دارو(B) یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱ 16:52

                                بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان: دارو درمانی(حرف B)


                   

       ÷ مقدمه÷

با توکل به خدا وتوسل به امام عصر(عج) در راستای ارج نهادن به پزشکان وپرستاران وامداد گران

وپرسنل بیمارستان ها ومشاوران پزشکی وکادر بهداشت وسلامت وشهدا وجانبازان این قشر  جامعه

که همگی  مومن ومعتقد هستند که شفای اصلی بیماران نزد رب است و رب العالمین دست شفا را

به این قشر عطا نموده است این محتوا را تقدیم میدارم با این بها که مرا در امر پیشگیری از بیماری

هاودرمان وحفظ سلامت فردی وجامعه در کنار خویش و60درصدشریک خویش بدانند.

در این محتوا داروها به نام ژنریک یعنی غیر اختصاصی که برگرفته از موادی است که دارو را به

وجود آورده اند نامگذاری شده ودر پرانتز هم نام تجاری یا اختصاصی که شرکت دارو سازی خاصی

جهت عرضه دارو انتخاب شده آمده هم چنین عملکرد دارو ودوز مصرفی آن واینکه در دوران حاملگی

جز گروه X.D.C.B.Aاز لحاظ کمترین ضرربرای جنین تا بیشترین ضررx می باشد هم ذکر شده است.

داروها برای مصرف به اشکال آمپول.قرص دهانی.داروی فله .کپسول.قرص جویدنی.کرم.قطره.قرص

جوشان.الگزیر.قرصی که در روده باز می شود .عصاره. قرص پیوسته رهش.قرص با پوشش نازک

ژل.گرانول.تزریقی.محلول شستشو.لوسیون.قرص مکیدنی.پماد.قطره چشمی.سوسپانسیون خوراکی

.قطره گوشی.آوول.شیاف کودکان. مشمع. پودر. زرین .قرص دارای شیار.محلول. اسپری.قرص زیر

شیاف.شربت. قرص.تنتور.قرص واژینال می باشد.میزان تجویزی بیان شده تحت نظر پزشک متخصص

تعیین وبیان شده است وبنا به ضرورت وبا نظر پزشک ووضعیت بیمار قابل تغییراست.

                               باسیتراسین (Ak-tracin)

                                      ((آنتی بیوتیک چشمی))

ساخت دیواره سلولی را با جلوگیری از شرکت اسید های آمینه ونوکلئوتیدها در ساختمان آن وجلوگیری

از انتقال موکوپیتیدها به دیواره سلولی در حال رشد مهارمی کند بطور موضعی در درمان عفونت های

سطحی پوست وچشم مصرف می شود.میزان کبار در روز از پماد چشمی استفاده شود درگروه Cاست.

 

                            باکلوفن (LIORESAL)

                       (( شل کننده عضلات اسکلتی))

با هیپرپولاریزه کردن اعصاب رفلکس های یک یا چند سیناپسی را در نخاع متوقف می سازد . به

منظور ایجاد تسکین علامتی اسپاسم های دردناک در اسکلروز مالتیپل ودر درمان عدم هماهنگی

عضلات اسفنکر خارجی مثانه در صدمات یا بیماری طناب نخاعی به کار می رود میزان 5mgسهباردر

روز از راه خوراکی مصرف می شود در گروه Cاست.

                                           بالانسد سالت

                                      ((شستشو دهنده چشم))

این دارو با بافت چشم ایزوتونیک است وبه منظور شستشو در جراحی های مختلف چشم وگوش و

بینی وگلو بکار می رود به میزان لازم برای بیمار تعیین می شود.

 

                                    بالانسد سالت پلاس گلالاتین

                                 ((شستشو دهنده چشم در جراحی))

این داروبه عنوان شستشو دهنده داخل چشم در طول جراحی های داخل چشم که به مدت نسبتا طولانی به پرفوزیون مقادیر زیاد نیاز دارند مانند خارج نمودن زجاجیه ازپشت جسم مژگانی وخارج کردن آب

مروارید با اولتراسوند وخارج کردن آب مروارید خارج کپسولی (اسپره نمودن عدسی )وباز سازی

اتاقک قدامی چشم مصرف می شود .میزان لازم برای جراحی تجویز می شود.

                             باریم سولفات (Barison)

                      ((ماده حاجب دستگاه گوارش))

این دارو در عکس برداری از مجرای گوارشی با استفاده از اشعه ایکس مصرف می شود میزان 40-450gاز دارو به صورت سوسپانسیون خوراکی مصرف می شود.

 

                           بی کمپلکس وبی کمپلکس فورت

                                     (( ویتامین))

کمبود ویتامین Bمکمل غذایی در افرادی که تغذیه ناکافی دارند داروی کمکی همراه با آنتی بیوتیک ها

باربیتو راتها داروی ضد سل وضد سرطان مکمل غذایی در سالمندان ودوران نقاهت میزان 1-3 قرص

در روز.

