شنبه بیست و پنجم دی 1389 22:18
                   بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است    
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه بیست و پنجم دی 1389 22:17
                                                
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه بیست و پنجم دی 1389 22:15
                                                  
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه بیست و پنجم دی 1389 22:13
                                                 
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه بیست و پنجم دی 1389 22:11

                                           $ بسم الله الرحمن الرحیم$

                                                  $ تغذیه درمانی$

$مولف : آذر سلگی (فرزند حجت اله)$

$تعداد:  10  صفحه $

$سایت: www.jahan22.blogfa.co$

 $بهای کپی یا هر گونه دخل وتصرف در مطالب این محتوا ادای ده سال نماز برای مولف است$

       

                                                                $ مقدمه$

با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب الزمان باید از خود شناسی

به خدا شناسی برسیم با کمی دقت نسبت به این کالبد پیچیده که

از پشه ریز تا انسان وبزرگترین حیوانات را خدا حیات بخشیده ودستگاه گوارشی که تغذیه مناسب برای هر نوع آفرینش باعث

جریان تحرک وحیات است واگر عاقل باشیم یعنی نانی که بدست

 می آوریم با غفلت نخوریم یعنی تفکر کنیم که این سیستم پیچیده

را خالق بی نیاز آفریده آن موقع است که معنی زندگی را در شکر گزاری می بینیم واینکه سلامت آمده ایم پس بهای آنرا با حرف شنوی از خدا قرار دهیم چنانکه خدا فرموده روزه بگیرید تا ذکات سلامتی شما باشد.

خدا در خلق بشر انواع رنگ پوست ومو ومهمتر انواع خون را

به کار برده است وهمین تفاوت های ظاهری وخونی باعث ایجاد

تفاوت هایی در نوع علایق خوراکی هم هست که اگر در تغذیه

این تفاوت ها را لحاظ کنیم در سالم تر ماندن ما موثر است

این محتوا را بر اساس تقسیم بندی اطباء محترم در نحوه تغذیه مناسب چهار گروه خونی A,B,AB,Oوتحت سه نام غذای

 خوب ومتوسط وبد دسته بندی نموده ام

این محتوا را به گروه شهدای پزشکی وپزشکان محترم ودست

اندرکاران شیمی وتغذیه وپیشگیری وامداد ونجات وبهداشت و

وزیر محترم سرکار خانم دکتر دستجردی ودیگر پزشکان جهان

که امر خطیرسلامت را با پیشگیری ودرمان به دوش می کشند

تقدیم می دارم به این امید که این قشر هم در جهت اهداف خدا و

امام عصر وانبیا گام بر دارند.

                                                $ گوشت $

                                            $گروه خونیَA$

خوب= ماهی روغن- ماهی خال خالی- اردک ماهی- قزل آلا- ماهی آزاد-ساردین

متوسط=مرغ- بوقلمون- کبوتر- تیهو- شتر مرغ-ماهی تن- ماهی دم زرد-خاویار- شمشیر ماهی-

بد=خرگوش-دل قلوه-بلدرچین-بره-گوساله- گوسفند- گاو- مرغابی- غاز- بز- ژامبون-جگر-اسب-ماهی کولی- گربه ماهی- میگو- خرچنگ- صدف- ماهی پیچ-

                                                    $گروه خونی B$

خوب= بره- خرگوش-گوسفند-بز- غزال-ماهی روغن-ماهی پیچ- ماهی آزاد-ماهی خاویار- ساردین- قزل آلا

متوسط= گاو- بوقلمون- گوساله- شتر مرغ- قر قاول-شمشیر ماهی

کپور- ماهی تن- گربه ماهی – کوسه

بد=غاز- مرغ- ژامبون- اردک- تیهو- اسب- قلب- بلدر چین- کبک – کبوتر- ماهی کولی – ماهی دم زرد- مار ماهی –ماهی آزاد-

قزل آلا-

                                         $ گروه خونی AB$

خوب=گوسفند- خرگوش- بوقلمون-ماهی روغن- ساردین- خاویار-تن- حلزون- ماهی آزاد- اردک ماهی

متوسط=جگر  سیاه – قرقاول- شتر مرغ- گربه ماهی – خاویار- دلفین

بد= کبک- مرغابی- غاز- مرغ- غزال- کبوتر- گاو- دل وقلوه-میگو-خرچنگ دریایی- قزل آلا – مار ماهی – ماهی روغن

                                                    $ گروه خونی O$

خوب= گوسفند- خرگوش- گاو- غزال- قلب- گوساله- بوقلمون- مرغ- خرگوش- شتر مرغ- اردک-ماهی روغن- ساردین- خاویار

ماهی تن- شمشیر ماهی- خاویار- قزل آلا

متوسط= جگر- شتر مرغ- کبک- دلفین- خورشید ماهی – کپور- میگو- خرچنگ- صدف ماهی آزاد

بد= مرغابی- غاز- مرغ- غزال- کبوتر- گاو- ماهی سفید- تن – گربه ماهی- ماهی آزاد- خاویار- قورباغه-

                                                       $ لبنیات$

                                               $ گروه خونی A$

خوب= ماست – پنیر- تخم مرغ محلی – کرم ترش

متوسط= پنیر محلی –پنیر سفید- ماست- تخم اردک- تخم بلدر چین

تخم مرغ- تخم غاز

بد= دوغ- شیر پر چرب – کره – بستنی شیر- پنیر سوئیسی

وامریکایی-شیر گاو

                                             $ گروه خونی B$

خوب= شیر گاو- ماست- پنیر فتاوپنیر شیر بزوپنیر موتزارلا

متوسط= پنیر بز- پنیر مانستر- پروتئین شیر- پنیر گودا- پنیر خامه ای-پنیر میوه ای- پنیر سوئیسی

بد= پنیر امریکایی – پنیر آبی- بستنی شیر- تخم غازو اردک وبلدر چین

                                     $ گروه خونی AB$

خوب= پنیر بز- پنیر محلی – ماست- شیر بز- سفیده تخم مرغ- پنیر سفید

متوسط= پروتئین شیر- پنیر گورا- پنیر خامه ای- پنیر سوئیسی- شیر بدون چربی- سر شیر- زرده تخم مرغ – تخم مرغ وتخم بلدر چین وتخم غاز

بد= پنیر امریکایی-  دوغ- بستنی- کره – شیر گاو- پنیر آبی –پنیر میوه- تخم اردک

                                              $ گروه خونی O$

خوب= هیچ نوع لبنیات فقط بهتر است از  مکمل کلسیم استفاده شود

متوسط= کره –پنیر فتا- پنیر سویا- شیر سویا- پنیر بز- سفیده تخم مرغ – تخم اردک

بد= پنیر امریکایی – نوشاتل- پنیر آبی – شیر بی چربی – گرویر- پنیر سوئیسی- بستنی- پنیر چدار- سر شیر- شیر پر چرب- تخم غاز- پنیر خا مه ای –تخم بلدر چین- انواع ماست

