رساله گیاه درمانی پنجشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۹ 0:55
 

                گیاهان دارویی

          

          ÷ بسم الله الرحمن الرحیم÷

 

                  ÷ رساله گیاه درمانی÷

 

          ÷ بر گرفته از خواص گیاهان داروی

 

                            ÷ مقدمه ÷

با توکل به  متعال وتوسل به مولا صاحب الزمان رب در جهت دفع درد وبلا درمان فر ستاده است وبهترین درمان برای درد بی دینی لعن کردن بر دشمنان حضرت قائم است زیرا این عمل یکی از طرق ومصادیق دشمنی با آن ها است مومن باید دشمنان امام را لعن فرستد واز رب  بخواهد بر عذاب آنها بیافزاید بی شک این لعن واین گونه دشمنی از حسنات مومن واز مصادیق معروف به شما ر می رود وآثار روحی ومعنوی خوب وزیادی خواهد داشت وبر استواری روح وروحیه دشمن ستیزی وحقیقت خواهی او می افزاید. در راس دشمنان گذشته او بنی امیه وبنی عباس می باشند که باید هر روز وهر شب مورد لعن واعراض قلبی ولسانی مومن قرار گیرند امام باقر می فرماید هنگامی که نماز واجب خود را به پایان رساندی از آن فارغ نشو مگر با لعن بر بنی امیه ورسول  می فرماید هر کس در یاری ما اهل بیت نا توان باشد ولی در تنهایی های خود دشمنان ما را لعن نماید خدا صدای اورا به همه فرشتگان از زمین تا عرش می رساند وهر وقت بر دشمنان ما لعنی می فرستد اورا یاری کرده وکسی را که او لعن می کند لعن می کنند وبعد آن را از

سر می گیرند وتکرار می کنند وسپس عرضه می کنند ربنا این بنده خود که آن چه در توان داشت نثار نموده است واگر بیش از این قدرت داشت همانا انجام می داد درود بفرست واز جانب خدا ندا می رسد دعای شما را اجابت کردم وصدای شما را شنیدم واز میان ارواح بر روح او درود فرستادم واوار نزد خویش از نیکان بر گزیده قرار دادم.

در موقع بروز بیماری اول شفا را از رب  وبعد با

رجوع به مطالب این رساله درمان کنیم.

       

                                     (2)

                                      % آقطی%

این گیاه ملین ومسکن والتیام دهنده است یک لیوان دم کرده آن برای رفع

سرفه مفید است برای درمان رماتیسم از جوشانده گل های خشک آن استفاده

می شود کمپرس آن جوش وخارش پوست را بر طرف می کند وبرای اعصاب مفید است .

                               %اسطور فودوس%

این گیاه مسکن وضد عفونی کننده وضد تشنج است وبرای بیماری ریه مفید است وجوشانده آن برای تنظیم پریود خانم ها مفید است وبرای رفع خستگی وسردرد وبیماری عصبی مفید است.

                                       %آویشن%

این گیاه در درمان پیچش روده واسهال موثر است وعامل تصفیه کننده خون بوده ودر درمان بی خوابی وامراض جهاز هاضمه مفید است واگربا عسل به بیمار مبتلا به تنگی نفس وکلیه ومثانه ودرد مفاصل وخون ریزی رحم وتر شحات غیر طبیعی زنان بدهند در دفع بیماری آن ها موثر است . ضد صرع وضد نفخ وضد تشنج است وبرای تقویت بینایی ومعده مفید است وبرای ریزش مو جوشانده آن را به سر بمالند ولی زیاده روی در آن باعث بروز آلبومین در

ادار می شود.

                                     %اکلیل الجبل%

مقوی ومحرک وقاعده آور ومفید برای جهاز هاضمه وبرای درمان ضعف اعصاب ومیگرن ویرقان و ورم کلیه وطپش قلب مفید است واستعمال خارجی آن برای رفع شوره سر خوب است جوشانده آن معده را پاک می کند واشتها

آور است ومقوی معده وجبران کم خونی قاعده زن است واعصاب را تقویت

وسردرد را بر طرف می کند.

                                  % آنفوره%

دارای ریین وصبغ واسید فرولیک است وبرای درمان بیماری عصبی وآسم مورد استفاده قرار می گیرد .

                                   % اسفرزه%

علاوه بر اینکه در بیماری یبوست ورفع خشونت سینه وذات الجنب وبیماری کلیه ومثانه ونارسایی کبد وبیماری زخم معده مفید است استفاده خارجی آن دمل را باز می کند .

                                      (3)

                                % اسفند%

برای رفع وزوز گوش وسنگینی گوش فایده دارد . اگر چند قطره جوشانده آن را در چشمی که قرمز وملتهب است بچکاند التهاب بر طرف می شود.

 

                                  % اطر بلال%

این گیاه سرفه را درمان می کند جوشانده آن اخلاط را دفع وسینه راصاف می کند مصرف آن در درمان بیماری ریوی بسیار موثر است.

 

                                %اذان الفار%

این گیاه در درمان بیماری استخوان وریوی اعجاز میکند مصرف آن در شکستگی استخوان موجب بهبود سریع آن می شود جوشانده آن در دفع بیماری روده ای موثر است.

 

                            % افسنطین %

مقوی قلب ومعده وتب بر وقاعده آور است وبرای تنظیم عملیات جهاز هاشمه مفید است اگر احساس سنگینی در معده نمودید جوشانده آن را بخورید بهترین وسیله برای درمان استسفاء ویرقان است وکرم نوع اسکاریس را می کشد واگر با تنطورید به کودک داده شود کرم روده را می کشد .

 

                                % اقاقیا%

طبیعت سرد دارد مقوی وصفرا بر است برای سردرد ناشی از مسمومیت مفید است ضماد تهیه شده از آن برای ورم ها مفید است وعصاره آن برای قطع خون ریزی ناشی از جراحات تازه مفید است.

 

                               %انجره%

مقوی معده وتصفیه کننده خون است وبرای سل واسهال مفید است و قاعدگی شدید را درمان می کند برای درمان زخم معده وروده ویرقان ورماتیسم وقولنج وسنگ کیسه صفرا نافع است.

 

 

                                             (4)

                          %اوکالیپتوس%

بهترین وسیله درمان در بیماری تیفوئید ومالاریا است روغن آن ضد پیوره است ودر سوختگی های عمیق و وسیع مصرف می شود جوشانده آن برای تب

نوبه وافراد مبتلا به سوء هضم تجویز گشته است.ضد عفونی کننده است ووجود درخت آن در منزل به منزله دستگاه تهویه است وپشه ها را فراری ساخته وفضا را معطر وتندرستی پخش می کند برای درمان عفونت برونشیت وسوزاک تجویز شده است در درمان دیابت موثر است وبرای آنفلونزا وتنگی نفس مفید است روغن آن با روغن زیتون مرهم خوبی برای درمان رماتیسم است برای بند آوردن خون ریزی دندان موثر است.

 

                                 %باباآدم%

معرق وتصفیه کننده خون است ودر درمان رماتیسم ونقرس بسیا مفید است

برای بیماری گلو نیز مفید است برای درمان سنگ کلیه وسرخک ومخملک ودیابت هم خوب است برای درمان اگزما وخارش وجوش صورت و واریس

اثر شفا بخش دارد.

 

                              % باد آورد%

برای بیماری عصبی ومیگرن وارتعاش ومالیخولیا وهیستری مفید است وبرای رماتیسم هم جوشانده آن خوب است.

 

                             % باد رنجبویه%

دارای کامفر واسانس ملیس ورزین ومواد قندی مختلف وتانن است باد شکن وهضم کننده غذا می باشد برای درد معده ناشی از اعصاب وهیستری ویرقان

مفید است نفخ وتشنج معده را برطرف وسر درد عصبی را از بین می برد برای

جلوگیری از تهوع وناراحتی روحی واضطراب ودلهره وافسردگی نیز مفید است .

 

                                %بادبان%

برای درمان دل درد وتشنجات معده نافع است بخار آن چشم را تقویت می کند .

 

                                    (5)

                             % بارهنگ%

این گیاه دارای تانن وسدیم ومنیزیم وپتاسیم ورکوبین است در درمان بیماری کلیه واسهال موثر است برای سوختگی وزخم ها وگزیدگی زنبور واگزما از گرد آن استفاده می شود زخم را با نخ طلا می دوزد یعنی به زخم بمالید نه می پوساند ونه به گوشت صدمه می زند.

 

                                  %برجانسف%

برای تقویت بنیه ومعده استفاده می شود ضد تشنج وتهوع وهیستری است.

 

                                  %بنفشه معطر%

برای درمان خشونت سینه وتنگی نفس وبرونشیت حاد وسیاه سرفه وسرطان

زبان وذات الریه وسرخک وصرع اطفال ودفع بی خوابی ودفع صفرا مفید است

تاثیر خوبی در حل بلغم مسلولین وکم کردن سرفه آنها دارد وغرغره کردن آن در رفع گلو درد نافع است . بنفشه مقوی وتصفیه کننده خون است برای درمان بیماری جلدی وبواسیر وواریس مصرف می شود وقی آور وملین است.

 

                                  %برگ بو%

ضد گریپ وضد عفونت روده ای ومعالج برونشیت مزمن است برای خوشبو کردن غذا وجلوگیری از تخمیر غذا در معده برگ بو را در غذا می ریزند ضد عفونی کننده وملین وضد نفخ است .

 

                                    % بابونه%

دارای خاصیت ضد عفونی کننده است وروغنی پس می دهد که بسیار معطر است با گل آن می توان مورا طلایی کرد وجوشانده آن برای تشنج معده وناراحتی جهاز هاضمه مفید است مقوی وتب بر وضد کرم است دم کرده آن

برای مبتال به سوء هضم هستند نافع است برای اختلال قاعدگی خوب است

برای بیماری انسداد لوله طحال وسردرد نافع است برای مبتلا به رماتیسم مفید

است برای درمان ورم والتحاب چشم نافع است بخار آن در منزل برای دفع پشه

ومگس  وحشرات موثر است.

 

                                     (6)

                          % بو مادران%

ضد تشنج وتب بر وقاعده آور ودم کرده آن در درمان اختلال بینایی وقولنج

کبدی وسنگ کلیه ودرمان ورم مقعد وروده وبواسیر وتنظیم رکل خانم ها

ودفع سو ء هاضمه اثر بخش است . ضماد آن برای رماتیسم مفید است.

 

                                % بلسان %

زکام را درمان می کند واگر شب گرما گرم نوشیده شود از درد مبتلا به انفلونزا

مصون نگاه می دارد مقوی خون است وخستگی را دفع می کند واعصاب را

تقویت می کند در مورد مبتلا به سردرد عصبی وهیستری تجویز شده است

مقوی دماغ وسلسه اعصاب بخصوص عصب چشم است ونور چشم را زیاد

می کند ودر درمان رعشه وخواب رفتن بدن وبی حسی موضعی است زایمان

را آسان می کند ضد حساسیت بودن تنگ نفس را معالجه می کند برای سنگ مثانه وطحال خوب است ولی مصرف زیاد آن منجر به مسمومیت می شود.

 

                               % بوصیر%

وسیله درمان بسیار عالی گلوست در زمستان می توان از آن برای درمان زکام

ودفع اخلاط سینه وتنگی نفس استفاده کرد.

 

                                  % بلوط%

برای درمان گواتر وگلوی آماس کرده مفید است مقوی اعصاب است وخستگی

شدید را بر طرف می کند .

 

                                 % بید%

برای سیاه سرفه وسوء هاضمه خوب است  ورماتیسم حاد ومزمن وزکام را درمان می کند عصاره آن باعث رشد می شود ضد عفونی کننده قوی است برای زخم موثر وتب را قطع می کند برای دفع سردرد آب آن را بر سر بمالید .

 

                         %عرق بید مشک%

ملین ومقوی قلب ومعده وافزاینده نیروی بدن است .

 

                                       (7)

                        % پیچک زمینی%

جوشانده آن برای رفع بلغم از سینه ومعده مفید است وجوشانده دانه های آن

برای بیماری های رماتیسم واستسقاء تجویز شده است از برگ جوان آن مرهمی تهیه می شود که برای آفتاب زدگی مفید است.

 

                                   % پنیرک%

جوشانده گل آن انسداد حاصله از اخلاط سینه را بر طرف می کند با حمام بخار آن گوش درد را می توان بر طرف نمود غرغره آن درد گلو را فورا برطرف می کند مسهل است در عفونت مثانه وسرفه های شدید ویبوست واسهال اعجاز می کند مبتلا به یبوست ناشتا دم کرده آن را با عسل خالص بخورد ومبتلا به برونشیت وسرفه های شدید و ورم کلیه واسهال خونی وعفونت مثانه دم کرده آن را بخورد مفید است ضماد آن موجب سر باز کردن دمل وکورک میشود وبرای تهیه داروی شستشوی چشم آن را بجوشانید وچشم خود را باآب آن

بشویید برای ساکت کردن درد نقرس ورماتیسم ضماد گل آن را روی محلی که درد می کند بمالید.

 

                                 %گل پر طاووس%

اثرمخدر دارد وبرای درمان استسقاء وبیماری کلیوی وسنگ مثانه بسیار نافع است.

 

                                   % پامچال%

گل آن برای برونشیت وسرفه های مزمن مفید است دم کرده آن تب بر وضد میگرن ودل بهم خوردگی است پامچال برای سیاه سرفه وحتی سینه پهلو مفید است.

 

                                   % پای خر%

برگ های این گیاه را هم می توان به صورت سیگار در آورد ه دود کرد وهم جوشانده گل آن را به مصرف رساند در بیماری های تنگی نفس وسرفه و ورم

حنجره وبیماری کلیه ومثانه مفید است.

 

                                        (8)

                              % پر سیاوشان%

محرک ومعرق وخلط آور ونرم کننده سینه وبرای بیماری طحال وریه وتنگی نفس مفید است برای ناراحتی پوستی آن را می سوزانند وگرد آن را با روغن زیتون مخلوط کرده روی موضع می مالند وخاکستر آن برای شوره سر مفید است وطبیعت این گیاه گرم است.

 

                                % پنبه%

خوردن شکوفه پنبه برای دفع وسواس وناراحتی های فکری مفید است وپوست وریشه درخت پنبه برای تنظیم رکل ماهانه خانم ها مفید است برای دفع خارش از ضماد آن استفاده می شود وخوردن مغز دانه آن در ازدیاد نطفه مرد موثر است.

                               % تاجریزی%

این گیاه طبیعت سرد دارد وجوشانده آن آرام بخش اعصاب وخواب آور است

برای دفع بیماری گوش وچشم وبینی هم مصرف می شود که در این اعضا

باید چکاند وغرغره محلول آن برای ورم حلق ورفع دنادن درد مفید است.

 

                                %ترنجبین%

ملین وبرای رفع سرفه وتسکین حرارت درونی ودفع تب ودفع خارش مفید

است که آن رادر آب گرم ریخته بنوشید .

 

                                % تودری%

خلط آور ومقوی است درد های سینه وگلو و ورم حنجره وقولنج کبدی را در مان می کند برای صاف کردن سینه وصدا نافع است .

 

                                  % تیول  %

دم کرده این گل برای افرادی که کار فکری می کنند بسیار نافع است ملین وضد تشنج است واگر برگ آن را کوبیده بپزند وروی زخم قرار دهند التیام می یابد ذغال چوب آن برای اسهال خونی خوب است.

 

                               

                                           (9)

                              % گل تلگرافی %

برای اسهال وخونریزی مفید است برای درمان بیماران مبتلا به دیابت مصرف

می شود.

                                 % ترشک %

 جوشانده گل وبرگ که با عسل مخلوط شده در از بین بردن حساسیت گلو ودهان موثر است ودرد معده را نیز بر طرف می کند.

 

                           % تره تیزک آبی %

جوشانده آن برای تصفیه خون مفید است بیماری اسقر بوط را درمان می کند.

 

                              % تمشک جنگلی %

جوشانده آن برای تصفیه خون مفید است وریشه وبرگ آن در بیماری اسهال کودکان مصرف می شود.

 

                                  % تمر هندی%

مسهل ملایمی است وبرای تسکین حرارت درونی ورفع تشنگی خوب است.

 

                                   % ثعلب%

این گیاه را با روغن گلسرخ ویا روغن زیتون مخلوط نموده برای جلوگیری

از ریزش مو به سر می مالند برای ورم کلیه و ورم مثانه وسرما خوردگی

هم مفید است ومقوی اعصاب است ودر بیماری حصبه برای دفع ورم روده

هم مفید است.

                         % حشیشه السعال%

برای سرفه های تشنج آور بسیار مفید است برگ های این گیاه را می سوزانند

ودود آن را تنفس می کنند برای درمان زکام وبرونشیت وگریپ دم کرده گل

خشک آن خوب است برگ آن تلخ ودارای خاصیت مسهل است برگ آن را

له کنند وبه شکل ضماد در آورند با آن درمان زخم جلدی ویا دمل را انجام

می دهد دود کردن برگ آن در منزل برای آسم مفید است.