                     بکلو متازون دیپروپیونات (Beclovent)

                 (( گلو کوکورتیکوئید ضد التهاب وضد اسم ))

ممکن است مربوط به توانایی دارو در تثبیت غشاء لیزوزومال لکوسیت کاهش ذخایر هیستامین سلولی

وپیشگیری از رها شدن اسید آرشیدونیک از غشا های سلول ودر نتیجه مهار تولید موادی که بطور

معکوس عملکرد راه هوایی را تحت تاثیر قرار می دهند باشد از راه استنشاق دهانی جهت درمان آسم

برونکیال وابسته به استروئید مزمن بطور کمکی همراه با سایر درمان ها استنشاق از راه بینی جهت

درمان رینیت فصلی ودائمی وبمنظور پیشگیری از عود پولیپ بینی پس از جراحی بکلومتازون یک

داروی پروفیلاکتیک بوده ودر ایجاد بهبودفوری درآسم حاد ناموفق می باشد میزان دو تا4 استنشاق

چهار بار در روزتجویز می شود  ودر گروه C است.

                            بلادونا پی بی(Donnatol)

                 (( آنتی کولینرژیک تسکین بخش وضد اسپاسم))

این دارو اثرات موسکارینی استیل کولین را مهار می نماید. داروی کمکی در درمان بیماری

اولسرپپتیک وسندرم کولون تحریک پذیر واختلالات کولون نورولوژیک هم چنین برای دیس منوره

شب ادراری واسپاسم های مجرای ادراری وتهوع واستفراغ حاملگی ورتیگو وجهت تخفیف نشانه های

پارکینسون مصرف شده است.میزان 1-2 قرص 4 بار در روزتجویز می شود ودر گروه Cاست.

 

                            بنز آلکونیوم (Benza)

فعالیت باکتریسدی یا باکتریواستاتیکی آن بسته به غلظت احتمالا ناشی از غیر فعال کردن آنزیم باکتری

است.ضد عفونی پوست سالم غشاهای مخاطی جراحات سطحی وزخم های عفونی هم چنین برای

شستشو ی چشم وحفرات بدن وبرای دوش واژینال مصرف می شود .به مقدار لازم مصرف شودو

در گروه Cاست.

                                بنزوکائین (Amerricaine)

                      (( بی حس کننده موضعی استری ضد خارش))

با مهار هدایت تکائه های عصبی از پایانه های عصب حسی ایجاد بی حسی سطحی می کند تسکین

موقت درد وناراحتی در اختلالات خارشی پوست وسوختگی های خفیف وآفتاب سوختگی وبریدگی

های کوچک ونیش حشرات فراورده های گوشی به منظور تسکین پرده خارش در اوتیت میانی حاد

احتقانی وسروزی گوش شناگر واگزمای گوش مصرف  می شود.میزان لازم موضعی مصرف شود.

در گروه Cاست.

                                        بنزوئین تینچر(Aerozoin)

                                        ((محافظ موضعی پوست))

جهت محافظت پوست زیر چسب وبانداژ هم چنین بهنوان یک ماده ضد عفونی کننده وقابض در درمان

ترک خوردگی نوک پستان وشکاف های پوستی مصرف می شود جز شایع محصولات OTC برای

درمان راش کهنه بچه وتب عرق گز.میزان دوبار در روز بطور موضعی مصرف می شود.گروه Bاست.

                                          بنزوئیل پر اکسید(BENZAC)

                                             ((  کراتولیتیک ضد آکنه ))

به آهستگی اکسیژن فعال آزاد می کند که منتج به عمل ضد باکتریایی بر علیه پروپیوئی آکنه می گردد.

برای درمان موضعی آکنه ولگاریس وآکنه روزانه خفیف یا متوسط بکاز می رود یک یا دوباراز ژل

استفاده می شود ودر گروه Cاست.

                           بنز تروپین مسیلات(Apo)

                     ((آنتی کولینرژیک ضد پارکیسون))

بوسیله کاهش زیادی اثر کولینرژیک توام با کمبود دوپامین عمل می کند فعالیت حرکتی طبیعی به تعادل

بین فعالیت کولینرژیک ودوپامینرژیک در جسم مخطط بستگی دارد هم چنین فعالیت آنتی هیستامینی و

بی حسی موضعی نشان می  دهددرمان علامتی کلیه اشکال پارکینسونیسم وبمنظور تسکین نشانه های

اکستراپیرامیدال همراه با داروهای نورولپتیک برای مثال هالوپریدول معمولا به عنوان مکمل همراه با

تری هگزیفنیدیل کاربی دوپا مصرف می شود.میزان 5/.-mg/dayاز راه خوراکی تجویز می شودودر

ودرگروه c است.

                                 بنزیل بنزوات (Benylate)

                                  ((ضدجرب وضدشپش))

این دارودر درمان موضعی جرب از بین بردن شپش ناحیه عانه وشپش سروبه عنوان دور کننده

حشرات از لباسها مصرف می گردد میزان 30 mlبه شکل لوسیون به ناحیه مودار ضایعه مالیده

می شود .در گروه Cقراردارد.

                              بپ هینیوم هیدروکسین آپتوت(Alcopar)

                        ((ضد کرم وآگونیست گیرنده های کولینرژیک ))

این دارو یک آگونیست گیرنده های کولینرژیک است وهنگام تماس با کرم اسکاریس ابتدا موجب

انقباض وسپس شل شدن عضلات کرم می شود کرم های قلابدار در حضور این دارو چسبندگی خود

را به دیواره مجرای گوارش از دست داده ودفع می شوند.این دارو در درمان آلودگی به کرم های

قلابدار گونه آنکیلوستوم دئودنال کرم های گرد مانند آسکاریس وگونه های تریکواسترونژیلوس

موثر است.ودر گروه Cقرار دارد.

                               بتا کاروتین (Max-Caro)

                                 ((محافظت کننده پوست ))

این دارو پیش ساز محلول در ربی ویتامین Aمی باشد که در سبزیجات سبزوزرد یافت می شود این

دارو با مکانیسم ناشناخته ای محافظت در برابر نور ایجاد می کند به منظور محافظت وکاهش شدت

واکنش های حساسیت به نور در بیماران مبتلا به Erythropoieticمصرف می گردد.میزان 30-300

Mg/dayاز راه خوراکی تجویز می  شودودر گروه Cقرار دارد

                         بتامتازون دی سدیم فسفات (Betnesol)

                                ((ضد التهاب استروئیدی ))

بیماری های التهابی ملتحمه قرنیه وپلک چشم وقسمت قدامی کره چشم بلفاریت غیر چرکی وزونای

چشمی کراتیت سطحی وآسیب قرنیه ناشی از سوختگی حرارتی یا شیمیایی التهاب عنبیه وجسم مژگانی

وهمچنین در التهاب های گوش خارجی مصرف می شود .هر دوساعت دوقطره در چشم چکانده شود و

در گروه C قراردارد.

                                     بتامتازون ال.آ(Celestone)

                                     ((ضد التهاب استروئیدی))

بیماری های التهابی ملتحمه قرنیه وپلک چشم وقسمت قدامی کره چشم بلفاریت غیرچرکی زونای

چشمی وکراتیت سطحی وآسیب قرنیه ناشی از سوختگی حرارتی یا شیمیایی التهاب عنبیه وجسم

مژگانی وهم چنبن در التهاب های گوش خارجی مصرف می شود.میزان 2 قطره هر دوساعت به

داخل چشم چکانده شود ودر گروه Cقرار دارد.

                             بتامتازون والریت (Betnovate)

                                 ((ضد التهاب استروئیدی))

بمنظور تسکین التهاب ناشی از درماتوزهای حساس به کورتیکواستروئیدها مصرف می شود میزان

دولوسیون در روز تجویز می شود.ودر گروه Cاست.

                                 بتا متازون ان(Betnovate.n)

                                           ((ضد التهاب))

برطرف نمودن تظاهرات التهابی پوست نظیر اگزما نورودرماتیت واکنش های حساسیتی تماسی پوست

خارش مقعد وفرج پسوریازیس ودرماتیت آتوپیک یاسبورئیک لوپوس اریتماتوزدیسکوئید.میزان سه

بار در روز کمی از پماد مالیده شود ودر گروه C است.

                         بتامتازون سیستمیک (Betnelan)

بتامتازون سنتز آنزیم های مورد نیاز جهت کاهش پاسخ التهابی را تحریک می نماید مصرف موضعی

آن سبببتسکین تظاهرات التهابی درماتوزهای حساس به کورتیکواستروئید می شود هم چنین به عنوان

درمان جانشینی در نارسائی کورتکس آدرنال واشکال از دست دهنده نمک سندرم های آدرنوژنیتال

مصرف می شود سایر موارد مصرف آن مشابه هیدرو کورتیزون می باشد میزان 6/.-2/7mg/day

خوراکی تجویز می شود ودر گروه C قرار دارد.

 

                              بتاکسولول اسید (Betoptic)

میوتیک (داروی ضد گلوکرم )مسدود کننده بتا-آدرنرژیک است این دارو مسدود کننده بتا-آدرنرژیک

است بدنبال کاربرد موضعی به چشم فشار داخل چشم غیر طبیعی وطبیعی در بیماران دارای گلوکرم یا

بدون آنرا کاهش می دهد عملکرد آن واضح نیست اما کاهش فشار داخل چشم به نظر می رسد ناشی از

کاهش توید مایع زلالیه باشد. درمان هیپر تانسیون خفیف تا متوسط به تنهایی یا توام با مدرها خصو

صا نوع تیازیدی مصرف می شود هیپرتانسیون داخل چشمی وگلوکرم زاویه باز مزمن ممکن است

بعنوان داروی منفرد یا توام با سایر داروهای ضد گلوکرم مصرف شودمیزان یک قطره دوباردرروز در

چشم چکانده شود در گروه Cاست.

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |