تغذیه مناسب با توجه به گروه خونی شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ 22:11

                                    

              goroh-khooni

       $ بسم الله الرحمن الرحیم$

                  

                                                                  $ مقدمه$

با توکل به رب  وتوسل به مولا صاحب الزمان باید از خود شناسی

به رب شناسی برسیم با کمی دقت نسبت به این کالبد پیچیده که

از پشه ریز تا انسان وبزرگترین حیوانات را رب حیات بخشیده ودستگاه گوارشی که تغذیه مناسب برای هر نوع آفرینش باعث

جریان تحرک وحیات است واگر عاقل باشیم یعنی نانی که بدست

 می آوریم با غفلت نخوریم یعنی تفکر کنیم که این سیستم پیچیده

را خالق بی نیاز آفریده آن موقع است که معنی زندگی را در شکر گزاری می بینیم واینکه سلامت آمده ایم پس بهای آنرا با حرف شنوی از رب قرار دهیم چنانکه رب  فرموده روزه بگیرید تا ذکات سلامتی شما باشد.

رب  در خلق بشر انواع رنگ پوست ومو ومهمتر انواع خون را

به کار برده است وهمین تفاوت های ظاهری وخونی باعث ایجاد

تفاوت هایی در نوع علایق خوراکی هم هست که اگر در تغذیه

این تفاوت ها را لحاظ کنیم در سالم تر ماندن ما موثر است

این محتوا را بر اساس تقسیم بندی اطباء محترم در نحوه تغذیه مناسب چهار گروه خونی A,B,AB,Oوتحت سه نام غذای مناسب گروه خونی تنظیم نموده ام.

 

                                                $ گوشت $

                                            $گروه خونیَA$

خوب= ماهی روغن- ماهی خال خالی- اردک ماهی- قزل آلا- ماهی آزاد-ساردین

متوسط=مرغ- بوقلمون- کبوتر- تیهو- شتر مرغ-ماهی تن- ماهی دم زرد-خاویار- شمشیر ماهی-

بد=خرگوش-دل قلوه-بلدرچین-بره-گوساله- گوسفند- گاو- مرغابی- غاز- بز- ژامبون-جگر-اسب-ماهی کولی- گربه ماهی- میگو- خرچنگ- صدف- ماهی پیچ-

                                                    $گروه خونی B$

خوب= بره- خرگوش-گوسفند-بز- غزال-ماهی روغن-ماهی پیچ- ماهی آزاد-ماهی خاویار- ساردین- قزل آلا

متوسط= گاو- بوقلمون- گوساله- شتر مرغ- قر قاول-شمشیر ماهی

کپور- ماهی تن- گربه ماهی – کوسه

بد=غاز- مرغ- ژامبون- اردک- تیهو- اسب- قلب- بلدر چین- کبک – کبوتر- ماهی کولی – ماهی دم زرد- مار ماهی –ماهی آزاد-

قزل آلا-

                                         $ گروه خونی AB$

خوب=گوسفند- خرگوش- بوقلمون-ماهی روغن- ساردین- خاویار-تن- حلزون- ماهی آزاد- اردک ماهی

متوسط=جگر  سیاه – قرقاول- شتر مرغ- گربه ماهی – خاویار- دلفین

بد= کبک- مرغابی- غاز- مرغ- غزال- کبوتر- گاو- دل وقلوه-میگو-خرچنگ دریایی- قزل آلا – مار ماهی – ماهی روغن

                                                    $ گروه خونی O$

خوب= گوسفند- خرگوش- گاو- غزال- قلب- گوساله- بوقلمون- مرغ- خرگوش- شتر مرغ- اردک-ماهی روغن- ساردین- خاویار

ماهی تن- شمشیر ماهی- خاویار- قزل آلا

متوسط= جگر- شتر مرغ- کبک- دلفین- خورشید ماهی – کپور- میگو- خرچنگ- صدف ماهی آزاد

بد= مرغابی- غاز- مرغ- غزال- کبوتر- گاو- ماهی سفید- تن – گربه ماهی- ماهی آزاد- خاویار- قورباغه-

                                                       $ لبنیات$

                                               $ گروه خونی A$

خوب= ماست – پنیر- تخم مرغ محلی – کرم ترش

متوسط= پنیر محلی –پنیر سفید- ماست- تخم اردک- تخم بلدر چین

تخم مرغ- تخم غاز

بد= دوغ- شیر پر چرب – کره – بستنی شیر- پنیر سوئیسی

وامریکایی-شیر گاو

                                             $ گروه خونی B$

خوب= شیر گاو- ماست- پنیر فتاوپنیر شیر بزوپنیر موتزارلا

متوسط= پنیر بز- پنیر مانستر- پروتئین شیر- پنیر گودا- پنیر خامه ای-پنیر میوه ای- پنیر سوئیسی

بد= پنیر امریکایی – پنیر آبی- بستنی شیر- تخم غازو اردک وبلدر چین

                                     $ گروه خونی AB$

خوب= پنیر بز- پنیر محلی – ماست- شیر بز- سفیده تخم مرغ- پنیر سفید

متوسط= پروتئین شیر- پنیر گورا- پنیر خامه ای- پنیر سوئیسی- شیر بدون چربی- سر شیر- زرده تخم مرغ – تخم مرغ وتخم بلدر چین وتخم غاز

بد= پنیر امریکایی-  دوغ- بستنی- کره – شیر گاو- پنیر آبی –پنیر میوه- تخم اردک

                                              $ گروه خونی O$

خوب= هیچ نوع لبنیات فقط بهتر است از  مکمل کلسیم استفاده شود

متوسط= کره –پنیر فتا- پنیر سویا- شیر سویا- پنیر بز- سفیده تخم مرغ – تخم اردک

بد= پنیر امریکایی – نوشاتل- پنیر آبی – شیر بی چربی – گرویر- پنیر سوئیسی- بستنی- پنیر چدار- سر شیر- شیر پر چرب- تخم غاز- پنیر خا مه ای –تخم بلدر چین- انواع ماست

                                                         $ روغن $

                                                 $ گروه خونی A$

خوب= روغن دانه کتان- روغن زیتون – روغن دانه کشمش سیاه – روغن گردو

متوسط= روغن دانه شلغم – روغن بادام – روغن سویا – روغن کبد ماهی- روغن کنجد- روغن آفتابگردان- روغن گل گاو زبان – روغن جوانه گندم

بد= ندارد

                                            $ گروه خونی B$

خوب= روغن کبد ماهی – روغن گردو- روغن جوانه گندم- روغن دانه کتان- روغن بادام- روغن دانه کشمش سیاه- روغن گل پامچال

                                             $ گروه خونی AB$

خوب= روغن زیتون- روغن گردو

متوسط= روغن دانه شلغم – روغن کبد ماهی- روغن بادام- روغن دانه کتان- روغن بادام زمینی- روغن دانه کشمش- روغن کرچک- روغن سویا- روغن جوانه گندم

بد= روغن ذرت- روغن دانه پنبه- روغن کنجد- روغن گاجره- روغن آفتابگردان- روغن نارگیل

 

                                                  $ گروه خونی O$

خوب= روغن دانه کتان- روغن زیتون

متوسط= روغن دانه شلغم- روغن کنجد- روغن دانه کشمش سیاه- روغن گردو- روغن گل گاو زبان- روغن پنبه دانه

بد= روغن ذرت- روغن پنبه دانه- روغن کرچک- روغن جوانه گندم – روغن بادام زمینی- روغن سویا- روغن نارگیل- روغن گاجره

 

                                                           $خشکبار$

                                                   $ گروه خونی A$

خوب= بادام زمینی – تخمه کدو- گردو- دانه کتان

متوسط= کره بادام- فندق- پنیر بادام – شیر بادام- صنوبر- کنجد- کره دانه آفتابگردان- دانه خشخاش

بد= پسته- گردوی برزیلی

                                                  $ گروه خونی B$

خوب= ندارد

متوسط= کره بادام ئ- شاه بلوط- گردو- دانه کتان –پسته- گردو

برزیلی

بد= انواع خشکبار- دانه کنجد- بادام زمینی

 

                                                 $ گروه خونی AB$

خوب= شاه بلوط- بادام زمینی- گردو

متوسط- شیر وکره بادام- پسته- دانه کتان- بادام –گردو

بد= فندق- تخمه وکره آفتابگردان- دانه کنجد- تخم کدو- ارده

                                                     $ گروه خونی O$

خوب= دانه گردو- دانه کتان- گردو

مفید= بادام- کنجد- پنیر بادام- ارده- کره بادام- شیر بادام- صنوبر فندق

بد= کره پسته- گردوی برزیلی – پسته حلب- دانه خشخاش- دانه آفتابگردان- بادام زمینی- شاه بلوط –کره دانه آفتابگردان

                                                              $ حبوبات$

                                                      $ گروه خونی A$

خوب= عدس- لوبیا سبز- لوبیا سیاه – سویا وشیر وپنیر سویا

متوسط= باقلا خشک- لوبیا سفید- نخود سبز

بد= لوبیا سفید ریز- لوبیا قرمز- نخود

                                                          $ گروه خونیB$

خوب= لوبیا کلیوی- لوبیا سبز – لوبیا سفید

متوسط= باقلا- لوبیای کلیوی- لوبیا قرمز- لوبیا سبز- نخود فرنگی- لوبیای سفید –غلاف نخود سبز

بد= عدس- نخود- سویا- پنیر سویا- لوبیا چشم بلبلی-

 

                                                       $گروه خونی AB$

خوب= لوبیای سفید – لوبیای قرمز- دانه سویا- عدس سبز-

متوسط= لوبیای سبز- لوبیای کلیوی- لوبیای مکزیکی – نخود سبز- شیر سویا- دانه سویا- لوبیای سفید- غلاف نخود سبز

بد= نخود- لوبیای سبز کلیوی- لوبیای سیاه – باقلا- لوبیا چشم

بلبلی

                                                     $گروه خونی O$

خوب= لوبیا سفید ریز

متوسط= لوبیای سیاه مکزیکی- سویا- لوبیای کلیوی- نخود- لوبیا سبز- غلاف نخود سبز- پنیر سویا- لوبیا قرمز- لوبیا سفید- نخود سبز

بد= عدس- لوبیا سفید دانه ریز- لوبیای قرمز کلیوی

                                                     $سبزیجات $

 

                                                     $ گروه خونی A$

خوب= انواع پیاز- سیر شلغم- جعفری- هویج- کاهو- بامیه – اسفناج-زنجبیل- برگ چغندر- کرفس- رازیانه- تره فرنگی- قارچ

متوسط= ترب- خردل- سرخس- کلم- کاهو- چغندر- گل کلم- خیار- فلفل دلمه – کدو- زیتون سبز- ترشی سبزیجات

بد= ندارد

                                                    $  گروه خونی B$

خو ب= چغندر- شوید- کرفس- سیر- زنجبیل- خیار- تره فلرنگی- نخود فرنگی- اسفناج- ترشی ها – شور ها

بد= ترب- زیتون – کدو حلوایی- ترب- ذرت- گوجه فرنگی

 

                                                  $ گروه خونی AB$

خوب= برگ چغندر- بادمجان- سیب زمینی- سیر- چغندر-خردل- کرفس- کلم –خیار- گل کلم- هویج

متوسط= کدو حلوایی- هویج- کاهو چینی- تره فرنگی- نخود سبز-

اسفناج- بامیه- کلم پیچ- پیاز- فلفل شیرین

بد= کنگر- ترب قرمز- فلفل- ذرت- زیتون سیاه- ترشی جات

 

                                                    $ گروه خونی O$

خوب= کنگر- کلم – برگ چغندر- پیاز- فلفل قرمز- هویج فرنگی- اسفناج- شلغم- کاسنی- کد و- سیب زمینی-

متوسط= رازیانه- چغندر- کاهو- ترب – هویج- پیازچه- کلم-

نخود فرنگی- زیتون سبز- فلفل سبز- کدو – سیر- کلم- بادمجان- نخود سبز- شوید- گوجه فرنگی

بد= سیب زمینی- خردل- کلم- ذرت زرد- زیتون سیاه- ذرت سفید

 

                                                         $ میوه جات$

 

                                                      $ گروه خونی A$

خوب= زرد آلو- آناناس- توت- انجیر- گریپ فروت- آب آلبالو- برگه هلو- تمشک- هلو- گیلاس- آلبالو- لیمو ترش

متوسط= سیب- آلو- لیموترش سبز- کشمش قرمز- خرمالو- طالبی-

انگور قرمز- گلابی- خرما- خندوانه- توت فرنگی- کیوی- مربا وژله میوه ها

بد= موز- نارگیل- انواع پرتغال – پایاپا

 

                                                 $ گروه خونی B$

خوب= موز- توت وحشی- انواع انگور- هندوانه- پایاپا- هلو- آناناس

متوسط= سیب- برگه هلو- زرد آلو- کشمش- گیلاس- انبه- طالبی-

انجیر تازه- میوه نان- توت فرنگی- خرما- گریپ فروت- به -آلو-

کشمش سیاه- لیمو ترش

بد= نارگیل- انار-

                                              $ گروه خونی AB$

خوب= گیلاس- انجیر خشک- گریپ فروت- لیمو ترش- هلو- انجیر تازه- انگور- کیوی- آنانس- هندوانه

متوسط= سیب- زرد آلو- کشمش سیاه – خرما- تمشک- گرمک-

توت فرنگی- -نارنگی- گریپ فروت

بد= موز- خرمالو- انار- انبه- به پرتغال- نارگیل

 

                                                        $ گروه خونی O$

خوب= انجیر خشک- موز- - انبه- آلبالو- هلو- آناناس- گیلاس-

متوسط= سیب- زرد آلو- گلابی- لیمو ترش- کشمش قرمز- خرما-

هندوانه- انگور- زرد آلو- طالبی- خربزه- توت فرنگی- گریپ فروت

بد= تمشک- پرتغال- نارنگی- نارگیل- کیوی

                                 پایان

 

نوشته شده توسط ا.سلکی  | لینک ثابت |