                                                         $ روغن $

                                                 $ گروه خونی A$

خوب= روغن دانه کتان- روغن زیتون – روغن دانه کشمش سیاه – روغن گردو

متوسط= روغن دانه شلغم – روغن بادام – روغن سویا – روغن کبد ماهی- روغن کنجد- روغن آفتابگردان- روغن گل گاو زبان – روغن جوانه گندم

بد= ندارد

                                            $ گروه خونی B$

خوب= روغن کبد ماهی – روغن گردو- روغن جوانه گندم- روغن دانه کتان- روغن بادام- روغن دانه کشمش سیاه- روغن گل پامچال

                                             $ گروه خونی AB$

خوب= روغن زیتون- روغن گردو

متوسط= روغن دانه شلغم – روغن کبد ماهی- روغن بادام- روغن دانه کتان- روغن بادام زمینی- روغن دانه کشمش- روغن کرچک- روغن سویا- روغن جوانه گندم

بد= روغن ذرت- روغن دانه پنبه- روغن کنجد- روغن گاجره- روغن آفتابگردان- روغن نارگیل

 

                                                  $ گروه خونی O$

خوب= روغن دانه کتان- روغن زیتون

متوسط= روغن دانه شلغم- روغن کنجد- روغن دانه کشمش سیاه- روغن گردو- روغن گل گاو زبان- روغن پنبه دانه

بد= روغن ذرت- روغن پنبه دانه- روغن کرچک- روغن جوانه گندم – روغن بادام زمینی- روغن سویا- روغن نارگیل- روغن گاجره

 

                                                           $خشکبار$

                                                   $ گروه خونی A$

خوب= بادام زمینی – تخمه کدو- گردو- دانه کتان

متوسط= کره بادام- فندق- پنیر بادام – شیر بادام- صنوبر- کنجد- کره دانه آفتابگردان- دانه خشخاش

بد= پسته- گردوی برزیلی

                                                  $ گروه خونی B$

خوب= ندارد

متوسط= کره بادام ئ- شاه بلوط- گردو- دانه کتان –پسته- گردو

برزیلی

بد= انواع خشکبار- دانه کنجد- بادام زمینی

 

                                                 $ گروه خونی AB$

خوب= شاه بلوط- بادام زمینی- گردو

متوسط- شیر وکره بادام- پسته- دانه کتان- بادام –گردو

بد= فندق- تخمه وکره آفتابگردان- دانه کنجد- تخم کدو- ارده

                                                     $ گروه خونی O$

خوب= دانه گردو- دانه کتان- گردو

مفید= بادام- کنجد- پنیر بادام- ارده- کره بادام- شیر بادام- صنوبر فندق

بد= کره پسته- گردوی برزیلی – پسته حلب- دانه خشخاش- دانه آفتابگردان- بادام زمینی- شاه بلوط –کره دانه آفتابگردان

                                                              $ حبوبات$

                                                      $ گروه خونی A$

خوب= عدس- لوبیا سبز- لوبیا سیاه – سویا وشیر وپنیر سویا

متوسط= باقلا خشک- لوبیا سفید- نخود سبز

بد= لوبیا سفید ریز- لوبیا قرمز- نخود

                                                          $ گروه خونیB$

خوب= لوبیا کلیوی- لوبیا سبز – لوبیا سفید

متوسط= باقلا- لوبیای کلیوی- لوبیا قرمز- لوبیا سبز- نخود فرنگی- لوبیای سفید –غلاف نخود سبز

بد= عدس- نخود- سویا- پنیر سویا- لوبیا چشم بلبلی-

 

                                                       $گروه خونی AB$

خوب= لوبیای سفید – لوبیای قرمز- دانه سویا- عدس سبز-

متوسط= لوبیای سبز- لوبیای کلیوی- لوبیای مکزیکی – نخود سبز- شیر سویا- دانه سویا- لوبیای سفید- غلاف نخود سبز

بد= نخود- لوبیای سبز کلیوی- لوبیای سیاه – باقلا- لوبیا چشم

بلبلی

                                                     $گروه خونی O$

خوب= لوبیا سفید ریز

متوسط= لوبیای سیاه مکزیکی- سویا- لوبیای کلیوی- نخود- لوبیا سبز- غلاف نخود سبز- پنیر سویا- لوبیا قرمز- لوبیا سفید- نخود سبز

بد= عدس- لوبیا سفید دانه ریز- لوبیای قرمز کلیوی

                                                     $سبزیجات $

 

                                                     $ گروه خونی A$

خوب= انواع پیاز- سیر شلغم- جعفری- هویج- کاهو- بامیه – اسفناج-زنجبیل- برگ چغندر- کرفس- رازیانه- تره فرنگی- قارچ

متوسط= ترب- خردل- سرخس- کلم- کاهو- چغندر- گل کلم- خیار- فلفل دلمه – کدو- زیتون سبز- ترشی سبزیجات

بد= ندارد

                                                    $  گروه خونی B$

خو ب= چغندر- شوید- کرفس- سیر- زنجبیل- خیار- تره فلرنگی- نخود فرنگی- اسفناج- ترشی ها – شور ها

بد= ترب- زیتون – کدو حلوایی- ترب- ذرت- گوجه فرنگی

 

                                                  $ گروه خونی AB$

خوب= برگ چغندر- بادمجان- سیب زمینی- سیر- چغندر-خردل- کرفس- کلم –خیار- گل کلم- هویج

متوسط= کدو حلوایی- هویج- کاهو چینی- تره فرنگی- نخود سبز-

اسفناج- بامیه- کلم پیچ- پیاز- فلفل شیرین

بد= کنگر- ترب قرمز- فلفل- ذرت- زیتون سیاه- ترشی جات

 

                                                    $ گروه خونی O$

خوب= کنگر- کلم – برگ چغندر- پیاز- فلفل قرمز- هویج فرنگی- اسفناج- شلغم- کاسنی- کد و- سیب زمینی-

متوسط= رازیانه- چغندر- کاهو- ترب – هویج- پیازچه- کلم-

نخود فرنگی- زیتون سبز- فلفل سبز- کدو – سیر- کلم- بادمجان- نخود سبز- شوید- گوجه فرنگی

بد= سیب زمینی- خردل- کلم- ذرت زرد- زیتون سیاه- ذرت سفید

 

                                                         $ میوه جات$

 

                                                      $ گروه خونی A$

خوب= زرد آلو- آناناس- توت- انجیر- گریپ فروت- آب آلبالو- برگه هلو- تمشک- هلو- گیلاس- آلبالو- لیمو ترش

متوسط= سیب- آلو- لیموترش سبز- کشمش قرمز- خرمالو- طالبی-

انگور قرمز- گلابی- خرما- خندوانه- توت فرنگی- کیوی- مربا وژله میوه ها

بد= موز- نارگیل- انواع پرتغال – پایاپا

 

                                                 $ گروه خونی B$

خوب= موز- توت وحشی- انواع انگور- هندوانه- پایاپا- هلو- آناناس

متوسط= سیب- برگه هلو- زرد آلو- کشمش- گیلاس- انبه- طالبی-

انجیر تازه- میوه نان- توت فرنگی- خرما- گریپ فروت- به -آلو-

کشمش سیاه- لیمو ترش

بد= نارگیل- انار-

                                              $ گروه خونی AB$

خوب= گیلاس- انجیر خشک- گریپ فروت- لیمو ترش- هلو- انجیر تازه- انگور- کیوی- آنانس- هندوانه

متوسط= سیب- زرد آلو- کشمش سیاه – خرما- تمشک- گرمک-

توت فرنگی- -نارنگی- گریپ فروت

بد= موز- خرمالو- انار- انبه- به پرتغال- نارگیل

 

                                                        $ گروه خونی O$

خوب= انجیر خشک- موز- - انبه- آلبالو- هلو- آناناس- گیلاس-

متوسط= سیب- زرد آلو- گلابی- لیمو ترش- کشمش قرمز- خرما-

هندوانه- انگور- زرد آلو- طالبی- خربزه- توت فرنگی- گریپ فروت

بد= تمشک- پرتغال- نارنگی- نارگیل- کیوی

                                 پایان

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه بیست و چهارم دی 1389 21:59
                   بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز برای نویسنده وبلاگ است    
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه بیست و چهارم دی 1389 21:58
                                                          
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه بیست و چهارم دی 1389 21:56
                                                      
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه بیست و چهارم دی 1389 21:54
                                                           
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه بیست و چهارم دی 1389 21:51

 

                = بسم الله الرحمن الرحیم =

                        = دعا درمانی(2)=

 

= مولف: آذر سلگی (فرزند حجت اله)

= تعداد :  16  صفحه=

=سایت : www.jahan22.blogfa.com=

 = بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب =

= این محتوا ادای ده سال نماز برای مولف است=

                              = مقدمه =

با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب الزمان (عج )

این مجموعه را تقدیم می دارم . به این امید وباور که

در سر  لوحه همه درمان ها توسط اطبا ودارو ها که

سازنده دارو ها نیز اطبا محترم هستند تقاضای شفا از

خداست واین امر  وتقاضا وقتی ممکن است که قبول

کنیم از راه دعا وتوسل یعنی ایجاد ارتباط معنوی به

 وسیله کاتالیزور دعا راه درمان را برای اطبا کوتاهتر

وبرای خود نیزبا ایجاد روحیه معنوی دعا درمان را

سرعت بخشیم و هدف این نیست که پیشرفت علم در

پزشکی را نهی کنم بلکه بر عکس پافشاری روی

این نکته که کار پزشکان که در واقع تعمیر بدن انسان

است با مدد از خدا وائمه ودعا ی بیان شده از این

بزرگواران در بهبود وتسکین درد ها بهتر دیده می شود

برای خشنودی امام عصر این توصیه را به جامعه

پزشکان وپرستاران ودارو سازان وشیمی دانان وکادر

درمان وپیشگیری وامداد دارم که اگر فرهنگ دعا را

سر لوحه در مان قرار دهیم با اجر ای دین خدا در این

راستا بیماری ها  را کنترل ودرمان می کنیم.

در همین راستا جا دارد از قشر روحانیت که مهمترین

خدمت آنان در حفظ وحراست فرهنگ دین وامامان ودعا

بوده است در راس آنان بنیانگذار جمهوری اسلامی

حضرت آیت الله خمینی وپاسدار بعدی این فرهنگ

رهبر معظم حضرت آیت الله خامنه ای وکلیه مراجع

عالیقدر ومجتهدان وعلمیون حوزه های علمیه وشهدای

این قشر وشهدای قشر پزشکی قدر دانی وتشکر کنم.

  درنده= اعوذ برب دانیال ولاجب من شر کل اسد مستاسد.

وخواندن سوره اعراف

عزمت علیک بعزیمة الله وعزیمة محمد وعزیمة سلیمان بن داوود

وعزیمة امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمه  الطاهرین من

بعده فانه ینصرف عنک ان شاء الله قال فخرجت فاذا السبع قد

اعترض فعزمت علیه وقلت له الا تنحیت عن طریقنا ولم تودنا

قال فنظرت الیه قد طاطا براسه وادخل ذنبه بین رجلیه انصرف

دزد=برای جلوگیری از دزد  سوره مائده را در صندوق قرار دهیم

وبرای دزد برده سوره انعام را بخوانیم.

دعای اللهم انی اخافک واخاف ممن یخافک واعوذ بک ممن لا تخافک

وآیه قل ادعو الله اوادعو الرحمن ایاما تدعو افله الاسماء الحسنی

ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا

دندان = برای دندان در آوردن بچه سوره ق وبرای دندان درد سوره

حمد وتوحید وقدر وقلم وآیه : وتری الجبال تحسبها جامده وهی

تمر مرالسحاب صنع الله الذی اتقن کل شی انه خبیر بما تفعلون

دیوانگی= سوره ممتحنه وآیه وانک لمن المرسلین

درد= سوره شمس وغاشیه وذاریات

درد سینه= قل بفضل الله وبرحمته فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون

در کار مانده= سوره انفطار

دوستی باخدا= ذکر علی صراط المستقیم

رستگاری= الا رحمة منا ومتاعا الی حین والقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم

تکونو تعقلون

رزق= 137 بار یا واسع وسوره یوسف و آیه ان ترزقنی رزقا حلالا

طیبا عظیما برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم اجعلنی محبوبا فی قلوب

المومنین وبلغنی الی ماة وعشرین ستة من غیر ضعف وعلة وفقر وفاقة

برحمتک یا ارحم الراحمین

رزق وفرزند= سوره صافات

رفع خصومت= وما علینا البلاغ المبین(یس)

رام شدن خلایق= وآیه لهم الیل نسلخ منه والنهار فاذا هم مظلمون

رفع فقر= ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون(یس)

روزه= یا اایها الذین ء امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین

من قبلکم لعلکم تتقون(بقره)

رماتیسم= سوره یونس

رسوا نشدن= سوره کورت

زیادی نعمت= ذکر والقران الحکیم

زکات= واقیموا الصلوة وءاتوا الزکوة وماتقدموالا نفسکم

من خیر تجدوه عندالله ان الله بما تعملون بصیر(بقره)

زنا نکردن= سوره فرقان

زن ومرد= برای آشتی بین همسران سوره مزمل

زن حامله= برای حفظ جنین سوره الحاقه وبینه را همراه داشته باشد

زنبور= برای حفظ از نیش زنبور سوره بروج را همراه داشته باشد

زندگی پسندیده = سوره النجم

زایمان آسان= سوره واقعه

کانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا عشیه وضحیها کانهم

یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل یهلک

 الا القوم الفاسقون لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب ما کان

 حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل کل شی وهدی و

رحمة لقوم یومنون(امام باقر)

اولم یر الذین کفروا ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و

جعلنا من الماء کل شی حی افلا یومنون وآیة لهم اللیل نسلخ منه

النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون وآیة

لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من  مثله ما

یرکبون وان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون الا رحمة منا ومتاعا الی حین ونفخ فی الصور فاذا هم من الاحداث  الی ربهم ینسلون

کانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل یهلک الا القوم الفاسقون کانهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها

زگیل= اذا وقعت الواقعة را تا فکانت هباء منبثا بخواندویسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسقا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیها عوجا ولا امتا

                                                                                                    (انبیا-یس-احقاف-نازعات)

سنگ باران= برای حفظ از سنگ باران آیه ما ینظرون الا صیحة

واحدة تاخذهم وهم یخصمون

سر درد= سوره قلم وسوره سجده .آیه اعوذ بالله الذی سکن له مافی

البر والبحر وما فی السموات والارض وهو السمیع العلیم

ساحر= سوره بقره

سرفه= افحسبتم مما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی الله

الملک الحق لا اله الاهو رب العرش الکریم

ومن یدع مع الله الها ءاخر لا برهن له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون

سینه پهلو= ولو نشاء لطمسنا علی اعینهم فاستبقو الصراط فانی

یبصرون فاخذهم الله انه قوی شدید العقاب ولقد ارسلنا موسی

بایاتنا وسلطان مبین  الی فرعون وهامان وقارن فقالو ساحر

سر گیجه= بسم الله الرحمن الرحیم ذلک بانهم کانت تاتیهم و

رسلهم بالبینات فکفروا

سحر= بسم الله وبالله وما شاءالله بسم الله ولا حول ولا قوة الا

 بالله قال موسی ما جئتم به السحر وان الله سیبطله ان الله لا یصلح

عمل المفسدین و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون

انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها الایات فوقع الحق

وبطل ما کانولا یعملون فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین والقی السحرة

ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی وهارون(امام صادق-سوره یونس)

سوختگی =سوره واقعه

ساکت کردن درد= سوره اعلی

سالم ماندن نوزاد= الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین (بلد)

سیل= اللهم احجبنی عن عیون اعدائی واجمع بینی وبین اولیایی و

انجز لی ما وعدتنی واحفظنی فی غیبتی الی ان تاذن لی فی

ظهوری واحی بی مادرس من خرومنک وشننک وعجل فرجی وسهل مخرجی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وافتح لی فتحا مبینا واهدنی

صراطا مستقیما وقنی جمیع ما احاذره من الظالمین واحجبنی عن اعین الباغصین الناصبین العداوه لاهل بیتک نبیک ولا یصل منعهم الی احد سوء فاذا اذنت فی ظهوری فایدنی بجنودک ولا واجعل من یتبعنی لتقره دینک مویدین وفی سبیلک مجاهدین وعلی من ارادنی واردهم بسوء

مضرون ووفقنی لاقامة حدودک وانصرنی علی من تعدی محدودک وانصر الحق وازحق الباطل ان الباطل کان زهوقا واورد علی من شیعتی وانصاری من تقربهم العین ویشدبهم لازرو اجعلهم فی مرزک وامنک

سنگ جن = حسبی الله وکفی وسمع الله لمن دعا لیس وراء الله منتهی

سرگشتگی= بسم الله وبالله امنت بالله وکفرت بالطاغوت اللهم احفظنی

فی منامی ویفظتی اعوذ بعزة الله وجلاله مما اجد واحذر(امام صادق)

شیاطین= افوربکم الله الذی خلق السموات والارض فی ستة ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل والنهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا الله الخلق والامر تبارک الله ورب العالمین

ودعو ربکم تضرعا وخفیه انه لا یحب المعتدین ولا تفسدو فی الارض

بعد اصلاحها وادعوة خوفا وطمعا ان هم الله زیب من المحسنین

سوره سجده وسوره زلزال

شوهر کردن= سوره احزاب

شک= سوره محمد

شیر زن= سوره فتح- سوره حجر

شفا= سوره تین را به خوراک بخوانند

شرح محارم= قل للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین

زینتهن الا لبعولتهن او ء ابائهن اوءاباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء

بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او

ما ملکت ایمنهن اوالتبعین غیراولی الاربة من الرجال اواطفل الذین  

لم یظهروعلی عورات النساء ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین  

من زینتهن وتوبواالی الله جمیعا ایه المومنون لعلکم تفلحون(نور)

صلاحیت کار= ولذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلم ترحمون

صلوات= اللهم صل علی سیدنا ونبینا محمد وآله مما اختلف الملوان وتعاقب العصران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بیته منی التحیة والسلام

صبر= سوره والعصر

صدای بلند= واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان

انکرالاصوت لصوت الحمیر(لقمان)

ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی لهم مغفرة واجر عظیم  .ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون(حجرات)

صراط= آیة لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون اللهم رب الکعبه وبانیها وفاطمه ابیها وبعلها وبنیها نور بصری وبصیرتی و

وسری و سریرتی اللهم انی اسئلک الایمان بک والتصدیق بنبیک والعافیه من جمیع البلا واشکر علی العافیة والغنی عن شرار الناس

صدقه= انما الصدقت للفقراء والمسکین والعملین علیها والمولفة

قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضة

من الله والله علیم حکیم(توبه)

عزیز بودن= اللهم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدو الشیطان انه لکم عدو مبین

عقرب زدگی= بسم الله وبالله وصلی الله علی محمد وآله واخذت

العقارب والحیات کلها باذن الله تبارک وتعالی بافواهها واذنابها واسماعها وابصارها وقواها عنی وممن احببت الی صخره النهار ان شاء الله تعالی سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المومنین اللهم رب مردبن اسیه امنی شر کل عقرب وحیة

غش= سوره تکاثر وقلم وسجدهوسوره نمل

غرق=وان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون(یس)وسوره علق

غم= 1001 بار یا حی و100 بار یا بدیع

غله= سوره مجادله

غلبه= سوره مجادله

غیبت= یا ایها الذین ءامنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقو الله ان الله تواب رحیم

غده= یا واحد یا احد یا کریم یا حنان یا جباریا قریب یا مجیب یا

ارحم الراحمین صل علی محمدوآل محمد واکشف ما بی من مرض والبسنی العافیة الکافیةالشافیة فی الدنیا والاخرة وامنن علی بتمام النعمة واذهب ما بی فقد اذانی وغمنی

فراری= او کظلمات فی بحر یغشاه موج من فوقه موج ومن لم یحبل الله نورا فما له من نور (نور)

فراموشی= آیه الکرسی وسوره عبس

فتنه دجال= سوره قارعه وسوره کهف

فقر= سوره ماعون و واقعه وقلم

ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون

فقهاوحکام اسلام= وما کان المومنون لینفروا کآفة فلولا نفر من کل فرقة منهم طآئفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذارجعو الیهم لعلهم یحذرون

فلج= بسم الله وبالله آمنت بالله وکفرت بالطاغوت اللهم احفظنی فی منامی ویقظتی اعوذ بعزة الله وجلاله مما احذرو

فتق=  ننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمومنین ولا یزید الظلمین الا خسارا(اسرا)

قلنج ودل درد= ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارةاو اشد قسوةوان من الحجارةلما یتفجر منه الانهر وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء وان منها لما یهبط من خشیة الله وما الله بغفل عما تعملون(بقره )

قلب= سوره قیامت و الم نشرح و

بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر ان المجرمین فی ضلل

وسعر(قمر)

ان الله یمسک السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا(فاطر)

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد(آل عمران)

قرض= سوره عادیات وسوره فجرو1002 بار یا عظیم

قبر= سوره تکاثر

قوی دل شدن= سوره فیل

قهربین همسران= یکی از زوجین برای آشتی 21 با سوره طلاق را بخواند

کمر درد= ولا تخاف درکا ولا تخشی فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیم من الیم ما غشیهم واضل فرعون قومه وما هدی وصل الله علی محمد وآله (طه )وبرای سستی کمر

وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین (یس)

کوفتگی وشکستگی= وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحی العظم وهی رمیم(یس)

کورک= سوره منافقون

گوش= سوره اعلی برای صدای گوش وبرای درد آن : واذا قری القر ان فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون (اعراف)

برای سنگین گوش:واذا تتلی علیه ایتنا ولی مستکبرا کان لم یسمعها کان فی اذنیه وقرا فبشره بعذاب الیم(لقمان)وذکر یس

گمشده = ذکر یا هادی الضالة رد ضالتی وآیه :ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل

ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا(نساء)

گزندگان= اعوذ کلمات الله التامات التی لا یجاوزد هن بر ولا فاجر من شر ماذراومن شر ما براو من شر کل دابةهو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم وسوره اعراف

گرسنگی= سوره عادیات وسوره قریش

گریه طفل= سوره النجم

گنج= سوره شعرا

گرفتارنشدن= هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون وآیه:

ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها وذروالذین یلحدون فی اسمائه

سیجزون ما کانوا یعلمون

دعای دیگر: انت الله الذی لا اله الا انت مبدی الخلق ویعیدهم وانت الله الذی لا اله الا انت مدبر الامور وباعث من فی القبور وانت الله الذی لا اله الا انت القابض الباسط وانت الله الذی لا اله الا انت

وارث الارض ومن علیها اسئلک با سمک الذی اذا دعیت به اجبت واذا سئلت به اعطیت واسئلک بحق محمد واهل بیته وبحقهم الذی اوجبته علی نفسک ان تصلی علی محمد وان تقضی لی حاجتی الساعة الساعة یا سیداه یا مولاه یا غیاثاه اسئلک بکل اسم سمیت به نفسک واستثرت به فی علم الغیب عندک ان تصلی علی محمد و

 ال محمد وان تعجل فلا حسنا من هذه الشدة یا مقلب القلوب والابصار یا سمیع الدعا انک علی کل شی قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین

ذکر یا صمد 124 باربرای رفع گرفتاری ویا قابض 903 بار برای گرفتن حق

گشایش سریع= رب اسئلک عددا روحانیا تقوی به قوای الکلیة والجزئیة حتی اقهر بمبادی نفسی کل نفس قاهرة فتنقبض لی اشارة

دقائقها انقباضا تسقط به قوائها حتی لا یبقی فی الکون ذو روح الا وفاز هری قد احرقت ظهوره یا شدید یا شدید یا ذالبطش الشدید یا

قاهر یا قهار اسئلک بما اودعته عزرائیل من اسمائک القهریة فانفعلت له النفوس با لقهر ان تودعنی هذا السر فی هذا الساعة

حتی الین به کل صعب واذلل به کل منیع بقوتک یا ذالقوة المتین یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین اسئلک اللطف بما جرت به المقادیر

مشکل= لا اله الا الله الجلیل الجبار- لا اله الا الله الواحد القهار-

لا اله الا الله العزیز الغفار- لا اله الا الله الکریم الستار- لا اله الا الله الکبیر المتعال- لا اله الا الله وحده لا شریک له – الها واحدا ربا

شاهدا احدا صمدا ونحن له مسلمین – لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا ربا وشاهدا احدا صمدا ونحن له عابدون- لا اله الا الله

وحده لا شریک له الها واحدا ربا وشاهدا احدا صمدا ونحن له

صابرون لا اله الا الله محمد رسول الله وعلی ولی الله اللهم الیک جهت وجهی والیک فوضت امری وعلیک توکلت یا ارحم الراحمین

 لحظه مرگ= فلایستطیون توصیه ولا الی اهلهم یرجعون.(یس)

مشکلات= یا من اذا تضایقت الامور فتح لنا بابا لم تذهب الیه لاوهام

فصل علی محمد وآل محمدوافتح لاموری المتضایقة بابا لم یذهب

الیه وهم یا ارحم الراحمین

محتاج نشدن= وما تاتیهم من آیات ربهم علی الارائک متکئون

محبت= 46 بار یا ولی

مفصل = سوره زمر

اللهم انی اسئلک باسمک وبرکاتک ودعوة به نبیک الطاهر الطیب

المبارک المتکین عنک صلی الله علیه وآله وبحق ابنه فاطمه المبارکه وبحق وصیه امیر المومنین علیه السلام وبحق سیدی

شباب اهل جنة الا اذهبت عفی ما اجد بحقهم یا اله العالمین یا

اجود من اعطی ویا خیر من شئی ویا ارحم من استرحم ارهم حنفی وقله ملیتی واعفنی من وجعی

میانجی شدن= من یشفع شفعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفعة سیئة یکن له کفل وکان الله علی کل شی مقیتا

معده= ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب

مهمانی= یا ایها الذین امنوا لا تدخلو بیوت النبی الا ان یوذن لکم

الی طعام غیر نظرین انئه ولکن اذا دعیتم فادخلو فاذا طعمتم

فانتشرولا مستئنسین لحدیث ان ذلکم کان یوذی النبی فیستحی منکم والله لا یستحی من الحق واذا سالتمو هن متعا فسئلو هن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقوبکم وقلوبهن وما کان لکم ان توذو رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عندالله عظیما

مثانه= سوره انشراح

محارم مردان= ولا تنکحوا ما نکح ءاباوکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فحشة ومقتا وسآء سبیلا حرمت علیکم امهتکم وبناتکم واخواتکم وعمتکم وخالتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهتکم التی ارضعنکم واخواتکم من الرضعة وامهعت نسائکم وربئبکم التی فی حجورکم من نسائکم التی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قدسلف ان الله کان غفورا رحیما.

مسمویت= سوره بینه

مال زیاد= سوره کوثر

متاع دکان= برای ازدیاد سوره مومن

مسخره نکردن= یا ایها  الذین ءامنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منهم ولا نساءمن نساء عسی ان یکن خیرا منهن ولا تلمزو انفسکم وبلا تنابزوا بالالقب بئس الاسم الفسوق بعد الایمن ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون

محبت= سوره زلزال

مردبد= سوره همزه

مرگ فاجعه= سوره تغابن

مومن شدن= سوره مرسلات

محبوب خلایق= سوره زمر

مطالعه= اللهم اخرجنی من الظلمات وهم واکرمنی به نور فهم اللهم مفتح علینا اوباب رحمتک ونشور علینا خزائنم علومک

رب شرح لی صدری وسیر لی اهدی واحلل عقدة من لسانی یفقهو قولی واجعل لی وزیر ا من اهلی

موقع خواب= 66 بار بگو فی خزائن النداقی رحمة الله

نفاق= سوره منافقون

نماز= اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلوة ان الصلوة تنهی عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبرو الله یعلم ما تصنعون(عنکبوت)

اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلوة لذکری(طه)

نماز جمعه= یا ایهالذین ء امنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعو الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون(جمعه)

نماز مسافر= آیه 101 سوره نساء

نفاق زدایی= سوره انفال

 نرم شدن دل= سوره اسراء

ورم= از لو انزلنا هذا القران علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیة الله تا آخر سوره حشر

وسوسه= ولو نشاء المسخنا هم علی مکانتم مما استطاعوا مضیا ولا یرجعون

بسم الله وبالله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

اللهم امسح عنی ما احذر

وضع حمل= سوره انشقاق

کانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا عشیه وضحیها کانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل یهلک الا القوم الفاسقون لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب ما کان

حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل کل شی وهدی ورحمة لقوم یومنون

اولم یر الذین کفروا ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقنا هما وجعلنا من الماء کل شی حی افلا یومنون وآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر

العزیزالعلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا

الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون وآیة لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون وان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم

ینقذون الا رحمة منا ومتاعا الی حین ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون (یس)

وسعت رزق= صاحب جاه وجلال یا الله الصمد وفی کل افعاله اللهم

انی اسئلک بحق ولیک محمد بن علی التقی الجواد الا جدت به علی

من فضلک وتفضلت به علی من وسعک ووسعت به علی من رزقک واغنیتنی بجلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک وجعلت حاجتی الیک وقضاء ها علیک انک لما تشاء قدیر

وسیله نقلیه= سوره هود

وضووتیمم= آیه 6 سوره مائده

هزار ختم= وامتازوا الیوم ایها المجرمون

هول وسکرات مرگ= اعددت لکل هول لا اله الا الله وبکل هم وغم ما شاءالله ولکل نعمة الحمدالله ولکل رخاء الشکر الله ولکل اعجوبة سبحان الله ولکل ذنب استغفر الله ولکل مصیبته انا لله وانا

الیه راجعون ولکل ضیق حسبی الله لکل قضاء قدر توکلت علی الله

ولکل عدد واعتصمت با لله ولکل طاعة ومعصیته لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

یرقان= سوره سبا

یبوست= ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما یتفجر منه الانهار وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء وان منها لما یهبط من خشیة الله وما الله بغافل عما تعملون

بسم الله الرحمن الرحیم اذا سماء وانفطرت واذا کواکب انتشرت ورب البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت

یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوائک فذالک فی ای صورة ما شاء کتاب فلا بل تکذبون باالدین ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان

الفجار لفی جحیم یصلونها یو الدین وما هم عنها به غائبین وما ادرائک ما یوم الدین ثم ما ادرائک ما یوم الدین یوم لا یملک نفس

لنفس شیئا والامر یومئذ الله

                                                       پایان

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه هجدهم دی 1389 23:49
          بهای هر تبلیغ در حاشیه این وبلاگ ادای ده سال نماز جهت نویسنده وبلاگ است
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه هجدهم دی 1389 23:46
                                                                 
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه هجدهم دی 1389 23:42
                                                        
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه هجدهم دی 1389 23:40
                                                             
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

شنبه هجدهم دی 1389 23:36

                            = بسم الله الرحمن الرحیم =

                                   = دعا درمانی(1)=

 

= مولف: آذر سلگی (فرزند حجت اله)

= تیراژ :1000 نسخه CD=

= تعداد :  10  صفحه=

=سایت : www.jahan22.blogfa.com=

 = بهای هر استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب =

= این محتوا ادای ده سال نماز برای مولف است=

    

   

                               = مقدمه =

با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب الزمان (عج )

این مجموعه را تقدیم می دارم . به این امید وباور که

در سر  لوحه همه درمان ها توسط اطبا ودارو ها که

سازنده دارو ها نیز اطبا محترم هستند تقاضای شفا از

خداست واین امر  وتقاضا وقتی ممکن است که قبول

کنیم از راه دعا وتوسل یعنی ایجاد ارتباط معنوی به

 وسیله کاتالیزور دعا راه درمان را برای اطبا کوتاهتر

وبرای خود نیزبا ایجاد روحیه معنوی دعا درمان را

سرعت بخشیم و هدف این نیست که پیشرفت علم در

پزشکی را نهی کنم بلکه بر عکس پافشاری روی

این نکته که کار پزشکان که در واقع تعمیر بدن انسان

است با مدد از خدا وائمه ودعا ی بیان شده از این

بزرگواران در بهبود وتسکین درد ها بهتر دیده می شود

برای خشنودی امام عصر این توصیه را به جامعه

پزشکان وپرستاران ودارو سازان وشیمی دانان وکادر

درمان وپیشگیری وامداد دارم که اگر فرهنگ دعا را

سر لوحه در مان قرار دهیم با اجر ای دین خدا در این

راستا بیماری ها  را کنترل ودرمان می کنیم.

در همین راستا جا دارد از قشر روحانیت که مهمترین

خدمت آنان در حفظ وحراست فرهنگ دین وامامان ودعا

بوده است در راس آنان بنیانگذار جمهوری اسلامی

حضرت آیت الله خمینی وپاسدار بعدی این فرهنگ

رهبر معظم حضرت آیت الله خامنه ای وکلیه مراجع

عالیقدر ومجتهدان وعلمیون حوزه های علمیه وشهدای

این قشر وشهدای قشر پزشکی قدر دانی وتشکر کنم.