 

                                    (10)

 

                                % حنا%

جوشانده آن در آب برای جذام مفید است وبا پاشیدن گرد آن روی اگزما

می توان آن را درمان کرد وبرای تقویت موی سر ورفع جوش نیز مفید

است.

 

                            % حسن لبه %

برای خون ریزی وبریدگی ها وجراحات وارده نافع است در مواردی که می خواهند روی زخم بمالند با الکل پاک شود برای مبتلا به گلو درد وگرفتگی صدا وتنگی نفس نیز مفید است .

 

                           % حشیشه الریه%

آن را با آطر بلال مخلوط کرده وبرای درمان ریه  بکار می برند.

 

                              %حنظل%

به عنوان مسهل به کار می رود وبرای بیماری کبد مفید است وبرای زنان بار

دار زیان دارد.

 

                              %حلبه%

ملین ومحلل ومدر بول وحیض است وجهت  امراض بارد وسرفه مفید است

جهت تقویت مو به سر بمالند وبرای ریه مقوی است.

 

                                 % جنتیانا%

این گیاه با تنتور برای رفع درد شکم وجلو گیری از تهوع وغش وبیهوشی نافع است وبا احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است عکس العمل شدید تولید

کند.

 

                                 % چوبک%

جوشانده این گیاه معالج زکام ونقرس وسفلیس وتومور های سر طانی مورد

استفاده قرار می گیرد.

 

                                          (11)

                                    % خلنگ%

ضد رماتیسم وضد عفونی کننده است برای درمان ورم مثانه وامراض مجاری ادرار نافع است . برای تسکین درد رماتیسم روی مفاصل واعضای دردناک بگذارید وبرای درمان ضعف عضلات با جوشانده آن بدن را بشوئید.

 

                                   % خاکشی%

فربه کننده وبرای اسهال ودفع خلط خونی وبر طرف کردن اختلالات قاعدگی مفید است در درمان ورم بنا گوش و ورم پستان و ورم بیضه و ورم سرطان

له شده آن را بمالند .

 

                                % خردل %

مصرف خارجی آن برای تسکین درد کمر ویا کبد مفید است ودر حمام به بدن بمالند .

 

                                 % خشخاش%

برای تقویت بنیه بخصوص بعد از زایمان برای بنیه خانم ها استفاده می شود

وخودش سمی نیست بر خلاف تریاک که سم است.

 

                                 % ختمی %

برای سرفه ودرد گلو وزکام وبیماری سینه مفید است  برای بیماری چشم شستن چشم با محلول فوق مفید است.برای گلو درد برگ آن شفا بخش است

وموقع دندان در آوردن کودکان اگر روی لثه جوشانده گل آن را بمالند آسانتر در می آید.

                                 % دارچین%

ضد عفونت وضد قارچ وباد شکن وفرح بخش ومقوی است وطبیعت گرم دارد

وبرای از بین بردن اضطراب و وحشت مفید است وریختن آن در گوش سنگینی

گوش را بر طرف می کند درد دندان پوسیده را هم می توان با پوشاندن سوراخ

آن با گرد دارچین ساکت نمود.

 

 

                                    (12)

                                 % دم اسب %

 

در بیماری سنگ کلیه و ورم مثانه وبیماری کلیه مصرف می شود ودر بند

آوردن خون رحم ویا هر نوع خون ریزی داخلی دیگر مفید است .

 

                                % رازیانه %

قاعده آور ومقوی معده وباد شکن و آرامش بخش اعصاب بوده در بیماری

آسم وسرفه ودرد پهلو وسنگ کلیه وقولنج مصرف دارد واگر مادران شیر

ده دچار انسداد مجاری شیر شده باشند قرار دادن جوشانده آن روی پستان باعث جاری شدن شیر می گردد.

 

                             % رشکک %

در معالجه مربوط به بیماری حلق ورماتیسم ونقرس وسنگ مثانه و ورم کلیه

مصرف می شود وعصاره آن برای دفع درد دندان ودرمان جراحات وارده بر

سر مفید است. برای گلو درد آن را بخورید.

 

                               % ریوند%

به مقداری برای کبد مفید است که آن را روح وقلب زندگی خوانده اند ویک مسهل ملایم است وناراحتی معده وروده را بر طرف می کند .

 

                                % ریحان%

جوشانده آن برای دفع انسداد ریه ازلحاظ جمع شدن اخلاط مفید است وبرای

درد سر های شدید نیز استفاده می شود.                             

 

                              % زرد چوبه%

بادشکن ومحرک جهاز هاضمه وضد نفخ است واگربر پوست بمالند برای بعضی از بیماری های پوستی اثر معجزه آسا دارد اگر روی خون ریزی پاشیده

شود بند می آید در دندان درد ما لیدن آن بر لثه مفید است .

 

                                        (13)

 

                                  % زنبق%

 

مقدار کمش محرک وضد کرم است وبرای درد سینه خوب است وبرای ناراحتی

پوستی وجلدی وگوشتی نیز نتیجه دارد وبهتر است با گل ختمی مخلوط گردد.

 

                                  % زعفران%

مسکن سرفه وبرای تسکین دندان درد ودرد عضلات واسهال وقطع خونریزی

بینی وبیماری سنگ کلیه وسنگ کیسه صفرا ونارسایی کبد مفید است ولی برای زنان آبستن خوب نیست .افراط در خوردن آن تولید مسمومیت می کند وبرای اعصاب زیان آور است.

 

                                 % زنجبیل%

مقوی معده وکبد وباد شکن وملین است برای پیش گیری از سرما خوردگی

مفید است وبرای دفع گرفتگی عضلات وفلج نیز مفید است .

زنجبیل شامی مقوی وضد عفونی کننده وضد باکتری است وبرای مسلولین

ودفع ترشحات زنان و ورم رحم واگزما مفید است در مورد مبتلایان به سل

مفید است.

 

                                  % زیتون%

ملین وصفرا بر وضد مسمومیت ودارای طبیعت گرم است برای سنگ کلیه وکیسه صفرا و ورم کلیه ویبوست مفید است مالیدن آن بر سر ازسفید شدن مو جلوگیری می کند وبرای شوره سر وتقویت لثه وافزایش قوه بینایی ودرمان سوختگی مفید است.

 

                               %زیره سیاه %

ضد نفخ ومقوی معده وضد تشنج است وحیض زنان را به جریان می اندازد .

 

                                      %زوفا%

خلط آور وضد عفونت های ریوی وزکام وآسم است  برای درمان  کم خونی در نزد دختران ویرقان وتب های اولیه بعضی امراض ودرد اعصاب وبیماری کلیه

                                    (14)

نافع است برای ضعف معده ومعالجه قولنج وآنژین خوب است وبرای گل مژه

و بر طرف کردن رگ به رگ شدگی موثر است.

 

                             % زبان گنجشک %

برای سنگ مثانه وکلیه مفید است مقوی وخلط آور وتب بر است .

 

                            % زرشک %

برای بیماری کبد وطحال نافع است از زرشک شربتی تهیه می شود که برای

معده مفید است.

 

                              % زیر فون%

برای مبتلا به تب شدید خوب است که عرق کند وتب راببرد. در درمان سرفه

 مزمن وبرطرف کردن خلط سینه ومعالجه زکام موثر است چنانچه در کلیه

مخاط جمع شود واین مخاط ناراحتی معده تولید کند زیر فون آن را بر طرف

می کند.

 

                                % سداب%

برای تقویت بینایی وکاهش شهوت جنسی وتنگی نفس وسرفه مزمن وپهلو درد مفید است ضد قولنج روده وضد خونریزی وضد صرع وتشنج بوده وبرای

بواسیر وانسداد کبد وطحال نافع است .

 

                          % سرو کوهی%

برای خون ریزی رحم واسهال وعسر البول ودرد رماتیسمی و واریس مفید

است جوشانده آن برای درمان زخم دهان ولثه مفید است برای التیام زخم

و ورم از ضماد آن وبرگ سرو استفاده می شود برای فراری دادن حشرات

بخور آن خوب است وبرای جلوگیری از خون ریزی بینی ودرمان بواسیرآن

را استعمال خارجی کنند .

 

                           % سماق%

طبیعت سرد دارد وبرای درمان اسهال واستفراغ ودفع ترشحات زنانه ودفع

                                    (15)

کک مک مورد استفاده قرار می گیرد وبرای دفع جوش دهان مکیدن آن خوب

است واگر در گلاب بخیسانید وبعد صاف کرده در چشم وگوش بچکانید خارش

چشم وچرک گوش را بر طرف می کند.

 

                                     % سنا%

دارای قند وماده رزینی است طبیعت گرم دارد وملین است ومسهل است برای

مبتلا به صرع وبواسیر ومیگرن وامراض سود آوی وبلغمی مفید است وبرای

درمان خارش پوستی ورفع ریزش مو استعمال می شود واگر آن را با زنجبیل

بجوشانید بدترین یبوست را درمان می کند فقط ممکن است دچار دل درد شدید

شوید واز خارج برای درمان خارش پوستی ورفع ریزش مو خوب است.

 

                                % سرخس%

برای دفع کرم کدو خوب است یعنی با روغن کرچک جویده شود .

 

                                 % سیاه دانه %

مقوی وقاعده آور وضد گرمی است باد شکن ومسکن وملین هم هست واگر

با عسل خورده شود برای دفع سنگ کلیه ومثانه نافع است در بیماری یرقان

و ورم طحال وسرفه ودرد سینه اثر شفا بخش دارد با سرکه جهت معالجه لکه پوستی استفاده می شود.

 

                         % سنبل ختائی %

برای درمان ناراحتی های معده مخصوصا درد وتشنج وقولنج موثر است ودر هضم غذا موثر است بادشکن است وبرای نفخ خوب است .

 

                           % ساسافراس%

در تصفیه خون موثر است واگر با گلاب مخلوط شود به درد دفع خستگی چشم

ها می خورد معرق خوبی است ودر تسکین آسم وبیماری ریه موثر است روغن آن خاصیت ضد عفونی کننده دارد وبرای برطرف کردن آماس های غده ای مصرف می شود .

 

                                    (16)

                          % سرخ ولیک%

بدون اینکه اثر سمی داشته باشد برای قلب مفید است وضد تشنج وتب بر و

مقوی قلب است هسته آن برای حل کردن سنگ کلیه ومثانه نافع است دم کرده

آن برای رفع فشار خون مفید است برای معالجه سستی اعصاب وتصلب شرائین وتشنج آنژین و ورم ائورت واختلالات جریان خون اثر قطعی دارد ودم کرده آن با عسل برای درمان تورم وجراحات دهان وگلو مفید است.

 

                          % سنبل الطیب %

ریشه آن برای درمان سر گیجه وبیماری غش وغلبه بر خون دماغ مفید است

بی خوابی و هیستری وصرع وتشنجات معده را درمان می کند وبرای تپش

قلب وتسکین اعصاب ودفع تشنج نیز نافع است. مصرف زیاد آن موجب ضعف چشم وگوش می شود واگر آن را با آب گشنیز مخلوط کرده با آن چشم را بشویند بر قوه بینایی افزوده می شود برای جوش دهان هم غرغره با آ ن خوب

است.

                         % شاه بلوط هندی%

روغن آن برای دفع درد های نقرس ورماتیسمی مفید ودر سرما خوردگی هم

مورد استفاده قرار می گیرد.

 

                      % گل شاه پسند طبی%

برای درمان یرقان وامراض چشم وگلو مفید است در معالجه سیاه سرفه وامراض کلیه ونارسایی کبد مفید است.

 

                                 % شاهتره %

صفرا بر ومقوی وتصفیه کننده خون است ولی از تعداد گویچه های سرخ خون

می کاهد واختلالات قاعدگی را بر طرف وبرای یرقان واستفراغ های صفرا وی

وجذام وزنبور زدگی وتقویت قوه بینایی مفید است .

 

                            % شاهدانه%

گیاه علفی است  که از آن مواد مخدر وسمی مثل بنگ وحشیش بدست می آید ودر پزشکی برای تسکین درد اعصاب ودرد گوش از روغن آن استفاده می شود .                               (17)

                          % شاه آبی %

به علت داشتن ید ونیتروژن وسولفور یکی از بزرگترین تصفیه کنند گان خون

است  وبرای لکه های صورت خوب است وخوردن آن با سالاد برای تامین

زیبایی صورت کافی است وجوشانده آن در تصفیه خون موثر است .

 

                           %شیرین بیان %

برای درمان سرفه موثر وخلط آور است در عفونت برونشیت مصرف می شود

 

                          % شمعدانی %

برگ شمع دانی ضد عفونی کننده ومیکرب کش است وضمادی که از آن درست

می کنند برای سوختگی استفاده می شود.

 

                                % شوکران%

در بیماری تنگی نفس وسیاه سرفه وصرع وکزاز ودرد های عصبی استفاده

می شود واستعمال خارجی آن در تسکین دردهای سرطانی موثر است واین

گیاه سمی است.

 

                            %شابیزک%

داروی خطر ناکی است میوه آن که شبیه آلبالو است مسموم است در بیماری

سیاه سرفه وحملات عصبی ودرد شکم وعدم نگهداری ادرار در شب ودرد

آپاندیس وقولنج کبدی وکلیه آرام کننده وضد درد است .

 

                             % صنوبر%

برای دفع درد گلو وجراحات شش موثر است.

 

                            % عناب%

دارای ویتامین ث ومواد قندی وپروتئین واملاح آلی می باشد ودر درمان تنگی نفس وبیماری کلیه ومثانه وفشار خون ویبوست وامراض مقعد وبیماری کبد

استفاده میشود وتصفیه کننده خون می باشد.

 

                                       (18)

                               % غارباغی%

تصفیه کننده خون است ودر بیماری کبد ونقرس وسنگ کلیه ومثانه مصرف دارد واگربر محل گزیدگی حشرات قرار گیرد سوزش نیش را بر طرف می کند

وبرای زخم وسوختگی وجراحات سخت جلدی با نمک وسرکه مفید است وادرار آور است .

 

                                  % فلوس%

ملین است وبرای دفع گلو درد مفید است وبرای درد مفاصل ونقرس مسکن

است.

 

                                %قنطوریون%

یبوست را دفع می کند وبهترین مسهل برای افرادی است که مدت طولانی دچار

یبوست می باشند برای درد شکم ودرد طحال وانسداد کبد وکلیه مفید است

بادشکن وتب بر است وبرای جبران کم خونی موثر است.

 

                                    % کاسنی%

برای تصفیه خون استفاده می شود برای کبد وطحال وکلیه خوب است برای رفع یبوست وطراوت چهره مفید است برای جلوگیری از ناراحتی معده وتقویت مزاج موثر است.

 

                                     % کرچک%

روغن آن برای رفع سوء هضم مفید است برای کسانی که اسهال دائم دارند مفید است وقتی چشم قر مز می شود با ریختن در چشم التهاب را از بین می

برد .

 

                              % کتانجک%

برای درمان بیماری های ناشی از کمبود املاح معدنی خوب است برای مبارزه با بیماری قلب موثر ودرد قلب را کاملا بر طرف می کند .

 

                                        (19)

 

                             %گل آفتاب پرست%

قاعده آور وتب بر وصفرابر ومقوی قلب است وبرای سر درد ودفع کرم ودفع سنگ کلیه نافع است واگر روی زگیل قرار دهند زگیل از بین می رود .

 

                                % گل سرخ %

در بیماری سل واسهال های مزمن وگلو درد وسردرد وبیماری اعصاب استفاده می شود ودر ورم چشم وشستشوی زخم ها استفاده می شود برای قلب وتنظیم کار جهاز هاضمه خوب است. گلاب در رفع بوی بد دهان وکاهش میل جنسی

خوب است برای دفع سر درد وتقویت اعصاب موثر است ودر تسکین درد معده موثر است.

                                % گل گاو زبان%

گرم است در بیماری زکام وجهاز تنفسی وسرفه وسرخک ومخملک وآبله وورم کلیه وسنگ مثانه ویرقان ومننژیت وجنون ومالیخولیا موثر است ونشاط

آور است .

                             %گل همیشه بهار%

برای بیماری یبوست وزخم معده واختلال ترشح صفرا وبیماری کبد مفید است وبرای درمان اختلال قاعدگی ومداوای کورک وغرورجوانی ومیخچه وزگیل

استفاده می شود.

                                 %گل مروارید%

برای التیام جراحت ورفع سفتی وکوفتگی عضلات بخصوص گردن ورفع خستگی بدن باآن محل را کمپرس کنند رفع می شود.

                                    % گلپر%

ضد تشنج ودرد است وآرام کننده وهضم کننده وباد شکن است.                            

                              %لبلاب (عشقه)%

مسهل است وبرای فیبرم اثر مسکن دارد وبرای عفونت دستگاه تنفس مفید

است ودر معالجه سرفه وآسم وسل وضعف معده و ورم کبد وطحال موثر

است.

                                % هزارچشم%

برای درمان آسم وعفونت های ریوی است وکرم کش است وتب بر وجلوگیری

از ترش کردگی یا انسداد کیسه صفرا استفاده می شود.

                                     (20)                          پا یان

 

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |