حوادث میدان جنگ می پرسید ونقش خود را در جهاد سرنوشت ساز اسلام در تقویت روانی من ایفا می کرد در راستای اسلام درد ومشکل مرا درد ومشکل خود می دانست ودر راه اسلام مصیبت های بسیاری را کشید وحتی در این راه تا مرز شهادت پیش رفت وپس از آنکه به مسجد آمد وبا ایراد خطابه وبیان دلیل پرده از چهره غاصبان ستمکر بر داشت وآن ها را محکوم ساخت وبعدا که خلیفه اول ودوم تقاضای ملاقات با من را کردند وبا او در میان گذاشتم وگفت خانه از آن شما ست ومن نیز کنیز تو هستم وفاطمه با آنها حرف نزد وغضب خود را ازعمل آنها اظهار کرد واینها نمونه هایی از کیفیت زندگی خانوادگی زنان پیشگام در اسلام است. (کشف الغمه)

                            

52ءءحضرت زهرا:در ارزیابی خود با دقت گام بردارید ودر راه تشخیص شایستگی ها به سوابق اشخاص نگاه کنید مقام امامت بسیار مهم است وخدا درقرآن فرموده کسی که از اول تا آخر عمر خود اگر یک لحظه هم مرتکب خلاف باشد هرگز شایستگی مقام امامت را ندارد یعنی امام باید معصوم

  باشد.وبا صراحت می گوید پرچم رهبری را امروز کسانی در دست دارند که دیروز از میدان جهاد می گریختند (بقره -الصحیح)

  53ءءاسدی: قسم به خدا هرگز زن پوشیده وبا حیایی را مانند زینب ندیده بودم که شیوا ورسا سخن بگوید که گفت خدای عالم را ستایش می کنم ودرود بر پدرم محمد وخاندان پاک وبر گزیده او نثار می کنم ای مردم کوفه وای اهل حیله ومکر آ یا به حال ما گریه می کنید چشم شما هرگز از این اشک خشک نشود وسینه های شما از ناله باز نایستد ودر این خطبه تبلیغات دروغین دشمنان را نقش بر آب کرد وخط سرخ شهادت که به خاطر زیر بار ذلت نرفتن ترسیم شده را تبیین نمود ومردم کوفه را به خاطر پیمان شکنی ها از خواب غفلت بیدار کرد وبرای بانوان اسلام این پیام را دارد که خود را باعلم وبیان وقلم مجهز کنند ودر برابر جریانات ضد اسلامی از حق دفاع کنندوانحراف را سر کوب کنند(نهج البلاغه)

 54ءءحضرت زینب: در جواب ابن زیاد پس از شهادت اهل بیت فرمود من جز خیر وخوبی از جانب پروردگار ندیدم اینان که برادر واهل بیت من هستند لباس عزت وعظمت را خدا بر آنها پوشاند وبه شهادت رسیدند به سوی قربانگا هی که برای آن ها معین شده بود شتافتند وبزودی خدا تورا وآن ها را در صحنه ای جمع می کند ودر محکمه  عدل الهی حرف های خود را خواهید گفت وخداوند عادل داوری می کند وآن روز خواهی دید که پیروزی

از آن کیست خدا مرگت دهد ای پسر مرجانه.(اعیان الشیعه)

                                           

55ءءحضرت زینب:به یزید گفت هر چه می توانی در راه دشمنی با ما مکر وحیله ونقشه خود را طرح کن وکوشش به خرج بده به خدا سوگند هرگز نمی توانی ما را از خاطره ها وصفحات تاریخ محو کنی وفروغ وحی ما را خاموش سازی وزمان حکومت ما بر دلها را که جاوید ان است محدود نمایی واین ننگ وعار همیشگی را که برای خود به وجود آوردی از دامن خود پاک کنی آگاه باش که رای وعقل تو بسیار ضعیف وکودکانه است ودوران زندگی تو بزودی سپری می شود واین گروهی که دور تورا گرفته اند بزودی پراکنده ومنهدم می شوند (بحار)

 56ءء سوره نساء:مردان در تهیه توشه زندگی ورو براه ساختن امور

  زندگی خانوادگی نقش  مهم تری را دارند وسر پرست اداره امور خانوادگی می باشند ولی این امر دلیل کرامت وفضیلت مردان نسبت به زنان نیست چنان که زنان هم با صبر سنگینی دوران بارداری وشیر دهی کودک را تحمل می کنند اسلام تنها به امور معنوی مانند ایمان واخلاق وتقوا وعمل صالح وامثال

اینها مربوط است ومرد یا زن که دارای تقوای بیشتری باشد به خدا تقرب

بیشتری دارد(قرآنوتفسیر المیزان)

 57ءءسوره روم:برای شما از جنس خودتان همسرانی به این منظور که با آنها انس وآرامش بگیرید آفرید ومیان شما مودت ورحمت پدید آورد در این موضوع برای متفکران آیات توحیدی ودرس های خدا شناسی فراوانی وجود دارد یعنی تفاوت های مرد وزن یکی از عجیب ترین شاهکار های خلقت وخداشناسی است ونشانه بزرگی از نظام حکیمیانه ومدبرانه جهان

است.(قرآن)

 58ءءطباطبایی:همان اندازه که غلظت وخشونت وصلابت که کار مردان است وبس لازم است انس ومحبت وآرامش بخشی ورافت ورحمت وتحمل سنگینی بار حمل ووضع حمل ونگهداری وتربیت وپرستاری وانجام امور داخل خانه که باطبیعت زن واحساسات زن تناسب دارد نیز لازم وضروری است واین دو موضوع یعنی قدرت وخشونت از طرفی وعواطف رقیق از طرف دیگر مثل دو کفه ترازو زندگی بشر هستند وخداوند این دورا در این دو نوع یعنی مرد وزن قرار داده ومیان آنها التیام وارتباط بر قرار کرده است(تفسیر المیزان)

                                                   

59ءءسوره نور:ای پیامبر به زنان با ایمان بگو دیده خود را از نگاه به نامحرم فرو ببندند ودامن های خویش را حفظ کند وزیور خویش را به جز آنچه که پیداست یعنی چهره ودست ها تا مچ را  آشکار نکنند (قرآن)

 60ءءسوره احزاب:ای پیامبر به همسران ودختران خود وزنان مومن بگو گوشه های روسری خود را روی سینه های خود بیاندازند تا دور گردن وزیر گلوی آنها پوشیده شود تا به این وسیله شناخته شوند که به حفظ عفاف

مقید وپای بند می باشند که در این صورت مورد نگاه بیمار دلان وافراد بی

مبالات واقع نمی شوند که خود این پوشش یک نوع دور باش است که چشم طمع را از حریم آنها دور کند (قرآن)

 61ءءپیامبر: لباس زنان باید همه اعضای بدن غیر چهره ودست ها را تا مچ بپوشاند وبدن نما ونازک نباشدوتنگ نباشد بطوری که حجم بدن را نشان بدهد واز لباس مخصوص مردان نباشد چون همان طور که مردانی که خود را شبیه زنان می کنند وبر عکس زنانی که شبیه مردان لباس می پوشند مورد لعنت خدایند.(الحلال والحرام)

 62ءءانقلاب ایران:زنان ایرانی با حجاب چادر خود انقلاب را پیش بردند ودر تمام قیام ها در برابر دشمن زنهای چادری در حرکت بودند یعنی انقلاب اسلامی با چادر به دنیا صادر شد روی همین اصل است که اکنون میل به استفاده از چادر وحجاب در کشور های اسلامی وحتی غیر اسلامی افزایش یافته است.(سیمای زن)

 63ءءپیامبر:هر زنی که برای غیر شوهر خود زینت کند شایسته است خداوند اورا در آتش جهنم بسوزاند ونیز رسیدن بوی خوش لباس یا بدن زن به مشام مرد نامحرم حرام است وزنان شایسته باید از شوهر اطاعت کنند ودر غیاب شوهر خود حریم شوهر را حفظ کنند ونگاه به زن نامحرم حرام است.

(وسائل الشیعه)

 64ءءپیامبر:زنان موقع راه رفتن پا های خود را طوری به زمین نزنند که زینت های پنهان آنها معلوم شود یعنی جلب توجه نامحرم را نکنند

وهر کلام تحریک آمیزی چه از جهت آهنگ ونرمش مخصوص وچه از جهت محتوای سخن با نامحرم جایز نیست وخانم ها با متانت صحبت کنند وبر مردان نیز لازم است کلماتی با نامحرم نگویند که تحریک کننده باشد چون خدا

بابت هر کلمه ای که می گویند درآتش حبس می کند وهر حرکتی که شهوت را تداعی کند اگر در غیر کادر ازدواج باشد از طرف مرد یا زن حرام است چون

باید تحریک جنسی در جایی انجام بگیرد که ارضای غریزه جنسی در آن ممکن باشد  (وسائل الشیعه)

                                  

65پیامبر:ای گروه جوان به حد بلوغ که رسیدید ازدواج کنید زیرا به

 وسیله ازدواج چشم از گناه محفوظ ودامن ازآلودگی مصون می ماند ومن که

                          

به عظمت خدا بیش از شما معرفت داشته وبیشتر از شما از او ترس دارم در

عین حال که به عبادت او قیام می کنم وبه خواب واستراحت نیز می پردازم وروزه نیز می گیرم با زنان ازدواج می کنم وکسی که از سنت من روی بر گرداند واعراض کند از من نیست. (تفسیر طبری)

 66ءءپیامبر:در باره رفتار خود با همسران خدا را درنظر بگیرید چون زنان اماناتی هستند که خدا آنها را به دست شما سپرده پس با آنها مهربان باشید ودر به دست آوردن دل آنها بکوشید وهر زنی هم که با شوهرش

ناسازگاری کند وبیش ا ز توانایی وقدرت او کاری را بر او تحمیل نماید هیچ

کارنیکی از او پذیرفته نمی شود ودر حالی خدا را ملاقات می کند که بر او خشم گرفته است(بحار)                                   

 67ءءپیامبر:اگر زن از شوهر خود بخواهد که به عروسی ومجالس با پوشیدن لباس نازک برود ویا خوشبو از منزل خارج شود وشوهرش بدان امر راضی باشد خدا در هر قدمی که بردارد برای شوهر عذابی مقرر می دارد ومرد را به رو در آتش خواهد افکند(بحار)

 68ءءسوره فرقان:بندگان خدا کسانی هستند که در خرج کردن اسراف نکنند وسخت گیری هم نکنندو حد اعتدال را در نظر بگیرند که در این صورت فقیر نشوند.ورسول فرمود از ما نیست کسی که از جهت مال وثروت در وسعت باشد اما بر اهل وعیالش سخت بگیرد(قرآن ومستدرک الوسائل)

 69ءءپیامبر:افراد کریم وبزرگوار زنان خود را مورد احترام قرار می دهند وافراد پست به زنان اهانت می کنند وهر کس به خانواده اش توهین کند خوشی زندگی را از دست خواهد داد یعنی هر کس زن گرفت باید اورا گرامی ومحترم بشمارد وامام علی فرمود شرافت انسان تنها به درجات علم وادب او

وابستگی دارد نه به نسب وقبیلگی او ومحبت در خانه تلخ ها را شیرین وسختی زندگی را آسان می کند .(المواعظ العددیه)

                

  70ءءسوره بقره:همسران شما مزرعه شما وشما باغبان وکشاورز این مزرعه هستید با تربیت فرزندان سالم وسعادتمند نهال هایی در این مزرعه

                                   

پرورش دهید که این موضوع که با نقش تربیتی نهاد خانواده ارتباط پیدا می

کند واز تاثیر ساختار آن در تکوین شخصیت فرزندان استفاده می شود یعنی تامین نسل سالم یکی از اهداف تاسیس خانواده است.(قرآن)

   71ءءپیامبر:در رحم مادر سعادت یا شقاوت کودک نقش می بندد یعنی غم وغصه های مادر وغضب آلودگی ها وبر افروختگی وبر آشفتگی های مادر وهیجانات مادر وبدبینی ها وبد خواهی های مادر وکینه توزی وحسد ورزی های مادر وخیانتگری وپلیدی های مادر وصفات ناپسند دیگر در جنین اثر گذار است وایمان وافکار خوب مادر وتقوا وپاکدلی مادر وصفا ومهر ورزی مادر وشجاعت وشهامت مادر وکرم وتواضع مادر وظلم ستیزی وامانت وصداقت وعدالت مادر وداشتن ولایت اهل بیت وعصمت در فرزند نیز در رحم مادر شکل می گیرد ووقتی خلقت  جنین در رحم مادر تکمیل شد خدا به دو تا فرشته امر می کند که اکنون سرنوشت اورا بنویسند یعنی به پیشانی مادر نگاه می کنند وبعد می نویسند با نگاه کردن به پیشانی تمام عهد وپیمان زندگی وسعادت وتمام شئون زندگی کودک را می نویسند(بحار)

                                               ءء  پایانءء

                                               

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 14:25
                                        

                 بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده آن است

                    تشکر ویژه از مدیریت بلگفا به خاطر اجازه استفاده از این فضای وب سایت

                                             

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 14:19
                                              
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 14:16
                                                  
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه شانزدهم آبان 1389 14:7

                                                  % بسم الله الرحمن الرحیم %

                                                  %  میوه درمانی%

   % برگرفته از خواص میوه های بهشتی %

  % مولف: آذرسلگی (فرزند حجت اله)%

   % سایت:www.jahan22.blogfa.com%

/ بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این  محتوا ادای ده سال نماز برای مولف است/

                                 

                                                             % مقدمه%

     با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب عصر وزمان :

از جمله تکالیف یک فرد منتظر ظهور ناجی عالم بشریت

آن است که در هنگام گرفتاری ها وشداید وبلایا وامراض ومانند آن ها وحتی در شبهات وفتنه های معنوی که می توانند آفت دین وایمان افراد باشند به امام زمان خود متمسک شده وازاو استمداد واستعانت بجویند وفریاد استغاثه ویاری

خود را به سوی او بلند کنند این سخن حق تعالی است که می فرماید برای خدا اسما حسنی (نیکو) است پس به وسیله آن ها خدا را بخوانید ودعا کنید وحضرت صادق می فرمایند به خدا

سوگند ما اسما حسنی هستیم وامام رضا می فرماید در موقع بروز درد وگرفتاری به وسیله ما از خداوند عز وجل کمک بگیرید وخدا وند می فرماید مردم باید به سرور وامام خود

مراجعه نمایند واز او کمک بخواهند زیرا در غیر این صورت

در مهمات وحوائج وگرفتاری ودرد خود باقی می  ماند وازذلت

وزبونی درامان نخواهند ماند .

  پس از طی این مراحل با توجه به خواص میوه ها در کاهش

وتسکین ورفع عیوب بدن طبق  مطالب این محتوا بکوشیم .

 

                                                         % انگور%

گرم وتر وچاق کننده وصاف کننده خون است وپوست آن دیر هضم ودانه آن

سرد وخشک است . برای درمان بیماری  فشار خون ورماتیسم ونقرس  و

مسومیت داخلی مفید است واز ابتال به سرطان جلوگیری می کند ومقوی قلب است وبرای بیماری خونی وجلدی وعصبی موثر است.

 

                                                      % ازگیل%

برای درمان اسهال واختلالات روده نافع است وبرای التهاب روده درمان است

دارای ویتامین ب وث وقند واسید سیتریک است .

 

                                                        % انجیر%

گرم وتر وخلط آور وبرای درد سینه وسرفه وبیماری کبد مفید ولی برای چشم

ومعده مضر است دارای ویتامین آ وب ودارای مواد چربی وقند وآهن وکلسیم

نیز هست . ملین وقوه باه را زیاد می کند .

                                                        % انبه %

انبه نارس معرق وقابض وخنک کننده است ورسیده آن ملین ومقوی است ومغز هسته آن ضد عفونی کننده است وضد درد وگل آن خنک کننده است وبرای افراد گرم مزاج بخصوص مبتلی به بواسیر واسهال مضر است وبا شکم خالی خورده شود منجربه نفخ شکم می شوند ومبتلا به کرم روده ناشتا مصرف کند خوب است

مولد منی است .

                                                           %آلبالو%

سرد وخشک ومسکن تشنگی وپاک کننده خون وفرو نشاننده وبرنده صفرا ومقوی معده ودفع کننده التهاب است وبا رازیانه مصرف شود جهت سنگ مثانه

وسوزش مجرای ادارد خوب است .

                                                     % آلو بخارا%

سرد وتر وملین ومسکن حرارت ورافع تشنگی وبرای تب ها وخارش بدن وسرگیجه نافع است  واگر شربت آن را بخورند مسل است  وکرم کش نیز است

برای اعصاب ومعده نیز مفید است  وبرای ورم کلیه خوب وبرای بیماری قند مضر است دفع کننده صفرا وخون را صاف می کند وبا گل بنفشه بر پیشانی مالیده شود سر درد را رفع می کند .

                                                    % بادام شیرین %

برای تقویت حافظه وقوه باصره نافع است ملین است وبرای سینه مفید است برای سرفه خشک ومثانه سودمند است وبرای درمان زخم روده است ودارای چربی واملاح معدنی است گرم وتر بوده وبرای مبتلا به بیماری قند با آرد آن نان درست

می کنند دارای ویتامین آو ب وچربی وآهک وفسفر می باشد برای تورم اعضا تناسلی وادار مفید است وبرای کم خونی ودرمان ضعف مفرط موثر است ولی زیاده روی در مصرف آن یبوست وتولید نفخ می کند.

                                                       % تمشک %

برای بیماران مبتلی به رماتیسم ومرض قند واسکوریت نافع است قند زیادی دارد ضد صفرا وتصفیه کننده خون است برای فشار خون وسرخک ومخملک ودرمان یبوست وخشکی مزاج خوب است خون را قلیایی  می کند ودارای ویتامین ث وک

است برای مبتلایان به قند وزیادی اوره در خون مفید است.

 

                                                           %توت%

گرم وتر است وبرای معده مضر است ومجرای خون را باز می کند ومولد خون است ملین است وبرای مبتلا به مرض قند نافع است دارای ویتامین ب وث می باشد وبرای گلو درد مفید است و تن را فربه می کند وبرگ آن برای لثه ها مفید

است.

                                                    % توت فرنگی%

برای کبد وسنگ   مثانه وکلیه ها ومفاصل مفید است برای تصلب شرائین وسرطان نفع دارد دارای ید وآهن وآهک است وعمر را طولانی می کند داری قند

است ولی برای دیابتی مضر نیست ودارای املاح معدنی است وبرای مبتلا به سل

مفید است وسیلیس دارد وخون را قلیایی می کند.

                                                           % خربزه%

گرم وتر است ملین  وقوی است معده را پاک می کند وفضولات را بهتر دفع می کند وتاثیر خاصی در تخلیه قولون که کانون میکرب وعفونت است دارد ولی زیاده روی خوب نیست . حهت تسکین ورو ودرد چشم وپوست  وجهت ماه گرفتگی خوب است وبر صورت بمالند کک ومک را از بین می برد .بلغم را زیاد می کند

راه خون را باز می کند برای بیمار قند مضر است وبرای سل وفقر الدم ونقرس ورماتسم مفید است .         

                                                          % خیار%

خون راصاف می کند وتسنگی وصفرا را دفع می کند برای ضعف اعصاب خوب است وتب کهنه را آشکار می کند برای خارش مفید است وبرای پوست چرب خوب است جوشانده پوست خیار یرقان را سه روزه درمان می کند وتخم خیار برای کبد مفید است.

                                                         % خرما%

کلیه وکمر را تقویت می کند وبرای فلج خوب است برای سنگ مثانه وامراض سینه مفید است تن را فربه وخون را زیاد می کند ولی برای دندان مضر است ومنیزیم دارد و     ضد سرطان است وبرای درمان خون دماغ آن را باعسل مخلوط کرده میل کنند وبا شیر مصرف شود برای ضعف بنیه مفید است .

                                                            %  زیتون%

گرم وخشک ودارای ویتامین آ ود است ومفید ترین روغن را دارد ملین وبرای

کبد مفید است وصفرا وشن ریزه را دفع می کند برای سل وسنگ مثانه مفید

است حرارت تن را زیاد می کند ولثه ها راتقویت می کند وخون را صاف می کند فسفر وپتاسیم وگوگرد ومنیزیم و کلسیم وکلر وآهن ومس ومنگنز دارد وروغن آن خاصیت ضد سم دارد وجدار روده ها ومعده را چنان پاک می کند که سموم قادر نمی شوند وارد خون شوند برای ریزش  مو به طور متوالی شستن مو با

روغن آن خوب است وبا عسل برای جوش صورت مفید است .

                                                           % زرد آلو%

گرم وتر ونفاخ است ملین است وراه خون را باز می کند وصفرا را دفع می کند جوش خون را فرو می نشاند وبرای اشخاص صفرا وی خوب است برای دفع تشنگی وبواسیر نافع است ویتامین آ دارد وتن را فربه می کند  ومقوی اعصاب است وآهن زیاد دارد ولی برای کبد خوب نیست .

                                                    % زرشک %

سرد وخشک ومقوی قلب وجگر ومعده وقطع کننده صفرا ومسکن تشنگی وفرو نشاننده  غلیان خون وحرارت معده است .

                                                       % سیب%

ریه ودماغ را قوت می دهد برای خفقان وتنگی نفس خوب است اشتها آور

بوده ورنگ چهره را روشن می کند وقلب را قوت می بخشد مولد خون است

خوردن بعد غذا برای تقویت لثه مفید است وجوشانده آن برای درمان بیماری

معده وریه موثر می باشد دارای ویتامین ث هست دارای آهن وفسفر وید می باشد وپتاسیم دارد که برای تقویت غدد خوب است .

                                                  % فندق%

روده را تقویت می کند تازه آن زود هضم است روغن وکلسیم ومقداری ویتامین دارد وبرای سوزاک مفید است روغن آن بهترین داروی سینه وسرفه است .

                                                 % لیمو ترش%

دارای میتامین ث است ومقوی کبد است وبرای جوان نگه داشتن شریان ها

خوب است ضد عفونی کننده قوی است برای رفع تشنگی وجلوگیری از تهوع

خوب است دارای آهن وکلسیم وفسفر وپتاسیم وچند اسید است ضد گوشت های زیادی که در گلو ومغز ایجاد می شود است ومیکرب وبا را از بین می برد وضد درد های کمر وسر وکلیه و شکم است ضد امراض کبدی است وادار را زیاد می کند واگر شب یک قطره در چشم بچکانید نور چشم را زیاد می کند.

                                                       % موز%

برای آلبومین ادرار خوب است دارای ویتامین آ است دارای فسفر وپتاس وکلسیم وآهن وویتامین ب وث وقند می باشد.

                                                      % نارنگی %

سرد وتر است مفرح قلب ودافع خفقان ومسکن غرش خون وصفرا بر وفرو نشاننده التهاب معده وکبد است دارای ویتامین ث بوده وبرای کلیه بیماران خوب

است برای خواب راحت مفید است.

                                       

                                                     %   نارگیل %

خون صالح تولید می کند سینه را نرم می کند برای جنون ومالیخولیا وتشنج اعضا مفید است تن رافربه می کند و ضعف را دفع می کند با نبات برای تقویت قوه باصره خوب است روغن آن را بر سر بمالید مور اتقویت می کند وباعث رشد مو می شود  برای رفع بوی دهان وبیماری قند مفید است.

                                         

                                                          % نارنج%

سرد وتر است برای اعصاب وحلق مضر است شادی آور است معده وقلب را

قوت می بخشد صفرا وحرارت تن را دفع می کند خفقان ووحشت را بر طرف می سازد پوست لیموونارنج حاوی روغنی است که برای سلامتی نافع است جریان صفرا را زیاد می کند وبرای اختلال روده ومعده اثر خوبی دارد ویتامین ث دارد  .

 

                                                       % گردو%

آهن وفسفر ومس و ویتامین ث وب دارد ملین ومقوی قوه با است وبرای ریه

مفید است کرم معده را دفع می کند برای بیمارسل وقند مفید است .

                                                         % گلابی%

ملین است وویتامین آوب وث واملاح معدنی دارد برای بیمار قند خوب است ترشح بزاق دهان را زیاد می کند وباعث تسهیل عمل دستگاه هاضمه می شود اسید بدن راحل می کند وبرای رماتیسم ونقرس ودر د مفاصل  مفید است مصرف مرتب آن برای مبتلا به فشار خون خوب است وخون راتصفیه می کند .

                                                      % هندوانه%

مسکن صفرا وخون است وتشنگی را رفع  ومولد خون رقیق وبلغم شیرین است

واگر غذای فاسد خورده باشید باعث هضم آن می شود وناشتا خوردن آن مضر است برای گرمی هوا خوردن آن غالب است .

                                                              % هلو%

مواد ارته وهیدرو کربن وویتامین ب وث دارد وجوشانده آن برای بیمار قند خوب است برای کبد مفید است زیرا برم دارد .

  تذکر : در مطلب بعدی بعد مقدمه اسم احمد دهبان اشتباها علی آمده و قدر دانی از کشاورزان  نیز فراموش شده بود که تصحیح می کنم.

                                         

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم آبان 1389 14:19
 

               بهای هر تبلیغ در حاشیه وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم آبان 1389 14:15
    

بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این محتوا ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است

                                        

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم آبان 1389 14:8
                                
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم آبان 1389 14:7
                                           
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم آبان 1389 14:4

                                               ÷ بسم الله الرحمن الرحیم÷

                                                      ÷  گیاه درمانی÷

                                          ÷ بر گرفته از خواص گیاهان دارویی÷

   ÷  مولف: آذر سلگی (فرزند حجت اله)

   ÷ سایت:www.jahan22.blogfa.com ÷

 بهای هر گونه استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این محتوا ادای ده سال نماز جهت مولف است

                                                                 ÷ مقدمه ÷

با توکل به خدای متعال وتوسل به مولا صاحب الزمان خداوند در جهت دفع درد وبلا درمان فر ستاده است وبهترین درمان برای درد بی دینی لعن کردن بر دشمنان حضرت قائم است زیرا این عمل یکی از طرق ومصادیق دشمنی با آن ها است مومن باید دشمنان امام را لعن فرستد واز خدا بخواهد بر عذاب آنها بیافزاید بی شک این لعن واین گونه دشمنی از حسنات مومن واز مصادیق معروف به شما ر می رود وآثار روحی ومعنوی خوب وزیادی خواهد داشت وبر استواری روح وروحیه دشمن ستیزی وحقیقت خواهی او می افزاید. در راس دشمنان گذشته او بنی امیه وبنی عباس می باشند که باید هر روز وهر شب مورد لعن واعراض قلبی ولسانی مومن قرار گیرند امام باقر می فرماید هنگامی که نماز واجب خود را به پایان رساندی از آن فارغ نشو مگر با لعن بر بنی امیه ورسول خدا می فرماید هر کس در یاری ما اهل بیت نا توان باشد ولی در تنهایی های خود دشمنان ما را لعن نماید خدا صدای اورا به همه فرشتگان از زمین تا عرش می رساند وهر وقت بر دشمنان ما لعنی می فرستد اورا یاری کرده وکسی را که او لعن می کند لعن می کنند وبعد آن را از

سر می گیرند وتکرار می کنند وسپس عرضه می کنند خدایا این بنده خود که آن چه در توان داشت نثار نموده است واگر بیش از این قدرت داشت همانا انجام می داد درود بفرست واز جانب خدا ندا می رسد دعای شما را اجابت کردم وصدای شما را شنیدم واز میان ارواح بر روح او درود فرستادم واوار نزد خویش از نیکان بر گزیده قرار دادم.

در موقع بروز بیماری اول شفا را از خدا با توسل به امامان بخواهیم  وبعد با کمک اطبا و

رجوع به مطالب این محتوا درمان کنیم.

در این محتوا وظیفه خود دانستم درراستای این عمر که در این جامعه زندگی کرده ام به طور

کلی از تمام روحانبون ودانشگاهیان و مهندسان و مخترعین ومکتشفین  و مسئولین وکارمندان وکارگران ومهندسین واطبا ومعلمین و رانندگان وهنرمندان و

تاجران قضات وناظران واجرایی ها وشهدا جانبازان ومبارزان ومجاهدان وآنان که حقی به گردن

من دارند به طور اعم تشکر کنم .

بهر طور نمادین از جوا مع بالا از آقایان محترم دکتر شهید زاده - دکتر نجفی -آیت الله قرهی

شهرام لطفی نیا-احمد دهبان - داوود کربلایی- حسین لطفی وند - محسن احسان نیا-محمد

مسیب-حجت الاسلام دهبان -حجت الاسلام  یاسینی-حجت الاسلام هادیان -حجت الاسلام

شیرازی- پرویز حیدری- هومن قرنی- نادر مسلم پور-علی قاسمی-دکتر احمدی نژاد-

آیت الله خامنه ای -دکتر فرزام -امیر سلگی-بهروز سلگی -فرامرز سلگی -شاهین سلگی

فرهاد سلگی-هو من قرنی-سردار رویانیان

 .خانم ها زهرا ارمندی - مانوشا امامی- سهیلا سلگی

تشکر ویژه به عنوان خادمان صدیق در جامعه داشته وعقل سالم در بدن سالم است پس

آرزو می کنم سالم باشید.

      

                                                           % آقطی%

این گیاه ملین ومسکن والتیام دهنده است یک لیوان دم کرده آن برای رفع

سرفه مفید است برای درمان رماتیسم از جوشانده گل های خشک آن استفاده

می شود کمپرس آن جوش وخارش پوست را بر طرف می کند وبرای اعصاب مفید است .

                                                 %اسطور فودوس%

این گیاه مسکن وضد عفونی کننده وضد تشنج است وبرای بیماری ریه مفید است وجوشانده آن برای تنظیم پریود خانم ها مفید است وبرای رفع خستگی وسردرد وبیماری عصبی مفید است.

                                                             %آویشن%

این گیاه در درمان پیچش روده واسهال موثر است وعامل تصفیه کننده خون بوده ودر درمان بی خوابی وامراض جهاز هاضمه مفید است واگربا عسل به بیمار مبتلا به تنگی نفس وکلیه ومثانه ودرد مفاصل وخون ریزی رحم وتر شحات غیر طبیعی زنان بدهند در دفع بیماری آن ها موثر است . ضد صرع وضد نفخ وضد تشنج است وبرای تقویت بینایی ومعده مفید است وبرای ریزش مو جوشانده آن را به سر بمالند ولی زیاده روی در آن باعث بروز آلبومین در

ادار می شود.

                                                    %اکلیل الجبل%

مقوی ومحرک وقاعده آور ومفید برای جهاز هاضمه وبرای درمان ضعف اعصاب ومیگرن ویرقان و ورم کلیه وطپش قلب مفید است واستعمال خارجی آن برای رفع شوره سر خوب است جوشانده آن معده را پاک می کند واشتها

آور است ومقوی معده وجبران کم خونی قاعده زن است واعصاب را تقویت

وسردرد را بر طرف می کند.

                                                            % آنفوره%

دارای ریین وصبغ واسید فرولیک است وبرای درمان بیماری عصبی وآسم مورد استفاده قرار می گیرد .

                                                           % اسفرزه%

علاوه بر اینکه در بیماری یبوست ورفع خشونت سینه وذات الجنب وبیماری کلیه ومثانه ونارسایی کبد وبیماری زخم معده مفید است استفاده خارجی آن دمل را باز می کند .

                                           % اسفند%

برای رفع وزوز گوش وسنگینی گوش فایده دارد . اگر چند قطره جوشانده آن را در چشمی که قرمز وملتهب است بچکاند التهاب بر طرف می شود.

                                              % اطر بلال%

این گیاه سرفه را درمان می کند جوشانده آن اخلاط را دفع وسینه راصاف می کند مصرف آن در درمان بیماری ریوی بسیار موثر است.

                                               %اذان الفار%

این گیاه در درمان بیماری استخوان وریوی اعجاز میکند مصرف آن در شکستگی استخوان موجب بهبود سریع آن می شود جوشانده آن در دفع بیماری روده ای موثر است.

 

                                             % افسنطین %

مقوی قلب ومعده وتب بر وقاعده آور است وبرای تنظیم عملیات جهاز هاشمه مفید است اگر احساس سنگینی در معده نمودید جوشانده آن را بخورید بهترین وسیله برای درمان استسفاء ویرقان است وکرم نوع اسکاریس را می کشد واگر با تنطورید به کودک داده شود کرم روده را می کشد .

                                                       % اقاقیا%

طبیعت سرد دارد مقوی وصفرا بر است برای سردرد ناشی از مسمومیت مفید است ضماد تهیه شده از آن برای ورم ها مفید است وعصاره آن برای قطع خون ریزی ناشی از جراحات تازه مفید است.

                                                 %انجره%

مقوی معده وتصفیه کننده خون است وبرای سل واسهال مفید است و قاعدگی شدید را درمان می کند برای درمان زخم معده وروده ویرقان ورماتیسم وقولنج وسنگ کیسه صفرا نافع است.

                                                  %اوکالیپتوس%

بهترین وسیله درمان در بیماری تیفوئید ومالاریا است روغن آن ضد پیوره است ودر سوختگی های عمیق و وسیع مصرف می شود جوشانده آن برای تب

نوبه وافراد مبتلا به سوء هضم تجویز گشته است.ضد عفونی کننده است ووجود درخت آن در منزل به منزله دستگاه تهویه است وپشه ها را فراری ساخته وفضا را معطر وتندرستی پخش می کند برای درمان عفونت برونشیت وسوزاک تجویز شده است در درمان دیابت موثر است وبرای آنفلونزا وتنگی نفس مفید است روغن آن با روغن زیتون مرهم خوبی برای درمان رماتیسم است برای بند آوردن خون ریزی دندان موثر است.

                                                    %باباآدم%

معرق وتصفیه کننده خون است ودر درمان رماتیسم ونقرس بسیا مفید است

برای بیماری گلو نیز مفید است برای درمان سنگ کلیه وسرخک ومخملک ودیابت هم خوب است برای درمان اگزما وخارش وجوش صورت و واریس

اثر شفا بخش دارد.

                                                % باد آورد%

برای بیماری عصبی ومیگرن وارتعاش ومالیخولیا وهیستری مفید است وبرای رماتیسم هم جوشانده آن خوب است.

                                          % باد رنجبویه%

دارای کامفر واسانس ملیس ورزین ومواد قندی مختلف وتانن است باد شکن وهضم کننده غذا می باشد برای درد معده ناشی از اعصاب وهیستری ویرقان

مفید است نفخ وتشنج معده را برطرف وسر درد عصبی را از بین می برد برای

جلوگیری از تهوع وناراحتی روحی واضطراب ودلهره وافسردگی نیز مفید است .

                                               %بادبان%

برای درمان دل درد وتشنجات معده نافع است بخار آن چشم را تقویت می کند .

                                           % بارهنگ%

این گیاه دارای تانن وسدیم ومنیزیم وپتاسیم ورکوبین است در درمان بیماری کلیه واسهال موثر است برای سوختگی وزخم ها وگزیدگی زنبور واگزما از گرد آن استفاده می شود زخم را با نخ طلا می دوزد یعنی به زخم بمالید نه می پوساند ونه به گوشت صدمه می زند.

                                           %برجانسف%

برای تقویت بنیه ومعده استفاده می شود ضد تشنج وتهوع وهیستری است.

                                            %بنفشه معطر%

برای درمان خشونت سینه وتنگی نفس وبرونشیت حاد وسیاه سرفه وسرطان

زبان وذات الریه وسرخک وصرع اطفال ودفع بی خوابی ودفع صفرا مفید است

تاثیر خوبی در حل بلغم مسلولین وکم کردن سرفه آنها دارد وغرغره کردن آن در رفع گلو درد نافع است . بنفشه مقوی وتصفیه کننده خون است برای درمان بیماری جلدی وبواسیر وواریس مصرف می شود وقی آور وملین است.

                                                 %برگ بو%

ضد گریپ وضد عفونت روده ای ومعالج برونشیت مزمن است برای خوشبو کردن غذا وجلوگیری از تخمیر غذا در معده برگ بو را در غذا می ریزند ضد عفونی کننده وملین وضد نفخ است .

                                                     % بابونه%

دارای خاصیت ضد عفونی کننده است وروغنی پس می دهد که بسیار معطر است با گل آن می توان مورا طلایی کرد وجوشانده آن برای تشنج معده وناراحتی جهاز هاضمه مفید است مقوی وتب بر وضد کرم است دم کرده آن

برای مبتال به سوء هضم هستند نافع است برای اختلال قاعدگی خوب است

برای بیماری انسداد لوله طحال وسردرد نافع است برای مبتلا به رماتیسم مفید

است برای درمان ورم والتحاب چشم نافع است بخار آن در منزل برای دفع پشه

ومگس  وحشرات موثر است.

                                                 % بو مادران%

ضد تشنج وتب بر وقاعده آور ودم کرده آن در درمان اختلال بینایی وقولنج

کبدی وسنگ کلیه ودرمان ورم مقعد وروده وبواسیر وتنظیم رکل خانم ها

ودفع سو ء هاضمه اثر بخش است . ضماد آن برای رماتیسم مفید است.

                                               % بلسان %

زکام را درمان می کند واگر شب گرما گرم نوشیده شود از درد مبتلا به انفلونزا

مصون نگاه می دارد مقوی خون است وخستگی را دفع می کند واعصاب را

تقویت می کند در مورد مبتلا به سردرد عصبی وهیستری تجویز شده است

مقوی دماغ وسلسه اعصاب بخصوص عصب چشم است ونور چشم را زیاد

می کند ودر درمان رعشه وخواب رفتن بدن وبی حسی موضعی است زایمان

را آسان می کند ضد حساسیت بودن تنگ نفس را معالجه می کند برای سنگ مثانه وطحال خوب است ولی مصرف زیاد آن منجر به مسمومیت می شود.

                                          % بوصیر%

وسیله درمان بسیار عالی گلوست در زمستان می توان از آن برای درمان زکام

ودفع اخلاط سینه وتنگی نفس استفاده کرد.

                                               % بلوط%

برای درمان گواتر وگلوی آماس کرده مفید است مقوی اعصاب است وخستگی

شدید را بر طرف می کند .

                                                 % بید%

برای سیاه سرفه وسوء هاضمه خوب است  ورماتیسم حاد ومزمن وزکام را درمان می کند عصاره آن باعث رشد می شود ضد عفونی کننده قوی است برای زخم موثر وتب را قطع می کند برای دفع سردرد آب آن را بر سر بمالید .

                                                %عرق بید مشک%

ملین ومقوی قلب ومعده وافزاینده نیروی بدن است .

                                             % پیچک زمینی%

جوشانده آن برای رفع بلغم از سینه ومعده مفید است وجوشانده دانه های آن

برای بیماری های رماتیسم واستسقاء تجویز شده است از برگ جوان آن مرهمی تهیه می شود که برای آفتاب زدگی مفید است.

                                    % پنیرک%

جوشانده گل آن انسداد حاصله از اخلاط سینه را بر طرف می کند با حمام بخار آن گوش درد را می توان بر طرف نمود غرغره آن درد گلو را فورا برطرف می کند مسهل است در عفونت مثانه وسرفه های شدید ویبوست واسهال اعجاز می کند مبتلا به یبوست ناشتا دم کرده آن را با عسل خالص بخورد ومبتلا به برونشیت وسرفه های شدید و ورم کلیه واسهال خونی وعفونت مثانه دم کرده آن را بخورد مفید است ضماد آن موجب سر باز کردن دمل وکورک میشود وبرای تهیه داروی شستشوی چشم آن را بجوشانید وچشم خود را باآب آن

بشویید برای ساکت کردن درد نقرس ورماتیسم ضماد گل آن را روی محلی که درد می کند بمالید.

                                          %گل پر طاووس%

اثرمخدر دارد وبرای درمان استسقاء وبیماری کلیوی وسنگ مثانه بسیار نافع است.

                                                % پامچال%

گل آن برای برونشیت وسرفه های مزمن مفید است دم کرده آن تب بر وضد میگرن ودل بهم خوردگی است پامچال برای سیاه سرفه وحتی سینه پهلو مفید است.

                                               % پای خر%

برگ های این گیاه را هم می توان به صورت سیگار در آورد ه دود کرد وهم جوشانده گل آن را به مصرف رساند در بیماری های تنگی نفس وسرفه و ورم

حنجره وبیماری کلیه ومثانه مفید است.

 

                                                 % پر سیاوشان%

محرک ومعرق وخلط آور ونرم کننده سینه وبرای بیماری طحال وریه وتنگی نفس مفید است برای ناراحتی پوستی آن را می سوزانند وگرد آن را با روغن زیتون مخلوط کرده روی موضع می مالند وخاکستر آن برای شوره سر مفید است وطبیعت این گیاه گرم است.

                                                   % پنبه%

خوردن شکوفه پنبه برای دفع وسواس وناراحتی های فکری مفید است وپوست وریشه درخت پنبه برای تنظیم رکل ماهانه خانم ها مفید است برای دفع خارش از ضماد آن استفاده می شود وخوردن مغز دانه آن در ازدیاد نطفه مرد موثر است.

                                            % تاجریزی%

این گیاه طبیعت سرد دارد وجوشانده آن آرام بخش اعصاب وخواب آور است

برای دفع بیماری گوش وچشم وبینی هم مصرف می شود که در این اعضا

باید چکاند وغرغره محلول آن برای ورم حلق ورفع دنادن درد مفید است.

                                             %ترنجبین%

ملین وبرای رفع سرفه وتسکین حرارت درونی ودفع تب ودفع خارش مفید

است که آن رادر آب گرم ریخته بنوشید .

                                                 % تودری%

خلط آور ومقوی است درد های سینه وگلو و ورم حنجره وقولنج کبدی را در مان می کند برای صاف کردن سینه وصدا نافع است .

                                                 % تیول  %

دم کرده این گل برای افرادی که کار فکری می کنند بسیار نافع است ملین وضد تشنج است واگر برگ آن را کوبیده بپزند وروی زخم قرار دهند التیام می یابد ذغال چوب آن برای اسهال خونی خوب است.

                                                 % گل تلگرافی %

برای اسهال وخونریزی مفید است برای درمان بیماران مبتلا به دیابت مصرف

می شود.

                                               % ترشک %

 جوشانده گل وبرگ که با عسل مخلوط شده در از بین بردن حساسیت گلو ودهان موثر است ودرد معده را نیز بر طرف می کند.

                                            % تره تیزک آبی %

جوشانده آن برای تصفیه خون مفید است بیماری اسقر بوط را درمان می کند.

                                               % تمشک جنگلی %

جوشانده آن برای تصفیه خون مفید است وریشه وبرگ آن در بیماری اسهال کودکان مصرف می شود.

                                             % تمر هندی%

مسهل ملایمی است وبرای تسکین حرارت درونی ورفع تشنگی خوب است.

                                                       % ثعلب%

این گیاه را با روغن گلسرخ ویا روغن زیتون مخلوط نموده برای جلوگیری

از ریزش مو به سر می مالند برای ورم کلیه و ورم مثانه وسرما خوردگی

هم مفید است ومقوی اعصاب است ودر بیماری حصبه برای دفع ورم روده

هم مفید است.

                                     % حشیشه السعال%

برای سرفه های تشنج آور بسیار مفید است برگ های این گیاه را می سوزانند

ودود آن را تنفس می کنند برای درمان زکام وبرونشیت وگریپ دم کرده گل

خشک آن خوب است برگ آن تلخ ودارای خاصیت مسهل است برگ آن را

له کنند وبه شکل ضماد در آورند با آن درمان زخم جلدی ویا دمل را انجام

می دهد دود کردن برگ آن در منزل برای آسم مفید است.

                                    

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم آبان 1389 13:11

 

                                             % حنا%

جوشانده آن در آب برای جذام مفید است وبا پاشیدن گرد آن روی اگزما

می توان آن را درمان کرد وبرای تقویت موی سر ورفع جوش نیز مفید

است.

                                              % حسن لبه %

برای خون ریزی وبریدگی ها وجراحات وارده نافع است در مواردی که می خواهند روی زخم بمالند با الکل پاک شود برای مبتلا به گلو درد وگرفتگی صدا وتنگی نفس نیز مفید است .

                                          % حشیشه الریه%

آن را با آطر بلال مخلوط کرده وبرای درمان ریه  بکار می برند.

 

                                              %حنظل%

به عنوان مسهل به کار می رود وبرای بیماری کبد مفید است وبرای زنان بار

دار زیان دارد.

                                            %حلبه%

ملین ومحلل ومدر بول وحیض است وجهت  امراض بارد وسرفه مفید است

جهت تقویت مو به سر بمالند وبرای ریه مقوی است.

                                                      % جنتیانا%

این گیاه با تنتور برای رفع درد شکم وجلو گیری از تهوع وغش وبیهوشی نافع است وبا احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است عکس العمل شدید تولید

کند.

                                                      % چوبک%

جوشانده این گیاه معالج زکام ونقرس وسفلیس وتومور های سر طانی مورد

استفاده قرار می گیرد.

                                                          % خلنگ%

ضد رماتیسم وضد عفونی کننده است برای درمان ورم مثانه وامراض مجاری ادرار نافع است . برای تسکین درد رماتیسم روی مفاصل واعضای دردناک بگذارید وبرای درمان ضعف عضلات با جوشانده آن بدن را بشوئید.

                                                 % خاکشی%

فربه کننده وبرای اسهال ودفع خلط خونی وبر طرف کردن اختلالات قاعدگی مفید است در درمان ورم بنا گوش و ورم پستان و ورم بیضه و ورم سرطان

له شده آن را بمالند .

                                              % خردل %

مصرف خارجی آن برای تسکین درد کمر ویا کبد مفید است ودر حمام به بدن بمالند .

                                            % خشخاش%

برای تقویت بنیه بخصوص بعد از زایمان برای بنیه خانم ها استفاده می شود

وخودش سمی نیست بر خلاف تریاک که سم است.

                                                 % ختمی %

برای سرفه ودرد گلو وزکام وبیماری سینه مفید است  برای بیماری چشم شستن چشم با محلول فوق مفید است.برای گلو درد برگ آن شفا بخش است

وموقع دندان در آوردن کودکان اگر روی لثه جوشانده گل آن را بمالند آسانتر در می آید.

                                                % دارچین%

ضد عفونت وضد قارچ وباد شکن وفرح بخش ومقوی است وطبیعت گرم دارد

وبرای از بین بردن اضطراب و وحشت مفید است وریختن آن در گوش سنگینی

گوش را بر طرف می کند درد دندان پوسیده را هم می توان با پوشاندن سوراخ

آن با گرد دارچین ساکت نمود.

                                   

                                                % دم اسب %

 در بیماری سنگ کلیه و ورم مثانه وبیماری کلیه مصرف می شود ودر بند

آوردن خون رحم ویا هر نوع خون ریزی داخلی دیگر مفید است .

                                             % رازیانه %

قاعده آور ومقوی معده وباد شکن و آرامش بخش اعصاب بوده در بیماری

آسم وسرفه ودرد پهلو وسنگ کلیه وقولنج مصرف دارد واگر مادران شیر

ده دچار انسداد مجاری شیر شده باشند قرار دادن جوشانده آن روی پستان باعث جاری شدن شیر می گردد.

                                                  % رشکک %

در معالجه مربوط به بیماری حلق ورماتیسم ونقرس وسنگ مثانه و ورم کلیه

مصرف می شود وعصاره آن برای دفع درد دندان ودرمان جراحات وارده بر

سر مفید است. برای گلو درد آن را بخورید.

 

                                                   % ریوند%

به مقداری برای کبد مفید است که آن را روح وقلب زندگی خوانده اند ویک مسهل ملایم است وناراحتی معده وروده را بر طرف می کند .

                                                     % ریحان%

جوشانده آن برای دفع انسداد ریه ازلحاظ جمع شدن اخلاط مفید است وبرای

درد سر های شدید نیز استفاده می شود.                             

                                             % زرد چوبه%

بادشکن ومحرک جهاز هاضمه وضد نفخ است واگربر پوست بمالند برای بعضی از بیماری های پوستی اثر معجزه آسا دارد اگر روی خون ریزی پاشیده

شود بند می آید در دندان درد ما لیدن آن بر لثه مفید است .

                                            % زنبق%

 مقدار کمش محرک وضد کرم است وبرای درد سینه خوب است وبرای ناراحتی

پوستی وجلدی وگوشتی نیز نتیجه دارد وبهتر است با گل ختمی مخلوط گردد.

                                            % زعفران%

مسکن سرفه وبرای تسکین دندان درد ودرد عضلات واسهال وقطع خونریزی

بینی وبیماری سنگ کلیه وسنگ کیسه صفرا ونارسایی کبد مفید است ولی برای زنان آبستن خوب نیست .افراط در خوردن آن تولید مسمومیت می کند وبرای اعصاب زیان آور است.

                                  % زنجبیل%

مقوی معده وکبد وباد شکن وملین است برای پیش گیری از سرما خوردگی

مفید است وبرای دفع گرفتگی عضلات وفلج نیز مفید است .

زنجبیل شامی مقوی وضد عفونی کننده وضد باکتری است وبرای مسلولین

ودفع ترشحات زنان و ورم رحم واگزما مفید است در مورد مبتلایان به سل

مفید است.

                                                    % زیتون%

ملین وصفرا بر وضد مسمومیت ودارای طبیعت گرم است برای سنگ کلیه وکیسه صفرا و ورم کلیه ویبوست مفید است مالیدن آن بر سر ازسفید شدن مو جلوگیری می کند وبرای شوره سر وتقویت لثه وافزایش قوه بینایی ودرمان سوختگی مفید است.

                                                %زیره سیاه %

ضد نفخ ومقوی معده وضد تشنج است وحیض زنان را به جریان می اندازد .

                                                           %زوفا%

خلط آور وضد عفونت های ریوی وزکام وآسم است  برای درمان  کم خونی در نزد دختران ویرقان وتب های اولیه بعضی امراض ودرد اعصاب وبیماری کلیه

  نافع است برای ضعف معده ومعالجه قولنج وآنژین خوب است وبرای گل مژه

و بر طرف کردن رگ به رگ شدگی موثر است.

                                            % زبان گنجشک %

برای سنگ مثانه وکلیه مفید است مقوی وخلط آور وتب بر است .

                                              % زرشک %

برای بیمار ی کبد وطحال نافع است از زرشک شربتی تهیه می شود که برای

معده مفید است.

                                               % زیر فون%

برای مبتلا به تب شدید خوب است که عرق کند وتب راببرد. در درمان سرفه

 مزمن وبرطرف کردن خلط سینه ومعالجه زکام موثر است چنانچه در کلیه

مخاط جمع شود واین مخاط ناراحتی معده تولید کند زیر فون آن را بر طرف

می کند.

 

                                                 % سداب%

برای تقویت بینایی وکاهش شهوت جنسی وتنگی نفس وسرفه مزمن وپهلو درد مفید است ضد قولنج روده وضد خونریزی وضد صرع وتشنج بوده وبرای

بواسیر وانسداد کبد وطحال نافع است .

                                          % سرو کوهی%

برای خون ریزی رحم واسهال وعسر البول ودرد رماتیسمی و واریس مفید

است جوشانده آن برای درمان زخم دهان ولثه مفید است برای التیام زخم

و ورم از ضماد آن وبرگ سرو استفاده می شود برای فراری دادن حشرات

بخور آن خوب است وبرای جلوگیری از خون ریزی بینی ودرمان بواسیرآن

را استعمال خارجی کنند .

                                                 % سماق%

طبیعت سرد دارد وبرای درمان اسهال واستفراغ ودفع ترشحات زنانه ودفع

 کک مک مورد استفاده قرار می گیرد وبرای دفع جوش دهان مکیدن آن خوب

است واگر در گلاب بخیسانید وبعد صاف کرده در چشم وگوش بچکانید خارش

چشم وچرک گوش را بر طرف می کند.

                                      % سنا%

دارای قند وماده رزینی است طبیعت گرم دارد وملین است ومسهل است برای

مبتلا به صرع وبواسیر ومیگرن وامراض سود آوی وبلغمی مفید است وبرای

درمان خارش پوستی ورفع ریزش مو استعمال می شود واگر آن را با زنجبیل

بجوشانید بدترین یبوست را درمان می کند فقط ممکن است دچار دل درد شدید

شوید واز خارج برای درمان خارش پوستی ورفع ریزش مو خوب است.

                                              % سرخس%

برای دفع کرم کدو خوب است یعنی با روغن کرچک جویده شود .

                                  % سیاه دانه %

مقوی وقاعده آور وضد گرمی است باد شکن ومسکن وملین هم هست واگر

با عسل خورده شود برای دفع سنگ کلیه ومثانه نافع است در بیماری یرقان

و ورم طحال وسرفه ودرد سینه اثر شفا بخش دارد با سرکه جهت معالجه لکه پوستی استفاده می شود.

                                             % سنبل ختائی %

برای درمان ناراحتی های معده مخصوصا درد وتشنج وقولنج موثر است ودر هضم غذا موثر است بادشکن است وبرای نفخ خوب است .

                                               % ساسافراس%

در تصفیه خون موثر است واگر با گلاب مخلوط شود به درد دفع خستگی چشم

ها می خورد معرق خوبی است ودر تسکین آسم وبیماری ریه موثر است روغن آن خاصیت ضد عفونی کننده دارد وبرای برطرف کردن آماس های غده ای مصرف می شود .

                                                % سرخ ولیک%

بدون اینکه اثر سمی داشته باشد برای قلب مفید است وضد تشنج وتب بر و

مقوی قلب است هسته آن برای حل کردن سنگ کلیه ومثانه نافع است دم کرده

آن برای رفع فشار خون مفید است برای معالجه سستی اعصاب وتصلب شرائین وتشنج آنژین و ورم ائورت واختلالات جریان خون اثر قطعی دارد ودم کرده آن با عسل برای درمان تورم وجراحات دهان وگلو مفید است.

                                           % سنبل الطیب %

ریشه آن برای درمان سر گیجه وبیماری غش وغلبه بر خون دماغ مفید است

بی خوابی و هیستری وصرع وتشنجات معده را درمان می کند وبرای تپش

قلب وتسکین اعصاب ودفع تشنج نیز نافع است. مصرف زیاد آن موجب ضعف چشم وگوش می شود واگر آن را با آب گشنیز مخلوط کرده با آن چشم را بشویند بر قوه بینایی افزوده می شود برای جوش دهان هم غرغره با آ ن خوب

است.

                                     % شاه بلوط هندی%

روغن آن برای دفع درد های نقرس ورماتیسمی مفید ودر سرما خوردگی هم

مورد استفاده قرار می گیرد.

                                        % گل شاه پسند طبی%

برای درمان یرقان وامراض چشم وگلو مفید است در معالجه سیاه سرفه وامراض کلیه ونارسایی کبد مفید است.

                                  % شاهتره %

صفرا بر ومقوی وتصفیه کننده خون است ولی از تعداد گویچه های سرخ خون

می کاهد واختلالات قاعدگی را بر طرف وبرای یرقان واستفراغ های صفرا وی

وجذام وزنبور زدگی وتقویت قوه بینایی مفید است .

                                        % شاهدانه%

گیاه علفی است  که از آن مواد مخدر وسمی مثل بنگ وحشیش بدست می آید ودر پزشکی برای تسکین درد اعصاب ودرد گوش از روغن آن استفاده می شود .                               (17)

                                        % شاه آبی %

به علت داشتن ید ونیتروژن وسولفور یکی از بزرگترین تصفیه کنند گان خون

است  وبرای لکه های صورت خوب است وخوردن آن با سالاد برای تامین

زیبایی صورت کافی است وجوشانده آن در تصفیه خون موثر است .

                                         %شیرین بیان %

برای درمان سرفه موثر وخلط آور است در عفونت برونشیت مصرف می شود

                                       % شمعدانی %

برگ شمع دانی ضد عفونی کننده ومیکرب کش است وضمادی که از آن درست

می کنند برای سوختگی استفاده می شود.

                                          % شوکران%

در بیماری تنگی نفس وسیاه سرفه وصرع وکزاز ودرد های عصبی استفاده

می شود واستعمال خارجی آن در تسکین دردهای سرطانی موثر است واین

گیاه سمی است.

                                            %شابیزک%

داروی خطر ناکی است میوه آن که شبیه آلبالو است مسموم است در بیماری

سیاه سرفه وحملات عصبی ودرد شکم وعدم نگهداری ادرار در شب ودرد

آپاندیس وقولنج کبدی وکلیه آرام کننده وضد درد است .

                                           % صنوبر%

برای دفع درد گلو وجراحات شش موثر است.

                                                % عناب%

دارای ویتامین ث ومواد قندی وپروتئین واملاح آلی می باشد ودر درمان تنگی نفس وبیماری کلیه ومثانه وفشار خون ویبوست وامراض مقعد وبیماری کبد

استفاده میشود وتصفیه کننده خون می باشد.

                                            % غارباغی%

تصفیه کننده خون است ودر بیماری کبد ونقرس وسنگ کلیه ومثانه مصرف دارد واگربر محل گزیدگی حشرات قرار گیرد سوزش نیش را بر طرف می کند

وبرای زخم وسوختگی وجراحات سخت جلدی با نمک وسرکه مفید است وادرار آور است .

                                             % فلوس%

ملین است وبرای دفع گلو درد مفید است وبرای درد مفاصل ونقرس مسکن

است.

                                          %قنطوریون%

یبوست را دفع می کند وبهترین مسهل برای افرادی است که مدت طولانی دچار

یبوست می باشند برای درد شکم ودرد طحال وانسداد کبد وکلیه مفید است

بادشکن وتب بر است وبرای جبران کم خونی موثر است.

                                           % کاسنی%

برای تصفیه خون استفاده می شود برای کبد وطحال وکلیه خوب است برای رفع یبوست وطراوت چهره مفید است برای جلوگیری از ناراحتی معده وتقویت مزاج موثر است.

                                               % کرچک%

روغن آن برای رفع سوء هضم مفید است برای کسانی که اسهال دائم دارند مفید است وقتی چشم قر مز می شود با ریختن در چشم التهاب را از بین می

برد .

                                               % کتانجک%

برای درمان بیماری های ناشی از کمبود املاح معدنی خوب است برای مبارزه با بیماری قلب موثر ودرد قلب را کاملا بر طرف می کند .

                                        %گل آفتاب پرست%

قاعده آور وتب بر وصفرابر ومقوی قلب است وبرای سر درد ودفع کرم ودفع سنگ کلیه نافع است واگر روی زگیل قرار دهند زگیل از بین می رود .

                                 % گل سرخ %

در بیماری سل واسهال های مزمن وگلو درد وسردرد وبیماری اعصاب استفاده می شود ودر ورم چشم وشستشوی زخم ها استفاده می شود برای قلب وتنظیم کار جهاز هاضمه خوب است. گلاب در رفع بوی بد دهان وکاهش میل جنسی

خوب است برای دفع سر درد وتقویت اعصاب موثر است ودر تسکین درد معده موثر است.

                                % گل گاو زبان%

گرم است در بیماری زکام وجهاز تنفسی وسرفه وسرخک ومخملک وآبله وورم کلیه وسنگ مثانه ویرقان ومننژیت وجنون ومالیخولیا موثر است ونشاط

آور است .

                             %گل همیشه بهار%

برای بیماری یبوست وزخم معده واختلال ترشح صفرا وبیماری کبد مفید است وبرای درمان اختلال قاعدگی ومداوای کورک وغرورجوانی ومیخچه وزگیل

استفاده می شود.

                                 %گل مروارید%

برای التیام جراحت ورفع سفتی وکوفتگی عضلات بخصوص گردن ورفع خستگی بدن باآن محل را کمپرس کنند رفع می شود.

                                    % گلپر%

ضد تشنج ودرد است وآرام کننده وهضم کننده وباد شکن است.                           

                              %لبلاب (عشقه)%

مسهل است وبرای فیبرم اثر مسکن دارد وبرای عفونت دستگاه تنفس مفید

است ودر معالجه سرفه وآسم وسل وضعف معده و ورم کبد وطحال موثر

است.

                                % هزارچشم%

برای درمان آسم وعفونت های ریوی است وکرم کش است وتب بر وجلوگیری

از ترش کردگی یا انسداد کیسه صفرا استفاده می شود.

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم آبان 1389 11:50
 

     بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم آبان 1389 11:47
                                                
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم آبان 1389 11:43
                                              
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم آبان 1389 11:40
                                                
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه پانزدهم آبان 1389 11:37

           

                                                     $$ بسم الله الرحمن الرحیم$$

                                                           $$ علاج درد$$

                                             $$ برگرفته ازخواص سبزیجات $$

     $$ مولف: آذر سلگی(فرزند حجت)¤¤

  $$سایت:www.jahan22.blogfa.com$$

 بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در این محتوا ده سال نماز برای مولف است.

 

                                      

                                                     $$مقدمه$$

با توکل به خدتا وتوسل به امام عصر:

 با سلام تقوا آن عنصر یکتا وآن فرد اعلایی است که حقیقت صراط مستقیم وماهیت مقوم آن وجوهره اصلی صراط مستقیم است همان حقیقت روشن واصل محکمی که امام وحجت وقت حضر ت بقیه الله منتظران شیعه را به آن دعوت میکند که می فرمایند تقوای خداوند جل وجلاله را پیشه سازید وما را یاری کنید تا شما را از

فتنه ای که به شما روی آورده است نجات دهم ومادامی که شیعیان از گناهان دوری کنند به خواست خیر ونیکوی خدای سبحان فرجام کار وعاقبت آنها خیر ونیکو خواهد بود.

صراط مستقیم تنها طریق هدایت وسعادت است . امام عصردارای حقوقی است که رعایت آن برطالبان هدایت

وسعادت لازم والزامی است .

با دعا برای آن حضرت باعث شویم ایشان هم برای عافیت ما دعا کنند .

پیش گیری بهتر از درمان است برای درست زندگی

کردن درست مصرف کنیم در این راستا این محتوا را

تقدیم می دارم.

                            

                                            $$ خواص سبزیجات$$

$1:اسفناج:دارای ویتامین های آوب یک وب دو وث وکلسیم وفسفر وپروتئین وچربی وقند وآهن وید می باشد طبیعت آن سرد است وضد یبوست است خوردن آن سرفه های خشک وگرفتگی صدا را درمان می کند وبرای آسم مفید است وبرای امراض سینه ورفع عطش مفید است

اسفناج خام برای سر بازکردن دمل ودرمان محل نیش زدگی زنبور مفید است وآب آن رابرای از بین بردن کک مک ولک وجوش صورت مفید است. برای بیمار مبتلا به سنگ کیسه صفرات وورم مفاصل مضر است.

 $2:بامیه:دارای پروتئین وقند وچربی وکلسیم وآهن وویتامین های آوب وب پ می باشد به بعضی از معده ها نمی سازد.

 $3:برگ بو: برای جلوگیری از تخمیر غذا در معده مفید است در مورد گریپ یا  عفونت روده ای ضد عفونی گرانبهایی است برای ناتوانی

معده موثر وبرونشیت مزمن را معالجه می کند ونفخ وگاز معده را خارج می کند .

$4:باقلا:سرد وخشک ومقوی ومسکن وبرطرف کننده اسهال وقی  است دارای فسفر وکلسیم وآهن وویتامین آوب وث می باشد برای درمان بیماری کلیه مفید است وجوشانده آن برای رماتیسم ونقرس ودرد

مفاصل استفاده میشود وگل باقلا ضد درد نیمه سر است وزیادی مصرف آن باعث رنگ پریدگی وبی حالی وضعف وکم خونی می باشد.

 $5:پونه:برای گریپ وتسکین سرفه وقاعدگی زنان وسکسکه واستفراغ ودل پیچه ودردمعده وسنگ کلیه وبی اختیاری ادار مفید است

بادشکن وصفرا بر ووضد تشنج ومسکن اعصاب ومحرک اعمال هضم

وضد اسهال هم هست .

 $7:برنج:برای اسهال مفید است مولد منی است وبرای رفع بواسیر وتقویت روده نیز مفید است.

 $8:پیاز:دارای ویتامین آوب وث وتعدادی آنزیم وانسولین گیاهی واسید سیتریک واینولین است سنگ کلیه را دفع می کند وبرای بیماری کبد وورم عضله قلب وورم کلیه وقند ومیگرن وحبس البول مفید است

پیاز پخته ضد یبوست ونفخ است وبرای قلنج ودرد شکم مفید است برای تصفیه خون وکم کردن فشار خون ودر دفع سموم موثر است .برای جلوگیری خون دماغ آب پیاز وسرکه رادر بینی بچکانند و برای بیماری سل ورفع بی خوابی قبل شام استفاده کنند .

 $9:ترب:حاوی مواد چربی وقندی واسید فسفریک وکلسیم وگلوکز وآهن وویتامین های آوب یک وب دو وب ب می باشد برای دفع سنگ های صفرا مفید است برای دفع سرفه وقاعدگی زنان مفید است نفاخ است ودر معالجه یرقان وسنگ کیسه صفرا موثر است برای بواسیر نیز نافع است ورم طحال را بر طرف می کند ترب سیاه ضد سل ودرد اعصاب

وسنگ مثانه وانسداد مجاری تنفس وآنژین ومحرک اشتهاست واگر ترب سیاه را با تخم رازیانه وپونه خیس کنند ودندان را با آن بشویند لثه ها را

تقویت می کند وبرگ ترب سیاه لثه را تقویت وبوی دهان را می برد.

$10:تره:ملین ورفع کننده قولنج ومفتح سده جگر ومقوی کمر است

وآب آن قطع کننده خون بواسیر وبرای امراض ناشی از سردی مفید است

حاوی آهن وویتامین آ وب یک وث وپتاسیم وسولفور است برای بواسیر واختلالات روده مفید است

 $11:جعفری:دارای پروتئین وچربی وقند وکلسیم وآهن وویتامین های ب وآوب پ می باشد طبیعت گرم دارد وباد شکن وزیاد کننده خون قاعدگی است اشتها آوراست ودربیماری  کبد وطحال وتنگی نفس وسنگ کلیه وترشحات زنانگی وقطع خونریزی که از روی ضعف می باشد را نافع است زیاده روی در آن محرک اعصاب است .

$12:جو:دارای ویتامین آوث می باشد وبرای اشخاص ضعیف البنیه نافع است وطبیعت سرد دارد وبسیار مقوی است وافراد لاغر را چاق و

افراد چاق را لاغر می کند زود هضم است برای رفع کم خونی واسهال وبواسیر وبیماری کبد وکلیوی ونقرس وتنگی نفس مفید است.

                              

$13:ترخون:طبیعت گرم دارد ومقوی معده وضد نفخ ومسکن اعصاب است.

$14:چغندر:گرم وتر وبرای معده مضر است ملین است وخون را صاف می کند ودافع یبوست است برای درد کلیه ودرد مفاصل خوب است دارای مواد قندی است ودارای کاراتون است که در معده مبدل به ویتامین می شود وآهن دارد وبرای کم خونی خوب است.

 $15:خرفه:برای رفع عطش تسکین حرارت درونی ورفع ترش کردن

غذا ومعالجه زخم معده ودفع خونریزی در فاصله دو قاعدگی ودفع بی خوابی ودفع سوزش ادرارودردرمان بواسیر مفید است واگر روی زگیل وسوختگی آن را له کنند وقرار دهند درمان می کند وروی پیشانی بمالند برای درمان میگرن موثر است وسر شار از ویتامین ب و ث می باشد وزیاده روی در مصرف آن باعث کم شدن قدرت بینایی می گردد.

 $16:ریحان:برای تقویت معده وهضم غذا وبی خوابی ودرمان نفخ ودفع درد میگرن ودرمان ورو کلیه مفید است.

 $15:ریواس:دارای پروتئین وقند وچربی وکلسیم وآهن وویتامین آوب و پ می باشد برای درمان یرقان وبیماری عصبی مفید است ومصرف زیاد آن تولید قولنج میکند وتاثیر منفی روی اعصاب دارد برای

تقویت چشم آب آن  را در چشم بچکانند.

 $16:ذرت:دارای پروتئین ومواد نشاسته ای وچربی است برای مبتلا به سل موثر است  وروغن آن برای بیمار مبتلا به امراض قلبی وکلیوی موثر است دارای مواد هیدروکربن زیاد  وکمی کلسیم وویتامین است برای قولنج وعسر البول وورم مثانه خوب است وبرای آنان که آلبومین ادرار آنها غیر طبیعی است نیز مفید است.

 $17:سیب زمینی: مواد هیدروکربن دارد وفسفر وکلسیم وآهن وویتامین ب و ث درآن کمی وجود دارد برای دیابت مضر نیست وبرای

 بیماری کلیه وقلب مفید است برای درمان سوختگی روی محل قرار دهند

موثر است وبرای نیروی بدن مفید است سرد وخشک ونفاخ است برای تقویت قوه باصره مفید است واگر پخته آن زیاد بماند ویروسی درآن رشد می کند که باعث مسمومیت می شود وسیب زمینی سرخ کرده برای معده مضر است وسیب زمینی ترشی برای بیماری کلیه وبیماری قند موثر است.

 $18:سیر:دارای ویتامین ث وگلوکلرید سولفوره وآکرولتین واینولین است وطبیعت گرم دارد صفرا بر وضد عفونی کننده وبرای معالجه اسهال مفید است وورم روده وبیماری دستگاه تنفس را علاج می کند وفشار خون را پائین می آورد از بروز بیماری سرطان جلوگیری می کند وبرای فلج وبرص مفید است وباد شکن وبرای جلوگیری از زکام مفید است

برای مبتلا یان به سر گیجه وسردرد وتقویت بنیه وقوی شدن عضلات قلب وتنظیم جریان خون شریان ها ورماتیسم ومالاریاوالتهاب معده ووتقویت روده واز بین بردن رطوبت معده موثر است .

 $19:شنبلیله :دارای مواد چرب وازت وقند وفسفر وویتامین آ وکومارس وتانن است ومقوی ریه وفزاینده قوه باد وملین است برای بواسیر ورفع لاغری ورفع بی اشتهایی مفید است وبرای آسم خوب است

وتخم آن برای تقویت جسم وبیماری قند وسل استخوانی خوب است.

 $20:شوید:مقوی معده است وبرای امراض جهاز تناسلی مفید است وبرای رفع سکسکه وتهوع خوب است وطبیعت گرم دارد وبرای تنظیم خون قاعدگی وتسکین اعصاب ورفع درد کلیه ومثانه وسوزش معده ودرمان زخم معده موثر است.

$21:شلغم:دارای پروتئین وکلسیم وفسفر وآهن وویتامین آ وویتامین ث است برای تقویت بینایی وافزایش ادرار ودفع سنگ مثانه وتحریک نیروی جنسی وتسکین درد های مفصلی ودرمان نقرس وسرماخوردگی و ورم طحال مفید است گرم وترو نفاخ است وبرای سینه مفید وسرفه را رفع می کند وتن رافربه می کند دارای قند طبیعی است وبرای تقویت کبد واعصاب مفید است. بهترین داروی ضد عفونی کننده معده است برای

 بیمار گواتر خوب نیست ولی برای بیمارقند ضرر ندارد.

$:۲۲عدس  گیاهی است برای ضعیف البنیه وافرادی که زیاد کار می کنند مفید است وضر ر آن این است که سود تولید می کند وخون

 را غلیظ می کند ونفاخ ودیر هضم است وخواب پریشان می آورد وبرای

قوه بینایی زیان دارد وبدن را فربه می کند وبرای اعصاب مضر است وزیاده روی در مصرف منجر به بیماری قولنج می شود وبرای بواسیر مفید نیست دارای آهن وکلسیم وفسفر وویتامین ب است ومعتدل است وبرای تسکین سرفه ودرد سینه مفید است وخون ریزی قاعدگی را منظم می کند وبا سرکه روی ورم چرکی قرار دهند ورم را می خواباند .

 $23:فلفل وفلفل فرنگی :دارای پروتئین ومواد چربی وقندی وکلسیم وآهن وویتامین آوب یک وب دو وب وپ وث می باشد طبیعت گرم دارد وبرای تحریک اشتها وتقویت اعصاب وافزایش میل جنسی وهضم غذا مفید است وبرای رفع سرفه های متوالی وسیاه سرفه ورماتیسم ومیگرن وخون ریزی رحمی مفید است وزیاده روی در مصرف تولید نفخ و استفراغ می کند وباعث سقط جنین می شود وبرای درد کمر وفلج ورماتیسم در موضع بمالند. اگر فلفل سیاه را روی دندان کرم خورده وپوسیده بمالند از پیشرفت آن جلوگیری می کند برای سل وبواسیر وجهاز هاضمه ضرر دارد وبرای تقویت لثه مفید است.

$24:کنگر فرنگی: داروی کبد است وعلاوه بر افزایش ترشح صفرا وکبد باعث جلوگیری از جمع شدن چربی در سلول های کبدی وبه طور کلی باعث تقویت این عضو مهم است وبرای سنگ کلیه وقولنج کلیوی ورماتیسم ونقرس وآسم وسرگیجه ومیگرن وبیماری پوستی نافع است واز کلسترول خون می کاهدوضد یرقان است ولوزالمعده وکلیه را

تقویت می کند.

$25:کرفس:اسدارای ویتامین آ وب وث بوده وپتاسیم وسدیم وآهک دارد وبرای رماتیسم مفید است وبرای تب مالاریا مفید است وبرای تنگی نفس وزکام مفید است باد شکن وتب بر وصفرا بر وبرای ضعف اعصاب وبیماری مثانه خوب است برای زن حامله وبیماری که دچار ورم حاد کلیه است زیان آور ت.         

 $26:کلم :تصفیه کننده خون است وبرای معالجه کرم معده مفید است وبرگ آن برای ورم روماتیسمی موثر است گوگرد وآهک دارد وروده را ضد عفونی می کند برای بیمار کبد بد است برای درمان اولیه زخم معده مفید است وکلم قرمز برای لاغری موثر است برای معالجه  میگرن ودرد رماتیسم ونقرس وسیاتیک ودل درد ورگ به رگ شدگی اعضا ومسدود

شدن غدد موثر است

$27:کاهو: طبیعت سرد دارد وحاوی پروتئین وقند وکلسیم وفسفر وپتاسیم ومنیزیم وویتامین آوب و ث است برای یبوست ودفع صفرا ویرقان موثر است ادرار را زیاد می کند وسوزش ادرار وتصفیه خون ورفع عطش وسردرد وزکا م مفید است برای سل وتنگی نفس ونفخ معده مضر است ملین وخواب آور است خون راصاف ورقیق می کند ومو را براق می کند ورنگ رخسار را گلگون می کند برای طحال وکبد وحبس البول تجویز می شود وبرای افراد عصبانی وپریشان مفید است وبرای تپش قلب هم مفید است.

$28:کدو:دارای پروتئین وچربی وقند وکلسیم وآهن وویتامین آوب وب پ است دارای طبیعت سرد وملین ومعرق است برای دفع تب ودفع حالت استفراغ مفید است برای سنگ کیسه صفرا اگر رژیم کدو را بگیرد وگوشت مصرف نکند موثر است وکدو حلوایی برای بی خوابی وورم مجاری ادرار وفرو نشاندن التهاب معده ودرمان یرقان مفید است برای تورم وکوفتگی وخراش جزیی پوست مالیدن آن موثر است طبیعت سرد

دارد وملین است وبرای طول عمر موثر است وقرقره کردن با آب آن گلو درد را تسکین می دهد وبرای بی خوابی موثر است برای بند آوردن خون از سوخته پوست کدو استفاده می شود.

$29:گشنیز:شادی آور است وقلب را تقویت می کند وبرای خفقان ووسواس نافع است برای گلو درد سودمند است کرم معده را دفع می کند ومقوی ومولد عرق وضد هیستری است طبیعت سرد دارد وحاوی پروتئین وچربی است وسوزش زبان ودهان را بر طرف می کند باد سرخ را فرو می نشاند وخارش پوستی را تسکین می دهد تخم آن باد شکن وهضم کننده غذاست ونفخ را برطرف می کند .

                                                             

$30:گوجه فرنگی:دارای قند وچربی وکلسیم وفسفر وآهن وویتامین آوب وثو ک وپروتئین است وبرای تقویت بینایی ورشد استخوان لازم است برای رفع بی اشتهایی ودرد های عصبی ویبوست

مفید است وبرای نقرس ورماتیسم مفید است خام آن دیر هضم است

زیاده روی در مصرف سنگ مثانه می آورد ورنگ قرمز آن برای کبد مضر است.

$31:گندم:آرد گندم با سبوس دارای ویتامین د می باشد .

$32:لوبیا:لوبیا سبز شادی آور ودارای ویتامین های ث وب ولوبیای سفید دارای ویتامین ب و ایی وکلسیم وفسفر وآهن است برای بیمار قند وکلیه وزن باردار ورماتیسم مزمن وسیاتیک ودرد کمر ونقرس مفید است وشیر را زیاد می کند ونیروی بدن را زیاد می کند ولوبیا ژاپنی یا سویا دارای پروتئین وویتامین ایی وآو ب وک وب پ  است برای بیمار قند وبیمار قلب وبرای چشم ودهان وبینی وپوست ومو مفید است وبرای تقویت اعصاب موثر است .

$33:ماش:دارای مواد قندی ومواد پروتئینی وکلسیم وپتاسیم ومنیزیم واسید فسفریک است مسکن درد بواسیر ودرد طحال وافزاینده شیر وخون قاعدگی است.

$34:مرزه:حاوی چربی وقند وطبیعت گرم دارد وضد نفخ است برای بیماری فلج ورعشه ونقرس واسهال وورم معده وروده وروماتیسم مفید است برای ورم طحال روی محل بمالند وآب آن را در گوش بریزند برای سنگینی گوش موثر است .

$35:نعناع:ملین وضد عفونی کننده است برای امراض قلبی ودل درد وچهاز تنفسی نافع است برای رفع سکسکه وضد تشنج ومسکن اعصاب ومحرک اعمال هضم وضد اسهال است باد شکن ومحرک میل جنسی ومعالج بواسیر است  برای درد کبد ودرد سینه خوب است واگر با کمی عسل مخلوط کرده در اطراف گوش بمالند درد آن را ساکت می کند.

 $36:نخود:دارای پروتئین وچربی وکلسیم وآهن وویتامین آ و ب یک

وب دو وث وب پ است خون ساز وافزاینده خون قاعدگی ومیل جنسی است وبرای گرفتگی صدا خوب است واگر با لیمو ترش مصرف شود نفخ

آن را بر طرف می کند .    

  $37:هویج:برای کاهش کلسترول خون وحاوی کورتن ست ضد کرم وضد صفرا وضد بیماری های کبدی است امراض مثانه وکلیه وخارش ها دفع میکند وبرای اسهال مفید است وبرای مبتلا به سوء هضم وتصلب شرائین وعصبانیت و ورم مزمن ونقرس وامراض پوست وسینه وعفونت روده وورم کبد وکلیه مفید است وبرای بیماری قند مفید است وآهن دارد طبیعت گرم وتر ونفاخ ومقوی معده وضد بلغم است.

                                                            $$ پایان$$

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 21:15
 

            بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است

                                             

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 21:9
                                                 
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 21:7
                                                    
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 21:0

                                                :بسم الله الرحمن الرحیم:

                                                  : گنجینه تفسیر:

                                        :برگرفته از سوره های قرآن مجید:

:مولف: آذر سلگی (فرزند حجت ):

:سایت:www.jahan22.blogfa.com

:بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این محتوا ده سال نماز برای مولف است:

                                                                                  : مقدمه:

با توکل به خدای یگانه وبا توسل به صاحب عصر وزمان حضرت حجت ابن عسکری (عج) برای زنده ماندن  دلهای مومنین تنها راه نجات از فتنه های شیطان  تمسک جستن به قرآن واستفاده علمی از آن وپناه بردن به عصاره انبیا واوصیا حضرت ولی عصر می باشد .

چنان که درطی نامه ای به شیخ مفید فرموده اند دلهای دوستان واولیای ما باید اطمینان داشته باشد وبدانند که از آسیب وزیان  دشمن در امان خواهند بود اگر چه در گیریها وسختی های هولناک آنها را بترساند وباید بدانند که خداوند کفایت کننده امور آنها است وتا وقتی که شیعیان ما از گناهان دوری می کنند از عنایات خداوند  بر خوردارند.

این گنجینه نجات از بلا ها وبیماریها یعنی سوره های قرآن را که  خدا در اختیارمان گذارده ارج می نهیم تا اهل نجات باشیم.

                                                            :سوره حمد(1):

این سوره فاتحه الکتاب است(زیرادر اول قرآن است) وام الکتاب

است (زیرا اساس تمام کتب است)وام القران است (زیرا اساس قرآن است ) وسبع المثانی است (زیرا هفت جفت است) ووافیه است(زیرا در نماز وافی است وسوره دیگر بجایش وفا نمی کند) وکافیه است (زیرا از سایر سوره ها کافی است) وشافیه است (زیرا از هر همی ودردی شفاست) واساس است (زیرا روشنگررحمت  رحمان ومخبر رحیم در آخرت است) وصلوه است ( زیرا نماز با آن درست است)  وحمد است (زیرا سپاس خدادر آن است) در مکه نازل شده است وحضرت رسول فرموده کسی که سوره حمد را بخواند ثواب حاملین عرش الهی به او عطا می شود واگر فاتحه الکتاب دریک کفه میزان وبقیه قرآن در کفه دیگر قرارگیرد این کفه هفت برابر کفه دیگر رجحان دارد. حضرت علی به نقل از رسول الله فرمود خداوندبه من فرموده به راستی تورا سبع المثانی وقرآن عظیم دادیم بر من به فاتحه الکتاب جدا منت نهاد وآنرا برابر قرآن قرار داد وهمانا فاتحه الکتاب شریف ترین چیز است در گنج های عرش وهمانا خدای تعالی حمد را مخصوص نمود وبه آن شرف داد ودر آن کسی را از انبیا شریک نکرد مگر سلیمان بن داود که بسم الله الرحمن الرحیم عطا شد .

 هر کس حمد را بخواند که به موالات محمد وآلش معتقد است به امر قرآن فرمان برد وبه ظاهر آن مومن وباطن آن را تصدیق کند خداوند به هر حرفی ازآن به دو حسنه ای می بخشد که هریک از آنها برای او برتر است از دنیا وآنچه که در آن است از اصناف

اموال آن وخوبی های آن وکسیکه گوش به قاری آن دهد برایش ثلث قرائت کننده حسنه باشد در موقع خواب آن را بخوانی از هر چیز جز مرگ ایمن هستی واگر چهل حمد بر آبی بخوانی وبر تب دار بپاشید بهبود یابد . 

                                                             : سوره بقره(2):

 ای سوره با بسم الله 287 آیه دارد بعدد علی ولی الله واین سوره جز آیه والقوا یوما ترجعون فیه الی الله مدنی است واین آیه در حجه الوداع نازل شده است وپیامبر فرمود کوهان قران است وهر که این سوره را در سرای خود بخواند سه روز شیاطین گرد سرای او نگردند وبلد بودن این سوره برکت وترک آن حسرت است وساحران به این سوره راه نیابند خواندن آن صلوه ورحمت خدا است وچندان ثواب یابد که نگهبان در راه خدا دارد که همواره در ترس باشد وهرکه سوره بقره را بداند امیر لشکر جنگ  است واین سوره روز قیامت چتری شود بر سر او واز تابش آتش اورا نگهدارد وبر کسی که چشم خورده بیاویزند یا بر کسی که غش کرده وبر مصروع یا ترسیده یا فقیر یا دردناک بیاویزند از آن درد ها خلاص شود. آیات آخر سوره باعث ایجاد نور در خانه شود وشیطان از او دور شود . هر که این سوره را بخواند در نفس ومالش چیزی که اورا ناگوار باشد نبیند وشیطان به او نزدیک نشود وقرآن را فراموش نکند .این سوره باعث دفع مکروهات وودفع عذاب قبر می باشد واگر بعد نماز بخواند مثل کسی است که همراه انبیا جهاد نموده تا به شهادت برسد وبا خواندن این سوره به او قلب شاکرین واجر نبیین وعمل صدیقین را عطا کنند واز دخول او به بهشت چیزی ممانعت نمی کند مگرمرگ .

خداوند فرمود کسی به خواندن آن مداومت کند یا  پیامبر باشد یا صدیق یا مردی که از او راضی شده ام یا شخصی که شهادت را روزی او می نمایم.

                                                            : سوره آل عمران(3):

هرکه این سوره را در شب بخواند خداوند وفرشتگان بر او درود

فرستند تا آفتاب فرود .

  این سوره ستاره تابان است وفردای قیامت به شکل فرشته

خواننده خود را شفاعت کند تا به بهشت رود .

 اگر شب جمعه بخوانید در قیامت دوپر به او دهند تابر صراط   پروازکند.

 بابت هر آیه ان براتی امانی از جسر جهنم با او بخشند .

اگر به زعفران وگلاب نویسند وبر درختی آویزند میوه نیکو دهد.

 واگراین سوره را بر زن نازا پس از مواقعه با همسر آویزند آبستن گردد .

اگر مداومت به خواندن این سوره  کند در قیامت از هر دری که

بخواهد وارد بهشت شود ودر قیامت این سوره مثل ابر بر سر اوسایه افکند.

                  

                                                  : سوره نساء(4):

رسول خدا فرموده که هر کس این سوره را تلاوت کند چنان باشد که صدقه داده بهر وارثی که مستحق باشد واورا مثل ثواب کسی باشد که آزادی را از اسیری وبندگی باز خریده واز شرک بری باشد ودرمشیت خدا از کسانی باشد که گناهانش آمرزیده وحق سبحان از او خشنود باشد ومولا علی فرموده هرکس این سوره

راهر جمعه بخواند از فشار قبر ایمن باشد واگربه آب باران بخوانند وجایی که کسی چیزی گم کرده بپاشند آن را می یابد.

                                                            : سوره مائده(5):              

 رسول خدا فرموده هرکس این سوره رابخواند حق تعالی اورابه عدد هر یهود ونصرانی که در دنیا نفس کشند ده حسنه نویسد وده بدی محو کند وده درجه بالا برده وامام صادق فرموده سوره مائده راجبرئیل با هفتاد هزار فرشته نزد رسول خدا آوردودر خبر فرموده این آخرین سوره ای است که به من نازل شده حلالش را حلال دارید وحرامش را حرام دارید وهر پنج شنبه که بخوانید هرگز به خدا شرک نیاورید وایمان خود را به ظلم نپوشانید واگر بنویسید وبا خود دارید از درد ها و ورم ها عافیت یابید واگر در صندوق یا متاع نهید از ضایع شدن ودزد بردن ایمن گردید.

                                                        :سوره انعام(6):

 این سوره در مکه نازل شده وهفتادهزار فرشته حامل آن بودند وجهان رافراگرفته بودند وصدای تسبیح آنان با حمد بلند بود وچون حضرت صدای آنها راشنید به سجده رفت بعد کاتبان راخواند ودر همان شب می نوشتند وهر کس آن را بخواند هفتاد هزار فرشته بر او شب وروز صلوات فرستند تا روز قیامت ودر قیامت خداوند به قاری این سوره خطاب کند ای بنده من در سایه من در آی واز میوه های بهشتی برخوردارشو وآب کوثر مرا بیاشام ودر چشمه سلسبیل من غسل کن . هرکس این سوره را به مشک وزعفران  بنویسد ودر آب بشوید وآنرا هفت روز متوالی بیاشامد خدا به نظر رحمت به او بنگرد واز امراض اورا شفا بخشد واگر به درد دست یا پهلو آن را آویزند شفا یابد. واگر آن را هر شب بخواند روز قیامت از ایمن شدگان می باشدوروی آتش رابه چشم خود نمی بیند.

                                                   : سوره اعراف (7):

 این سوره مکی است رسول خدا فرموده هر کس این سوره را بخواند حق تعالی میان او وابلیس حائلی بوجود آورد وآدم شفیع او باشد وامام صادق فرمود هر کس این سوره رادر هر ما ه بخواند حق تعالی در قیامت اورا حساب نکند بعد فرمود آیات این سوره محکم اند پس باید قرائت آن را ترک نکند که روز قیامت برای خود نزد حضر ت باری گواهی خواهد داد واگر آن رابه گلاب وزعفران نویسند وبر خود آویزان کنند از گزنده ودرنده ودشمن وضلالت ایمن گردد.

                                                 : سوره انفال (8):

حضرت صادق فرمود هر کس این سوره رادر هر ماه بخواند هرگز نفاق داخل آن نشود وشیعه گردد ورسول الله شفیع او گردد وبه عدد تمام منافقان که در دنیا باشند ده حسنه برای او نویسند وده بدی او رامحو نمایند وده درجه به او دهند وتا در دنیا باشد عرش وحمله آن برایش صلوات فرستند جهت چشم زخم وحفظ از خصم وگزنده آن را باخود داشته باشد ودر سفر راه را گم نکند وبر خصم غالب شود. ودر قیامت از مائده های بهشتی می خورد تا  مردم از حساب فارغ شوند .

                                                   : سوره توبه (9):

این سوره مدنی است وهرکس اورا بخواند پیامبر شفیع او گردد

واگر در کلاه یا متاع نهند از دزد وسوختن ایمن گردد .

                                                  :سوره یونس (10):

این سوره مکی است وهر کس آن را بخواند به عدد آنها که بافرعون غرق شده حسنه نویسند وهر سه ماه که تلاوت شود از جاهلان نباشد واز مقربان بارگاه عزت شود واگربر روغن زیتون بخوانند ونرم بجوشانند جهت درد پا یا روماتیسم موثر است .

                                                      : سوره هود(11):

این سوره مکی است و123آیه دارد رسول الله فرموده هرکه این سوره رابخواند حق تعالی به عدد هرکه تصدیق نوح وهود وصالح وشعیب ولوط وابراهیم وموسی کرده وهرکه تکذیب ایشان کرده ده حسنه برای او نویسند وروز قیامت از سعیدان باشد .حضرت باقر فرمود هر که در هر جمعه آن را بخواند حق تعالی در قیامت اورا در زمره پیامبران مبعوث گرداند وحساب او آسان شود ودر آن روز هیچ کس به گناه او عارف نشود از رسول الله پرسیدند پیری در تو زود اثر کرده فرمود سوره هود واشباء آن مرا پیر کرد واگر سوره را برای حاجتی سیزده بار بخوانی موثر است واگر  وبر تخته بنویسی وآن را در کشتی یا ماشین یا هواپیما نصب کنید از غرق ایمن باشد وآن مرکب حفظ شود.

                                                        : سوره یوسف (12):

این سوره در مکه نازل شده و11آیه دارد وامام صادق فرموده هرکه این سوره را در هر روز یا هر شب بخواند خداونداورادر روز قیامت مبعوث میکند وجمالش مانند جمال یوسف باشد وترس روز قیامت به او نمی رسد واز بهترین بندگان شایسته خدا باشدواین سوره در تورات نوشته وآن حضرت از رسول خدا روایت نموده که زنان خود را در ایوان های روبه معبر منشانید ونوشتن وسوره یوسف را به آنان نیاموزید. هرکه این سوره رابنویسد وسه روز در خانه خود نهد بعد از سه روز بیرون برد وبر دیوار خانه دفن کند نزد ملک رتبه او بلند شود واگر بنویسد وبشوید آبش را بنوشد رزق او آسان گردد.

                                                             :سوره رعد(13):

این سوره 43آیه دارد ودر مکه نازل شده وامام صادق فرموده هر کس این سوره را سه بار بخواند حق تعالی اورا بی حساب شفیع نمایدورسول الله فرموده هر که این سوره را بخواند حق تعالی به عدد هر ابری که روی آسمان آمده وآید تاروز قیامت بر وی حسنه نویسد وروز قیامت از موقنان به عهد خدا باشد .

جهت آبستن شدن بر پهلوی زن ببندند. واگر این سوره را زیاد

بخواند به مصیبت صاعقه گرفتار نگردد واگر شیعه باشد بی حساب داخل بهشت شود وشفاعت اودر حق آشنایان وخانواده وبرادرانش قبول گردد.

                                                  : سوره ابراهیم(14):

این سوره در مکه نازل شده ودارای 55آیه است واز امام صادق نقل شده هرکه این سوره را درنماز جمعه بخواند فقر ودیوانگی وبلیه به او نرسد وحق تعالی برای اوبه عدد هر که عبادت اصنام کرده وهر که نکرده ده حسنه نویسد . جهت جلوگیری از گریه طفل بر پارچه بنویسند وبر بازویش ببندند موثر است واز آفات نیز حفظ بماند.

                                                    : سوره حجر(15):

این سوره در مکه نازل شده و99آیه دارد رسول الله فرموده هر که این سوره را بخواند حق تعالی به عدد مهاجر وانصار واستهزا کنندگان پیامبر برای او ده حسنه نویسد. واگر با زعفران بنویسند وبشویند وآبش را به زنی دهد که شیرش کم است بسیار گردد واگر بر بازو بندد رزقش زیاد شود.

                                                      :سوره نحل (16):

این سوره مکی است به جز سه آیه آن و128 آیه دارد امام باقر

 فرموده هر کس این سوره در هر ماه بخواند دین را دردنیا کافی است . هفتاد نوع بلا که خوار ترین آنها جنون وجذام وبرص است را دفع کند وجایگاهش در بهشت عدن باشد وآن را در وسط بهشت ها است ابی بن کعب از پیامبر روایت کرده هر که این سوره را بخواند حق تعالی اورا بر نعمتی که در دنیا به او داده محاسبه نکند وبه او مزد کسی را دهد که در وقت مرگ وصیت نیکو کرده باشد . هر کس این سوره را نویسد ودر دیوار باغ نهد میوه آن زیاد شود واگر در منزل دشمن نهند جماعتشان متفرق گردد.

                                                   : سوره اسرا(17):

این سوره دارای 113 آیه است واز حضرت صادق روایت شده هرکس در شب جمعه این سوره را بخواند نمیرد تا قائم آل محمد را در یابد واز یاوران وی باشد رسول الله فرموده هر کس این سوره بنی اسرائیل را بخواند دلش نرم شود آنجا که ذکر پدر ومادر است وخداوند اورادر بهشت دوقنطار مزد دهد که هر قنطار هزار ودویست اوقیه باشد وهر اوقیه از دنیا وهرچه در آن هست بهتر باشد . هر کس جهت هر مشکلی هفت بار بی فاصله آن را بخواند مهم او بی فاصله کفایت شود.

                                                 : سوره کهف(18):

این سوره مکی است جز یک آیه ودارای 110 آیه است واز امام صادق روایت شده هر کس در شب جمعه این سوره را بخواند شهید بمیرد ودر روز قیامت حق تعالی اورا با شهیدان مبعوث کند ودر موقف با شهدا باشد . هر کس این سوره را بخواند تا هشت روز از فتنه دجال ایمن گردد واگر در این هشت روز دجال بیرون آید حق تعالی در مقابل فتنه او نگهدار ش باشد. واگر موقع خواب بخواند بالای سر او نوری تا مکه درخشان شود وملائکه در میان آن نور بر او صلوات فرستند تا از خواب برخیزد واگر

                                  

در مکه بخواند لمعات آن نور به بیت المعمور رسد ودر میان آن

نور ملائکه بر او صلوات دهند تابیدار شود امام صادق فرمود

اگر موقع خواب بخواند وهر ساعتی بخواهد بیدار می شود.

واگر دروز جمعه بخواند هر عملی که در هفته انجام داده بجز حق الناس را بیامرزد ونوری به او دهد که تابه آسمان رسد وبه بهشت رود واگرجهت قرض آن را بنویسد ودر شیشه سر تنگی در خانه اش گذارد از قرض وپریشانی برهد.

                                                    : سوره مریم (19):

این سوره مکی است ودارای 98 آیه است وحضرت صادق فرمود هر کس سوره مریم را درخواند ن ادامه دهد نمیرد تااز آن به اورسد چیزی که اورادرجان ومال وفرزندش بی نیاز کند ودرآخرتااز اصحاب عیسی بن مریم باشد وبه او در آخرت مثل سلیان در دنیا داده شود . وبه عدد هرکه تکذیب وتصدیق ذکریا کرده ده حسنه دهد وبه عدد هر که تکذیب وتصدیق یحیی ومریم وعیسی وابراهیم وموسی وهارون راکرده یانکرده حسنه دهند وهرکس این سوره را بنویسد ودر شیشه پاک در منزل نگهدارد اصلا بدی به اهل خانه نرسد وخیر آن  بسیار گردد واگرآن را بنویسد وبشوید وبخورد هر ترسی که دارد برود .واگر در خواندن آن مداومت کند نمی میرد تا به او آنچه که اوراغنی سازد برسد و اجر بسیار به او اعطا شود .

                                                     :سوره طه(20):

این سوره مکی است و140 آیه دارد خداوند این سوره را دوست دارد پس هر که آن را بخواند خداوند دوستدار اوست واگر در خواندن او مداومت کند خدادر روزقیامت کتابش را بدست راست او دهد واورا به آنچه در اسلام عمل کرده محاسبه نکند وبقدری از اجربه او بخشد تا راضی شود . وهر که این سوره را بخواند حق تعالی ثواب مهاجر وانصار رابه اودهد وملائکه وقتی

                              

خواندن این سوره را از جانب خدا شنیدند گفتند خوشا به حال امتی که این سوره برای آنان نازل شده وخوشا ظرف هایی که حامل آن باشند وخوشا به زبان هایی که با آن تکلم نمایند .واهل بهشت یس وطه خوانند واگر درصبح خوانده شود روزی تازه به اوکرامت شود ودل خلایق برای وی نرم شود ودشمن مغلوب شود واگر باخود داشته باشد وبرای هر حاجتی که رود بر آورده شود وبه قومی که خواستگاری کند اجابت نمایند واگر به میان لشکر مخالف رود متفرق شوند واگر خواهد بین دوکس الفت دهد سخنش قبول گردد واگر بشویند وبخورند از شر ملک ایمن گردد واز مقربین درگاه شود.

                                                       : سوره انبیا(21):

این سوره مکی است ودارای 112 آیه می باشد امام صادق فرمود هرکس این سوره را به جهت دوست داشتن آن بخواند در جنات پر نعمت از همراهان پیامبران باشد ودر چشم مردم در زندگی دنیا با هیبت باشد ودر قیامت حساب اورا بر وی آسان گردانند وهر پیامبری که اسم اودر قرآن است در آن روز با او مصاحفه کند وبر او سلام دهد . جهت بیماری یا فکر پریشان زیاد یا بی خوابی این سوره را با خود دارد از آن خلاص شود.

                                                    : سوره حج (22):

این سوره مدنی است و78 آیه دارد هر کس این سوره را هر سه روز یک بار تلاوت کند آن سال به سر نیامده به بیت الله الحرام مشرف شود واگر در آن سفر فوت کند داخل بهشت گردد . ثواب خواندن این سوره برابر ثواب حج وعمره است وواگر بر ورق

آهو نویسند ودرآب بشوید واین آب را در خانه والی یاقاضی یا حاکم شهر به قصد تبعید او بپاشند آنها بیرون روند. جهت ظهور

                             

غایب وآمدن او ودزد برده وظهور معادن واطلاع بر عاقبت کارها شب پنج شنبه دویست ویک بار بخواند .

کلیدهای بهشت وچراغ های بهشت در این سوره است واگراین آیات خوانده شود انگار انبیا راوسیله قرار داده چهار نام مقدس خداوند در آنها ذکر شده وهر آیه به نام بزرگ خداوند ختم گردیده

وهشت سر از اسرار نامتناهی در این هشت آیه است واز اسم اعظم خالی نیست . هرکس بخواند از شر جن وانس ودشمن وحاسد ومکر شیطان رها شود وابواب رزق وعلم بر او باز واندوهی به او نرسد وبه مطلوب برسد ومحبوب القلوب گردد ودر پناه الهی وملائکه باشد ودر اسفار بیمه شود ونمیرد مگر آمرزیده وپسندیده باشد.

                                            : سوره مومنون (23):

این سوره مکی است .اول وآخر این سوره از گنج های بهشت است هر کس بخواند رستگار شود وکار اوبه سعادت ختم شود واگر جمعه ها بخواند منزل او با پیامبران مرسل در فردوس اعلا باشد . ملائکه مقربین در روز قیامت اورا بشارت دهند . به روح وریحان در وقت آمدن ملک الموت بقبض روح اورا مژده دهند

به چیزی که چشم اوبر آن روشن گردد ودلش به آن شاد وخرم شود وبا نشاط تمام روح از بدن ا و مفارقت کند وبه دار السلام رسد. اگر این سوره رادر شب بنویسد ودر پارچه حریر سبز نهد فاسق باخودش همراه کند فسق از دلش برود وترک شراب کند .

اگر در گوش مبتلابخوانند از مرض وبلا شفا یابد . اگر از سر یقین بر کوه خوانند از جای برود.

                                                      : سوره نور(24):

این سوره مدنی است . با خواندن این سوره مال ها وزنان خود را به دژ قرص خود در آورید .اگر هر روز وشب بخوانند هرگز

 از اهلیت اوزنا واقع نشود تا ازدنیا رود وچون بمیرد هفتاد هزار فرشته جنازه او را تشیع کند واز برای او دعا واستغفار نمایند تا به قبر در آید وروز قیامت آمرزیده محشور شود .به زنان سوره نور بیاموزید.هر که بخواند به عدد هر مومن ومومنه که بوده باشند تاقیامت ده حسنه برای او نویسند . اگر این سوره رابنویسند ودر زیر بالش نهند محتلم نشود واگر در طشت مسی نویسند وبشویند وآب آنرا بر چهار پای ناخوش گوسفند وگاو دهد وبر آن بپاشند خوب شود.

                                                     : سوره فرقان (25):

این سوره جز سه آیه آن مکی است رسول الله فرموده هرکه این سوره را بخواند در قیامت مومن وموحد محشور شود واو را بی حساب به بهشت برند . هر کس در شب این سوره را بخواند حق تعالی هرگز اورا عذاب نکند واوراحساب نکند ومنزل اودر فردوس اعلا باشد. .اگر بنویسند وبا خود دارند حشرات زمین نزد او نیایند وهر کس شب یا روز آن را بخواند خاندانش زنا کار نشوند چون بمیرد هفتاد هزار ملک اورا مشایعت کنند وجهت او دعا ومغفرت نمایند تا آنکه اورا در قبر نهند.

                                                   :سوره شعراء(26):

هر کس این سوره را بخواند اوراده حسنه باشد به عدد هر که تصدیق نوح وتکذیب او کرده وهر که تصدیق وتکذیب هود وشعیب وصالح وابراهیم وعیسی ومحمد وتصدیق همه انبیا گذشته نموده است . هر که این سوره رابخواند در شب جمعه از اولیاالله باشد ودر جوار وپناه او جا گیرد ودر دنیا هرگز درویشی به او نرسد وچندان نعمت جلیلی به او دهند که فوق رضای او

باشد واورا به صد حورالعین تزویج نمایند واورا در حوزه جنت

                                

عدن که وسط بهشت عنبر سرشت است ساکن نمایند واورا هم

نشین مرسلین واوصیا راشدین سازند . اگر آن را بر خروس سفیدی آویزد وآنرا رها کند هر جا که آن خروس بایستد در آنجا گنج یا سحری دفن است.

                                                    : سوره نمل (27):

این سوره مکی است وهرکه بخواند برای او ده حسنه نویسند وبه عدد هرکه سلیمان وهود وشعیب وصالح وابراهیم را تصدیق کرده وهر که ایشان را تکذیب کرده به او حسنه رسد وهر که آنرا بخواند به او غش حادث نشود .

                                                    : سوره قصص (28):

این سوره مکی است جز یک آیه آن وهرکه این آیه رابخواند بعدد هرکه تصدیق موسی وتکذیب کرده ده حسنه برایش نویسد وهیچ فرشته ای در آسمان وزمین نماند مگر روز قیامت برا ی او گواهی دهد که او صادق ومصدق بوده وهر کس آن را بخواند حسناتش نا شمار باشد وهرکه آنرا همراه شخص گریز پا کند از گریختن محفوظ ماند وهر کس درد جگر یا درد شکم داشته باشد برخود آویزد شفا یابد واگردرد مندی بشوید وبخورد شفا یابد.

                                                      : سوره عنکبوت (29):

این سوره مکی است وهر کس آن را قرائت کند حق تعالی اورابه عدد هر مومن ومنافقی که بوده وخواهد بود ده حسنه کرامت کند واگر درشب بیست وسوم ماه رمضان بخواند پس به خدا سوگند اواز اهل بهشت باشد . این سوره نزد خدا شان عظیم ومکان جسیم است جهت تب دائم ودرد ها شستن آن وآشامیدن آن نافع است .                               

                                                         : سوره روم (30):

این سوره مکی است وهرکه بخواند حق تعالی اورا ده حسنه دهد

به عدد هر فرشته ای که اوراتسبیح نماید درآسمان وزمین وتلافی کند هر عملی که درآنروز وشب نکرده ثوابش را به او دهد واگر آن را بنویسند ودر شیشه سر تنگی نهند ودر خانه قومی به قصد بد گذارند هرکه در آن باشد بیمار گردد .

                                                     : سوره لقمان(31):

این سوره جز سه آیه آن مکی است و34آیه دارد واز حضرت باقر روایت شده هر که سوره لقمان را در شب بخواند حق تعالی سی فرشته بر اوموکل کند که اورا از ابلیس ولشکر اوتا صبح حفظ کند واگر در صبح قرائت کند اورااز ابلیس ولشکرش تاشب حفظ کنند وهر دردمندی بخواند دردش ساکت شود واگر خون دماغ شده آن را به خود ببندد خون بایستد.

                                                   : سوره سجده (32):

این سوره مکی است به جز سه آیه آن همواره پیامبر قبل خواب این سوره را می خواند هرکه آن را بخواند 60 حسنه برایش نویسند و60 بدی اورا حذف و60 درجه به او دهند وهر که آن رادر خانه خود بخواند شیطان تا سه روز داخل آن خانه نشود وهر که هر شب جمعه بخواند حق تعالی روز قیامت نامه عمل او را بدست راست او دهد واز رفیقان سید ابرار وائمه اطهار باشد وهر کس این سوره را در خانه حاکم به قصد عزل او نهد همان سال حاکم عزل گردد واگر درد مند یا درد شقیقه بخود آویزد شفا یابد.                       

                                                     : سوره احزاب(33):

این سوره مدنی است وامام صادق نقل کرده که هر کس سوره

                                 

احزاب را بسیار بخواند روز قیامت در جوار سید ابرار وازواج

اطهار اوباشد . اگر این سوره را بر ورق پوست آهو نویسند

ودر حلقه نهاده سر آنرا محکم بسته در خانه آن دختر پنهان کنند

اورا شوهر پیدا شود .  

               

                                                  : سوره سبا (34):

این سوره مکی است ودارای 54 آیه است هر کس این سوره را بخواند درآن  شب منفضل در حفظ خدا وامان اوست وهر کس درروز بخواند اورادر آن روز مکروهی نرسد وآنقدر از خیر دنیا وآخرت به او عطا شود که بر دل کسی خطور نکرده وبه آن آرزونرسیده باشد . هر کس این سوره را بر کاغذی بنویسد ودر پارچه سفیدی گذارد وبا خود نگهدارد از حشرات زمین وصدمه تیر وسنگ وآهن حفظ شود .

                                                 : سوره فاطر (35):

این سوره جز دو آیه آن مکی است پیامبر فرموده هرکه این سوره رابخواند روز قیامت بر هشت در بهشت اورا می خوانند وگویند از هر دری که خواهی در آی . هر کس این سوره را در چهار پارچه نو پاک از پنبه نویسد ودر میان متاع تجارت نهد سود بسیار از آن برد.

                                                     : سوره یس(36):

امام صادق فرمود برای هر چیزی قلبی است وقلب قرآن یس است هر که آن را بخواند از محفوظین باشد واگر درشب بخواند خداوند صد هزار فرشته به او گمارد که اورا از هر شیطان رجیم وهر آفتی نگهدارد واگر در آن روز بمیرد خدا اورا به بهشت برد

هر کس در عمرش یکبار با تقوا بخواند خداوند به اندازه خلایق

                          

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 20:42

  

دنیا و آسمان برایش به هر یک هزاران هزار حسنه نویسد واز

او مانند آن را محو کند وبه او فقر وتاوان وزیر آوار ماندن ورنج وجنون وجذام ووسواس نرسد ودردی به او ضرر نزند واز او سکرات موت واهوان آن را سبک کند اورا خود قبض روح نماید

 واز کسانی باشد که خدا برای او وسعت در معیشت را ضامن می شود وفرج نزد لقاء خود وخوشنودی به ثواب در آخرتش ضامن میشود وخداوند متعال به ملائکه خود فرماید از هر که در آسمانها ودر زمین است به حقیقت از فلانی راضی هستم پس برای او آمرزش بخواهید .هر کس این سوره رادرگورستان بخواند خدای تعالی عذاب ایشان را آن روز تخفیف دهد وبه عدد مردگان قبرستان برای او حسنات نویسند واز او سیئات محو کنند .در این سوره هفت برکت است گرسنه بخواند سیر شود وتشنه بخواند سیراب شود برهنه بخواند پوشیده شود ومجرد بخواند همسر دار شود واگر ترسان بخواند ایمن شود وواگر مریض بخواندشفا یابد واگر محبوس بخواند رها گردد واگر مسافر بخواند سالم برگردد واگر نزد مرده بخوانند بدی های او محو شود واگرگمراه بخواند راه راپیدا کند . اگر آن را بنویسند ودر آب بشویند وآب را بخورند هزار دوا وهزار نور وهزار یقین وهزار برکت وهزار رحمت داخل شود واز او هزار درد وهزار غش کنده شود.

                                               : سوره صافات (37):

این سوره در مکه نازل شده ودارای 182 آیه است هرکس این سوره رادر هر روز جمعه بخواند همواره از هر آفتی نگهداری شده وهر بلایی از او دفع شود ودرزندگی دنیا ودر دنیا روزی داده می شود به فراخ ترین چیزی که باشد از رزق وخداوند مال وفرزند وبدنش را از بدی شیطان حفظ کند ونه جبار عتیدی به او

                                  

صدمه زند واگرد ر روز بمیرد یا شب اورا شهید بر انگیزند

واورا شهید بمیرانند واورا با شهدا بهشت برند و هم  درجه آنها باشد واین سوره را هر کس بنویسد وبشوید وبه آب غسل کند درد های او زایل گردد.

                           

                                                  : سوره ص (38):

این سوره در مکه نازل شده ودارای 88 آیه است هر کس این سوره را در شب جمعه بخواند از خیر دنیا وآخرت به او عطا می شود آنچه به کسی از مردم عطا نشده جز بنی مرسل یا ملک مقرب واورا خداوند داخل بهشت کند وهر کس از اهل بیت او که دوست او باشد حتی خادمی که اورا خدمت می کند بهشت برد واگر چه درحد عیال او نباشد وجز و کسیکه شفیع او شود نباشد . سوره ص را هر کس بخواند خداوند به وزن کوه هاییکه جهت داوود مسخر ساخته بود به او ثواب بخشد واورا از اصرار بر صغیره وکبیره نگهدارد وهر گاه کسی در وقت کندن چاه آب این آیه را بسیار بخواند آب بسیار دهد .

                                                    : سوره زمر (39):

این سوره در مکه نازل شده و75 آیه دارد وهر کس این سوره را قرائت کند حق تعالی شرف دنیا وآخرت را به او عطا کند واورا بر سایر مردم غالب نماید بر وجهی که هر کس اورا ببیند هیبت اوبر دل او نشیند واگر مال وعشایر نداشته باشد به او ارزانی دهد وبدن اورا بر آتش دوزخ حرام نماید وهزار قصر باشد ودرهر قصری هزار حور . رسول خدا این سوره را هر شب می خواند . هر که آن را به بازوی خود بندد محبوب خلایق شود ومردم اورا به خیر یاری کنند .

                                                     : سوره مومن (40):

 این سوره در مکه نازل شده ودارای 85 آیه است رسول الله فرمود حامیم ها زیور قرآنند . مغز های قرآن حم ها هستند که هفت تا هستند ودر های جهنم هم هفت تا ودر قیامت هر سوره آید وبر دری از این درها بایستد ورها نکند که هیچ خواننده این سوره ها که با ایمان باشد اورا به دوزخ برند. .این سوره

                            

بوستان نیکوی پر گیاهند برای گردش در مرغزار های بهشت

این سوره را بخوانند مثل این سوره مثل حریر در لباس هاست در تلاوت آن شکر کنید زیرا موقع خواندن آن ازدهن او بوی مشک وعنبر بیرون آید وحق تعالی بر او رحمت فرستد وتمام همسایگان وخویشان اورا از برکت تلاوت غرق رحمت خود کند وعر ش وکرسی وملائکه مقربین برای او آمرزش خواهند . هر که این سوره را بخواند ارواح پیامبران ومومنان بر او صلوات فرستند وبرای او استغفار کنند وهر که در سه روز یکبار این سوره را بخوانند گناهان گذشته وآینده اورا ببخشند به شرط اینکه عمدی نباشد وکلمه تقوا را ملازم او کنند وآخرت او را بهتر از دنیای او نماید وهر کس شب آن را بنویسد ودردکان خود نهد مشتری متاع او زیاد شود . اگر در باغ خود نهد میوه آن بسیار گردد واگر مجروح ودملداربر خود ببندد شفا یابد.

                                                             : سوره فصلت (41):

این سوره در مکه نازل شده و54 آیه دارد امام صادق فرمود هرکه این سوره را هر شب بخواند برایش روز قیامت به قدر کشش چمشش نور وسرور گردد ودر دنیا پسندیده وغبطه برده زندگی کند یعنی مردم به او رشک برند واز خدا تمنای مقام اوراکنند وهر کس آن را با آب باران بشوید وسرمه را با آب باران بساید وبه چشم کشد ازدرد چشم وسفیدی آن وجمیع دردهای چشم شفا یابد وهر کس یکبار هم آن را بخواند بابت هر

حرفی از آن ده حسنه در نامه او ثبت کنند .

                                                         : سوره شوری (42):

این سوره در مکه نازل شده و53 آیه دارد هر که این سوره را

                          

قرائت کند حق تعالی روز قیامت روی اورا چون شب چهارده

گرداند واورا نزد خود دارد وبه او خطاب کند ای بنده من در دنیابه این سوره مداومت می نمودی ونمی دانستی که ثواب آن در چه مرتبه است واگر به ثواب آن علم می داشتی هر گز از خواندن ملامت نمی یافتی ودائم به خواندن آن مواظبت می کردی پس به ملائکه امر نماید که اورا به بهشت برید ودر بهترین اماکن آن وی را جای دهید پس فرشتگان اورابه بهشت برند ودر قصری که درها وظاهر وباطنه آن از یاقوت سرخ باشد فرود آرند وصفا ولطافت آن خضر بر وجهی باشد که ظاهر آن از باطن وباطن آن از ظاهر دیده شود وهزار حورالعین وهزار جواری وهزار ولدان مانند لوءلوءدرخشان نامزد او گردانند با سایر انواع کرامت واصناف مکرمت وهرکس آن را بشوید وبخورد کم تشنه گردد واگر زیر سر نهد وبخوابد خوابهای خوب ببیند.

                                                     : سوره زخرف(43):

این سوره در مکه نازل شده جز یک آیه آن وامام باقر فرموده هرکس این سوره را قرائت کند خداوند اورادر گورش از جانوران زمین ایمن کند واز فشار قبردر امان باشد تادر پیشگاه خدا بایستد بعد آن سوره او را به امر خدا داخل بهشت کند وهر کس آن را بخواند از کسانی باشد که خدا در حق ایشان ترس را دور کند وهر که آن را بشوید وآب آن را به زنی دهد که با شوهر خود بد رفتاری می کند آن زن مطیع شوهر گردد وهر که آن رابا خود

دارد ازهر آفت وشری ایمن گردد واگر زیر سر نهد وبخوابد خواب های خوب ببیند واگر آنرا بنویسد وبا آب باران حل کند به زن بد زبان سلیطه دهد خوب زبان شود.

                                                   : سوره دخان (44):

امام باقر فرمود هر که این سوره را درفرائض ونوافل بخواند

                            

خداوند اورا از آمین روز قیامت بر انگیزد واو راخداوند در زیر

عرش خود سایه دهد واورا آسان محاسبه کند وکتابش را به دست راستش دهد وهر که آن را در شب جمعه بخواند خداوند به هر حرفی ثواب آزاد کردن صد بنده به او بخشد وهفتاد هزار ملک برایش آمرزش خواهند وخداوند اورا بیامرزد وهر که در شب وروز جمعه بخواند در بهشت خانه ای برای اوبنا کنند وهر که آن را با خود دارد در انظار با هیبت باشد وهر که آن را بشوید وبخورد از شر سخن چین در امان باشد . جهت مهمات هفتاد بار آن را بخواند کفایت شود وهر که با خود دارد از شر دیو وپری در امان باشد ومردم اورا دوست بدارند.

 

                     : سوره جاثیه (45):

این سوره راشریعه نیز گویند ومکی است جز یک آیه . هرکه این سوره را بخواند آتش دوزخ راهر گز نبیند وزفیر وشهیق جهنم رانشنود ودر افق اعلا رفیق سید انبیا باشد وهر که آنرا با خود دارد از هرچه ترسد ایمن گردد واگر زیر سر نهند از شر جن محفوظ گردد.

                                                :سوره احقاف (46):

این سوره درمکه نازل شده جز یک آیه وامام صادق فرموده هر کس این سوره رادر شب جمعه  قرائت کند خداوند اورا از ترس

                                      

دنیا ومفرغ روز قیامت ایمن گرداند هر که آن را بخواند بی

شماربه او حسنه بخشند واگر هر شب بخواند خدا اورا از فزع آخرت وترس دنیا رهایی بخشد وهر که آن را در کاغذی نویسد وبه آب زمزم یا باران بشوید وبیاشامد محبوب ومکرم شود وقوه حافظه او قوی گردد وجهت خلاصی از مهلکه سه بار بخواند .

                              

                                                     : سوره محمد(47):

این سوره راقتال هم گویند ومدنی است به جز یک آیه . امام صادق فرموده هر مومنی که این سوره را بخواند هرگز در دین خود شک نکند وازشرک وکفر محفوظ باشد وبعداز فوت خدای تعالی هزار فرشته رابه قبر او فرستد تا بر او نماز خوانند وثواب اورا به او دهند ودر هنگام حشر تشییع او کنند تااورا نزد خدا به موقف من حاضر کنند ونیز از ان حضرت مروریست هر که می خواهد جان ومال او حفظ باشد بداند که باید سوره محمد را تلاوت کند زیرا که در آن آیتی در شان ما وآیتی در باره اعوای ما می باشد وهرکه آن را بخواند خداوند اورا از انهار بهشتی آب دهد وهرکه آن را در جنگ با خود دارد بر دشمن ظفر یابد وکسیکه آنرا بشوید وبخورد ترس اوبرود وکسیکه در دریا بخواند از غرق ایمن باشد.

                                             :سوره فتح (48):

این سوره مدنی است چون رسول خدا از حدیبیه بر گشت از دور دیدیم ناقه آن حضرت سنگین شد واز رفتار باز ماند چون نزد آن حضرت آمدیم اثر فرح وسرور بر جبین مبین او دیدیم سبب رفتار پرسیدیم فرمود این سوره نازل شده که از همه دنیابرتر است .چون ما به سبب منع کفار از دخول حرم باز ماندیم ولذا بسیار غمگین شدیم چون حق تعالی این سوره را نازل نمود حضرت رسول فرمود نزدم دوستر است از هر چه در دنیا است . اموال

                            

 وزنان خود را به آنچه در تصرف شماست با قرائت این سوره به

حصار در آورید وبدانید که هرکس بر خواندن این سوره مداومت نماید منادی به صدای بلند ندا کندبر وجهی که همه اهل عرصات بشنوند ای بنده تواز جمله خاصان منی پس به فرشتگان ندا کند که اورا به بندگان خالص وصالح من ملحق سازید ودربهشت نعیمش ساکن گردانید واورا شراب دحیق که به کافور مختوم

                          

باشد بچشانید . هر که آن را بخواند مثل کسی است که با پیامبر

خدا در فتح مکه شهید شده باشد ودر قیامت در درجه کسانی باشد که تحت شجره با آن حضرت بیعت کرده اند وهر که آن رابا خود دارد از ملک ایمن باشد واگربر دیوار یا خانه آویزان کنند شیطان نزدیک آن دیوار وخانه نشود وجهت زیادی شیر زن بنویسند وبشویند وبخورند ویا بر خود آویزند مجربست .

                                                      : سوره حجرات(49):

این سوره مدنی است هر کس این سوره را در هر شب یا در هر روز بخواند از جمله زوار سید انبیا باشد وهر گاه اورابر مصروع آویزد شیطان از آن جا بگریزد.

                                                       : سوره ق (50):

هرکس در فرائض ونوافل این سوره را قرائت کند خداوند بر او در روزیش وسعت دهد وخداوند پرونده اوار به دست راستش می دهد واورا آسان حساب می کند . روزی سه بار رو به قبله خواندن سوره ق وسعت رزق آورد هر که آنرا بخواند جان دادن بر او آسان شود واگر کسی با آب باران بشوید وبیاشامد هر دردی که در شکم یا دهن یا ترسی داشته باشد بر طرف شود

 واگر دهان طفل را با آن آب بشویند دندانش آسان در آید ودرمان بیچاره با ده بار خواندن قاف میسر است .

هرکه بر خواندن این سوره در نماز ها ونوافل مداومت کند خداوند در روزی او وسعت فرماید وکتاب اورا به دست راستش می دهد وحساب آسانی از او می فرماید.

                                                   : سوره الذاریات (51):

 این سوره در مکه نازل شده و60 آیه دارد امام صادق فرموده                          

هر که این سوره رادر روز یا شب بخواند خداوند برای او

زندگیش را اصلاح نماید وروزی اورا فراخ دهد ودرقبر او نوری قراردهد که تاروز قیامت بدرخشد وهر کس آن را بنویسد وبر زنیکه دشوار زاید ببندد به آسانی زاید.

                                                        : سوره طور (52):

این سوره در مکه نازل شده و49 آیه دارد هر کس این سوره را بخواند برای او خیر دنیا وآخرت راجمع کند وهر کس در سفر بخواند از آفات سالم بماند واگر زندانی آنرا بسیار بخواند از زندان رها شود.

                                                      : سوره النجم (53):

این سوره مکی است و62 آیه دارد هر کس در هر روز یا هر شب این سوره را بخواند در بین مردم نیکو زندگی کند وآمرزیده باشد ودر بین مردم محبوب گردد . جهت بر آمدن حاجات 21 بار خوانده شود واگر این سوره را بخوانید بی شمار حسنه یابید وهر که هر روز یا هر شب بخواند زندگانی پسندیده یابد وبرای گریه طفل این سوره رابه او ببندند.

                                                         : سوره قمر (54):

 این سوره در مکه نازل شده و55 آیه دارد هر کس این سوره را

بخواند خداوند اورا از قبرش بیرون کند بر ناقه ای از ناقه های بهشت وهر که آنرا یک روزدر میان بخواند در قیامت رویش مثل ماه شب چهارده باشد واگر ظهر جمعه آنرا بنویسد وزیر کلاه قراردهد نزد مردم عزیز ومحبوب گردد.

                  

                                                         : سوره الرحمن (55):

 این سوره مکی است جز یک آیه  و78 آیه دارد امام صادق روایت کرده است قرائت این سوره را ترک نکنید زیرا این سوره در دل منافقین قرار نمی گیرد ودر روز قیامت نزد پروردگار به صورت پسر خوش رو وخوشبو آید ودر جایی بایستد که به خداوند متعال نزدیک ترین جا است وهیچ کس را رتبه آن نباشد که به آن مقام برسد پس حق تعالی به او خطاب کند که چه کسانی در دنیا به تلاوت تو مداومت نمودند گوید فلان شخص وخدا روی اورا سفید ونورانی سازد وبه ایشان گوید که هر که را دوست دارید شفاعت کنید پس ایشان هر که را خواهند شفاعت کنند وکسی شفیع او نباشد مگر آنکه حق تعالی به او فرماید برو ودر بهشت من ساکن شو که هر چه آرزوی نفس تو باشد در آنجا موجود ومهیا است حتی آن حضرت فرمود واجب است که سوره الرحمن رادر هر روز جمعه قرائت کند وهرکه در شب جمعه این سوره را  بخواند حق تعالی دو فرشته بر او گماردکه اورا تا صبح حفظ کند واگر در صبح بخواند دو ملک بر او بگمارد که تا شب حافظ او باشد . عروس قرآن الرحمن است وهر کس آن را بخواند شکر نعمت های خداوند را نموده وخدا به ضعف او رحم می کند . اگر آن را بشویند وبنوشند از درد دل وکبد سالم بماند واگر بر مصروع یا درد چشم بندند بر طرف شود واگر به دیوار

 خانه آویزند جانوران زمین از آن خانه بگریزند.

                                 

                                                    : سوره واقعه (56):

این سوره مکی است هر کس می خواهد خبر خلق اولین وآخرین وخبر اهل بهشت ودوزخیان وخبر دنیا وآخرت بداند سوره واقعه را بخواند . اگر هر شب این سوره را بخوانید فقیر نمی شوید .

هر کس به صفات بهشتی مشتاق است این سوره را بخواند .اگر

هر شب بخواند صورتش مثل ماه شب چهارده شود وهر شب جمعه بخواند خداوند اورادوست دارد ومردم هم او رادوست دارند ودر دنیا هرگز سختی وفقر وآفتی از آفات دنیا نبیند واز رفیقان مولا علی باشد واین سوره خاص امیر المومنین است وهر که آن راخواند از غافلان اورا ننویسند واگر آن را به زن آبستن بندند به آسانی بزاید.

                          

                                                   : سوره حدید(57):

این سوره مدنی است و29 آیه دارد ورسول الله هر شب آن را می خواند وفرمود در این سوره آیاتی است که از هزار آیه بهتر است وامام باقر فرمود هر کس این سوره را بخواند قبل خواب نمیرد تا آنکه قائم ما را ببیند وچون از دنیا رود در جوار حضرت رسول باشد اگر در نماز فریضه بخواند خدا هرگز اورا عذاب نکند وهرگز در مال ونفس او بدی نرسد وبدن اواز جمیع آفات دور باشد . هر که آن رابخواند در جمله کسانی باشد که به پیامبران گرویده وهر که آن را با خود دارد از حرارت آهن حفظ شود واگر بر پیکان تیر یا مثل آن که به بدن رفته بخوانند بدون درد از بدن بیرون آید واگرآب آن را بر ورم ها وقروح وجروح وباد های سرخ مالند وآنها را به آن آب بشویند شفا یابد به اذن

                              

 خدا واگر جلو خصم آن را بدارند آن خصم اورا نبیند.

                             

                                                   : سوره مجادله (58):

این سوره مدنی است و22آیه دارد هر کس این سوره را تلاوت کند در نامه عملش اورااز حزب خدا ثبت کنند وکسی بر اوفائق نشود وبا او نتواند مجادله کند ودر چشم مردم معتبر وموقر باشد جهت غلبه بر دشمن سه بار بر مشت خاک بخواند وبه طرف

                         

دشمن اندازد مقهور گردد واگربر بیمار بخواند تسکین یابد

واگرهر روز مداومت کند از شر ذی شر محفوظ باشد واگردرانبار غله گذارد از جانور موذی ایمن باشد.. هر کس در خواندن سوره مداومت کند خداوند اورا عذاب نکند تا از دنیا رود ودر جان خود وخانواده بدی نبیند وضرری در بدن خود نبیند.

                                                        : سوره حشر(59):

این سوره مدنی است و24آیه دارد هر کس این سوره رابخواند همه چیز از بهشت ودوزخ وعر ش وکرسی و... بر او صلوات فرستند وبرای او استغفار کنند واگر در آن روز یا آن شب بمیرد شهید مرده ونیز روایت شده از آن حضرت که هر کس سوره حشر ر اقرائت کند خدای تعالی گناهان گذشته وآینده اورا بیامرزد واگر شب بخواند فرشته ای به خانه او فرستند که باشمشیر کشیده اورا واهل بیت واموال اورا تا روز پاسبانی کنند . اسم اعظم خدا در شش آیه آخر این سوره است واگر درزمان خواندن این سوره مرگ شخص فرا رسد به بهشت رود . امام صادق فرموده هر کس این سوره را جهت قضاء حوائج ومهمات عظیمه

                                    

چهل روز روزی یکبار بخواند حاجت او روا وسرانجام یابد واگر

یک روزفوت شود باید از سر گیرد ونوشته اند که هرکس تا چهل روز مداومت کند مستجاب الدعوه شود وپیامبر به علی فرمود هرشب حشر را بخوان تا شر دنیا وآخرت از تو دفع گردد.

اگر هر صبح این سوره را بخواند هفت هزار فرشته را مامور کنند تا اورا از جمیع آفات نگه دارند وبر او صلوات فرستند تا شب واگر بمیرد شهید محسوب شود ودر قیامت جمیع مومنین شفیع او شوند . اگر این سوره را بر جام شیشه ای  نویسند وبا آب باران بشویند وبخورند حافظه اشان زیاد شود.

                                            

                                                     : سوره ممتحنه (60):

این سوره مدنی است و13 آیه دارد هر کس این سوره را درفرائض ونوافل بخواند حق تعالی دل اورا به ایمان امتحان کند وچشم اور اروشن نماید وهرگزفقر ودیوانگی به او واولاد او راه نیابد . هر کس این سوره را بخواند مومنین ومومنات شفیع او شوند وهر کس سه رو متوالی آن را بنویسد وبشوید وبه صاحب درد طحال بنوشاند دردش زایل گردد .

                                                         :سوره صف(61):

این سوره مدنی است و14 آیه دارد امام صادق فرموده هر که این سوره را بخواند ودر نوافل وفرائض بر آن مداومت کند حق تعالی اورادرصف ملائکه وانبیا جای دهد وحضرت عیسی برای او استغفار کند وبر او صلوات فرستد تا زمانی که در دنیا باشد وروز قیامت رفیق او باشد واورا ثواب حوریان دهند وهر که آن را در سفر خواند حفظ بماند .

                                                     :سوره جمعه (62):

این سوره مدنی است و11 آیه دارد امام صادق فرموده بر هر

شیعه ما لازم است که در شب جمعه این سوره را بخواند ودر نماز ظهر جمعه این سوره رابخواند ومزد این کار او بهشت است وهر کس صبح وشام آن را بخواند از وسوسه شیطان ایمن گردد.

                                                 : سوره منافقون(63):

این سوره مدنی است و11 آیه دارد وهر کس آن را بخواند از شک ونفاق بری می گردد واگر بر دمل خوانند شفا یابد. این سوره جهت درد چشم ویا هر دردی که باشد موثر است  وبه جهت دمل ها وجراحت ها بخوانند شفا یابد.

                                                     : سوره تغابن (64):

این سوره مدنی است و18 آیه دارد واز امام صادق نقل است که هر کس این سوره را بخواند در فریضه در روز قیامت شافع او باشد تا در بهشتش در آورند . هر که آن را بخواند از مرگ فاجعه ایمن گردد وهرکس بخواند ونزد حاکم رود از شرش در امان باشد.

                                                  : سوره طلاق (65):

این سوره مدنی است و13 آیه دارد امام صادق فرموده که هر کس این سوره رادرفریضه بخواند حق تعالی اورا از ترس روز قیامت در پناه خود گیرد واورا از آتش دوزخ نگهدارد ودربهشتش در آورد زیرا که این سوره برای پیامبر است پس هر که آن را بخواند به سنت پیامبر از دنیا رود . جهت محبت یا اداء قرض 21 باراین سوره را بخواند وجهت وسعت رزق سه بار آن را بخواند اثر بخشد . برای پرهیز کار شدن از شبهات دنیا وبی هوشی های مرگ وشدائد روز قیامت مهم است . هرکس آن را

بخواند وبشوید ودر جمعی بی تقوی بپاشد جدال وقتال بر پا شود

.با خواندن این سوره درنماز واجب خداوند اورا پناه می دهد ودر روز قیامت از کسانی نمی باشد که بترسد یا محزون باشد وازآتش درامان باشد .

                                                   :سوره تحریم (66):

این سوره مدنی است و12 آیه دارد هر که این سوره را بخواند حق تعالی اورا توبه نصوح کرامت کند وهر که آن رابه مار گزیده یا مصروع بخواند یابر کسی که شب خوابش نمی برد یا بیماراست آن مرض ها برود ومداومت بر آن اداء قرض است.

                                                   : سوره ملک (67):

این سوره مکی است و30 آیه دارد وآن را واقیه نیز گویند هرکه

آن را تلاوت کند گویا شب قدر رازنده کرده است . هرکه این سوره را بخواند روز قیامت بر بالهای ملائکه آید ورویش در حسن مثل روی یوسف باشد . واز آتش برهد وبه بهشت در آید واز کیفر قبر بازمی دارد واگر هر شب بخواند بسیار عبادت کرده وآن شب را پاک کرده واز غافلین نوشته نشود وناکر ونکیر در قبرش از طرف پایش آیند وپاها گویند از طرف ما راه نداری براستی این کس بر من قیام می کرد سوره را هر روز وشب می خواند وچون از طرف زبانش آیند به آن دو گویند از طرف من راهی نیست واگر شب بخواند تا صبح در امان خداست .

                                                       : سوره قلم (68):

این سوره مکی ومدنی است و53 آیه دارد هرکه در فریضه یا نافله بخواند تا زنده باشد از فقر ایمن است وبعد از موت از فشار قبر در پناه باشد وصاحب حسن خلق شود واز چشم بد در امان باشد و هرکس درد سر یا درد پا داشته باشد این سوره را بخود

                            

 آویزد درد ساکت شود .

                                                    : سوره الحاقه (69):

این سوره  مکی است و52 آیه دارد هرکه این سوره را بسیار تلاوت کند با عث تمامیت ایمان شود وایمان او صلب نشود تا به بهشت در آید . در قیامت حسابش آسان گردد ونوری گردد از سر تا قدم اورا فراگیرد واگر زن حامله با خود دارد طفلش حفظ شود واگر آب سوره را به طفل دهند وقتی متولد شد دلربا شود واز حشرا ت زمین وشیطان حفظ شود .

                                                      : سوره معارج (70):

این سوره مکی است هر کس این سوره را بخواندثواب کسانی که نماز به پا داشته وحج گذارده وروزه گرفته وزکات داده ورعایت امانت کرده  را دارد ودر قیامت از گناهان او نپرسند واورا

دربهشت هم نشین آل محمد گردانند واگر شب بخواند محتلم نشود

                                                        : سوره نوح (71):

این سوره مکی است امام صادق فرموده کسی که به خدا ایمان دارد وکتاب اورا می خواند باید سوره نوح را ترک نکند زیرا هر بنده محتسب صابر که این  سوره را در فریضه یا نافله بخواند حق تعالی اورا در مساکن نیکو کاران جای دهد وثلث بهشت را به او دهد وبه انواع کرامت واصناف نعمت اورا بنوازد ودویست حورالعین وچهار هزار بیوه به او دهد ودعوت حضرت نوح راپذیرفته وهر که روز وشب بخواند به حاجاتش برسد.

                                                    : سوره جن (72):

این سوره مکی است و28 آیه دارد امام صادق فرموده هر کس

                                        

این سوره رابخواند تا در دنیا باشد از شر جنیان وسحر وکید

خلق ایمن باشد وکسی نتواند به اوضرر رساند ودر آخرت با محمد واهل بیت باشد وچون به ملازمت ایشان مشرف گردد گوید خداوند جز ایشان دیگران را نخواهم ودرجه غیر از این درجه آرزو ندارم هر که آن را بخواند به عدد هر جن وشیطانی بنده آزاد کرده وهر که آن را بخواند وبشوید وبیاشامد هر چه بشنود یاد بگیرد وبا هر که مناظره کند غالب شود ودر هر جا این سوره خوانده شود اجنه از آنجا فرار کنند وهر که آن را بخواند ونزد حاکمی رود شر آنجا کم به اورسد واگر صاحب حزنی بخواند اندوه اوبر طرف شود واگر محبوسی بخواند از حبس رها شود واگرقرض دار بخواند قرضش ادا گردد.

                                                     : سوره مزمل (73):

این سوره مکی است و20 آیه دارد هرکس در نماز یا شب این

سوره را بخواند فرشته ای شب وروز شاهد افعال صالحه او باشد

واین سوره نزد خداوند برای او گواهی دهد وحق تعالی حیات وممات طیب به کرامت دهد وحضرت باقر فرمود خواننده این سوره هر گز محتاج نشود وحق تعالی سختی دنیا وآخرت ر اازاو دفع کند وهرگز آزاری وبلایی به او نرسد . به او زندگی خوب بخشد ومردنش به نیکی باشد وهرکه به خواندن مداومت کن پیامبر رادر خواب ببیند وهر که با خود دارد هرجا رود فتح ونصرت باشد اگر چیزی گم کرده باشد ده روز بخواند پیدا شود واگر بین زن وشوهری ناسازگاری باشد سه بار به شربت بخواند وآنان بیاشامند محبت به هم رسد واگر کسی را فرزند نباشد مرد وزن هر دو روزه بگیرند ووقت افطار غسل ووضو کنند ویکبار سوره را به آب خوانده بخورند صاحب فرزند شوند وجهت شفا آن را بر روغن بادام بخوانند وبر بدن مریض بمالند . برای مسحور روز یک شنبه آن را بنویسند وبه آب بدمد وبخورد دفع شود.

                                                           : سوره مدثر(74):

این سوره مکی است و56 آیه دارد وهر کس در نماز فریضه این سوره را بخواند بر خداوند واجب است که اورا رفیق محمد سازد ودر درجه ای از بهشت قرار گیرد وتا در دنیا است هر گز بدبختی  به او نرسد واز صدیقان ووشهیدان وصالحان نویسند واز جمیع بلیات وعقوبات رستگار باشد وهر که مداومت کند هر حاجتی خواهد روا گردد واگر حفظ قرآن خواهد حافظ گردد.

                                                         : سوره قیامت(75):

این سوره مکی است و140 آیه دارد امام صادق فرمود هر کس به آن مداومت کند وبه آن عمل کند حق تعالی چون اورا از قبر بر

 انگیزد این سوره رفیق او باشد با بهترین صورت واورا بشارت

دهد وبر روی او خندد واورا شاد کند تا از صراط ومیزان بگذرد

وقرائت آن تقویت قلب است واگرکسی آن را بشوید وبخورد ضعف قلبش به قوت تبدیل گردد ورسول الله فرمودهر که آن را

بخواند من وجبرئیل گواهیم برای او در قیامت که او به روز قیامت ایمان داشته ودر آن روز روشنی روی او برهمه غلبه کند.

                                                        : سوره دهر (76):

این سوره مدنی است و31آیه دارد وهر که آن را بخواند در پنج شنبه حق تعالی صد حور العین عذرا وچهار هزار ثیب آنها را به او کرامت کند واجر او بهشت ونعمت آن باشد.

                                                      : سوره مرسلات (77):

این سوره مکی است و50 آیه دارد این سوره در لیله الجن فرود آمد و رسول الله فرمود هر کس این سوره را بخواند از شر جن وانس درامان باشد وخدا اورااززمره مومنان بنویسد واز امام

      
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 20:22

صادق نقل شده هر که بخواند خدا اورا با پیامبر آشنا کند وبا آن حضرت هم نشین شود وا ز مشرکان نخواهد بود وجهت خصم بخواند بر او غالب شود واگر بر صاحب دمل آویزد بر طرف شود.

                                                     : سوره نباء(78):

هر که این سوره را بخواند در قیامت آب سرد خوشگوار به او دهند وهر کس آن را به زعفران وگلاب برورق آهو نویسد وبا خود دارد خوابش کم وحافظه اش زیاد گردد واگربر بازو بندد قوی گردد واگردرد شکم دارد بشوید وبنوشد برطر ف گردد ویک سال مداومت در خواندن موجب رفتن به مکه گردد واگربر کمر بندد حیوانات موذی نزدیکش  نشوند وجهت دفع مرگ گوسفندان

                             

بنویسد ودر گردن گوسفندی از گله اندازد.

                                               : سوره والنازعات (79):

این سوره مکی است و46 آیه دارد و امام صادق فرمود هر که این سوره را بخواند نمیرد مگر سیراب ومبعوث نگردد مگر سیراب ودر بهشت نرود مگر سیراب وثواب او به قدری باشد که از اول عمر تا آخر عمربه نماز فریضه مشغول بوده باشد وهر سال حج وعمره کرده باشد . هر کس آن را بخواند اورا باز داشتن و حساب قیامت نباشد مگربه قدر نماز نوشته و حق تعالی اورابه بهشت برد.

                                                   : سوره عبس (80):

این سوره مکی است و42 آیه دارد وهرکس بخواند ازدوستان خدا باشد ودربهشت درسایه رحمت خدایتعالی وکرامت جلیل او قرار گیردوازمقربان درگاه باشد . هرکس این سوره را بخواند روز قیامت شاد وخندان باشد وهر که با خود دارد در سفر خیر زیاد به او رسد ومهماتش برآید واگرسه روزهر روز هفت بار به

چشمه خشک شده بخواند آب آن چشمه بسیار گردد واگر چیزی

در جایی نهان باشد وفراموش کرده باشد بخواند به یادش آید.

 

                                                 : سوره کورت(81):

این سوره مکی است و29 آیه دارد واز مولا علی روایت است که هر کس آن را بخواند از رسوایی  روز قیامت در امان است در وقتی که پرونده او باز است.  وقت نزول باران برای قضاء حاجت صد بار موثر است واگر آن را بر گلاب خوانند وقدری از آن را در چشم کشند روشنایی چشم زیاد شود وخواندن بر چشم باعث شفا است .

                                                 : سوره انفطار (82):

این سوره مکی است ونوزده آیه دارد هرکس این سوره را بخواند ودر نماز ها آن رانصب العین خود دارد هیچ حجابی اورا از رحمت خدا منع نمی کند وهمیشه دررحمت الهی است وحق تعالی به او  پیوسته به نظر رحمت نگرد تا مردم از حساب فارغ شوند وهر کس این سوره را بخواند بی شمار برایش حسنه نویسند وجان دادن برای او آسان شود ودر قیامت به اصلاح آید وهر که این سوره را درکاری که مانده هفتاد بار بخواند رهایی یابد وبه همین عدد اگر محبوس یا اسیر بخواند نجات یابد واگر بر پوست سباع نویسد وبا خود دارد روزی او فراخ شود ودر معاملات نفع تمام یابد .

                                             : سوره مطففین (83):

این سوره مکی است و36 آیه دارد هرکس آن را در نماز فریضه قرائت کند حق تعالی اورا درروز قیامت از آتش دوزخ ایمن گرداند وآتش اورا نبیند واو آتش را نبیند وبر پل جهنم نگذرد

                            

وروزقیامت اورا حساب رسی نکنند و از رحیق مختوم به او

دهند.

                                               : سوره انشقاق(84):

این سوره مکی است و25 آیه دارد هر کس آن را قرائت کند خدای تعالی اورادر پناه خود گیرد ونامه اورا به دست راستش دهد واز اصحاب یمین باشد واگر بر زن زائو ببندد آسان وضع حمل کند ولی پس از وضع فوری باز کنند واگربر چهار پا خوانند حفظ بماند واگر وقتی که کسی را مار یا عقرب یا رتیل گزیده بر او بخوانند موثر است.

                                                  : سوره بروج (85):

این سوره مکی است و122 آیه دارد اگر درفرائض تلاوت کند

                           

محشر وموقف او با انبیا ومرسلین باشد زیرا این سور ه پیامبر

است وهر که آن را خواند به عدد هر جمعه وهر عرفه ده حسنه برایش نویسند واگر وقت خواب بخواند حفظ شود واگر وقت بیرون شدن از منزل بخواند وبدمد آن خانه واهلش با قاری آن از بلیات حفظ شوند وجهت حفظ از زنبور بخواند.

                                                       : سوره طارق (86):

این سوره مکی است و17 آیه است هر کس این سوره را در فرائض بخواند اورا در قیامت نزد حضرت حق جا ه ومنزلت باشد واز رفیقان انبیا گردد هر که آن را بخواند حسناتش بی شمار است وهر که آب آن را بر جراحت ریزد شفا یابد .

                                                        : سوره اعلی (87):

 این سوره مکی است و19 آیه دارد وثواب این سوره در ترازوی

حساب از عرش وکرسی وکوه های دنیا سنگین تر باشد چون بنده تسبیح گوید خدا گوید ای فرشتگان گواه باشید من اورا آمرزیدم وچون بمیرد میکائیل با او باشد وروز قیامت اورابر پر خویش  گیرد واو را نزد خدا برده شافع باشد . هر کس این سوره را در فریضه ونافله خواند در قیامت به او ندا رسد ازهر در بهشت که می خواهی داخل شوزیرا مقام تو اعلی است  ومولا علی همواره می خواند وهر که بخواند گویا صحف ابراهیم وتورات موسی را خوانده .

                                              : سوره غاشیه (88):

این سوره مکی است و26 آیه دارد هر کس این سوره را در فرائض ونوافل مداومت کند حق تعالی اورا غریق رحمت خود گرداند ودر دنیا وآخرت اورااز عذاب آتش دوزخ ایمن گرداند وهر کس آن را بخواند حسابش آسان شود واگربر خوردنی

بخوانند ضرر نرساند واگر بر نوزاد خوانند سالم ماند .

                                                        : سوره فجر(89):

این سوره مکی است اگر این سوره رادرفرائض ونوافل بخواند در قیامت حشرش با حضرت حسین است واین سوره حسین است ودر درجه در بهشت باشد .اگر دهه ذی حجه آن را بخوانند مورد آمرزش خدا واقع شوند واگر در آن زمان بمیرد بی حساب بهشت رود وهر کس روز های دیگر بخواند برایش نوری باشد وهر که یازده باربخواند وبا حلال خود نزدیکی کند خدا به او اولادی بدهد که باعث روشنایی چشم او باشد.

                                                     : سوره بلد (90):

این سوره مکی است و20 آیه دارد هر که این سوره را بخواند از خشم خدا در امان است واگردرد بینی داشته  باشد این سوره

  رادرآب بخواند ووارد بینی کند خوب شود . واگر برطفل حین تولد

بندند از عیب ونقص سالم ماند وهر کس آن را در فرائض خواند در دنیا معروف شود که از صالحان است ودر آخرت به مقربان درگاه حق تعالی تبدیل شود واز رفیقان وصالحین وشهدا باشد.

                                              : سوره شمس (91):

این سوره مکی است و16 آیه دارد از امام صادق روایت شده هر کس هر شب بخواند هر چه نزد او از مو وپوست وگوشت وعروق واعصاب واستخوان وجمیع آنچه زمین آن را برداشته حاضر باشد روز قیامت برای او گواهی دهند وحق تعالی فرماید شهادت شما را برای بنده خود قبول کردم واورا از آتش دوزخ امان دادم اورا به بهشت های من ببرید تا هر بهشتی که خود اختیار کند بی منت به او دهید وبه  فضل ورحمت من باشد پس آن بهشت برای بنده من گوارا وخوشگوار باشد . هر کس آن را بخواند چنان باشد که بر آنچه خورشید تابیده تصدق کرده وجهت تسکین درد بشوید وبیاشامد .. هر که این سوره را بخواند در قیامت از هر دری که بخواهد وارد بهشت شود .

                                                    : سوره واللیل (92):

این سوره مکی است و21 آیه دارد هرکس آن را بخواند حق تعالی به او بی حساب عطا کند وبه آن خرسند وراضی باشد واورا ازتنگی عافیت دهد وامور دنیوی واخروی اورا آسان کند ومهمات اورا کفایت نماید واورا با صلحا وشهدا محشور فرماید .

هرکه سه شب متوالی وهرشب هفت بار بخواند به مراد رسد .

برای خشم سوره را تا چهل شب هر شب چهل بار بخواند . جهت فتوحات وکثرت مال اثر دارد . هر کس را مهمی رخ دهد که در

                             

 آن چاره ای نبیند وقت خواب این سوره را هفت بار بخواند

شخصی به خوابش آید وبه او چاره نجات را گوید .

 

                                             : سوره والضحی (93):

این سوره مکی است و11 آیه دارد هر کس این سوره را بخواند حق تعالی اورا از جمله کسانی گرداند که به سعادت شفاعت پیامبر رسد وبه آن خشنود گردد وبه بهشت در آید وشمار هر یتیم وسائلی او را ده حسنه باشد . هرکس چهل بار متصل بدون حرف در لیالی متبرکه مثل شب جمعه یا عرفه یا نیمه شعبان بخواند به مراد رسد.

                                              : سوره انشراح (94):

این سوره مکی است و8 آیه دارد هر کس این سوره را بخواند چون مزد کسی باشد که مرا ملاقات کرده ومرا از غم شاد کرده وشفاعت او بر من است . چهل ویک بار خواندن این سوره برای وسعت رزق نافع است . برای مقهور کردن دشمن 61 بار این سوره رابر 61 دانه گندم بخواند وبه مرغ خانگی دهد دشمن ذلیل شود.

                                                      : سوره تین (95):

این سوره مدنی است و18آیه دارد هرکس آن را درفرائض ونوافل بخواند هر جایی از بهشت که آرزو کند به او دهند هر که این سوره را بخواند خدا خصلت به بخشد در دنیا حسن عاقبت ویقین ودر آخرت به عدد هر که آن را خواند ه ثواب به اوببخشد

وبه هر طعامی که خوانده شود در آن شفا است .

                                               : سوره علق (96):

این سوره مکی است و19 آیه دارد هرکس هرروزاین سوره را

                                 (40)

   بخواند اگر در آن روزبمیرد شهید مرده باشد وچنان باشد که با

رسول خدا در راه خدا شمشیر زده باشد وهرکس بخواند در دریا از غرق ایمن باشد.

                                               : سوره قدر (97):

این سوره مکی است و6 آیه دارد هر کس آن را بخواند چنان است که همه رمضان را روزه گرفته باشد وشب قدر را احیا داشته است وهر که ده بار بخواند خدا هزار گناهش را آمرزد وهرکه وقت دخول وخروج از خانه بخواند شیطان از او دور گردد وهر که آن را حفظ کند گویا همه علوم را حفظ کرده است.

از امام باقر روایت شده هر که این سوره را بعد از نماز صبح ده بارونزد زوال شمس ده بار وبعد از عصر ده بار بخواند هزار کاتب از فرشتگان را سی سال به رنج افکند فرمود هر که هفت بار بعد از طلوع فجر خواند هفتاد صف از ملائکه بر او هفتاد صلوات فرستند وهفتاد باربر او ترحم کنند . هرکه روزی 76 بار بخواند پیش از نماز صبح هفت بار وبعد نماز صبح ده بار از زوال شمس پیش از نوافل ده بار وبعد از نوافل ظهر 21 باروبعد نماز عصر ده بار وبعد از عشا هفت بار ووقت خواب یازده بار از جمله ثوابش آن باشد که حق تعالی هزار ملک آفریند که سی وشش هزار سال ثواب آن را برای او نویسند . اگر برقبر هفت بار بخوانید از ترس رستاخیز ایمن گردد. هرکس در وضو بخواند از گناهانش بیرون شود واگر در نماز بخواند آمرزیده شود وموقع خواب 11 بار بخواند خداوند 11 ملک بر او بگمارد که او را از شر شیطان حفظ کند . این سوره گنج اهل فقر وحاجت است ونزد صد هزار ملک در عرش این سوره را تعظیم کنند وهر که آن رابر ذخیره خود بخواند حفظ شود وهر که آن رابشوید وبخورد نور چشم ویقین قلب وحکمت نصیب او گردد وهر اندوهگینی ومسافری خواند به مطلب رسد واگر به زراعت

                             

 بخوانند برکت یابد واگربه روغن گل خوانند وبا شیر زن مخلوط

کنند ودر بینی بالا کشند دفع بلغم کند وهر که صدایش را با این سوره بالا برد انگار شمشیرش را در راه خدا برهنه کرده وهر کس آن را در نهان بخواند مانند کسی است که به خونش در راه خدا آغشته شده .

                                           :سوره بینه (98):

این سوره مکی است و19 آیه دارد رسول الله فرموده اگر مردم بدانند آنچه در این سوره است از فضیلت اهل ومال  را رها می کردند واین سوره را می آموختند . مردی از خزاعه گفت یا رسول الله این سوره چه فضیلت وخاصیتی دارد فرمود هیچ منافقی وکسی که در خدا شک دارد آن رابنخواند وبه خدا قسم از زمانی که خداوند آسمان وزمین را آفرید فرشتگان این سوره را

خواندند وهیچ وقت فتوری در قرائت ایشان واقع نمی شد وهیچ بنده ای این سوره را نخواند مگر این که حق تعالی فرشتگان رابفرستد تا او رادر دین ودنیایش محافظت کنند وبرای اوطلب مغفرت ورحمت کند واگر در روز قرائت کنند به عدد هر چه روشنایی روز وتاریکی شب به اور رسد ثوابش دهند . حضرت باقر ثابت وراسخ شود ودر قیامت با صفت ایمان مبعوث شود واورا آسان حساب کنند واگر بشویند وبه زن حامله دهند به سلامت وضع کند واگر صاحب رمد یا آب آوردگی چشم آن را بنویسند وبشویند وبیاشامند ویا بر خود آویزد شفا یابد واگر بر طعام مسموم خوانند ضرر نزند واگر کفی خاک از خیابان گیرند وبرآن بخوانند ودر جماعت گمراه پاشند متفرق شوند واگر بر ورم نویسند بر طرف گردد.

                                                             : سوره زلزال(99):

 این سوره مکی است و 9 آیه دارد وامام رضا فرموده روایت

شده ثواب قرائتش ربع قرآن است واز امام صادق روایت شده واگر در نوافل بخواند هرگز دچار بلای زلزله نشود وبه صاعقه وآفتی از آفات دنیا هلاک نشود وچون بمیرد به دخول بهشت مامور شود ودر وقت دخول حق تعالی به او خطاب کند که بهشت خود رابرای تو مباح گردانیدم پس در آن ساکن شو وهر جا که خواهی وآرزو داری که هیچ ممنوع وباز داشتی از آن نیست کسی که باد لغو دارد به آن سوره بسیار بنگرد واگر می تواند بخواند . قرائت آن ربع قرآن است وهر که آن را بخواند از شر شیطان در امان باشد .جهت آوارگی دشمن آن را به حروف مقطعه در اول شب چهار شنبه بر کاغذ گرد ومدور نویسد ودر خانه او یادر مکان او نهان کنند البته آواره شود وبه جهت محبت بر بیست ویک فلفل 21 بار بخواند وبه اسم شخص در آتش اندازد ولی خلاف شرع نباشد.

                                                  : سوره عادیات (100):

این سوره مدنی است و11 آیه دارد هر کس والعادیات را بخواند وبه آن مداومت کند حق تعالی اورا روز قیامت با مو لا علی مبعوث کند واز رفیقان آن حضرت وهم نشینان اودر بهشت باشد وهر کس این سوره رابخواند وبه عدد هر که در مشعر الحرام باشد دو حسنه دریابد وهر کس بخواند از درد گرسنگی وتشنگی وحیرانی وقرض رها شود وبه عدد نام علی 110 بار نافع ورزق او ازجائی که گمان ندارد برسد.

                                               : سوره قارعه (110):

این سوره مکی است و12 آیه دارد امام باقر فرمود هر کس سوره قارعه را بخواند حق تعالی اورا از فتنه دجال نگهدارد ودر

روز قیامت اورا از چرک وجهنم ایمن کند . هر کس این سوره

رابخواند حق تعالی در روز قیامت میزان اعمال اورا سنگین نماید . جهت مهمات وبر آمدن هر مطلبی 180 بار مجرب است وجهت وسعت معیشت بنویسد وبا خود دارد.

                                                 : سوره تکاثر (102):

این سوره مکی است و8 آیه دارد . امام صادق نقل کرده هر کس سوره تکاثر را بخواند در نماز فریضه حق تعالی ثواب صد شهید به او کرامت کند واگر در نافله بخواند ثواب پنجاه شهید دارد وچهل صف از ملائکه در نماز فریضه با او نماز گذارند وازآن حضرت روایت شده که از پیامبر خبر داد هر که این سوره را در وقت خواب بخواند از فتنه قبر محفوظ ماند ورسول الله فرمود که خواننده این سوره رابی حساب به بهشت برند . امام صادق فرمود اگر 22 بار در خلوت بخواند وبخورد وبعد هزار صلوات فرستد حاجت بر آید وهر که بر صاحب سر درد بخواند صداع او ساکن شود.

                                                  : سوره والعصر (103):

این سوره سه آیه دارد ومکی است واز امام صادق روایت شده هر کس این سوره را در نافله قرائت کند حق تعالی در روز بعث رویش را نورانی کند ودندان های اورا خندان وچشم اورا روشن فرماید وآن چنان با روی درخشان ودندان خندان وچشم روشن به بهشتش برند ودر روایتی از رسول اکرم است که هر کس این سوره را تلاوت کند حق تعالی اورا بیامرزد واز جمله کسانی باشد که به حق وصبر وصیت کرده باشد . هر که آن را بخواند خاتمه او به صبر خواهد بود ودر قیامت با اهل حق محشور گردد واگرآن را بر محزون خوانند از حزن بیرون آید واگر بر تب دار خوانند شفا یابد وهر کس شب جمعه بعد نماز عشا بنویسد وبا خود دارد نزد حاکم که رود از شر او ایمن گردد.

                                                 (104 : سوره همزه ):

این سوره مکی است و9 آیه دارد امام صادق فرموده هر کس این سوره را درفرائض قرائت کند فقر از اوزایل شود وروزی او فراخ گردد واز مردان بد ایمن باشد رسول الله روایت کرده که هر کس آن را بخواند به عدد استهزا کنند گان پیامبر ده حسنه یابد واگربر چشم دردناک بخوانند شفا یابد.

 

                                                   :سوره فیل (105):

این سوره مکی است و5 آیه دارد از امام صادق روایت شده هر کس در فرائض آن رابخواند فرشتگان وحیوانات وجمادات اززمین صاف وکوه ها وسنگ وکلوخ وغیر آن که در عالم باشند برای او گواهی دهند که ا واز نماز گذاران است وروز قیامت منادی از جانب رب العزه به شهود ندا کند شما بر بنده ام راست گفتید من شهادت شما رابرای او قبول کردم بنده مرا به بهشت در آورید واورا محاسبه نکنید که او از آن کسانی است که اورا دوست دارم وعمل او را دوست دارم . هر کس سه شنبه یا چهارشنبه 98 بار تلاوت کند وبه ظالم بدمد خصم هلاک گردد وهر که آن رابخواند از قذف ومسخ عافیت یابد وهر که در جنگ بخواند قوی دل شود وهر گاه بر لشکرطاغی خوانند فرار کند واگر بر نیزه بنویسند بر هر چه آید بشکند وهر که عدد آن را با عدد اسم ظالم در وفق مثلث ثبت کند در راه او ویا در جایی که می نشیند دفن کند البته آواره گردد.

                                                 : سوره قریش (106):

این سوره مکی است و5 آیه دارد امام صادق فرموده هر کس این سوره را بخواند حق تعالی اورا در روزقیامت بر مرکبی از مراکب بهشتی سوار کند وبه بهشتش رساند واورا بر موائد

 نشاند وهر کس آن رابخواند به عدد هر که طواف کعبه نموده ودر کعبه معتکف شده ده حسنه به او بخشد وهر که آن را بسیار بخواند روزرستاخیز سواره داخل بهشت شود واگر بر طعامی خوانند ضرر نرساند واگر گرسنه قبل از آفتاب بخواند به آسانی طعامی به او رسد .

                                                     : سوره ماعون (107):

این سوره در مکه نازل شده و7 آیه دارد امام باقر فرمود هر کس در فرائض ونوافل بخواند حق تعالی نماز وروزه اورا قبول فرماید وآنچه در دنیا از او صادر شده حساب ننماید . جهت فتوحات عظیمه از شب دوشنبه تا یازده شب هر شب 15 بار آنرا

بخواند . اگر کسی خواهد فقر از خانه اوبرود 41 بار آن را بخواند فرزندان او محتاج نشوند وخواننده آن در حفظ حمایت خدا باشند تا روز دیگر.

                                            : سوره کوثر (108):

این سوره در مکه نازل شده است دارای 3 آیه است امام صادق فرموده است هر کس این سوره را در فرائض ونوافل قرائت کند حق تعالی اورا از حوض کوثر آب دهد ودر زیر درخت طوبی حضرت رسول اور ا حدیث گوید . هر کس کوثر را بخواند از نهر های بهشتی سیراب گردد وبه عدد قربانی هایی که در روز عید قربان است اجر وثواب در یابد . اگر چهار پایی قولنج شده وافتاده سه بار در گوش راست وسه بار در گوش چپش بخوانند بعد پای خود را بر پهلویش زنند به اذن خدا بر خیزد . هر کس جهت ختم کوثر دور رکعت نماز حاجت روز چهار شنبه بخواند وبعد 40 بار این سوره را بخواند به مالی فراوان برسد.

                               

                                                    : سوره کافرون (109):

 این سوره در مکه نازل شده است امام صادق فرموده ربع قرآن است . هر کس در در فرائض قرائت کند حق تعالی اورا وپدر                                                                                                                   

ومادر وتمام اولاد اورا بیامرزد واگر در لوح محفوظ شقی با

شد اسم اورا از دیوان اشقیا ء محو کنند ودر دیوان سعداء بنویسند وتا زنده باشد شهید است وشهید بمیرد وشهید مبعوث شود . این سوره دشمن شیطان است زیرا توحید محض است . رسول خدا فرمود اگر کودکان موقع خواب بخوانند چیزی ایشان را اذیت وتعرض نرساند . این سوره از شرک برائت است هر

کس آن را بخواند از شرک بری است واز فزع اکبر ایمن شود. واگر وقت طلوع آفتاب بخواند بعد دعا کند مستجاب شود واگر خواهی سفر روی واز همه چیز در پناه خدا باشی وهیبت تو از همراهان بیشتر باشد ودر کثر ت مال از همه جلو باشی این سوره را بخوان . اگر قبل از طلوع آفتاب جمعه ده بار بخواند وصد بار صلوات بفرستد هر مراد ومقصدی داشته باشد بی شک بر آید.

                                               : سوره نصر (110):

این سوره مدنی است دارای 3 آیه است حضرت صادق فرموده هر کس این سوره رادر نافله یا فریضه بخواند حق تعالی اورابر جمعی از دشمنان نصرت بخشد وچون مبعوث گردد حق تعالی کتابی از جوف قبر او بیرون آورد وبه او دهد ودر آن نوشته باشد که او از گرمی جهنم وزفیر وآتش در امان است وحق تعالی آن نامه را ناطق گرداند تا آنچه در اوست بر او می خواند تا به بهشت رسد ودرروز قیامت بر هیچ چیز نگذرد مگر اورا بشارت

                               

دهند به بهشت وانواع نعمت ها واصناف مکرمت تا به جنت عدن

در آید ودر سرا ی خلد قرار گیرد وهر کس آن را بخواند گویا با پیامبر در فتح مکه حاضر بوده وهر که در فریضه ونافله بخواند خدا اورا بر اعداء نصرت دهد.

                                                     : سوره تبت (111):

این سوره در مکه نازل شده است ودارای 5 آیه است موقع قرائت بر ابی لعب لعن کنید زیرا او از تکذیب کنند گان به پیامبر بوده ومنکر بود آنچه از آن حضرت از جانب حق تعالی آورده بود ابی از رسول خدا روایت کرده فرموده امیدوارم خواننده آن با ابی لهب یک جا جمع نشود . هر گاه بر اوجاع وامراض بخوانند بر طرف گردد.

                                               : سوره اخلاص (112):

این سوره در مکه نازل شده واساس آسمان ها وزمین است وباید در نماز خوانده شود . رسول الله فرموده برای هر چیزی نوری است ونور قرآن توحید است هر که این سوره رابخواند به آیه اول هزار نظر به او نماید وبه آیه دوم از او هزار دعا اجابت کند وبه آیه سوم هزار خواهش اورا عطا کند وبه آیه چهارم هزار حاجت اورا بر آورد هر حاجتی از دنیا وآخرت بهتر باشد . امام صادق فرموده نود هزار ملک با جبرئیل در تشیع جنازه معاذ آمدند به جهت خواندن توحید . هر کس آن را در پی هر نماز بخواند خیر دنیا وآخرت رابه او بدهد واورا و پدر ومادر وفرزند اورا می آمرزد ومردی خدمت رسول الله آمد واز فقر شکایت کرد فرمود چون داخل خانه شدی سلام کن ویکبار توحید بخوان تا رزق تو برسد . . یک روز آفتابی همراه رسول الله بودم که شعاعی آمد قوی تر از آفتاب وجبرئیل آمد وگفت رسول الله

   شخصی در مدینه وفات کرده وحق تعالی هفتاد هزار فرشته

فرستاد که بر او نماز کنند پیامبر از جبرئیل پرسید که وی این مرتبه ونور رااز کجا یافته بو د گفت با خواندن توحید .

                                                 : سوره فلق (113):

این سوره در مکه نازل شد و5 آیه دارد اما م باقر فرمود هر که در نماز وتر بخواند به او گویند ای بنده خدا بشارت باد تورا که حق تعالی نماز تو راقبول کرد . جهت مال دنیا بعد از نماز عشا  این سوره را هفت بار بخوان.

                                                    : سوره ناس (114):

این سوره مکی است و6 آیه دارد  رسول خدا رابیماری ودردی سخت عارض شد جبرئیل ومیکائیل نزد وی به عبادت آمدند وبه بالین وی جبرئیل نشست ومیکائیل پائین وی سپس جبرئیل به او  فلق ومیکائیل به او  ناس  را خواند وآن حضرت از درد رها شد . جهت هلاک شدن دشمن بر هفتاد ریگ این دو سوره را بخوانید ودر کوزه نهید ودر آتش گرم دفن کنید چون گرمی آتش به ریگ ها برسد دشمن به امرحق مقهور گردد وجهت وسواس سوره ناس رابر ظرفی در 14 ماه بنویسید وبشویید واز آن بخورید بر طر ف شود. جهت دفع کید دشمنان وحوائج بعد از نماز صبح بی فاصله این سوره را بخواند موثر است .

                                                            پایان

                               (49)

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 19:51
 

           بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ده سال نماز برای نویسنده آن است

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 19:49
                                                      
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 19:48
                                                       
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 19:45
                                                  
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 19:44

                                                   ((    بسم الله الرحمن الرحیم))

                                                        (( علم واخلاق ))

                                   (( برگرفته از بیانات گوهر بار حضرت صادق))

 

(( مولف: آذرسلگی(فرزند حجت  ))

 (سایت:www.jahan22.blogfa.com))

 (بهای هر استفاده وکپی برداری ودخل وتصرف در مطالب این محتوا ده سال نماز برای مولف

است)

                     

                                                  ((مقدمه))

 طبرسی از رسول اکرم روایت می کند اگر از دنیا

نماند مگر یک روز خداوند آن روز را طولانی کند

تا مردی از اهل بیت من که نامش نام من است مبعوث نماید سلمان پرسید یا رسول الله از کدام

فرزندت ؟ وحضرت دست مبارکش را روی شانه

حسین گذاشت وفرمود از این فرزندم .

وامام صادق فرمودند چرا نمی پذیرند که خداوند

عمر صاحب این امر راطولانی گرداند چنان که عمرنوح را طولانی نمود.

در مورد این رساله که شرح اسرار ابواب علم

واخلاق است اگر چه علوم واخلاق طاعات عقلیه ونفسانیه اند وبحسب شرافت ورتبه فوق مرتبه

طاعات بدنیه اند چنان که درجات عقل ونفس فوق

درجه طبیعت وجسمند بحسب تجرد وکمال واما انسان در سلوک طریق الی الله اول باید مشغول

گردد به معاملات وعمل به طاعات بدنیه وبعد به تحصیل علوم عقلیه وتهذیب اخلاق نفسانیه .

                                                                              (( باب اول در علم))

 حضرت صادق (ع) فرمود علم اصل هر حال بلندی است ونهایت هر منزلت یا رفعتی است به این جهت حضرت رسول فرمود طلب علم واجب است بر هر مرد مسلم وزن مسلمه یعنی علم وتقوا و

یقین وفرمود طلب کن علم را اگر چه در ملک چین باشد وآن علم

معرفت نفس است ودر آن معرفت پروردگار عز وجل است وحضرت نبی فرمود کسی که شناخت نفس خود را پس به تحقیق شناخته است پروردگار خود را پس بر تو باد از علم به آنچه

اصلاح نمی شود عمل مگر به آن واو اخلاص است فرمود حضرت نبی پناه می برم به خداوند از علمی که بی نفع باشد وآن

علمی است که ضد است عمل به اخلاص را وبدان که قلیل علم

محتاج به بسیاری ازعمل است.به علت آنکه علم یک ساعت لازم است صاحبش را استعمال کردن در مدت روزگار خود وگفت حضرت عیسی که دیدم سنگی را که نوشته بود بر آن که برگردان مرا پس بر گردانیدم اورا بر باطن او منقوش بود کسی که عمل نکند به آنچه می ماند نامبارک است بر او طلب آنچه نمی داند وبر می گردد بر او آنچه میداند وحی فرمود حق تعالی

به داوود بدرستی که سهلتر چیزی که من می کنم به عالمی که عمل نکند به علم خود شدیدتر است از هفتاد عقوبت باطنی واو

آن است که بیرون می کنم از قلب او شیرینی ذکر خودم را ونیست راهی به سوی حق تعالی که سلوک شود مگر به علم وعلم زینت مرد است در دنیا ومی کشاند او را به سوی بهشت وبه آن می رسد به رضای حق عز وجل وعالم به حق کسی است

که ناطق باشد دراو اعمال صالحه او ووردها وذکرهای پاک شده از غل وغش او وصدقات او در راه حق تعالی وپر هیزکاری او

نه به زبان وصولت وادعای او وهر آینه به تحقیق بودند که طلب می کردند این علم را در غیر این زمان کسانی که بود در

                               

ایشان عقل وطاعت وحکمت وحیاوخوف وبدرستی که ما می بینیم طالب آن را امروز کسانی که نیست در ایشان از مذکورات

چیزی وصاحب علم محتاج است به سوی عقل ومدارا وشفقت ونصیحت وحلم وصبر وقناعت وعطا وتعلیم گیرنده علم احتیاج دارد به سوی رغبت وارادت وفراغ وطاعت وخوف وحفظ ومآل

اندیشی.

                                               ((باب دوم درآفت علما))

حضرت صادق(ع) فرمود ترازوی علم خشیت است وعلم شعاع

معرفت است وقلب ایمان است وکسی که محروم ماند از خشیت

عالم نمی باشد اگر چه بشکافد جوی را به علوم متشابهه وحق

عز وجل فرمود این است وجز این نیست که می ترسند از حق

تعالی بندگان عالم او وآفت علما هشت چیز است طمع وبخل وریا وعصبیت وحب ومدح وخوض درآنچه نمی رسند به سوی حقیقت آن ومشقت در زینت دادن کلام به زواید الفاظ وکمی حیا از حق تعالی واظهار فخر وتر ک عمل به آنچه نمی دانند گفت عیسی

شقی ترین مردم کسی است که معروف باشد درنزد مردم به علم

ومجهول باشد به عمل فرمود حضرت نبی ننشینید در نزد هر خواننده که مدعی است که می خوانند شما را از یقین به سوی

شک واز اخلاص به سوی ریا واز تواضع به سوی کبر واز نصیحت به سوی عداوت واز زهد به سوی رغبت ونزدیکی

بجویید به سوی عالمی که بخواند شمارا از کبر به سوی تواضع واز ریا به سوی اخلاص واز شک به سوی یقین واز رغبت به

سوی زهد واز عداوت به سوی نصیحت وصلاحیت ندارد از برای موعظه خلق مگر کسی که بگذرد از این آفات به صدق خود ومشرف شود در عیوب کلام وبشناسد صحیح را از سقیم وعلل

واردات وخطرات نفسانی را وفتنه های نفس وهوی را وامام علی

فرمود باش مثل طبیب مشفقی مدارا کننده که می گذارد دوا را

در مکانی که نفع دهد.

                                                             (( باب سوم در عقل وهوی))

حضرت امام صادق فرمود صاحب عقل کسی است که بوده باشد

مذلت نماینده در نزد اجابت کردن حق تعالی چون شتر ذلول راهوار وانصاف دهنده در قول حق وسرکش در نزد باطل وخصومت کننده به قول باطل ترک کند دنیای خود را وترک نکند دین خود را ودلیل عقل دو چیز است راستی قول وحقیقت فعل وعاقل حدیث نمی کند به آنچه انکار کند آن را عقول ومتعرض نمی شود از برای تهمت وفرو گذار نکند مدارات کسی را که مبتلا به اوست ومی باشد علم دلیل او در اعمال او و حلم رفیق او در احوال او ومعرفت یقین او در راههای او وهوی دشمن عقل

است ومخالف حق است وقرین باطل است وقوت هوی از شهوت است واصل علامات هوی از اکل حرام وغفلت از فرایض وخوار داشتن سنت ها وفرو رفتن در ملاهی است. وحضرت ابی جعفر فرمود چون که حق تعالی خلقت فرمود عقل را ناطق گردانید او را  بعد فرمود از برای او اقبال کن پس اقبال کرد بعد فرمود ادبار

کن پس ادبار کرد بعد فرمود قسم به عزت وجلال خودم که خلق

نکردم خلق دوست تربه سوی خود از تو وکامل نمی کنم تورا

مگر در کسانی که دوست می دارم ایشان را آگاه باش که من تورا امر می کنم ونهی می کنم تورا وعقاب می کنم وثواب می دهم تورا. حضرت ابی عبدالله فرمود مقصود ازعقل وقلم وملک کروبی همان نور الهی است که مبدا آفرینش است وبه اعتبار آنکه محل دانش الهی وعلوم کلیه قضائیه است آن را عقل کلی نامند وبه سبب آنکه به واسطه آن صور موجودات تفصیلیه در عالم ملک وملکوت مرتسم می گردد آن راقلم اعلی نامند وبه جهت آنکه حیات موجودات ملکیه وملکوتیه به آن است آنرا روح اعظم نامند چنان که رسول الله فرمود نخستین چیزی که حق تعالی بیافرید روح من بود.

                                                               (( باب چهارم درمعرفت جهل))

حضرت امام فرمود جهل صورتی است که مرکب شده است در بنی آدم که اقبال آن ظلمت است وپشت کردن آن نوراست وبنده زیر وبالا می شود با آن صورت مثل زیر وبالا شدن سایه با آفتاب

آیا نمی بینی به سوی انسان ؟یک دفعه می یابی او را جاهل به

خصلت های نفس خود در حالتی که حمد میکند مر نفس خود را وعارف است عیب نفس خود را در غیر خود وغضب کننده است

نفس غیرخود را ویک دفعه می بینی اورا عالم به طبع های خود وغضب کننده مر نفس خود رادر حالتی که حمد  میکند خصال

خود را درغیر خود پس انسان زیر وبالا می شود میانه عصمت

وخذلان پس اگر قبول کرد اورا عصمت بر صواب است واگر قبول کرد اورا خذلان بر خطاست ومفتاح جهل شهوت است واعتقاد به آن ومفتاح علم طلب تبدل است از نقص به کمال با بر

خورد به موافقت توفیق وادنی صفت جاهل ادعا کردن علم است

بدون استحقاق واوسط صفت جاهل جهل اوست به جهل خود واعلی صفت او انکار کردن علم است ونیست چیزی که اثبات او در حقیقت نفی او باشد مگر جهل ودنیا وحرص پس کل آنها مثل یکی است ویکی از آنها مثل کل آن است.

                                                                       (( باب ششم در موعظه))

حضرت امام فرمود بهتر مواعظ آن است که تجاوز نکند قول حد صدق را وفعل حد اخلاص را پس بدرستی که مثل شخص وعظ

کننده ووعظ شونده مثل شخص بیدار وشخص خواب است پس کسی که بیدار شده است از خواب غفلت ومخالفت ومعاصی خود صلاحیت دارد بیدار کند غیر خود را از این خواب اما آن کس که

  حرکت می کند در بیابان تعدی از احکام الهی وفرو می رود در

چراگاه ضلالت وگمراهی وترک کردن حیا به دوست داشتن شنوانیدن به خلق ونمایانیدن به ایشان وشهرت واظهار صنعت به سوی خلق که صاحب زی اهل صلاح باشد وظاهر کند به کلام خود عمارت باطن خود را واودر در حقیقت حب ستایش خلق و

فرو برده است اورا ظلمت طمع پس چه بسیار مفتون است این کس هوای خود وگمراه کرده است مردم را به مقالت خود فرمود حق تعالی هر آینه بد آقایی است وهر آینه بد قبیله ای است واما

کسی که محفوظ داشته است اورا حق تعالی به نور تایید وحسن توفیق وطاهر کرده است قلب اورا از جر کنی پس مفارقت نمی کند معرفت وتقوی را پس می شنود کلام را از اصل وترک می کند گوینده اورا هر قسم که بوده باشد وبگیر حکمت را از دهان مجانین ومجالست کنید کسی را که به یاد حق تعالی اندازد شما را

رویت وملاقات او چه رسد از کلام ومجالست مکنید کسی را که

موافقت کند اورا ظاهر های شما ومخافت کند اورا بطون شما

بدرستی که این کس مدعی است چیزی را که نیست از برای او

اگر باشید صادق در طلب فایده خود پس هرگاه ملاقات کردی کسی راکه در اوسه خصلت است پس مغتنم شما رویت ولقا ومجالست اورا اگرچه یک ساعت باشد پس بدرستی که اثر می کند در دین وقلب وعبادت تو برکات این کس وآن سه قولی است که تجاوز نکند فعل صاحب قول را وفعلی است که تجاوز نکند

صدق اورا وصدقی است که منازعه نکند پروردگار را پس مجالست کن آن کس را به حرمت ومنتظر باش رحمت وبرکت را وحذر کن لزوم حجت رابرخود ومراعات کن وقت اورا تا آنکه ملامت نکنی اورا پس زیانکار شوی ونظر کن به سوی او به چشم فضل حق تعالی بر او وتخصیص حق مر اورا وکرامت حق تعالی اورا.

                                                              (( باب هفتم در جدال))

امام صادق فرمود مراء یعنی جدال کردن دردی است بد ونیست در انسان خصلتی بدتر از آن وآن خلق ابلیس ونسبت اوست به

انسان پس جدال مکن در هر حال که بوده باشد مگر کسی را که بوده باشد جاهل به نفس خود وبه غیر خود در حالت حرمان از

حقایق دین روایت شده است آنکه مردی گفت از برای حسین بن علی بنشین تا آنکه مناظره کنیم در دین پس فرمود آن حضرت من بصیرم به دین خود مکشوف وواضح است بر من هدایت خودم پس اگر تو به دین جاهل باشی برو طلب کن دین را مرا چه کار با جدال وبدرستی که شیطان هر آینه وسوسه می کند از برای مردم ومی خواند اورا در باطن ومی گوید مناظره کن مردم را در دین تا آنکه گمان نکنند به تو عجز وجهل را بعد جدال خالی نیست از چهار وجه یا آنکه جدال می کنید تو وصاحبت در آنچه

می دانید پس به تحقیق ترک کرده اید به جدال نصیحت را وطلب

کرده اید فضیحت را وضایع کرده اید علم خود را ویا آنکه جاهل می باشید در آنچه جدال می کنید در ان پس ظاهر کرده اید جهل خود را وخصومت کرده اید از روی جهل ویا آنکه می دانی تو پس ظلم کرده ای صاحبت را به طلب لغزش او یا آنکه می داند

اورا صاحب تو پس ترک کرده ای حرمت اورا واو را نازل در

منزلت خود نکرده ای واین بالتمام باطل است پس کسی که انصاف دهد وقبول کند حق را وترک کند جدال را پس بتحقیق محکم کرده است ایمان خود را ونیکو داشته مصاحبت دین خود را وحفظ کرده است عقل خود را.

مراء در لغت به معنی جدال وخلاف است ودر اصطلاح مجادله در علوم وامور دینیه است واز جمله اخلاق ردیه وامراض نفسانیه است ودر انسان خصلتی بدتراز مراء نیست و مراء از اخلاق ابلیس است ونسبت اوست به انسان یعنی حاصل می شود مراء

                                                                (( باب هشتم درامر به معروف))

حضرت امام صادق فرمود کسی که کنده نشود از میل ومحبت طبیعی خود وخالص نگردد ازآفات نفس وشهوات نفس ونشکند شیطان را وداخل نشود در پناه حق تعالی وتوحید او وایمنی عصمت او مصلحت نیست از برای او امر به معروف ونهی از منکر زیرا که هرگاه نبوده باشد به این صفت پس هر چه را اظهار کند می باشد حجت بر او ومنتفع نمی شوند مردم به آن  و

فرمود خدای عز وجل آیا امر می کنید مردم را به نیکی وفراموش می کنید نفس های خود را ؟ روایت شده است آنکه

اسدی سوال کرد حضرت رسول الله را از این آیه که ای آن چنان

کسانی که ایمان آورده اید بر شما باد حفظ انفس خود ضرر نمی

کند شمارا کسی که گمراه شود اگر هدایت یابید شما پس فرمود آن حضرت امر کن به معروف ونهی کن از منکر وصبر کن بر آنچه می رسد تورا تا آنکه ببینی بخل مطاع وهوای متابعت شده وعجب کردن هر صاحب رای به رای خود پس بر تو باد به حفظ نفس خود و واگذار امر عامه خلایق را وصاحب امر به معروف

محتاج است به آنکه عالم باشد به حلال وحرام وفارغ از حاجت نفس خود بخصوص به آنچه امر می کند ایشان را به آن ونهی می کند ایشان را از آن در حالی که ناصح باشد خلق را رحیم باشد مر ایشان را مدارا کننده باشد به ایشان داعی باشد مر ایشان را به لطف وحسن بیان عارف باشد به تفاوت اخلاق ایشان

تا آنکه نازل گرداند هریک را در منزلت خود صاحب بصیرت باشد به مکر نفس وکید های شیطان صبر کند بر آنچه ملحق شود اورا وتلافی نکند ایشان را بر آنچه وارد شده است بر او

وشکایت نکند از خلق واستعمال نکند تعصب وحمیت را ومغالطه

 نکند از برای نفس خود در نیت ومجرد کند نیتش را از برای خدا

در حالی که استعانت می جوید به او وطلب می کند وجه اورا پس اگر مخالفت کردند وجفا نمودند او را صبر کند واگر موافقت کردند اورا قبول کردند از او شکر کند در حالی که تفویض امر

می کند به سوی حق تعالی ونظر می کند به سوی عیب خود.

وامر به معروف ونهی از منکر از جمله ضروریات وواجبات دین

اسلام است وواجب کفایی است نه واجب عینی .

                                                                   )   (( باب نهم در نفاق)

حضرت امام صادق فرمود صاحب نفاق به تحقیق راضی شده است به دوری خود از رحمت حق تعالی زیرا که او می آورد اعمال ظاهر خود را شبیه به شریعت واو بی فایده کننده وبازی

نماینده وستم کننده است به قلب خود از حق شریعت واستهزا میکند در دل ونشانه منافق کم پروایی است به دروغ وخیانت وبی شرمی وادعا بدون معنی وبخل چشم از گریه وسفاهت وغلظت وعدم حیا وکوچک شمردن معاصی وطلب تضیع صاحبان دین وخفیف شمردن مصائب در دین وکبر ومحبت مدح وحسد و

اختیار کردن دنیا بر آخرت وشر بر خیر وتحریص وسرعت بر سخن چینی ومحبت بی فایده ویاری ومعاونت اهل فسق وظلم و

تخلف از خیرات ودشمن داشتن اهل خیر ونیکو شمردن آن چه

 می کند از بدی وقبیح شمردن آنچه میکند غیر او از نیکی وامثال مذکورات بسیار است وبتحقیق وصف فرموده است حق

تعالی منافقین را در غیر موضع واحد از کلام الله پس فرمود وحال آنکه عزیز است قائل آن وبعضی از مردم کسی است که

عبادت می کند خدا را بر حرف پس اگر بر خورد او را خیری مطمئن می شود واگر بر خورد اوراآلت امتحان بر می گردد بر حال خود زیانکار است در دنیا وآخرت واین زیانکاری آشکاری

 است وفرمود حق عز وجل در صفت منافقین واز جمله مردم

بعضی می گویند ایمان آورده ایم به حق تعالی وبه روز قیامت و

نیستند ایشان از اهل ایمان وفرمود حضرت رسول منافق کسی

است که هر گاه وعده کند خلف کند وهر گاه کاری بکند آن را

افشا می کند وهر گاه بگوید دروغ می گوید وهر گاه امین کرده شود خیانت می کند وهر گاه رزق داده شود سبکسری نماید وهر

گاه منع کرده شود محجوب ماند وفرمود حضرت رسول کسی که مخالف باشد باطنش ظاهرش را پس او منافق است هر کس باشد وهر جا باشد ودر هر زمان که بوده باشد.

                                                                 (( باب دهم در فتوی))

حضرت امام صادق فرمود حلال نیست فتوی در شریعت برای کسی که طلب فتوی نکند از حق تعالی به صفا باطن واخلاص عملوظاهر خود ودلیلی از پروردگار در هر حال زیرا که کسی که

فتوی داد پس به تحقیق حکم کرده است وحکم صحیح نیست مگر

به اذن ازحق تعالی وبرهان او وکسی که حکم کند به خبر بدون معاینه پس او جاهل است وگرفته می شود به جهل خود وگناهکار است به حکم خود فرمود حضرت نبی جرات دارتر شما بر فتوی

جرات دار شماست بر حق تعالی آیا نمی داند مفتی آنکه داخل می شود میان حق تعالی ومیان بندگان او واو حایل است میان جنت ونار وگفت سفیان بن عیینته که چگونه منتفع می شود به علم من غیر من وحال آنکه بتحقیق محروم کردم نفس خود را از نفع

آن وحلال نیست فتوی در حلال وحرام میان خلق مگر از برای

کسی که متابعت کند حق را از اهل زمان وناحیه وبلد خود مر حضرت نبی را فرمود حضرت رسول متابعت کردن حق تعالی به

قرآن تمنی وترجی وامید است زیرا که فتوی عظیم است فرمود امیر مومنان از برای قضاوت نماینده آیا می شناسی ناسخ از

 آیات کلام الله را از منسوخ آن ؟ گفت نه فرمود آیا مشرف شده ای بر مردا ن حق عز وجل در مثال های قرآن ؟ عرض کرد نه فرمود در این حال هلاک شده ای وهلاک می کنی خلایق را ومفتی محتاج است به سوی معرفت معانی قرآن وحقایق سنت های رسول وبطون اشارت های ان وآداب واجماع واختلاف امت در مسائل ومحتاج است به اطلاع بر اصول آنچه اجماع کرده اند

بر آن وآنچه اختلاف کرده اند در آن بعد بر گزیدن به وجه نیکو بعد عمل صالح بعد حکمت بعد تقوی بعد دراین حال اگر قادر شد فتوی دهد.

                                                         (( باب یازدهم در حسن خلق))

حضرت امام فرمود خلق نیکو جمال نیکوست در دنیا ونزاهت وپا

کیزگی است در آخرت وبه خلق نیکو کمال دین وتقرب است به سوی حق تعالی ونمی باشد حسن خلق مگردر هر دوست بر گزیده حق تعالی زیرا که خداوند امتناع فرمود آنکه نازل فرماید

لطافت وحسن خلق را مگر در مراکب نور بلند جمال پاک خود

زیرا که آن خصلتی است که آن مختص است به اهل معرفت حق تعالی ونمی داند آنچه در حقیقت حسن خلق است مگر خدای عز

وجل فرمود رسول خدا انگشتر وزینت خلق در زمان ما حسن خلق است وخلق نیکو لطیف تر چیزی است در دین وثقیل تر جیزی است در میزان وبدی خلق فاسد می سازد عمل را چنان که

فاسد می سازد سرکه شیرینی عسل را واگر بلند شد سو خلق در

مراتب عالیه پس رجوع آن به سوی خواری است فرمود حضرت رسول حسن خلق می کشاند اورا به سوی جنت وبدی خلق درختی است در آتش وصاحب آن آویخته است به شاخی از آن که

می کشاند اورا به سوی آتش. پس از مرتبهع عقل وعلم در انسان مرتبه اخلاق اشرف مراتب طاعات ظاهریه وباطنیه است

 زیرا که اخلاق حسنه طاعات نفسانیه است چنان که نفس اشرف است از بدن طاعات آن نیز اشرف است از طاعات بدنیه وحق

عز وجل حضرت خاتم انبیا را به خلق عظیم ستوده که طاعات آن حضرت رابه جز خلفق آن حضرت تمجید نفرموده بلکه از کثرت طاعات ومشقات آن حضرت را منع نموده واز حضرت رسول ماثور است که وضع کرده نمی شود در میزان مرد روز قیامت فاضل تر از حسن خلق واز حضرت صادق منقول است که اگر صدق و ادا امانت وحیا وحسن خلق در مرد یافت شود کامل است

ایمان او.

                                                              (( باب دوازدهم در غیبت ))

حضرت امام فرمود غیبت حرام است بر هر مسلمان وگناهکار است صاحب غیبت به هر حال وصفت غیبت آن است که ذکر شود

احدی به آنچه نیست آن در نزد حق تعالی عیب ومذمت شود آنچه محمود است به علم وشریعت در مرد اما فرورفتن در ذکرغایبی

به آنچه در نزد حق تعالی مذموم است وصاحبش در آن صفت ملامت شده پس نیست از جنس غیبت اگر چه کره داشته باشد صاحب آن وقتی که بشنود آن را وبوده باشی معاف از اذیت صاحب آن ونیز خالی باشی از آن صفت وبوده باشی در ذکر این عیب ظاهر سازنده حق از باطل به بیان الهی ورسول او لکن بر شرط آنکه نبوده باشد از برای گوینده این عیب مرادی غیر بیان حق وباطل در دین حق تعالی واما هر گاه اراده کرده باشد به آن

نقص کسی را که ذکر کرده است به غیر معنیی که مذکور شد پس

آن کس ماخوذ است به فساد مراد خود واگر چه آن قول صواب باشد واگر غیبت کردی پس برسان به شخص غیبت شده وطلب

حلیت کن از آن پس اگر نرسی به او استغفار کن از حق تعالی وغیبت می خورد حسنات را چنان که می خورد آتش هیزم را و

  وحی فرمود حق عز وجل به سوی حضرت موسی بن عمران که

مغتاب هر گاه توبه کند پس او آخر کسی است که داخل می شود بهشت را واگر توبه نکند پس او اول کسی است که داخل می شود آتش را فرمود حق تعالی آیا دوست می دارد یکی از شما آنکه بخورد گوشت مردار برادر خود را ؟ پس کراهت دارید آن 

را واقسام غیبت واقع می شود به ذکر عیب درخلقت وخلق وفعل ومعامله ومذهب وجهل وامثال آن واصل غیبت متنوع می شود

بر ده نوع شفاء وغیظ ومساعدت کردن قومی وتهمت بر خلایق

وتصدیق کردن بر خبر وبدون ظاهر شدن حقیقت آن وبدگمانی وحسد واستهزا وتعجب وتبرم وزینت دادن خویش پس اگر اراده کنی سلامت را ذکر کن خالق را نه مخلوق را تا بگردد از برای تومکان غیبت عبرت ومکان گناه ثواب.

                                                                 (( باب سیزدهم دروسوسه))

حضرت امام ساکن ومقیم نمی شود شیطان به وسوسه کردن از بنده مگر وقتی که اعراض کند عبد از ذکر حق تعالی وخوار شمرد امر پروردگار را وساکن شود وآرام گیرد در نهی او وفراموش کند حق تعالی را که مطلع است بر سر وباطن او پس وسوسه آن است که بوده باشد از خارج دل وبه اشارت قلب ومعرفت عقل ومجاورت طبیعت واما هر گاه متمکن شد وسوسه در قلب پس آن گمراهی وضلالت وکفر است به حق تعالی وخداوند عزیز جلیل خواند بندگان خود را به لطف خواندنی و

شناسانید به ایشان عداوت شیطان را پس فرمود وچه بسیار عزیز است گوینده آن که شیطان از برای شما عدوی است آشکار

وفرمود بدرستی که شیطان از برای شما عدو است پس بگیرید اورادشمن پس باش با شیطان مثل مرد غریب با سگ شبان که فزع می کند غریب به سوی صاحب سگ در صرف کردن آن از

 او وهم چنین هرگاه بیاید تو راشیطان درحال وسوسه تا آنکه گمراه کند تورا از طریق حق تعالی وفراموش کند توراذکر خداوند

پس پناه بر به پروردگار خود واو از شر او پس بدرستی که حق تعالی تقویت می کند حق را بر باطل ونصرت می دهد مظلوم را

به علت قول او عز وجل که بدرستی که نیست از برای شیطان سلطنت بر مومنین ومتوکلین بر پروردگار وقدرت نداری بر این

وشناسایی آمدن شیطان وراههای وسوسه او مگر به دوام مراقبه حق تعالی ومستقیم بودن بر بساط خدمت او وهیبت آن کسی که که اطلاع دارد بر باطن تو وکثرت ذکر واما آن کسی که

به اهمال می گذراند اوقات خود را پس اوصید شیطان است بدون

چاره وعبرت بگیر آنچه کرده است ابلیس به نفس خود از اغواء وطلب کبر از جهتی که مغرور ساخت وبه عجب آورد اورا عمل

او وعبادت او وبصیرت او ورای او بتحقیق میراث دادند علم ومعرفت واستدلال او به قول خود لعنت تا ابد را پس چگونه است گمان تو به نصیحت ودعوت او غیر خود را ؟ پس تمسک جوی

به رشته حق تعالی که محکم است وآن التجا واضطرار است به صحت افتقار واحتیاج به سوی حق تعالی در هر نفس ومغرور

نسازد تو را زینت دادن ابلیس طاعات را بر تو به سبب آنکه او

مفتوح می سازد از برای تو نود ونه باب از خیر را تا آنکه ظفر

یابد بر تو در نزد تمام صد باب پس مقابله کن اورا به خلاف ومنع کردن از راه او وضدیت با هوای او.

وسوسه آن است که بوده باشد ازخارج قلب به اشاره ومیل قلب وبه سبب مجاورت طبع ومعرفت عقل یعنی مادام که قصد قلب به سبب طبیعت که محتاج است به دنیا تعلق نگیرد به طلب تمنیات نفسانیه طبیعیه به معرفت و شناسایی عقل به آنکه مایحتاج بدنیه ضرور وواجب است شیطان از خارج قلب که صدر است وسوسه

نتواند نمود بر تحصیل آن اگر چه واقع شود انسان در حرام ومعصیت حق تعالی.    (15)

                                                             (( باب چهاردهم در غرور))

 حضرت امام فرمود فریفته شده به دنیا صاحب مسکنت است ودر

آخرت صاحب غبن است زیرا که فروخته است فاضل را که آخرت

است به پست تر از آن که دنیاست وعجب مکن از نفس خود در مقامی که بسا باشد که مغرور می شوی به طول عمر خود واولاد

واصحاب خود که شاید نجات یابی به ایشان وبسا باشد که مغرور می شوی به آنچه می بینند خلق از ندامت بر تقصیر تو در عبادت وشاید حق تعالی می داند از قلب تو به خلاف این وبسا باشد که بر پا می داری نفست را به عبادت در حال تکلف ومشقت وحق تعالی می خواهد اخلاص را وبسا باشد که افتخار می کنی به علم

خود ونسب خود وحال آنکه تو غافلی از پنهانیهای آنچه در غیب حق تعالی است وبسا باشد که توهم می کنی آنکه می خوانی حق تعالی را وحال آنکه می خوانی ماسوای اورا وبسا باشد که گمان

می کنی آنکه تو ناصحی خلق را وحال آنکه تو اراده می کنی ایشان را از برای نفس خود وآنکه میل کنند به سوی تو وبسا باشد که ذم می کنی نفس خود را وحال آنکه تو مدح می کنی اورا

بر حقیقت وبدان آنکه هر گز بیرون نیایی از ظلمات غرور وتمنی مگر به صدق رجوع به سوی پروردگار وخشوع از برای او و

شناسایی عیوب احوال خود از مقامی که موافقت ندارد عقل وعلم را وحامل نمی شود اورا دین وشریعت وسنت های مقتدایان وائمه هدی واگر راضی باشی به آنچه تو در آنی پس نیست کسی شقی تر به علم تو از تو وضایع عمر تر پس میراٍٍث می یابی حسرت را در روز قیامت .

                  

                                                                    (( باب پانزدهم درحرص))

حضرت صادق فرمود حریص مباش بر چیزی که اگر ترک کنی آن را می رسد به تو ومی باشی در نزد حق تعالی صاحب استراحت وحمد کرده باشد به سبب ترک آن ومذمت کرده باشد به سبب استعجال تو درطلب آن وترک توکل برآن ورضا به قسمت

حق تعالی پس بدرستی که دنیا خلق کرده است اورا حق تعالی به منزله سایه تو اگرطلب کنی آن را به تعب می اندازد تو را ونمی

رسی به آن هرگز واگر واگذاری اورا متابعت می کند تورا وحال

آنکه تو صاحب استراحتی فرمود حضرت نبی حریص محروم است واورا با وجود حرمان مذمت کرده باشد در هر چیزکه باشد

وچگونه محروم نیست وحال آنکه بتحقیق فرار کرده است از وثوق به حق تعالی ومخالفت کرده قول حق عز وجل را در مقامی

که می فرماید خداوند آن کسی که است که خلق کرده است شما

را پس رزق داده پس می میراند پس زنده می گرداند شما را و

حریص میان هفت آفات است اول فکر صعبی که ضرر می رساند

بدن او را ونفع نمی دهد اورا دوم اندوهی که تمام نمی شود از برای او انقضای او سیم تعبی که به راحت نمی افتد ازآن مگردر

نزد موت ومی باشد در نزد راحت شدید المشقه تروچهارم خوفی

که مورث نمی شود اورا مگر وقوع درآن پنجم حزنی که به تحقیق تیره می کند بر او عیش اورا بدون فایده ششم حسابی که

نیست خلاصی از برای او با آن از عذاب حق تعالی مگر آنکه

عفو کند خداوند ازاو هفتم عقاب وجزایی که نیست گریز گاهی از

برای او از آن ونه حیله ای وشخص توکل کننده بر حق تعالی شام میکند وصبح می کند در پناه او ومتوکل از حق تعالی در عافیت است وحال آنکه تعجیل می کند حق تعالی از برای او کفایتش را وآماده می سازد از برای او از درجات چیزی را که حق تعالی به آن علیم است وحرص آبی است که جاری می شود

در منافذ غضب حق تعالی ومادام که محروم نباشد عبد یقین را

نمی باشد حریص ویقین زمین اسلام است وآسمان ایمان.

                                (17)

                                                                       (( باب شانزدهم در ریاء))

حضرت امام فرمود منما عمل خود را به کسی که زنده نمی کند ونمی میراند وبی نیاز نمی کند چیزی را از تو وحال آنکه ریا درختی است که ثمر نمی دهد مگر شرک خفی را واصل آن درخت

نفاق است که مخالفت ظاهر یا باطن است وگفته می شود از برای

ریا کننده در نزد میزان بگیر ثواب عمل خود را از کسی که شریک کرده ای اورا با من پس نظر کن چه کس را عبادت می کنی وکه را دعا می کنی وکه را امید داری وکه را خوف داری؟

وبدان آنکه می گردی خدعه کرده شده به نفس خود یعنی نفس با تو در ریا خدعه می کند فرمود حق تعالی خدعه می کنند خدا و

مومنین را وحال آنکه خدعه نمی کنند مگر نفوس خود را و

وشاعرنیستند واکثروقوع ریا درنظر است واکل وکلام وراه رفتن ونشستن ولباس وخنده وقبیح ترین ریا در نماز وحج وجهاد وقرائت قرآن وسایر عبادات ظاهره است وکسی که خالص گردانید از برای حق تعالی باطن خود را وفروتنی کرداز برای او

به قلب خود ودید نفس خود را مقصر بعد از بذل کردن وسع وطاقت خود می یابد شکر وسپاس حق تعالی را بر اخلاص خود

حاصل یعنی اجر جزیل از حق تعالی می یابد ومی باشد از کسانی

که امید داشته شده است از برای او خلاصی از ریا ونفاق وقتی که مستقیم وثابت گردد بر اخلاص در هر حال.

امید نجات وخلاص از ریا ونفاق قلب با ظاهر به خلوص باطن وخشوع قلب است ومشاهده تقصیر نفس را در طاعات بر حسب

 شرایط شرعیه با ملاحظه جلال وکبریا الهیه واگر این سه صفت

خلوص باطن وخشوع قلب است ومشاهده تقصیر نفس را درطاعات بر حسب شرایط شرعیه با ملاحظه جلال وکبریا الهیه

وبا داشتن این صفات شکر نماید بر توفیق دادن حق تعالی اورا

از خلاصی ریا.             

                                                                                   (( باب هفدهم در حسد))

 حضرت صادق فرمود شخص صاحب حسد ضرر می رساند به نفس خود ومنع می کند حسد اورا از قبول رحمت پروردگار پیش

از آنکه ضرر برساند به محسود مثل ابلیس لعین که حسدش مورث شد از برای اولعنت الهی ابدی را که بعد از رحمت الهیه

است ومورث شد از برای آدم بر گزیدگی وهدایت وبلند شدن به سوی حقیقت های عهد الهی وبر گزیدگی درنزد او پس باش محسود ونباش حاسد پس بدرستی که میزان حاسد همیشه سبک است وثقیل می گرداند میزان محسود را وحال آنکه رزق مقسوم است پس چه نفع می دهد حسد حاسد را وچه ضرر می رساند به

محسود حسدبر او وحسد اصلش از عمل قلب است واز انکار فضل وموهبت حق تعالی وحسد وانکار دو بالند از برای کفر وبه

واسطه حسد واقع می گردد فرزند آدم در حسرت ابدی وهلاک می شود به هلاکتی که نجات نمی یابد از آن هرگز ونیست توبه وبازگشت از برای حاسد زیرا که استمرار دارد بر آن وحسد عقد قلبی اوست ودر طبیعت او مطبوع است وظاهر می شود از او بدون معارضی که معارضه نماید با او وبدون سبب خارجی وطبیعت متغیر نمی شود از اصل خود اگر چه معالجه کرده شود.

                                                             (( باب هجدهم در عجب))

امام فرمود عجب وتمام عجب از کسی که عجب وخود بینی کند به علم خود وحال او نمی داند به چه چیز از سعادت وشقاوت ختم

می شود از برای اواعمال در نزد موت پس کسی که عجب نماید به نفس وفعل خود به تحقیق گمراه شده از طریق رشاد یا از طریق نیکان وادعا کرده است چیزی را که نیست از برای او ومدعی بدون حق داشتن کاذب است اگر چه مخفی باشد مدعای

                            

 او ونیست نصیب وبهره از برای عجب دارنده ازآن چیز که عجب

می کند به واسطه آن اگر چه طولانی باشد زمان آن پس بدرستی که اول عملی که کرده می شود به شخص معجب جدا کردن مایه

وسبب عجب اوست تا آنکه بوده باشد حجت حق تعالی بر او موکد چنان که کرده باشد به ابلیس وعجب گیاهی است که تخم آن

کفر است وزمین آن نفاق وآب آن ظلم وشاخه های آن نادانی و

برگ آن گمراهی وثمر آن لعنت است ومخلد بودن در آتش پس کسی که اختیار کرد خود بینی را پس به تحقیق کاشته است تخم کفر را وزرع کرده است نفاق را وناچار است از آنکه ثمر کند.

                                                              (( باب نوزدهم درطمع ))

کعب الاحبار که از علما یهود است از امام پرسید چه چیز است اصلح در دین وچه چیز است فاسد تر کننده پس گفت صلاح دارنده تر ورع وپرهیز کاری است وفساد دارنده تر طمع از مردم

است پس سوال کننده گفت راست گفتی ای کعب وطمع شراب شیطان است که سیراب می کند به دست خود مر خاصانش را پس کسی که مست شدازآن شراب که شیطان است واگر نبود در طمع غضب الهی مگر به سبب معاوضه دین به دنیا هر آینه می بود

همین قدر هم عظیم فرموده است خداوندی که عزیز وجلیل گوینده ای است که ایشانند آن کسانی که خریده اند ضلالت را به

هدایت وعذاب را به مغفرت الهی وفرمود حضرت علی که جود وبخشش کن بر هر کس که خواهی پس تو امیر اویی واستغنا کن از هر کس که خواهی پس تو نظیر وهم مثال اویی واظهار فقر کن به سوی هر کس که خواهی پس تو اسیر اویی وطمع دارنده کنده می شود از او ایمان وحال آنکه او شعور به آن ندارد زیرا

که ایمان مانع می شود میانه عبد وطمع در خلق پس می گوید ای

                               

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 19:15

مصاحب من خزینه های حق تعالی پر است از کرامت ها وضایع

نمی کند او اجر احسان کنندگان را وآنچه در دست مردم است پس بدرستی که مغشوش به نا خوشی هاست وبر می گرداند ایمان

مومن را به سوی توکل بر خدا وقناعت پر نصیب خود از رزق وکوتاه کردن آرزو وملازمت طاعت حق تعالی ومایوسی از مردم پس اگر مومن آنچه را ایمان وصیت کرده به آن ملتزم می شود مومن را واگر نکرد آن را وا میگذارد او را ایمان با شومی طمع ومفارقت می نماید اور ا.

                                              (( باب بیستم در صفت دنیا))

حضرت امام فرمود دنیا به منزله صورتی است که سر آن صفت کبر است وچشم آن صفت حرص است وگوش آن صفت طمع است وزبان آن ریا ودست آن شهوت وپای آن عجب ودل آن غفلت ووجود آن فنا ونیستی وحاصل آن زوال است پس کسی که

دوست دارد دنیا را مورث میشود دنیا اورا صفت کبر وکسی که

طلب کند حسن آن را میراث می دهد اورا صفت حرص وکسی که

طالب شود دنیا را وارد می سازد دنیا اورا به سوی طمع وکسی که مدح کند دنیا را می پوشاند اوراصفت ریا وکسی که قصد نماید دنیا را مکنت می دهد اورا از صفت عجب وکسی که اطمینان بهم رساند در میل دنیا سوار می کند اورا بر صفت غفلت وکسی که

به اعجاب اندازد اورا متاع دنیا مفتون وفریفته می کند اورا وباقی نمی ماند از برای او وکسی که جمع نماید دنیا را وبخل کند

در بذل آن بر می گرداند دنیا اورا به سوی مستقر دنیا وآن آتش است.

                                           (( باب بیست ویکم در زهد ))

حضرت امام فرمود زهد کلید باب آخرت وبیزاری از آتش است

                         

  وحقیقت زهد ترک کردن توست هر چیزی را که مشغول سازد تو

را از حق تعالی بدون اسف وحزن بر فوت آن وعجب داشتن در

ترک آن وانتظار فرج از آن وطلب محمدت وثنابر آن وعوض از

برای آن بلکه ببینی فوت آن را راحت ووجود آن را آفت وهمیشه

گریزان باشی از چنین آفتی وتمسک جویی به چنین راحتی وزاهد آن چنان کسی است که برگزیند آخرت رابر دنیا وخواری را بر

عزت وجهد کردن رابر راحت وگرسنگی رابر سیری وعافیت دور را که عافیت آخرت است بر محنت نزدیک که محنت دنیاست و

یاد حق تعالی را بر غفلت وبوده باشد نفس اودر دنیا وقلب او در

آخرت فرمود رسول خدا محبت دنیا سر تمام گناهان است آیا

نمی بینی چگونه دوست می دارد محب دنیا آنچه را دشمن داشته

حق تعالی آن را وچه گناهی است که زیادتر باعث شود حرمان

از حق وخیرات او را از محبت دنیا وفرموده اند بعضی از اهل

بیت رسول اگربوده باشد دنیا بتمامها لقمه ای در دهان طفلی هر

آینه می اندازیم آن را پس چگونه است حال کسی که انداخته است احکام الهیه را در پشت سر خود در تحصیل دنیا وحرص بر دنیا وحال آنکه دنیا خانه ای است که اگر احسان نماید به سوی

ساکن خود هر آینه ترحم خواهد کرد تورا ونیکو خواهد کرد وداع

تو را یعنی بدون زحمت از تو مفارقت نماید فرمود رسول خدا چون که خلقت فرمود حق تعالی دنیا را امر کرد دنیا را به اطاعت

خود پس اطاعت کرد پروردگار خود را پس گفت حق تعالی به آن

مخالفت کن کسی را که طلب کند تورا وموافقت کن کسی را که مخالفت کند تورا پس این دنیا برآن چیزی است که عهد کرده است حق تعالی به سوی آن وخلق کرده است دنیا رابر ان.

                                            (( باب بیست ودوم در اخذ وعطاء))

حضرت امام فرمود کسی که بوده باشد گرفتن دنیا محبوبتر به سوی او از دادن آن پس آن کس مغبون است به علت آنکه می بیند نفع بالفعل را به سبب غفلت خود زیادتر از نفع آینده وسزاوار است از برای مومن هر وقت که بگیرد آنکه بگیرد بحق وهر وقت که عطا کند پس عطا کند در راه حق وبه نیت حق واز مال حق پس چه بسیار گیرنده که عطا می کند دین خود را واو

شاعر نیست وچه بسیار عطا کننده ای که مورث می شود نفس او غضب پروردگار را ونیست رتبه در گرفتن ودادن وتمسک جوید به رشته های ورع ومردم در این دو خصلت خاصند وعام پس خاص نظر کند در دقایق مرع پس تناول نمی کند تا یقین کند آنکه آن حلال است وهر گاه مشکل شود بر او امر تناول می نماید در نزد ضرورت وعام نظر میکند در ظاهر پس آنچه را بیابد ونداند غصب ونه دزدی می خورد ومی گوید نیست خوف وحرجی آن از برای من حلال است ما حکم می کنیم به ظاهر وامر در آ ن خصلت به آن است که بگیرد به حکم حق تعالی وانفاق کند در رضای او

                                    (( باب بیست وسوم در قناعت))

حضرت امام فرمود اگر قسم بخورد بنده قانع به آنکه مالک است دو عالم را هر آینه تصدیق می فرماید اورا حقتعالی در این دعوی

وممضی می دارد آن را بر صدق به سبب عظیم بودن شان ومرتبه قناعت پس چگونه قانع نمی شود بنده به آنچه تقدیر فرموده خدای عز وجل برای او وحال آنکه حق تعالی می فرماید

ما قسمت کردیم فیما بین بنی آدم مایحتاج زندگانی ایشان را در

حیات دنیا پس کسی که یقین نماید وتصدیق کند حق تعالی را به

آنچه خواسته واز برای آنچه خواسته بدون غفلت از کسانی که

حق تعالی را بیقین صاحب صفت ربوبیت دانند نسبت می دهد

 مباشرت اقسام بندگان را به سوی نفس حق تعالی وذات او بدون

جهت وسببی وکسی که قناعت کرد به قسمت الهی استراحت می

یابد از هم وغم وزحمت وهر قدر ناقص شود ازقناعت زیاد می شود در رغبت ومیل وطمع دنیا ورغبت وطمع در دنیا دو ریشه

هستند از برای هر شری وصاحب این دو صفت نجات نمی یابند

از آتش مگر آنکه توبه نمایند وبه این جهت حضرت رسول فرموده قناعت ملکی است که زوال ندارد وقناعت مرکب رضای

حق تعالی است که می کشاند صاحب خود را به سوی خانه حق تعالی پس نیکو کن توکل را در آن چیزی که عطا کرده نشده ای

ونیکو کن رضا را به آنچه عطا کرده شده ای وصبر کن بر آنچه

می رسد تورا بدرستی که این توکل ورضا وصبر از امور مقطوعه است وشبهه ندارد.

                                            (( باب بیست وچهارم در ورع))

حضرت امام فرمود ببند درهای اعضایت را از آنچه بر گردد ضرر آن به سوی قلب تو وببرد آبروی تو را درنزد حق تعالی و

به عقب بیاورد حسرت وندامت را در روزقیامت ومورت شود

حیا از حق تعالی را به واسطه جرمی که کرده اند اعضا وجوارح از گناهان وکسی که خواهد قبول ورع نماید احتیاج دارد به سه اصل گذشتن ازلغزش وخطا های خلق تماما وترک خطای خود

نسبت به خلق ومساوی شدن مدح وذم اورا واصل ورع دوام حساب کردن طاعات ومعاصی است با خود وصدق در گفتگو و

صفا معامله عبد با حق تعالی در امتثال اوامر وتر ک مناهی  و

بیرون آمدن از هرشبهه در حق ومعرفت آن وترک هر عیب وشکی ومفارقت کردن تمام هر چیزی که قصد صحیح وحاصلی

درآن نیست وترک باز کردن در هایی که نمی داند چگونه ببندد

                                                    

 آنها را وننشیند با کسی که مشکل است بر او امر واضح

ومصاحبت نکند با کسی که استخفاف دین کند ومعارضه نکند از علم آنچه را قلبش نتواند احتمال نماید ونتواند بفهمد آنرا از

گوینده اش وببرد از کسی که قاطع طریق او شود از حق تعالی

                                              (( باب بیست وپنجم در مدح وذم))

 حضرت صادق فرمود که نمی گردد عبد بنده خالص بی غش از برای خدای تعالی تا آنکه بگردد مدح ومذمت کردن مردم اورا در

نزد او یکسان زیرا که کسی که او ممدوح است در نزد حق تعالی

نمی گردد مذموم به مذمت کردن مردم وهم چنین است مذموم ومسرور مباش به مدح هیچ کس پس بدرستی که زیاد نمی کند مدح خلق درمنزلت ومقام تودر نزد حق تعالی وبی نیاز نمی گرداند مدح ایشان تور ااز آنچه حکم شده از جانب حق تعالی از

برای تو وآنچه معدوم ومفقود است از حق بر تو ومحزون مباش

نیز به مذمت کردن هیچ کس پس بدرستی که نقصان به همی

نمی رساند از تو به واسطه آن ذره ای ازحظ ونصیب تو وتنزل

نمی دهد از رتبه نیکی تو چیزی را وکفایت کن به شهادت دادن حق تعالی از برای منفعت وخوبی تو وبر تو از جهت مضرت وبدی تو فرموده خدای عز وجل وکفایت می کند شهادت دادن خداوند تورا وکسی که قدرت ندارد بر صرف و گردانیدن مذمت از نفس خود واستطاعت وامکان ندارد بر اثبا ت مدح از برای خود

چگونه امید دارد کسی دیگر مدح اورا وبترسد از ذم او یا چگونه

امید دارد به مدح دیگران اورا یا ذم ایشان را وبگردان صورت مدح وذم خود را یکی یعنی چنان که از مدح خوشحال می شوی از ذم هم خوشحال باش یا چنان که از ذم افسرده می شوی از

  مدح هم افسره باش وبایست درمقامی که غنیمت شماری به آن

مدح خدای عز وجل را ازبرای خود ورضای اورا زیرا که به

درستی که خلایق خلقت شده اند از عجز از آب سستی ونیست از برای منفعت ایشان مگر آنچه را سعی نمایند در اکتساب آن فرمود خدای عز وجل که جلیل گوینده ای است وآنکه نیست از برای انسان مگرآنچه را سعی نماید وفرمود خدای عز وجل مالک نیستند خلایق از برای نفوس خود ضرری ونه نفعی ومالک نیستند موت ونه حیات ونشر اعمال خود را در قیامت.

 

                                     (( باب بیست وششم درتوکل))

حضرت صادق فرمود توکل کردن عبد بر حق تعالی در امور خود قدحی است ممهور به مهر حق تعالی پس شرب نمی کند ونمی آشامد از آن قدح وباز نمی کند آن را مگر شخص صاحب توکل چنان که فرموده است حق تعالی وبر خداوند پس هر آینه توکل می نمایند اهل توکل ونیز فرموده بر خداوند توکل نمائید اگر هستید اهل ایمان گردانیده است حق تعالی توکل را کلید ایمان و

ایمان را قفل توکل وحقیقت توکل بر گزیدن غیر است بر حظ ونصیب خود واصل ایثار وبر گزیدن مقدم داشتن شی است به حق او ومنفک نمی شود شخص متوکل در توکل خود از ثابت کردن یکی از دو ایثار وبر گزیدگی پس اگر بر گزید آنچه را که

توکل سبب آن است وآن امر موجود ایت محجوب ومستور می گردد به آن از حق تعالی واگر بر گزید مسبب سبب توکل را واو

حضرت خالق است سبحانه باقی می ماند با او پس اگر اراده داری آنکه بوده باشی توکل نماینده نه دست به سبب زننده پس

تکبیر بگو بر روح خود پنج تکبیر ووداع کن آرزوهای خودرا تماما مثل وداع کردن موت حیات را وپست ترین مرتبه توکل آن

است که پیشی نگیری رزق مقدور خود را به همت وقصد

                            (26)

 

ومطالعه نکنی مقسوم خودت را وطلب اشراف واطلاع ننمایی بر

آنچه معدوم ونصیب تو نیست تا آنکه بشکند به یکی از این  دو

عقد ایمان تو وحال آنکه شعور نداشته باشی واگر قصد کنی بر

آنکه واقف شوی بر بعضی شعار وآداب اهل توکل که اهلیت وشایستگی توکل دارند پس چنگ بزن به دست آویز این حکایت

واین آن است که روایت شده است آنکه بعضی از اهل توکل وارد

شد بر بعضی از ائمه دین پس گفت خدا از تو راضی باشد مهربانی فرما بر من به جواب مسئله ای در توکل وحضرت امام

بود که می شناخت مرد را به حسن توکل وشرافت ورع ومسلط بود بر ملاحظه صدق اودر آنچه از آن سوال کرده بود از پیش از

آنکه ظاهر سازد سائل اورا پس فرمود از برای سائل توقف نما

در مکان خود ومهلت ده مرا ساعتی پس چنین کرد ودر این بین حضرت امام سر به زیرانداخت با تامل از برای جواب او که ناگاه

گذشت بر هر دو فقیری پس داخل کرد امام دست خود را در جیب

خود وبیرون آورد چیزی را وداد آن را به فقیر پس رو کرد بر

سائل وفرمود بیا وسوال کن از آنچه ظاهر شده از برای تو پس گفت سائل ایهاالام می شناسم من تورا با قدرت وصاحب تمکن از

جواب سوال خودم پیش از آنکه طلب مهلت فرمایی از من پس چه می شد تورا در تعویق انداختن جواب سوال من ؟ پس فرمود

امام از برای آنکه اعتبار گیری معنی توکل را از من پیش از کلام من در توکل زیرا که نمی توانستم ببینم خود را سهو کننده به باطن خود وحال آنکه پروردگار من مطلع بود بر باطن امر من آنکه تکلم می کنم به علم توکل ودر جیب من یک دانقی است پس حلال نبود از برای من تکلم به علم توکل مگر بعد از بذل کردن

 آن تا آنکه خداوند عالم گردد به آن پس فریاد زد مرد سائل فریاد

 بلندی وقسم یاد کرد آنکه منزل نگیرد در آبادی وانس نگیرد به کسی مادام که زنده است.

                                               (( باب بیست وهفتم در سخاوت))

حضرت صادق فرمود صفت سخاوت از جمله اخلاق انبیا است و

این صفت ستون دین است ونیست مومن مگر با سخاوت ونیست با سخاوت مگر صاحب یقین وهمت بلند زیرا که بتحقیق که سخاوت شعاع نور یقین است وکسی که بشناسد مقصود خود را

از امورباقیه اخرویه یا بشناسد آنچه را فانی می شود از مال دنیا

خوا ر می شود بر او آنچه را بذل کند در راه خدا وفرمود حضرت

رسول مجبول ومخلوق نیست ولی حق تعالی مگر بر سخاوت و

سخاوت صفتی است که واقع می شود بر هر محبوبی که کمترین

آن دنیاست واز نشانه سخاوت است آنکه پروا نکند مومن هر کس بخورد دنیا را وهر کس مالک شود آن را خواه مومن وخواه

کافر یا معصیت کار یا مطیع باشد یا صاحب شرافت یا صاحب

پستی پس اطعام نمایدوخود گرسنه ماندوبپوشاند غیر خود را و

خود برهنه ماند وعطا نمایدبه غیر وقبول نکند عطا غیر خود را ومنت نگذارد به عطا کردن بر غیر خود ومنت گذارده نشود از

دیگران واگر مالک شود دنیا رابه تمام آن نبیند نفس خود را در

دنیا مگر بیگانه از دنیا واگر عطا نماید دنیا رادر راه خدا در یک

ساعت ملالت به هم نرساند فرمود رسول خدا صاحب سخاوت نزدیک است از خدا نزدیک است از بهشت نزدیک است از خلق ودور است از آتش جهنم وصاحب بخل دور است از خدا ودور

است از مردم ودور است از بهشت ونزدیک است ازآتش ونام

گذارده نمی شود سخی مگر آن کسی که که بذل کند در طاعت حق تعالی واز برای وجه کریم او واگر چه به گرده نانی باشد

یا شربت آبی وفرمود حضرت رسول صاحب سخاوت حامل است

آنچه مالک است وحال آنکه اراده کرده باشد در بذل وجه حق

  تعالی را واما آن کسی که سخاوت رابرخود می بندد درمعصیت حق تعالی است پس حامل است سخط وغضب حق تعالی را وحال

آنکه او بخیل ترین مردم است از برای نفس خود پس چگونه است از برای غیر خود در مقامی که متابعت کرده است هوای خود را ومخالفت کرده امر حق تعالی را فرموده است خدای عز

وجل هر آینه حامل می شوند بار های خود را وبار های دیگران

را با بارهای خود وفرمود حضرت رسول می گوید خدا ای پسر آدم ملک ملک من است ومال مال من است ای مسکین کجا بودی زمانی که بود ملک ونبودی تو وآیا هست از برای تو مگر آنچه

را بخوری وفانی سازی یا بپوشی وکهنه سازی یا تصدیق کنی وباقی داری آن را ؟ یا آنکه مرحوم هستی تو به این افعال خود یا

عقاب کرده می شوی بر آن پس غافل وهوشیار باش آنکه نبوده باشد مال غیر تو دوست تر در نزد تو از مال خودت پس بتحقیق فرمود حضرت علی آنچه را مقدم داشتی به بذل پس آن از برای

مالکین است وآنچه را موخر داشتی به نگاه داشتن وذخیره کردن

پس آن است از برای میراث برندگان وآنچه با توست نیست از برای تو بر آن راهی سوای مغرور بودن به آن چه قدر سعی

می کنی در طلب دنیا وچه قدر ادعا می کنی آیا پس می خواهی آنکه فقیر سازی نفس خود را وبی نیاز گردانی غیر خود را

                                       (( باب بیست وهشتم درصبر))

حضرت امام فرمود از صفت صبر وشکیبایی ظاهر می سازد آنچه را در باطن های بندگان است از ظلمت وحشت وصبر ادعا می کند آن را هرکس وثابت نمی شود در نزد صبر مگرصاحبان

خوف وخشوع وخشیت وجزع . انکار می کند آن را هر کس وحال آنکه آن ظاهر تر است بر منافقین یعنی کسانی که باطن ایشان مخالف ظاهر ایشان است به سبب آنکه نزول محنت ومصیبت خبر میدهد از شخص صادق وکاذب وتفسیر صبرثبات       

 است واستمرار مداق صابراست وآنچه بوده باشد ازاضطراب نام نهاده نمی شود صبر وتفسیر جزع اضطراب وآشوب قلب وحزن بی اختیار شخص وتغییر به هم رسانیدن رنگ صورت وتغییر احوال است وهر بلایی که نازل می شود که خالی باشد اوایل اواز خضوع وانابه وتضرع به سوی حق تعالی پس صاحب آن بلا جزع دارنده وغیرصابر است وصبر چیزی است که اول آن تلخ

وآخر آن شیرین است از برای طایفه ای واز برای طایفه ای تلخ است اول وآخر آن پس کسی که داخل شود در صبر از اواخر آن

پس به تحقیق داخل شده است از صبر وکسی که بشناسد قدر صبر را صبر نخواهد کرد از چیزی که از آن است صبر فرمود خدای عز وجل در قصه موسی وخضر وچگونه صبر می کنی بر آنچه احاطه نداری به آن ازحیثیت خبرت پس کسی که صبر کند از روی اکراوشکایت نکند به سوی مردم وجزع نکند به پاره کردن پرده خود پس اوست از عام دردین ونصیب اواز آن چیزی

است که فرموده خدای عز وجل واستقبال کند بلا را به قبول کردن به گشادگی وصبر کند بر حالت وقار وسکینه پس اوست از

خاص ونصیب او آن چیزی است که فرموده است خدای عز وجل بدرستی که حق تعالی با صبر کنندگان است.

                                       (( باب بیست ونهم در حیاء))

حضرت امام فرمود حیا یعنی شرم نوری است که جوهر آن سینه

ایمان است وترجمه حیا ثابت بودن است در نزد هر شیئی که انکار نماید آن را توحید حق تعالی ومعرفت او فرمود حضرت رسول حیا از ایمان است پس گفته شده است که حیا به ایمان است وایمان به حیا است یا آنکه فضل حیا به ایمان است وفضل

ایمان به حیا است وصاحب حیا خیر است تمام آن وکسی که محروم ماند از حیا پس او شراست تماما واگر چه عبادت وورع

  رابرخود ببندد وبدرستی که گامی که برداشته شود درمیدان هیبت حق تعالی به حیا از حق به سوی حق بهتر است از عبادت هفتاد سال ووقاحت یعنی بی حیایی وسخت رویی سینه نفاق وسینه شقاق است وسینه نفاق کفر است فرمود رسول خدا هر گاه حیا نکنی پس بکن آنچه را بخواهی یعنی هر گاه مفارقت کردی حیا را پس آنچه عمل کنی از خیر یا شر تو معاقب هستی به آن وقوت حیا ازحزن وخوف است وحیا مسکن خشیت است پس حیا اولش هیبت است وصاحب حیا مشتغل است به شان خود اعراض کننده است از مردم انزجار دارد از چیزی که خلق در آنند

واگر واگذارده شود صاحب حیا مجالست نمی کند احدی را وحضرت نبی فرمود وقتی که می خواهد خداوند به بنده نیکی را

مشغول می سازد اورا از نیکی های او ومی گردانند بدیهای اورا

در پیش دو چشم او ومکروه می سازد اورا نشستن با اعراض کنندگان از ذکر حق تعالی وحیا پنج نوع است حیا از گناه وحیا ازتقصیر وحیا از کرامت وحیا از محبت وحیا از هیبت محبوب و

از برای هریک از این مراتب اهلی است واز برای اهل هریک

مرتبه ای است علی حده.

                                               (( باب سی ام در حلم))

حضرت امام فرمود حلم که برد باری است چراغ حق تعالی است که طلب روشنایی می کند به آن صاحب حلم به سوی همسایگی

خداوند ونمی باشد صاحب حلم مگر آن کسی که موید است به

انوار شناسایی وتوحید حق تعالی وحلم دور می زند بر پنج وجه آنکه بوده باشد صاحب حلم عزیز پس ذلیل شود یا بوده باشد صادق پس تهمت زده شود یا بخواند به سوی حق تعالی پس استخفاف شود به او یا آنکه اذیت کرده شود بون جرم یا آنکه طلب کند به حق خود پس مخالفت کنند اورا در حق او پس هر گاه

اتیان نمایی هریک از این پنج وجه را به حق آن بتحقیق بر خورد

 به حق کرده ای ومقابله کن ضعیف العقل را به اعراض از او وترک جواب او که می باشند مردم یاوران تو زیرا کسی که که جواب دهد ضعیف العقل را پس گویا گذارده است هیمه را بر روی آتش فرمود حضرت پیامبر مثل مومن مثل زمین است منافع

خلایق از زمین است وبدی ایشان هم بر زمین است وکسی که صبر نکند بر جفا وآزار مردم نمی رسد به رضای خدا زیرا که

رضای حق تعالی مشوب وپیچیده است به جفا وآزار خلق وحکایت شده است آنکه مردی گفت از برای احنف بن قیس وایک اعنی یعنی تو را قصد می کنم گفت احنف واز تو حلم می کنم فرمود رسول خدا مبعوث وبر انگیخته شده ام در حالی که

مرکزم حلم را ومعدنم علم را ومسکنم صبر را.

                                           (( باب سی ویکم در عفو))

حضرت صادق فرمود گذشت از گناه مردم درنزد قدرت از داب وعادات مرسلین است ومتقین وترجمه عفو آن است که لازم نیاوری بر صاحب خود در آن چیزی که جرم کرده است بحسب ظاهر یعنی بر روی او نیاوری یا آنکه فراموش کنی از اصل آنچه

را بر خوردی از او در باطن وزیاد کنی بر تمنیات او احسانی را

هرگز نمی یابد به سوی عفو راهی مگر کسی که بتحقیق عفو کرده است حق تعالی از او وبخشیده است از برای او آنچه مقدم

است از گناه او وآنچه موخر است ومزین فرموده است اورا به

کرامت خود وپوشیده است اورا از نور بها خود یعنی حضرت رسول الله زیرا که عفو وغفران دو صفتند از صفات خداوند عز

وجل که امانت گذارده است این دو را در اسرار اصفیا خود از برای آنکه متخلق شوند با خلق به اخلاق خالق وجاعل ایشان از

برای این است که فرموده است خدای عز وجل وهر آینه باید عفو

  نمایند وباید صفح وتجاوز کنند آیا دوست نمی دارید آنکه بیامرزد

خداوند از برای شما وحق تعالی بخشنده ورحیم است وکسی که عفو نکند از برای بشر ی مثل خود چگونه امید دارد گذشت ملک بسیار تلافی کننده را؟ حضرت نبی فرمود در حالی که حکایت

می فرماید از رب خود که امر می کند اورا به این خصال فرموده

است پروردگارش وصل کن کسی را که قطع کند از تو وعفو کن از کسی که ظلم کند تورا وعطا کن به سوی کسی که محروم کند

تورا ونیکی کن به کسی که که بدی کند به سوی تو وبه تحقیق

مامور شدیم به متابعت او می گوید خدای عز وجل وآنچه آورده

است شمارا پیامبر پس بگیرید اورا وآنچه نهی کرده است شما را

از آن پس قبول نهی کنید وعفو سر خداوند است در دلها . دلهای

خواص خود پس کسی که میسر وسهل شود عفو از برای او مسرور می شود بود رسول الله که می گفت آیا عاجز است یکی

از شما آنکه بوده باشد مثل ابی ضمضم ؟ عر ض کردند کیست ابوضمضم ؟ فرمود مردی است از مردان پیش از شما بود که هر وقت صبح می کرد می گفت خداوند بدرستی که من بتحقیق تصدق کردم به عرض وناموس خودم بر مردم .جمیعا.

                                                 (( باب سی ودوم در تواضع))

حضرت امام فرمود تواضع یعنی فروتنی اصل وبیخ هر شرف

گرانمایه ومرتبه بلندی است واگر می بود از برای تواضع لغتی که بفهمند آن راخلایق هرآینه تنطق می کرد از حقایق بطون آنچه

دز مخفیات عاقبت ها ست وتواضع آن است که بوده باشد از برای خدا ودر راه خدا وماسوای آن مکر وحیله است وکسی که تواضع کرد از برای خدا شرافت وبزرگی می دهد حق جل وعلا اورابر بسیاری از بندگان خود واز برای اهل تواضع سیما وعلامتی است که می شناسد آن را اهل سماوات ازملائکه واهل

 زمین از گروه معرفت واز آن فرموده است خدای عز وجل وبر اعراف که موقفی است میان بهشت وجحیم مردان چند می باشند

که می شناسند هریک از اهل جنت وجهنم را به علامتی که در صورت ایشان است واصل تواضع از جلیل دانستن حق تعالی وهیبت وعظمت اوست ونیست از برای خداوند عز وجل عبادتی

که باعث رضا وقبول اوشود مگر آنکه باب آن طاعت تواضع است ونمی شناسد آنچه در معنی حقیقت تواضع است مگر اهل

قرب از بندگانی که متصلند به وحدانیت حق تعالی فرمود خدای

عز وجل وبندگان رحمان آن کسانی اند که راه می روند بر زمین

از روی خوف وآهستگی ومذلت وهر گاه خطاب نمایند ایشان را

جهال از روی جهل می گویند سلام را وبتحقیق امر فرمود خدای عز وجل عزیز ترین خلق خودرا وبزرگ مردم را که حضرت

محمد است به تواضع پس فرمود عزوجل پست کن بالهای خود را از برای کسی که متابعت نماید تورا از اهل ایمان وتواضع مزرعه خشوع وخضوع وخوف وحیا است وبدرستی که ظاهر نمی شوند این چهارصفت نیک مگر از مزرعه تواضع ودر آن ومسلم نیست شرف تمام اصل دارمگر از برای اهل تواضع درطریق حق تعالی.

                                  (( باب سی وسوم درحسن ظن))

حضرت امام فرمود نیکو کردن گمان به حق جل وعلا وخلایق اصلش از حسن ایمان مرد است واز سلامتی صدر اوست وعلامت حسن ظن آن است که ببیند مرد هر چه را نظر می کند

به سوی او به چشم طهارت وپاکی وفضل از جهت اخلاقی که

مرکب شده وانداخته شده است درمرد از حیا وامانت وحفظ وصداقت فرمود حضرت پیامبرنیکو نمائید گمانهای خود رابه برادران خود که غنیمت خواهید یافت به آ ن صفای دل وپاکیزگی

   طبع را وگفته است ابی بن کعب هر گاه ببینید یکی از برادران

خودرا در خصلتی که منکر شمارید آن خصلت را ازاو پس تاویل نمائید  آن خصلت را به هفتاد تاویل پس اگر مطمئن گردید دلهای شما بر یکی از آن تاویلات بسیار خوب واگر نه ملامت کنیدنفس های خود را در مقامی که عذر نخواسته اید اورادر یک خصلت

که پوشیده شده است بر آن هفتاد تاویل وحال آنکه شما اولی می

باشید به انکار کردن بر نفس های خود از آن شخص وحی فرمود حق تعالی به سوی داود که متذکر کن بندگان مرا از نعماوعطاهای من زیرا که ایشان ندیده اند ازمن مگر فعل نیکوی مقبول تا آنکه گمان نکنند به من در باقی عمر مگر مثل آنچه را

که پیش گرفته است از من به سوی ایشان وحسن ظن می خواند مرد را به سوی حسن عبادت وصاحب غرور طول می دهد در معصیت وتمنی می نماید آمرزش را ونمی باشد صاحب حسن ظن در خلق خداوند مگر کسی که مطیع باشد مراورا وامید ثواب وخوف از عقاب او داشته باشد فرمود حضرت رسول در حالی که

حکایت می فرمود از رب خود که فرمود من در نزد حسن ظن بنده خود م می باشم ای محمد پس کسی که میل کند از وفا کردن

به موجبات واسباب ظن خود به پروردگار خود پس به تحقیق عظیم گردانیده است حجت رابر نفس خود ومی باشد از خدعه کرده شدگان در زندان هوی وآرزوی خود.

                                                       (( باب سی وچهارم در اقتدا))

 حضرت امام فرمود صحیح نیست اقتدا مگر به صحت قسمت ارواح در ازل وانبساط نور وقت به نور ازل ونیست اقتدا به قبول علامت کردن به حرکات ظاهریه بلکه متابعت است بر حسب ظاهر ونیک اعتقاد داشتن درباطن وقبول نسبت کردن به سوی

اولیا دین ازاهل حکمت وامامان فرمود خدای عز وجل روزی که می خوانیم هر طایفه از مردم را به اما م ایشان پس کسی که اقتدا

کرده به صاحب حقی مقبول وپاک است فرمود خدای عزوجل پس هرگاه دمیده شود درصورپس نیست نسبت ها میان ایشان در این

روز وسوال کرده نمی شوند وفرمود حضرت امیر المومنین علی

بن ابی طالب ارواح انسانیه طوائف ولشکری می باشند مختلف پس آنچه می شناسند از این ارواح یکدیگررادردنیا الفت داشته

اند درعالم ذر وآنچه منافات دارند ازهم در دنیا از ارواح مخالف بوده اند با هم در عالم ذر وگفته شد از برای محمد بن حنفیه که تادیب کرد تورا ؟ پس گفت تادیب کرد مرا پروردگارم درنفسم

پس آنچه را نیکو یافتم از صاحبان عقول وبصیرت هر آینه متابعت کردم ایشان را درآن واستعمال کردم آن را وآنچه قبیح دانستم ازجهال اجتناب کردم آن را وواگذاشتم اورا در حال تنفر از آن پس واصل گردانید مرا این عمل به سوی گنج های علم ونیست راهی از برای صاحبان کیاست از مومنین سالم تر از اقتدا

زیرا که اوست راه واضح ترومقصد صحیح ترفرمود خدای عز و

جل از برای عزیز ترین خلق خود محمد که ایشانند آ ن کسانی که

هدایت کرده است خداوند ایشا ن را پس به هدایت ایشان اقتدا نما

   وفرمود عز وجل پس وحی کردیم به سوی تو آنکه متابعت کن ملت ابراهیم حنیف را پس هر گاه از برای دین خدا راهی قائم تر از اقتدا بود هر آینه می خواند انبیا واولیا خودر ابه سوی آن

فرمود حضرت نبی در قلب نوری است که روشنایی نمی دهد مگراز متابعت کردن حق وقصد سبیل او وآن از نور انبیاست که

امانت گذارده شده در قلوب مومنین.

   به آمرزش رسد آن آشنایی که چون اینجا رسد

 گوید دعایی.

 دعا جهت تعجیل درظهور وتشکیل حکومت امام

 دوازدهم شیعیان حضرت حجت ابن الحسن

 العسکری

                               

        پس بگردید وبگردد روزگار دل به دنیا در نبندد

 هوشیار.

  ای که دستت می رسد کاری بکن بیش از آن کز

 تو نیاید هیچ کار.

                                                                   پایان

                          

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 18:57
                  

             بهای هر تبلیغ در حاشیه وبلاگ ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 18:56
                                                
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 18:53
                                        
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 18:51
                                             
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 18:49

                                         !!  بسم الله الرحمن الرحیم!! 

                                                   !! عالم برزخ!!

                                !! برگرفته از از آیات وروایات ائمه وامامان!!

 !!مولف: آذر سلگی(فرزند حجت )!!

!!سایت : www.jahan22.blogfa.com!!

   !!بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این محتوا ده سال نماز برای مولف است!!

                                                              !! مقدمه!!

 با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب عصر وزمان با این موعظه قرانی شروع می کنم که خداوند می فرماید ای پیامبر برای اجرا برنامه من همه با هم یا تک تک بپا خیزید  یعنی ما برنامه  سعادت بشریت را تنظیم کرده ایم وبا حکومت وظهور نماینده خود وجانشین پیامبر حضرت حجت بن حسن عسکری آن را به اجرا خواهیم گذاشت پس شما خواستار اجرای این برنامه باشید .

فرمایش فاطمه زهرا(س) : رسول الله فرمود خدا را شاهد می گیرم علی بهترین کسی است که به جای خودم در میان شما باقی می گذارم واوست امام وخلیفه بعد از من ونیز دوفرزندم حسن وحسین و9 فرزند حسین که امامان شایسته اند واگر از آنان پیروی کنید هدایت می شوید واگر به خلاف آنان حرکت کنید تاروز قیامت بین شما اختلاف خواهد بود . اگر ظالمین برنامه مدرسه وحی را بهم نمی زدند ومردم در برابر آنان سکوت نمی کردند.

وائمه حکومت می کردند زمینه ای باقی نمی ماند که امام عصر غایب شوند وبلافاصله امامی پس از امام دیگر کار رابه دست می گرفت وقائم ما در پایان قیام می کرد

ولی مردم امام قرار دادند کسی را که خدا اورا عقب قرارداده وعقب قرار دادند کسی را که خدا اوراجلو انداخته .

وحضرت قائم فرمودند اگر شیعیان به عهد خود وفا می کردند هرگز سعادت دیدار ما به تاخیر نمی افتاد.

در خاتمه با ارائه مطالب این محتوا تقاضا می کنم قبل از رسیدن به دادگاه عظیم قیامت خود را از غفلت  عدم نیاز به امام عصر وغرور دنیا خارج کنیم.

                          

1!! سوره ق : سرانجام سختی های مرگ به حق فر ارسد وبه انسان گفته شود این همان چیزی است که از آن می گریختی.(قرآن)

2!!امام علی: مرگ همراه سختی هایی شدید تر از آنچه در وصف بگنجد ویا با ترازوی عقل مردم سنجیده شود می باشد.(غرر الحکم)

3!! امام حسن:علت اینکه مردم مرگ را ناپسند می دانند آن است که آخرت خود را ویران کرده اند ودنیای خود را آباد ساخته اند لذا خوش ندارند که از آبادی به سوی ویرانی بروند.(بحار)

4!! موسی: عزرائیل برای گرفتن جان موسی به او نارنجی خوشبو دادو

وقتی بو کرد جان سپرد وفرشتگان به او گفتند ای کسی که در میان پیامبران از همه راحت تر مردی مرگ را چگونه دیدی او گفت مرگ را مانند گوسفندی که زنده پوستش را بکنند یافتم.(مناهج الشارعین)

5!! یحیی:حضرت عیسی کنار قبر یحیی رفت واز خدا خواست اورا زنده

کند دعایش مستجاب شد ویحیی از قبر برخواست وگفت هنوز تلخی مرگ در کامم فرو ننشسته تو می خواهی مرا به دنیا بر گردانی وبار دیگر تلخی مرگ را بچشم واز عیسی جدا شد وبه قبر برگشت.(بحار)

6!!سوره انعام: اگر ببینی هنگامی که این ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند وفرشتگان دستها ر ا گشوده به آنان گویند جان خود را خارج سازید امروز مجازات خوار کننده ای در برابر دروغ هایی که به خدا بستید ودر برابر آیات او تکبر ورزیدید خواهید داشت.(قرآن)

7!!امام سجاد:مرگ برای مومن کندن لباس چرکین وپر حشرات است وگشودن بندها وزنجیر های سنگین وتبدیل آن به فاخر ترین لباسها وخوشبو ترین عطر ها وراهوارترین مرکبها ومناسب ترین منزل ها .

وبرای کافر مانند کندن لباسی است فاخر وانتقال از منزل های مورد علاقه وتبدیل آن به چرک ترین وخشن ترین لباس ها ووحشتناک ترین منزل ها وبزرگترین عذاب (بحار)

 8!!امام حسن : مرگ بزرگترین شادی است که بر مومنان وارد می گردد آنها از زندگی بسیار سخت به سوی نعمت های ابدی بهشت انتقال می یابند وبزرگترین عذاب وهلاکتی است که بر کافران وارد می شود آنها از بهشت مصنوعی خود به سوی آتشی شعله ور وهمیشگی انتقال می یابند .(بحار)

9!!امام حسین:در روز عاشورا هنگام شدت در گیری با دشمن به اصحاب خود گفت ای فرزندان کرم وبزرگواری استقامت کنید بدانید که مرگ تنها پلی است که شما را از ناراحتی ها ورنج ها به باغهای وسیع بهشت ونعمت های جاودان منتقل می کند کدامیک از شما از انتقال یافتن از زندان به قصر ناراحتید واما مرگ نسبت به دشمنان شما همانند این است که شخصی را از قصری به زندان عذاب منتقل کنند چنانکه رسول الله فرموده دنیا زندان مومن وبهشت کافر است ومرگ پل مومن به باغ بهشت وپل کافر به دوزخ است.(معانی الاخبار)

10!! سوره حشر:کار منافقان هم چون شیطان است که به انسان گفت کافر شو تا مشکلات تورا حل کنم هنگامی که او کافر شد شیطان گفت من از تو بیزارم من از خداوندی که پروردگار عالمیان است ترس دارم. (قرآن)

11!!امام صادق:هر گاه به بالین آنان که در حال مرگ هستند حاضر شدید آنها را به گواهی دادن به یکتایی خدا ورسالت محمد (ص) تلقین کنید.(فروع کافی)

12!!حضرت ابراهیم:یک روز عزرائیل را دیدم وگفتم خودت را به صورتی که مومنین را قبض روح می کنی به من نمایان واو به شکل جوانی بسیار زیبا وخوشرو وشاد دیده شد .ابراهیم گفت اگر مومن بعد مرگ هم پاداشی غیر این چهره زیبا نداشته باشد  همین دیدار برایش کافی است و باز

گفتم خودت را به چهره ای که گمراهان را قبض روح می کنی به من بنمایان عزرائیل به شکل مردی سیاه که موهای بدنش راست شده وبسیار بوی بد دارد واز سوراخ های بینی او دود وآتش بیرون می آید در آمد 

  وبر اثر شدت ناراحتی بی هوش شد م وبعد که به هوش آمد م گفتم ای

فرشته مرگ اگر انسان گنهکار جز دیدن همین چهره کیفر دیگری نبیند همین نگاه برای عذاب وکیفر او کفایت می کند (ریاض الاحزان)

13!!حضرت مریم:موقع جان دادن روزه بود و وقتی عیسی ندایی شنید از سوی مادرش وگفت آرزویی نداری مریم گفت آرزو دارم یک بار دیگر به دنیا باز گردم تا یک روز روزه بگیرم ویک شب را به نماز به سر

آورم و ای پسر حالا که مرگ به سراغت نیامده هر چه می توانی توشه آخرت را با انجام اعمال نیک از دنیا بر گیر ( مناهج الشارعین).

14!!پیامبر:خطاب به علی فرمود عزرائیل موقع قبض روح کافر همراه

خود سیخی آتشین بیاورد وبه وسیله آن روح اورا از کالبدش بیرون بکشد ودر این هنگام جهنم صیحه کشد وعلی فرمود از امت تو چه کسی این گونه قبض روح شود وپیامبر فرمود حاکم ستمگر وخورنده مال یتیم از روی ظلم وکسی که گواهی دروغ بدهد.(بحار)

15!!عزرائیل:من هر روز 5بار وارد هر خانه ای می شوم وبا افراد اهل خانه مصافحه می کنم وبه صغیر وکبیر آنها از خودشان آگاهترم .وپیامبر فرمود عزرائیل به آنها که  نماز اول وقت می خوانند شهادتین را هنگام مرگ تلقین می نماید وشیطان را از آنها دور می سازد وجبرئیل فرمود حوادث بعد از مرگ فاجعه آمیز تر از خود مرگ است. (بحار)

 

16!!حضرت سلیمان:عزرائیل به مجلس سلیمان وارد شد وهمواره به یکی از اطرافیان وی نگاه می کرد ووقتی فهمید عزرائیل است دست پاچه شد وبه سلیمان گفت فرمان بده مرا به هندوستان ببرند  من از شخص می ترسم واین امر اتفاق افتاد وبعد که سلیمان از عزرائیل علت نگاه را پرسید او گفت من از طرف خدا مامور بودم جان اورا در هندوستان بگیرم واز اینکه اینجا بود تعجب کردم وبه هندوستان رفتم وجانش را گرفتم .(المحجه البیضاء)                    

 17!!مومن:عزرائیل برای قبض روح مومنی با او ملاقات کرد وبه او. گفت می خواهم جانت را بگیرم ومومن گفت مدتها مشتاق دیدارت بودم وعزرائیل گفت اگر حاجتی داری انجام بده وچگونه جانت را بگیرم مومن گفت اجازه بده وضو بگیرم ومشغول نماز شوم در حال سجده جان مرا بگیر

وعزرائیل درست در موقع سجده جان او را گرفت. (المحجه البیضاء)

18!!امام باقر:یکی از پیامبران بنی اسرائیل دید مرد مومنی در حال جان دادن است ولی نصف بدنش در زیر دیوار قرار گرفت ونیم دیگر در بیرون دیوار است وپرندگان وسگ ها بدن اورا متلاشی کرده اند ومی درند

همان موقع یکی از امیران ستمکار آن شهر را که مرده بود تشیع می کردند بر روی تخت وبا پارچه ابریشم کفن نموده وبوی عود از منقل ها برخاسته بود آن پیامبر به خدا عرض کرد که گواهی می دهم تو حاکم عادل هستی وبه کسی ظلم نمی کنی این مومنی که هرگز برای تو شریک نگرفته رقت بار

قبض روح کرده ای واین یکی که به اندازه چشم به هم زدنی به تو ایمان نیاورده اینگونه واز سوی خدا وحی رسید که  آن بنده مومن من چون گناهی داشت با مجازات او پاکش کردم واین امیر کار نیکی نزد من داشت که با این کار او را بی حساب کردم .(اصول کافی)

19!!بیهوده گو:شخصی در دنیا همواره فقط مشغول خرید وفروش بود ومکرر فریاد می کرد یک بسته کالا به یک پول وهنگام مرگش اورا تلقین می کردند که بگو لااله الا الله واو می گفت یک بسته کالا به یک پول . چون در دنیا به این جمله خو گرفته بود هنگام مرگ هم آن را می گفت.

20!!فضیل: یکی از شاگردان دانشمند وی در بستر مرگ بود ووقتی به بالین او رفت ویس را خواند وشهادتین را گفت آن شاگرد گفت این را نخوان

من بیزارم وبه همان حال در گذشت وفضیل خیلی ناراحت بود که چرا شاگردش با این حال بد از دنیا رفت تادر خواب اورا دید که به سوی دوزخ

  می کشانند ووقتی علت را جویا شد م گفت به علت سه خصلت بد چنین

گرفتار شدم نخست اینکه سخن چین بودم ونسبت به مردم حسود بودم ونزد طبیبی رفتم وبرای شفای بیماری من گفت یک قدح شراب بخور ومن این کار را کردم ودر همان حال مردم. (منازل الاخر)

21!!امام علی:در عالم خواب دیدم که رسول الله ایستاده ومی گوید مشتاق دیدرات هستم وخداوند در باره تو وهمسر وفرزندان ونوادگان تو در درجه عالی از مقام علیین وفا نموده ومن پرسیدم شیعیان من چطور واو پاسخ داد که آنها که علاقه وافر به ما دارند ودوست صمیمی ما هستند قصر ها وخانه های آنها روبروی قصر ها وخانه های ماست ودر دنیا امنیت وعافیت دارند وهنگام مرگ صاحب اختیار هستند وبه فرشته مرگ امر می شود که اطاعت آنها را بکند وآسان قبض روح می شوند مثل تشنه ای که در فصل تابستان آب خنک بیاشامد که موجب شادی قلب می گردد ومرگ بقیه شیعیان مثل کسی است که در بسترش آرمیده وبه خواب خوش فرو می رود.(بحار)

22!!امام علی :یکی از پیروان اما م علی به نام حارث بیمار شده بود

وامام فر مود تو مراهنگام عبور از پل صراط ودر کنار حوض کوثر وهنگام مقاسمه می بینی یعنی وقتی که  من دوزخیان وبهشتی ها را تقسیم می کنم وبرخی را به آتش می سپرم وبعضی را رها از آتش و سپس دست اورا گرفت و گفت همان طور که پیامبر دست مرا گرفت در آن هنگام  که از حسادت قریش ومنافقین به آن حضر ت شکایت کردم به من گفت وقتی در قیامت من ریسمان ودامن عصمت خدا را بگیرم وتو ای علی دامن مرا بگیر وشیعیانت دامن تورا بگیرند و حارث خوشحال شد ومی گفت هیچ باکی از مرگ ندارم .(نهج البلاغه)

23!!امام سجاد:روزی امام سجاد به مسلمانان از قول رسول الله گفت وقتی انسان می میرد وجنازه او را در میان تابوت میگذارند وحمل می کنند

میگوید من در مورد شیطان به شما شکایت می کنم اومرافریب داد وبه اینجا رسانید وبرای نجات من اقدام نکرد واز شما درمورد برادران وخواهران

                                        

شکایت می کنم که مرا به خودم واگذاشتند واز شما در مورد خانه ام شکایت

می کنم که اموالم را برای ساختمان مصرف کردم ولی غیر من در آن

سکونت گزید با من مدارا کنید ودر مورد من شتاب نکنید ضمره یکی از از غافل ها این گفتار را به مسخره گرفت که اگر مرده در میان تابوت سخن می گوید باید بر گردن های حمل کنند گان بجهد و امام فرمود نمی دانم با مردم چگونه رفتار کنم وقتی روایت رسول را می گویم مسخره می کنند واگر سکوت کنم برای ما درست نیست وضمره را نفرین کرد که دچار عذاب سخت شود چهل روز ازاین ماجرا گذشت وضمره از دنیا رفت وغلامش گفت موقع دفن صدای مرده را می شنیدم که به خودش می گفت وای بر تو ای ضمره امروز هر دوستی تو را تنها به خودت واگذاشت ورهسپار دوزخ گشتی وهمان محل سکونت وخوابگاه وباز گشتگاه تو گردید وامام فرمود از درگاه خدا در خواست عافیت می کنم این است کیفر آن کسی که حدیث رسول الله را مسخره کند .( بحار )

24!!حائری: موسس حوزه علمیه قم می گوید در کربلا بودم که در عالم خواب دیدم سه روز دیگر می میرم فراموش کردم وجدی نگرفتم ودر آخر وعده خواب لرزه ای مرا گرفت که هرچه اطرافیان سعی کردند آرام نشدم ومرا به خانه بردند وعلائم مرگ را مشاهده نمودم ودیدم دونفر ظاهر شدند وبه هم می گفتند اجل این مرد رسیده قبض روحش کنیم ودر این حال به ساحت مقدس اما م حسین متوسل شدم که توشه راه فراهم نکرده ام شما را به حق زهرا شفاعت مرا کنید خدا مرگم را به تاخیر اندازد ودیدم شخص سومی آمد وگفت شفاعت پذیرفته شده وبه سوی آسمان رفتند ومن که گریه وشیون اطرافیان را شنیدم وبیدار شدم وگفتم خدا عمر دوباره داده .(گنجینه دانشمندان)

25!!امام صادق: مومن مرگ وخروج از کالبدش را نا خوش ندارد وعلت اینکه مرگ را دوست دارد این است که پیامبر وامامان را می بیند وعلی به پیامبر می گوید این مومن ما را دوست دارد وما را رهبر خود قرار

پس او را دوست بدار ورسول الله به جبرئیل می گوید این مومن علی

  وفرزندان اورا دوست داشت پس اورا دوست بدار وجبرئیل همین سخن را

به میکائیل واسرافیل می گوید وهمه به عزرائیل می گویند واو در پاسخ می گوید سوگند به کسی که شما را برگزید من از پدر صمیمی نسبت به او صمیمی ترم واز برادر مهربان تر وبه مومن می گوید کارت نجات خود را

گرفتی ؟ برای چه موفق شدی ومومن می گوید به خاطر پذیرفتن ولایت علی وعزرائیل می گوید خدا تورا ایمن نمود ونگاه می کند ائمه وامامان را می بیند ودری از بهشت را که برایش آماده ساخته اند ومی گویند آیا می خواهی به دنیا برگردی ومومن می گوید نیازی نیست .(فروع کافی)

26!!شاگرد امام صادق:یک شاگرد امام می گوید خطاب فردی بود که نسبت به آل محمد دشمنی بسیار داشت ودوست خوارج بود وقتی بیمار شد ودر بستر مرگ افتاد من به خاطر همنشینی سابق به عبادت او رفتم در حال جان دادن می گفت مرا به تو ای علی چکار وچرا با تو دشمنی کردم که اکنون کیفر سختش را بنگرم . به حضور امام رفتم وماجرا را گفتم آن حضرت فرمود به خدای کعبه او علی را دیده وفهمیده که دشمنی با آن حضرت چه باطن پر عذابی دارد. (فروع کافی)

27!!امام جواد:سوگند به خدای محمد کسی که خود را برای مرگ آماده کامل کند فایده آن مرگ برای اواز فایده این دارو برای بیمار بیشتر است آگاه باشید اگر آنها که خود را آماده کرده اند می دانستند که مرگ برای آنها پلی به سوی نعمت های الهی است با علاقه ای بیش از علاقه خردمند بیدار به دارو برای دفع آفات وتحصیل سلامتی آن مرگ را می طلبیدند.

28!!امام جواد:یکی از یاران امام بیمار بود وگریه می کرد ودر مورد

مرگ بی تابی می کرد وامام جواد فرمود هر گاه بدنت پر از چرک گردد وزخم ها وبیماری های پوستی بردارد وتو بدانی که اگر به حمام بروی وبدن

خود را شستشو بدهی همه آن چرک ها بر طرف  می گردد مرگ همان حمام است وآخرین مرحله برای زدایش گناهانت وپاکی از پلیدی معصیت پس بعد

 مرگ هر گونه غم واندوه ورنج تمام می شود وبه شادی می رسی. یار امام

با شنیدن این حرفها آرام شد وازد نیا رفت.(معانی الاخبار)

 29!!امام صادق:در سوره یونس که می فرماید همانها که ایمان

آوردند وپر هیزکار بودند برای آنها در دنیا وآخرت بشارت ومژده خواهد بود بشارت دنیا ی آنها همان حضور پیامبر وعلی در لحظات آخر عمر آنها در بالین آنها است که آنها را شاد ومسرور می کند .(تفسیر نور الثقلین)

30!!امام علی:امام به کسی که به او ابراز محبت وعلاقه می کرد فرمود اگر به راستی دارای علاقه به ما باشی مرا در سه مرحله می بینی 1-هنگامی که روحت به حلقومت رسید2- در کنار پل صراط 3- در کنار حوض کوثر.

31!!پیامبر:یک مسلمان در بستر مرگ بیهوش بود که رسول به بالای سرش آمد وبه فرشته مرگ گفت اورا رها کن تا ازاوسئوال کنم آن شخص

به هوش آمد پیامبر گفت چه می بینی گفت افراد سیاه وسفید وسیاه به من نزدیک ترند پیامبر فرمود بگو: خدایا بسیاری از گناهان ونافرمانی از تورا

ببخش واندکی از اطاعت تورا از من بپذیر وپس از این حرفها دوباره بیهوش شد پیامبر به فرشته گفت ساعتی بر این شخص آسان بگیر دوباره

به هوش آمد وگفت سفیدها به من نزدیک ترند پیامبر گفت تو آمرزیده شدی

. پیامبر گفت بر سر کسی که در حال جان دادن است رفتی بگو اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک واقبل منی الیسیر من طاعتک .

32!!پیامبر: بیماری به پیامبر گفت در حالی هستم که هم امید به رحمت خدا دارم وهم از گناهانم می ترسم وپیامبر گفت اجتماع دو خصلت خوف ورجاء در دل مومن درهنگام مرگ نشانه آن است که خداوند آن مومن را به امیدش می رساند وازآنچه ترس دارد ایمن ومحفوظ می دارد.(امالی )

33!!حضرمی : یکی از بستگانم بیمار بود وبه بالای سر او رفتم وبه او گفتم شهادت را بگو واو گفت گواهی می دهم معبودی جز خدا ی یکتا وبی همتا ندارم او گفت ومن گفتم کافی نیست او گفت گواهی می دهم محمد رسول او ست گفتم کافی نیست وگفت علی وصی رسول الله است واامامی است که اطاعت از او واجب است او گفت گفتم کافی نیست واو شروع کرد به بیان اسامی امامان معصوم وگواهی دادن به امامت همه آنها ودر این حال جان داد .(فروع کافی)             

34!!امام صادق:هیچ قبری نیست مگر هر روز سه بار بگوید من خانه خاک هستم من خانه بلا وپوسیدن هستم من خانه کرم هستم وقتی بنده مومن وارد قبر می شود زمین قبر به او می گوید مرحبا خوش آمدی سوگند به خدا من تو رادوست داشتم آن زمانی که بر روی من راه می رفتی واکنون که در شکم من قرار گرفتی بیشتر تورا دوست دارم وبه اندازه دید چشمش قبر او وسیع می گردد ودری در قبر به روی او گشوده می شود واو وجایگاه اودر بهشت دیده می شود ومردی با چشم بسیار زیبا بیرون می آید ومی گوید من رای نیک تو هستم که دارای آن بودی وکار های شایسته تو هستم که در دنیا انجام دادی سپس روح او گرفته می شود ودر بهشت به

جایگاه مناسب خود نهاده می گردد ومی خوابد در حالی که چشمش روشن وشادمان است ونسیمی از بهشت بر جسد او می ورزد که اولذت وبوی خوش آن را تا روز قیامت می یابد .

35!!امام صادق:وقتی جسد کافر را در میان قبر می گذارند زمین قبر به او می گوید نه خوش آمدی ونه بجا آمدی سوگند به خدا تورا درآن هنگام که بر روی من راه می رفتی دشمن داشتم واکنون که در شکم من قرار گرفتی دشمنیم به تو بیشتر است وبه زودی نشانه دشمنی مرا می نگری.

آنگاه قبر اورا فشار می دهد وجسد اورا خرد وخاکستر می نماید واورا به همان خاکی که قبلا بود باز می گرداند ودری از دوزخ به روی او گشوده می شود او جایگاهش را در دوزخ می نگرد سپس مردی بسیار زشت ازآن در

وارد می گردد او به آن مرد می گوید ای بنده خدا تو کیستی آن مرد در پاسخ می گوید من کردار زشت تو هستم که در دنیا انجام دادی ورای ناپاک تو هستم سپس روح او در جایگاهش در دوزخ نهاده می شود آنگاه همواره باد مسمومی ازآتش بر جسد او می وزد واودرد وسوزش را تاروز قیامت در می یابد و99 ماررا بر روح او مسلط می کند که او را می گزند مار هایی که از نوع مار های روی زمین نیست که ا گر چنین ماری در زمین باشد درآن زمین گیاه نمی روید (فروع کافی).

36!!پیامبر:وقتی خدا از بنده اش راضی است به عزرائیل می گوید روح

 اورا بیاور واعمال نیک او کافی است فرشته همراه 500 فرشته دیگر با

شاخه های گل ودسته های ریشه دار زعفران به زمین نزول می کنند وهر کدام یک بشارت به او می دهند وابلیس دو دستش را بر سرش نهاده فریاد ونعره می کشد که مگر نمی بینید این بنده خدا تا چه اندازه مورد کرامت واحترام واقع شده است لشکر من شما برای گمراه کردن او در کجا بودید وسپاه ابلیس می گویند ما تلاش کردیم ولی از ما اطاعت نکرد.(جامع الاخبار)

37!!پیامبر:سوگند به خدای محمد که اگر موقعیت مرده را بنگرید وگفتارش را بشنوید از تفکر راجع به او غافل می شوید ودر باره وضع خودتان گریه می کند روح بالای سر جنازه در حال حمل می گوید ای بستگان من وای فرزندان من دنیا با شما بازی نکند همان گونه که با من بازی کرد اموال دنیا را از راه مشروع وغیرمشروع جمع کردم وهمه را برای شما گذاردم پس عیش ولذت آن مال برای دیگران است ومکافات حساب وباز خواست وپیامد های آن برای من می باشد پس بترسید ومراقب باشید از مثل آن چه بر من وارد شده است که مبادا حال شما نیز مانند حال من گردد. (بحار)

38!!امام صادق:هنگامی که خداوند روح مومن را قبض می کند اورا درقالبی همانند قالبش در دنیا قرار می دهد .واین ارواح در قالب برزخی می خورند ومی آشامند وهر گاه شخصی برآنها وارد شد آنها را به همان صورتیکه در دنیا بود می شناسند .ارواح مومنا ن در جهان برزخ در باغها وحجره های بهشتی برزخی هستند وارواح کافران ومجرمان گرفتار عذاب وآتش برزخی در برهوت یمن می باشند وارواح مومنان در نجف اشرف

هستند (فروع کافی وبحار)

39!!زمر:خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند وارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد سپس ارواح کسانی را که مرگ آنها را صادر کرده نگه می دارد وارواح دیگری را که باید زنده بمانند باز می گرداند تا سر آمد معینی یعنی مرگ وخواب از یک نوع هستند وخداوند در هر دو حال جان را می گیرد واگر اجل نرسیده باشد در بیداری به او باز می گرداند .(قرآن)              

40!!سوره مومنون:پشت سر انسان ها برزخی است تا هنگامی که روز قیامت برانگیخته میشوند به دلیل همین آیه وروایت بسیار که واژه برزخ در آنها آمده به جهان بعد از مرگ تا روز قیامت جهان برزخ میگویند

(قرآن)

41!!سوره آل عمران:در باره پاداش صالحان می گوید گمان نبرید آنها که در راه خدا کشته شده اند مردگانند بلکه آنها زنده اند ونزد خدا روزی داده می شوند آنها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است خوشحالند وبه خاطر مجاهدانی که بعد ازآنان ملحق نشدند نیز خوشوقتند زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان می بینند ومی دانند که نه ترسی بر آنها ونه غمی خواهند داشت .(قرآن)

42!!سوره مومن:در باره عذاب کافران می گوید عذاب آنها آتش است که هر صبح وشام برآن عرضه می شوند وروزی که قیامت بر پا می گردد خداوند دستور می دهد که آل فرعون را درسخت ترین عذابها وارد کنید که منظور عذاب برزخی است (قرآن)

43!!سوره منافقون:از آنچه به شما روزی داده ایم در راه خدا انفاق کنید قبل از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد وبگوید خدایا چرا مرگ مرامدت کمی به تاخیر نینداختی تا صدقه دهم وانفاق کنم واز صالحان باشم (قرآن)

44!!سوره نوح:سر انجام همه قوم گنهکار نوح به خاطر گناهانشان غرق شدند ودر آتش دوزخ وارد شدند وجز خدا یاورانی برای خود نیافتند یعنی پس از غرق شدن بلافاصله وارد آتش شدند روشن است که هنوز دوزخ قیامت بر پا نشده است بنابراین منظور از این دوزخ همان دوزخ در

عالم برزخ است. (قرآن)

45!!سوره طه :هرکس از یاد من روی گردان شود زندگی تنگ وپر زحمت خواهد داشت وروز قیامت اورا نابینا محشور می کنیم که طبق روایات این زندگی سخت مربوط به برزخ است وعذاب قبر است واین تعبیر از مولا علی نیز برای زندگی سخت آمده است زیرا بسیاری ازکافران در دنیا زندگی راحت دارند.(قرآن)

 46!!سوره واقعه:اگر انسان از مقربان در گاه باشد در روح وریحان یعنی نهایت آرامش وشادمانی در بهشت پر نعمت است که منظور از این آرامش در برزخ است یعنی عالم قبر است . (قرآن)

47!!سوره واقعه:اگر انسان از تکذیب کنندگان گمراه باشد با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شود وسرنوشت او ورود در آتش جهنم است که امام صادق فرموده آب جوشان در برزخ وورود به آتش جهنم در قیامت است .(قرآن)

48!!پیامبر:وقتی انسان از دنیا رفت دوفرشته به نام های ناکرومنکر به سراغش می آیند واولین دادگاه او با طرح سوال شروع می شود قبر نخستین منزل از منزل های آخرت است اگر انسان در این منزل نجات یافت راه نجات در منزل های بعدی آسان تر است واگر از این منزل نجات نیافت را ه نجات در منزل های بعدی کمتر وسهل تر از آن نیست.(لثالی الاخبار)

49!!امام صادق:وقتی جنازه انسان را دفن می کنند دوفرشته به نام نکیر ومنکر نزد او می آیند که صدایشان مانند رعد غرنده وچشم هایشان مانند برق خیره کننده است که زمین را با نیش های خود می شکافند وپاهای خود را با موهای خود به شدت بر زمین می کوبند وبه سوی مرده می آیند وچگونگی برخورد آنها با میت بر اساس میزان ایمان وانحراف او است وچهره آنها در برخورد با کافر خالص تفاوت دارد .(فروع کافی)

50!!روایات:انسان بعد مرگ وقتی در قبر قرار می گیرد دوفرشته ازاو در باره اینکه خدایت کیست وپیامبرت کیست ودینت چیست وعمرت را در چه راهی صرف کردی واموالت را از چه راهی بدست آوردی ودر چه راهی مصرف کردی وقبله ات کدام است وکتاب آسمانی تو چیست ونماز روزه وزکات وحج  می پرسند .(لثالی الاخبار)

51!!امام علی:وقتی میت در پاسخ سوالات دو فرشته فرو ماند آنها آن چنان با گرزی که به همراه دارند بر فرق سر او می زنند که همه حیوانات جز انسا ن و جن میفهمند وبه وحشت می افتند سپس به او می گویند به

 بدترین حال بخواب او به گونه ای در تنگنای فشار قبر قرار می گیرد که

نیزه در درون نوک آهنی خود قرار می گیرد حتی مغزش از درون گوشت وناخن هایش خارج می شود ومار ها وعقر بها وحشرات زمین تا روز قیامت اورا می گزند واو آنچنان در زحمت وفشار است که آرزوی بر پایی قیامت دارد تا از آن فشار رهایی یابد.(فروع کافی)

52!!امام صادق:پناه می بریم به خدا از عذاب قبر وچقدر اندک هستند کسانی که از عذاب قبر ایمن باشند پیامبر از خدا خواست که فشار قبر را از رقیه بردارد .

53!!امام علی:عذاب قبر از ناحیه سخن چینی وعدم رعایت تمیزی از ادرار ودوری بی جهت شوهر از همسرش در بستر حاصل می شود.(بحار)

54!!امام رضا:کسی که نماز شب بخواند ودر قنوت نماز وتر هفتاد بار استغفار کند از عذاب قبر پناه داده می شود (بحار)

55!!امام باقر:کسی که رکوع نمازش را کامل انجام دهد وحشت قبر به او نمی رسد .(بحار)

56!!رسول الله:بر میت ساعتی سخت تر از شب اول قبر نیست پس رحم نمائید به مردگان خود با صدقه واگر چیزی را برای صدقه دادن نیافتید یکی از شما دو رکعت نماز بخواند در رکعت اول حمد ودوبار توحید ودر رکعت دوم حمد وده بار تکاثر وثواب را به قبر میت بدهد در همان ساعت هزار فرشته به سوی قبر آن میت می آیند در نزد هر فرشته جامه وحله ای باشد وخدا تنگی قبر اوراوسعت دهد تار وز قیامت وبه نماز گزار به عدد آنچه آفتاب بر آن می تابد حسنات عطا می کند وچهل درجه به او می دهد .(فلاح السائل)

57!!امام صادق: کسی که چهار بار حج به جاآورد هرگز فشار قبر به او نرسد. وکسی که در روز جمعه بمیرد برای او برات آزادی از فشار قبر مقرر می شود.(خصال )

  !!امام باقر:دو چوب تازه به اندازه آرنج تا سر انگشتان را که اسم

امامان را به روی بنویسند ویکی را در جانب راست از گلوگاه به بدن میت بچسبانند ودیگری  را در جانب چپ روی پیراهن به همان ترتیب قراردهند وتا زمانی که این چوب ها خشک نشوند عذاب قبر نمی گیرد.(عروه الوثقی)

59!!امام کاظم:پس از آنکه میت را در قبر نهادید رو به قبله بایستید واز بالای سر تا پا روی او آب بریزید وبهتراست تا 40 روز یا چهل ماه این کار را بکنید که باعث دوری عذاب قبر می شود .((عروه الوثقی)

60!!امام صادق:هر کس سوره یاسین را هرروز بخواند وبه خواندن سوره زخرف مداومت کند وهر جمعه سوره نسا ء را بخواند وهر شب سوره تکاثر وسوره قلم را در نماز ها بخواند از فشار قبر ایمن می شود وخواندن سوره ملک بالای سر بیمار موجب رفع عذاب او گردد.((اقبال الاعمال)

61!!غزالی:در منزل خود قبری کنده بود وهر گاه احساس قساوت قلب می کرد وارد آن می شد وسوره مومنون را می خواند که خدایا مرا باز گردان شاید در آنچه ترک کردم و عمل صالحی انجام دهم وبعد از طرف خدا می گفت همانا تورا به دنیا بر گردانیدم پس کار های شایسته انجام بده (بهجه الامال)

62!!امام صادق:همانا مومنی که از دنیا رفته به دیدار خانواده خود می آید وخوبیها وخوشی های خانواده اش را می بیند وخوشحال می شود ولی کافر تنها بدیها و ناخشنودیها را می نگرد وخوشیها را نمی بیند وغمگین می شود.(فروع کافی)

63!!امام صادق:هیچ فردی از دنیا نرفته مگر اینکه هنگام ظهر به دیدار خانواده خود می آید واگر دید خانواده اش به انجام کار های نیک اشتغال دارند سپاس وحمد خدای را بر این نعمت بجا می آورد ووقتی کافر ببیند که افراد خانواده اش به انجام کار های نیک اشتغال دارند برای او

                                         

 موجب حسرت وندامت خواهد شد .(فروع کافی)

64!!امام کاظم :میت هرجمعه وهر ماه وهر سال یک بار به اندازه مقامی که آن مومن در پیشگاه خدا دارد به دیدار خانواده خود می رود وبر آنها اشراف پیدا می کند اگر آنها را درخیر وخوبی بنگرد خوشحال می شود

ودر غیر این صورت اندوهگین می شود مثل  پرنده لطیفی که خود را به دیوار ها می زند(فروع کافی)

65!!امام کاظم : در روز جمعه بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب کنار قبر میت بروید ومیت را ملاقات کنید که تا هستید او انس می گیرد وبعد که از کنار او می روید اودر قبر خود احساس وحشت می کند واگر در کنار قبر برایشان دعا کنید واز خدا برای خود  حاجت بخواهید روا می شود (فروع کافی)

66!!امام صادق: وقتی مومن در قبر قرار می گیرد نماز او در جانب راست وزکات او در جانب چپ واحسان او براو سایه می افکند وصبر واستقامت اودر نقطه ای دور از آنها قرار می گیرد وصبر به نماز وزکات واحسان می گوید مواظب رفیق خود باشید اگر در نجات او درمانده شدید من حاضرم (اصول کافی)

67!!امام باقر: شش صورت زیبا با مومن وارد قبر او می شوند در راست نماز ودر چپ زکات ودر روبرو روزه ودر پشت سر حج وعمره ودر کنار پایش نیکی های او که همه نورانی هستند قرار می گیرند و5 تا از آنکه از همه نورانی تر وخوشبو تراست می پرسند تو کیستی واو می گوید من ولایت آل محمد هستم واگر در شما نقصی است من آن را تکمیل می کنم پس اعمال نیک در قبر انسان را نجات می دهد .(فروع کافی)

68!!امام علی: هر مسلمانی سه دوست دارد آنکه تا هنگام مرگ با اوست مال است وآنکه تا کنار قبر دوست اوست فرزندان اویند ولی آنکه در زندگی ومرگ همواره همراه توست عمل اوست .(معانی الاخبار)

69!!رسول الله:هفت چیز است که ثواب وپاداش آن بعد مرگ برای او نوشته می شود درختی که آن را کاشته – چاهی که حفر کرده – نهری که

                                                         

برای جریان آب ساخته – مسجدی که بنا کرده – قرآنی که با خط خود نوشته –علمی که به جا گذاشته – فرزند صالحی که بعد مرگ برایش طلب آمرزش کند (مجموعه ورام)

70!!رسول الله:کسی که سنت وهرگونه برنامه بدی پدید آورد وپس از

عمل کنندگان به آن سنت به او می رسد بی آنکه از آثار بد عاملین چیزی در مورد خودشان کاسته شود وهدیه زنده ها برای مردگان دعا واستغفار است

 (میزان الحکمه)

71!!امام رضا:هیچ مومنی نیست که زیارت قبر مومنی کند وهفت بار اناانزلنا را بر او بخواند مگر اینکه خدا اووصاحب قبر را مورد آمرزش قرار دهد وحج وصدقه وروزه به نیابت از او به او وصل می شود.(محجه البیضا)

72!!امام علی: اگر پرده از جلوی چشمان برداشته شود مردگان را می بینید که با چیزی پشت وساق های پای خود را به هم بسته واین گونه نشسته اند وبا هم گفتگو می کنند وارواح هستند وهمه مومنان پس از مرگ به وادی السلام می پیوندند که سرزمینی از بهشت عدن است (فروع کافی)

73!!امام کاظم:هر کس از دوستان وپیروان ما بمیرد وهنوز قرآن را به طور کامل فرا نگرفته باشد درقبرش به او تعلیم می دهند تا خداوند بدین

وسیله درجاتش را بالا ببرد چرا که درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است وبه اوگفته می شود بخوان وبالا برو .(فروع کافی)

74!! پیامبر:در عالم برزخ برای تکامل نفس ها کودکان شیعه ما از مومنان را حضرت زهرا تربیت می کند وحضرت ابراهیم به آنها غذا می دهد

وامام صادق می فرماید کسی که معراج پیامبر وسوال در قبر وشفاعت را

انکار کند از شیعه ما نیست. (بحار)

75!! امام صادق:در قیامت همه با شفاعت پیامبر یا شفاعت وصی پیابر در بهشت هستید ولی سوگند به خدا در عالم برزخ در رابطه با شما

 ترس دارم یعنی در برزخ شفاعت اولیا خدا محدود است وشفاعت برزخ

مخصوص افراد برجسته وخاص می باشد.(فروع کافی)

76!!سوره اسرا: اعمال هر انسانی را به گردنش قرار دادیم وروز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را در برابر خود گشوده می بیند واین همان نامه اعمال اوست وبه او می گوییم کتابت را بخوان وکافی است که امروز خود حسابگر خود باشی .(قرآن)

77!!امام صادق:بین مدینه ومکه کوه  سیاه رنگ زمختی به نام کمد بر دره ای از دره های دوزخ قرار دارد که شرکت کنندگان درقتل امام حسین درآن عذاب می شوند ودر زیر آن آبهای دوزخ از غسلین یعنی چرک وخون وصدید بدبو وگندیه وحمیم بسیار سوزان جریان دارد وافرادی از منافقان که قبلا باعث ظلم شدند درآن عذاب می گردند وفریادشان بلند است .(لثالی الاخبار)

78!!امام کاظم:هر گاه مومنی نزد برادر مومن خود بیاید واز او حاجتی بخواهد که رحمتی از جانب خداست واو حاجت آن شخص را روا کند به ولایت ما که متصل به ولایت الهی است نائل شده واگر با اینکه توانایی داردحاجت را برآورده نکند خداوند ماری از آتش بر او مسلط می کند که تا روز قیامت اورا بگزد.(اصول کافی)

79!!امام علی:در راه کوفه به صحرای نجف زمینی است که تربت مومن است که اگر پرده ها کنار رود ارواح مومنا ن را می نگرید که با هم ملاقات می کنند ودر وادی دیگری به نام برهوت روح هر کافری وجود دارد.(المحتضر)

80!!رسول الله:شک کننده در فضل علی روز قیامت از قبرخودبیرون

میآیدودر گردن او طوقی باشداز آتش که در آن سیصد شعبه باشدکه بر هر شعبه از آن شیطانی باشدکه رو ترش کنددر روی اووآب دهان افکند در صورت او.

81!!امام محمد باقر:روز قیامت مردمانی از قبر هایشان بیرون می

 آیند که دست هایشان به گردن است به حدی که قدرت نداشته باشند که سرزنش کنند ایشان را سخت واینها افرادی هستند که حق خدا را از اموالشان خارج نکردند.(منازل الاخره)

82!!پیامبر:برای هر نمامی وسخن چین بین دونفردر قبرش آتشی است که بسوزاند اورا تا روز قیامت ومار سیاه بزرگی را براومسلط کنند که گوشت او را به دندان بکندتا داخل جهنم شود.(منازل الاخره)

83!!پیامبر:هرکه پر کند چشم خود رااز نگاه کردن به زن  نامحرم حق تعالی محشور فرماید اورا روز قیامت در حالی که میخ دوز کرده باشداورا به میخ های آتشی تا حق تعالی حکم فرماید ما بین مردم تا اورا به آتش برند.(منازل الاخره)

84!!پیامبر:کسی که مشروب بخورد در قیامت در حالی که رویش سیاه وچشم هایش کبود ومایل وکج شده باشدکنج دهانش وجاری باشد آب دهانش وبیرون کرده باشدزبانش از قفایش وبویش گندیده تر است از هر مرداری

ولعنت می کند هر که او را می بیند محشور می شود.(منازل الاخره)

85!!سوره قارعه:قیامت به جهت آنکه می کوبد دلها را به فزع وترس وچیست قیامت روزی که مردم مانند پروانه پراکنده می شوند وکوهها مانند پشم زده شده وحلاجی شده پس اما آنکه گران آمد سنجیده هایش یعنی حسنات وخیراتش پس او در عیشی است پسندیده واما آنکه سبک آمد سنجیده هایش پس ماوایش هاویه است وچه دانا کرد تورا چیست هاویه ؟ وآن آتشی است بسیار سوزنده .

نظر به اینکه درقیامت هر قومی با امام خود شناسایی می شوند پس در دوران غیبت امام عصر دعای فرج آن حضرت وصلوات بر محمد وصدقه برای وی اعمال نیک ما را سنگین می کند. والسلام

                                            

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 16:55
 

            بهای هر تبلیغ کنار وبلاگ ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 16:54
                                                         
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه چهاردهم آبان 1389 16:50