  آسان گذشتن از صراط=وآیه لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون(یس)

انفاق=واذا قیل لهم انفقو مما رزقکم الله قال الذین کفرو

الذین آمنوا اطعم من لو نشاء الله اطمعه ان انتم الا فی ظلال علی                          

علی الارائک متکئون (یس)

کافر=اصلو ها الیوم بما کنتم تکفرون (یس)

اندوه =1001 بار یا حی و100 بار یا بدیع

آرامش=88 بار یاحلیم

امور پنهانی=812 بار یا خبیر

اخلاق خوب=62 بار یا حلیم

آتش جهنم= سوره مطففین

اداء قرض=سوره تحر یم

آسانی  زایمان=سوره الذاریات

آفات سفر=سوره طور

آزادانی زندانی =سوره طور

اطلاع بر عاقبت کار=سور ه حج

الفت بین دونفر=سوره طه

ارث=للرجال نصیب مما ترک الولدان والاقربون وللنساء

نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا

.یوصیکم الله فی اولدکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین

فلهن ثلثا ما ترک وان کانت واحده فلها النصف ولابویه لکل

واحد منهما السدس مما ترک وان کان له ولد فان لم یکن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان کان له اخوه فالامه السدس من بعد وصیه یوصی

بها اودین اباوکم وابناوکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من الله

ان الله کان علیما حکیما.(نساء)

الگوی دنیا =لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله

والیوم الاخره وذکر الله کثیرا.(احزاب)

ازدواج=وانکحو الایمی منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله والله واسع علیم.(نور)

امر به معروف=ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف

وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون .(آل عمران)

آزار مومن=والذین یوذون المومنین  والمومنات بغیر مااکتسبوا فقد احتملو بهتنا واثما مبینا .(احزاب)

آرایش=وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجهالیه الاولی

واقمن الصلوه واتین الزکوه واطعن الله ورسوله انما یرید الله لیذهب

عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا(احزاب)

اسیر=سوره انفطار

ادرار=رای دفع ادرار زیاد: لو انزلنا هذا القران علی جبل لرایته خشعا متصدعا من خشیه الله وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون هوالله الذی لا اله الا هو علم الغیب والشهده هوالرحمت الرحیم هوالله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلم المومن المهیمن العزیز الحبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون هوالله الخلق الباری المصورله الاسماء

الحسنی یسبح له ما فی السموات والارض وهوالعزیز الحیکم (حشر)

آبله=در بدن که آبله دیدی انگشت را برآن فشار بده وبگو: لا اله الاالله الحلیم الکریم هفت بار یا بیشتر.(امام صادق)

آبستن شدن=11 بار سوره فجر رابخوانید وبعد هم بستر شوید.

سوره آل عمران را زن همراه داشته باشد. زن وشوهر هردو روزه

بگیرند وهنگام افطار سوره مزمل را در آب بیاشامند.

آیه کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلوا علیهم الذی

اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا اله هو علیه توکلت

والیه متاب را با حروف جدا جدا نوشته زن همراه داشته باشد.

آبستنی=در دوران آبستنی برای حفظ جنین دعای زیر را نوشته همراه

داشته باشد=بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله بسم الله ان مع العسر یسرا ان مع العسریسرا یریدالله بکم الیسرولا یرید بکم العسر ولتکملوا العده ولتکبروالله علی ما هدایکم ولعلکم تشکرون

واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیومنوا بی لعلهم یرشدون یهیی لکم من امرکم مرفقا ویهیی لکم من امرکم رشدا وعلی الله قصد السبیل ومنها جایر ولوشاء لهدایکم اجمعین

ثم السبیل یسره اولم یرالذین کفروا ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقنا هماوجعلنا من الماء کل شی حی افلا یومنون فاعتدت به مکانا قصیا فاجائها المخاض الی جذع النخله قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا

منسیا فناداها من تحتها الاتحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وهزی الیک

جذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فاما ترین

من البشراحدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا فاتت

به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت هارون ما کان

ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من

کان فی المهد صبیا قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا این ما کنت واوصانی بالصلاه والزکاه مادمت حیا وبرا بوالدتی

ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم اموت

ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک

لایات لقوم یومنون کذلک ایها المولود اخرج سویا باذن الله عز وجل.

(امام رضا). هم چنین همراه داشتن سوره الحاقه وسوره بینه هم مفید است.

آمرزش=گفتن 142 بار یس مفید است.

اسهال=الیوم نختم علی افوههم وتکلمنا ایدیهم وتشهدارجلهم بما کانوا یکسبون (یس)

بد گمانی=کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین(حجر)

بلاافنالحمدالله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شائ فعل الحمدالله الذی عدل عنی ما ابتلاک به فضلتی علیک بالعافیه اللهم ی مما ابتلیه به اللهم انی اسخر ولا افخر ولکن احمدک علی اعظم نعماک علی

علم نداشتن=ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنه مسئولا(اسرا)

بد بینی زن=سوره زخرف

بلغم=سوره علق

بیماری=بسم الله دواءوالحمد الله شفاء ولا اله الاالله کفاء وهوالشافی شفاء وهو الکافی کفاء اذهب الباس برب الناس شفاء لا یغادره سقم وصلی الله علی محمد وآله انجباء

باد فتق=یسمع ایت الله تتلی علیه ثم یصرمستکبرا کان لم یسمعها فبشره بعذاب الیم (جاثیه)واذا تتلی علیهایتنا ولی مستکبرا کان لم یسمعها کان فی اذینه وقرا فبشره بعذاب الیم(لقمان)

وننزل من القران ما هو شفا ورحمه للمومنین ولا یزید الظالمین الا خسارا

(اسرا)

بدی نرسیدن =سوره مریم

بنا=برای محفوظ ماندن بنا آیه ان الله یمسک السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا(فاطر)

بنا=برای فروش بنا آیه افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله ورضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم والله لا

یهدی القوم الظالمین لا یزال بنیانهم الذی بنو ریبه فی قلوبهم الا ان

تقطع قلوبهم والله علیم حکیم ان الله اشتری من المومنین انفسهم و

اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا

علیه حق فی التورته والانجیل والقران ومن اوفی بعهده من الله

فاستبشرو ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هوالفوز العظیم.(توبه)

بینی=سوره بلد

بیهوشی بیمار=الیل لباسا وجعلناوجعلنا نومکم سباتا وجعلنا  النهار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا (نبا)

بیمار=برای ساکت نمودن بیمار سوره مجادله وتحریم

بواسیر=یا جواد یا ماجد یا رحیم یا قریب یا مجیب یا باری یا راحم صل علی محمد وآله واردد علی نعمتک واکفنی امر وجعی(امام علی)

پنهان شدن=سوره حدید

پادرد=بسم الله وبالله والسلام علی رسول الله صل الله علیه وآله وما قدر الله حق قدره الارض جمیعا قبضته یوم القیامه والسموات مطویات بیمینه

سبحانه وتعالی عما یشرکون

پسر شدن جنین=وجاء من اقصا المدینه رجل یسعی قال یقوم اتبعو المرسلین (یس)

پای ورم کرده=بسم الله ارقیک من الجد والحدید ومن امر العود من

الحجر الملبود ومن عرق العاقر ومن ورم الاخر ومن الطعام وعقده ومن الشراب وبرده امض باذن الله الی اجل مسمی فی الانس والانعام بسم الله فتحت وبسم الله ختمت.

پشت درد=وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا موجلا ومن یرد ثواب الدنیا نوته منها ومن یرد ثواب الاخره نوته منها وسنجزی الشاکرینو 7 بار سوره قدر(آل عمران)

 

تقعر خصم=الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون(یس)

تهوع =ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون (یس)

تنهایی در بیابان=ان ربکم الله الذی خلق السموات والارض فی سته

ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل والنهار یطلبه حثیثا والشمس

والقمر والنجوم مسخرات بامره الا اله الخلق والامر تبارک الله رب

العالمین(یس)

تب=بسم الله ارقیک بسم الله اشفیک من کل داء یوذیک بسم الله

والله شافیک بسم الله خذها فلتهنیک بسم الله الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم.(جبرئیل)

اخرج علیک یا عرق او یا عین الجن او یا عین الانس اویا وجع بفلان بن فلاناخرج علیک بالله الذی کلم موسی تکلیما واتخذ ابراهیم صلوات الله

علیه خلیلا و رب عیسی بن مریم روح الله وکلمته رب محمد وآل محمد الهداه وطفئت ما طفئت نار ابراهیم الخلیل علیه السلام (امام صادق)

ترس=بسم الله الرحمن الر حیم بسم الله اخسوا فیها ولا تکلمون اعوذ

بالرحمن منک ان کنت تقیا وغیر تسقی اخذت بسمع الله وبصره علی

اسماعکم وابصارکم وبقوه الله علی قوتکم لا سلطان لکم علی فلان بن

فلان ولا علی ذریته ولا علی ما له ولا علی اهل بیته سترت بینکم وبینه

بستر النبوه التی استترو بها من سطوت الفزاعنه جبرئیل عن ایمانکم

ومیکائیل عن یسارکم ومحمد صلی الله علیه وآله واهل بیته امامکم و

الله تعالی مظل علیکم یمنعه الله وذریته وما له واهل بیته منکم من

الشیاطین ما شاءالله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم انه لا

یبلغ حلمه اناتک ما لا یبلغه مجهود نفسک فعلیک توکلت وانت نعم

المولی ونعم النصیر حرسک الله وذریتک یا فلان بما حرس الله به

اولیا ءصلی لله علی محمد  واهل بیته وبعد آیه الکرسی وبعد لا حول

 ولا قوه الا بالله العلی العظیم لا ملجا من الله الا الیه حسبنا الله ونعم

 الوکیل دل سام فی راس للسما طالسلسبیلایها(امام رضا)

تیر وسنگ=سوره سبا

تشنگی=سوره شوری

ترس =سوره جاثیه

ترس قیامت= من جآء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع یومئذ

امنون(نمل)

تفرقه دشمن=سوره نمل

تلقین میت= لا اله الا الله العلی العظیم لا اله الا الله الحلیم الکریم

سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضین السبع وما فیهن وما بینهن وماتحتهن ورب العرش العظیم والحمدلله رب العالمین(امام باقر)

(رسول الله )ربه انه لا یفلح الکافرون قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین

تهیگاه =برای درد تهیگاه وپهلو بگوید افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم

الینا لا ترجعون فتعالی الله الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الکریم ومن یدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند

جن= افغیردین الله یبغون وله اسلم من فی السموات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون

جن= خواندن سوره جن ووان کل لما جمیع لدینا محضرون (یس)

جانوران= بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وبالله ومحمد رسول الله صل

الله علیه وآله سلم اعوذ بعزة الله اعوذ  بقدرةالله علی ما نشاء من شر

کل ها توب بالیل والنهار ان ربی علی صراط مستقیم

جذام= آیه لهم الارض المیتة احیینها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون(یس)

جراحت= سوره حدید وسوره طارق

جگر= سوره قصص

جان کندن= اللهم سهل علیه سکرات الموت(رسول الله)

اللهم اغفر لی الکبیر من معصیتک واقبل منی الیسیر من طاعتک(رسول الله)

چشم زخم= قل یحییها الذی انشاها اول مرة وهو بکل خلق علیم (یس)

چشم زخم = سوره قلم

چشم= سوره فصلت و سوره کورت وبرای نور چشم خواندن 21 بار

سوره قدر و آیه : عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا

رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین(انعام)

برای پلک چشم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروالله ان الله غفور رحیم (بقره )

اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن ء امن بالله والیوم الاخروجهد فی سبیل الله لا یستون عندالله والله لا یهدی القوم الظالمین

(توبه)

چشم درد= اعوذ بعزة الله اعوذ بقدرة الله اعوذ بعظمة الله اعوذ بجلال الله اعوذ بجمال الله اعوذ ببهاء الله اعوذ بغفران الله اعوذ بحلم الله اعوذ بذکر الله اعوذ برسول الله اعوذ بآل رسول الله علیه وعلیهم علی ما اجد من حکمة عینی واجده من وجع عینی وما اخاف منها وما احذر اللهم رب الطیب اذهب ذلک عنی بحولک وقدرتک. اللهم متعنی بسمعی وبصری واجعلهما الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وارنی فیه ثاری(امام صادق)

چاه= برای ازدیاد آب آن سوره ص را بخوانید

چاره کار= موقع خواب سوره والیل را 7 بار بخوانید در خواب چاره

کار را می فهمید.

حبس خون= بسم الله الرحمن الرحیم ما قطعتم من لینة او ترکتوها

قائمه علی اصولها ولیجزی الفاسقین

حبس ادرار= 7 بار خواندن سوره حشر در ناشتا

حاجت= فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی والیه ترجعون(یس)

حیا= اللهم حصن فرجی واعفه واستر عورتی وحرمنی علی النار

حفظ همسر= سوره نور

حافظه= سوره احقاف وسوره حشر وسوره نباء

خمس= واعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذی

القربی والیتمی والمسکین وابن السبیل ان کنتم امنتم بالله وما انزلنا

 علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان والله علی کل شی قدیر.

(انفال)

خوف= لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یومنون . لتنذر قوما ما انذر

آبائهم فهم غافلون (یس)

خواستگاری= سوره طه

خلاصی ازمهلکه= سوره مومنون وسوره احقاف

خواب = سوره نبا برای خواب کم ووسوره شوری برای خواب خوب

خون دماغ= ان الذی فرض علیک القران لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جآءبالهدی ومن هو فی ضلال مبین(قصص)

وله ما سکن فی الیل والنهار وهو السمیع العلیم(انعام)

وقیل یارض ابلعی مآءک ویسمآء اقلعی وغیض المآءوقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین(هود)

خیر سفر= سوره عبس

خار کردن دشمن= سوره انشراح

دشمن= اولیس الذی خلق السموات والارض بقادر علی ان یخلق

مثلهم بلی وهوالاخلاق العلیم

الیوم نختم علی افواههم وتکتمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا

 یکسبون ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصار هم غشاوة

                                          پایان

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه پانزدهم دی 1389 21:58
                                                     
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه پانزدهم دی 1389 21:56
                                                               
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه پانزدهم دی 1389 21:53
                                              
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |